Veritabanında belirli kayıtları bulma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veritabanınız büyüdükçe, belirli kayıtları bulmak için veri sayfasına hızla göz atmak yeterli olmamaya başlar. Bu makalede, gereksinimleriniz temelinde belirli kayıtları bulmanın beş yolu öğretilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tüm kayıtlara göz atma

Belirli bir kayda gitme

Belirli bir kaydı arama

Sınırlı sayıda kayıt görüntülemek için filtre uygulama

Belirli bir kaydı bulmak için sorgu oluşturma

Tüm kayıtlara göz atma

Belirli bir kaydı bulmak için sırayla bir kerede bir kayıt ilerlemek istediğinizde SEKME tuşunu kullanarak kayıtlara göz atabilirsiniz. Ayrıca, tablodaki kayıtlara göz atmak için Veri Sayfası görünümünde kayıt gezinti düğmelerini de kullanabilirsiniz. Kayıt gezinti düğmeleri, tablonun veya formun en altında sağlanır.

Gezinti düğmeleri

1. İlk kayda gitme

2. Bir önceki kayda gitme

3. Geçerli Kayıt kutusu

4. Bir sonraki kayda gitme

5. En son kayda gitme

6. Yeni (boş) bir kayıt açma

7. Filtre göstergesi

8. Ara kutusu

Notlar: 

 • Geçerli Kayıt kutusuna tıkladığınızda, bir kayıt numarası yazıp ENTER tuşuna basarak bu kayda gidebilirsiniz. Kayıt numarası, form veya veri sayfasının başından başlanarak sıralı olarak sayılır. Bu herhangi bir alan değerine karşılık gelmez.

 • Bir filtrenin uygulanıp uygulanmadığını görmek için filtre göstergesi düğmesine bakın. Herhangi bir filtre uygulanmamışsa veya tüm filtreler temizlenmişse, Filtre Yok ifadesi görüntülenir. Filtre uygulanmış ifadesi görüntülendiğinde, filtreyi kaldırmak için bu düğmeye tıklayabilirsiniz. Benzer şekilde, Filtre uygulanmamış ifadesi görüntülendiğinde, bu düğmeye tıklayarak, kullandığınız son filtreyi (varsa) uygulayabilirsiniz.

 • Ara kutusuna metin girerken, girdiğiniz her karakterle birlikte gerçek zamanlı olarak, eşleşen ilk değer vurgulanır. Eşleşen değer içeren bir kaydı hızlı şekilde aramak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Belirli bir kayda gitme

Access'te hangi kaydı bulmak istediğinizi biliyorsanız, o kayda gidebilirsiniz. Git kutusu, açılan listeden belirli bir kaydı seçmenize olanak tanır ve çoğunlukla formlara eklenmiştir.

Git kutusu

 • Belirli bir kayda gitmek için, Git kutusunun sağındaki oka tıklayın ve açılan listeden bir kayıt seçin.

  Not: Gitmek istediğiniz kaydın ilk birkaç karakterini biliyorsanız, kaydı hızlı şekilde bulmak için bu karakterleri Git kutusuna yazabilirsiniz.

Git kutusu yalnızca, her kaydı benzersiz şekilde tanımlamaya yetecek kadar veri görüntüler. Listeden bir kaydı seçtiğinizde, Access bu kaydın verilerinin kalan kısmını formun ana bölümünde görüntüler.

Sayfanın Başı

Belirli bir kaydı arama

Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesini kullanarak, tablo veya formdaki belirli bir kaydı arayabilirsiniz. Bulmak istediğiniz kayıt belirli ölçütlere (örneğin, arama terimleri ya da "eşittir" veya "içerir" gibi karşılaştırma işleçleri) uyuyorsa, bu belirli bir kaydı bulmak için etkili bir seçenektir.

Not: Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanabilmeniz için tablo veya formda verilerin görüntüleniyor olması gerekir. Uygulanan bir filtre nedeniyle görünür durumda kayıt olmasa bile bu durum geçerlidir.

 1. Tablo veya formu açın ve ardından aramak istediğiniz alana tıklayın.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu Bul sekmesi seçili olarak görüntülenir.

 3. Aranan kutusuna aramak istediğiniz değeri yazın.

 4. Arama yapmak istediğiniz alanı değiştirme veya temel tablonun tamamında arama yapmak için, Konum listesinde uygun seçeneği belirtin.

  İpucu: Eşleştirme listesi karşılaştırma işlecinizi ("eşittir" veya "içerir" gibi) gösterir. Aramanıza genişletmek için, Eşleştirme listesinde Alanın Herhangi Bir Bölümü'ne tıklayın.

 5. Ara listesinde, Tümü'nü seçin ve sonra Sonrakini Bul'u tıklatın.

 6. Aradığınız öğe vurgulandığında, iletişim kutusunu kapatmak için Bul ve Değiştir iletişim kutusunda İptal'e tıklayın. Koşullarınızla eşleşen kayıtlar vurgulanır.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunun nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için, Verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Sınırlı sayıda kayıt görüntülemek için filtre uygulama

Yalnızca belirli ölçütlere ve karşılaştırma işleçlerine uyan kayıtları görmek istediğinizde, sınırlı sayıda kayıt görüntülemek için filtre uygulayabilirsiniz. Örneğin, görüntülenen kayıtların kapsamını hızla daraltmak için, değerini eşleştirmek istediğiniz bir alana sağ tıklayın ve kısayol menüsünün en altından Eşittir, Eşit Değildir, İçerir veya İçermez öğesini seçin. Filtreler açılıp kapatılabilir ve böylece aynı verilerin filtre uygulanmış ve uygulanmamış görünümleri arasında geçiş yapmak kolaylaşır. Arama işleminden farklı olarak, bir filtre yalnızca kayıtlardan hangilerinin görüntüleneceğine sınırlama getirir.

