Veritabanı işlemleri Business Contact Manager'da ilgili sorunları giderme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Çözümlemek istediğiniz sorun nedir?

Business Contact Manager veritabanı - veritabanı oluşturamazsınız oluşturma işlemi başarısız.

Paylaşılan bir Business Contact Manager veritabanına bağlanamıyorum

Business Contact Manager veritabanını geri yüklenemiyor

SQL Server yükleme başlatma veya değil

Business Contact Manager veritabanı geçiremez

Business Contact Manager veritabanı yüklenemiyor

Business Contact Manager klasörleri eksik

Business Contact Manager veritabanını nerede?

Sunucuda Outlook için Business Contact Manager yükleme

Kayıtlar ve öğeler doğru sıralama değil

İş verilerini içeri aktarma

Yalnızca çalışma grubu sorunları

Ek kaynaklar

Business Contact Manager veritabanı - veritabanı oluşturamazsınız oluşturma işlemi başarısız.

Business Contact Manager veritabanınızı Microsoft SQL Server Express, Microsoft SQL Server daha küçük ölçekli sürümünü kullanır. SQL Server hizmetini kullanılamıyorsa, bir veritabanı oluşturamazsınız. SQL Server hizmetini çeşitli nedenlerden dolayı kullanılamayabilir.

Sorununuzu gidermek için aşağıdaki SQL Server senaryoları listesini kullanın. Bulunduğunuz koşullara en çok benzeyen yordamı tamamlayın.

SQL Server sorunlar

 • SQL Server başlatma

  Aşağıdaki iletilerden birini görürseniz, SQL Server hizmetini başlatma için yordamı tamamlayın.

  • Veritabanı oluşturma başarısız veya başarısız olur.

  • SQL Server hizmetini (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından Business Contact Manager veritabanı oluşturamazsınız. Hizmetini başlatma ve Başlangıç Sihirbazı'nı yeniden görüntülemek için Outlook'u yeniden başlatın.

  • SQL Server hizmetini (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından yerel Business Contact Manager veritabanına bağlanamıyor. Farklı bir bilgisayarda depolanan bir Business Contact Manager veritabanına bağlanabilirsiniz.

  • SQL Server hizmetini (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından Business Contact Manager başlatılamıyor.

  SQL Server hizmetini başlatma

  • Windows XP

   1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

   2. Kategori Görünümü' nde, Performans ve Bakım'ıtıklatın.

   3. Yönetimsel Araçlar' ı tıklatın ve sonra Hizmetler'içift tıklatın.

   4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ)tıklayın ve Başlat' ı tıklatın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

   2. Microsoft SQL Server 2008’e tıklayın.

   3. Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve ardından SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'nitıklatın.

   4. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

   5. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ)sağ tıklatın ve sonra da Başlat' ı tıklatın.

   6. Microsoft Outlookyeniden açın. Artık Business Contact Manager veritabanına bağlanmak yenileyebiliyor olmanız gerekir.

    Daha fazla bilgi için Microsoft SQL Server Express, Microsoft Destek Web sitesinegidin ve Bilgi Bankası danışın.

 • Business Contact Manager klasörü erişmek için SQL Server hizmetini izinleri oturum açan kullanıcı hesabının verme

  Varsayılan olarak, ağ hizmeti kullanıcı hesabı kullanarak bir veritabanı oluşturmak için Business Contact Manager klasörü erişmek için SQL Server hizmetini günlüğe kaydeder. Bir veritabanı oluşturulamaz, ağ hizmeti kullanıcı hesabı için SQL Server oturum açmak için izinlere sahip değil olabilir. Hesabınız olmalıdır Business Contact Manager klasöre erişme izni yazma ve okuma.

  SQL Server hizmetini hesap ağ hizmeti kullanıcı hesabı dışında bir veritabanı oluşturmak için Business Contact Manager klasörü erişmek için kullanabilir.

  Hangi kullanıcı hesabı yeniden oturum açtığında SQL Server doğrulayın

  • Windows XP

   1. Başlat'ı ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

   2. Performans ve Bakım'ıtıklatın.

   3. Yönetimsel Araçlar' ı tıklatın ve sonra Hizmetler'içift tıklatın.

   4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Oturum açma sekmesini tıklatın ve sonra Bu hesap kutusunda listelenen hesap adını not alın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

   2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın, Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi' ı tıklatın.

   3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

   4. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Oturum Aç sekmesinde, yerleşik hesabı veya SQL Server için oturum açmak için kullanılan hesap adını not alın.

  Business Contact Manager klasörü, ağ hizmeti kullanıcı hesabı veya farklı bir kullanıcı hesabına erişmek için SQL Server hizmetini izni oturum açan hesabın vermek için aşağıdaki yordamı tamamlayın:

  • Windows XP

   1. Başlat' ı tıklatın ve ardından Bilgisayarım' ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    Burada [kullanıcıadı] veritabanı oluşturamazsınız kullanıcı hesabının adıdır.

