Verinizi veri grafikleriyle geliştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Diyagramlarınıza veri grafikleri ekleyerek güçlü ve özlü bir şekilde bilgi iletebilirsiniz. Microsoft Office Visio Professional 2007 aralarından seçim yapabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz bir veri grafikleri kümesi içerir. Kendinizinkini de oluşturabilirsiniz.

Bu makalede

Veri grafiğini nedir?

Veri, şekiller içinde görüntüleme

Veri grafiğini değiştirme

Yeni bir veri grafiğinizi oluşturma

Veri grafiğini geliştirme

Veri grafiği nedir?

Veri grafiği, şekillerin içerdiği veriyi göstermek için şekillere uygulayabileceğiniz yenilikler kümesidir. Veri grafiği, verilerinizi metinsel ve görsel (bayraklar ve ilerleme çubukları gibi) öğelerin birleşimi olarak sunar.

Diyelim ki satışlarla ilgili bilgi içeren bir şekliniz var ve o bilgiyi şu şekilde görüntülemek istiyorsunuz:

 • Etiket (Satış Bölgesi) yerine yalnızca değeri (Batı) gösteren, metin olarak bölge

 • Hem etiketi hem de değeri gösteren metin olarak satışlar

 • Yine satışlar, ama bu kez geçerli satışları, yıl için öngörülen satış rakamlarıyla ilişkilendiren bir ilerleme çubuğu olarak

 • Hem etiketi hem de değeri gösteren, bir önceki yılla karşılaştırma

 • Yine bir önceki yılla karşılaştırma, ancak bu kez durumu belirten bir bayrak simgesi olarak

Aşağıdaki veri grafiği bu bilgiyi açıkça ifade eder.

Satış verilerini içeren şekil

Veri grafiği oluşturduktan sonra, şunları yapabilirsiniz:

 • Veri grafiğini aynı veriyi içeren başka şekillere uygulayabilirsiniz.

 • Veri grafiğini, grafiğin uygulandığı şekillerin tümünü otomatik olarak değiştirmek için düzenleyebilirsiniz.

Birden çok şekle veri grafiği uyguladıktan sonra veri grafiğini değiştirirseniz, o değişiklikler o veri grafiğini uyguladığınız şekillerin tümüne uygulanır.

Şekilleriniz için gerektiği kadar çok veri grafiği oluşturabilirsiniz. Örneğin, çalışan verisini göstermek için bir veri grafiği oluşturabilir ve bunu çalışan şekillerinizin tümüne uygulayabilirsiniz. Donanım verisini göstermek için ikinci bir veri grafiği oluşturabilir ve bunu donanım şekillerinizin tümüne uygulayabilirsiniz.

Burada verileri nereden geliyor?

Veri Grafikleri kullanarak gösterebilirsiniz verileri her şeklin Şekil Verileri iletişim kutusunda listelenir. (Microsoft Office Visio önceki sürümlerinde, her şekil için özel özellikleri listesinde bu verilerin gösterilme.) Verileri her şekil için Şekil Verileri iletişim kutusuna ayrı ayrı yazabilirsiniz veya bağlantı verileri şekillere Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Bağlantı verileri şekillere Sihirbazı'nı kullanarak verilerinizi içeri aktarıyorsanız, sizin için verileri göstermek için Visio nasıl istediğinizi seçebilirsiniz. Excel, SQL Server, SharePoint siteleri ve diğer dış kaynaklardan veri içeri aktarmaSihirbazı hakkında daha fazla bilgi için bkz:.

Sayfanın Başı

Şekillerinizde veri görüntüleme

 1. Şeklinizi sağ tıklatın, Veri öğesinin üzerine gelin ve ardından Veri Grafiğini Düzenle öğesini tıklatın.

 2. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, veri grafiğini uygulamak istediğiniz öğeleri seçin. Veri grafiğini Netleştir dahil metin, veri çubukları, simgeler ve renk kodu Kimden, seçebileceğiniz farklı geliştirmeleri hakkında bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Veri grafiğini değiştirme

Var olan veri grafikleri size gerekenleri sağlamıyorsa, yenilerini oluşturmak yerine bunları özelleştirebilirsiniz. Değişiklikler, o veri grafiğinin uygulandığı şekillerin tümüne uygulanır.

 1. Değiştirmek istediğiniz veri grafiğini içeren bir şekli sağ tıklatın, Veri öğesinin üzerine gelin ve ardından Veri Grafiğini Düzenle öğesini tıklatın.

 2. Veri grafiğini özelleştirmek için Veri Grafiğini Düzenle ve Editcallout türü iletişim kutularını kullanın. Veri grafiğini Netleştir aralarından seçim yapabileceğiniz geliştirmeleri hakkında bilgi için bkz.

Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda Tamam öğesini tıklattıktan sonra, değişiklikler, veri grafiğinin kendisine ve veri grafiğinin uygulandığı şekillerin tümüne uygulanır.

Sayfanın Başı

Yeni veri grafiği oluşturma

 1. Veri öğesini ve ardından Şekillerdeki Verileri Göster öğesini tıklatın.

 2. Veri Grafikleri görev bölmesinde, Yeni veri grafiği oluştur'n altında, Yeni Veri Grafiği'ni tıklatın.

 3. Veri grafiğini özelleştirmek için Yeni veri grafiği ve Newcallout türü iletişim kutularını kullanın. Veri grafiğini Netleştir aralarından seçim yapabileceğiniz farklı geliştirmeleri hakkında bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Veri grafiğini geliştirme

Veri grafiğinizi geliştirmek için dört tür öğe ekleyebilirsiniz: metin, veri çubuğu, simge ve renk kodlama. Aşağıdaki bölümler her öğe türünün nasıl ekleneceğini açıklar.

Bir veri grafiğine metin ekleme

Bir veri grafiğine veri çubuğu ekleme

Bir veri grafiğini ayarlama simge ekleme

Değere göre renk ekleme

Veri grafiğine metin ekleme

Arasından seçim yapabileceğiniz birkaç metin alanı stili vardır. Bazı stiller, sütunun hem adını hem de değerini içeren metin belirtme çizgileridir. Diğer stiller yalnızca veri değerini gösteren başlıklardır.

Aşağıdaki şekilde başlıklar, metin belirtme çizgileri ve değerler gösterilmektedir.

Veri grafiği metin öğesi parçaları.

1. Başlıklar yalnızca değerleri gösterir.

2. geçen yıl için karşılaştırıldığında belirtme çizgisi için etiketi olur.

3. +13% bu belirtme çizgisi değeridir.

 1. Veri menüsünde, Şekillerdeki Verileri Göster öğesini tıklatın.

 2. Veri Grafikleri görev bölmesinde, metin eklemek istediğiniz veri grafiğini sağ tıklatın ve ardından Düzenle öğesini tıklatın.

 3. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, Yeni Öğe öğesini ve ardından Metin öğesini tıklatın.

 4. Yeni Metin iletişim kutusunda, Veri Alanı öğesini tıklatın ve listeden bir öğe seçin.

 5. Belirtme Çizgisi öğesini tıklatın ve listeden bir simge kümesi stili seçin.

 6. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle belirtme çizgisi konumunu seçin:

  • Çağrı konumu öğesinin altında, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu işaretleyin.

  • Varsayılan konumu kullan onay kutusunu işaretleyin ve ardından Yatay ve Dikeymetin kutularını tıklatın ve listelerden konum seçin.

 7. Ayrıntılar öğesinin altında, belirtme çizgisinin veya başlığın nasıl görüneceğini seçmek için seçenekleri belirleyin.

Veri grafiğine veri çubuğu ekleme

Veri çubukları verinizi dinamik bir şekilde ilerleme çubukları, yıldız derecelendirmeleri, termometre ve hızölçerler gibi küçük şemalar ve grafiklerde gösterir.

 1. Veri menüsünde, Şekillerdeki Verileri Göster öğesini tıklatın.

 2. Veri Grafikleri görev bölmesinde, veri çubuğu eklemek istediğiniz veri grafiğini sağ tıklatın ve ardından Düzenle öğesini tıklatın.

 3. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, Yeni Öğe öğesini ve ardından Veri Çubuğu öğesini tıklatın.

 4. Yeni Veri Çubuğu iletişim kutusunda, Veri Alanı öğesini tıklatın ve listeden bir öğe seçin.

 5. Belirtme Çizgisi öğesini tıklatın ve listeden bir simge kümesi stili seçin.

 6. Belirtme çizgisi konumu seçmek için, şunlardan birini yapın:

  • Çağrı konumu öğesinin altında, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu işaretleyin.

  • Varsayılan konumu kullan onay kutusunu işaretleyin ve ardından Yatay ve Dikeymetin kutularını tıklatın ve listelerden konum seçin.

