Veritabanı tasarım öğelerini kaydetme ve yeniden kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Access, veritabanı tasarımını yeniden kullanmanız için çeşitli yollar sağlar. Veritabanının tamamını şablon olarak kaydedebilir, veritabanının parçasını bir uygulama bölümü olarak kaydedebilir veya bir alanı ya da alan kümesini veri türü şablonu olarak kaydedebilirsiniz. Her durumda, Access başkalarıyla paylaşabileceğiniz bir dosya oluşturur. Benzer şekilde, üçüncü taraflara ait bu tür dosyaları kullanabilirsiniz.

Bu makalede, bazı durumlarda veriler de dahil, çeşitli veritabanı nesnelerinin şablon olarak nasıl kaydedileceği ele alınmaktadır. Ayrıca çeşitli şablon dosyaları ve bunların nasıl paylaşılacağı da açıklanmaktadır. Bu makalede, Access ile birlikte gelen uygulama bölümleriyle ilgili bazı ayrıntılar sağlanır.

Not: Bu makale, Access uygulamaları – Access ile tasarlama ve çevrimiçi yayımlama veritabanı yeni türü için geçerli değildir. Daha fazla bilgi için Access uygulaması oluşturma konusuna bakın.

Bu makalede

Genel bakış

Yeniden kullanım için veritabanı tasarım öğelerini kaydetme ve paylaşma

Bir veritabanını, veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) olarak kaydetme

Bir alanı, veri türü şablonu (*.accft) olarak kaydetme

Üçüncü taraf veritabanı tasarımını yeniden kullanma

Genel bakış

Bazen, sıfırdan başlamak istemezsiniz. Tasarımınızı güzel duruma getirmek için çok zaman harcadığınızda, ondan en iyi şekilde yararlanmak istersiniz; örneğin, yeniden kullanmak isteyebilirsiniz. Bazen de başkaları tarafından yapılmış olan tasarım çalışmasından yararlanmak isteyebilirsiniz. Access, veritabanı tasarımını yeniden kullanmanız için üç ana yol sağlar:

 • Veritabanı Şablonları   yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanabileceğiniz (dosya türü *.accdt) dosyası biçimdedir. Genellikle, şablondan oluşturulan bir veritabanını kullanmaya hazır, ancak belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, varlıklar web veritabanı şablonunu temel varlık yönetimi özellikleri sunar, ancak bazı departmanı veya kuruluşunuza aittir bütçe bilgilerini ekleyerek genişletmek isteyebilirsiniz. Access, Access tarafından açıldığında Backstage görünümünde gördüğünüz veritabanı şablonları, çeşitli ile birlikte gelir.

 • Uygulama bölümleri   dosyalarıdır veritabanı şablonları gibi ancak bunları tasarım öğelerini varolan bir veritabanına eklemek için yerine yeni bir veritabanı için temel olarak sunmak için kullanın. Örneğin, açıklamalar Uygulama bölümü tarih/saat alanı içeren açıklamalar da içerecek şekilde ayarlanmış bir tablo sağlar. Bazı uygulama bölümleri uygulama bölümü varolan tablolarınızı bilgileriyle nasıl uyguladığı tanımlamak için ilişki oluşturmak için sihirbaz başlatın. Access Oluştur sekmesinde gördüğünüz birkaç uygulama bölümleri birlikte gelir.

 • Veri türü şablonları   yeni alanlar ve alan birleşimleri oluşturmak için kullanabileceğiniz dosyası biçimdedir. Örneğin, tek bir tıklatmayla bir tabloya tarih/saat alanları çifti eklemek için başlangıç ve bitiş tarihleri veri türü şablonları kullanabilirsiniz. Veri türü şablonları veritabanı şablonları ve uygulama bölümleri farklı bir dosya türü (*.accft) kullanın. Access veri türü tablo olduğunda alanlar sekmesindeki görebilir şablonları da veri sayfası görünümünde açın, çeşitli birlikte gelir.

