Verilerinizi temizlemenin ilk on yolu

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Yanlış yazılmış sözcükleri, geçeceğinizi sondaki boşlukları, istenmeyen önekleri, hatalı durumda ve yazdırılmayan karakterleri bir hatalı ilk izlenim. Ve, hatta tam listesi verilerinizi kirli ulaşabilirsiniz yolu değildir. , Kollarýný döndürün. Microsoft Excel çalışma sayfalarınızın bazı önemli spring-cleaning zamanı.

Her zaman bir veritabanı, metin dosyası veya Web sayfası gibi bir dış veri kaynağından içeri aktardığınız veri türünü ve biçim denetlemenizi yoktur. Verileri çözümleyebilir önce onu çizim tuvali genellikle gerekir. Neyse ki, Excel'de veri istediğiniz hassas biçiminde çalışmanıza yardımcı olacak birçok özellik bulunmaktadır. Bazı durumlarda, görev açıktır ve iş yapar belirli bir özelliği yoktur. Örneğin, yazım denetleyicisinin yanlış yazılmış sözcüklerin açıklama veya açıklamalar içeren sütunları temizlemek için kolayca kullanabilirsiniz. Veya, yinelenen satırları kaldırmak isterseniz, hızlı bir şekilde Yinelenenleri Kaldır iletişim kutusunu kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Diğer zamanlarda, yeni değerler içeri aktarılan değerleri dönüştürmek için formül kullanarak bir veya daha fazla sütun işleme gerekebilir. Örneğin, sondaki boşlukları kaldırmak isterseniz, formül kullanarak, yeni sütun boyunca aşağı doğru doldurma, yeni sütunun formülleri değerlere dönüştürme ve ardından özgün sütun kaldırma verileri temizlemek için yeni bir sütun oluşturabilirsiniz.

Verileri temizleme temel adımları şunlardır:

 1. Bir dış veri kaynağından verileri içeri aktarma.

 2. Ayrı bir çalışma kitabında özgün verileri yedek kopyasını oluşturun.

 3. Verileri satır ve sütunlarla tablo biçiminde olduğundan emin olun: her sütunun, tüm sütunları ve satırları görünür ve aralıkta hiç boş satır benzer veriler. En iyi sonuçları elde etmek için Excel tablosunu kullanın.

 4. Sütun düzenlemeyi ilk olarak, Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanarak veya yazım denetimi gibi gerektirmeyen görevleri yapın.

 5. Ardından, sütun düzenleme gerektiren görevler yapın. Bir sütun değiştirmek için genel adımlar şunlardır:

  1. Yeni bir sütun (B) yanındaki (A) temizlenmesi gerekiyor özgün sütun ekleme.

  2. Verileri yeni sütunu (B) üstündeki dönüştüren bir formül ekleyin.

  3. Yeni sütunu (B) formülde aşağıya doğru doldurma. Excel tablosunda hesaplanmış sütun aşağı doldurulmuş değerlerle otomatik olarak oluşturulur.

  4. Yeni sütunu (B) seçin, kopyalayın ve sonra yeni sütuna (B) değerlerini yapıştırın.

  5. Yeni sütun B A'ya dönüştürür özgün sütun (A) kaldırma

Aynı veri kaynağına düzenli aralıklarla temizlemek için tüm sürecini otomatikleştirmek için kod yazma veya Makro kaydetmeyi göz önünde bulundurun. Dış üçüncü taraf sağlayıcılar bölümünde listelenen üçüncü taraf satıcıların, saat veya kendi başınıza işlemi otomatik hale getirmek için kaynakları yoksa, kullanarak kabul edebilirsiniz yazılmış eklentiler birtakım vardır.

Daha fazla bilgi

Açıklama

(İçeri aktarmayı) bağlanırken verilere genel bakış

Tüm Office Excel'e Dış verileri almak için yolları açıklanmaktadır.

Çalışma sayfası hücrelerinin verilerini otomatik olarak doldurma

Doldurma komutunun nasıl kullanılacağını gösterir.