    Yukarıdaki Business Contact Manager klasörün varsayılan konumu yoludur. Bazı klasörler yolunda varsayılan olarak gizlenmiştir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

   3. Business Contact Manager klasörü sağ tıklatın ve sonra da Paylaşım ve güvenlik'itıklatın.

   4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın.

   5. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ hizmetiveya SQL Server için oturum açın ve sonra Adları Denetle'yitıklatın için kullanılan kullanıcı hesabının adını yazın.

   6. Tamam'ı tıklatın.

   7. Güvenlik sekmesinde, Ağ hizmetiveya SQL Server için oturum açmak için kullandığınız kullanıcı hesabının adını tıklatın.

   8. Okuma ve Yazma onay kutularını işaretleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayar'ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    Burada [kullanıcıadı] bir veritabanı oluşturamazsınız kullanıcı hesabının adıdır.

    Yukarıdaki Business Contact Manager klasörün varsayılan konumu yoludur. Bazı klasörler yolunda varsayılan olarak gizlenmiştir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

   3. Business Contact Manager klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Business Contact Manager özellikleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

   5. Business Contact Manager için izinleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

   6. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ hizmetiveya SQL Server için oturum açın ve sonra Adları Denetle'yitıklatın için kullanılan kullanıcı hesabının adını yazın.

   7. Tamam'ı tıklatın.

   8. Business Contact Manager için izinleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesinde, Ağ hizmetiveya SQL Server için oturum açmak için kullandığınız kullanıcı hesabının adını tıklatın.

   9. İzin ver sütununda, Okuma ve Yazma onay kutularını işaretleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   10. Business Contact Manager özellikleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

 • Veri klasörüne ağ hizmeti kullanıcı hesabı tam denetim izni verme

  Ana Business Contact Manager veritabanı dosyaları, master.mdf ve mastlog.ldf, veri klasöründe depolanır. Bazen, veritabanı oluşmasını SQL sunucusunda oturum açan ağ hizmeti kullanıcı hesabı izinleri yoktur.

  Ağ hizmeti kullanıcı hesabı tam denetim veri klasörünün vermek için aşağıdaki yordamı tamamlayın:

  • Windows XP

   1. Başlat' ı tıklatın ve ardından Bilgisayarım' ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Veri klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın.

   5. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ hizmetiyazın ve ardından Adları Denetle'yitıklatın.

   6. Tamam'ı tıklatın.

   7. Güvenlik sekmesinde, Ağ Hizmeti'nitıklatın.

   8. İzin ver sütununda, Tam Denetim onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayar'ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Veya-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Veri klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Veri özellikleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

   5. Veriler için izinleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

   6. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ hizmetiyazın ve ardından Adları Denetle'yitıklatın.

   7. Tamam'ı tıklatın.

   8. Veri için izinleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesinde, Ağ HİZMETİ'nitıklatın.

   9. İzin ver sütununda, Tam Denetim onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   10. Veri özellikleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

 • SQL Server için protokolü etkin (Windows Vista veya Windows 7) değil

  SQL Server için Adlandırılmış kanallar protokolünü devre dışı bırakılır. Bu sorun, Windows Vista veya Windows 7 kullanılırken bazı durumlarda oluşur. Protokol etkinleştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

  1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

  2. Microsoft SQL Server 2008’e tıklayın.

  3. Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve ardından SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'nitıklatın.

  4. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server ağ yapılandırması' nı genişletin ve MSSMLBIZ için protokolleri' ı tıklatın.

  5. Sağ bölmede, Adlandırılmış Kanallar’a sağ tıklayın ve ardından Etkinleştir’e tıklayın.

  6. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresini kapatın ve sonra Başlangıç Sihirbazını Tamamlama ve veritabanı oluşturmak için Outlook'u başlatın.

 • SQL Server için oturum açmak için yerel sistem kullanıcı hesabı kullanma

  SQL Server hizmetini başlatılmaz aşağıdaki yordamlardan tamamladıktan sonra yine de bir veritabanı oluşturamazsınız, çünkü varsa, SQL Server için oturum açmak için yerel sistem kullanıcı hesabı kullanın.

  1. Windows XP

   1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

   2. Performans ve Bakım'ıtıklatın.

   3. Yönetimsel Araçlar' ı tıklatın ve sonra Hizmetler'içift tıklatın.

   4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. SQL Server (MSSMLBIZ) özellikleri (yerel bilgisayar) iletişim kutusunda, Oturum Aç sekmesini tıklatın.

   6. Yerel Sistem hesabıtıklatın.

   7. Tamam'ı tıklatın.

   8. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı tamamlayın.

  2. Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

   2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın, Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi' ı tıklatın.

   3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

   4. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Oturum Aç sekmesinde, yerleşik hesabı' nın altında oku tıklatın ve sonra Yerel sistem' ı tıklatın.

   6. Tamam'ı tıklatın.

   7. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı tamamlayın.