Yeniden kullanım için veritabanı tasarım öğelerini kaydetme ve paylaşma

Veritabanı şablonu oluşturma veya uygulama bölümü   Dosya sekmesinde komutlarını kullanarak bir veritabanını bir *.accdt dosyası olarak kaydetme (adımları için bir veritabanını veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) olarak kaydetmebölümüne bakın.) Sonra yeni bir veritabanı oluşturma veya uygulama bölümü, ise özelliklerine var olan veritabanına eklemek için şablonu kullanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz veritabanı şablonları ve uygulama bölümleri varsayılan olarak dolaşım uygulama verisi şablonları klasörünüzde depolanır (Windows 7'de, C:\Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizininde). Veritabanı şablonları veya uygulama bölümleri olarak kullanılabilir duruma getirmek için şablon dosyalarını bu klasöre koyabilirsiniz. Benzer şekilde, bu klasörden şablon dosyalarını kopyalayıp kullanmaları için başkalarına verebilirsiniz.

Not: Her zamanki gibi, üçüncü taraflara ait dosyaları kullanırken dikkatli olun.

Veri türü şablonu oluşturma   Alanları sekmesinde bir komutunu kullanarak tablo alanları seçimini bir *.accft dosyası olarak kaydetme (adımları için alan veri türü şablonu (*.accft) olarak Kaydetbölümüne bakın.)

Oluşturduğunuz veri türü şablonları, varsayılan olarak dolaşım uygulama verisi şablonları klasörünüzde depolanır (Windows 7'de, C:\Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizininde). Veri türü şablon dosyalarını, yeni alanlar için veri türleri olarak kullanılabilir duruma getirmek üzere bu klasöre koyabilirsiniz. Benzer şekilde, bu klasörden şablon dosyalarını kopyalayıp kullanmaları için başkalarına verebilirsiniz.

Not: Her zamanki gibi, üçüncü taraflara ait dosyaları kullanırken dikkatli olun.

Sayfanın Başı

Bir veritabanını, veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) olarak kaydetme

Backstage görünümünde Kaydet ve Yayımla sekmesindeki komutları kullanarak bir veritabanını, veritabanı şablonu veya uygulama bölümü olarak kaydedersiniz.

 1. Dosya sekmesinde Kaydet ve Yayımla'yı tıklatın.

 2. Veritabanını Farklı Kaydet'in altında Şablon'u tıklatın.

 3. Bu Veritabanından Yeni Şablon Oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki alanları belirtin:

  • Adı    Gerekli. Şablonu veya uygulama bölümü tanımlayan metni girin. Access şablonu veya uygulama bölümü ile birlikte bu adını görüntüler.

  • Açıklama    İçeriği ya da şablonu veya uygulama bölümü amacını açıklayan bir metin girin. Bu şablonu veya uygulama bölümü için araç ipucunda görüntülenir.

  • Kategori    Uygulama bölümü (varsayılan) Şeritte kullanıcı Şablonlar'ın altında gösterilmesini sağlamak için Kullanıcı şablonları öğesini seçin. Bir kategoriyi yeniden yazarak da ekleyebilirsiniz ve sonra bu atayabilirsiniz ve bu kategoriye gelecekteki uygulama bölümleri. Yeni kategori Şeritte gösterilir.

  • Simgesi    Şablonu veya uygulama bölümü için görüntülenecek simge belirtin. Uygulama bölümleri için Şeritteki uygulama bölümleri galerisinde bu simgesi gösterilir.

  • Önizleme    Backstage görünümünde şablon için görüntülemek için daha büyük bir resim belirtin. Bir şablona göz Bu resimde için bu şablonu neler göreceğiniz olur.

  • Birincil tablo    Birincil tablo uygulama bölümü olacak tablo belirtin. Bu tabloda varsayılan olarak uygulama bölümü bölümü ekleneceği veritabanındaki diğer tablolar arasında ilişki için kullanılır. Birisi uygulama bölümü kullanıldığında, Access ilişkiyi oluşturmaya yardımcı olması için bir Sihirbazı başlatılır. Birincil tablo varsayılan olarak kullanılır, ancak farklı bir Tablo Sihirbazı'nı çalıştırdığında seçebilirsiniz.

  • Örnek oluşturma formu    Bu şablonu kullanarak yapılan veritabanları ilk kez açıldığında, varsayılan olarak açılacak bir form belirtin. Varsayılan olarak bu form yalnızca bir kez açılır. Form açıldığında, bunu çalışan bir kod içerebilir, ancak kodu varlığı bir güvenlik uyarısı görüntülenir.

