Veritabanındaki veriyi güncelleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, varolan verileri güncelleştirmek açıklar. Microsoft Office Access 2007 veri sayfaları, formlar, sorgular ve Bul ve Değiştir dahil olmak üzere, varolan kayıtların güncelleştirilmesi için bir dizi aracı sağlar.

Devam ederken, verileri güncelleştirme yeni veri girmek olarak aynı işlemi olmadığını unutmayın. Bir veritabanında yeni veri girme konusunda daha fazla bilgi için bir veritabanı için bir veya daha fazla kayıt eklememakalesine bakın.

Bu makalede

Veritabanı tasarımını güncelleştirme nasıl etkiler

Veri türleri güncelleştirme nasıl etkiler

Tablo alanı özellikleri güncelleştirme nasıl etkiler

Form verilerini güncelleştirmek için kullanın

Verileri güncelleştirmek için bir veri sayfası kullanma

Varolan verileri değiştirmek için güncelleştirme sorgusu kullanma

Tablolar için kayıtları eklemek için ekleme sorgusu kullanma

Basamaklı güncelleştirme birincil ve yabancı anahtar değerlerini değiştirmek için kullanın

Veritabanı tasarımını güncelleştirme nasıl etkiler

Access'i veya ilişkisel veritabanları kavramları bilmediğiniz karşılaşıyorsanız, bu bölümü okuyun. Büyük güncelleştirmeleri açtığınızda, bazı temel ilkeler veritabanı tasarımının anlamanız gerçekleştirmek çok daha kolay hale gelir.

Access veritabanı Microsoft Office Word 2007 belge veya Microsoft Office PowerPoint 2007 slayt destesini olarak aynı anlamda dosya değil. Bunun yerine, normal bir Access veritabanı olan bir koleksiyonu tabloların günde artı bu tabloları yerleşik nesneler kümesine günde — formları, raporları, sorguları ve benzeri.

Ayrıca, bu nesneler için tasarım ilkeleri kümesi yapışmasını gerekir veya veritabanı ya da kötü çalışma veya tümüyle başarısız. Sırasıyla, bu tasarım ilkelerini verileri girme nasıl etkiler. Devam ederken şu olguları veritabanı nesnelerini ve tasarım hakkında unutmayın.

 • (Örneğin, bir değer listesini adlı liste türü) birkaç özel durum dışında Access tüm verileri bir veya daha fazla tablolarda depolar. Tablo sayısı tasarım ve karmaşıklığı veritabanının bağlıdır. Görüntüleme veya veri formunda, bir rapor veya bir sorgu tarafından döndürülen sonuçlar güncelleştirme, ancak Access verileri yalnızca tablolarda depolar.

 • Her tablo tek sorun, kategori veya amaç için veri depolamak. Örneğin, ilgili kişi bilgileri tablosu satış bilgi içermemelidir. Varsa, doğru bilgileri bulma değil olanaksız varsa zor olabilir.

 • Bir tablodaki alanların her biri tek bir veri türü kabul etmeniz gerekir. Örneğin, size notları sayıları kabul edecek şekilde ayarlanmış bir alanda depolamamanıza. Bu tür bir alana metin girmek denerseniz, Access bir hata iletisi görüntüler.

 • Bir özel durum dışında bir kaydındaki alanları tek bir değeri kabul etmeniz gerekir. Örneğin, düzgün bir şekilde tasarlanmış bir veritabanı bir adresi alanında birden fazla adres girmelerini engeller. Bu, varsayılan olarak, sınırlı veri türlerini kabul etmek için o hücre ayarlamadığınız sürece adları, adresleri veya görüntü herhangi bir sayıda tek bir hücreye girmek olanak sağlayan Microsoft Office Excel 2007tersine, olur.

  Bununla birlikte, Office Access 2007 , ayrıca birden çok değerli bir alan adlı yeni bir özellik sağlar. Birden çok değerli alanlar için tek bir kayıt birden çok veri parçalarını eklemek ve birden çok değer kabul listeler oluşturmak için kullanın. Örneğin, veritabanınızdaki bir kayda bir metin dosyası, Office PowerPoint 2007 slayt destesini ve herhangi bir sayıda resimler ekleyebilirsiniz. Ayrıca adlarının bir listesini oluşturabilir ve çoğu adları gerektiği şekilde seçin. Birden çok değerli alanlar kullanımını erişim "arka planda," kuralları zorlayan çünkü veri tablosu alan başına birden fazla parçası saklayabilir, ancak gerçekten değildir, çünkü veritabanı tasarımının kurallarını sonu özel, gizli tablolarda veri saklayarak görünebilir.

Aşağıdaki bağlantılar, konular ve bu bölümde açıklanan özellikler hakkında daha fazla bilgi sağlayan makalelerin ulaştırır.

Sayfanın Başı

Veri türleri güncelleştirme nasıl etkiler

Access'i veya ilişkisel veritabanları kavramları bilmediğiniz karşılaşıyorsanız, bu bölümü okuyun. Büyük güncelleştirmeleri açtığınızda, bazı temel ilkeler veritabanı tasarımının anlamanız gerçekleştirmek çok daha kolay hale gelir.

Bir veritabanı tablosu tasarladığınızda, bu tabloda, daha doğru veri girişini sağlamaya yardımcı olur bir işlem alanların her biri için bir veri türünü seçin. Örneğin, satış rakamları hesaplamak gerektiği için belirttiğiniz sayı veri türü alanı için varsayalım. Birisi alana metin girmek çalışırsa, Access bir hata iletisi görüntülenir ve bu kullanıcının, şekiller korunmasına yardımcı olacak bir adım değiştirilen kaydı kaydedin izin vermez.

Veri türleri görüntülemek nasıl Göster

Access şimdi bir tablo alanı için veri türlerini görmek için iki yol sağlar. Tabloyu Tasarım görünümünde açın veya veri sayfası sekmesinin komutlarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda, her iki tekniklerini kullanma açıklanmaktadır.

Veri sayfası sekmesinin komutları kullanarak veri türlerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Araştırmak istediğiniz alanı tıklatın.

 3. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda Veri türü listesinde alan için ayarlanan veri türünü görüntülemek aşağı okunu tıklatın.

Tasarım görünümünde veri türleri

 • Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.

  Access tablosu tasarım kılavuzundaki açar ve her tablo alanı adı ve veri türünü kılavuzunun üst kısmında gösterilir.

  Tasarım görünümündeki alanlar

Veri türüne ayarlanmış her bir tablo alanı için ilk düzey neleri eşitleyebilir neleri bir alana giremezsiniz üzerinde denetim sağlar. Bazı durumlarda, bir veri türü ayarını herhangi bir bilgi hiç girişini engeller. Aşağıdaki tabloda veri türlerini listeler o Office Access 2007 sağlar ve veri girişini nasıl etkilediğini açıklanmaktadır.

