Veritabanınızdaki nesneler için tasarım ayarlarını özelleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Dosya, Seçeneklerve nesne tasarımcıları'na tıklayarak Access masaüstü veritabanı nesnelerinin tasarımını değiştirmek için kullanılabilecek veritabanı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu merkezi Access seçenekleri konumundan tablo, form, rapor ve sorgu tasarımlarının tasarım seçeneklerini ayarlayabilirsiniz, böylece ayarlar tablo veri sayfası ve düzen görünümlerinde yok sayılır. Bu kategorideki seçili hata denetimi ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tablo tasarımı ayarlarını özelleştirme

Sorgu tasarımı ayarlarını özelleştirme

Form ve rapor tasarımlarının ayarlarını seçme

Hata denetimi seçeneklerini değiştirme

Tablo tasarımı ayarlarını özelleştirme

Tablo Tasarım görünümü, tablo için metin yazı tipi ve boyutu, alan adı önekleri veya yeterli olacak ayarlar ve Access alanlarını otomatik olarak dizine alma olanağı tanıyan ayarlar

access seçenekleri tablo tasarım ayarları

Ayar

Açıklama

Varsayılan alan türü

Yeni tablolardaki ve varolan tablolara eklediğiniz alanlardaki alanların varsayılan veri türünü ayarlayın veya değiştirin. Varsayılan veri türü metindir.

Varsayılan metin alanı boyutu

Seçtiğiniz varsayılan alan türü için girebileceğiniz karakter sayısı üst sınırını ayarlayın. Varsayılan en fazla 255 karakter sayısını aşamazsınız.

Varsayılan sayı alanı boyutu

Sayı veri türüne ayarlanmış alanlar için tamsayı türünü ayarlayın veya değiştirin.

Içeri aktarırken/oluştururken otomatik Dizin

Alan adının başlangıç veya bitiş karakterlerini girin. Bir dış dosyadan alanları içeri aktardığınızda veya tabloya alan eklerseniz, Access otomatik olarak adları buraya girilen karakterlerle eşleşen adlarla dizine ekler. Karakter dizelerini ayırmak için noktalı virgül kullanın. Örneğin, "BirimFiyat" ve "ŞirketAdı" adlı birim; Name, Access alanları.

Özellik güncelleştirme seçeneklerini göster düğmeleri

Seçildiğinde, özellik güncelleştirme seçenekleri düğmesini gösterir. Bu düğme, tablodaki bir alanın özelliğini değiştirdiğinizde görünür ve bir tablo tasarımında belirli alan özelliklerini değiştirdiğinizde, sorgularda ilgili özellikleri güncelleştirmek isteyip istemediğinizi sorar.

Sayfanın Başı

Sorgu tasarımı ayarlarını özelleştirme

Sorgu tasarım alanından seçenekler 'i seçtiğinizde, yeni sorgularınızı otomatik olarak tasarım öğeleri ekler.

sorgu tasarım ayarlarını gösterir

Ayar

Açıklama

Tablo adlarını göster

Birkaç tabloya dayalı bir sorguda alan kaynaklarını izlemeniz gerektiğinde bu seçeneği belirleyin. Seçildiğinde, Access, sorgu tasarım kılavuzunda tablo satırını gösterir. Satırı yalnızca yeni sorgular için gizlemek Istiyorsanız, bu seçeneği temizleyin.

Not: Daha önce tablo adları gösterilen varolan bir sorguyu açarsanız, Access bu seçeneği yoksayar.

Tüm alanları çıktı

Bu seçenek belirlendiğinde, Access, sorgularınızı bir Select * deyimi ekler. Bu bildirim, belirli bir sorgu için temel tablolardaki veya sorgulardaki tüm alanları alır. Sorgu tasarımcısını kullanırken yalnızca eklediğiniz alanları görmek istiyorsanız bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca geçerli Access örneğinde oluşturduğunuz yeni sorgulara uygulanır.

Otomatik katılmayı etkinleştir

Sorgu tasarımcısını kullanırken, iki tablo arasında otomatik olarak bir iç birleşim oluşturmak için bu seçeneği belirtin. İlişkiyi kendiniz tanımlamak Için bu seçeneği temizleyin.

Not: Bu ayarın çalışması Için tablolar aynı ada ve veri türüne sahip bir alanı paylaşmalı ve bu alanlardan birinin birincil anahtar olması gerekir.

