Verilerinizi dağılım grafiği veya çizgi grafiğinde gösterme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı çizgileri olan dağılım grafiği özellikle görüntülendiğinde, dağılım grafikleri ve çizgi grafikler çok benzer bakın. Ancak, yatay eksene (x ekseni olarak da bilinir) veri biçimini her bu grafik türlerinin çizer ve dikey eksen (y ekseni olarak da bilinir) çok farklıdır.

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği
Sayısal değerleri boyunca yatay ve dikey eksen düzensiz aralıklarla görüntülenen tek bir veri noktaları içine bu değerlerini birleştirme, bu biçimlendirilmiş dağılım grafiği görüntüler.
Biçimlendirilmiş çizgi grafiği
Bu biçimlendirilmiş çizgi grafiği, kategori verilerini (Bu örnekte, bir zaman aralığı bir yatay eksen boyunca eşit olarak) ve tüm sayı değer verilerini bir dikey eksen boyunca eşit olarak dağıtır.

Not: Dağılım ve çizgi grafikler farklı türleri hakkında daha fazla bilgi için Office'te kullanılabilir grafik türlerikonusuna bakın.

Bu grafik türlerinin seçmeden önce farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin ve bir çizgi grafik veya diğer yönden yerine dağılım grafiği kullanmayı daha iyi olduğunda öğrenmek isteyebilirsiniz.

Dağılım ve çizgi grafikler ana farkını bunlar verileri yatay eksende çizmek yoludur. Örneğin, dağılım grafiği ve çizgi grafik oluşturmak için aşağıdaki çalışma sayfası verilerini kullandığınızda, verileri farklı dağıtılmıştır görebilirsiniz.

Günlük yağış çalışma sayfası verileri resmi

Dağılım grafiğinde, sütun günlük Yağış değerlerden bir x değeri olarak yatay (x) eksen üzerinde ve dikey (y) eksen değerleri olarak görüntülenir B sütunundan particulate değerleri görüntülenir. Xy grafiği genellikle söz, dağılım grafiği hiç kategorileri yatay eksende olarak görüntüler.

Dağılım grafiği resmi

Dağılım Grafiği her zaman bir yatay (değer) eksen boyunca sayısal veri kümesi kümesini ve diğer bir dikey (değer) eksen boyunca sayısal değerleri göstermek için iki değer ekseni vardır. Grafiğin bir x kesişimi noktalarını görüntüler ve y sayısal değer, bunları birleştirerek tek bir veri noktaları değerleri. Bu veri noktalarını eşit veya düz olmayan şekilde yatay eksen, verileri bağlı olarak dağıtılmış.

Dağılım Grafiği görünmesini ilk veri noktasını 137 (particulate) y değeri hem 1,9 (günlük Yağış) 'un bir x değeri temsil eder. Bu numaralar değerleri temsil eden çalışma sayfasında hücre A9 ve B9.

Çizgi grafikte, ancak, yatay eksen boyunca eşit aralıklarla dağıtılan iki ayrı veri noktaları olarak aynı günlük Yağış ve particulate değerleri görüntülenir. Çizgi grafik yalnızca bir değer ekseni (dikey eksen) sahip olmasıdır. Yatay Eksen çizgi grafiği yalnızca veri eşit aralıklı gruplandırmaları (Kategoriler) gösterir. Verileri, bunlar otomatik olarak oluşturulan değil koşuluyla kategorileri olmadığından Örneğin, 1, 2, 3 vb..

Çizgi grafik kullanmayı ne zaman iyi bir örneği budur.

Çizgi grafiği resmi

Çizgi grafik kategori verilerini bir yatay eksen (kategori) boyunca eşit olarak dağıtır ve tüm sayı değer verilerini de bir dikey (değer) eksen boyunca dağıtır.

Çizgi grafikte ayrı veri noktaları olarak particulate y değeri 137 (B9 hücresinin) ve 1,9 (A9 hücresini) günlük Yağış x değeri görüntülenir. Bu veri noktalarını hiçbiri grafikte görüntülenen ilk veri noktasıdır; bunun yerine, ilk veri noktasını her veri serisi için çalışma sayfasındaki ilk veri satırdaki değerleri başvurduğu (A2 ve B2 hücresi).