Veri türü

Veri girişini üzerindeki etkisi

Metin

Metin alanları öğelerin sınırlandırılmış listeler dahil, metin veya sayısal karakterleri kabul eder. Bir metin alanı Not alanı daha küçük bir sayı karakter kabul eder; 0 ile 255 karakter. Bazı durumlarda, bir metin alanında veriler üzerinde hesaplamalar yapmak için dönüştürme işlevleri kullanabilirsiniz.

Not

Bu tür alanlar büyük miktarda metin ve sayısal veri girebilirsiniz. Ayrıca, zengin metin biçimlendirmesi desteklemek için alanı Veritabanı Tasarımcısı ayarlar varsa, normalde Office Word 2007gibi sözcük işleme programlarıyla bulduğunuz biçimlendirme türleri uygulayabilirsiniz. Örneğin, farklı yazı tipleri ve yazı tipleri için belirli karakterleri metninizde uygulamak ve kalın veya italik vb. hale getirebilirsiniz. Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) etiketler için verileri de ekleyebilirsiniz.

Bir Not alanında zengin metin biçimlendirmesinin kullanma hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Metin alanları gibi bir not alandaki verileri karşı dönüştürme işlevleri çalıştırabilirsiniz.

Sayı

Bu tür alanlar yalnızca sayılar girebilirsiniz ve bir sayı alanındaki değerleri üzerinde hesaplamalar yapabilir.

Tarih/Saat

Bu tür alanlar yalnızca tarihleri ve saatleri girebilirsiniz. Veritabanı Tasarımcısı alanı nasıl ayarlar bağlı olarak, bu koşullar karşılaşabilirsiniz:

 • Veritabanı Tasarımcısı giriş maskesi (alanı seçtiğinizde görünen değişmez ve yer tutucu karakterler bir dizi) alan için ayarlarsanız, boşluklar ve maskenin sağlayan biçiminde veri girmeniz gerekir. Örneğin, MMM_DD_YYYY gibi bir maske görürseniz, bu boşluklara biçiminde bir tarih yazmalısınız; Örneğin, 11 Eki 2006. Tam ay adı (örneğin, Temmuz) veya iki basamaklı yıl değeri yazamazsınız.

 • Tasarımcı bir tarih veya saat girme nasıl denetlemek için giriş maskesi oluşturmadıysanız, herhangi bir geçerli bir tarih veya saat biçimini kullanarak değeri girebilirsiniz. Örneğin, 11 Ekim tarihinde 2006, 11/10/06 veya 11 Ekim 2006 yazabilirsiniz.

 • Veritabanı Tasarımcısı alan için görüntüleme biçimi uygulanabilir. Giriş maskesi değilse, büyük/küçük harf o Sun, neredeyse her biçiminde bir değer girebilirsiniz, ancak Access tarihleri görüntüleme biçimini uygun olarak görüntüler. Örneğin, 11/10/2006 yazabilirsiniz; ancak 11-Eki-2006 değeri görüntüler böylece görüntüleme biçimini ayarlanmış olabilir.

  Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Para Birimi

Bu tür alanlar yalnızca para birimi değerleri girebilirsiniz. Ayrıca, para birimi simgeleri el ile girmeniz gerekmez. Varsayılan olarak, Access Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen para birimi simgesini (¥, £, $ vb.) uygulanır.

Otomatik Sayı

Değil girin veya bu tür alanlar verilerde herhangi bir zamanda değiştirin. Tabloya yeni bir kayıt eklediğinizde access OtomatikSayı alanındaki değerleri artırır.

Evet/Hayır

Bu veri türüne ayarlanmış bir alanı tıklattığınızda, Access bir onay kutusu veya açılan liste alanı nasıl formatladığınıza bağlı olarak görüntüler. Bir liste gösterilecek alanı biçimlendirmek istiyorsanız, yeniden alana uygulanan biçimine bağlı olarak listeden Evet veya Hayır, True veya Falseveya çubuğunda veya devre dışı seçebilirsiniz. Listede değerleri girin veya doğrudan bir form veya Tablo listesindeki değerlerin değiştirme oluşturamazsınız.

OLE Nesnesi

Başka bir programda oluşturulmuş bir dosyasındaki verileri görüntülemek istediğinizde bu alan türü kullanın. Örneğin, bir OLE nesnesi alanında bir metin dosyası, bir Excel grafiği veya bir PowerPoint slayt destesini görüntüleyebilirsiniz.

Ekleri diğer programlarından verileri görüntülemek için hızlı, daha kolay ve daha esnek bir yol sağlar. Daha sonra bu tabloda, daha fazla bilgi için ek girdisine bakın.

Köprü

Bu tür alanlar herhangi bir veri girebilirsiniz ve isteğe bağlı olarak Access bir Web adresi içinde kaydırılır. Örneğin, Access Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) metinle metninizi çevreleyen alanına bir değer yazarsanız, şöyle: http://www. your_text.com. Geçerli bir Web adresi girerseniz, bağlantınızın çalışır; Aksi halde hata iletisi bağlantınızın sonuçlanır. Web tarayıcınızı başlatır ve bağlantısını belirtilen site için gereken bir köprü alanına farenizle tıklatarak çünkü Ayrıca, varolan köprüleri düzenleme zor olabilir. Köprü alanı düzenlemek için bitişik bir alanı seçin, odağı Köprü alanını taşımak için sekme veya ok tuşlarını kullanın ve sonra düzenlenmesini etkinleştirmek için F2 tuşuna basın.

Ek

Başka programlardan bu tür alanlar için veri ekleyebilirsiniz, ancak yazın veya metin veya sayısal veriler aksi girin.

Ek alanı kullanma hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlarabaşlıklı makaleye bakın.

Arama Sihirbazı

Arama Sihirbazı veri türü değil. Bunun yerine, sihirbaz iki tür açılan listesi oluşturmak için kullandığınız: değer listeler ve arama alanları. Değer listesinin sınırlandırılmış Arama Sihirbazı'nı kullandığınızda, el ile girmeniz öğelerin listesini kullanır. Bu değerler herhangi bir veri veya nesne veritabanınızdaki bağımsız olabilir.

Bunun aksine, arama alanı için bir veya daha fazlasını diğer tablolar veritabanında veya Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran bir sunucu gibi başka bir konumda veri almayı sorgu kullanır. Arama alanı daha sonra bir açılan listede verileri görüntüler. Varsayılan olarak, Arama Sihirbazı'nı tablo alanına sayı veri türü olarak ayarlar.

