Veritabanından bir veya daha fazla kayıt silme

Yanlış veya eski verilerin silinmesi Access veritabanınızı hızlandırır ve kullanımını kolaylaştırır. Örneğin, önceki bir takvimin veya üç aylık mali dönemin verilerini başka bir veritabanındaki bir dizi arşiv tablosuna taşırsanız, çalışma veritabanınızın boyutunu küçültebilir ve daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Yanlış veya yinelenen verileri kaldırırsanız, iş maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Bu makalede, Access veritabanında verileri silme işlemi açıklanır. Ayrıca, görece daha basit bir işlem olan tek tek alanlardan verilerin silinmesi ve çok daha karmaşık bir işlem olabilecek kayıtların bir bütün olarak silinmesi de açıklanır.

Not: Bu makaledeki bilgileri anlamak ve kullanmak için önce birincil ve yabancı anahtar kavramlarını anlamanız gerekir. Birincil ve yabancı anahtarlar hakkındaki giriş bilgileri için, Veritabanı tasarımının temelleri makalesine bakın.

Bu makalede

Verileri silme hakkında

Alandaki verileri silme

Listedeki verileri silme

Veritabanından ilişkisiz kayıtları silme

Silme sorgusu kullanarak veritabanından ilişkili kayıtları silme

Verileri silme hakkında

Access veri silme işlemi için çeşitli türler veya düzeyler sağlar. Kayıttan tek tek veri noktalarındaki verileri, tablodan kayıtların tamamını ve tabloların tamamını silebilirsiniz.

Kayıttaki veri noktalarının bazılarını veya tümünü boş bırakmak istediğinizde tek tek değerleri siler ama kaydın kendisini (satırı) tablodaki yerinde bırakırsınız. Veri değerini silmek görece kolay bir işlemdir. Alandaki verilerin bir bölümünü veya tamamını seçer ve DELETE tuşuna basarsınız.

Kaydın tamamını sildiğinizde, alanlardaki tüm verilerin yanı sıra kaydı benzersiz yapan anahtar değerini de kaldırırsınız. Bu işlem, satırın tamamını tablodan kaldırır. Tek tek kayıtları el ile silebileceğiniz gibi, çok büyük sayılardaki kayıtları bir kerede kaldıran silme sorguları da oluşturabilirsiniz.

Silmek istediğiniz kayıtlar veritabanındaki başka hiçbir veriyle ilişkili değilse, silme işlemi oldukça basittir. Satırın tamamını seçip DELETE tuşuna basabilir veya bir silme sorgusu oluşturup çalıştırabilirsiniz. Öte yandan, silinecek kayıtlar diğer verilerle ilişkiliyse ve bunlar bire çok ilişkisinin "bir" tarafında duruyorsa bazı ek adımlar gerçekleştirmeniz gerekir, çünkü varsayılan olarak Access ilişkili verileri silmenize izin vermez. Ayrıca, bir kaydın tamamını sildiğinizde bu silme işlemini geri alamadığınızı unutmayın. Bu nedenle, verileri silmeden önce her zaman veritabanınızı yedeklemelisiniz.

Tabloların tamamını silmek, alanlardaki verileri veya kayıtların tamamını silmek kadar karmaşık bir işlem değildir; ancak tablonun tamamını sildiğinizde, tabloyu hatalı bir şekilde kaldırmanız durumunda veritabanınızın işlevselliğini kısmen, büyük olasılıkla da tamamen kesintiye uğratabilirsiniz. Buna ek olarak, silinen tablodaki tüm verileri kalıcı olarak kaybedersiniz. Bu nedenlerle, tabloyu silmeden önce her zaman veritabanınızı yedeklemelisiniz.

Son olarak, ilişkisel veritabanı tasarımını anladığınızda verileri daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde silebilirsiniz. Access'i veya genel olarak ilişkisel veritabanlarını yeni kullanmaya başladıysanız, bkz. Veritabanı tasarımının temelleri.

