Veritabanındaki bir veya daha fazla kayıtları silmek için sorguları kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale, güncelleştirme veya silme sorgularını kullanarak Microsoft Office Access 2007 veritabanından verileri nasıl sileceğinizi açıklamaktadır. Veritabanındaki kayıtlardan özgün alanları silmek için güncelleştirme sorgusunu kullanırsınız ve veritabanındaki tüm kayıtları kaldırmak için silme sorgusunu kullanırsınız, kaydı benzersiz yapan anahtar değeri de kaldırılır. Devam ederken, Access'in kaydın tamamını veya bir parçasını el ile kaldırmak için çeşitli yollar sağladığını unutmayın.

Kayıtların el ile silme hakkında daha fazla bilgi için bir veritabanından bir veya daha fazla kayıt silmemakalesine bakın.

Bu makalede

Veri silmek için sorguları kullanma anlama

Silme işlemini planlama

Devre dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma

Kısmi kayıtları (bir veya daha fazla alan) silme

Tüm kayıtları silme

Seçme sorguları için örnek ölçüt

Verileri silmek için sorguları anlama

Access'teki bir veritabanından verileri silmek için iki tür sorgu kullanabilirsiniz. Kullanacağınız sorgu, ne tür bir silme yapmak istediğinize bağlıdır.

 • Bir veya daha fazla tablodaki özgün alanları silmeniz gerektiğinde, varolan değerleri boş değer (veri yok) veya sıfır uzunluklu dize (arada boşluk bırakmadan iki adet çift tırnak işareti) olarak değiştiren bir güncelleştirme sorgusu kullanırsınız.

  Özgün alanlardaki verileri silmek için güncelleştirme sorgusunu kullanırsınız çünkü, varsayılan olarak silme sorguları yalnızca tüm satırları kaldırırlar. Verileri "silmek" için güncelleştirme sorgularını kullanma aşağıdaki kapsamlı adımları takip eder: Seçme sorgusu oluşturun ve yalnızca silmek istediğiniz verileri getirdiğinden emin olun. Daha sonra, bu sorguyu NULL veya sıfır uzunluklu diz kullanarak güncelleştirme sorgusuna dönüştürün ve varolan verileri güncelleştirmek için sorguyu çalıştırın.

 • Tüm kayıtları (satırlar) silmeniz gerektiğinde, silme sorgusunu kullanırsınız.

  Varsayılan olarak, silme sorguları her alandaki tüm verileri kaydı benzersiz yapan anahtar değeri ile birlikte kaldırır. Sorguyu çalıştırdığınızda, her zaman tablodaki tüm satır kaldırılır. İşlem, aşağıdaki kapsamlı adımları takip eder: Seçme sorgusu oluşturun ve yalnızca silmek istediğiniz kayıtları getirdiğinden emin olun ve sonra sorguyu silme sorgusu olarak değiştirip verileri silmesi için çalıştırın.

Devam ederken, silmek istediğiniz kayıtları bir-çok ilişkinin "bir" tarafında bulunuyorsa, sorguyu çalıştırmadan önce önce bir özellik ilişkinin değiştirmeniz gerekir olduğunu unutmayın. Hazırlıklar ilgili verileri silmek içinbu makalenin devamındaki, bu görevi gerçekleştirmek açıklar. Varsayılan olarak, Access, bir-çok ilişkisi "bir" tarafındaki verileri silmesini engellediğinden ek değişiklikler yapmanız gerekir.

Bir-çok ilişkileri hakkında daha fazla bilgi gerekiyorsa, veritabanı tasarımında temel bilgiler ve oluşturma, düzenleme veya silme bir ilişkimakalelerine bakın.

Ayrıca, güncelleştirme veya bir bölümünü veya tümünü bir kaydın sildikten sonra her zaman silme sorgusu çalıştırmadan önce verileri yedeklemelisiniz şekilde, yaptığınız değişiklikleri geri alamazsınız olduğunu unutmayın. Veritabanınızı yedekleyin, daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki konusuna bakın.

Aşağıdaki bölümlerdeki yordamlar özgün alanları silen güncelleştirme sorgularının ve tüm kayıtları silen silme sorgularının nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır.