Eksen türüne ve farklar ölçeklendirme

Dağılım grafiği yatay eksen her zaman bir değer ekseni olduğundan, sayısal değerler veya sayısal değerler gösterilen tarih değerlerini (örneğin, gün veya saat) görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla esneklik ile sayısal değerleri yatay ekseni görüntülemek için bu eksenindeki ölçeklendirme seçenekleri dikey eksenin ölçeklendirme seçenekleri değiştirebilirsiniz aynı şekilde değiştirebilirsiniz.

Çizgi grafik yatay eksendeki kategori ekseni olduğundan, yalnızca bir metin eksen veya bir tarih ekseni olabilir. Bir metin eksen eşit aralıklı aralıklarla salt metin (sayısal olmayan veri veya değerleri olmayan sayısal kategorileri) görüntüler. Tarihleri çalışma sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olsalar bile bir tarih ekseni tarihleri belirli aralıklarla veya gün, ay veya yıl, sayısı gibi temel birimleri kısmında kronolojik olarak görüntüler.

Bir kategori eksen ölçeklendirme seçenekleri, bir değer ekseni ölçeklendirme seçenekleriyle karşılaştırıldığında sınırlıdır. Ölçeklendirme seçenekleri de kullandığınız eksen türüne bağlıdır.

Dağılım grafikleri yaygın görüntüleme ve Bilimsel, istatistik ve mühendislik verileri gibi sayısal değerleri karşılaştırmak için kullanılır. Bu grafikler, çeşitli veri serilerinin sayısal değerler arasındaki ilişkileri göstermek kullanışlıdır ve iki sayı grubunu bir xy koordinat serisi olarak çizebilirsiniz.

Çizgi grafikler, zaman içinde bir ortak ölçeği ve bu karşı bu nedenle verilerdeki eğilimleri eşit aralıklarla veya zaman içinde göstermek için ideal ayarlama sürekli verileri görüntüleyebilirsiniz. Çizgi grafikte, kategori verilerini yatay eksen boyunca eşit olarak dağıtılır ve tüm değer verilerini dikey eksen boyunca eşit olarak dağıtılır. Sayısal olmayan veri varsa, genel bir kural, bir çizgi grafik kullanma x değerleri — sayısal x değerleri için dağılım grafiği kullanmayı daha iyi olur.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız dağılım grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı göz önünde bulundurun:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirme    Dağılım grafiği yatay eksen değer ekseni olduğundan, daha fazla ölçeklendirme seçenekleri kullanılabilir.

 • Logaritmik ölçek yatay eksende kullanma    Yatay ekseni Logaritmik ölçekli kapatabilirsiniz.

 • Bu çiftleri veya değer kümesini çalışma sayfası verilerini görüntüleme    Dağılım grafiğinde, gruplandırılmış değerleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarmak için eksenlerinin görüntüsünü bağımsız ölçekleri ayarlayabilirsiniz.

 • Büyük veri kümelerinin desenleri gösterme    Dağılım grafikleri verilerdeki desenleri örneğin doğrusal veya doğrusal olmayan eğilimleri, kümeleri ve outliers göstererek göstermek için kullanışlıdır.

 • Çok sayıda veri noktasını zamandan karşılaştırma    Bir dağılım grafiğine çok veri eklerseniz, yapabileceğiniz o kadar iyi karşılaştırmalar.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, dağılım grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı düşünmelisiniz:

 • Yatay eksen boyunca metin etiketlerini kullanma    Bu metin etiketleri ay, Çeyrek veya mali yıl gibi düzenli dağılmış gösterebilir.

 • Yatay eksen boyunca sayısal etiketleri az sayıda kullanma    Yıl gibi bir zaman aralığı temsil eden bir birkaç, eşit aralıklı sayısal etiketleri kullanırsanız, çizgi grafik kullanabilirsiniz.

 • Yatay eksen boyunca bir zaman ölçeği kullanma    Tarihleri belirli aralıklarla veya gün, ay veya yıl, sayısı gibi temel birimleri kısmında kronolojik olarak görüntülemek istediğiniz tarihleri çalışma sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olsa bile, çizgi grafik kullanın.

Not: Aşağıdaki yordam, Office 2013 ve daha yeni sürümleri için geçerlidir. Office 2010 adımları?

Dağılım grafiği oluşturma

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği

Şimdi, nasıl oluşturuyoruz bu dağılım grafiği? Aşağıdaki yordamı dağılım grafiği benzer sonuçlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayın veya kendi veri kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfası verileri boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya dağılım grafikte çizmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Günlük Yağış

  Particulate

  4.1

  122

  4,3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Dağılım grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 3. Ekle sekmesini tıklatın ve sonra Ekle (X, Y) dağılım veya kabarcık grafiğitıklatın.

