İlişkileri kullanma

Çoka çok ilişki oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Çoka çok ilişki nedir?

Çoka çok ilişkiler, en sık kullanılan tablo ilişkileridir. Bu ilişkiler, satıcılarınızın hangi müşterilerle iletişime geçtiği ve hangi ürünlerin müşteri siparişlerinde yer aldığı gibi önemli bilgiler sağlar.

Çoka çok ilişki, bir tablodaki bir veya birden fazla öğenin, başka bir tablodaki bir veya birden fazla öğeyle ilişkisi bulunduğunda ortaya çıkar. Örneğin:

 • Sipariş tablonuzda, Müşteriler tablosunda kayıtlı birden fazla müşterinin verdiği siparişler bulunur ve bir müşteri, birden fazla sipariş verebilir.

 • Ürünler tablonuz, Siparişler tablosundaki birçok siparişin parçası olarak sattığınız ürünleri içerir.

 • Bir sipariş, bir ürüne ait bir veya daha fazla örnek içerebilir ve/veya birden çok ürüne ait bir veya daha fazla örnek içerebilir.

Örneğin, Deniz Acar adlı müşterinin 1012 numaralı siparişi, 12 ve 15 numaralı ürünlerden bir adet, 30 numaralı üründen beş adet içeriyor olabilir.

Çoka çok ilişkiler oluşturma

Çoka çok ilişkiler, birebir veya bire çok ilişkilerden farklı bir şekilde oluşturulur. Bu ilişkileri oluştururken uygun alanları bir çizgiyle birleştirmeniz yeterlidir. Çoka çok ilişkiler oluşturmak için, diğer iki tabloyu bağlayacak yeni bir tablo oluşturmanız gerekir. Bu yeni tabloya ara tablo (bağlayıcı tablo veya birleşim tablosu olarak da bilinir) denir.

Daha önce açıklanan senaryoda, belirli bir siparişteki her bir öğe için Sipariş ve Ürünler tablolarındaki kimlikleri içeren bir Sipariş Ayrıntıları tablosu oluşturmuştunuz. Bu tablo için, iki tablodaki birleşik anahtarları kullanarak bir birincil anahtar oluşturmuştunuz.

Bizim senaryomuzda ise Deniz Acar’ın 1012 numaralı siparişinde 12, 15 ve 30 numaralı ürünler bulunuyor. Dolayısıyla Sipariş Ayrıntıları girişlerimiz şöyle görünüyor:

Sipariş Kimliği

Ürün Kimliği

1012

12

1012

15

1012

30

Deniz, 12 ve 15 numaralı ürünlerden bir adet, 30 numaralı üründen beş adet sipariş etmişti. 1012 ve 30 sayıları için yeni bir satır ekleyemeyiz, çünkü Sipariş Kimliği ve Ürün Kimliği alanları birincil anahtarımızı oluşturur ve birincil anahtarların benzersiz olması zorunludur. Bunun yerine, Sipariş Ayrıntıları tablosuna Miktar alanı ekliyoruz.

Sipariş Kimliği

Ürün Kimliği

Miktar

1012

12

1

1012

15

1

1012

30

5

Ara tablo oluşturma

 1. Oluştur > Tablo’yu seçin.

 2. Kaydet Kaydet 'i seçin.

 3. Tablo Adı için açıklayıcı bir başlık girin. Tablonun işlevini belirtmek için tablo adına birleşim veya ara ifadelerini ekleyebilirsiniz.

Ara tabloda alanlar oluşturma

Access, ilk tablo sütununa otomatik olarak kimlik alanı ekler. Bu alanı, çoka çok ilişkinizdeki ilk tablonun kimliği ile eşleşecek şekilde değiştirin. Örneğin, ilk tablo, Sipariş Kimliği adlı bir Sipariş tablosu ise ve birincil anahtarı bir sayıysa, yeni tablodaki kimlik alanının adını Sipariş Kimliği olarak değiştirin ve veri türünü Sayı olarak belirleyin.

 1. Veri Sayfası Görünümü’nde Kimlik sütun başlığını seçin ve bu alan için yeni bir ad belirleyin.

 2. Yeni adlandırdığınız alanı seçin.

 3. Veri türü altındaki Alanlar sekmesinde, özgün tabloyla eşleşecek bir veri türü (Sayı veya Kısa Metin gibi) seçin.

 4. Eklemek için Tıklayın’ı seçin ve ikinci tablodaki birincil anahtarla eşleşen bir veri türü belirleyin. Seçili olan sütun başlığına ikinci tablodaki birincil anahtarın adını (örneğin Ürün Kimliği) yazın.

 5. Bu kayıtlar hakkındaki diğer bilgileri de (öğe miktarı gibi) izlemeniz gerekiyorsa ek alanlar oluşturun.

Birincil kimlik alanlarını birleştirme

Artık bağlamak istediğiniz iki tablodaki kimlikleri içeren alanlara sahip olduğunuza göre, ara tabloda bu kimliklere bağlı bir birincil anahtar oluşturabilirsiniz.