Not: Tipik olarak, güncelleştirme ve silme sorgularını yalnızca büyük miktarda verileri hızla kaldırmak için kullanırsınız. Daha az sayıdaki verileri kaldırmak istiyorsanız — elinizle silebileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir miktar — Veri sayfası görünümünü açtıktan sonra silmek istediğiniz alanları veya satırları seçip SİL'e basabilirsiniz.

Veri silmek için diğer yolları hakkında daha fazla bilgi için bir veritabanından bir veya daha fazla kayıt silmemakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Silmeyi planlama

Kayıtları silmek için bir sorguyu kullanma işlemi aşağıdaki adımları izler:

 • Silme planı yapın. Verileri silmek için gereken izinlere sahip olduğunuzu denetleyin, diğer tüm kullanıcıların etkilenecek tabloları kullanan tüm nesneleri kapattığından emin olun ve veritabanını yedekleyin.

 • Veritabanını güvenilen bir konumda bulunuyor veya dijital olarak imzalanmış olduğundan emin olun. Bu koşullardan hiçbiri geçerli değilse, yalnızca geçerli oturum için veritabanına güvenmeye seçebilirsiniz. Veritabanını ilk kez güvendiğiniz sürece varsayılan olarak, Access tüm eylem sorgularının (silme, güncelleştirme ve tablo yapma sorguları) engeller, unutmayın. Bir veritabanına güvenme hakkında daha fazla bilgi için Devre dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma, bu makalenin devamındaki bakın.

 • Birden fazla tablodaki verileri silmek istiyorsanız ve bu tablolar ilişkiliyse, her ilişki için Bilgi Tutarlılığı ve İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneklerini etkinleştirirsiniz. Bu, sorgunuzun ilişkinin "bir" ve "çok" tarafında bulunan tablolardaki verileri silmesine izin verir.

 • Bir seçme sorgusu oluşturun ve sorgu doğru kayıt kümesini döndürünceye kadar, gerektikçe ölçüt ekleyin.

 • Tablodaki özgün alanları silmek istiyorsanız, seçme sorgusunu güncelleştirme sorgusuna dönüştürün, güncelleştirme ölçütü olarak NULL veya sıfır uzunluklu dize ("") girin ve sorguyu çalıştırın.

 • Tüm kayıtları silmek istiyorsanız, seçme sorgunuzu silme sorgusuna dönüştürün ve sonra sorguyu çalıştırın.

Genel hazırlıklar

Bir veritabanındaki kayıtların bir kısmını veya tamamını silmeden önce aşağıdaki görevleri gerçekleştirin.

 • Veritabanının salt okunur özellikte olmadığından emin olun. Bunu yapmak için, Windows Gezgini'nde, veritabanı dosyasını (.accdb veya .mdb dosyası) sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Özellikler'i tıklatın. Özellikler iletişim kutusunda, Salt Okunur onay kutusunun seçili olmamasına dikkat edin.

 • Veritabanından kayıt silmek için gerekli izinlere sahip olduğunuzu doğrulayın. Emin değilseniz, sistem yöneticinize veya veritabanı tasarımcısına başvurun.

 • Silme işleminin kendilerini olumsuz etkilemeyeceğinden emin olmak için, veritabanının diğer kullanıcılarıyla birlikte inceleyin.

 • Veritabanının diğer tüm kullanıcılarından, silmek istediğiniz verileri kullanan tüm tablo, form, sorgu ve raporları kapatmasını isteyin. Bu, kilitleme ihlallerini engellemeye yardımcı olur.

  İpucu: Veritabanına birçok kullanıcı bağlanırsa, veritabanını kapatmanız ve özel kullanım modunda yeniden açmanız gerekebilir. Bunu yapmak için:

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

  2. Veritabanına göz atın ve veritabanını seçin, düğmesinin yanındaki oka tıklatın ve sonra Özel Kullanımda Aç'ı tıklatın.

   Dosyayı Özel Kullanım modunda açma

 • Kayıtları düzenlemeden veya silmeden önce veritabanınızı yedekleyin. Bazı silme işlemleri geri alınabilir, ancak yedek kopya yapmak, değişikliklerinizi her zaman geri almanıza olanak sağlar.

  Veritabanlarınızı yedekleme

  1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ’ne tıklayın, Yönet üzerine gidin ve Bu veritabanını yönet altında Veritabanını Yedekle’ye tıklayın.

  2. Farklı kaydet iletişim kutusunda, yedek kopya için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

   Access orijinal dosyayı kapatır, bir yedek oluşturur ve orijinal dosyayı yeniden açar.