Sorgu tasarım yazı tipi

Yazı tipi: sorgu tasarımcısında kullanılan varsayılan yazı tipini ayarlar

Boyut: sorgu tasarımında kullanılan varsayılan yazı tipinin boyutunu ayarlar

SQL Server uyumlu sözdizimi (ANSI 92)

  • Bu veritabanı Microsoft SQL Server veritabanlarında sorgu çalıştırmak istediğinizde bu seçeneği belirtin. Bu seçeneği belirlediğinizde tüm sorgular için ANSI-92 söz dizimini kullanmalısınız. Eski ANSI-89 standardı (% z0z_) kullanılarak yazılan sorgular çalışmayabilir veya beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

  • Yeni veritabanları Için varsayılan : ansı-92, geçerli Access öğesinin geçerli örneğiyle oluşturulan tüm yeni veritabanlarının varsayılan sorgu söz dizimini oluşturmak için bu seçeneği belirtin.

Sayfanın Başı

Form ve rapor tasarımlarının ayarlarını seçme

Form veya rapor tasarladığınızda, bu seçenekler bir veya birden çok denetim seçmek için bir dikdörtgeni sürüklediğinizde seçim davranışını tanımlar. Seçtiğiniz ayarlar tüm Access veritabanlarına, açık olsun ya da olmasalar da gelecekte oluşturduğunuz veritabanlarına uygulanır.

form ve rapor tasarımcısı ayarları seçeneklerini gösterir

Ayar

Açıklama

Kısmen çevrelenmiş

Seçim dikdörtgeni, bir denetimin veya bir denetim grubunun bir bölümünü kapsar.

Tam olarak eklenen

Seçim dikdörtgeni, bir denetimin veya bir denetim grubunun tamamını tam olarak kapsar.

Form şablonu

Varsayılan ayarı değiştirmek Için, tüm yeni formlar için şablon olarak kullanmak istediğiniz varolan bir formun adını girin. Şablondan oluşturulan formlar, şablonla aynı bölüme ve denetim özelliklerine sahip olur.

Rapor şablonu

Varsayılan ayarı değiştirmek Için, tüm yeni raporlar için şablon olarak kullanmak istediğiniz varolan raporun adını girin. Yeni raporlar, şablonla aynı bölüm ve denetim özelliklerine sahip olacaktır.

Her zaman olay yordamlarını kullanma

Oluşturucu Seç iletişim kutusunu görüntülemek yerine Visual Basic Düzenleyicisi 'ni başlatır. Varsayılan olarak, herhangi bir olay için özellik sayfası Oluşturucu düğmesi öğesine tıkladığınızda iletişim kutusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Hata denetimi seçeneklerini değiştirme

Bu hata denetimi ayarları varsayılan olarak seçilidir; böylece, Access formları ve rapor tasarımlarında çeşitli hataları otomatik olarak denetleyebilir, ancak ihtiyacınız olmayan tüm seçenekleri temizleyebilirsiniz.

nesne tasarımcıları kategorisinde bulunan hata denetleme ayarları

Ayar

Açıklama

Hata denetimi 'ni etkinleştirme

Formlarda ve raporlarda hata denetlemesini etkinleştirilir veya devre dışı bırakır. Access, bir veya daha fazla hatayla karşılaşan denetimlerde hata göstergelerini yerleştirir. Göstergeler, varsayılan metin yönünü nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, denetimin sol üst veya sağ üst köşesinde üçgen olarak görünür. Varsayılan gösterge rengi yeşildir ancak gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Hata denetimi varsayılan olarak açık olduğundan bu onay kutusu temizlenmeli.

İlişkilendirilmemiş etiket ve denetimi denetleme

Bir denetim ve etiket seçtiğinizde, Access seçili nesnelerin birbiriyle ilişkilendirildiğinden emin olmak için denetler. Access bir hata bulursa, hata göstergesi yerine hata izle düğmesi görüntülenir. Ayrıca, etiket veya denetim başka bir nesneyle ilişkilendirilmiş olsa bile hata izle düğmesi görüntülenir.

Yeni ilişkilendirilmemiş etiketleri denetleme

Bu ayar yalnızca formlara uygulanır ve seçili olduğunda Access ' in tüm yeni etiketleri denetleyerek bir denetimle ilişkilendirildiğinden emin olun.

Klavye kısayolu hatalarını denetleme

Access yinelenen klavye kısayollarını ve boşluk karakterleri gibi geçersiz kısayolları denetler ve alternatifler listesi sağlar. Bu ayar yalnızca formlara uygulanır.

Geçersiz denetim özelliklerini denetleme

Access geçersiz ifadeler veya alan adları gibi geçersiz özellik ayarları için denetimleri denetler.

Sık karşılaşılan rapor hatalarını denetleme

Access geçersiz sıralama düzenleri veya seçili kağıt boyutundan büyük genişlikler gibi yaygın hataların raporlarını denetler. Bu ayar yalnızca raporlar için geçerlidir.

Hata göstergesi rengi

Form, rapor veya denetim hatayla karşılaştığında gösterilen hata göstergesinin rengini ayarlama veya değiştirme.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×