 1. Seçime dayalı bir filtre uygulamak için, bir tablo veya form açın.

 2. Tablo veya forma zaten filtre uygulanmamış olduğundan emin olmak için, Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'e tıklayın ve sonra da Tüm Filtreleri Temizle'ye (bu komut kullanılabiliyorsa) tıklayın.

 3. Filtrenin parçası olarak kullanmak istediğiniz değerin bulunduğu kayda gidin ve sütun (Veri Sayfası görünümünde) veya denetimin (Form, Rapor veya Düzen görünümünde) içine tıklayın. Kısmi bir seçime göre filtre uygulamak için, yalnızca istediğiniz karakterleri seçin.

 4. Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçim'i tıklatın ve sonra da uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın.

 5. Bir seçime dayalı olarak başka alanlara da filtre uygulamak için, 3 ve 4 numaralı adımları yineleyin.

Filtrenin nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için, Filtre: Görünümündeki kayıt sayısını sınırlama başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Belirli bir kaydı bulmak için sorgu oluşturma

Kayıtları aramak ve filtre uygulamak için kullanabileceğiniz teknikler, elinizdeki durumla ilgili belirli kayıtları bulmada çok kullanışlıdır. Öte yandan, düzenli aralıklarla aynı arama veya filtre uygulama işlemini yapmak isteyebilirsiniz. Arama ve filtre uygulama adımlarını her seferinde yeniden uygulamak yerine, bir sorgu oluşturabilirsiniz. Sorgu, belirli kayıtları bulmak için güçlü ve esnek bir yoldur çünkü özelleştirilmiş aramalar yapmanıza, özelleştirilmiş filtreler uygulamanıza ve kayıtları sıralamanıza olanak tanır. Belirli kayıtlara odaklanmanıza ve belirli soruları yanıtlamanıza yardımcı olacak kendi sorgularınızı da oluşturabilirsiniz. Sorgular oluşturulduktan sonra kaydedilebilir ve yeniden kullanılabilir; ayrıca form ve raporları oluşturmak için de kullanılabilir.

Aramak veya filtre uygulamak için sorgu kullandığınızda, arayacağınız verilerin türüne göre ölçüt kullanırsınız. Farklı türde bilgiler farklı türde veriler olarak depolanır. Örneğin, adlar metin verisi olarak depolanırken, doğum günleri tarih/saat verisi olarak depolanır.

Bazen, var olduğunu bildiğiniz belirli bir kaydı bulamayabilirsiniz. Kayıtları, belirli bir alanın değeri yüzünden belirli kayıtları görüntülemeyen bir form veya sorguda görüntülerseniz, böyle bir durum ortaya çıkabilir. Aşağıdaki örnekte, kayıt bulmak için sorguların nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

Sorunları izlemek için Microsoft Office Access 2007 Sorunlar şablonuyla oluşturulmuş bir veritabanı kullandığınızı varsayalım. Sorunlar tablosunda, belirli bir sorunun etkin, çözülmüş veya kapatılmış olduğunu gösteren Durum adında bir alan vardır. Buradaki adımları izleyerek, kapatılmış durumunda olan sorunları görüntüleyen bir sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Sorunlar'a çift tıklayın ve sonra da Kapat'a tıklayın.

 3. Sorgu tasarımcısında, Sorunlar tablosundaki yıldız işaretine (*) çift tıklayın. Bu, sorgunun döndürdüğü kayıtlardaki tüm alanları görüntülediğinden emin olmanıza yardımcı olur.

  Tasarım kılavuzunun ilk sütununda, Alansatırında Sorunlar.* görüntülerin. Bu, Sorunlar tablosundaki tüm alanların döndürülmesi gerektiğini belirtir.

 4. Sorgu tasarımcısında, Sorunlar tablosunda Durum'u çift tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda Alan satırında Durum görüntülenir.

 5. Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda, Göster satırındaki onay kutusunu temizleyin. Bu, sorgunun Durum alanını görüntülemeyeceğinden emin olmanıza yardımcı olur.

  Durum sütunundaki Göster onay kutusunu temizlemezseniz, Durum alanı sorgu sonuçlarında iki kez görüntülenir.

 6. Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda, Ölçüt satırına ="Kapatıldı" yazın. Bu sizin arama ölçütünüzdür. Sorgunun yalnızca Durum değeri "Kapatıldı" olan kayıtları görüntülemesini bu şekilde sağlarsınız.

  Not: Bu örnekte yalnızca bir arama ölçütü kullanılmıştır. Daha fazla alana ölçüt ekleyerek ve veya satırıyla birlikte veya'nın altında ek satırlar kullanarak, herhangi bir arama için pek çok arama ölçütü kullanabilirsiniz.

  Sorgunuz çalışmaya hazırdır ve buradakine benzer:

  sorgu tasarım kılavuzu

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Not: Sorunları izlemeye başlamadığınız ve dolayısıyla Sorunlar tablosunda verileriniz olmadığı sürece (ve en azından bir sorunun durumunu "Kapatıldı" olarak ayarlamadığınız sürece) sorgu hiçbir sonuç döndürmez. Bununla birlikte, sorguyu kaydedebilir ve ileride istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

 8. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

 9. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Sorgu Adı alanına sorgu için bir ad yazın (örneğin, Kapatılmış Sorunlar) ve ardından Tamam'a tıklayın.

Artık, kapatılmış durumunda olan sorunları görüntüleyen bir sorgunuz var.

Kayıtları bulmak için sorgular oluşturma hakkında daha fazla bilgi için basit bir seçme sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

Arama ve filtre uygulama ölçütleri hakkında daha fazla bilgi için Sorgu ölçütü örnekleri başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×