Aşağıdaki bölümlerde verilen yordamlar, tek tek alanlardan verileri silme, kayıtların tamamını silme ve tabloların tamamını silme işlemlerini açıklar. Her bölümde, verili görevi tamamlamak için ihtiyacınız olan arka plan bilgileri sağlanır.

Alandaki verileri silme

Tablolarınız veya sorgularınız Veri Sayfası görünümünde Resim yazısı 4 açık olduğunda ve veri giriş formlarınız Form Resim yazısı 4 ve Düzen düğme görüntüsü görünümlerinde açık olduğunda, tek tek alanlardan verileri silebilirsiniz.

Veri sayfasındaki verileri silme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloya veya sorguya çift tıklayın. Tablo veya sorgu Veri Sayfası görünümünde açılır.

 2. Silmek istediğiniz verileri seçin.

  Verilerin bir bölümünü veya tamamını vurgulayabilir ya da yalnızca imlecinizi alana getirebilirsiniz.

 3. Alandaki verilerin tümünü seçtiyseniz, DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil'e tıklayın.

  -veya-

  İmleci alana getirdiyseniz, DELETE veya GERİ tuşuna (hangisi gerekiyorsa) basın.

Formdaki verileri silme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz forma çift tıklayın. Bu işlem formu Form görünümünde açar.

  -veya-

  Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz formu seçin, Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'e ve sonra da Düzen Görünümü'ne tıklayın.

 2. Silmek istediğiniz verileri seçin.

  Verilerin bir bölümünü veya tamamını vurgulayabilir ya da yalnızca imlecinizi alana getirebilirsiniz.

 3. Alandaki verilerin tümünü seçtiyseniz, DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil'e tıklayın.

  -veya-

  İmleci alana getirdiyseniz, DELETE veya GERİ tuşuna (hangisi gerekiyorsa) basın.

  Notlar: Access hata iletisi görüntüleyebilir ve verileri silmenizi engelleyebilir. Silme işlemini durduracak çeşitli faktörler vardır:

  • Tasarım gereği, bazı sorgu türlerinden veri silemiyorsunuz    Örneğin, çapraz sorgu tarafından döndürülen verileri düzenleyeme ve hesaplanan alanları (siz veritabanını kullanırken bir formülün hesapladığı, ama bir tabloda yer almayan değerler) düzenleyemez veya kaldıramazsınız. Formunuz verileri silemeyen bir sorguyu temel alıyorsa, formdaki verileri silemezsiniz.

  • Verileri silmek için gerekli izinleriniz yok     Sistem yöneticinize veya veritabanı tasarımcısına başvurun.

  • Alan boş veya null değerleri kabul etmiyor     Gerekli izinleriniz varsa, tabloyu Tasarım görünümünde açın ve Gerekli tablo özelliğinin Evet olan değerini Hayır yapın.

  • Listedeki bilgileri silmeye çalışıyorsunuz     Bir formun veri sayfasında listeyi her zaman fark edebilirsiniz çünkü Access bir ucuna şöyle bir aşağı ok yerleştirir: Boş arama listesi . Listedeki değerleri silme hakkında bilgi için bu makalenin bir sonraki bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Listedeki verileri silme

İki tür listeden veri silebilirsiniz: değer listeleri ve arama listeleri. Değer listeleri, siz veya veritabanı tasarımcısı tarafından el ile girilen, önceden tanımlanmış bir dizi değeri görüntüler. Buna karşılık, arama listeleri değerleri sorgu kullanarak başka bir tablodan veya başka bir sorgudan alır ve döndürülen değerlerle liste doldurulur.

Değer listesindeki öğeler, kayıttaki diğer değerlerle aynı tabloda durur. Buna karşılık, arama listesindeki veriler bir veya birden çok başka tabloda durur. Değer listesindeki verileri kaldırmak için, tabloyu açar ve öğeleri düzenlersiniz.

Arama listesindeki verileri kaldırma işleminde ek adımlar gerekir ve bu adımlar, arama listelerinin sorgusunun verilerini bir tablodan mı yoksa başka bir sorgudan mı aldığına bağlı olarak değişir. Arama listesinin sorgusu bir tabloyu temel alıyorsa, o tabloyu ve listede gösterilen verileri içeren alanı belirlersiniz. Sonra kaynak tabloyu açar ve söz konusu alandaki verileri düzenlersiniz.