  Gerekirse, destek profesyonel bir kişi için Yardım ve destek için Microsoft Office Outlook 2010 with Business Contact Manager (tüm diller) bakın. Ücretler geçerli olabilir.

Sayfanın Başı

Sıkıştırılmış sürücü, Konuk hesabı ve Başlangıç Sihirbazı sorunları eksik

 • Sıkıştırılmış sürücü veya klasörü

  Bir TE000129554 dosya sistem sürücüsüne, veritabanı yüklendiği klasöre sıkıştırılır. Sıkıştırılmış klasör Business Contact Manager veritabanı oluşturulamaz. Veritabanı oluşturmak için dosya sıkıştırma ayarı için Business Contact Manager klasörü devre dışı bırakılması gerekir.

  Not: Sıkıştırmayı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir.

  Klasör sıkıştırmayı devre dışı bırakma

  • Windows XP

   1. Başlat' ı tıklatın ve ardından Bilgisayarım' ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    Burada [kullanıcıadı] bir veritabanı oluşturamazsınız kullanıcı hesabının adıdır.

    Yukarıdaki Business Contact Manager klasörün varsayılan konumu yoludur. Bazı klasörler yolunda varsayılan olarak gizlenmiştir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

   3. Business Contact Manager klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Business Contact Manager özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesinde, Gelişmiş' i tıklatın.

   5. Diskte yer kazanmak için içeriği sıkıştır onay kutusunu temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

    Klasör sıkıştırmayı devre dışı bıraktıktan sonra veritabanı oluşturmayı yeniden deneyin.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayar'ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    Burada [kullanıcıadı] bir veritabanı oluşturamazsınız kullanıcı hesabının adıdır.

    Yukarıdaki Business Contact Manager klasörün varsayılan konumu yoludur. Bazı klasörler yolunda varsayılan olarak gizlenmiştir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

   3. Business Contact Manager klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Business Contact Manager özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesinde, Gelişmiş' i tıklatın.

   5. Diskte yer kazanmak için içeriği sıkıştır onay kutusunu temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

   Klasör sıkıştırmayı devre dışı bıraktıktan sonra veritabanı oluşturmayı yeniden deneyin.

 • Outlook için bir konuk hesabıyla oturum

  Konuk kullanıcı olarak, Business Contact Manager veritabanı oluşturun izin verilmez. Bir kullanıcı hesabıyla oturum açın.

 • Outlook için Business Contact Manageryükledim, ancak ben yeni bir veritabanı da oluşturmanız istenecektir değil

  İlk kez Outlook için Business Contact Manager, yükledikten sonra Outlook açtığınızda Başlangıç Sihirbazı otomatik olarak çalışır. Başlangıç sihirbazını çalıştırmak seçerseniz, yeni bir Business Contact Manager veritabanı oluşturabilir veya varolan bir veritabanı seçmek için Fırsat sunulur.

  1. Bu Outlook için Business Contact Manager yüklü doğrulayın.

   Nasıl mı?

   1. Windows XP

    1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

    2. Denetim Masası' ndaki Program Ekle veya Kaldır'ıtıklatın.

    3. Program Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda, şu anda yüklü programlar listesinde, Outlook 2010 için Business Contact Manager listelenip listelenmediğini denetleyin.

   2. Windows Vista veya Windows 7

    1. Başlat'ı ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

    2. Kategori Görünümü' nde, Programlar' ın altında program Kaldır' ı tıklatın.

    3. Kaldır veya Değiştir program penceresinde, Outlook 2010 için Business Contact Manager listelenip listelenmediğini denetleyin.

  2. Outlook 2010 için Business Contact Manager listede görünmüyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:

   1. Outlook 2010 için Business Contact Manager DVD varsa, program bu DVD'den yükleyin.

Sayfanın Başı

Outlook için Business Contact Manager başlatılamıyor

Aşağıdaki yordamları deneyin ve Outlook'u yeniden başlatın.

 • SQL Server hizmetini (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından Business Contact Manager başlatılamıyor.

  Ana Business Contact Manager veritabanı dosyaları, master.mdf ve mastlog.ldf, veri klasöründe depolanır. Klasör Business Contact Manager veritabanı oluşturmak SQL Server izin güvenlik sertifikaları da içerir. Bazen, veritabanı oluşmasını SQL sunucusunda oturum açan ağ hizmeti kullanıcı hesabı klasörüne erişemiyor.

  TE000129554için FAT32'den bir sürücü dosya sistemini değiştirdiyseniz oluşabilir.

  Ağ hizmeti kullanıcı hesabı tam denetim veri klasörünün vermek için aşağıdaki yordamı tamamlayın.

  • Windows XP

   1. Başlat' ı tıklatın ve ardından Bilgisayarım' ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Veri klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın.

   5. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ hizmetiyazın ve ardından Adları Denetle'yitıklatın.