Arama alanları doğrudan tablolardaki ve formlarda ve raporlarda çalışabilirsiniz. Varsayılan olarak, değerleri arama alanındaki liste denetimi birleşik giriş kutusu adlı bir türü kutusunda görüntülenir; aşağı açılan oku olan bir liste: Boş arama listesi . Nasıl Veritabanı Tasarımcısı arama alanını ve birleşik giriş kutusu ayarlamışsa bağlı olarak, listedeki öğeleri düzenleme ve öğeleri seçerek listeye ekleyin. Bunu yapmak için Veritabanı Tasarımcısı arama alanı için özellik ayarlamanız gerekir ( Listeye sınırlaözellik adı verilir ve devre dışı bırakmak Tasarımcı bulunur).

Arama listesinde değerler doğrudan düzenleyemezsiniz, eklemek veya önceden tanımlanmış değerler listenizde veya arama alanı için kaynak olarak işlevi gören tablosundaki verileri değiştirmek gerekir. Böylece hakkında daha fazla bilgi için "öğeleri bir arama alanında bir veritabanı için bir veya daha fazla kayıt eklememakalesinde düzenleme" başlıklı bölüme bakın.

Arama alanı oluşturduğunuzda, son olarak, isteğe bağlı olarak birden fazla değer destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu sonuç listesini görüntüler ve seçebilir veya gerektiği gibi öğeleri birçoğunu temizleyin. Bu şekilde tipik birden çok değerli liste gösterilmektedir:

Onay kutusu listesi.

Sonuçta elde edilen listeleri birden çok değerli arama alanları oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için birden fazla değer saklayan liste kullanma ve birden çok değerli alanlar için Kılavuzumakalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Tablo alanı özellikleri güncelleştirme nasıl etkiler

Access'i veya ilişkisel veritabanları kavramları bilmediğiniz karşılaşıyorsanız, bu bölümü okuyun. Güncelleştirme özellikleri Tablo alanları için ayarlanan nasıl etkilediğini anlama sürece büyük güncelleştirmeleri başarıyla gerçekleştiremezsiniz.

Bir veritabanı tasarladığınızda, bir veya daha fazla tablo tasarlayarak normal olarak başlatın. Hangi tür veri her tablo içerecektir karar, birincil anahtarlar ayarlama — her kaydın (satır) benzersiz bir şekilde tanımlayan bir alan — her tabloyu ve tablolar arasında ilişkiler oluşturun.

Bu işlemi kapsamında, her tabloda alanları özelliklerini ayarlayın. Örneğin, 50'den fazla karakter kabul etmek için bir metin alanı ayarlayabilirsiniz ve bir sayı alanı yalnızca para birimi değerleri kabul edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tasarım görünümünü kullanarak çoğu alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, Şeritteki Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimiparçası gruplarının komutları kullanarak bazı özellikler de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, Giriş sekmesindeki yazı tipi grubundaki komutları kullanarak metin ve Not alanları için görsel biçimlerde ayarlayabilirsiniz. Bu komutlar kullanma hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Tablo alanı özelliklerini değiştirmek veya ayarlamak nasıl göster.

Access şimdi bir tablo alanı özelliklerini görüntülemek için iki yol sağlar; veri sayfası sekmesinin komutları kullanabilir veya tabloyu Tasarım görünümünde açın. Aşağıdaki adımlarda, her iki tekniklerini kullanma açıklanmaktadır.

Veri sayfası sekmesinin komutları kullanarak tablo özelliklerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Veri sayfası sekmesini tıklatın ve her tablo alanı özelliklerini görüntülemek için veri türü ve biçimlendirme grubunda komutları kullanın.

Tasarım görünümünde tablo özelliklerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

  Access tablosu tasarım kılavuzundaki açar.

 2. Alan özellikleri' nin altında kılavuzun alt kısmındaki zaten seçili değilse Genel sekmesini tıklatın.

  –veya–

  Arama alanı özelliklerini görmek için Arama sekmesini tıklatın.

  Arama alanı kodlanmış bir değer listesi veya bir veritabanındaki bir veya birden çok tablodan değerlerini alan bir sorgu kullanan bir tablo alanıdır. Varsayılan olarak, arama alanını bu değerler size formdaki bir liste sunar. Bir Veritabanı Tasarımcısı'nda arama alanının nasıl ayarlar bağlı olarak, bu listeden bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz.

  Arama alanları yeni Access kullanıcılarının çünkü tek bir konumda (Access arama alanına verilerde oluşturur listesi) öğelerin listesi görüntülenir, ancak verileri başka bir konumda (verileri içeren tabloyu) bulunabilir çoğunlukla karıştırılabilir. Arama alanında veri güncelleştirdiğinizde, Excel'deki kaynak tablo (ikinci konum) güncelleştirmeniz gerekir unutmayın. Listeden bir arama alanı güncelleştiremezsiniz.

Aşağıdaki tabloda, veri girişini büyük etkisi tablo özellikleri listeler ve etkilerini açıklar.

Özellik

Tablo Tasarım kılavuzunun konumda

Olası değerler

Veri girmeyi denediğinizde davranışı

Alan Boyutu

Genel sekmesi

0-255

Metin veri türüne ayarlanmış alanları karakter sınırını uygulanır. En fazla karakter sayısı belirtilen girmeye çalışırsanız, alanı bunları keser.

Gerekli

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Açık olduğunda, bu özellik, bir alana bir değer girmek için zorlayabilir ve Access alanı tamamlayana kadar yeni veri kaydetme izin vermez. Devre dışı bırakıldığında alanı alanı boş kalabilir anlamına gelen boş değerleri kabul eder.

Not: Boş değer sıfır olarak aynı değildir. Basamak sıfırsa ve Access hesaplamalarda kullanabilirsiniz. Boş değer eksik, tanımlanmamış veya bilinmeyen bir değerdir.

Sıfır uzunlukta dizeleri izin ver

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Açık olduğunda, sıfır uzunluklu dize girebilirsiniz; karakter içermeyen dizeleri. Sıfır uzunluklu dize oluşturmak için aralarında hiç boşluk olmayan çift tırnak işareti çifti yazın ("") ve ENTER tuşuna basın.

Dizinli

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Tablo alanı için dizin oluşturduğunuzda, Access yinelenen değerleri eklemelerini engeller.

Giriş Maskesi

Genel sekmesi

Önceden tanımlanmış ya da özel değişmez ve yer tutucu karakter kümesi

Giriş maskesi önceden tanımlanmış bir biçimde veri girmelerini zorlar. Bir tablo veya formdaki bir denetime bir alanı seçtiğinizde maskeler görünür. Örneğin, bir tarih alanını tıklatın ve bu karakter kümesi görmek varsayalım: aaa-DD-YYYY. Bu karakter kümesi giriş maskesi bilinir. Eki gibi üç harfli kısaltmalar olarak ay değerleri ve yıl değeri iki yerine dört basamaklı olarak girmek için zorlar. Bu nedenle bu maske görürseniz, eki 15 2006 gibi bir tarih girin.

