Veritabanı Modeli diyagramlarında başvurusal bütünlüğü koruma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Veritabanı Modeli diyagramı, yalnızca Visio’nun belirli sürümlerinde bulunur. Daha fazla bilgi için Veritabanı modelleme özelliklerini bulamıyor musunuz? bölümüne bakın.

Bilgi tutarlılığı kurallarını anlama

Bilgi tutarlılığını kuralları veritabanı kullanıcılar ilgili sütunlar arasındaki eşleme yanlışlıkla bölünmesini tutun.

Başlık ve yazar adlı iki tablolarla kitaplar adlı bir veritabanı olduğunu varsayalım. Bu örnekte amacıyla, her başlık tek bir yazar vardır, ancak her yazar birden fazla Başlık, bir-çok ilişkisi olarak adlandırılan oluşturma. İlişkinin "bir" tarafındaki tablo üst tabloadı verilir. "Çok" tarafındaki tablonun alt tabloadı verilir.

Birlikte her kitap ve yazarı hakkında bilgi toplamak için sorgu, yazarı yazarları tablosundaki başlıkları tabloya her defterinde eşleştirmek için tuşları kullanır. Ana Tablo (yazarları) her satırı benzersiz olarak tanımlar bir birincil anahtar olması gerekir. Başlıkları tablonun her başlık için AuthorID tutan bir sütunu olmalıdır. Bu sütun, yabancı anahtarolarak adlandırılır. Birincil anahtarı her yazar belirler ve yabancı anahtar hangi kitaplar hangi yazar tarafından yazılmış tanımlar.

Bir kullanıcı yazarın AuthorID üst tablosundaki başlıkları tablosundaki AuthorID güncelleştirilmeden değişirse, başlıkları tablodaki kitapların geçerli yazar artık yok.

Her iki tablodaki AuthorID değiştirme gibi zorunda kalmaz, istediğiniz eylem yapmayı bilgi tutarlılığını kurallar ayarlayabilirsiniz. Bir anahtar değiştirilmiş ya da üst tabloda silinmiş belirli eylemleri veritabanı modeli seçebilirsiniz.

Not: Terimleri üst ve alt Kategori üstü, Kategorive alt kategori şekilleri ile oluşturulan kategoriler, oldukça farklı anlamı için kullanılır. Kategoriler hakkında daha fazla bilgi için veritabanı modeli diyagramında tanımla kategorileribakın.

Bilgi tutarlılığını için kümesi eylemleri

 1. Başvurusal eylem ayarlamak istediğiniz ilişki çift tıklatın.

 2. Veritabanı özelliklerini penceresinde, Kategorileraltında Başvurusal Eylem'itıklatın.

 3. Alt tablodaki karşılık gelen değer almak için veritabanını istediğiniz eylemi tıklatın. Aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:

  • Hiçbir işlem     Sol üst tablonun birincil anahtarını değer değiştirilemez veya silinemez, alt tablonun yabancı anahtarı karşılık gelen değer olduğunda değişmeden.

  • Art arda     Bir üst tablonun birincil anahtarını değer değişen veya açtığınızda, alt tablonun yabancı anahtarı karşılık gelen değer değiştirildiğinde veya birincil anahtar eşleşecek şekilde silindi.

  • NULL ayarlama     Bir üst tablonun birincil anahtarını değer değişen veya, alt tablonun yabancı anahtarı karşılık gelen değer NULL olarak ayarlanır.

  • Varsayılan ayarlama     Bir üst tablonun birincil anahtarını değer değişen veya açtığınızda, alt tablonun yabancı anahtarı karşılık gelen değer, seçtiğiniz varsayılan olarak ayarlanır.

  • Zorla     Bilgi tutarlılığı kuralları bu ilişki için bu eylemi kapatır.

Not: NULL olarak ayarla ve Varsayılan olarak ayarla seçenekleri devre dışı bırakılmışsa, ilişki için Veritabanı penceresinin çeşitli sekmesinde ilişki için isteğe bağlı ayarlandığını olasıdır.