   Bir yedek kopyaya geri dönmek için, orijinal dosyayı kapatıp adını değiştirerek, yedek kopyanın orijinal sürümün adını kullanabilmesine olanak sağlayın. Orijinal sürümün adını yedek kopyaya verin ve yeniden adlandırdığınız yedek kopyayı Access'te açın.

İlgili verileri silmek için hazırlıklar

İlgili tablolardaki verileri silmeniz gerekiyorsa şu kuralı aklınızda tutun: veriler bir-çok ilişkinin "çok"tarafında bulunuyorsa, ilişkiyi değiştirmeden de verileri silebilirsiniz. Ancak, veriler bir-çok ilişkinin "bir" tarafında bulunuyorsa önce ilişkiyi değiştirmelisiniz, aksi takdirde Access silmeyi engeller.

İlgili verileri silme işleminde şu kapsamlı adımlar izlenir.

 • İlişkinin "bir" tarafında ve "çok" tarafında bulunan kayıtları belirleyin.

 • İlişkinin "bir" tarafındaki kayıtları ve ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili kayıtları silmeniz gerektiğinde, Bilgi Tutarlılığı adı verilen bir takım kuralları ve silmeleri basamaklandırmayı etkinleştirirsiniz. Bu bölümdeki adımlar Bilgi Tutarlılığını ve iki görevin nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır.

 • İlişkinin yalnızca "bir" tarafındaki kayıtları silmeniz gerekiyorsa, önce o ilişkiyi sonra da verileri silmelisiniz.

  -veya-

  İlişkinin yalnızca "çok" tarafındaki verileri kaldırmanız gerekiyorsa, ilişkiyi değiştirmeden silme sorgusunu oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler ilgili verilerin silme için nasıl hazırlanacağını açıklamaktadır.

ilişkinin "bir" ve "çok" taraflarında bulunan kayıtları belirleme

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  İlişkiler sekmesi görünerek ve veritabanınızdaki tüm tabloları gösterir ve ayrıca her tabloyla diğer tüm tablolar arasındaki ilişkileri görüntüler. Her ilişki, alanlar arasındaki tabloları birbirine bağlayan bir çizgi şeklinde görünür.

  Aşağıdaki şekil tipik bir ilişkiyi göstermektedir. Veritabanındaki ilişkilerin tümünde olmasa da çoğunda, bir "bir" tarafı ve bir de "çok" tarafı bulunur. İlişkiler diyagramı "bir" tarafını bir sayısıyla (1) ve "çok" tarafını da sonsuzluk () simgesiyle gösterir.

  İki tablo arasındaki ilişki

  Kural olarak, ilişkinin "bir" tarafında kayıt sildiğiniz zaman, ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili tüm kayıtları da silmiş olursunuz. Bununla birlikte, bir ilişkinin "çok" tarafında kayıt sildiğiniz zaman, genellikle "tek" tarafındaki kayıtları silmiş olmazsınız.

  Yine kural olarak, Access, bilgi tutarlılığı adı verilen bir takım kuralları uygulamaya koyar. Bu kurallar bir veritabanındaki yabancı anahtarların doğru değerleri içermesini sağlar. Yabancı anahtar, içerdiği değerler başka bir tablonun birincil anahtar sütunundaki değerlerle eşleşen bir sütundur.

  Bilgi tutarlılığı kuralları hakkında bilgi edinin

  • Kural 1: İlgili bir tablonun yabancı anahtar alanına gireceğiniz bir değer, birincil tablonun birincil anahtarında var olmadıkça bu değeri giremezsiniz. Bununla birlikte, yabancı anahtar alanına boş değer girebilirsiniz.

  • Kural 2: İlgili tabloda eşleşen kayıtlar varsa, birincil tablodan bütün bir kaydı silemezsiniz.

   Bu kural bir birincil ve ikincil tablolar arasında ilişki özelliğinde etkinleştirerek çalışabilirsiniz unutmayın. Nasıl yapılır hakkında daha fazla bilgi için sonraki yordamı bir ilişkiyi düzenlemekonusuna bakın.

  • Kural 3: Kaydın ilgili kayıtları varsa, birincil tabloda birincil anahtar değerini değiştiremezsiniz.