Not: Giriş maskeleri yalnızca veriler, girdiğiniz nasıl belirlediğini unutmayın Access bu verilerin görüntülenme şeklini değil. Örneğin, 15 Eki 2006 bir tarih girebilirsiniz, ancak Access değeri 10152006 depolamak; yani, karakterleri biçimlendirme ile yok. Sonra bir tablo, form veya rapor tarihi görüntülediğinizde, 15/10/2006 görüntülemek için erişim ayarlanabilir.

Oluşturma ve giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Denetimi Görüntüle

Arama sekmesi

Değerler alan için ayarlanan veri türüne bağlıdır

Metin ve sayı alanları için bir metin kutusu, liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi arasında seçebilirsiniz. Evet/hiçbir alanları, bir onay kutusu, metin kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi arasında seçebilirsiniz.

Not: Liste kutusu veya Birleşik giriş kutusudışında her şeyi öğesini seçerseniz, Access kalan özellikler Arama sekmesinde gizler.

Satır Kaynağı Türü

Arama sekmesi

Tablo/Sorgu
değer listesi
alan listesi

Liste kutusu veya Birleşik giriş kutusuiçin Görüntü denetiminin özellik kutusu ayarlarsanız, Tablo/Sorgu, Değer listesini veya Alan listesiiçin bu özelliği ayarlayabilirsiniz. Sırasıyla, bu özellik Satır kaynağı özelliğindeki kullanabileceğiniz değer türünü denetler. Sonraki girdisine bakın.

Satır Kaynağı

Arama sekmesi

Satır kaynağı türü özelliğe bağlıdır.

Tablo/Sorgu Satır kaynak türü özelliğini ayarlarsanız, bu özellik alanı bir tablodan veya sorgudan adını içerebilir. Değer listesiniözelliğini ayarlarsanız, bu özellik (;) noktalı virgülle ayrılmış değerler listesi yer alır. Alan listesiSatır kaynak türü özelliğini ayarlarsanız, bu özelliği bir tablo, sorgu veya yapılandırılmış sorgu dili (SQL) deyiminde adını içerir.

Listeye sınırla

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Kullanıcıların bir birleşik giriş kutusu denetimine metin girerken Evetolarak ayarlandığında, Access eşleşen değerleri bulur. Başka bir deyişle, Evet ayarı yazılanı tamamlayan etkinleştirir. Evet ayarı da kullanıcıların liste veya birleşik giriş kutusu denetimi listeden doğrudan öğeleri düzenlemesini engeller. Bunun yerine, kullanıcılar gerekir Satır kaynağı özellik kutusunda ya da arama alanları söz konusu olduğunda öğeleri düzenleme, arama alanını kaynak verilerini içeren öğeleri tablosundaki düzenleme. Arama alanlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için "öğeleri bir arama alanında bir veritabanı için bir veya daha fazla kayıt eklememakalesinde düzenleme" başlıklı bölüme bakın.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Etkinleştirir veya arama alanları için ancak değeri listeler, Liste öğelerini düzenle komutu devre dışı bırakır. Arama alanları için bu komutu etkinleştirmek için Liste öğelerini düzenleme formu özelliğine geçerli form adı girin. Açmış olduğunuz bir liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi sağ tıklatarak kısayol menüsündeki değer listesi düzenlemelerine izin ver komutu görünür. Bir size, komutu çalıştırın, Liste öğelerini düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Alternatif olarak, Liste öğelerini düzenleme formu özellik kutusunda bir form adı belirtirseniz, Access bu formu yerine iletişim kutusunu başlatır.

Liste kutusundan Liste öğelerini düzenle komutunu çalıştırabilirsiniz ve birleşik giriş kutusu denetimleri formlarda bulunan ve birleşik giriş kutusu denetimleri tablo ve sorgu sonucu bulunan ayarlar. Formları ya da Tasarım görünümü veya Gözat görünümünde açık olması gerekir; Tablo ve sorgu sonuç kümesi veri sayfası görünümünde açık olması gerekir.

Liste Öğelerini Düzenleme Formu

Arama sekmesi

Veri girişi formuna adı

Bu tablo özelliği, bir veri girişi formuna adını belirtirseniz, kullanıcı Liste öğelerini düzenle komutu çalıştırdığında bu formu açılır. Kullanıcıların komutu çalıştırdığınızda, aksi takdirde, Liste öğelerini düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

Veritabanı Tabloları tasarlama ve özellikleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın.

 • Veritabanı tasarımında temel bilgiler veri ve normalleştirme tasarlama bir veritabanı planlama gibi temel kavramları açıklanır — verilerinizi ilişkili tablolara bölme ve gereksiz verileri ortadan kaldırma işlemini.

 • Bir veritabanı oluştur tablolarda tablolar oluşturma, birincil anahtarlar (her satır veya tabloda kaydın tanıtan alanları) eklemek ve veri türleri ve tablo özelliklerini ayarlamak anlatılmaktadır.

Sayfanın Başı

Form verilerini güncelleştirmek için kullanın

Küçük miktarlarda veri güncelleştirmek için form kullanın. Bu durumda, "küçük" herhangi bir sayıda el ile güncelleştirmek istediğiniz kayıtları anlamına gelir. Formları düzenlemek ve küçük miktarlarda verileri güncelleştirmek için daha kolay, daha hızlı ve daha doğru bir yol sağlar.

Verileri düzenlemek için form kullanma formun tasarımını üzerinde bağlıdır. Form denetimleri listeler, metin kutuları, düğmeler ve veri sayfaları gibi herhangi bir sayıda içerebilir; Excel çalışma sayfaları gibi görünmesini Kılavuzlar. Sırasıyla, her bir formdaki denetim verileri okuyan ya da temel bir tablo alanına verileri yazar. Belirli bir denetimle ne temeldeki tablo alanına, bu alan için ayarlanan tüm özellikleri ayarlama veri türüne ve büyük olasılıkla her denetim için Veritabanı Tasarımcısı ayarlar çeşitli özellikler bağlıdır. Veri girişini veri türlerine ve alan özelliklerine nasıl etkilediğini hakkında daha fazla bilgi için veri türleri veri girme biçimini etkileyen nasıl ve Tablo alanı özellikleri veri girme biçimini etkileyen nasıl, bu makalenin bakın.

