Veritabanına bir veya daha fazla kayıt ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, bir Access veritabanına veri girmek nasıl açıklanır ve çeşitli veri girişini işlemlerin anlamanıza yardımcı olur. Makale ayrıca Access'te çeşitli veri girişini tekniklerini kullanma işlemleri anlatılmaktadır.

Bu makalede

Kayıtları ekleme hakkında temel bilgiler

Kayıtları doğrudan veri sayfası görünümünde tabloya ekleme

Bir formu kullanarak kayıt ekleme

Arama alanında öğeleri düzenleme

Sıfır uzunluklu dize girin

İçeri aktarma veya verilere bağlama göre kayıtlar ekleme

Yöntemleri kaydetmek için veri girerken saat

Kayıtları ekleme hakkında temel bilgiler

Access veritabanında verileri hızla ve doğru bir şekilde girmek için bunu bir veritabanının nasıl çalıştığı hakkında birkaç temel kavramlar anlamak için yardımcı olur. Aşağıdaki bölümlerde bilgileri veri girişini nasıl denetleyecek temel yapısını ve tasarım ilkeleri bazıları açıklanır.

Veritabanı tasarımını veri girişini nasıl etkiler

Bir Access veritabanını Microsoft Word belgesi veya Microsoft PowerPoint slayt destesini olarak aynı anlamda dosya değil. Bunun yerine, Access veritabanı nesnelerini topluluğudur — tablolar, formlar, raporlar, sorguları ve benzeri — bu gerekir işe birlikte bir veritabanı düzgün çalışması.

Ayrıca, bu nesneler için tasarım ilkeleri kümesi yapışmasını gerekir veya veritabanı ya da kötü çalışma veya tümüyle başarısız. Sırasıyla, bu tasarım ilkelerini verileri girme nasıl etkiler. Veritabanı nesnelerini hakkında şu olguları unutmayın ve devam ederken tasarım yardımcı.

 • Access bir veya daha fazla tablolarda tüm verileri depolar. Kullandığınız tablolar sayısını tasarım ve karmaşıklığı veritabanının bağlıdır. Bir form, rapor, verileri görüntüleyebilir veya bir sorgu tarafından döndürülen sonuçlarda yalnızca tablolardaki verileri ve diğer nesnelere veritabanındaki Access saklar, ancak bu tabloları üstüne oluşturulur.

 • Her tabloda yalnızca bir veri türü kabul etmeniz gerekir. Örneğin, ilgili kişi bilgileri tablosu satış bilgi içermemelidir. Varsa, doğru bilgileri bulma değil olanaksız varsa zor olabilir.

 • Genellikle, bir tablodaki alanların her biri tek bir veri türü kabul eder. Örneğin, bir alanı sayıları kabul edecek şekilde ayarla notları depolamak yapamazsınız. Bu tür bir alana metin girmek denerseniz, Access bir hata iletisi görüntüler. Ancak, sabit, hızlı kural değildir. Örneğin, kısa metin veri türüne ayarlanmış bir alanda sayı (örneğin, posta kodlarının) saklayabilir, ancak Access bir parça dikkate alır çünkü bu veriler üzerinde hesaplamalar gerçekleştiremezsiniz metin.

 • Bazı özel durumlar bir kaydındaki alanları tek bir değeri kabul etmeniz gerekir. Örneğin, birden fazla adres bir adres alanına girebilirsiniz değil. Microsoft, varsayılan olarak, sınırlı veri türlerini kabul etmek için o hücre ayarlamadığınız sürece herhangi bir sayıda adları veya adresleri veya resimleri tek bir hücrede girmenize izin veren Excel'in tersine budur.

  Bununla birlikte, kısa metin (metin) veya uzun metin (faturası) veri türüne ayarlanmış alanlarda öğelerin ayrılmış listesini girin. Ayrıca, Access birden çok değerli alan adı verilen bir özellik sağlar. Birden çok değerli alanlar için tek bir kayıt birden çok veri parçalarını eklemek ve birden çok değer kabul listeler oluşturmak için kullanın. Örneğin, veritabanınızdaki bir kayda Microsoft PowerPoint slayt destesini ve herhangi bir sayıda resimler ekleyebilirsiniz. Ayrıca adlarının bir listesini oluşturabilir ve çoğu adları gerektiği şekilde seçin. Birden çok değerli alanlar kullanımını tablo alan başına birden çok kaydı saklayabilir, ancak gerçekten değildir, çünkü Access özel, gizli tablolarda veri saklayarak "arka planda," kuralları zorlar çünkü veritabanı tasarımının kurallarını sonu görünebilir.

 • Eski sürümlerinde Access (2007 önce) tasarlama ve her veri girebilirsiniz önce en az bir tablo oluşturmak sahiptir. Tabloya eklemek için hangi alanların karar gerekiyordu ve veri türleri her alan için ayarlamış olduğunuz. Şimdi Accessdaha yeni sürümleri, boş bir tabloyu açın ve veri girme başlayın. Access, girdiğiniz temel alan için bir veri türü gerçekleştirip.

Daha fazla bilgi

Bu bölümdeki bilgileri veritabanı tasarım, tablo tasarımı ve birden çok değerli alanlar olarak adlandırılan bir özellik üzerinde değmediği.

Aşağıdaki bağlantılar, bu konular hakkında daha fazla bilgi sağlayan makalelerin ulaştırır.

Veri türleri biçimini etkileyen nasıl veri girme

Bir veritabanı tablosu tasarladığınızda, bu tabloda, daha doğru veri girişini sağlamaya yardımcı olur bir işlemi her alan için bir veri türü seçin. Örneğin, boş bir tabloyu açın ve satış rakamları kümesini girin olduğunu varsayalım. Access sonra sayı veri türü alanı için yorumlar. Birisi alana metin girmek çalışırsa, Access görüntüler bir hata iletisi ve değiştirilen kaydı kaydedin o kullanıcı kaydedemezler — verilerinizi korumanıza yardımcı olacak bir adım.