   Ayrıca, birincil ve ikincil tablolar arasındaki ilişkide bir özelliği etkinleştirerek bu kuralı aşabilirsiniz.

   Siz tersini belirtmezseniz, Access, veritabanında her veri ekleme, düzenleme veya silme işleminizde bu kuralları uygular. Kurallardan biri bir eylem tarafından ihlal edildiğinde, Access aşağıdaki şekilde görünene benzer bir ileti görüntüler ve eylemi iptal eder.

   İleti: Kayıt silinemez veya değiştirilemez

  Çalışmanız sırasında, Access çoğu durumda bilgi tutarlılığını etkinleştirse de, bir veritabanının öncelikle şu koşullara uyması gerektiğini unutmayın:

  • Birincil tablodaki eşleşen alan birincil anahtar olmalı ya da benzersiz bir dizine sahip olmalıdır.

  • Birincil ve ilgili tablodaki ilgili alanların her ikisi de aynı veri türüne sahip olmalıdır.

   Not: Access bu kurala iki istisna sağlar. Bir Otomatik Numara alanı bir Numara alanıyla ilgili olabilir, ancak bu Numara alanının AlanBoyutu özellik ayarı Uzun Tamsayı olmalıdır. Ayrıca, AlanBoyutu özellik ayarı Yineleme Kimliği olan bir Otomatik Numara alanı, AlanBoyutu özellik ayarı Yineleme Kimliği olan bir Numara alanıyla ilgili olabilir.

  • Her iki tablonun da aynı Access veritabanına ait olması gerekir.

   Not: Tablolar bağlantılıysa, Access biçiminde olmaları gerekir. Ayrıca, bağlantılı tabloları içeren veritabanını açmanız ve sonra bilgi tutarlılığını etkinleştirmeniz gerekir. Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfası gibi başka biçimlerdeki veritabanlarından bağlantılı tablolar için bilgi tutarlılığı kurallarını yürürlüğe koyamazsınız. Bilgi tutarlılığını etkinleştirme konusunda bilgi için, izleyen bölümdeki adımlara bakın.

 2. İlişkinin her tarafındaki tablo alanlarının adlarına dikkat edin.

 3. Her tabloyu açın ve her alandaki verileri gözden geçirerek, alanların silmek istediğiniz verileri içerdiğini doğrulayın.

 4. İlişkiler bölmesini açık tutarak izleyen bölümdeki adımlara geçin.

İlişkiyi düzenleme

İlişkinin yalnızca "bir" ve "çok" taraflarındaki verileri silmeniz gerektiğinde bu adımları takip edin.

 1. Şimdiye kadar yapmadıysanız, İlişkiler bölmesini açın.

  Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 2. Silme işlemiyle ilgisi olan tabloları bağlayan ilişkiyi (çizgi) sağ tıklatın ve kısayol menüsünden İlişkileri Düzenle seçeneğini tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu açılır.

 3. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

 4. İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçin.

  Not: Siz bu özelliği yeniden devre dışı bırakmadıkça, ilişkinin "bir" tarafındaki bir kaydın silinmesiyle ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili kayıtların tümü silinecektir.

 5. Tamam'ı tıklatın, ilişkiler bölmesini kapatın ve sıradaki adımlara geçin.

İlişkiyi silme

 1. Şimdiye kadar yapmadıysanız, İlişkiler bölmesini açın.

  Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 2. İlişkide yer alan alanlara dikkat edin, böylece verileri sildikten sonra da ilişkiyi geri yükleyebilirsiniz.

 3. Silme işlemiyle ilgisi olan tabloları bağlayan ilişkiyi (çizgi) sağ tıklatın ve kısayol menüsünden İlişkileri Sil seçeneğini tıklatın.

  -veya-

  İlişkiyi seçip DELETE tuşuna basın.

Not: İlişkiyi geri yüklemek için İlişkiler bölmesindeki adımları takip edin ve sonra "bir" tablosundaki birincil anahtar alanını "çok" tablosundaki yabancı anahtar alanına sürükleyip bırakın. İlişkiyi Düzenle iletişim kutusu belirir. Eski ilişki, bilgi tutarlılığına zorlarsa Bilgi Tutarlılığına Zorla'yı seçin ve sonra Oluştur'u tıklatın. Aksi takdirde yalnızca Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Devre Dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma

Varsayılan olarak, güvenmediğiniz veya güvenilen konumda bulunmayan bir sertifikayı açtığınızda, Access tüm eylem sorgularının çalışmasını engeller.