Oluşturma ve biçimlendirme tabloları

ekleyerek veya satırları ve sütunları kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Excel tablosunda hesaplanan sütunları kullanma

Excel tablosu oluşturma ve ekleme veya sütunları ya da hesaplanan sütun silme işlemleri gösterilir.

Makro oluşturma

Makro kullanarak yinelenen görevleri otomatikleştirmek için çeşitli yollar gösterir.

Yazım denetleyicisi değil yalnızca yanlış yazılmış sözcükleri bulmak için ancak tutarlı bir şekilde, ürün veya şirket adı gibi bu değerler özel sözlüğe ekleyerek kullanılmayan değerleri bulmak için kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Yazım ve dil bilgisini denetleme

Çalışma sayfasında yanlış yazılmış sözcükleri düzeltme gösterilmektedir.

Yazım denetleyicisine sözcükler eklemek için özel sözlükleri kullanma

Özel sözlükleri kullanma işlemleri anlatılmaktadır.

Yinelenen satırları verileri içeri yaygın bir sorun olur. İlk sonuçları istediğinizi doğrulamak benzersiz değerlere filtre uygulayan iyi bir fikirdir önce yinelenen değerleri kaldırın.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Benzersiz değerleri filtreleme veya yinelenen değerleri kaldırma

İki yakından ilgili yordamlar gösterir: benzersiz satırları için filtre etme ve yinelenen satırları kaldırın.

Ardından bir virgül ve boşluk veya gereksiz veya artık dizenin sonundaki parenthetic bir tümceciği gibi bir sonek etiketi gibi yaygın bir öndeki dize kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu metin örneklerini bulma ve hiçbir metin ya da diğer metinler ile değiştirerek yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Bir hücre (büyük küçük harf duyarlı) metin olup olmadığını denetleme

hücrenin metin (büyük küçük harf duyarlıdır) içerip içermediğini denetleyin

Bul komutu ve çeşitli işlevleri metin bulmak için nasıl kullanılacağını gösterir.

Metinden karakter kaldırma

Replace komutu ve çeşitli işlevleri metni kaldırmak için nasıl kullanılacağını gösterir.

Çalışma sayfasında metin ve sayıları bulma veya değiştirme

Bul ve Değiştir iletişim kutularını kullanma işlemleri gösterilir.

Bul, BULB

MBUL, ARAB

Değiştir, DEĞİŞTİRB

YERİNEKOY

soldan, SOLB

sağdan, SAĞB

Uzunluk, UZUNLUKB
PARÇAAL, ORTAB

Bulma ve dize içinde bir alt dize değiştirme, dize bölümlerini ayıklayan veya bir dizenin uzunluğunu belirleme gibi çeşitli dize işleme görevleri yapmak için kullanabileceğiniz işlevleri alanlarıdır.

Bazen metnin büyük/küçük harf özellikle ilgili olduğu zaman metin karışık Çantası içinde gelir. Bir veya daha büyük/küçük harf üç işlevleri kullanarak e-posta adresleri gibi harfleri küçük harf, büyük harfler, ürün kodları veya düzgün harf gibi adları veya kitap başlıkları gibi metin dönüştürebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Metinde büyük/küçük harfi değiştirme

Üç büyük/küçük harf işlevlerinin nasıl kullanılacağı gösterir.

LOWER

Harfleri küçük bir metin dizesindeki tüm büyük harfler dönüştürür.

UYGUN

Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde harf dışı karakterlerin ardından gelen diğer harfleri büyük harfe çevirir. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir.

UPPER

Büyük harfler için metne dönüştürür.

Bazen metin değerlerini satır aralığı, boşluklar, veya birden çok eklenmiş boşluk karakterleri (32 ve 160 değerleriUnicode karakter kümesi) veya (0-31, 127, 129, 141, 143, 144 ve 157 değerleri Unicode karakter kümesi) basılamayan karakterleri içeriyor. Sıralama, filtre uygulamak veya arama şu karakterlerden bazen beklenmeyen sonuçlara neden olabilir. Örneğin, dış veri kaynağındaki istemeden fazladan boşluk karakterleri ekleyerek yazım hataları kullanıcılar yapabilir veya dış kaynaklardan veri içeri aktarılan metin metin eklenmiş basılamayan karakterleri içerebilir. Bu karakterlerden kolayca fark edilir değil, beklenmeyen sonuçlar anlamak zor olabilir. Bu istenmeyen karakterleri kaldırmak için KIRPMA, temiz ve YERİNEKOY işlevlerinin birleşimini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Tüm boşlukları ve yazdırılmayan karakterleri Unicode karakter kümesi kaldırma yöntemi gösterilmektedir.