Veri türleri görüntülemek nasıl Göster

Gezinti Bölmesi'nde, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Araştırmak için tabloyu Veri Sayfası görünümünde açmak için istediğiniz tabloyu çift tıklatın. Alanlar sekmesindeki Biçimlendirme grubunda veri türü listesinde değerine bakın. Access 2007 kullanıyorsanız, Not, bu listeyi veri sayfası sekmesinin veri türleri ve biçimlendirme grubunda bulacaksınız. Değer değiştikçe, çeşitli alanları tablonuzda imleci yerleştirin. Bu şekil liste gösterir:

  Veri Türü listesi

 • Araştırmak ve Tasarım görünümü' nü istediğiniz tabloyu sağ tıklatın.

  Access tablosu tasarım kılavuzundaki açar ve her tablo alanı adı ve veri türünü kılavuzunun üst kısmında gösterilir. Bu şekil tipik bir tablo Tasarım kılavuzunda gösterir.

  Tasarım görünümündeki alanlar

Her tablo alanı için ayarladığınız veri türünü bir alana veri türüne izin verilen üzerinde denetim ilk düzey sağlar. Bazı durumlarda, gibi bir uzun metin alanı ile çalışırken, istediğiniz herhangi bir veri girebilirsiniz. Bir sayı alanı ile çalışırken, veri türü gibi diğer durumlarda, ayar alanı için herhangi bir bilgi girmesini engeller. Aşağıdaki tabloda veri türlerini listeler o Access sağlar ve veri girişini nasıl etkilediğini açıklanmaktadır.

Veri türü

Veri girişini üzerindeki etkisi

Kısa Metin

Metin veri türlerinin Kısa metinyeniden adlandırılmış Access 2013 ' te başlayan dikkat edin.

Kısa metin alanları metin veya sayısal karakterleri dahil olmak üzere, liste öğelerinin ayrılmış kabul edin. Bir metin alanı daha uzun metin alanına daha az sayıda karakter kabul eder; 0 ile 255 karakter. Bazı durumlarda, bir kısa metin alandaki verileri üzerinde hesaplamalar için dönüştürme işlevleri kullanabilirsiniz.

Uzun Metin

Not veri türleri Uzun metinyeniden adlandırılmış Access 2013 ' te başlayan dikkat edin.

Bu tür alanlar büyük miktarda metin ve sayısal veri girebilirsiniz. Ayrıca, zengin metin biçimlendirmesi desteklemek için alanı Veritabanı Tasarımcısı ayarlar varsa, Word gibi sözcük işleme programlarıyla normalde bulduğunuz biçimlendirme türleri uygulayabilirsiniz. Örneğin, farklı yazı tipleri ve yazı tipleri için belirli karakterleri metninizde uygulamak ve kalın veya italik vb. hale getirebilirsiniz. Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) etiketler için verileri de ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, uzun metin alanları Yalnızca eklemeadlı bir özelliği vardır. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, uzun metin alanına yeni veri ekleyebilirsiniz, ancak varolan veri değiştiremezsiniz. Özellik sorun veritabanları, burada değiştirilemez kalan kalıcı kaydını tutmak gerekebilir izleme gibi uygulamalarda kullanmak için hazırlanmıştır. Metin alanında, imleci uzun metin alanında, varsayılan olarak, etkin Yalnızca ekleme özelliği ile yerleştirdiğinizde kaybolur. Metne biçimlendirme veya diğer değişiklikleri uygulayamazsınız.

Kısa metin alanları gibi uzun metin alanına verilerde karşı dönüştürme işlevleri çalıştırabilirsiniz.

Sayı

Bu tür alanlar yalnızca sayılar girebilirsiniz ve bir sayı alanındaki değerleri üzerinde hesaplamalar yapabilir.

Büyük Sayı

Büyük bir sayı veri türleri yalnızca Office 365 abonelik Access sürümünde kullanılabilir olduğunu unutmayın.

Bu tür alanlar yalnızca sayılar girebilirsiniz ve büyük bir sayı alanındaki değerlerin üzerinde hesaplamalar yapabilir.

Tarih/Saat

Bu tür alanlar yalnızca tarihleri ve saatleri girebilirsiniz. Veritabanı Tasarımcısı alanı nasıl ayarlar bağlı olarak, bu koşullar karşılaşabilirsiniz:

 • Veritabanı Tasarımcısı giriş maskesi (alanı seçtiğinizde görünen değişmez ve yer tutucu karakterler bir dizi) alan için ayarlarsanız, boşluklar ve maskenin sağlayan biçiminde veri girmeniz gerekir. Örneğin, MMM_DD_YYYY gibi bir maske görürseniz, sağlanan alanlara 11 Eki 2017 yazmanız gerekir. Tam ay adı veya iki basamaklı yıl değeri giremezsiniz.

 • Tasarımcı bir tarih veya saat girme nasıl denetlemek için giriş maskesi oluşturmadıysanız, herhangi bir geçerli bir tarih veya saat biçimini kullanarak değeri girebilirsiniz. Örneğin, 11 Ekim tarihinde 2017 yazabilirsiniz, 11/10/17, 11 Ekim 2017 ve benzeri.

 • Veritabanı Tasarımcısı alan için görüntüleme biçimi uygulanabilir. Bu durumda, giriş maskesi yok varsa, neredeyse herhangi bir biçimde bir değer girebilirsiniz, ancak Access tarihleri görüntüleme biçimini uygun olarak görüntüler. Örneğin, 11/10/2017 girebilirsiniz, ancak 11-Eki-2017 değeri görüntüler böylece görüntüleme biçimini ayarlanmış olabilir.