 1. Tasarım Görünümü’nde ara tabloyu açın.

 2. Kimlikleri içeren iki satırı seçin. (Önceki yordamı izlediyseniz, ilk iki satırı seçmeniz gerekir.)

 3. Tasarım > Birincil Anahtar’ı seçin.
  Anahtar simgeleri her iki kimlik alanının yanında yer alır.

  Tablo ekran görüntüsünde Birincil Anahtar

Üç tabloyu bağlayarak çoka çok ilişki oluşturma

Çoka çok ilişkileri tamamlamak için, her tablodaki birincil anahtar alanları ile ara tablodaki eşleşen alanlar arasında birebir ilişki oluşturun. Nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. Tablo ilişkilerini kullanmaya başlama.

İşiniz bittiğinde ilişkiler şöyle görünecektir:

Üç veritabanı tablosu arasındaki bağlantıların ekran görüntüsü

Daha fazlasını mı istiyorsunuz?

Tablo ilişkilerini kullanmaya başlama

İlişki oluşturma

Tablo ilişkisini silme

Excel eğitimi

Outlook eğitimi

A tablosundaki tek bir öğenin B tablosundaki birçok öğeyle ilişkilendirilebildiği veya tersi bir ilişkilendirmenin olduğu durumlarda tablolar arasında çoka çok ilişki kullanın. Örneğin bir ürün birçok siparişte yer alabilir ve bir sipariş çok sayıda ürün içerebilir.

Bu tanıtımda veritabanımızı, ürünler ve siparişler için tablolar içeren temel bir sipariş izleme sistemi olacak şekilde genişleteceğiz.

Birleşim tablosu ve birleşik anahtar kullanmayı öğrenip bunları diğer tablolarımızda çoka çok ilişki oluşturmak için kullanacağız.

Çoka çok ilişki oluşturmanın ilk adımı, yeni bir tablo oluşturmaktır.

Buna “ara tablo” adı verilir. Bu tabloyu, ilişkiye dahil olan diğer tablolardan alınan verileri depolamak için kullanacağız.

Ara tabloya “bağlama” veya “birleşim” tablosu da denir.

Sonraki adımımız, birleşim tablosu ile ilişkiye dahil olan diğer tablolar arasında bir çift bire çok ilişki oluşturmak olacak.

Bunun bir parçası olarak, bu alanların ikisini de birleşim tablosunun birincil anahtarı olarak ayarlamamız gerekir. Bu, "bileşik anahtar" olur.

Birleşim tablosunu Tasarım Görünümü’nde oluşturduğumuzdan, Oluştur’u ve Tablo Tasarımı’nı seçelim. Yeni ve boş tablomuz hazır.

Şimdi Ürünler ve Siparişler tablolarını açalım.

Her iki tablonun da birincil anahtarlarına bakalım. Ürünler tablosu, Ürün Kimliği adlı bir Otomatik Sayı alanı kullanıyor.

Siparişler tablosunun birincil anahtarı, Sipariş Kimliği olarak adlandırılmış ve burada da Otomatik Sayı alanı kullanılmış.

Şimdi, Ürün Kimliğini girdiğimiz birleşim tablomuza dönüyoruz. Sayı’yı seçiyoruz, Sipariş Kimliği’ni giriyoruz ve Sayı’yı tekrar seçiyoruz.

Şimdi her iki alanı da seçelim. Bunu yapmak için işaretçiyi iki alanın yanında bulunan gri kutuya getirelim ve sürükleyelim.

İki alan da seçiliyken, şeritten Birincil Anahtar’ı seçelim. Bu işlem birleşim tablosu için bileşik anahtar oluşturur.

Bileşik anahtarda her iki alanı da bulundurmak, her siparişin ve siparişlerin İÇİNDEKİ her şeyin benzersiz olarak tanımlanmasını sağlar.

Ctrl ve S tuşlarına basarak birleşim tablosunu kaydedelim ve Sipariş Ayrıntıları olarak adlandıralım.

Şimdi ilişkileri oluşturabiliriz. Tüm açık tablolarımızı kapatarak başlayalım. Veritabanı Araçları’nı ve sonra İlişkiler’i seçelim.

Tasarım sekmesinde Tabloyu Göster’i seçelim. Sipariş Ayrıntıları, Siparişler ve Ürünler tablolarını ekleyelim. Şimdi iletişim kutusunu kapatalım.

Tabloları, birleşim tablosu olan Sipariş Ayrıntıları tablosu ortaya gelecek şekilde düzenleyelim. Sipariş Kimliği alanını, Siparişler tablosundan birleşim tablosunun üzerine sürükleyelim.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusunda, Bilgi Tutarlılığına Zorla’yı ve ilişki oluşturmak için Oluştur’u seçelim.

Aynı işlemleri Ürün Kimliği alanında da uygulayalım. Bilgi Tutarlılığına Zorla’yı ve Oluştur’u seçelim. Hepsi bu kadar.

İlişki diyagramındaki düzen değişikliklerimizi kaydetmek için Ctrl ve S tuşlarına basalım.

Mevcut tablolarınızla birlikte birleşim tablosu ve bileşik anahtar kullanarak, Access veritabanında çoka çok ilişki oluşturmayı öğrendiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×