KODU

Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir.

TEMİZLE

7 bit ASCII kodu (değerler 0-31) ilk 32 yazdırılmayan karakterleri metinden kaldırır.

TRIM

7 bit ASCII boşluk karakterini (değeri 32) metinden kaldırır.

YERİNEKOY

YERİNEKOY işlevinin 7 bit ASCII karakter KIRPMA ve temiz işlevleri kendisi için tasarlanmış yüksek değeri Unicode karakterleri (127, 129, 141, 143, 144, 157 ve 160 değerleri) değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Verileri temizlemenin gerektirebilecek sayılarla iki ana sorun vardır: sayıyı metin olarak yanlışlıkla içeri aktarılan ve eksi işareti kuruluşunuz için standart değiştirilmesi gerekir.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Metin olarak depolanan sayıları sayılara dönüştürme

Hangi hesaplamalar sorunlara veya sayı biçimine kafa karıştırıcı sıralama düzenleri Sebze biçimlendirilmiş ve hücrelerde metin olarak depolanan sayıları dönüştürme gösterilmektedir.

DOLAR

Bir sayının metin biçime dönüştürür ve para birimi simgesi için geçerlidir.

TEXT

Bir değeri olarak belirli bir sayı biçiminde metne dönüştürür.

DÜZELTİLDİ

Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar, virgül ve nokta kullanarak sayıyı ondalık biçimler ve sonucu metin olarak verir.

VALUE

Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir.

Çünkü çok fazla farklı tarih biçimleri vardır ve bu biçimleri, eğik çizgi işareti veya tire içeren diğer dizeler veya numaralandırılmış bölümü kodlar kafanız çünkü tarihler ve saatler çoğunlukla dönüştürülür ve yeniden biçimlendirilmiş gerekir.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Tarih sistemi, biçimi veya iki basamaklı yıl yorumu değiştirme

Office Excel'de tarih sistemini nasıl çalıştığı açıklanır.

Saatleri dönüştürme

Farklı zaman birimleri arasında dönüştürme gösterilmektedir.

Metin biçiminde depolanan tarihleri tarihe dönüştürme

Hangi hesaplamalar sorunlara veya tarih biçimine kafa karıştırıcı sıralama düzenleri Sebze biçimlendirilmiş ve hücrelerde metin olarak depolanan tarihleri tarihe dönüştürme gösterilmektedir.

DATE

Belirli bir tarihi temsil eden sıralı seri numarasını verir. Hücre biçimi fonksiyon girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir.

TARİHSAYISI

Bir tarihi seri numarasına metin gösterilen dönüştürür.

TIME

Belirli bir zamanın ondalık sayısını verir. Hücre biçimi fonksiyon girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir.

ZAMANSAYISI

Bir metin dizesiyle gösterilen zamanı ondalık sayı halinde verir. Ondalık sayı 0 (sıfır) ile 0,99999999 bir kez temsil eden 0'dan değerdir: 00:00 (00:00:00: 00) ile 23:59:59 (23:59:59 arasında).

Ortak bir görevi bir dış veri kaynağından verileri aldıktan sonra tek bir hücrede iki veya daha fazla sütunu birleştirme veya bir sütun iki veya daha fazla sütuna bölme tıklatmaktır. Örneğin, bir ad ve Soyadı tam adı içeren bir sütunu bölme isteyebilirsiniz. Veya, ayrı Cadde, şehir, bölge ve posta kodu sütunlar adres alanı içeren bir sütunu bölme isteyebilirsiniz. Tersi de doğru olabilir. Tam adı sütununa bir ad ve Soyadı sütun birleştirme ya da bir sütuna ayrı adres sütunu birleştirme isteyebilirsiniz. Birden fazla sütuna bölme veya birleştirme bir sütuna gerektirebilir ek ortak değerleri ürün kodları, dosya yollarını ve Internet Protokolü (IP) adresleri içerir.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Adları ve soyadları bir araya getirme

metin ve sayıları birleştirmek

metni bir tarih veya saat ile birleştirme

bir işlev kullanarak iki veya daha fazla sütunu birleştirme

İki veya daha fazla sütun değerlerden birleştirilmesi tipik örnekler gösterir.

Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı ile metni farklı sütunlara bölme

Bu Sihirbazı çeşitli yaygın ayırıcıları göre sütunları bölmek için nasıl kullanılacağını gösterir.

Metni farklı işlevlere sahip sütunlara bölme

Sol kullanma gösterilmektedir PARÇAAL, sağ, Ara ve uzunluk işlevlerini adı sütunu iki veya daha fazla sütunlara bölmek için.

Hücrelerin içeriğini bölme veya birleştirme

Birleştir işlevi, & (ve işareti) işleci ve metni sütunlara Dönüştürme Sihirbazı dönüştürme nasıl kullanılacağını gösterir.

Hücreleri birleştirme veya birleştirilmiş hücreleri bölme

Hücreleri Birleştir, Birleştirme genelindeve Birleştir ve Ortala komutlarının nasıl kullanılacağını gösterir.

BİRLEŞTİR

İki veya daha fazla metin dizesini bir metin dizesi olarak birleştirir.

Çözümleme ve biçimlendirme özelliklerine Office Excel'de çoğu düz iki boyutlu, tek bir tablodaki verilerin var olduğunu varsayalım. Bazen sütunlar haline satırları yapmak isteyebilirsiniz ve sütunları satır haline gelir. Diğer zamanlarda veri sekmeli biçimde bile yapılandırılmamış ve verilerinden bir nontabular bir tablolu biçimine dönüştürmek için bir yol arıyorsunuz.

Daha fazla bilgi

Açıklama

DEVRİK_DÖNÜŞÜM

Dikey bir hücre aralığını yatay bir aralık olarak veya tersine.

Bazen, Veritabanı yöneticileri Office Excel bulma ve iki veya daha fazla tablo katıldığında eşleştirme hataları düzeltmek için kullanın. Bu, her iki tablodaki tüm kayıtları görmek için veya tabloyu karşılaştırmak ve eşleşmeyen satırları bulmak için farklı çalışma sayfalarından, örneğin, iki tablo mutabakat gerektirebilir.

Daha fazla bilgi

Açıklama

Veri listesindeki değerleri arama

Ortak verileri arama işlevleri kullanarak aramak yolları gösterilmektedir.

ARAMA

Tek satırlı veya tek sütunlu aralığın ya da bir diziden bir değer döndürür. ARA işlevinin iki sözdizimi vardır: vektör biçimi ve dizi biçimi.

YATAYARA İŞLEVİ

Üst satırı tablonun veya değerlerin dizisini bir değeri arar ve sonra tablo veya dizideki belirttiğiniz bir satırındaki aynı sütunda bir değer döndürür.

DÜŞEYARA

Bir tablo dizinin ilk sütunda arar ve tablo dizisindeki başka bir sütundan aynı satırda bir değer döndürür.

INDEX

Bir değer veya başvurusu tablo veya aralığın içindeki bir değeri döndürür. İNDİS işlevinin iki biçimi vardır: dizi ve başvuru formunda.

MATCH

Belirli bir sırada belirtilen bir değerle eşleşen bir dizideki öğenin göreli konumunu verir. Öğenin kendisini değil konumunu bulmanız gereken durumlarda ARA işlevlerinden biri yerine KAÇINCI işlevini kullanın.

KAYDIR

Bir hücre veya hücre aralığındaki belirtilen sütun ve satır sayısında bir aralığın başvurusunu verir. Verilen başvuru, bir tek hücre veya bir hücre aralığı olabilir. Verilecek satır veya sütun sayısını belirleyebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×