Para birimi

Bu tür alanlar yalnızca para birimi değerleri girebilirsiniz. Ayrıca, para birimi simgeleri el ile girmeniz gerekmez. Varsayılan olarak, Access Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen para birimi simgesini (¥, £, $ vb.) uygulanır. Gerekirse, bu para birimi simgesini farklı bir para birimi yansıtacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Otomatik Sayı

Girin veya bu tür alanlar verileri herhangi bir zamanda değiştirdiğiniz oluşturamazsınız. Tabloya yeni bir kayıt eklediğinizde access OtomatikSayı alanındaki değerleri artırır.

Hesaplanmış

Unutmayın, Access 2010'da erişim başına hesaplanan veri türleri eklendi

Girin veya bu tür alanlar verileri herhangi bir zamanda değiştirdiğiniz oluşturamazsınız. Bu alan sonuçlarını tanımladığınız ifade tarafından belirlenir. Access ekleme veya düzenleme bir tabloya yeni bir kayıt her bir hesaplanan alan değerleri güncelleştirir.

Evet/Hayır

Bu veri türüne ayarlanmış bir alanı tıklattığınızda, Access bir onay kutusu veya açılan liste alanı nasıl formatladığınıza bağlı olarak görüntüler. Bir liste gösterilecek alanı biçimlendirmek istiyorsanız, yeniden alana uygulanan biçimine bağlı olarak listeden Evet veya Hayır, True veya Falseveya çubuğunda veya devre dışı seçebilirsiniz. Listede değerleri girin veya doğrudan bir form veya Tablo listesindeki değerlerin değiştirme oluşturamazsınız.

OLE Nesnesi

Başka bir programla oluşturulmuş bir dosya verilerinden görüntülemek istediğinizde bu alan türü kullanın. Örneğin, bir OLE nesnesi alanında bir metin dosyası, bir Excel grafiği veya bir PowerPoint slayt destesini görüntüleyebilirsiniz.

Ekleri diğer programlarından verileri görüntülemek için hızlı, daha kolay ve daha esnek bir yol sağlar. Daha sonra bu tabloda, daha fazla bilgi için ek girdisine bakın.

Köprü

Bu tür alanlar herhangi bir veri girebilirsiniz ve isteğe bağlı olarak Access bir Web adresi içinde kaydırılır. Örneğin, alanına bir değer yazarsanız, Access, metninizi çevreleyen http://www. your_text.com. Geçerli bir Web adresi girerseniz, bağlantınızın çalışır. Aksi takdirde, bağlantınızın bir hata iletisiyle neden olur. Tarayıcınızı başlatır ve bağlantısını belirtilen site için gereken bir köprü alanına farenizle tıklatarak çünkü Ayrıca, varolan köprüleri düzenleme zor olabilir. Köprü alanı düzenlemek için bitişik bir alanı seçin, odağı Köprü alanını taşımak için sekme veya ok tuşlarını kullanın ve sonra düzenlenmesini etkinleştirmek için F2 tuşuna basın.

Ek

Başka programlardan bu tür alanlar için veri ekleyebilirsiniz, ancak yazın veya metin veya sayısal veriler aksi girin.

Ek alanı kullanma hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlarabaşlıklı makaleye bakın.

Arama Sihirbazı

Arama Sihirbazı veri türü değil. Bunun yerine, sihirbaz iki tür açılan listesi oluşturmak için kullandığınız: değer listeler ve arama alanları. Değer listesinin sınırlandırılmış Arama Sihirbazı'nı kullandığınızda, el ile girmeniz öğelerin listesini kullanır. Bu değerler herhangi bir veri veya nesne veritabanınızdaki bağımsız olabilir.

Bunun aksine, arama alanı için bir veya daha fazlasını diğer tablolar veritabanında veya SharePoint sunucusunda gibi başka bir konumda veri almayı sorgu kullanır. Arama alanı daha sonra bir açılan listede verileri görüntüler. Varsayılan olarak, Arama Sihirbazı'nı tablo alanına sayı veri türü olarak ayarlar.

Arama alanları doğrudan tablolardaki ve formlarda ve raporlarda çalışabilirsiniz. Varsayılan olarak, değerleri arama alanındaki liste denetimi birleşik giriş kutusu adlı bir türü kutusunda görüntülenir; aşağı açılan oku olan bir liste: Boş arama listesi . Nasıl Veritabanı Tasarımcısı arama alanını ve birleşik giriş kutusu ayarlamışsa bağlı olarak, listedeki öğeleri düzenleme ve öğeleri seçerek listeye ekleyin. Bunu yapmak için Veritabanı Tasarımcısı arama alanı için özellik ayarlamanız gerekir ( Listeye sınırlaözellik adı verilir ve devre dışı bırakmak Tasarımcı bulunur).

Arama listesinde değerler doğrudan düzenleyemezsiniz, eklemek veya önceden tanımlanmış değerler listenizde veya arama alanı için kaynak olarak işlevi gören tablosundaki verileri değiştirmek gerekir. Böylece hakkında daha fazla bilgi için bir arama alanında öğeleri düzenleme, bu makalenin devamındaki bakın.

Arama alanı oluşturduğunuzda, son olarak, isteğe bağlı olarak birden fazla değer destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu sonuç listesini görüntüler ve seçebilir veya gerektiği gibi öğeleri birçoğunu temizleyin. Bu şekilde tipik birden çok değerli liste gösterilmektedir:

Onay kutusu listesi.

Sonuçta elde edilen listeleri birden çok değerli arama alanları oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için birden fazla değer saklayan liste kullanma ve birden çok değerli alanlar için Kılavuzumakalelerine bakın.

Not: .Mdb dosya biçimlerinde ek, hesaplanan ve büyük bir sayı veri türü kullanılamaz.

Tablo alanı özellikleri biçimini etkileyen nasıl veri girme

Bir veritabanı ve belirli bir alanı girebilirsiniz denetlemek veri türlerini yapısını denetlemek tasarım ilkelerini yanı sıra, birkaç alan özellikleri nasıl Access veritabanına veri girmek da etkileyebilir.