   6. Tamam'ı tıklatın.

   7. Güvenlik sekmesinde, Ağ Hizmeti'nitıklatın,

   8. İzin ver sütununda, Tam Denetim onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat' ı tıklatın ve ardından Bilgisayarım' ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Veya-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Veri klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Veri özellikleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

   5. Veriler için izinleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

   6. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ hizmetiyazın ve ardından Adları Denetle'yitıklatın.

   7. Tamam'ı tıklatın.

   8. Veri için izinleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesinde, Ağ HİZMETİ'nitıklatın.

   9. İzin ver sütununda, Tam Denetim onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   10. Veri özellikleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

 • SQL Server hizmetini ağ hizmeti kullanıcı hesabı izni verme sonra başlamaz.

  SQL Server hizmetini genellikle bir güvenlik sertifikası ile başlar ve şifreleme devre dışı bırakır. Bazen, SQL Server hizmetini devre dışı şifreleme açılmaz. Bu durumda, şifreleme için SQL Server örneğini kapatın.

  • Windows XP

   1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

   2. Performans ve Bakım'ıtıklatın ve sonra Yönetimsel Araçlar' ı tıklatın.

   3. Bilgisayar Yönetimi' ni çift tıklatın.

   4. Bilgisayar Yönetimi penceresinin sol bölmesinde, Hizmetler ve uygulamalar'ıtıklatın.

   5. Sağ bölmede, SQL Server Yapılandırma Yöneticisi' ni çift tıklatın.

   6. SQL Server ağ yapılandırmasıçift tıklatın.

   7. Protokoller MSSMLBIZ içinsağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   8. Protokoller için MSSMLBIZ özellikleri iletişim kutusunda, bayraklar sekmesinde, Şifrelemeyi zorunlu kılma satırın sonunda oku tıklatın ve sonra Hayır' ı tıklatın.

   9. Tamam'ı tıklatın.

   10. Bilgisayar Yönetimi penceresinin sol bölmesinde SQL Server Services' ı tıklatın.

   11. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ)sağ tıklatın ve sonra da Başlat' ı tıklatın.

   12. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı tamamlayın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

   2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın, Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi' ı tıklatın.

   3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server ağ yapılandırması' ı tıklatın.

   4. Sağ bölmede, Protokoller MSSMLBIZ içinsağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Protokoller için MSSMLBIZ özellikleri iletişim kutusunda, bayraklar sekmesinde, şifrelemeyi zorunlu kılma satır, oku tıklatın ve sonra Hayır' ı tıklatın.

   6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı tamamlayın.

 • SQL Server için oturum açmak için yerel sistem kullanıcı hesabı kullanma

  Aşağıdaki yordamlardan tamamladıktan sonra Business Contact Manager başlatılamıyorsa, SQL Server için oturum açmak için yerel sistem kullanıcı hesabı kullanın.

  • Windows XP

   1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

   2. Performans ve Bakım'ıtıklatın.

   3. Yönetimsel Araçlar' ı tıklatın ve sonra Hizmetler'içift tıklatın.

   4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Oturum açma sekmesini tıklatın ve sonra Yerel Sistem hesabı' ı tıklatın.

   6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı tamamlayın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

   2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın, Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi' ı tıklatın.

   3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

   4. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. SQL Server (MSSMLBIZ) özellikleri iletişim kutusunda, Oturum Aç sekmesinde, yerleşik hesabı' nın altında oku tıklatın ve sonra da Yerel sistem' ı tıklatın.

   6. Tamam'ı tıklatın.

   7. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı tamamlayın.

Sayfanın Başı

Veritabanı - açılamıyor başarısız oturum açma

Veritabanı oluşturma işlemi sırasında bu iletiyi görünen en yaygın için SQL Server hizmetini oturum açmak için kullandığınız kullanıcı hesabının olmadığı nedeni Business Contact Manager klasörün izinlerini yazma ve okuma.

Varsayılan olarak, ağ hizmeti kullanıcı hesabı kullanarak bir veritabanı oluşturmak için Business Contact Manager klasörü erişmek için SQL Server hizmetini günlüğe kaydeder. SQL Server hizmet tarafından kullanılan kullanıcı hesabının değiştirilmiş.

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yordamları izleyin:

 1. Hangi kullanıcı hesabı yeniden oturum açtığında SQL Server doğrulayın

  • Windows XP

   1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

   2. Performans ve Bakım'ıtıklatın.

   3. Yönetimsel Araçlar' ı tıklatın ve sonra Hizmetler'içift tıklatın.

   4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Oturum açma sekmesini tıklatın ve sonra Bu hesap kutusunda listelenen hesap adını not alın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

   2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın, Yapılandırma araçları' nı tıklatın ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi' ı tıklatın.

   3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

   4. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   5. Oturum Aç sekmesinde, yerleşik hesabı veya SQL Server için oturum açmak için kullanılan hesap adını not alın.

 2. Business Contact Manager klasörün izinlerini yazma ve okuma SQL sunucusunda oturum açan kullanıcı hesabının verme

  • Windows XP

   1. Başlat' ı tıklatın ve ardından Bilgisayarım' ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    Burada [kullanıcıadı] veritabanı açılamıyor kullanıcı hesabının adıdır.

