Verilerinizi Business Contact Manager'a alma

Outlook için Business Contact Manager, diğer programlarda, örneğin Excel'de veya Outlook Kişiler klasörünüzde depolanan iş kayıtlarını içeri aktarmayı kolaylaştırır.

İş Verilerini İçeri Aktar sihirbazını kullanarak, Firmalarınız ve İlgili Kişileriniz hakkındaki iş kayıtlarını, özelleştirmelerle birlikte Outlook için Business Contact Manager'a aktarabilirsiniz.

Bu makalede

İçeri aktarırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar

İçeri aktarılacak dosya türünü seçme

Özelleştirme nedir?

Business Contact Manager dosyasını (.bcm) içeri aktarma

Business Contact Manager özelleştirmelerini (.bcmx) içeri aktarma

Başka bir uygulamadan .csv dosya türünü kullanarak içeri aktarma; Microsoft Excel veya Microsoft Access'ten de içeri aktarma

Microsoft Outlook Kişiler klasörünü içeri aktarma

ACT! veya QuickBooks dosyasını içeri aktarma

Bazı dosya türlerinde, sihirbaz size içeri aktarılacak dosyayı sorar ve sonra dosyayı içeri aktarır. Diğer dosya türlerinde, içeri aktarılacak dosyanın adını girmeniz ve sihirbazın bazı kayıtlarla özelleştirmeleri nasıl işlemesini istediğiniz belirtmeniz gerekir. virgülle ayılmış değerler dosyası (.csv) olarak bilinen dosya türünü kullanarak bir ürün ve hizmet öğeleri listesini veya bir Excel dosyasını içeri aktarıyorsanız, sihirbaz içeri aktardığınız listenin sütun başlıklarını Business Contact Manager'da bunlara karşılık gelen alanlarla (Birim Fiyat, İş Adresi gibi) eşleştirme işleminde de size yol gösterir. Bu işleme eşleme adı verilir.

Sayfanın Başı

İçeri aktarırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar

İş verilerinizi Outlook için Business Contact Manager'a aktarmadan önce, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Dosyayı içeri aktarmadan önce her zaman veritabanınızı yedekleyin, çünkü bu işlem geri alınamaz.

 • Dosyayı içeri aktarmadan önce, içindeki alanları bir Hesap veya İşle İlgili Kişi kaydındaki alanlarla karşılaştırmanızı ve Outlook için Business Contact Manager kaydındaki alanlarla eşleşmesi için dosyadaki alanlarda gerekli değişiklikleri yapmanızı öneririz. Örneğin, içeri aktardığınız dosyadaki adres bilgilerini ayırıp Outlook için Business Contact Manager'daki İş - Cadde, İş - Şehir ve İş - Bölge alanlarıyla eşleştirmek isteyebilirsiniz.

 • Outlook için Business Contact Manager çok büyük miktarlardaki verileri içeri aktarırken, durum penceresinde içeri aktarma işleminin durumu yanlış gösterilebilir. Durum penceresi boş olsa veya Yanıt Vermiyor iletisini gösterse bile, Outlook için Business Contact Manager verileri içeri aktarmaya devam ediyordur.

 • Outlook için Business Contact Manager yalnızca Unicode dosya biçimini destekler. ANSI gibi diğer dosya biçimleri desteklenmez.

Sayfanın Başı

İçeri aktarılacak dosya türünü seçme

Outlook için Business Contact Manager'a birçok farkıl dosya türünü aktarabilirsiniz. Bir dosya türünün nasıl içeri aktarıldığını gösteren yönergeler için, o dosya türüne tıklayın.

Dosya türü

Açıklama

Outlook için Business Contact Manager verileri (.bcm)

Tüm Firmalar, İlgili Kişiler, Fırsatlar, İş Projeleri, Proje görevleri ve bunların iletişim geçmişi de içinde olmak üzere, Outlook için Business Contact Manager'daki tüm veriler. Ayrıca, özelleştirmeler, pazarlama etkinlikleri, ürün ve hizmet öğesi listeleri de bunlar arasında yer alabilir.

Business Contact Manager Özelleştirmeleri (.bcmx)

Özel form düzenleri, sayfalar ve görünümleri; özel raporları ve proje şablonlarını içerir.

Not: Özelleştirmeleri yalnızca veritabanı sahibi içeri aktarabilir.

Virgülle ayrılmış değerler (.csv)

Ürün ve hizmet öğesi listeleri çoğunlukla .csv dosya biçimindedir.

Virgülle Ayrılmış Değerler (.csv) dosya biçimindeki verileri içerir. Hemen her programın verileri .csv dosya biçiminde kaydedilebilir; dolayısıyla, bir uygulamanın dosya biçimi listelenmiyor olsa bile, o uygulamanın verilerini .csv dosya biçiminde kaydedebilir ve sonra verileri Outlook için Business Contact Manager'a aktarabilirsiniz.

Excel Çalışma Kitabı (.xls, .xlsx)

Microsoft Excel Çalışma Kitabı biçimlerinde veri dosyalarını içerir.