Bir sütun için varsayılan değer ayarlama

Varsayılan Ayarla eylemini kullanmak için sütun için varsayılan değer sağlamanız gerekir.

 1. Diyagramda veritabanı özelliklerini penceresini açmak için tabloyu çift tıklatın.

 2. Kategorileraltında sütunlar' ı tıklatın, için varsayılan oluşturmak istediğiniz sütunu tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

 3. Sütun özellikleri iletişim kutusunun tanımı sekmesinde için varsayılan bir değer girin.

Bilgi tutarlılığını gösterimiyle gösterme

Bilgi tutarlılığını gösterimi ilişki çizgileri yanındaki modelinizdeki göstermek veya gizlemek için belge seçeneklerinizi ayarlayabilirsiniz.

Bilgi tutarlılığını gösteriminde harfleri ne anlama geliyor?

Bilgi tutarlılığını gösterimi [ana tabloda gerçekleştirilen eylem] formunda, iki nokta ayrılır iki harf ile ilişkiler gösterilir: [sonuç alt tabloda]. Örneğin, bir şeyler ana tabloda silindiğinde, değişiklik alt tablosu işlemlerinin d:C anlamına gelir.

Üst tablosundaki eylemleri küçük harf gösterilir:

 • u    üst tablosundaki verileri güncelleştirilir.

 • d    üst tablosundaki verileri silinir.

Alt tablo sonuçlarında büyük harf gösterilir:

 • Eylem R yok    Alt tablo değiştirme.

 • Art arda C     Alt tablo değişikliği yineler.

 • Varsayılan D ayarlama    Daha önce o sütunda alt tablo için ayarlanan varsayılan değerini ekleyin.

 • N Null ayarlama     Alt tablo NULL olarak ayarlayın.

 • (Boş)     Bu ilişki hakkında bilgi tutarlılığını zorunlu.

Not: Bu ayarlar, modeldeki bir fiili veritabanı yerine neler etkiler. Varolan bir veritabanından üzerinde ters Modeli'nde, veritabanı açısından bilgi tutarlılığını nasıl tasarlanmıştır görebilirsiniz. Sıfırdan oluşturduğunuz bir modelde veritabanının nasıl istediğiniz belge için şu ayarları kullanabilirsiniz davranan modelleme.

Bilgi tutarlılığını gösterme

Visio 2010'da:

 1. Veritabanı sekmesinin Yönet grubunda Görüntüleme Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. İlişkiler sekmesinde, Göster' in altında Yalnızca DDL onay kutusunu seçin.

Visio 2007'de:

 1. Veritabanı menüsünde Seçenekler’in üzerine gelin ve sonra Belge’ye tıklayın.

 2. İlişkiler sekmesinde, Göster' in altında bilgi tutarlılığını onay kutusunu seçin.

Veritabanı modelleme özelliklerini bulamıyor musunuz?

Visio bazı sürümleri veritabanı modeli Diyagramı Şablonu yoktur.

Visio Standard, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonunu içermez.

Visio Professional ve Premium sürümleri, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonu için tersine mühendislik özelliklerini (Visio’da model oluşturmak için varolan bir veritabanını kullanma) destekler ancak ileri mühendislik özelliğini (SQL kodu oluşturmak için bir Visio veritabanı modelini kullanma) desteklemez.

Not: Hem tersine hem ileri mühendislik dahil olmak üzere tüm veritabanı modelleme özelliklerini Visio for Enterprise Architects’te bulabilirsiniz. Visio for Enterprise Architects; Visual Studio Professional ve Visual Studio Team System rol tabanlı sürümleriyle kullanılabilen MSDN Premium Aboneliği’nde yer alır.

Visio Online Plan 2 kullanıyorsanız ve varolan bir veritabanından veritabanı modeli oluşturmak istiyorsanız Varolan bir veritabanına ters mühendislik uygulama konusuna bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×