    Business Contact Manager klasörün varsayılan konumu yoludur. Bazı klasörler yolunda varsayılan olarak gizlenmiştir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

   3. Business Contact Manager klasörü sağ tıklatın ve sonra da Paylaşım ve güvenlik'itıklatın.

   4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın.

   5. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna SQL Server için oturum açın ve sonra Adları Denetle'yitıklatın için kullanılan kullanıcı hesabının adını yazın.

   6. Tamam'ı tıklatın.

   7. Güvenlik sekmesinde, SQL Server için oturum açmak için kullandığınız kullanıcı hesabının adını tıklatın.

   8. Okuma ve Yazma onay kutularını işaretleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Windows Vista veya Windows 7

   1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayar'ı tıklatın.

   2. Her bir klasörü açmak için aşağıdaki yolu çift tıklatın:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    Burada [kullanıcıadı] veritabanı açılamıyor kullanıcı hesabının adıdır.

    Business Contact Manager klasörün varsayılan konumu yoludur. Bazı klasörler yolunda varsayılan olarak gizlenmiştir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

   3. Business Contact Manager klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

   4. Business Contact Manager özellikleri iletişim kutusunda, Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

   5. Business Contact Manager için izinleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

   6. Kullanıcı, bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna SQL Server için oturum açın ve sonra Adları Denetle'yitıklatın için kullanılan kullanıcı hesabının adını yazın.

   7. Tamam'ı tıklatın.

   8. Güvenlik sekmesinde, SQL Server için oturum açmak için kullandığınız kullanıcı hesabının adını tıklatın.

   9. Business Contact Manager için izinleri iletişim kutusunda, izin ver sütununda, Okuma ve Yazma onay kutularını işaretleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   10. Business Contact Manager özellikleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Paylaşılan bir Business Contact Manager veritabanına bağlanamıyorum

Sorun giderme bilgileri için giderme paylaşılan Business Contact Manager veritabanına bağlanmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanını geri yüklenemiyor

Ben bir veritabanı ben veritabanlarını geri yetkisine sahip veritabanı sahibi değilim çünkü veya geri yüklemez olduğunu belirten bir ileti aldım.

Bazen, işletim sistemi yükselttikten sonra veritabanı sahibi artık veritabanı sahibikabul edilir. Veritabanını geri yüklemek için veritabanı sahibi olarak kabul edilen değil, burada veritabanını geri yüklemek istediğiniz ve Outlook Yönetici olarak çalışıyor olması gerekir bu bilgisayardaki yönetici olmalıdır. Aşağıdakileri yapın:

 • Administrators grubuna eklemesini veya kendinizi Administrators grubuna eklemek için sistem yöneticinize başvurun.

 • Outlook Yönetici olarak çalıştırın.

Nasıl mı?

 1. Outlook'u kapatın.

 2. Başlat düğmesini tıklatın ve ardından Bilgisayar'ı tıklatın.

 3. Sabit sürücünüze açmak için Yerel Disk (C:), çift tıklatın.

  Not: Başka bir sürücüye TE000001059 veya Microsoft Office 2010 tek başına sürümü yüklediyseniz, bu konuma göz atın.

 4. Program Files' ı çift tıklatın ve sonra Microsoft Officeçift tıklatın.

 5. Office 14çift tıklatın.

 6. Outlook simgesini sağ tıklatın ve sonra da yönetici olarak çalıştır' ı tıklatın.

Artık, Business Contact Manager veritabanını geri yüklemede dahil olmak üzere Outlook'ta tüm yönetici görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

SQL Server yükleme başlatma veya değil

Microsoft SQL Server değil yüklü olduğunu belirten bir ileti aldım

Microsoft SQL Server'ı kullanarak Business Contact Manager veritabanı oluşturulur. SQL Server, Outlook için Business Contact Managerkullanmanız mümkün değildir. SQL Server hakkında Yardım için Microsoft Destek Web sitesinegidin ve Bilgi Bankası danışın.

SQL Server hizmetini otomatik olarak başlatılmadı

Çoğu durumda, Outlook için Business Contact Manager ile yüklü SQL Server otomatik olarak başlar. SQL Hizmeti başlatılırsa Outlook için Business Contact Manager başlamaz. Herhangi bir diğer iletileri görmezler ve Outlook için Business Contact Manager menüleri görmüyorsanız, aşağıdaki yordamı izleyerek SQL Server hizmetini el ile başlatın:

 • Windows XP

  1. Başlat' ı tıklatın, Bilgisayarımsağ tıklatın ve sonra Yönet' i tıklatın.

  2. Bilgisayar Yönetimi penceresinin sol bölmesinde, Hizmetler ve uygulamalar'ıtıklatın.

  3. Sağ bölmede, Hizmetler'içift tıklatın.

  4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ)tıklatın.

