Verilerinizi halka grafikte sunma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Excelkullanarak, hızlı bir şekilde verilerinizi halka networksolutions ve sonra o halka grafik daha kolay okunmasını sağlamak için yeni biçimlendirme özelliklerini kullanın. Örneğin, bir gösterge, veri etiketlerini ve her halka halka grafik temsil göz işaret eden metin kutuları ekleyerek, size hızlı bir şekilde grafikte çizilen veri anlayabilirsiniz.

Biçimlendirilmiş halka grafik

Halka grafik oluşturduktan sonra farklı açılardan için dilimleri döndürmek, halka grafiğindeki dilimler çekerek üzerinde belirli dilimleri odaklanmak veya büyütmek veya dilimler boyutunu küçültmek için halka grafik Delikli boyutunu değiştirme.

Not: Office 2016ile başlayarak, halka grafikler Yıldız Yağmuru grafikler lehine iptal edilen.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Halka grafikte veri çizme hakkında daha fazla bilgi edinin

Ayrıntılı halka grafik oluşturma

Halka grafik dilimleri döndürme

Halka grafik dilimleri

Halka grafikte Delikli boyutunu değiştirme

Grafiği şablon olarak kaydetme

Halka grafikte veri çizme hakkında daha fazla bilgi edinin

Sütunlar veya yalnızca bir çalışma sayfasındaki satırlar halinde yerleştirilmiş veriler halka grafikte çizilebilir. Bir pasta grafik gibi bir halka grafik parçaların bütünle ilişkisini gösterir, ancak halka grafik birden fazla veri serisiiçerebilir. Halka grafikte çizmek her veri serisi bir halka grafik için ekler. İlk veri serisinin grafik ortasında görüntülenir.

Kendi döngüsel yapısı, halka grafikler okumak birden çok veri serisi ne zaman görüntüleneceğini özellikle kolay değildir. Dış halkalar ve iç halkalar oranlarını verilerin boyutunu doğru bir şekilde göstermeyen — fiili değerlerine daha küçük sırada dış halkalar veri noktalarını iç halkalar veri noktalarına daha büyük görünebilir. Halka grafikte veri etiketlerini değerleri veya yüzdeleri görüntüleme oldukça yararlı olur, ancak veri noktalarını yan yana karşılaştırmak istiyorsanız, bir yığılmış sütun kullanmalısınız veya bunun yerine yığılmış çubuk grafik.

Bir halka kullanmayı düşünün ne zaman grafik:

 • Çizmek istediğiniz bir veya birden çok veri serisi var.

 • Çizmek istediğiniz değerlerin hiçbiri negatif değil.

 • Çizmek istediğiniz değerlerin hiçbiri sıfır (0) değeriyle değildir.

 • Veri serisini başına yediden fazla kategoriniz olmadığında.

 • Kategorileri halka grafiğindeki içinde bütün parçalarını temsil eder.

Halka grafik oluşturduğunuzda, aşağıdaki halka grafik alt türleri birini seçebilirsiniz:

 • Halka    Halka grafik burada her halka bir veri serisini gösterir çaldığında içinde veri görüntüleme. Veri etiketlerini yüzdeleri görüntülenirse, her halka % 100 toplam.

  Halka grafik türü

 • Ayrılmış halka    Çok benzer ayrılmış pasta grafikler, ayrılmış halka grafik her değerin katkı toplama tek tek değerleri vurgulayarak görüntüler, ancak bunlar birden fazla veri serisi içerebilir.

  Ayrılmış halka grafik türü

Halka grafikler ve ayrılmış halka grafik 3-b içinde kullanılamaz, ancak bu grafikleri bir 3-D benzeri görünüm vermek için biçimlendirme 3-b kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ayrıntılı halka grafik oluşturma

Biçimlendirilmiş halka grafik

Şimdi, nasıl oluşturuyoruz bu halka grafik? Aşağıdaki yordamı benzer sonuçlar halka grafik oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayın veya kendi veri kullanabilirsiniz.

 1. Bir halka grafikte çizmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın veya örnek çalışma sayfası verileri boş bir çalışma sayfasına kopyalayın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme
   Yardım'dan örnek seçme
  3. CTRL+C tuşlarına basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Avrupa

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Asya

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  Amerika Birleşik Devletleri

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Halka grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 3. Ekle sekmesinin grafikler grubunda, Diğer grafikler' ı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 4. Halkaaltında halka' ı tıklatın.