  Dağılım grafiği

 4. Dağılım' ı tıklatın.

  İpucu: Adını görmek için herhangi bir grafik türüne üzerinde fareyi bekletin.

 5. Tasarım ve Biçim sekmeleri görüntülemek için grafiğin grafik alanı ' ı tıklatın.

 6. Tasarım sekmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Grafik stili

 7. Grafik başlığını tıklatın ve istediğiniz metni yazın.

 8. Grafik başlığını yazı tipi boyutunu değiştirmek için başlığı sağ tıklatın, Yazı Tipi'nitıklatın ve sonra Boyut kutusunda istediğiniz boyutu girin. Tamam' ı tıklatın.

 9. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 10. Tasarım sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yi tıklatın > Eksen başlıklarıve sonra aşağıdakileri yapın:

  Grafik öğesi ekleme

  1. Yatay eksen başlığı eklemek için Birincil Yatay' ı tıklatın.

  2. Bir dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikeytıklatın.

  3. Her başlığını tıklatın, istediğiniz metni yazın ve Enter tuşuna basın.

  4. Biçimlendirme seçeneklerini, Biçim sekmesinde, Grafik öğeleri kutusundaki, daha fazla başlık için listeden başlığını seçin ve sonra Seçimi Biçimlendir'itıklatın. Bir başlığını Biçimlendir bölmesi görüntülenir. Boyut ve Özellikler Boyut ve Özellikler tıklatın ve sonra Dikey hizalama, metin yönüveya Özel açıseçebilirsiniz.

 11. çizim alanı grafiğin veya Biçim sekmesinde, Grafik öğeleri kutusundaki tıklatın, Çizim alanını grafik öğeleri listesinden seçin.

  Grafik öğeleri kutusunun

 12. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

 13. Grafiğin veya Biçim sekmesinde, Grafik öğeleri kutusundaki Grafik alanına tıklayın, grafik öğeleri listesinden Grafik alanını seçin.

 14. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

 15. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Sayfa düzeni > temalar

  2. Officealtında kullanmak istediğiniz temayı tıklatın.

Çizgi grafik oluşturma

Biçimlendirilmiş çizgi grafiği

Şimdi, nasıl oluşturuyoruz bu çizgi grafiği? Aşağıdaki yordamı bir çizgi grafik ile benzer sonuçlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayın veya kendi veri kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfası verileri boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya bir çizgi grafikte çizmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Tarih

  Günlük Yağış

  Particulate

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4,3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  4/1/07

  5.4

  114

  5/1/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  7/1/07

  3.6

  128

  8/1/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Çizgi grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 3. Ekle sekmesini tıklatın ve sonra Ekle, satır veya alan grafiğitıklatın.

  Çizgi veya alanı grafik ekleme

 4. İşaretli çizgi' yi tıklatın.

 5. Tasarım ve Biçim sekmeleri görüntülemek için grafiğin grafik alanı ' ı tıklatın.

 6. Tasarım sekmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Grafik stili

 7. Grafik başlığını tıklatın ve istediğiniz metni yazın.

 8. Grafik başlığını yazı tipi boyutunu değiştirmek için başlığı sağ tıklatın, Yazı Tipi'nitıklatın ve sonra Boyut kutusunda istediğiniz boyutu girin. Tamam' ı tıklatın.

 9. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 10. Grafik gösterge'yi tıklatın veya grafik öğeleri listesinden ekleme ( Tasarım sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yi tıklatın > Göstergeve göstergeyi için bir konum seçin).

  Grafik öğesi ekleme

 11. Çizim veri serisini ikincil dikey eksen boyunca birini, veri serisini tıklatın veya grafik öğeleri listesinden seçin ( Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleritıklatın).

  Grafik öğeleri kutusunun

 12. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Biçim Seçimi' ı tıklatın. Veri serilerini Biçimlendir görev bölmesi görüntülenir.

 13. Seri seçenekleri' nin altında İkincil eksenseçin ve sonra Kapat' ı tıklatın.

 14. Tasarım sekmesinde, Grafik düzenleri grubunda, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:

  1. Birincil Dikey eksen başlığı eklemek için Eksen başlığını tıklatın >Birincil Dikey. ve eksen başlığını Biçimlendir bölmesinde, istediğiniz dikey eksen başlığı türünü yapılandırmak için Boyut ve Özellikler Boyut ve Özellikler tıklatın.