Tablo alanı için özelliklerini görüntüleme

Access bir tablo alanı özelliklerini görüntülemek için iki yol sağlar. Veri sayfası sekmesindeki Denetimler kullanabilir veya tabloyu Tasarım görünümünde açın. Aşağıdaki adımlarda, her iki tekniklerini kullanma açıklanmaktadır.

Veri sayfası sekmesinin tablo özelliklerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Alanlar sekmesini tıklatın ve Biçimlendirme grubunda her tablo alanı özelliklerini görüntülemek için denetimleri kullanın. Access 2007 kullanıyorsanız, Not, bu listeyi veri sayfası sekmesinin veri türleri ve biçimlendirme grubunda bulacaksınız.

Tasarım görünümünde tablo özelliklerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu istediğiniz ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü denetim sihirbazları kullan düğmesi tıklatın sağ tıklatın.

  Access tablosu tasarım kılavuzundaki açar.

 2. Zaten seçili değilse kılavuzunun alt bölümünde, Genel sekmesini tıklatın.

  –veya–

  Arama alanı özelliklerini görmek için Arama sekmesini tıklatın.

  Arama alanı bir veritabanındaki bir veya birden çok tablodan değerleri almak için bir sorgu kullanan bir tablo alanıdır. Varsayılan olarak, arama alanını bu değerler size formdaki bir liste sunar. Bir Veritabanı Tasarımcısı'nda arama alanının nasıl ayarlar bağlı olarak, bu listeden bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, veri girişini üzerinde en iyi etkiyi olan özellikler listeler ve veri girişini nasıl etkilediğini açıklar.

Özellik

Tablo Tasarım kılavuzunun konumda

Olası değerler

Veri girmeyi denediğinizde davranışı

Alan Boyutu

Genel sekmesi

0-255

Metin veri türüne ayarlanmış alanları karakter sınırını uygulanır. En fazla karakter sayısı belirtilen girmeye çalışırsanız, alanı bunları keser.

Gerekli

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Açık olduğunda, bu özellik, bir alana bir değer girmek için zorlayabilir ve Access gerekli alan tamamlayana kadar yeni veri kaydetme izin vermez. Devre dışı bırakıldığında alanı alanı boş kalabilir anlamına gelen boş değerleri kabul eder.

Not: Boş değer sıfır değeri olarak aynı değildir. Basamak sıfırsa ve "boş" eksik, tanımlanmamış veya bilinmeyen bir değerdir.

Sıfır uzunlukta dizeleri izin ver

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Açık olduğunda, sıfır uzunluklu dize girebilirsiniz; karakter içermeyen dizeleri. Sıfır uzunluklu dize oluşturmak için çift tırnak işareti çifti alana girin ("").

Dizinli

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Tablo alanı için dizin oluşturduğunuzda, Access yinelenen değerleri eklemelerini engeller. Birden çok alandan dizin da oluşturabilirsiniz. Bunu yaparsanız, bir alanı, ancak her iki alan değerleri çoğaltamazsınız.

Giriş Maskesi

Genel sekmesi

Önceden tanımlanmış ya da özel değişmez ve yer tutucu karakter kümesi

Giriş maskesi önceden tanımlanmış bir biçimde veri girmelerini zorlar. Bir tablo veya formdaki bir denetime bir alanı seçtiğinizde maskeler görünür. Örneğin, bir tarih alanını tıklatın ve bu karakter kümesi görmek varsayalım: aaa-DD-YYYY. Giriş maskesi olmasıdır. Eki gibi üç harfli kısaltmalar olarak ay değerleri ve yıl değerini dört basamaklı olarak girmenizi zorlar — Örneğin, 2017 15 Eki.

Not: Giriş maskeleri yalnızca verileri girme nasıl denetlemek, mağazalar nasıl erişim değil veya bu verileri görüntüler olduğunu unutmayın.

Oluşturma ve giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için Giriş maskeleriyle veri girişi biçimlerini denetlememakalesine bakın. Access nasıl depolar ve tarih/saat verileri görüntüler hakkında daha fazla bilgi için bir tarih veya saat değeri girinmakalesine bakın.

Listeye sınırla

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Etkinleştirir veya arama alanındaki öğelerde yapılan değişiklikleri devre dışı bırakır. Arama alanı öğeleri el ile değiştirmek yeni Access kullanıcılar bazen deneyin. Access bir alanda öğeleri değiştirmesini engellediğinde, bu özelliği Evet olarak ayarlanır. Bu özellik etkindir ve bir listedeki öğeleri değiştirmek gerekiyorsa, listeyi (bir değer listesini düzenlemek istiyorsanız) veya (arama alanı düzenlemek istiyorsanız) listesi için kaynak verileri içeren tabloyu açmalısınız ve değerleri orada değiştirin. Arama alanlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: arama alanındaki öğeleri düzenleme, bu makalenin devamındaki.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Etkinleştirir veya arama alanları için ancak değeri listeler, Liste öğelerini düzenle komutu devre dışı bırakır. Arama alanları için bu komutu etkinleştirmek için Liste öğelerini düzenleme formu özelliğine geçerli form adı girin. Açmış olduğunuz bir liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi sağ tıklatarak kısayol menüsündeki değer listesi düzenlemelerine izin ver komutu görünür. Komut çalıştırdığınızda, Liste öğelerini düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Alternatif olarak, bir form adı içinde Liste öğelerini düzenleme formu özellik belirtirseniz, Access bu formu iletişim kutusunu görüntüleme yerine başlar.

Not: Liste kutusundan Liste öğelerini düzenle komutunu çalıştırabilirsiniz ve birleşik giriş kutusu denetimleri formlarda bulunan ve birleşik giriş kutusu denetimleri tablo ve sorgu sonucu bulunan ayarlar. Formları ya da Tasarım görünümü veya Gözat görünümünde açık olması gerekir; Tablo ve sorgu sonuç kümesi veri sayfası görünümünde açık olması gerekir.