Aşağıdaki bölümlerde en yaygın veri girişini denetimlerinin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. Belirli veritabanınızı hakkında sorularınız varsa, sistem yöneticiniz veya Veritabanı Tasarımcısı başvurun.

Ekleme veya metin kutusundaki metni düzenleme

Metin ve Not alanları ile kullanmak için bir metin denetimi erişimi sağlar. Genellikle, temel alınan alandaki metin veya Not genellikle temel tablo alanı boyutunu yansıtır denetimin boyutunu tarafından olduğunu anlarsınız. 50'den fazla karakter kabul eden bir metin alanı için denetimi bağlarsanız, örneğin, size denetimi buna göre boyutunu. Bunun aksine, Not alanı için denetimi bağlarsanız kaydırmak zorunda kalmadan bir veya iki metin paragrafını görüntülemek üzere denetimi boyutunu.

Ayrıca, zengin metin biçimi desteklemek için Not alanı ayarlayabilirsiniz. Farklı yazı tipleri, boyutlarını, stilleri ve renkleri'nı, ardından metninizi uygulayabilirsiniz.

Metin kutusundaki metni düzenleme

 • İmleci metin kutusuna yerleştirmeli ve verilerinizi değiştirebilirler. Bir metin veya Not alanına sayılar üzerinde hesaplamalar gerçekleştiremezsiniz unutmayın.

Zengin metin biçimlendirme uygulama

Not: Metin kutusu için Not alanı yalnızca bağlı olduğunda bu adımları izleyebilirsiniz. Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açıkken, Not alanı seçin. Genellikle, "Açıklamalarını," adlı bir alan için notları, bakabilir"veya"Açıklaması."

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi grubunda, metni biçimlendirmek için bu düğmelerin ve menülerin kullanın.

  Farklı yazı tipleri ve boyutları uygulama, metni kalın veya italik yapma, renkleri değiştirmek ve benzeri.

Sayfanın Başı

Verileri güncelleştirmek için bir veri sayfası kullanma

Doğrudan veri sayfası görünümünde (satır ve sütun kılavuza benzer bir Excel çalışma sayfasına) çalışarak, verileri değiştirebilirsiniz. Veri tabloları, sorgu sonucu kümeleri ve veri sayfaları görüntüleme formları değiştirebilirsiniz.

Genellikle, az sayıda kayıt veya tek bir kayıt bölümlerini değiştirme gerektiğinde veri sayfalarını kullanın. Excel ile hakkında bilginiz varsa, veri sayfalarını anlamak görece daha kolay ve daha derin herhangi bir bilgi sorgularını oluşturma ve çalıştırma olanağı gibi erişim olmadan değişiklik yapabilirsiniz.

Devam ederken şu olguları unutmayın.

 • Açıkça yaptığınız değişiklikleri kaydetmek gerekmez. Access aynı satırda yeni alan için imleci taşıma veya başka bir satıra işaretçiyi durumlarda, bunları tabloya kaydeder.

 • Varsayılan olarak, alanları Access veritabanındaki belirli bir metni veya sayıları gibi veri türü kabul edecek şekilde ayarlamanız gerekir. Alan kabul etmek için ayarlanan veri türünü girmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız, Access bir hata iletisi görüntüler.

 • Bir alanı giriş maskesi uygulanmış olabilir. Bir Giriş maskesi , belirli bir biçimde veri girmelerini zorlama değişmez ve yer tutucu karakterler kümesidir. Örneğin, giriş maskesi için bir posta kodu Almanca biçiminde sayıları girmek giriş maskesi için bir telefon numarasını gerektirebilecek sırada, Fransızca biçimine uyan veri gerektirebilir.

  Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

 • Ekler ve birden çok değerli listeler dışında birçok alanda tek bir değer girebilirsiniz. Bir alanı ekleri kabul edip etmediğini bilmiyorsanız, Veritabanı Tasarımcısı veya sistem yöneticinize başvurun. Bunun nedeni, Access her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu birden çok değerli bir liste her zaman tanımlayabilirsiniz.

Veri sayfasındaki değiştirme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu veya sorguyu değiştirmek istediğiniz verileri içeren çift tıklatın.

  Varsayılan olarak, Access tabloyu veya sorguyu veri sayfası görünümünde açar; bir Excel çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz.

 2. Tıklatın veya aksi odağı değiştirmek istediğiniz ilk alana ve verileri düzenleyin.

 3. Sonraki alana gitmek için SEKME tuşuna basın, ok tuşlarını kullanın veya bir sonraki alana tıklayın.

  Varsayılan olarak, SEKME tuşuna bastığınızda, Access Windows bölgesel ayarlarınızda imleci sola veya sağa doğru hareket olup olmadığını belirlemek için kullanır. Bilgisayar soldan sağa okuyan bir dilini kullanacak şekilde ayarlandıysa, SEKME tuşuna bastığınızda imlecin sağa taşır. Bilgisayar okur sağdan sola bir dil için ayarlanırsa, imleci sola taşır.

Not alanına, veriler için zengin metin biçimlendirme uygulama

 1. Tablo veya sorgu sonucu ile veri sayfası görünümünde açık Not alanı seçin.

  Genellikle, "Açıklamalarını," adlı bir alan için "Notlar" veya "Açıklaması." bakabilir Not alanı hala bulamıyorsanız, Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi grubunda, metni biçimlendirmek için bu düğmelerin ve menülerin kullanın.

  Farklı yazı tipleri ve boyutları uygulama, metni kalın veya italik yapma, renkleri değiştirmek ve benzeri.

Sayfanın Başı

Varolan verileri değiştirmek için güncelleştirme sorgusu kullanma

Ekleme, değiştirme veya bölümü (ancak tüm değil), bir veya daha fazla varolan kayıtların silmek için güncelleştirme sorgularını kullanma. Güncelleştirme sorguları Bul ve Değiştir iletişim kutusunun güçlü form olarak düşünebilirsiniz. Bir select ölçüt (bir arama dizesi kaba eşdeğeri) ve bir güncelleştirme ölçütüne (değiştirme dize kaba eşdeğeri) girersiniz. İletişim kutusundan farklı olarak güncelleştirme sorguları birden çok ölçüt kabul, çok sayıda kayıtları tek seferde güncelleştirmenize olanak sağlar ve birden çok tablodaki kayıtları değiştirmenize izin verir.

Tüm kayıtları eklemek için güncelleştirme sorgularını kullanamazsınız unutmayın. Bunu yapmak için ekleme sorgusu kullanın.

Daha fazla bilgi için ekleme sorgusu kullanarak bir tabloya kayıt eklemebaşlıklı makaleye bakın.