Eylem sorgusunu çalıştırmayı denerseniz ve hiçbir şey olmazsa, Access durum çubuğunda şu iletinin görünüp görünmediğine bakın:

Eylem veya olay Devre Dışı Modu tarafından engelleniyor.

Bu iletiyi gördüğünüzde şu adımları takip edin:

Engellenen içeriği etkinleştirme

 • İleti Çubuğu'nda Seçenekler'i tıklatın.

  Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 • Bu içeriği etkinleştir'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 • Sorgunuzu yeniden çalıştırın.

İleti Çubuğu görünmüyorsa

 • Veritabanı Araçları sekmesini tıklatın ve Göster/Gizle grubunda, İleti Çubuğu'nu tıklatın.

Devre Dışı modu ve Access güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Access 2007 veritabanının güvenliğini sağlama başlıklı makaleye bakın.

Kısmi kayıt silme (bir veya daha fazla alan)

Bu bölümdeki adımlarda, bir-çok ilişkinin "çok" tarafında tablolardan (tek tek alanları) kısmi kayıtları silmek için güncelleştirme sorgusu kullanma açıklanmaktadır. Ayrıca, diğer verilere ilişkili olmayan tablolardan veri silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Veri silmek için güncelleştirme sorgusu çalıştıran varolan değerlerinizi boşluk ya da (bir çift tırnak işareti çifti arasındaki boşluk), belirttiğiniz ölçüte bağlı olarak bir sıfır uzunlukta dize için değiştiğine unutmayın. Güncelleştirme sorgularını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Oluştur ve Çalıştır güncelleştirme sorgusubaşlıklı makaleye bakın.

Seçme sorgusu oluşturma

 1. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  Sorgu tasarımcısı açılır, Tasarım sekmesi ve Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Silmek istediğiniz verileri içeren tabloyu seçip Ekle'yi tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

  Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Bu pencere tablodaki tüm alanları listeler. Buradaki şekil tasarımcıdaki tipik bir tabloyu göstermektedir.

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 3. Tasarımcının Alan satırında, NULL olarak ayarlamak istediğiniz alanları ekleyin. Her alanı çift tıklatabilir veya sürükleyip bırakabilirsiniz.

 4. İsteğe bağlı olarak, tasarımcının Ölçüt satırındaki bir veya daha fazla alana ölçüt girilebilir.

  Silmek istediğiniz kayıtları getirmek için ölçütleri kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, güncelleştirme sorgusu her Sorgunuzdaki alanlardan birinin her kayıtta NULL olarak ayarlar. Ölçüt kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki seçme sorguları için örnek ölçütkonusuna bakın.

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgunun, NULL veya sıfır uzunluklu dize olarak ayarlamak istediğiniz kayıtları getirdiğini doğrulayın. Gerektiğinde, 3-5 adımları tekrarlayın ve sorgu değiştirmek istediğiniz verileri getirene kadar alanlarınızı veya ölçütlerinizi değiştirin.

 6. Sorguyu açık tutun ve sıradaki adımlara geçin.

Seçme sorgusunu güncelleştirme sorgusuna dönüştürme

 1. Veri sayfasından sorgu tasarımına geçmek için Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Access seçme sorgusunu güncelleştirme sorgusuna dönüştürür, tasarım kılavuzunun alt kısmındaki Göster satırını gizler ve Sil satırını ekler.

  Her alanı Güncelleştir satırında, boş veya sıfır uzunluklu dize girin; aralarında hiç boşluk olmayan çift tırnak işareti çifti ("").

 3. Düğme görüntüsü Çalıştır' ı tıklatın.

  Access değiştirme işlemini onaylamanızı ister.

  Değerleri değiştirmek istediğinizden kesinlikle emin olun ve sonra verileri değiştirmek için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tüm kayıtları silme

Bu bölümdeki adımlar, bir tablodaki tüm kayıtları silmek için silme sorgusunu nasıl kullanacağınızı açıklamaktadır.

Seçme sorgusu oluşturma

 1. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  Sorgu tasarımcısı açılır, Tasarım sekmesi ve Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 2. İlişkinin "bir" tarafında yer alan tabloyu seçip Ekle'yi tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

  Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Bu pencere tablodaki tüm alanları listeler. Buradaki şekil tasarımcıdaki tipik bir tabloyu göstermektedir.