Arama listesinin sorgusu başka bir sorguyu temel alıyorsa, o ikinci sorguyu açmanız, ikinci sorgunun verilerini aldığı kaynak tabloyu ve alanı bulmanız, sonra da o tabloda değerleri değiştirmeniz gerekir.

Aşağıdaki yordamlarda hem değer listesindeki hem de arama listesindeki verilerin nasıl silindiği açıklanır.

Değer listesindeki verileri kaldırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst bölümünde, değer listesini içeren tablo alanını seçin.

 3. Kılavuzun alt bölümünde Arama sekmesine tıklayın ve ardından Satır Kaynağı özelliğini bulun.

  Varsayılan olarak, değer listesindeki öğeler çift tırnak içinde alınmıştır ve öğeler birbirinden noktalı virgülle ayrılır: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Gerekirse, listeden öğeleri kaldırın. Silinen her öğenin tırnak işaretlerini de silmeyi unutmayın. Ayrıca, başta noktalı virgül bırakmayın, yan yana noktalı virgül çiftleri bırakmayın (;;) ve listedeki son öğeyi kaldırırsanız sondaki noktalı virgülü silin.

  Not: Değer listesinden bir öğe silerseniz ve tablodaki kayıtlardan herhangi biri silinen öğeyi kullanıyorsa, siz kaydı değiştirene kadar silinen öğe kaydın bir parçası olarak kalır. Örneğin, şirketinizin A Şehrinde bir ambarı olduğunu ama sonra bu binayı sattığını varsayalım. Ambar listesinden "A Şehri" öğesini kaldırırsanız, siz bu değerleri değiştirene kadar tablonuzda "A Şehri" öğesini görürsünüz.

Arama listesindeki verileri kaldırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst bölümünde, arama alanını seçin.

 3. Tasarım kılavuzunun alt bölümünde Arama sekmesine tıklayın ve Satır Kaynak Türü ile Satır Kaynağı özelliklerini bulun.

  Satır Kaynak Türü özelliğinde Tablo/Sorgu gösteriliyor olmalı ve Satır Kaynağı özelliği bir tabloya veya başka bir sorguya başvuran bir sorgu içermelidir.

  Not: Arama alanlarının sorguları her zaman SELECT sözcüğüyle başlar.

  Her zaman değilse bile, normalde seçme sorgusunda şu temel söz dizimi kullanılır: SELECT [tablo_veya_sorgu_adı].[alan_adı] FROM [tablo_veya_sorgu_adı].

  Bu durumda, sorgu iki yan tümce içerir (SELECT ve FROM). İlk yan tümce bir tabloya ve o tablodaki bir alana başvurur; diğer yandan, ikinci yan tümce yalnızca tabloya başvurur. Anımsamanız gereken bir nokta: FROM yan tümcesi size her zaman kaynak tablo veya sorgunun adını söyler. SELECT yan tümceleri her zaman tablo veya sorgu adı içermeyebilir; ama her zaman en azından bir alanın adını içerirler. Bununla birlikte, tüm FROM yan tümcelerinin bir tablo veya sorguya başvurması gerekir.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arama alanındaki sorgu başka bir sorguya başvuruyorsa, Oluştur düğmesine tıklayarak (özellik sayfasının Veri sekmesinde sonra Oluşturucu düğmesi simgesine tıklayın) sorguyu Tasarım görünümünde açın. Sorgu tasarımcısının üst bölümünde gösterilen tablonun adını not alın ve 5. adımdan devam edin.

  • Arama alanındaki sorgu bir tabloya başvuruyorsa, tablonun adını not alın ve 5. adımdan devam edin.