  5. Durum sütununda, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetini değil başlatıldığından emin olun.

  6. Başlatılmadıysa, hizmeti yeniden başlat' ı tıklatın.

  7. Bilgisayar Yönetimi pencereyi kapatın ve Outlook'u başlatın.

 • Windows Vista veya Windows 7

  1. Başlat' ı tıklatın, bilgisayarısağ tıklatın ve sonra Yönet' i tıklatın.

  2. Bilgisayar Yönetimi penceresinde Hizmetler ve uygulamalar'ıtıklatın.

  3. Hizmetler'i çift tıklatın.

  4. Hizmetler listesinde, SQL Server (MSSMLBIZ)tıklatın.

  5. Durum sütununda, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetini değil başlatıldığından emin olun.

  6. Başlatılmadıysa, hizmeti yeniden başlat' ı tıklatın.

  7. Bilgisayar Yönetimi pencereyi kapatın ve Outlook'u başlatın.

Farklı bir SQL Server Express örneği adla Outlook için Business Contact Manager kullanmak istiyorum

Business Contact Manager veritabanınızı bunu bir uzak bilgisayardan paylaşılan aksine, yerel bilgisayarınızda ise desteklenen SQL Server Express örneği MSSMLBIZ adıdır. Diğer örnek adları desteklenmez.

Desteklenmeyen örnek adı ile Outlook için Business Contact Manager kullanmaya çalışıyor, yerine başka bir SQL Server Express örneği yükleyin ve MSSMLBIZ olarak adlandırın. SQL Server Express örneği yerleşik ağ hizmeti kullanıcı hesabı kullanarak oturum açmanız gerekir.

SQL Server örneğini ağ hizmeti kullanıcı hesabı kullanarak oturum açan olduğunu doğrulamak için aşağıdaki yordamı tamamlayın:

 1. Başlat'ı ve Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın ve sonra Yapılandırma araçları' ı tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'nitıklatın.

 4. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

 5. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

 6. Yerleşik hesap' ın altında Ağ hizmeti göründüğünden emin olun.

 7. SQL Server (MSSMLBIZ) özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 8. Business Contact Manager Başlangıç sihirbazını başlatmak için Outlook'u başlatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

SQL Server yükleyemiyor

Hata kodu 2147746132 (0x80040154) görüntülenir. Hata hakkında daha fazla bilgi edinmek için WMI tanılama yardımcı programı'nı kullanmayı deneyin.

SQL Server Express hakkında ek sorularınız varsa, bunları MSDN'deki SQL Server Express'i Forumu üzerinde göndermeyi deneyin.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanı geçiremez

Varolan bir veritabanını seçtikten sonra aşağıdaki iletiyi görüyorum: veritabanı geçiş başarısız

Başlangıç Sihirbazı'nda Varolan bir veritabanı seçin ' i tıklatın ve veritabanı yeniden seçmek deneyin.

Veritabanı geçirme başarısız oldu iletisini almaya devam ederseniz, aşağıdakileri deneyin:

1. Outlook 2010 için Business Contact Manager kaldırın.

Nasıl mı?

 • Microsoft hesabı

  1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.

  3. Program Ekle veya Kaldır penceresinde, Outlook 2010 için Business Contact Managertıklatın ve sonra Değiştir/Kaldır' ı tıklatın.

 • Windows Vista veya Windows 7

  1. Başlat'ı ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Kategori Görünümü' nde, program Kaldır' ı tıklatın.

  3. Listesinde, Outlook 2010 için Business Contact Managertıklatın ve sonra da Kaldır' ı tıklatın.

2. Outlook için Business Contact Manager 2007 yeniden yükleyin.

 • Başlangıç Sihirbazı'nda bir veritabanı seçin' i tıklatın ve ardından ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

3. Outlook için Business Contact Manager 2007 veritabanındaki tüm bilgileri verin.

4. Outlook 2010 için Business Contact Manageryükleyin.

 1. Başlangıç Sihirbazı, yeni bir veritabanı oluştur'u tıklatın ve sonra ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

 2. Veritabanından veri aktarma. Daha fazla bilgi için verilerinizi Business Contact Manager uygulamasına içeri aktarmakonusuna bakın.

Veritabanı geçirme başarısız olabilir devam ederse, Yardım ve destek için Microsoft Office Outlook 2010 with Business Contact Manager'da (tüm diller)bakın. Ücretler geçerli olabilir.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanı yüklenemiyor

Belirten bir ileti aldım Windows işletim sisteminizin yükselttikten sonra o veritabanımı yüklenemez .

Birkaç Outlook için Business Contact Manager iletileri olmadığından Business Contact Manager veritabanı sorunlarını Windows Vista'ya yükselttikten sonra belirten görüntülenir.

Aşağıdaki iletileri görüntülenen:

 • Outlook için Business Contact Manager paylaşılan veritabanına bağlanılamadı.

 • Business Contact Manager veritabanı yüklenemiyor.

 • Business Contact Manager veritabanı erişemediği için bu eylem tamamlanamıyor.