Liste Öğelerini Düzenleme Formu

Arama sekmesi

Veri girişi formuna adı

Bu tablo özelliği değer olarak bir veri girişi formuna adını girerseniz, kullanıcı Liste öğelerini düzenle komutu çalıştırdığında bu formu açılır. Kullanıcıların komutu çalıştırdığınızda, aksi takdirde, Liste öğelerini düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Kayıtları doğrudan veri sayfası görünümünde tabloya ekleme

Excel çalışma sayfasında bir tablo veri sayfası görünümünde açık benzeyen ve yazın ya da bir veya daha fazla alanlara veri yapıştırma — çalışma sayfasındaki bir hücreye denk.

Devam ederken şu olguları unutmayın.

 • Verilerinizi açıkça kaydetmek gerekmez. Access değişikliklerinizi aynı satırda yeni alan için imleci taşıdığınızda veya başka bir satıra imleci taşıdığınızda tabloya kaydeder.

 • Varsayılan olarak, alanları Access veritabanındaki belirli bir metni veya sayıları gibi veri türü kabul edecek şekilde ayarlanır. Alan kabul etmek için ayarlanan veri türünü girmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız, Access bir hata iletisi görüntülenir:

  Geçersiz değer hata iletisi

 • Bir alanı giriş maskesi uygulanmış olabilir. Giriş maskesi, belirli bir biçimde veri girmelerini zorlama değişmez ve yer tutucu karakterler kümesidir.

  Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için Giriş maskeleriyle veri girişi biçimlerini denetlememakalesine bakın.

 • Ekler ve birden çok değerli listeler dışında tek bir kayıt çoğu alanlarına girebilirsiniz. Bir alanı ekleri kabul edip etmediğini bilmiyorsanız, alanın özelliklerini denetleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makaledeki adımları bakın. Bunun nedeni, Access her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu birden çok değerli bir liste her zaman tanımlayabilirsiniz.

Bir tablodaki verileri girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Varsayılan olarak, Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar; bir Excel çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz.

 2. Tıklatın ya da aksi odağı kullanmak istediğiniz ilk alana ve sonra verilerinizi girin.

 3. Aynı satırda bir sonraki alana gitmek için SEKME tuşuna basın, sağ veya sol ok tuşlarını kullanın veya bir sonraki alana hücreyi tıklatın.

  Varsayılan olarak, SEKME tuşuna bastığınızda, Access Windows bölgesel ayarlarınızda imleci sola veya sağa doğru hareket olup olmadığını belirlemek için kullanır. Bilgisayar soldan sağa okuyan bir dil kullanılıyorsa, SEKME tuşuna bastığınızda imlecin sağa taşır. Bilgisayar okur sağdan sola bir dil kullanılıyorsa, imleci sola taşır.

  Bir sütundaki sonraki hücreye taşımak için yukarı veya aşağı ok tuşlarına basın veya istediğiniz hücreyi tıklatın.

Uzun metin (faturası) alanına, veriler için zengin metin biçimlendirme uygulama

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açıkken, uzun metin alanını seçin. Access 2007 veya Not alanı olabilecek Access 2010 kullanıyorsanız.

  Genellikle, açıklamalar veya "Açıklamalar" adlı bir alan için bakabilir şekilde notları veya "Notlar" uzun metin alanları içeren Uzun metin alanına hala bulamıyorsanız, Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi grubunda, metni biçimlendirmek için bu düğmelerin ve menülerin kullanın.

  Access Yazı Tipi grubundaki komutlar

  Farklı yazı tipleri ve boyutları uygulama, metni kalın veya italik yapma, renkleri değiştirmek ve benzeri.

Sayfanın Başı

Bir formu kullanarak kayıt ekleme

Veri girişi formları veri girmek için daha kolay, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde sağlayabilir. Bir kerede birden fazla tabloya veri girmek gerektiğinde genellikle formlar oluşturun. Bazı alanlar tablodaki, bir veritabanı (eğitim maliyetlerini azaltabilir adım) kullanmayı kolaylaştırmak istediğiniz zaman ve kullanıcıların verileri doğru girdiğinizden emin olmak istediğinizde gizlemek istediğinizde de formlar oluşturun.

Verileri düzenlemek için form kullanma formun tasarımını üzerinde bağlıdır. Form denetimleri, listeler, metin kutuları, düğmeler ve veri sayfaları gibi herhangi bir sayıda içerebilir; Excel çalışma sayfaları gibi görünmesini Kılavuzlar. Sırasıyla, her bir formdaki denetim verileri okuyan ya da temel bir tablo alanına verileri yazar. Belirli bir denetimle ne temeldeki tablo alanına, bu alan için ayarlanan tüm özellikleri için ayarlamış olduğunuz veri türüne ve büyük olasılıkla her denetim için Veritabanı Tasarımcısı ayarlar çeşitli özellikler bağlıdır. Veri girişini veri türlerine ve alan özelliklerine nasıl etkilediğini hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin bölümler veri türleri veri girme biçimini etkileyen nasıl ve Tablo alanı özellikleri veri girme biçimini etkileyen nasılbakın.

Aşağıdaki bölümlerde en yaygın veri girişini denetimlerinin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. Belirli veritabanınızı hakkında sorularınız varsa, sistem yöneticiniz veya Veritabanı Tasarımcısı başvurun.

Ekleme veya metin kutusundaki metni düzenleme

Ekleme veya metin kutusundaki metni düzenleyin, bir kısa metin veya uzun metin alanına verilerle çalışma. Devam ederken, uzun metin alanına (veya uzun metin alanına bağlı olan denetim) ayarlayabilirsiniz olduğunu unutmayın zengin metin biçimlendirmesi destek ve metninize daha sonra farklı yazı tipleri, boyutlarını, stilleri ve renk uygulayabilirsiniz.

