Verme Sihirbazı

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir dışarı/içeri aktarma eşlemeleri oluşturmak için dışarı Aktarma Sihirbazı'nı veya İçeri Aktarma Sihirbazı'nı kullanın ve ya da başka bir program tarafından tanınan biçimini veya önemli bilgileri Project 2007başka bir programda oluşturulmuş Microsoft Office Project 2007 bilgileri kaydedin. Önceden tanımlanmış veya özel verme/alma eşlemeleri kullanarak, bu sihirbazların izlemesi kolay yönergelerle dışarı yerleştirme veya içeri aktarılan verileri uygun hedef alanları için sağladığınız.

Not: Sihirbazı'nın en üstünde görünen adı, Dışarı Aktarma Sihirbazı ' nı veya verme veya proje bilgilerini içeri aktarma bağlı olarak İçeri Aktarma Sihirbazı'nı, olacaktır.

Dışarı Aktarma Sihirbazı ve İçeri Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak, dışarı aktarma veya proje bilgileri içeri aktarmak için aşağıdaki biçimleri:

  • Microsoft Office Excel çalışma kitabı (.xls)

  • Excel Özet Tablo (.xls)

  • Sekmeyle ayrılmış metin, (.txt)

  • Virgülle ayrılmış (.csv)

  • Genişletilebilir biçimlendirme dili (.xml)

İletişim kutusunun konumu

Dışarı Aktarma Sihirbazı    Açın ve proje etkin kılmak istediğiniz dışarı aktarmak için bilgilerini. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'itıklatın. Kayıt türü kutusunda istediğiniz dosya biçimi tıklatın. Kaydet ve tanıtım Dışarı Aktarma Sihirbazı'nın sayfası görüntülenir.

İçeri Aktarma Sihirbazı    Desteklenen dosya biçimlerinden birini kullanan bir dosyayı açın. İçeri Aktarma Sihirbazı'nı otomatik olarak açılır.

Not: Gördüğünüz sihirbaz sayfaları, seçtiğiniz dosya biçimine ve sihirbaz ile çalışırken yapmış olduğunuz farklı seçimlere bağlıdır. .

Ayrıntılar

Veri sayfası

Not: Veri sayfasında yalnızca dışarı Aktarma Sihirbazı'nda görünür.

Proje Excel şablonu veya seçili veriler    Excel çalışma kitabına aktarıyorsanız, Proje Excel şablonu veya Seçili verileri, varsayılan olan tıklatın. Proje Excel şablonuseçerseniz, ek eşlemeye gerek yoktur. Bilgi bilgi Project 2007 Excel'e dışarı aktarmak için tasarlanmış yerleşik şablon kullanarak otomatik olarak eşleşir.

Sayfa eşleme

Yeni eşleme    Bu dosya biçimi için sıfırdan yeni bir verme eşlemesi oluşturmak istiyorsanız, Yeni eşleme'yi seçin. Bu, varsayılan olarak seçilidir.

Varolan eşlemeyi kullan    Varolan eşlemeyi kullan oluşturduktan ve daha önce kaydedilmiş bir eşlemeyi kullanmak isterseniz veya Project 2007tarafından sağlanan hazır harita kullanmak istiyorsanız seçin.

İçeri aktarma modu sayfası

Not: Bu sayfa yalnızca Alma Sihirbazı'nda görünür.

Yeni bir proje olarak     Yeni proje .mpp dosyası verileri içeri aktarmak istediğiniz belirtir.

Etkin proje için verileri ekleme     Etkin projenin sonuna verileri eklemek istediğiniz belirtir.

Etkin proje verilerini birleştirme     Birincil anahtar kullanarak etkin proje alanları verileri birleştirmek istediğiniz belirtir. Görev eşlemesi, kaynak eşlemesi veya atama eşlemesi sayfalarında ayarlama birleştirme anahtar düğmesini kullanarak birleştirmek için birincil anahtarı belirtin.

Harita seçimi sayfası

Bu sayfa, önceki Eşleme sayfasında Varolan eşlemeyi kullan'ı seçmeniz halinde görüntülenir.

  1. Kullanmak istediğiniz eşlemeyi seçin. Bu listeyi Project 2007tarafından sağlanan verme/alma eşlemeleri yanı sıra, daha önce oluşturulan ve kaydedilen eşlemeleri içerir.

  2. Haritayı değiştirmek için İleri düğmesini tıklatın. Anlamı gibi anında haritayı göre proje verilerini dışarı aktarmak için Son'u tıklatın.

Harita Seçenekleri sayfası

Bölüm Verme/Alma istediğiniz veri türünü seçin

Görevler    Projedeki tüm görev bilgileri dışarı veya seçili dosya biçimiiçin içeri aktarılan belirtir. (Bu görev-zaman aşamalı bilgileri içermez.)

Kaynaklar    Projedeki tüm kaynak bilgileri dışarı veya seçilen dosya biçimine alınan belirtir. (Bu kaynak-zaman aşamalı bilgileri içermez.)

Atamaları    Projedeki tüm atama bilgileri aktarılacak veya seçilen dosya biçimine alınan emin belirtir. (Bu zaman aşamalı atama bilgilerini içermez.)

Microsoft Office Excel Seçenekleri bölümü

Bu bölümde verme veya alma Excel çalışma kitabından görünür.

Dışarı aktarma üstbilgileri Ekle    Proje bilgilerini içeren yeni Excel dosyanızı sayfası sütun başlıkları, örneğin, görev adı, süre, başlangıç tarihi ve benzeri üstbilgi satırı içereceğini belirtir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Çıktıda atama satırlarını Ekle    Atamaları onay kutusu seçili değilse bile atama satırları görevler veya kaynaklar, ile birlikte olması gerektiğini belirtir.