 5. Halka grafikte çizim alanı ' ı tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 6. Tasarım sekmesinde, Grafik düzenleri grubunda, kullanmak istediğiniz düzeni seçin.

  Excel Şerit resmi

  Bizim halka grafik için Düzen 6kullandık.

  Düzen 6 bir gösterge görüntüler. Grafiğinizi çok fazla sayıda gösterge girdileri varsa veya gösterge girdileri kolayca ayırt etmek için değilseniz, veri noktalarına (Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Veri etiketleri gösterge görüntüleyen yerine halka grafikte veri etiketleri ekleme isteyebilirsiniz düğmesi).

 7. Tasarım sekmesinde, Grafik Stilleri grubunda kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Bizim halka grafik için Stil 26kullandık.

 8. Grafiğin boyutunu değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

  2. Biçim sekmesinde, Boyut grubunda Şekil Yüksekliği ve Şekil genişliği kutusuna istediğiniz boyutu girin.

   Bizim halka grafik için 4" ve Şekil genişliği 5,5"için şekil yüksekliği ayarlayın.

 9. Halka Delikli boyutunu değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir veri serisini tıklatın veya grafik öğeleri (Biçim sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) listesinden seçin.

   Kitap resmi

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

  3. Seri seçenekleri' ni tıklatın ve ardından Halka Delikli boyutualtında kaydırıcıyı istediğiniz boyuta sürükleyin veya yüzde kutusuna 10 ile 90 arasında bir yüzde değeri yazın.

   Bizim halka grafik için % 20kullandık.

 10. Verileri sağlamak için etiketleri daha iyi, aşağıdaki Standı:

  1. Bütün veri serileri için veri etiketlerini seçin veya bunları (Biçim sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) grafik öğeleri listesinden seçmek için bir veri etiketini bir kez tıklatın.

  2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi tıklatın ve sonra şekil stili tıklatın.

   Excel Şeridinde Şekil Stilleri

   Bizim halka grafik için Hafif Efekt - Koyu 1kullandık.

  3. Halka grafiğinizdeki tüm veri serilerinin veri etiketlerini biçimlendirmek için bu adımları yineleyin.

 11. Grafik başlığını Biçimlendir ve değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafik başlığını tıklatın ya da grafik öğeleri (Biçim sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) listesinden seçin.

  2. Kullanmak istediğiniz başlığı yazın ve ENTER tuşuna basın.

  3. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi tıklatın ve sonra şekil stili tıklatın.

   Bizim halka grafik için Orta Efekt - Vurgu 1kullandık.

  4. Başlığın değiştirmek isterseniz, istediğiniz konuma sürükleyin.

 12. Göstergenin biçimini değiştirmek için Gösterge'yi tıklatın ve sonra Şekil Stilleri kutusunu (Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda, diğer Diğer düğmesi düğmesini), istediğiniz stili seçin.

 13. Halka halkalar işaret eden okların bulunduğu metin etiketleri eklemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Düzen sekmesinde, Ekle grubunda, Metin kutusunutıklatın.

  2. Metin kutusunu yerleştirmek istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın istediğiniz grafiği tıklatın.

  3. Metin kutusunu seçin ve sonra Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda düğme resmi iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  4. Metin kutusuöğesini tıklatın ve Otomatik Sığdırmaaltında şekli metin sığacak şekilde yeniden boyutlandırma onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın.

  5. Şekil Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz stili seçin.

  6. Düzen sekmesinde, Ekle grubunda, şekiller' i tıklatın.

  7. Çizgiler' in altında Okutıklatın.

  8. Grafikte, istediğiniz yere işaret edecek şekilde halka çaldırma için metin kutusunun Köşeden oku çizin.

  9. Metin kutuları biçimini değiştirmek için bir metin kutusunu tıklatın ve sonra (Biçim sekmesi, Şekil Stilleri grubu) Şekil Stilleri grubunda istediğiniz stili seçin.

   Grafiğinizdeki tüm halka halkalar için bu adımları yineleyin.

 14. Grafiğin arka planı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafik alanına tıklayın ya da grafik öğeleri (Biçim sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) listesinden seçin.

  2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi tıklatın ve sonra şekil stili tıklatın.

   Bizim halka grafik için Hafif Efekt - Vurgu 3'ünkullandık.

 15. Grafik arka köşelerindeki yuvarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda düğme resmi iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  2. Kenarlık Stilleri'nitıklatın ve sonra yuvarlatılmış köşeler onay kutusunu seçin.