Metin kutusundaki metni düzenleme

 • İmleci metin kutusuna yerleştirmeli ve verilerinizi değiştirebilirler. Kısa metin veya uzun metin alanına sayı üzerinde hesaplamalar gerçekleştiremezsiniz unutmayın.

Zengin metin biçimlendirmesi uygulama

Not: Yalnızca bir metin kutusu (faturası) uzun metin alanına bağlı olduğunda, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 1. Formu Form veya Düzen görünümü veya tablo veri sayfası görünümünde açık açıkken, uzun metin (faturası) alanı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi grubunda, metni biçimlendirmek için bu düğmelerin ve menülerin kullanın.

  Access Yazı Tipi grubundaki komutlar

  Farklı yazı tipleri ve boyutları uygulama, metni kalın veya italik yapma, renkleri değiştirmek ve benzeri.

Bir liste kullanarak verileri girme

Listeleri formlarında kullanabileceğiniz ve tablo ve sorgu sonucu veri sayfası görünümünde açık ayarlar — benzer bir Excel çalışma sayfasında kılavuz.

Formdaki bir liste kullandığınızda, birleşik giriş kutusu denetimi veya liste kutusu denetimi görebilirsiniz. Bu rakamları belirleyen bir birleşik giriş kutusu ve liste kutusu denetimi, sırasıyla.

Boş arama listesi

Formda basit bir liste kutusu denetimi

Bir tablo veya sorgu sonuç kümesindeki bir liste kullandığınızda, Access birleşik giriş kutusu varsayılan olarak kullanır.

Ayrıca, listeler, birden çok değer destekleyebilir. Bir listeyle her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu görürseniz, bu listedeki 100 kadar öğeler seçebilirsiniz. Programlama olmadan oluşturabileceğiniz birden çok değerli listeleri ortak bir iş sorunu çözebilir. Örneğin, müşteri desteği sorunları izlemek için Access veritabanını kullanma varsayalım. Bir sorun için birden çok kişiye atamak gereksinim duyarsanız, birden çok değerli bir liste kullanabilirsiniz. Bu rakamları tipik birden çok değerli listeleri gösterme.

Açık durumda bir onay kutusu açılır listesi.   Onay kutusu listesi.

Bir listedeki öğeleri de düzenleyebilirsiniz. Siz veya Veritabanı Tasarımcısı'nda komutu devre dışı bırakırsanız, ekleme, değiştirme ve liste öğelerini doğrudan listeden kaldırma. Bununla birlikte, tüm veritabanları için kullanılabilir olmayabilir dolayısıyla, komutu devre dışı bırakmak veritabanı tasarımcıları seçebilirsiniz.

İzleyen bölümlerdeki adımlarda nasıl kullanılacağını ve listeleri düzenleme.

Açılan listeden öğeleri seçin

 1. Form, tablo veya listeyi içeren sorgu sonuç kümesi açın.

  Not: Form görünümünde veya düzen görünümünde formları açmanız gerekir. Tabloları açmalısınız ve veri sayfası görünümünde sorgu sonucu ayarlar.

 2. Listesinin yanındaki aşağı oku tıklatın ve sonra istediğiniz öğeyi seçin.

 3. Veritabanınıza seçiminizi onaylamak için imleci başka bir alana taşıyın.

Bir liste kutusundan öğeleri seçin

 1. Listeyi içeren bir form açın.

 2. Liste kutusunda öğelerin listesini aşağı kaydırın ve kullanmak istediğiniz öğeyi seçin.

 3. Veritabanınıza seçiminizi onaylamak için imleci başka bir alana taşıyın.

Öğeleri bir onay kutusu açılan listeden seçin

 1. Form, tablo veya listeyi içeren sorgu sonuç kümesi açın.

  Not: Onay kutusu açılan listelerinde formlar, tablo ve sorgu sonuç kümesi kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için formlar Form görünümü veya Gözat görünümünde, açtığınız gerekir ve tabloları açmalısınız ve veri sayfası görünümünde sorgu sonucu ayarlar.

 2. Listesinin yanındaki aşağı oku tıklatın.

 3. En çok 100 onay kutularını işaretleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Öğeleri bir onay kutusu listeden seçin

 1. Listeyi içeren bir form açın.

  Not: Formu Form görünümünde açın veya gözatma görünümü gerekir.

 2. Listesinin yanındaki aşağı oku tıklatın.

 3. 100 kadar onay kutularını işaretleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Bir listedeki öğeleri düzenleme

Not: Form, tablo veya sorgu sonuç kümesi listesinde her türlü düzenleyebilirsiniz. Form görünümünde veya Gözat görünümünde formları açmalısınız ve tabloları açmalısınız ve veri sayfası görünümünde sorgu sonucu ayarlar unutmayın. Ayrıca, Veritabanı Tasarımcısı veya BT departmanınıza bu komutu devre dışı bırakabilir, bunu hiç kullanılamayabilir şekilde zaman unutmayın.

 1. Form, tablo veya listeyi içeren sorgu sonuç kümesi açın.

 2. Düzenlemek istediğiniz listeyi sağ tıklatın ve Liste öğelerini düzenle'yitıklatın.

  Veri girişi formuna ya da bir iletişim kutusu görüntülenir. Gördüğünüz ekran düzenlemek istediğiniz liste türüne bağlıdır. Access listeleri iki temel türde kullanır; değer listeleri ve arama listeleri. El ile girin ve bir veya birden çok tablodan kendi veri almak için sorgu arama listeleri kullanma öğeler kümesi değeri listeler görüntüleme. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Değer listesi düzenliyorsanız, liste verilerini düzenlemek için Liste öğelerini düzenle iletişim kutusunu kullanın ve işinizi bitirdikten sonra Tamam ' ı tıklatın.

