Veritabanını tasarlama hakkında

İyi veritabanı tasarımı, veritabanınızın bakımının kolayca yapılmasını sağlar. Verileri tablolarda saklarsınız ve her tablo örneğin müşteriler yalnızca bir konuyla ilgileri verileri içerir. Bu nedenle, adres gibi belirli bir veri parçasını yalnızca tek bir kez güncelleştirirsiniz ve bu değişiklik tüm veritabanında otomatik olarak görünür.

İyi tasarımlanmış bir veritabanı genellikle, gerek duyduğunuz bilgileri gösteren farklı türde sorgular içerir. Bir sorgu, Londra'daki tüm müşteriler gibi bir veri alt kümesini veya müşteri bilgileriyle birleştirilen sipariş bilgileri gibi, farklı tablolardaki verilerin bileşimlerini gösterebilir.

A query with fields from two tables

Belirtme Çizgisi 1  Bu sorgu, Londra'da bulunan ve siparişleri Nisan ayında gereken müşterilerin sipariş numarası, şirket adı, şehir ve gereklilik tarihi gibi bilgilerini alır.

Formları, raporları ve veri erişim sayfalarını çoğu zaman tablolar yerine sorgulara dayandırdığınızdan, veritabanınızdan istediğiniz sonuçlar (kullanmak istediğiniz formlar ve veri erişim sayfası ve yazdırmak istediğiniz raporlar) her zaman veritabanınızdaki tabloları nasıl yapılandırmanız gerektiği konusunda size ipuçları sağlamaz.

Tabloları, sorguları ve diğer nesneleri gerçekten oluşturmak için Microsoft Access'i kullanmadan önce, tasarımınızı kağıt üzerinde oluşturmak ve üzerinde çalışmak iyi bir fikirdir. Ayrıca, tasarlamakta olduğunuz veritabanına benzeyen ve iyi tasarlanmış veritabanlarını da inceleyebilir veya örnek Northwind veritabanını açabilir ve tasarımını incelemek için İlişkiler penceresi açabilirsiniz.

Veritabanınızı tasarlarken aşağıdaki temel adımları uygulayın.

Veritabanınızın amacını belirleme

Veritabanı tasarlamada ilk adım, tasarımın amacını ve ne için kullanılması gerektiğini belirlemektir.

 • Veritabanını kullanacak kimselerle konuşun. Sizin ve onların veritabanına sormak istediği soruları beyin fırtınası yöntemiyle toplayın.

 • Veritabanının oluşturmasını istediğiniz raporların taslağını çizin.

 • Verilerinizi kaydetmek için kullandığınız formları bir araya getirin.

Veritabanınızın amacını belirlediğinizde, veritabanından istediğiniz bilgilerin listesi oluşmaya başlar. Bu listeden hareketle, veritabanınızda hangi olgulara ilişkin bilgileri saklamanız gerektiğini ve her olgunun hangi konuyla ilgili olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu olgular veritabanınızdaki alanlara (sütunlara) ve bu olguların ilgili olduğu konular da tablolara karşılık gelir.

Veritabanınızda gerek duyduğunuz alanları belirleme

Her alan belirli bir konuyla ilgili bir olguyu içerir. Örneğin, müşterilerinizle ilgili aşağıdaki olguları saklamak isteyebilirsiniz: şirket adı, adres, şehir, ülke ve telefon numarası. Bu olguların her biri için ayrı bir alan oluşturmanız gerekebilir. Hangi alanlara gereksiniminiz olduğunu belirlerken, şu tasarım ilkelerini aklınızda bulundurun:

 • Gerek duyacağınız tüm bilgileri ekleyin.

 • Bilgileri en küçük mantıksal parçalar halinde saklayın. Örneğin, çalışan adları çoğu kez Adı ve Soyadı gibi iki alana ayrıldığından, verileri Soyadı'na göre sıralamak daha kolaydır.

 • Birden çok öğenin yer aldığı listelerden oluşan veriler için alan oluşturmayın. Örneğin, bir tedarikçiler tablosunda, tedarikçiden aldığınız her ürününün virgülle ayrılmış listesini içeren bir Ürünler alanı oluşturursanız, yalnızca belirli bir ürünü sağlayan tedarikçileri bulmak çok daha zor olacaktır.

 • ifade sonucu oluşan türetilmiş veya hesaplanmış veriyi eklemeyin. Örneğin, BirimFiyat alanınız ve Miktar alanınız varsa, bu iki alandaki verileri çarpan ek bir alan oluşturmayın.

 • Birbirine benzeyen alanlar oluşturmayın. Örneğin, Tedarikçiler tablosunda Ürün1, Ürün2 ve Ürün3 alanlarını oluşturursanız, belirli bir ürünü sağlayan tüm tedarikçileri bulmak çok daha zor olacaktır. Ayrıca, belirli bir tedarikçi üçten çok ürün sağlarsa, veritabanınızın tasarımını değiştirmeniz gerekecektir. Bu alanı Tedarikçiler tablosu yerine Ürünler tablosuna yerleştirirseniz, ürünler için yalnızca bir alana gereksiniminiz olur.