 7. Ayrıntılar öğesinin altında, veri çubuğunun nasıl görüneceğini seçmek için seçenekleri belirleyin.

Veri grafiğine simge kümesi ekleme

Verilerinizi bayraklar, trafik işaretleri ve eğilim okları gibi simge kümeleri kullanarak gösterebilirsiniz. Örneğin, geçerli satışların, önceki yılın satışlarına kıyasla ne durumda olduğunu göstermek için bayrak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bayrak değerlerini, mavi bayrak satışların önemli ölçüde arttığı, sarı bayrak satışların biraz arttığı ve kırmızı bayrak satışların bu yıl azaldığı anlamına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Farklı veri kümelerini gösteren şekiller

 1. Veri menüsünde, Şekillerdeki Verileri Göster öğesini tıklatın.

 2. Simge eklemek istediğiniz veri grafiğini sağ tıklatın ve ardından Düzenle öğesini tıklatın.

 3. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, Yeni Öğe öğesini ve ardından Simge Kümesi öğesini tıklatın.

 4. Yeni Simge Kümesi iletişim kutusunda, Veri Alanı öğesini tıklatın ve listeden bir öğe seçin.

 5. Belirtme Çizgisi öğesini tıklatın ve listeden bir simge kümesi stili seçin.

 6. Belirtme çizgisi konumu seçmek için, şunlardan birini yapın:

  • Çağrı konumu öğesinin altında, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu işaretleyin.

  • Varsayılan konumu kullan onay kutusunu işaretleyin ve ardından Yatay ve Dikey metin kutularını tıklatın ve listelerden konum seçin.

 7. Her bir simgeyi gösterme kuralları öğesinin altında, her simgenin temsil edeceği değerleri seçin. Önceki örneği kullanacak olursak, Simge Kümesini Düzenle iletişim kutusu, aşağıdaki şekilde olduğu gibi görünür.

Bayrak simgeleri için kuralların uygulandığı Simge Kümesi Düzenleme iletişim kutusu

Değerle renk ekleme

Değere Göre Renklendir seçeneğini kullanarak, benzersiz değerleri veya değer aralıklarını göstermek için renk uygulayabilirsiniz.

Her renk benzersiz bir değeri temsil eder      Aynı değere sahip şekillerin tümüne aynı rengi uygulayabilirsiniz. Örneğin, satış bölümündeki çalışanlara yönelik işaretlerin tümünü sarı, muhasebe bölümündeki çalışanlara yönelik işaretlerin tümünü de kırmızı yapabilirsiniz.

Bölümü gösterecek şekilde renklendirilmiş çalışan şekilleri

Her renk bir değer aralığını temsil eder      Bir değer aralığını göstermek için parlaktan soluk renge doğru çeşitli renkler kullanabilirsiniz. Örneğin, satışlarda yüksek, orta ve düşük artışlara sahip bölgeleri temsil etmek üzere kırmızıdan pembeye doğru açılan bir renk aralığı kullanabilirsiniz.

Göreli kazançları gösterecek şekilde renklendirilmiş, satışları gösteren şekiller

 1. Veri menüsünde, Şekillerdeki Verileri Göster öğesini tıklatın.

 2. Veri Grafikleri görev bölmesinde, renk kodlaması uygulamak istediğiniz veri grafiğini sağ tıklatın ve ardından Düzenle öğesini tıklatın.

 3. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, Yeni Öğe öğesini ve ardından Değere Göre Renklendir öğesini tıklatın.

 4. Değere Göre Yeni Renk iletişim kutusunda, Görüntüle öğesinin altında, Veri alanı listesinden bir öğe seçin.

 5. Renklendirme yöntemi öğesinin altında, şunlardan birini yapın:

  • Aynı değere sahip şekillerin tümüne aynı rengi uygulamak için Her renk benzersiz bir değeri temsil eder öğesini seçin.

   Renk atamaları listesi kullanılabilir olan değerlerin tümünü gösterir ve her değere bir dolgu rengiyle metin rengi atar. Farklı bir dolgu veya metin rengi seçmek için, Dolgu Rengi veya Metin Rengi okunu tıklatın.

  • Çeşitli değerleri göstermek amacıyla parlaktan solguna çeşitli renkler kullanmak için Her renk bir değer aralığını temsil eder öğesini seçin.

   Renk atamaları listesi olası değer aralıklarının listesini gösterir ve her aralığa bir dolgu rengiyle metin rengi atar. Özel aralıklar oluşturmak için Değer 1 ve Değer 2 kutularına farklı değerler girin. Her değer için farklı dolgu ve metin rengi seçmek isterseniz, Dolgu Rengi veya Metin Rengi okunu tıklatabilirsiniz. Ancak, renk kümelerinin parlaktan solguna etkisini korumak için, yalnızca Renk atamaları listesindeki ilk öğe için farklı bir renk seçmenizi öneririz.

 6. Ayarları çiziminizdeki şekillere uygulamak için önce Değere Göre Yeni Renk, sonra da Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda Tamam öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×