  • Arama listesi düzenliyorsanız, bir veri girişi formuna görüntülenir. Liste verilerini düzenlemek için bu formu kullanın.

Sayfanın Başı

Arama alanında öğeleri düzenleme

Arama alanı, kullanıcılar bir veya daha fazla öğe seçmek için kullanabileceğiniz bir veri listesi sunar. İki tür arama listesi oluşturabilirsiniz.

 • Değer listeler    Bunlar, el ile girdiğiniz değerlere sabit kodlanmış kümesi içerir. Satır kaynağı özelliğini arama alanının değerleri bulunur.

 • Arama listeleri    Bu, bir sorguyu başka bir tablodan değerlerini almak için kullanın. Alanın Satır kaynağı özelliğini sabit kodlanmış bir değer listesi yerine bir sorgu içerir.

Liste kutusu denetimi belirttiğiniz karşın varsayılan olarak, Access açılan listesinde, arama verileri görüntüler. Bir açılan liste liste sunmak için açılır ve seçimi yaptıktan sonra kapanır. Bir liste kutusu kalır Aç aksine, her zaman.

Liste öğelerini düzenle komutunu çalıştırabilirsiniz veya doğrudan Satır kaynağı özelliğini veya veri kaynağı tablo düzenleyebilirsiniz. Liste öğelerini düzenle komutunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için bir liste kullanarak verileri girme, bu makalenin konusuna bakın. Bu bölümdeki adımlarda, nasıl öğeleri doğrudan Satır kaynağı özelliğini veya Kaynak Tablo Düzenle açıklanmaktadır. İşlemi birkaç kapsamlı adımlar izlenmelidir.

 • Arama alanını tanımlayın. Biraz daha farklı bir işlem form tablo ile çalışırken izleyin.

 • Arama alanı türünü tanımlayan — bir değer listesini veya arama listesi. Arama listesi kullanıyorsanız, arama alanı için veri sağlayan kaynak tablosunun tanımlayın.

 • Değer listesindeki öğeleri düzenleme.

  -veya-

  Arama listesi için kaynak tabloyu açın ve o tablonun içindeki verileri düzenleme.

Arama alanı bir formdan belirleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

  -veya-

  Form zaten açıksa, form sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  –veya–

  Giriş sekmesinde, Görünüm grubunda, kullanılabilir görünümler arasında geçiş yapmak için görünümü düğmesini tıklatın. Alternatif olarak, Görünüm' ün altında oku tıklatın ve menüden varolan görünümlerden birini seçin.

  Access Şeridi Resmi

 2. Liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi sağ tıklatın ve Özellikler' i tıklatın.

 3. Özellik sayfasında Tümü sekmesini tıklatın ve Satır kaynak türü ve Satır kaynağı özelliklerini bulun. Satır kaynak türü özelliğini Değer listesi veya Tablo/Sorguiçermelidir ve Satır kaynağı özelliğini noktalı virgül veya sorgu ayrılmış öğelerin listesini içermelidir. Liste öğeleri veya sorgunun okuyabilmeniz için gerektiği gibi özellik sayfası büyütme.

  Genellikle, değer listeleri bu temel sözdizimini kullanın: "" öğe";" öğe";" öğe" "

  Bu durumda, liste öğeleri çift tırnak işaretleri içinde ve noktalı virgülle ayırarak kümesidir.

  Seçme sorguları temel sözdizimini kullanın: seçin [table_or_query_name]. [ alan_adı] FROM [table_or_query_name].

  Bu durumda, sorguyu iki tümceyi (seçin ve Kimden) içerir. Bir tablo veya sorgu ve bu tablo veya sorgudaki bir alan ilk tümce gösterir. İkinci tümce yalnızca tablo veya sorguyu gösterir. Burada anımsaması önemli bir nokta: SELECT yan tümceleri önerilir ve bunlar en az bir alanın adını içermelidir rağmen bir tablo veya sorgunun adını içeren zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, tüm yan tümceleri gelen bir tablo veya sorgu başvurması gerekir. Bu nedenle, her zaman kaynak tablo veya kaynak sorgunun arama alanı için FROM yan tümcesi okuyarak bulabilirsiniz.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Değer listesi kullanıyorsanız, listedeki öğeleri düzenleme. Her öğeyi çift tırnak işareti içine alın ve her öğeyi noktalı virgülle ayırın emin olun.

  • Sorgu arama listesinde, Gezinti Bölmesi'nde başka bir sorgunun başvuruyorsa ikinci bu sorguyu Tasarım görünümünde açın (sorguyu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın). Sorgu Tasarımcısı üst kısmında görüntülenen tablo adını not alın ve sonra sonraki adıma geçin.

   -veya-

   Sorgu arama alanında bir tablo başvuruyorsa, tablonun adını not alın ve bir sonraki adıma geçin.

 5. Veri Sayfası görünümünde açmak için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın ve sonra liste öğelerini gerektiği gibi düzenleyin.

Arama alanı bir tablodan belirleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Veri türü sütununda, sorgu tasarım kılavuzunun üst bölümünde tıklatın ya da aksi odağı metinlerde, yer, sayı veya Evet/Hayır alanı.

 3. Tablo Tasarım kılavuzunun alt kısmında, Arama sekmesini tıklatın ve ardından Satır kaynağı türü ve Satır kaynağı özelliklerini bakın.

  Satır kaynak türü özelliğini Değer listesi veya Tablo/Sorguokumalısınız. Satır kaynağı özelliğini değer listesi veya sorgu içermelidir.

  Değer listeleri temel sözdizimini kullanın: "" öğe";" öğe";" öğe" "

  Bu durumda, liste öğeleri çift tırnak işaretleri içinde ve noktalı virgülle ayırarak kümesidir.