Not: Güncelleştirme sorgusu kullanmayı en güvenli yolu seçimi ölçütlerinizi sınayan seçme sorgusu ilk oluşturmaktır. Örneğin, varsayalım Evet/Hayır, bir dizi güncelleştirmek istediğiniz alanlara HayırEvet için belirli bir müşteri. Bunu yapmak için o müşteri için tüm istenen yok kayıtları dönene kadar seçme sorgunuz için ölçüt ekleyin. Kayıtlarının doğru olduğundan emin olduğunuzda, ardından güncelleştirme sorgusu, seçme sorgusunu dönüştürme, güncelleştirme ölçütünüzü girin ve sonra seçili değerleri güncelleştirmek için sorguyu çalıştırmak. Bu bölümdeki adımlarda nasıl seçme sorgusu oluşturma ve sonra bir güncelleştirme sorgusuna dönüştürün.

Seçme sorgusu oluşturma

 1. Güncelleştirmek istediğiniz kayıtları içeren veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  Sorgu Tasarımcısı açılır, Tasarım sekmesi görüntülenir ve Tabloyu Göster iletişim kutusunu açar.

 3. Tablo veya Ekle'yitıklatın ve güncelleştirmek istediğiniz kayıtları içeren tabloları seçin ve sonra Kapat' ı tıklatın.

  Sorgu tasarım kılavuzunun üst bölümünde bir veya daha fazla windows olarak tablo veya tabloların görünür ve windows her bir tablodaki tüm alanları listeleme. Aşağıdaki şekil tipik bir tablo içeren Sorgu Tasarımcısı gösterir.

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 4. Güncelleştirmek istediğiniz alanları çift tıklatın. Seçili alanları Sorgu Tasarımcısı alt bölümündeki alanın satır görüntülenir.

  Alt bölümünde sütun başına bir tablo alanı ekleyebilir veya bir tablodaki tüm alanları hızlı bir şekilde yıldız işareti (*) çift tıklatarak tablo alanları listesinin üst kısmında ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde tüm alanları eklenmiş Sorgu Tasarımcısı gösterilmektedir.

  Tüm tablo alanları eklenmiş sorgu

 5. İsteğe bağlı olarak tasarım kılavuzunun Ölçüt satırına bir veya daha fazla ölçüt girebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bazı ölçüt örnekleri gösterilmekte ve bunların bir sorguya olan etkisi açıklanmaktadır.

Ölçüt

Etkisi

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları döndürür. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Etikan"

Göktepe aracılığıyla alfabenin sonuna kadar tüm kayıtları döndürür

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

1-Ara-06 (ANSI-89) aracılığıyla 2-Şub-06 tarihleri döndürür. Veritabanınızı ANSI-92 joker karakterler kullanıyorsa, tek tırnak işareti (') yerine diyez işaretleri kullanın. Örnek: Arasında ' 2/2/2006' ve ' 12/1/2006 '

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız yerine yüzde işareti (%) kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A ile d harflerle başlayan tüm kayıtları bulur Veritabanınızı ANSI-92 joker karakter kümesi kullanıyorsa, yüzde işareti (%) yerine yıldız işareti kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf dizisini içeren tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk 4 harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti yerine alt çizgi (_) kullanın.

#2/2/2006#

2 Şubat 2006 tarihli tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, tarihin iki tarafına sterlin işareti yerine tek tırnak işareti koyun ('2/2/2006').

< Date() - 30

30 günden daha eski olan tüm tarihleri döndürür.

Date()

Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları döndürür.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bugünün tarihiyle, üç ay öncesi tarih arasındaki tüm kayıtları döndürür.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren tüm kayıtları döndürür.

Is Not Null

Bir değer içeren tüm kayıtları döndürür.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Bir alana değer eklemeniz gerekmesine karşın değerin ne olduğunu henüz bilmediğinizde sıfır uzunluklu dize kullanılır. Örneğin bir alan için faks numarası gerekmesine karşın bazı müşterilerin faks numarası olmayabilir. Bu durumda numara yerine bir çift, boşluksuz çift tırnak ("") girilir.

 1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgunun, güncelleştirmek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın. Gerektiği gibi istemediğiniz alanları seçin ve bunları kaldırmak için DELETE tuşuna basın ek alanları tasarım kılavuzuna sürükleyin ve sorgu sonuçlarıyla memnun olana kadar ölçütlerinizi değiştirebilirsiniz.

 2. Sonraki adımlara geçin.

Kayıtlarını güncelleştirme

 1. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Bu güncelleştirme sorgusu seçme sorgusunu değiştirir. Access alt sorgu Tasarımcısı bölümünde için güncelleştirme satır ekler.

  Tek bir güncelleştirme ölçütüne sahip güncelleştirme sorgusu

 2. Değiştirmek istediğiniz verileri içeren alanı bulun ve ifadenizi (hangi verilerinizi değiştirecek) için güncelleştirme satırına o alan için girin.

  Bu tablo, ifadelerin bazı örneklerini göstermekte ve verileri nasıl değiştirdiğini açıklamaktadır.

İfade

Sonuç

"Satış Görevlisi"

Metin alanında, metin değerini Satış Görevlisi olarak değiştirir.

#8/10/06 #

Tarih/saat alanında, tarih değerini 10-Ağu-06 değiştirir.

Evet

Evet/Hayır alanında, Hayır değerini Evet ile değiştirir.

"PN" & [ParçaNumarası]

Belirtilen her parça numarasının başına "PN" ekler

[BirimFiyat] * [Miktar]

BirimFiyat ve Miktar adlı alanlardaki değerleri çarpar.

[Navlun] * 1.5

Navlun adlı alandaki değerleri yüzde 50 artırır.

DSum("[Miktar] * [BirimFiyat]",
"SiparişAyrıntıları", "[ÜrünKimliği]=" &  [ÜrünKimliği])

Bir alandaki değerlerin çarpma göre bu ifade güncelleştirmeleri satış toplamları Ürünkimliği değerleri geçerli tablosunda sipariş ayrıntıları adlı tablodaki Ürünkimliği değerlerinin eşleştiği BirimFiyat adlı alanda değerlere göre miktar adlı.

Right([SevkPostaKodu], 5)

Metin veya sayısal dize en soldaki karakterleri keser ve beş en sağdaki karakteri bırakır.

IIf(IsNull([BirimFiyat]), 0, [BirimFiyat])

Sıfır (0) BirimFiyat adlı alanda null (boş veya tanımlanmamış) değer değiştirir.

 1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Bir uyarı iletisi görünür. Aşağıdaki şekil iletiyi gösterir:

  Güncelleştirme sorgusu uyarı iletisi

 2. Sorguyu çalıştırmak için Evet'i tıklatın.

  Not: Uyarı iletilerini kapatmak kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Access Seçenekleri' ne tıklayın, Gelişmiş' i tıklatın ve Onaylaaltında eylem sorgularını onay kutusunu temizleyin.