  • Uygulama bölümü    Veritabanı uygulama bölümü kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Veritabanını, veritabanı şablon olarak kaydetmek için bu onay kutusunu temizleyin.

   Not: Birincil Tablo için bir değer belirtebilmeniz için öncelikle bu onay kutusunu seçmeniz gerekir.

  • Şablonda verileri ekleyin    Veritabanındaki verileri şablon parçası olarak kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Şablondan Yeni veritabanları oluşturduğunuzda, bunlar bu verileri içerir.

 4. Şablonunuzu kaydetmek için Tamam'ı tıklatın. Varsayılan olarak Access, şablonunuzu C:\Users\<geçerli kullanıcı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizinine kaydeder.

Bir alanı, veri türü şablonu (*.accft) olarak kaydetme

Veri türü şablonu oluşturmak için bir alan veya alan birleşimi seçersiniz ve sonra bunu şablon olarak kaydetmek için şeritte bir komut kullanırsınız. Başlamadan önce, alan veya alanların istediğiniz şekilde oluşturulduğundan emin olun. Veri türü şablonunun parçası olarak korunmasını istediğiniz özellikleri ayarlayın. Örneğin, “avro” veri türü şablonu oluşturmak isterseniz, bir para birimi alanı oluşturup bunun Biçimini Avro olarak ayarlayabilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz alan veya alanları içeren tabloyu açın.

 2. Yeniden kullanım için kaydetmek istediğiniz alanı veya alanları seçin.

 3. Alanlar sekmesinin Ekle ve Sil grubunda Diğer Alanlar'ı ve sonra Seçimi Yeni Veri Türü Olarak Kaydet'i tıklatın.

 4. Alanlardan Yeni Veri Türü Oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri belirtin:

  • Adı    Gerekli. Veri türünü şablonunuzu tanımlar ve Diğer alanlar listesinden bir alanı seçtiğinizde, kullanılabilir alanlar listesinde görüntülenir.

  • Açıklama    İçeriği veya veri türü şablonu amacını açıklayan bir metin girin. Diğer alanlar listesinde veri türü şablonu üzerine gelin, görüntülenen araç ipucunda görüntülenir.

  • Kategori   Diğer alanlar listesinde veri türü şablonu listelemek bir kategori seçin. Varsayılan olarak, kullanıcı tanımlı türler kategoridir.

  • Örnek oluşturma formu    İsterseniz, ilk kez veri türü şablonu kullanılan varsayılan olarak açılacak bir form belirtin.

 5. Veri türünü şablonunuzu kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Üçüncü taraf veritabanı tasarımını yeniden kullanma

.accdt dosyasının kopyasını bilgisayarınızda uygun klasöre koyarak üçüncü taraf bir veritabanı şablonunu veya uygulama bölümünü şeritte kullanılabilir duruma getirebilirsiniz.

 1. Şablon dosyasını alın (bir .accdt veya .accft dosya uzantısına sahip olmalıdır).

 2. Dosyanın bir kopyasını <Sistem Kökü>Users\<geçerli kullanıcı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizinine koyun, burada:

  • <Sistem Kökü>, Windows yüklemenizin kök klasörüdür (genellikle C:\) ve

  • <geçerli kullanıcı>, Windows'da oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adıdır.

   Not:  Klasör henüz yoksa, oluşturun.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir veritabanı şablonu kullanmak için, Dosya sekmesinde Yeni'yi, Şablonlarım'ı, istediğiniz şablonu ve sonra Oluştur'u tıklatın.

  • Bir uygulama bölümü kullanmak için, bölümü eklemek istediğiniz veritabanını açın ve ardından Oluştur sekmesinde Uygulama Bölümleri'ni ve sonra da istediğiniz bölümü tıklatın.

  • Bir veri türü şablonu kullanmak için, alan oluşturmak istediğiniz tabloyu açın ve sonra Alanlar sekmesinin Ekle ve Sil grubunda Diğer Alanlar'ı ve istediğiniz veri türü şablonunu tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×