  Genellikle, seçme sorgusunun bu temel sözdizimini kullanın: seçin [table_or_query_name]. [ alan_adı] FROM [table_or_query_name].

  Bu durumda, sorguyu iki tümceyi (seçin ve Kimden) içerir. Bir tablo veya sorgu ve bu tablo veya sorgudaki bir alan ilk tümce gösterir. İkinci tümce yalnızca tablo veya sorguyu gösterir. Burada anımsaması önemli bir nokta: SELECT yan tümceleri önerilir ve bunlar en az bir alanın adını içermelidir rağmen bir tablo veya sorgunun adını içeren zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, tüm yan tümceleri gelen bir tablo veya sorgu başvurması gerekir. Bu nedenle, her zaman kaynak tablo veya kaynak sorgunun arama alanı için FROM yan tümcesi okuyarak bulabilirsiniz.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Değer listesi kullanıyorsanız, listedeki öğeleri düzenleme. Her öğeyi çift tırnak işareti içine alın ve her öğeyi noktalı virgülle ayırın emin olun.

  • Sorgu arama alanında, Gezinti Bölmesi'nde başka bir sorgunun başvuruyorsa ikinci bu sorguyu Tasarım görünümünde açın (sorguyu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın). Sorgu Tasarımcısı üst kısmında görüntülenen tablo adını not alın ve sonra sonraki adıma geçin.

   -veya-

   Sorgu arama alanında bir tablo başvuruyorsa, tablonun adını not alın ve bir sonraki adıma geçin.

 5. Veri Sayfası görünümünde açmak için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın ve sonra liste öğelerini gerektiği gibi düzenleyin.

Sayfanın Başı

Sıfır uzunluklu dize girin

Access, iki tür boş değer arasında ayrım olanak verir: Null değerleri ve sıfır uzunluklu dize. Bilinmeyen değeri null değerleri göstermek ve sıfır uzunluklu dize, bir boşluk içeren alanları gösterin. Örneğin, müşteri veri tablosu varsa ve bu tabloyu içeren bir faks numarası alan varsayalım. Bir müşterinin faks sayısını emin değilseniz, alanı boş bırakabilirsiniz. Bu durumda, alanı boş bırakır değerin ne olduğunu bilmiyorsanız gelir bir boş değer girer. Daha sonra müşteri faks makinesi yoktur karar verirseniz, sıfır uzunlukta dize değeri yok bildiğiniz göstermek için alanına girebilirsiniz.

Not: Alanları boş değerleri kabul etmesini engelleyen bir özellik ayarlayabilirsiniz unutmayın. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin veri türleri veri girme biçimini etkileyen nasılbakın.

 1. Bir tabloyu Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde veya Gözat görünümünde bir form açın.

 2. İstediğiniz alanı seçin ve aralarında hiç boşluk iki çift tırnak işareti yazın ("").

 3. İmleci veritabanına değişikliklerinizi uygulamak için başka bir kayda gider. Varsayılan olarak, tırnak işaretleri kaybolur.

Sayfanın Başı

İçeri aktarma veya verilere bağlama göre kayıtlar ekleme

İçeri aktarmak veya kaynakları, diğer Access veritabanları, Excel çalışma kitapları, metin dosyaları ve Word belgeleri ve Microsoft SharePoint Services çalıştıran sunucular üzerinde listeleri de dahil olmak üzere çeşitli bulunan verilere bağlama.

İçeri aktarma ve bu veri kaynaklarına bağlantısı açıklayan, bu makalenin kapsamı dışında olur. Bu bağlantıları alma ve verilere bağlanma hakkında bilgi alın.

Yöntemleri kaydetmek için veri girerken saat

Access bir veri girişi işlemi daha hızlı hale için çeşitli yollar sağlar. Aşağıdaki bölümlerde yordamları formlarında alanlar ve listeler için varsayılan değer ayarlamak ve verileri sıraladığınızda değerleri yeniden kullanmak için kısayol tuşlarını kullanmak nasıl açıklanmaktadır.

Alan veya denetim için varsayılan değer ayarlama

Şehir veya ülke/bölge gibi belirli bir alanı için aynı değere kayıtlar çok sayıda paylaşırsanız, o alana bağlı olan denetim için varsayılan değer ayarlayarak zaman kazanabilirsiniz. Formu açtığınızda ya da yeni bir kayıt oluşturun, varsayılan değer o denetimde varsayılan olarak görünür.

Bir denetim için varsayılan değer ayarlama

 1. Form Tasarım görünümünde açın.

 2. Birlikte çalışmak ve Özellikler' i istediğiniz denetimi sağ tıklatın.

 3. Veri sekmesinde, istediğiniz değer için Varsayılan değer özelliğini ayarlayın.

 4. Yeni bir varsayılan değer ayarlamak için 1-3 arası adımları yineleyin.

Farklı bir değer belirtin

 • Bir metin kutusuna bir değer için yeni verileri girin. Herhangi bir anda bir varsayılan değeri kılabilirsiniz.

  –veya–

 • Bir listede değer için listeden yeni bir değer seçin.

Değerleri sıralarken yeniden kullanma

Kayıtlar arasında taşıma gibi aynı değeri kullanarak her kaydın sıralamanız gerekebilir. Bunu yaptığınızda, yinelemek için kısayol tuşlarını kullanarak zaman kazanabilirsiniz değeri sıralayın. Örneğin, ürün türüne göre siparişler listesini sıralama varsayalım. İlk kayda, müşteriler yumuşak içecekleri nereden satın siparişler üzerinde sıralamak için yumuşak içecekleri yazın. Sonraki kayda taşıdığınızda, kopyalayın ve değere Sırala yeniden kullanın.

Not: Bu adımları, bir formu Form görünümünde açık olduğu varsayılır.

 1. Bir önceki kayıttaki ilgili alandan değer yeniden kullanan alana gitme.

 2. Basın CTRL +' (kesme işareti).

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×