 16. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Yerleşik alanında, kullanmak istediğiniz temaya tıklayın.

   Bizim halka grafik için Apex temayı kullandık.

Sayfanın Başı

Halka grafik dilimleri döndürme

Halka içinde hangi veri serisi içinde grafik içinde Office Excel 2007 çizilir sırası çalışma sayfasındaki verileri sıraya göre belirlenir. Farklı bir perspektif için halka grafik içinde dilimler 360 derece halka grafikte çemberin döndürebilirsiniz.

Döndürülmüş halka grafik

 1. Halka grafikteki veri serisini veya veri noktasını tıklatın veya grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafiği tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra istediğiniz veri serisini veya istediğiniz veri noktasını tıklatın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. İlk dilimin açısı kutusu altında istediğiniz döndürme derecesini için kaydırıcıyı sürükleyin veya 0 (sıfır) ile ilk dilimin görünmesini istediğiniz açıyı belirtmek için 360 arasında bir değer yazın.

Sayfanın Başı

Halka grafik dilimleri

Halka grafik dilimlerini tek tek vurgulamak için grafik oluşturduğunuzda ayrılmış halka grafik türü kullanabilirsiniz. Ayrılmış halka grafik her değerin katkı bir toplama tek tek değerleri vurgulayarak görüntüler. Tüm dilimleri veya tek tek dilimleri halka Açılım ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ayrılmış halka grafik

Dilimleri el ile çeker.

Dilimi dışarı çekilmiş halka grafik

Ayrılmış halka grafikte dilimler ayarlarını değiştirme

 1. Ayrılmış halka grafikte, bir veri serisini veya veri noktasını tıklatın veya bir veri serisinin grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra bir veri serisine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Ayrılmış halkaaltında ayrımı yüzdesini azaltmak veya artırmak için kaydırıcıyı sürükleyin veya yüzde kutusuna istediğiniz ayrımı yüzdesini yazın.

Halka grafik dilimleri el ile isteme

Halka grafik tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tüm halka grafiğindeki dilimler çıkarmak için grafiğin ortasından sürükleyin.

 • Halka grafikte tek tek dilimleri için çıkarmak istediğiniz dilimi tıklatın ve ardından o dilimi grafiğin ortasından dışarı doğru sürükleyin.

Sayfanın Başı

Halka grafikte Delikli boyutunu değiştirme

Genişliyor veya halka grafikte Delikli boyutunu küçültme göre azaltabilir veya dilimler genişliğini artırabilirsiniz. Örneğin, uzun seri veya kategori adlarını veya bir bileşimini adları, değerler ve yüzdeleri içeren veri etiketleri daha iyi sığması için geniş dilimler görüntülemek isteyebilirsiniz.

 1. Halka grafik veri serisi tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafiği tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra bir veri serisine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Halka Delikli boyutualtında kaydırıcısını istediğiniz boyuta sürükleyin veya yüzde kutusuna 10 ile 90 arasında bir yüzde değeri yazın.

Sayfanın Başı

Grafiği şablon olarak kaydetme

Tam da oluşturduğunuz gibi başka bir grafik oluşturmak isterseniz, diğer benzer grafiklere temel alacağı şekilde kullanabildiğiniz şablon olarak bu grafiği kaydedebilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz grafiği tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tür grubunda Şablon olarak Kaydet'i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Dosya adı kutusuna şablon için bir ad yazın.

  İpucu: Başka bir klasör belirtmediğiniz taktirde şablon dosyası (.crtx) Grafikler klasörüne kaydedilir; şablon hem Grafik Ekle iletişim kutusunda (Ekle sekmesi, Grafikler grubu, İletişim Kutusu Başlatıcısı düğme resmi ), hem de Grafik Türünü Değiştir iletişim kutusunda (Tasarım sekmesi, Tür grubu, Grafik Türünü Değiştir) Şablonlar altında kullanılabilir.

  Grafik şablonu uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz: Özel grafiği şablon olarak kaydetme.

Not: Grafik Şablonu grafik biçimlendirme içeren ve grafiği şablon olarak kaydettiğinizde kullanılan renkleri depolar. Başka bir çalışma kitabındaki bir grafik oluşturmak için grafik şablonu kullandığınızda, yeni grafiğe grafik şablonu renklerini kullanır; çalışma kitabına uygulanmış durumda belge teması renklerini değil. Grafik Şablonu renkler yerine belge Tema renkleri kullanmak için grafik alanını sağ tıklatıp kısayol menüsünde stilinde Eşleştir'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×