 3. Ya da Giriş güncelleştirme sorgunuzun sonuçları görmek için veya Tasarım sekmesinde, görünümler grubunda Görünüm' ü tıklatın ve Veri sayfası görünümü' nü tıklatın. Ayrıca Access durum çubuğunda bulunan Veri sayfası görünümü düğmesini tıklatabilirsiniz.

  Not: Sorguyu çalıştırdığınızda, bazı alanların sizin sonuç kümesinden eksik olduğunu fark edebilirsiniz. Sorgunuzu güncelleştirmeniz yoksa alanları içeriyorsa, Access bu alanlara varsayılan olarak kaldırır. Örneğin, kimlik alanları sorgunuzu verir ve doğru kayıtlarda çalışır sağlamaya yardımcı olmak için iki tablodan de içerebilir. Bu kimliği alanların güncelleştirmezseniz, Access bunları kaldırır.

Sayfanın Başı

Tablolar için kayıtları eklemek için ekleme sorgusu kullanma

Ekleme sorgusu en sık kullanılan kullanımlarını kayıt grubunun bir kaynağı veritabanındaki bir veya birden çok tablodan hedef veritabanında bir veya daha fazla tablo eklemek için biridir. Örneğin, yeni müşteriler ve müşterileri hakkında bilgi tablosu içeren bir veritabanı elde varsayalım. Bu yeni verileri el ile girmesini önlemek için siz onu uygun tablo veya tabloları, veritabanınızdaki ekleyebilirsiniz. Ayrıca sorguları için ekleme:

 • Ölçütlere göre kayıtları ekleyin. Örneğin, yalnızca adlarını ve adreslerini siparişi olan müşterilerin eklemek isteyebilirsiniz.

 • Bir tablodaki alanların bazılarını diğer tabloda bulunmadığı durumlarda kayıtları ekleyebilirsiniz. Örneğin, 11 alanları Müşteriler tablonuz var ve 9 11 alanlarınızı başka bir veritabanı Müşteriler tablosunda alanları eşleştir olduğunu varsayalım. Eşleşen alanları yalnızca veriler ekleme ve başkalarının yoksaymak için ekleme sorgusu kullanabilirsiniz.

Başka bir veritabanı için bir veritabanından veri ekleme için ekleme sorgusu oluşturma işlemi aşağıdaki temel adımlar izlenmelidir:

 • Kaynak veritabanının (eklemek istediğiniz kayıtları içeren veritabanını) açın ve yalnızca kayıtları döndüren bir seçim sorgusu oluşturun, eklemek istediğiniz olduğunu.

 • Bu seçme sorgusu için ekleme sorgusu dönüştürün.

 • Ekleme sorgusu için hedef tabloları ve alanları ekleyin. Başka bir veritabanına kayıtları ekleyerek, önce bu veritabanını açın ve Tablolar'ı seçin.

 • Kayıtları eklemek için sorguyu çalıştırın.

Not: Başlamadan önce verilerinizi yedekleyin. Bir hata yaparsanız, hedef tablodan eklenen kayıtların silebilirsiniz, ancak çok sayıda kayıtların el ile silme uzun zaman alabilir. Yedek yandan yaşıyorsunuz daha kısa sürede herhangi bir hatalarını düzeltme yardımcı olabilir.

Seçme sorgusu oluşturma

 1. Kaynak veritabanınızı açın; eklemek istediğiniz kayıtları içeren veritabanını.

 2. <ui>Oluştur</ui> sekmesinde, <ui>Diğer</ui> grubunda, <ui>Sorgu Tasarımı</ui>'nı tıklatın.

  Sorgu tasarım kılavuzuna görüntülenir ve Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Kapat' ı tıklatın, Ekle'yitıklatın ve eklemek istediğiniz kayıtları içeren tabloyu seçin.

  Tablo Sorgu tasarım kılavuzunun üst bölümünde bir pencere olarak görünür. Pencere tablodaki tüm alanları listeler. Bu şekil tipik bir tablo, Sorgu Tasarımcısı'nda gösterir:

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 4. Tablodan alan satırına sorgu tasarım kılavuzunun alt kısmında eklemek istediğiniz alanları sürükleyin.

  Alt bölümünde, sütun başına bir tablo alanı ekleyebilirsiniz. Tüm alanları hızlı bir şekilde eklemek için tablo alanları listesinin üst kısmında yıldız işareti (*) tıklatın. Bu şekilde birkaç tablo alanları eklenmiş Sorgu Tasarımcısı gösterilmektedir:

  Tasarım kılavuzunda üç alanlı bir sorgu

  Bu şekilde eklenen tüm alanlarla Tasarımcısı gösterilmektedir:

  Tüm tablo alanlarıyla birlikte bir sorgu.

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorguyu eklemek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın. Gerektiği gibi Göster onay kutusunu temizleyin veya istenmeyen alanları kaldırmak için DELETE tuşuna basın. Sorgu sonuçlarını ile memnun olana kadar ek alanları tasarım kılavuzuna sürükleyebilirsiniz.

 6. Sonraki adımlara geçin.

Ekleme sorgusu için sorgu dönüştürme

 1. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Ekle'yi tıklatın.

  Ekle iletişim kutusu açılır.

 2. Bu noktada, aynı veritabanındaki başka bir tablodaki kayıtları eklemek veya başka bir veritabanındaki bir tabloya kayıt ekleme.

  • Aynı veritabanındaki bir tabloya kayıt ekleme

   1. Ekle iletişim kutusunda, Geçerli veritabanı tıklatın (zaten seçili değilse) ve ardından Tablo adı listeden hedef tabloyu seçin.

   2. Tamam'ı tıklatın.

    Adım önceki bölümün 4'te, sorgu tasarım kılavuzuna bölümünü veya tümünü kaynak tablo alanları eklenmiş. Bu adım sırasında tablonun tamamını eklediyseniz, Access şimdi tüm hedef tabloyu ekleneceği yer satırına, burada gösterildiği gibi ekler:

    İki tablodan tüm alanları içeren bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Adım 4 önceki bölümdeki tek tek alanları eklediyseniz ve kaynak tabloyla hedef tablodaki alan adları eşleşen, Access otomatik olarak hedef alan adlarını ekleneceği yer satırında, burada gösterildiği gibi ekler:

    Eşleşen alanlar bulunan bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Tek tek alanları eklediyseniz ve bazılarını veya tümünü kaynak ve hedef tablodaki adlardan eşleşmiyor, Access ekleneceği yer satırında eşleşmeyen alanları boş bırakır. Her boş alanı tıklatın ve aşağıda gösterildiği gibi sonuç listesinden, istediğiniz kaynak alanı seçin.

