Veritabanı Modeli diyagramlarında veri türlerini ayarlama ve düzenleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veri türlerini, bir veritabanındaki bir tablonun her sütununa girilebilecek bilgi türünü kısıtlamaya yarayan kurallar olarak düşünebilirsiniz. Örneğin, yalnızca tarih içermesi beklenen bir alana hiç kimsenin ad girmeyeceğinden emin olmak isterseniz, bu alanın veri türünü tarih veri türü olarak ayarlarsınız. Veri türleri, bir tabloyu ilk kez oluştururken, Veritabanı Özellikleri penceresinde her bir sütun için ayarlanır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veritabanı modeli tablodaki sütunların veri türlerini ayarlama

Taşınabilir ve fiziksel veri türleri arasında seçin

Fiziksel veri türlerini ayarlama değiştirme kullanılabilir

Kullanıcı tanımlı veri türü oluşturma

Bir sütun için bir koleksiyonu türünü ayarlama

Tür şekille birlikte bileşik veri türü oluşturma

Bileşik veri türü için bir sütun atama

Yazılı tablo oluşturma

Veritabanı modeli tablosundaki sütunların veri türünü ayarlama

 1. Veri türlerini ayarlamak istediğiniz sütunların bulunduğu tablonun şeklini çift tıklatın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz Veri Türü sütununda hücreyi tıklatın.

 4. Geçerli veri türünün yanındaki aşağı oku tıklatıp listeden farklı bir veri türü seçin.

Sayfanın Başı

Taşınabilir ve fiziksel veri türleri arasından seçim yapma

Taşınabilir veri türleri, başka veritabanı sistemlerinde yer alan benzer, uyumlu fiziksel veri türleriyle eşlenen genel olarak tanımlanmış türlerdir. Fiziksel veri türleri, hedef veritabanının desteklediği veri türleridir. Örneğin, sürücünüz Access olarak ayarlanırsa, Microsoft Office Access'te kullanılabilen tüm veri türleri, modelinizde fiziksel veri türleri olarak kullanılabilir.

 1. Veri türlerini ayarlamak istediğiniz sütunların bulunduğu tablonun şeklini çift tıklatın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

 3. Sütun listesinin altında, Taşınabilir veri türleri'ni veya Fiziksel veri türleri'ni tıklatın.

  • Taşınabilir veri türleri, başka veritabanı sistemlerinde yer alan benzer, uyumlu fiziksel veri türleriyle eşlenen genel olarak tanımlanmış türlerdir.

  • Fiziksel veri türleri, model için ayarlanan veritabanı sürücüsü tarafından belirlenir. Sürücünüzün veri türlerini daha iyi anlamak için, hedef veritabanı yönetim sistemi (DBMS) belgelerine bakın.

Sayfanın Başı

Hangi fiziksel veri türlerinin kullanılabileceğini değiştirme

Farklı veritabanı yönetim sistemleri farklı fiziksel veri türlerini destekler. Örneğin, sürücünüz Access olarak ayarlanırsa, Microsoft Office Access'te kullanılabilen tüm veri türleri, modelinizde fiziksel veri türleri olarak kullanılabilir. Beklediğiniz veri türlerini göremiyorsanız, Sürücü Seçenekleri iletişim kutusunda ayarladığınız sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.

Modelinizdeki DBMS ile ilgili veri türlerini kullanmak için, Sürücü Seçenekleri iletişim kutusunda sürücüleri bu sisteme ayarlayın.

 1. Diyagram için hangi veritabanı sürücüsünün ayarlandığını belirleyin.

  • Bir tabloyu çift tıklatın ve Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

  • Sütun listesinin altında, taşınabilir ve fiziksel veri türleri seçeneklerinin yanına bakın.

  • Parantez içinde gösterilen hedef veritabanı yönetim sistemini not alın.

 2. Hedef veritabanı sürücüsünü değiştirin.

  • Veritabanı menüsünde, Seçenekler'e gelin ve Sürücüler'i tıklatın.