 5. Gezinti Bölmesi'nde, kaynak tabloya çift tıklayarak bunu Veri Sayfası görünümünde açın.

 6. Arama listesinde kullanılan verileri içeren alanı bulun ve ardından verileri gerektiği gibi düzenleyin.

Sayfanın Başı

Veritabanından ilişkisiz kayıtları silme

Veritabanından kayıtların tamamını sildiğinizde, alanların her birindeki verileri sildiğiniz gibi, anahtar değerini yani kaydı benzersiz yapan değeri de silersiniz. Kayıt başka hiçbir kayıtla ilişkili değilse (başka bir deyişle, anahtar değeri veritabanındaki diğer kayıtlar veya tabloların hiçbirinde bulunmuyorsa), kaydı seçip DELETE tuşuna basarak silebilirsiniz. El ile silmeyi tercih etmeyeceğiniz kadar çok sayıda ilişkisiz kaydı silmek istiyorsanız, bunları kaldırmak için silme sorgusu kullanabilirsiniz. İzleyen bölümlerdeki yordamlarda her iki görevin de nasıl gerçekleştirileceği açıklanır.

İlişkisiz bir kaydı el ile silme

 1. Veri Sayfası görünümünde, silmek istediğiniz verileri içeren tablo veya sorguyu açın.

 2. Silmek istediğiniz kaydı (satırı) bulun ve ardından Tümünü Seç düğmesine (kaydın sol veya sağ ucundaki kare) tıklayın. Tek tek satırları seçebileceğiniz gibi, birbirini izleyen satırları seçmek için tıklayıp sürükleyebilir veya birbirini izlemeyen birden çok satırı seçmek için CTRL tuşunu basılı tutarak fareyle tıklayabilirsiniz.

  Access tüm kaydın (tüm satırın) veya seçili kayıt bloğunun çevresine bir kenarlık yerleştirir.

 3. DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil'e tıklayın.

  -veya-

  Tümünü Seç düğmesine sağ tıklayın ve Kayıt Sil'e tıklayın.

  Tümünü Seç düğmesine tıklayamıyorsanız, imleci kayıttaki bir alana getirin. Sonra, Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil'in yanındaki aşağı oka tıklayın ve Kayıt Sil'e tıklayın.

  Not: Bu noktada Access, kayıt diğer verilerle ilişkili olduğundan kaydı silemeyeceğinizi belirten bir hata iletisi görüntüleyebilir. Böyle bir ileti görürseniz Tamam'a tıklayın ve bu makalenin devamındaki Silme sorgusu kullanarak veritabanından ilişkili kayıtları silme bölümüne gidin.

 4. Access silme işlemini onaylamanızı istediğinde Evet'e tıklayın.

Silme sorgusu kullanarak ilişkili olmayan kayıtları silme

Verileri kaldırmak için silme sorgusu kullandığınızda, hem ilişkili hem de ilişkisiz kayıtlar için aynı süreci izlersiniz: Önce bir seçme sorgusu oluşturur, ardından bunun yalnızca silmek istediğiniz kayıtları döndürdüğünden emin olur ve son olarak da seçme sorgusunu silme sorgusuna dönüştürürsünüz. Sonraki bölümde yer alan arka plan bilgileri ve adımlar, ilişkisiz kayıtların nasıl silindiğini açıklar.

Silme sorgusu kullanarak veritabanından ilişkili kayıtları silme

İlişkili kayıtları silme işlemi, şu genel adımları izler.

 • Silme işlemini planlayın. Verileri silmek için gerekli izinlerinizin olduğundan emin olun, diğer tüm kullanıcıların etkilenen tabloları kullanan tüm nesneleri kapattığından emin olun ve ardından veritabanını yedekleyin.

 • Silme işlemine dahil olan tablolar arasındaki ilişkiyi değiştirin. Özel olarak, Bilgi Tutarlılığı ve İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneklerini etkinleştirirsiniz. Bu, silme işleminizin tüm etkilenen tabloları art arda silmesine ve tüm ilişkili verileri kaldırmasına olanak tanır.

 • Seçme sorgusu oluşturun ve ardından sorgu doğru kayıt kümesini döndürene kadar gerekli ölçütleri ekleyin.

 • Seçme sorgusunu silme sorgusuna dönüştürün ve bunu kullanarak verileri silin.

Bu işlemin tam açıklaması için bkz. Silme sorgusu oluşturma ve çalıştırma.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×