Metin dosyası seçenekleri bölümü

Bu sayfa, verileri bir metin dosyasına (sekme sınırlı veya virgül sınırlı) vermeniz halinde görüntülenir.

Dışarı aktarma üstbilgileri Ekle    Proje bilgilerini içeren yeni metin dosyanızda sayfası sütun başlıkları, örneğin, görev adı, süre, başlangıç tarihi ve benzeri üstbilgi satırı içereceğini belirtir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Çıktıda atama satırlarını Ekle    Atamaları onay kutusu seçili değilse bile atama satırları görevler veya kaynaklar, ile birlikte olması gerektiğini belirtir.

Metin sınırlayıcı    Farklı sütunlardaki bilgilerin sekme, boşluk veya virgülle ayrılıp ayrılmayacağını belirtir.

Dosya kaynağı    Metin dosyasının kaynağını belirtir, örneğin, Windows (ANSI) ANSI standartlarına göre bir Windows metin dosyasını gösterir.

Kaynak/görev/atama eşlemesi sayfasında

Harita görevleri/kaynakları/atamaları veri bölümü

Hedef adı    Dışarı aktarma işlemi tamamlandığında, sonuçta elde edilen dosyanın adını belirtir. Bu kutuyu yalnızca dışarı Aktarma Sihirbazı'nda görünür.

Filtre dışarı aktarma    Verilen bilgileri uygulanacak olan herhangi bir filtre belirtir. Varsayılan olarak, Tüm görevleri veya Tüm kaynaklar seçilir. İçe veya dışarı için olan bilgileri daha tanımlı odağı sağlamak için uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın. Dışarı aktarma veya yalnızca atamaları alma, filtre kullanılabilir. Bu listeyi yalnızca dışarı Aktarma Sihirbazı'nda görünür.

Kaynak tablo adı     Verileri aktarılır mı tablonun adını belirtir. Bu kutuyu yalnızca Alma Sihirbazı'nda görünür.

Bölüm doğrulayın veya verileri eşlemek istediğiniz şekli Düzenle (veri harita tablosu)

Gelen:    Dışarı aktarılır alan adlarını gösterir veya alınamadı. Boş bir hücreye tıklayın ve alanı yazın ya da bir ad veya listeden seçin. Görevleri içeri veya dışarı aktarılacak olduğunu seçtiyseniz, görev alanları listelenir. Bu belirlediyseniz kaynaklar aktarılacak veya alınan, kaynak alanlar listelenir. Atamaları içeri veya dışarı aktarılacak olduğunu seçtiyseniz, ardından atama alanları listelenir.

İçin:    Bu bilgiler için sütun başlığının olacak alanı adı belirtir. Varsayılan ad alanı girin, ancak isterseniz adını değiştirebilirsiniz olmaz doldurulur. Harita seçenekleri sihirbaz sayfasında üstbilgi satırı dışarı aktarma veya dışarı aktarma üstbilgileri Ekle onay kutusunu seçtiyseniz, bu alan kullanılabilir.

Veri türü    Nasıl veri verilen veya alınan biçiminde, örneğin, metin, tarih, sayı, para birimi ve benzeri yorumlanır belirtir.

Komut düğmeleri

Yukarı Taşı    Dışarı sonuçlanır veya içeri aktarılan tabloda daha çabuk görünmesi seçili alanı konumunu taşır.

Aşağı Taşı    Böylece daha sonra dışarı sonuçlanır veya içeri aktarılan bir tablo göründüğü iş seçili alanı konumunu aşağı taşır.

Tüm ekleme    Tüm kullanılabilir proje alanları seçilen tür (görev, kaynak, atama) dışarı/içeri aktarma eşlemesine ekler.

Tümünü Temizle    Böylece, sıfırdan başlayabileceğiniz dışarı/içeri aktarma eşlemesi tabloya girilen tüm alanları kaldırır.

Satır Ekle    Seçili satırın üstüne yeni bir satır ekler. Bu düğme, yalnızca tüm alanları yerine kendi seçili alanları ekliyorsanız kullanılabilir.

Satır Sil    Seçili satıra dışarı/içeri aktarma eşlemesi tablodan kaldırır.

Temel tablo    Alan eşlemek için temel tablo Seç iletişim kutusu açılır. Belirli Project 2007 tabloda bulunan alanları aktarmak isterseniz bu iletişim kutusunu kullanın.

Birleştirme anahtarı Ayarla    Bir alanda seçin sonra için: sütun, Birleştirme anahtarı Ayarla düğmenin, sizin alan göstermek istediğiniz verileri birleştirmek için tıklatın. İçeri aktarma modu sayfasında etkin proje verilerini Birleştir seçeneği seçtiğinizde bu düğme yalnızca için İçeri Aktarma Sihirbazı görüntülenir.

Önizleme bölümü

MS Project    Project 2007 alanları adlarını içeri veya dışarı aktarılacak gösterir.

Hedef    Karşılık gelen alanları adlarını sonuç verilen veya alınan dosyada gösterir. Bu yalnızca Harita seçenekleri sihirbaz sayfasında üstbilgi satırı verme/alma veya Verme/Alma üstbilgileri Ekle onay kutusunu seçtiyseniz görünür.

Önizleme    Gerçek veriler örneği verilen veya alınan dosyada nasıl görüneceğini gösterir.

Harita tanımı sayfanın sonuna

Harita kaydetme    Haritayı bu veya başka projelere düzende gelecekte kullanım için kaydetmek için kullanabileceğiniz Eşlemeyi Kaydet'e iletişim kutusu açılır. Bu harita genel proje şablonu için veya başka bir proje dosyasını kopyalamak için Düzenleyici kullanabilirsiniz.

Bitiş    Verme veya alma işlemini gerçekleştirir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×