  • Sürücüler sekmesinde, hedef veritabanı yönetim sisteminizin Visio sürücüsünü seçin.

  • Ayarlar'ı tıklatın ve ilgili ODBC sürücüsünün onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Kullanıcı tanımlı veri türü oluşturma

Kullanıcı tanımlı veri türleri, oluşturabileceğiniz ve oluşturuldukları veritabanı modelinde yeniden kullanabileceğiniz özel veri türleridir. Bu durum, örneğin, tablonuzda varlık izleme için sayı veri türü içeren bir sütun varsa söz konusu olabilir. Ancak, saylara dayalı bir varlık izleme sisteminden karakterlere dayalı bir sisteme de geçebilirsiniz. Kullanıcı tanımlı veri türü kullanırsanız, istediğiniz zaman özelliklerini sayıdan karaktere değiştirebilirsiniz. Bu durumda bu türdeki etkilenen tüm sütunlar değişir, ancak sayı veri türüne sahip başka hiçbir sütun değişmez.

 1. Veritabanı menüsünde, Kullanıcı Tanımlı Türler'i tıklatın.

 2. Kullanıcı Tanımlı Türler iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Kullanıcı Tanımlı Tür Ekle iletişim kutusunda, bir ad girin.

 4. Yeni veri türünüzü varolan bir veri türüne dayandırmak için, Kopyalanacak Kaynak onay kutusunu seçin ve varolan bir kullanıcı tanımlı veri türünün adını seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın. Veri türü için taşınabilir veri türü özelliklerini belirtin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun için koleksiyon türü ayarlama

Koleksiyon türleri bir alanda birden çok değer depolanmasına olanak sağlar. Örneğin, müzikle ilgili bilgiler bulunan bir tablonuz varsa, Klasik, Pop ve Folk stilleri için bir koleksiyon türü kullanmak isteyebilirsiniz. Koleksiyon türleri, yabancı anahtarlar ve ikincil tablolar kullanmak yerine verileri tek bir varlıkta depolayarak veritabanının performansını geliştirebilir.

 1. Koleksiyon türü olarak belirtmek istediğiniz sütunun bulunduğu tabloyu çift tıklatın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

 3. Koleksiyon türü olarak ayarlamak istediğiniz sütunu tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.

 4. Sütun Özellikleri iletişim kutusunda, Koleksiyon sekmesini tıklatın ve aşağıdaki koleksiyon türlerinden birini seçin:

  • Sırasız, Yinelenmeyen Değer Grupları (Küme) Bir sütundaki bir alanın topluluk örneklerinin birden fazla değere sahip olmasına olanak tanır; ancak her değer benzersiz olmalıdır. Değerler ilişkilendirilmiş sıralama ölçütüne sahip değildir ve bu nedenle sırasızdırlar.

  • Sıralı Değerler Grubu (Liste) Öğelerin, yinelenen öğelere izin veren sıralanmış bir koleksiyonunu oluşturur. Koleksiyondaki her öğenin bir sıra konumu olur. Sıra konumu, değerin erişilebildiği konumdur. İki değer aynı olabileceğinden, bunlar sıra konumlarıyla birbirinden ayrılır.

  • Sırasız, Yinelenen Değer Grupları (Çoklu Küme) Yinelenen değerleri olabilecek bir öğe koleksiyonu oluşturur. Bu öğelerin sıra konumları olmaz.

 5. Sütun Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Tür şekliyle bileşik veri türü oluşturma

Veritabanı Modeli Diyagramı şablonu, ilişkisel ve nesne ilişkisel veritabanı modellerinin her ikisini de desteklediği için, basit ve bileşik veri türlerinin her ikisiyle de çalışabilirsiniz. İlişkisel ve nesne ilişkisel veritabanlarının her ikisi tarafından kullanılan basit veri türleri, sütun başına bir veri değerini destekler. Nesne ilişkisel veritabanları ayrıca bileşik veri türlerini de destekler; bu türlerde bir sütun birden fazla değer veya alan içerebilir; her alan farklı bir veri türüne sahip olabilir. Örneğin, cadde, il, ilçe ve posta kodu sütunlarını içeren bir adresi bileşik veri türü olarak tanımlayabilirsiniz.