  2. Bir ikincil dikey eksen başlığı eklemek için Eksen başlığını tıklatın > İkincil dikeyve eksen başlığını Biçimlendir bölmesinde, istediğiniz dikey eksen başlığı türünü yapılandırmak için Boyut ve Özellikler Boyut ve Özellikler ' i tıklatın.

  3. Her başlığını tıklatın, istediğiniz metni yazın ve Enter tuşuna basın

 15. Grafiğin çizim alanı tıklatın veya grafik öğeleri (Biçim sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) listesinden seçin.

 16. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Excel Şeridinde Şekil Stilleri

 17. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 18. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

 19. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Sayfa düzeni > temalar

  2. Officealtında kullanmak istediğiniz temayı tıklatın.

Office 2010'da bir dağılım veya çizgi grafik oluşturma

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği

Şimdi, nasıl oluşturuyoruz bu dağılım grafiği? Aşağıdaki yordamı dağılım grafiği benzer sonuçlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayın veya kendi veri kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfası verileri boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya dağılım grafiği çizmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Günlük Yağış

  Particulate

  4.1

  122

  4,3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Dağılım grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 3. Ekle sekmesinin grafikler grubunda, dağılım' ı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 4. Yalnızca işaretleyicileri dağılım' ı tıklatın.

  İpucu: Adını görmek için herhangi bir grafik türüne üzerinde fareyi bekletin.

 5. Grafiğin grafik alanı öğesine tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 6. Tasarım sekmesinde, Grafik Stilleri grubunda kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  Bizim dağılım grafiği için Stil 26kullandık.

 7. Düzen sekmesinde, Grafik başlığını tıklatın ve sonra açılan listeden başlığı için bir konum seçin.

  Yukarıdaki grafikseçtik.

 8. Grafik başlığını tıklatın ve sonra da istediğiniz metni yazın.

  Bizim dağılım grafiği için biz Yağış Particulate düzeyleriyazılan.

 9. Grafik başlığını boyutunu küçültmek için başlığı sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yazı tipi boyutu kutusunda istediğiniz boyutu girin.

  Bizim dağılım grafiği için 14kullandık.

 10. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 11. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Eksen başlıkları' ı tıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:

  1. Yatay eksen başlığı eklemek için Birincil Yatay eksen başlığı' ı tıklatın ve Başlık eksenin altında'ıtıklatın.

  2. Bir dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikey eksen başlığı' ı tıklatın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türünü tıklatın.

   Bizim dağılım grafiği için Döndürülen başlıkkullandık.

   Excel Şerit Görüntüsü

  3. Her başlığını tıklatın, istediğiniz metni yazın ve Enter tuşuna basın.

   Bizim dağılım grafiği için biz Günlük Yağış yatay eksen başlığı ve Particulate düzeyi dikey eksen başlığı'da yazılan.

 12. Grafiğin çizim alanı tıklatın veya Çizim alanını (Düzen sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) grafik öğeleri listesinden seçin.

 13. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Bizim dağılım grafiği için Hafif Efekt - Vurgu 3'ünkullandık.

  Excel Şeridinde Şekil Stilleri

 14. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 15. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Bizim dağılım grafiği için Hafif Efekt - Vurgu 1kullandık.

 16. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Yerleşik alanında, kullanmak istediğiniz temaya tıklayın.

   Bizim çizgi grafik için Office teması kullandık.

Biçimlendirilmiş çizgi grafiği

Şimdi, nasıl oluşturuyoruz bu çizgi grafiği? Aşağıdaki yordamı bir çizgi grafik ile benzer sonuçlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayın veya kendi veri kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfası verileri boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya bir çizgi grafikte çizmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Tarih

  Günlük Yağış

  Particulate

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4,3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  4/1/07

  5.4

  114

  5/1/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  7/1/07

  3.6

  128

  8/1/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Çizgi grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 3. Ekle sekmesinin grafikler grubunda, Çizgi' yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 4. İşaretli çizgi' yi tıklatın.

 5. Grafiğin grafik alanı öğesine tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 6. Tasarım sekmesinde, Grafik Stilleri grubunda kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  Bizim çizgi grafik için Stili 2kullandık.

 7. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Grafik başlığınıtıklatın ve sonra Yukarıda grafiğitıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 8. Grafik başlığını tıklatın ve sonra da istediğiniz metni yazın.