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 3. Tablodaki tüm alanları tasarım kılavuzuna eklemek için yıldız (*) simgesini çift tıklatın.

  Tüm tablo alanlarının eklenmesi, silme sorgusunun tablodan tüm kayıtları (satırlar) kaldırmasına olanak sağlar.

 4. İsterseniz, ölçüt girmenize olanak sağlayan bir tablo alanı ekleyin.

  Örneğin, bir müşterinin çalışmaktan vazgeçtiğini ve bu müşterinin bekleyen tüm siparişlerini kaldırmanız gerektiğini düşünelim. Yalnızca bu kayıtları bulmak için, tasarım kılavuzuna Müşteri Kimliği ve Sipariş Tarihi alanlarını eklersiniz.

 5. Önceki adımı uyguladıysanız, tasarım kılavuzunun Ölçüt satırına ölçütünüzü girin.

  Yalnızca silmek istediğiniz kayıtları döndürmek için bu ölçütü kullanırsınız. Aksi taktirde, silme sorgusu tablodaki her kaydı kaldırır. Örneğe önceki adımdan devam etmek için, vazgeçen müşterinin kimlik numarasını ve müşterinin siparişlerinin geçersiz olduğu tarihi girersiniz.

  Ölçüt kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki seçme sorguları için örnek ölçütkonusuna bakın.

 6. Önceki adımı izlediyseniz, her ölçüt alanı için Göster onay kutusunu temizleyin.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgunun, silmek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın.

 8. Sorguyu açık tutun ve sıradaki adımlara geçin.

Seçme sorgusunu silme sorgusuna dönüştürme ve verileri silme

 1. Veri sayfasından sorgu tasarımına geçmek için Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Sil'e tıklayın.

  Access seçme sorgusunu silme sorgusuna dönüştürür, tasarım kılavuzunun alt kısmındaki Göster satırını gizler ve Sil satırını ekler.

  * (tüm alanlar) sütunundaki Sil satırında Kimden göründüğünden emin olun. Ölçütler için kullandığınız tüm sütunlarda Konum sözcüğü görünmelidir.

 3. Veri silme ve çalıştırma Düğme görüntüsü tıklatıp istediğiniz emin olun.

  Access silme işlemini onaylamanızı ister.

  Verileri silmek için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Seçme sorguları için örnek ölçüt

Aşağıdaki tablo, yalnızca doğru verileri silmenizi sağlamak amacıyla seçme sorgularında kullanabileceğiniz örnek ölçütleri listeler. Kendi verilerinizle kullanmak için bu örnekleri uyarlayabilirsiniz. Bu örneklerden bazıları joker karakterlerini kullanır.

Joker karakterler kullanma hakkında daha fazla bilgi için Access joker karakter başvurusubaşlıklı makaleye bakın.

Ölçüt

Etki

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları getirir. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Ebru"

Ebru'dan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları getirir.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

2-Şub-07 ile 1-Ara-07 (ANSI-89) arasında olan tarihleri getirir. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, pound işaretleri # yerine tek tırnak işareti ' kullanın. Örnek: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız * yerine yüzde işareti % kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız (*) işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A - D arası harflerle başlayan tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf dizisini içeren tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti ? yerine alt çizgi _ kullanın.

#2/2/2007#

2 Şubat 2007'de girilen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter takımını kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti yerine tek tırnak işareti koyun ('2/2/2007').

< Date() - 30

30 günden daha eski olan tarihleri getirmek için Tarih işlevini kullanır.

Date()

Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları getirmek için Tarih işlevini kullanır.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bugünün tarihi ve üç ay öncesinin arasındaki tüm kayıtları getirmek için Tarih ve TarihEkle işlevlerini kullanır.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren bütün kayıtları getirir.

Is Not Null

Herhangi bir değer içeren (boş olmayan) tüm kayıtları döndürür.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Zorunlu bir alana değer eklemeniz gerektiği halde, henüz gerçek değeri bilmiyorsanız, sıfır uzunluklu dize kullanırsınız. Örneğin, bir alan için faks numarası zorunlu olabilir, ancak müşterilerinizden bazılarının faks makinesi olmayabilir. Bu durumda, sayı girmek yerine, arada boşluk bırakmadan iki adet çift tırnak işareti "" girersiniz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×