    Ekleme sorgusu için hedef alanları seçme

   3. Yaptığınız değişiklikleri önizlemek için görünümü' nü tıklatın.

   4. Tasarım görünümüne geri dönün ve kayıtları eklemek için Çalıştır ' ı tıklatın.

  • Başka bir veritabanındaki bir tabloya kayıt ekleme

   1. Ekle iletişim kutusunda Başka Veritabanı’na tıklayın.

   2. Dosya adı alanında, hedef veritabanının adını ve konumunu yazın.

   3. Tablo adı alanında, hedef tablonun adını yazın ve Tamam' ı tıklatın.

    –veya–

    Gözat ' ı tıklatın ve ikinci Ekle iletişim kutusunda hedef veritabanını bulmak için kullanın. Hedef veritabanını seçin sonra Tamam ' ı tıklatın. Bu ikinci iletişim kutusunu kapatır. İlk iletişim kutusunda, Tablo adı alanında, hedef tablonun adını girin ve Tamam' ı tıklatın.

    Hedef tablo adını yazın ve ilk Ekle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

    Adım önceki bölümün 4'te, bir bölümünü veya tümünü kaynak tablo alanları sorgu tasarım kılavuzunda alan satırını eklediğiniz. Bu adım sırasında tablonun tamamını eklediyseniz, Access şimdi tüm hedef tabloyu ekleneceği yer satırına, burada gösterildiği gibi ekler:

    İki tablodan tüm alanları içeren bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Adım 4 ve kaynak ve hedef tablolar KAÇINCI alan adları tek tek alanları eklediyseniz, Access ekleneceği yer satırında, hedef alan adlarını otomatik olarak ekler. şöyle:

    Eşleşen alanlar bulunan bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Tek tek alanları eklediyseniz ve bazılarını veya tümünü kaynak ve hedef tablodaki adlardan eşleşmiyor, Access ekleneceği yer satırında eşleşmeyen alanları boş bırakır. Her boş alanını tıklatın ve sonuç listesinden, istediğiniz hedef alan seçebileceğiniz şöyle:

    Ekleme sorgusu için hedef alanları seçme

   4. Yaptığınız değişiklikleri önizlemek için görünümü' nü tıklatın.

   5. Tasarım görünümüne geçin ve kayıtları eklemek için Çalıştır ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma

Bul ve Değiştir iletişim kutusu küçük miktarlarda veri daha kısa sürede ve daha az çaba ile değiştirmek için başka bir yol sağlar. İletişim kutusunu kullanma açıklayan, bu makalenin kapsamı dışında olur.

İletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanmamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Basamaklı güncelleştirme birincil ve yabancı anahtar değerlerini değiştirmek için kullanın

Bazen, bir birincil anahtar değeri güncelleştirmeniz gerekebilir. Yabancı anahtar olarak bu birincil anahtar kullanırsanız, tüm alt örneklerini yabancı anahtarı değişikliklerinizi otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Bir hatırlatma bir birincil anahtar veritabanı tablodaki her satır (kayıt) benzersiz bir şekilde tanımlayan bir değerdir. Yabancı anahtar birincil anahtarı eşleşen bir sütundur. Genellikle, diğer tablolardaki yabancı anahtarlar yer ve (bağlantı) tablolardaki veriler arasında ilişki oluşturmak etkinleştirin.

Örneğin, birincil anahtar olarak bir ürün kimliği numarası kullanma varsayalım. Bir kimlik numarası bir ürün benzersiz olarak tanımlar. Ayrıca bir yabancı anahtar sipariş verilerini tablosu olarak bu kimlik numarası kullanın. Birisi bu ürüne yönelik sipariş yerleştirir dilediğiniz zaman kimliği sırayı parçası haline geldiğinden, bu şekilde, her ürün kapsayan tüm siparişleri bulabilirsiniz.

Bazı durumlarda, bu kimlik numaraları (veya başka tür birincil anahtarlar) değiştirin. Yaptığınızda, birincil anahtar değeri alter ve bu değişikliğin otomatik tüm ilgili alt kayıtları art arda sahip. Bu davranışı üzerinde bilgi tutarlılığını kapatarak ve iki tablo arasında güncelleştirmeleri basamaklı olarak etkinleştirin.

Devam ederken şu kuralları unutmayın:

 • Basamaklı metin veya sayı veri türlerine ayarlanmış yalnızca birincil anahtar alanlarını güncelleştirmeleri etkinleştirebilirsiniz. Basamaklı güncelleştirme, otomatik sayı veri türüne ayarlanmış alanlar için kullanamazsınız.

 • Yalnızca bir-çok ilişkisi olan tablolar arasında basamaklı güncelleştirme etkinleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki adımlarda, nasıl bir ilişki oluşturun ve bu ilişki basamaklı güncelleştirmeleri etkinleştir açıklanmaktadır.

İlişki oluşturma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin İlişkiler grubunda Tabloyu Göster'itıklatın.

  Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Zaten seçili değilse, tablolar sekmesini tıklatın, Kapat' ı tıklatın, Ekle'yitıklatın ve değiştirmek istediğiniz tabloları seçin.

  Birden fazla tabloyu seçmek için SHIFT tuşuna basın veya tek tek her tablo ekleyebilirsiniz. Yalnızca ilişkinin "bir" ve "çok" taraflarındaki tablolar'ı seçin.

 4. İlişkiler penceresinde, ilişkinin "bir" tarafında tablodan birincil anahtarı sürükleyin ve ilişkinin "çok" tarafındaki tablonun yabancı anahtar alanını üstüne bırakın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki şekilde iletişim kutusu gösterilmektedir:

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 5. Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin ve Oluştur' u tıklatın.

 6. Sonraki adımlar kümesine gidin.

Birincil anahtarlar basamaklı güncelleştirmeleri etkinleştir

 1. Önceki bölümdeki adımları değil, değiştirmek istediğiniz ilişki içeren veritabanını açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  İlişkiler penceresi görünür ve (gösterildiği gibi bağlantı çizgilerini) birleşimleri veritabanındaki tablolar arasındaki görüntüler. Aşağıdaki şekilde, normal bir ilişki gösterilmektedir:

  İki tablo arasındaki ilişki

 3. Üst ve alt tablolar arasında birleşim satırını sağ tıklatın ve İlişkiyi Düzenle'yitıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki şekilde iletişim kutusu gösterilmektedir:

  Varolan bir ilişki içeren İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 4. İlişkili alanları art arda güncelleştir'iseçin, Tutarlılığına Zorla onay kutusunun seçili olduğundan ve Tamam' ı emin olun.

İlişkiler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için. aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×