Veritabanında gereksinim duyduğunuz tabloları belirleme

Her tablo bir konu hakkında bilgi içermelidir. Alan listeniz, gereksinim duyduğunuz tablolara ilişkin ipuçları sağlar. Örneğin, bir İşeAlmaTarihi alanınız varsa, bu alanın konusu bir çalışandır ve bu nedenle de Çalışanlar tablosuna aittir. Müşteriler için bir tablonuz, Ürünler için bir tablonuz ve Siparişler için bir tablonuz olabilir.

Her alanın hangi tabloya ait olduğunu belirleme

Her alanın hangi tabloya ait olacağına karar verirken şu tasarım ilkelerini göz önünde bulundurun:

 • Alanı yalnızca bir tabloya ekleyin.

 • Tablonun birçok kaydında görünen bilgilerin aynısını verecekse, alanı bir tabloya eklemeyin. Tablodaki bir alanın çok miktarda yinelenen bilgi içereceğini belirlerseniz, o alanın yanlış tabloda olma olasılığı vardır.

  Örneğin, bir müşterinin adresini içeren bir alanı Siparişler tablosuna koyarsanız, müşteri birden çok sipariş verdiğinde bu bilgiler birden çok kayıtta yinelenebilecektir. Bununla birlikte, adres alanını Müşteriler tablosuna koyarsanız, yalnızca bir kez görünür. Bu bakımdan, bir Microsoft Access veritabanı bir tablo, çalışma sayfası gibi düz bir dosya veritabanındaki bir tablodan farklıdır.

  Her bilgi parçası yalnızca bir kez saklandığında, bunu bir yerde güncelleştirirsiniz. Bu daha faydalıdır ve böylece farklı bilgi içeren yinelenen giriş olasılığı da ortadan kalkar.

Alanı her kayıttaki benzersiz değerlerle tanımlama

Microsoft Access, farklı tablolarda saklı bilgileri bağlamak için, örneğin, tüm müşteri siparişleriyle müşterileri bağlamak için, veritabanınızdaki her tablo veya tablodaki her ayrı kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir alan veya alanlar kümesi içermelidir. Bu tür bir alana veya alanlar kümesi birincil anahtar olarak adlandırılır.

Tablolar arasındaki ilişkileri belirleme

Bilgilerinizi tablolara böldünüz ve birincil anahtar alanlarını tanıttınız, artık Microsoft Access'e ilgili bilgileri yeniden anlamlı biçimde bir araya getirmesini söylemek için bir yola gereksiniminiz var. Bunu yapmak için, tablolar arasında ilişki tanımlarsınız.

Örneğin Northwind veritabanı gibi iyi tasarlanmış bir veritabanındaki ilişkilere bakmayı yararlı bulabilirsiniz.

Tasarımınızı geliştirme

Gerek duyduğunuz tabloları, alanları ve ilişki tasarladıktan sonra, sıra tasarım üzerinde çalışmaya ve olabilecek hataları araştırmaya gelir. Veritabanı tasarımını şimdi değiştirmek, tabloları veriyle doldurduktan sonra değiştirmekten daha kolaydır.

Microsoft Access'i, tablolarınızı oluşturmak, tablolar arasındaki ilişkileri belirlemek ve tasarımınızı denemeniz amacıyla tablolarınıza yeterli sayıda örnek veri girmek için kullanın. Veritabanınızdaki ilişkileri denemek için, istediğiniz yanıtları almak amacıyla sorgular oluşturup oluşturamayacağınıza bakın. Formlarınızın ve raporlarınızın kaba taslaklarını oluşturun ve beklediğiniz verileri gösterip göstermediğine bakın. Gereksiz yinelenen verileri araştırın ve yok edin.

Veri girme ve farklı veritabanı nesnelerini oluşturma

Tablo yapılarının, burada anlatılan tasarım ilkelerini karşıladığını düşünüyorsanız, o zaman ilerlemenizin ve varolan verileri tabloya eklemenizin zamanı gelmiştir. Artık istediğiniz sorgu, form, rapor, veri erişim sayfası, makro ve modül artık oluşturulabilirsiniz.

Microsoft Access çözümleme araçlarını kullanma

Microsoft Access, Microsoft Access veritabanı tasarımını geliştirmek için size yardım edebilecek iki araç içerir.

 • Tablo Çözümleyici, bir defada bir tablonun tasarımını çözümleyebilir, uygunsa yeni tablo yapıları ve ilişki önerebilir ve yararlı olacaksa tabloyu yeni ilişkili tablolara ayırabilir.

 • Performans çözümleyicisi tüm veritabanınızı çözümleyebilir ve veritabanını geliştirecek uyarılarda ve önerilerde bulunabilir. Ayrıca bu sihirbaz, yaptığı uyarı ve önerileri de gerçekleştirebilir.

Access'te veritabanı tasarlama hakkında daha fazla bilgi için, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;28953 adresinde yer alan Where to find information about designing a database in Access (Access'te veritabanı tasarlama hakkında bilgi bulunabilecek yerler) başlıklı Knowledge Base makalesine bakın.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×