  Bizim çizgi grafik için biz Yağış Particulate düzeyleriyazılan.

 9. Grafik başlığını boyutunu küçültmek için başlığı sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde boyutu kutusunda istediğiniz boyutu girin.

  Bizim çizgi grafik için 14kullandık.

 10. Grafik gösterge'yi tıklatın veya grafik öğeleri (Düzen sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) listesinden seçin.

 11. Düzen sekmesinde, Etiketler grubunda Gösterge' yi tıklatın ve sonra istediğiniz konumu tıklatın.

  Bizim çizgi grafik için Göstergeyi en üstündeki Gösterkullandık.

 12. Veri serisini ikincil dikey eksen boyunca birini çizmek için veri serisini Yağış için tıklatın veya (Düzen sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) grafik öğeleri listesinden seçin.

 13. Düzen sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Seçimi Biçimlendir'itıklatın.

  Excel Şeridinde Geçerli Seçim grubu

 14. Seri seçenekleri' nin altında İkincil eksenseçin ve sonra Kapat' ı tıklatın.

 15. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Eksen başlıkları' ı tıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:

  1. Birincil Dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikey eksen başlığı' ı tıklatın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türünü tıklatın.

   Bizim çizgi grafik için Döndürülen başlıkkullandık.

  2. Bir ikincil dikey eksen başlığı eklemek için İkincil dikey eksen başlığı' ı tıklatın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türünü tıklatın.

   Bizim çizgi grafik için Döndürülen başlıkkullandık.

  3. Her başlığını tıklatın, istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın.

   Bizim çizgi grafik için biz Particulate düzeyi birincil dikey eksen başlığı ve Günlük Yağış ikincil dikey eksen başlığı'da yazılan.

 16. Grafiğin çizim alanı tıklatın veya grafik öğeleri (Düzen sekmesi, Geçerli seçim grubu, Grafik öğeleri kutusunun) listesinden seçin.

 17. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Bizim çizgi grafik için Hafif Efekt - Koyu 1kullandık.

  Excel Şeridinde Şekil Stilleri

 18. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 19. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda daha fazla Diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Bizim çizgi grafik için Hafif Efekt - Vurgu 3'ünkullandık.

 20. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Yerleşik alanında, kullanmak istediğiniz temaya tıklayın.

   Bizim çizgi grafik için Office teması kullandık.

Dağılım grafiği oluşturma

 1. Grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesini tıklatın ve sonra X Y dağılım' ı tıklatın ve dağılımaltında bir grafik seçin.

 3. Grafik seçiliyken, aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için Grafik tasarımı sekmesini tıklatın:

  • Başlık, etiketler ve gösterge gibi ayrıntıları Değiştimek için Grafik öğesi Ekle'yi tıklatın.

  • Önceden tanımlanmış birtakım grafik öğeleri arasından seçim yapmak için Hızlı Düzen ' i tıklatın.

  • Düzeni veya stili değiştirmek için, stil galerisindeki önizlemelerden birine tıklayın.

  • Veri görünümünü değiştirmek için Satır/Sütun Değiştir veya Verileri Seç'i tıklatın.

 4. Grafik seçiliyken, isteğe bağlı olarak Şekil dolgu, anahat veya grafik öğelerinin efektleri değiştirmekiçin Tasarım sekmesini tıklatın.

Çizgi grafik oluşturma

 1. Grafikte çizmek istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesini tıklatın ve Çizgi' yi tıklatın ve grafik stilleri kullanılabilir satırından bir seçenek belirtin.

 3. Grafik seçiliyken, aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için Grafik tasarımı sekmesini tıklatın:

  • Başlık, etiketler ve gösterge gibi ayrıntıları Değiştimek için Grafik öğesi Ekle'yi tıklatın.

  • Önceden tanımlanmış birtakım grafik öğeleri arasından seçim yapmak için Hızlı Düzen ' i tıklatın.

  • Düzeni veya stili değiştirmek için, stil galerisindeki önizlemelerden birine tıklayın.

  • Veri görünümünü değiştirmek için Satır/Sütun Değiştir veya Verileri Seç'i tıklatın.

 4. Grafik seçiliyken, isteğe bağlı olarak Şekil dolgu, anahat veya grafik öğelerinin efektleri değiştirmekiçin Tasarım sekmesini tıklatın.

Ayrıca Bkz:

Özel grafiği şablon olarak kaydetme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×