 • Sunucu bağlantı kurarken bir hata oluştu.

Aşağıdakileri deneyin:

SQL Server (MSSMLBIZ) örneği için oturum açma özelliği Yerel sistemdeğiştirin.

Nasıl mı?

 1. Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Tüm Programlar' ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2008' i tıklatın ve sonra Yapılandırma araçları' ı tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'nitıklatın.

 4. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmede, SQL Server Services' ı tıklatın.

 5. Sağ bölmede, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinisağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

 6. Yerleşik hesabı' nın altında Yerel sistem' i tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 7. Outlook'u yeniden başlatın.

Sayfanın Başı

Outlook için Business Contact Manager’ı kaldırın

Bir bilgisayardaki tüm kullanıcı profilleri Outlook için Business Contact Manager kaldırmak istiyorum

Bu bilgisayardaki tüm kullanıcıların kaldırmak için Outlook için Business Contact Manager kaldırın.

Outlook açılmıyor veya istediğinizde Başlangıç Sihirbazı'nı görüntülenmesini durdurmak ve veritabanı oluşturma atlamak Outlook için Business Contact Manager kaldırma gerekebilir.

 • Microsoft hesabı

 • Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

 • Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.

 • Program Ekle veya Kaldır penceresinde, Microsoft Outlook 2010 için Business Contact Manager' ı tıklatın ve sonra Değiştir/Kaldır' ı tıklatın.

 • Windows Vista veya Windows 7

 • Başlat'ı ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

 • Kategori Görünümü' nde, program Kaldır' ı tıklatın.

 • Listede, Microsoft Outlook 2010 için Business Contact Manager' ı tıklatın ve sonra da Kaldır' ı tıklatın.

Kendi profilinizdeki birden çok kullanıcı olan bir bilgisayarda Outlook için Business Contact Manager kaldırın ve diğer kullanıcıların profillerini kaldırılmaz.

Nasıl mı?

 1. Outlook için Business Contact Managerkaldırmak istediğiniz profili kullanarak Outlook 2010 ' u açın.

 2. Dosya sekmesini tıklatın.

 3. Bilgi sekmesinde Hesap ayarları düğmesini tıklatın ve sonra da Hesap ayarları' nı tıklatın.

 4. Hesap ayarları iletişim kutusunda, Veri dosyaları sekmesini tıklatın.

 5. Listede, bu profilden kaldırmak istediğiniz Business Contact Manager veritabanı'nı tıklatın ve sonra Kaldır' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager klasörleri eksik

Business Contact Manager klasörlerim göremiyorum

Gezinti Bölmesi' nde, Business Contact Manager klasörlerinizi görünmüyorsa, profilinizin Outlook için Business Contact Manager eşlemeniz gerekir.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Bilgi sekmesinde Hesap ayarları düğmesini tıklatın ve sonra da Hesap ayarları' nı tıklatın.

 3. Hesap ayarları iletişim kutusunda, Veri dosyaları sekmesini tıklatın.

 4. Ekle'yi tıklatın.

 5. Yeni Outlook veri dosyası iletişim kutusunda, Depolama türlerialtında Business Contact Manager veritabanı' nı tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Başlangıç Sihirbazı'nda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız, Yeni bir yerel veritabanı oluştur' u tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

  • Var olan veritabanına bağlanırken, yerel veritabanına bağlan' ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için Oluştur veya Seç yeni bir Business Contact Manager veritabanıbakın.

 1. Outlook'u yeniden başlatın.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanını nerede?

Business Contact Manager veritabanımı nerede?

Business Contact Manager veritabanınızı adını veritabanı sahibinden veritabanını oluşturduğunuzda kullandığınız addır. Business Contact Manager veritabanını bir SQL Server veritabanı olduğundan iki bileşeni, ana veritabanı ve veritabanı için günlük dosyasının veritabanını bulunur.

Veritabanı dosyaları aşağıdaki klasörde bulunur:

 • Windows XP

  Windows XP'de, aşağıdaki gibi Business Contact Manager veritabanı ve günlük dosyalarını depolanır:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  kullanıcı adı , veritabanı adını ve veritabanı sahibi adı nerede Business Contact Manager veritabanı adıdır.

  Not: Gizli dosya ve klasörleri yolundaki tüm dosyaların görmek için görüntülemeniz gerekir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ı tıklatın

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  kullanıcı adı , veritabanı adını ve veritabanı sahibi adı nerede Business Contact Manager veritabanı adıdır.

 • Windows Vista veya Windows 7

  Windows Vista ve Windows 7'de Business Contact Manager veritabanı ve günlük dosyalarını aşağıdaki gibi depolanır:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  kullanıcı adı , veritabanı adını ve veritabanı sahibi adı nerede Business Contact Manager veritabanı adıdır.