 1. Nesne İlişkisel şablonundan bir Tür şeklini veritabanı modeli diyagramınıza sürükleyin.

 2. Tür şeklini çift tıklatarak Veritabanı Özellikleri penceresini açın ve Kategoriler'in altında Alanlar'ı tıklatın.

 3. Alan eklemek için, boş bir satırı tıklatın ve yeni bir Fiziksel Adı yazmaya başlayın.

 4. Yazarak veya bu alanla ilgili listeden seçerek bir veri türü belirtin.

 5. Boş değerleri önlemek için, Gerekli sütunundaki onay kutusunu seçin.

 6. TürAdlandırılmış, Farklı veya Etki Alanı olarak tanımlamak için, Kategoriler'in altında, Tanım'ı tıklatın.

 7. İstediğiniz seçenekleri belirleyin:

  • Adlandırılmış Satır Türü Türün başka hiçbir türün diğer adı olmadığını belirtmek için bunu seçin.

  • Farklı tür Türün başka bir türü temel aldığını ve temel aldığı türle aynı gösterime sahip olduğunu ancak kendi başına tümüyle ayrı bir tür olduğunu belirtmek için bunu seçin.

   Bu seçeneği belirtirseniz, Alanlar kategorisindeki seçeneklerden seçim yapamazsınız.

  • Etki Alanı Türün, başka bir türün diğer adı olduğunu belirtmek için bunu seçin; bu, aynı türün dolaylı bir gösterimidir.

   Bu seçeneği kullanırsanız, Diğer Ad Koleksiyon Türü seçeneği kullanılabilir ve Alanlar kategorisindeki seçenekleri kullanamazsınız.

  • Diğer ad koleksiyon türü (yalnızca, Etki Alanı seçilirse görünür) Özniteliğin değerinin tek bir değerin, kümenin, listenin veya çoklu kümenin koleksiyonu olup olmadığını belirtmek için bir seçenek belirleyin. İlişkisel veritabanlarında, tüm öznitelik koleksiyonu türleri tek tek değerlerdir. Nesne ilişkisel veritabanları ek koleksiyon türleri belirtmenize olanak tanır.

Sayfanın Başı

Sütuna bileşik veri türü atama

Tür şeklini kullanarak bileşik tür oluşturursanız, bunu bir sütuna atayabilir, böylece sütunun bu türden tüm sütunlara sahip olmasını tanımlayabilirsiniz. Örneğin, Kimlik, Ad, Adres sütunları bulunan ve Adresin Cadde, İl, İlçe ve Posta Kodu sütunlarından oluştuğu bir tablonuz olabilir.

 1. Bileşik veri türünü kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

 3. Geçerli veri türünün yanındaki aşağı oku tıklatıp listeden başka bir tür seçin.

Sayfanın Başı

Türü belirli tablo oluşturma

Tür şeklini kullanarak bileşik tür oluşturursanız, bunu bir tabloya atayabilir, böylece tablonun tüm sütunlarının bu türe dayalı olmasını tanımlayabilirsiniz. Örneğin, Bir, İki ve Üç sütunlarında bir tür varsa, bu türü tabloya atayabilirsiniz ve tablo otomatik olarak bu sütunları içerir.

Not: Bu yalnızca boş bir tabloda yapılabilir.

 1. Model diyagramına bir Varlık şekli sürükleyin.

 2. Tabloyu çift tıklatın ve Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Tanım'ı tıklatın.

 3. Geçerli veri türünün yanındaki aşağı oku tıklatıp listeden başka bir tür seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×