  Not: Gizli dosya ve klasörleri yolundaki tüm dosyaların görmek için görüntülemeniz gerekir. Gizli klasörleri görüntülemek nasıl hakkında bilgi için Başlat' ı tıklatın ve sonra Yardım ve Destek'ıtıklatın.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  kullanıcı adı , veritabanı adını ve veritabanı sahibi adı nerede Business Contact Manager veritabanı adıdır.

Sayfanın Başı

Sunucuda Outlook için Business Contact Manager yükleme

Bir sunucuda Outlook için Business Contact Manager yüklemek istiyorum

Bir sunucuda Outlook için Business Contact Manager kullanma hakkında daha fazla bilgi için sunucuda Business Contact Manager veritabanınızı yönetmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Kayıtlar ve öğeler doğru sıralama değil

Benim kayıtlar ve öğeler doğru sıralama değil

Kayıtları ve öğeleri veritabanında doğru sıralamak için bilgisayarınızda yüklü olan Windows dil sürümünü olarak Outlook için Business Contact Manager aynı dil sürümünü kullanmanız gerekir.

Dil sürümleri hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'nda Bölge ve dil seçenekleri konusuna bakın.

Sayfanın Başı

İş verilerini içeri aktarma

Farklı bir uygulamadan iş verilerini içeri aktarma hakkında bilgi için arıyorsunuz.

Başka bir programdan iş verilerini içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için verilerinizi Business Contact Manager içine almakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Yalnızca çalışma grubu sorunları

Aradığım uzak kullanıcı hesabının bulunamadığını belirten bir ileti aldım

çalışma grubu ortamlarda, paylaşılan veritabanının bulunduğu bilgisayarda bir kullanıcı hesabı olması gerekir. Kullanıcı hesabınızı var olduğunu doğrulamak için uzak bilgisayarın yöneticisiyle görüşün.

Paylaşılan veritabanına geri yükledim, ancak kullanıcıların veritabanına erişemez.

Başka bir bilgisayardan önceden paylaşılan bir veritabanını geri yüklediyseniz, eski kullanıcı adları ve parolalar yeni bilgisayar tarafından tanınan değil. Veritabanı paylaşımını durdurmak ve geri yükledikten sonra yeniden paylaşın gerekir. Yeniden paylaştıktan aşamasındadır, veritabanına erişmek için kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Business Contact Manager verilerinizi diğer kullanıcılarla paylaşmakonusuna bakın.

Uzak kullanıcı hesabımın doğrulama başarısız olduğunu belirten bir ileti aldım.

Basit dosya paylaşımı etkin değil ve sizinle paylaşılan veritabanı uzak bilgisayarın yöneticisiyle birlikte doğrulayın.

Aşağıdaki belirten bir ileti aldım: oturum açma hatası: kullanıcı hesabı sınırlaması.

Veritabanının bulunduğu bilgisayarın boş parolaları izin vermeyebilir, oturum açma kısıtlamaları saate göre olabilir veya izin verilen parola değişiklikleri sıklığını sınırlayan bir ilke olabilir. El ile parolanızı sıfırlamak için yönetici soran göz önünde bulundurun.

Parolayı parola ilkesi gereksinimlerini karşılamıyor belirten bir ileti aldım.

Önceden varolan parolaların değil yeniden emin olmak için Parola geçmişini izlenebilir veya veritabanının bulunduğu bilgisayarın en az parola uzunluğu veya bir parola dahil edilecek özel karakterler gerektiren parola ilkeleri olabilir. Yönetici parolanızı el ile değiştirmek için soran göz önünde bulundurun.

Bu Outlook için Business Contact Manager parolamı değiştiremedi belirten bir ileti aldım

 • Uzak hesabınız kilitlenmiş. Bu sorun, hatalı uzak parolanızı yazın ve kullanıcı hesaplarını başarısız oturum açma girişimi kümesi sayısından sonra kilitlemek için güvenlik ilkesi yapılandırılmışsa ortaya çıkar. Yönetici parolanızı sıfırlama gerekebilir.

 • Uzak hesabınızda kullanılamıyor olabilir. Yönetici parolanızı sıfırlamak için soran göz önünde bulundurun.

 • Uzak hesabınızı etkin kullanıcı sonraki oturumda parola değiştirmelisiniz ayarı olabilir. Bu ayar etkinleştirildiyse, Outlook için Business Contact Manager için Uzak parola Değiştir işlevini kullanamazsınız. Bu ayar, uzak kullanıcı hesabınızın devre dışı bırakma veya el ile parolanızı sıfırlamak için yönetici uzak bilgisayarın ya da isteyin.

 • Uzak hesabınızı etkin kullanıcı parolasını değiştiremez ayarı olabilir. Yönetici el ile parolanızı sıfırlama veya bu ayar, kullanıcı hesabınızın devre dışı bırakma gerekir.

 • Boş parola varsa, ağ kimlik doğrulaması için boş parola kullanımını devre dışı bırakılabilir. Business Contact Manager uzak veritabanlarına erişmek için boş olmayan parolalar kullanmanızı öneririz.

Sayfanın Başı

Ek kaynaklar

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×