Access veritabanı (.mdb, .accdb)

Microsoft Access dosya biçimlerindeki verileri içerir.

Outlook Kişiler klasörü (.pst)

Microsoft Outlook dosya biçimindeki (.pst) kişileri içerir. Business Contact Manager veritabanınız paylaşılıyorsa, her kullanıcı kendi Outlook kişilerini içeri aktarmak isteyebilir.

ACT! (.dbf, .pad)

ACT! dosya biçiminde kaydedilmiş olan verileri gösterir. Outlook için Business Contact Manager'da, ACT! verilerini içeri aktarmadan önce .bcm biçimine dönüştürebilen bir Veri Dönüştürme Aracı vardır.

Notlar: ACT! (.dbf. .pad) veya QuickBooks (.IIF) dosya biçimlerini seçerseniz, verilerinizi Business Contact Manager dosya biçimine (.bcm) dönüştürmek için Verileri Dönüştür'e tıklayın. Bu araç, bu dosya türlerini içeri aktarmanıza yardımcı olur. Araçtaki yönergeleri izleyin.

 • ACT! dosya biçimindeki verileri içeri aktarabilmeniz için, önce ACT! uygulamasının bilgisayarınıza yüklenmiş olması gerekir.

QuickBooks (.IIF)

QuickBooks dosyalarının .iif biçimindeki herhangi bir sürümü içeri aktarılabilir. Outlook için Business Contact Manager'da, QuickBooks verilerini içeri aktarmadan önce .bcm biçimine dönüştürebilen bir Veri Dönüştürme Aracı vardır.

İpucu: Verileriniz İş Verilerini İçeri Aktarma sihirbazında listelenmeyen bir dosya biçimindeyse, verileri virgülle ayılmış değerler dosyası olarak kaydedin ve sonra Business Contact Manager veritabanınıza aktarın.

Sayfanın Başı

Özelleştirme nedir?

Özelleştirme, Outlook için Business Contact Manager'da yaptığınız değişikliklerdir. Özelleştirmeler birçok şekilde olabilir. çalışma alanı'da yeni bir sekme oluşturduysanız, bu bir özelleştirmedir. Yeni formlar oluşturduysanız veya var olan formlarda alanlar ve bölümler ekleyip kaldırdıysanız, bunlar da özelleştirmedir. Özelleştirmeler kullanıcı tanımı alanları, özel raporları ve İş Projesi şablonlarını da içerir. Outlook için Business Contact Manager'ı varsayılan formlar ve alanların ötesine taşıdığınız bir şey içeriyorsa, bu büyük olasılıkla özelleştirmedir.

Sayfanın Başı

Özelleştirmeleri içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi

Özelleştirmeleri Outlook için Business Contact Manager'a aktarmanız için iki yol vardır. Bunlardan biri .bcm dosya türünü kullanmaktır. Bu dosya türü yalnızca iş verisi kayıtlarınızı değil, kayıtlarınızda, formlarınızda ve raporlarınızda yaptığınız özelleştirmeleri de içerir. Özelleştirmeleri içeri aktarmanın ikinci yolu, .bcmx dosya türünü kullanmaktır. Bu dosya türü iş verilerini değil, yalnızca Outlook için Business Contact Manager'da yaptığınız özelleştirmeleri içerir. Verilerin üzerine yazmadan veya veri eklemeden, zaten sahip olduğunuz verilere özelleştirmeleri uygulamak istediğinizde, bu yararlı olur.

Özelleştirmeleri .bcm veya .bcmx dosyasından içeri aktardığınızda, dosyada depolanan özelleştirmelerle hedef veritabanındaki ayarların üzerine yazarsınız. Bununla birlikte, özel durumlar da vardır:

 • Hedef veritabanı .bcmx dosyasında bulunmayan özelleştirmeler içeriyorsa (örneğin, bir Firma'yı temel alan yeni bir kayıt türü), bu özelleştirmeler korunur.

 • .bcmx dosyası bir özel alan türü olan İlişki'yi içeriyorsa, ancak bunun başvurduğu ilgili veri türü hedef veritabanında yoksa, alan veritabanına eklenmez.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager dosyasını (.bcm) içeri aktarma

Bu dosya türü iş verisi kayıtlarınızı ve kayıtlarda, formlarda ve raporlarda yapılmış olan özelleştirmeleri içerir.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesine tıklayın ve ardından İçeri ve Dışarı Aktar düğmesine tıklayın.

 3. Dosyadan İçeri Aktar'a tıklayın.

  İş Verilerini İçeri Aktar sihirbazı açılır.

 4. Bu .bcm dosyasının konumunu ve adını yazın veya Gözat'a tıklayarak dosyayı bulun.

 5. İleri'yi tıklatın.

  içeri aktarma seçenekleri belirtme penceresi

 6. Yinelenen kayıtların nasıl işlenmesini istediğinizi seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

  • Yinelenen kayıtları içeri aktarma. İçeri aktarılan dosyadaki yinelenen kayıtlar içeri aktarılmaz ve var olan kayıtlar değiştirilmeden bırakılır.

  • Yinelenen kayıtları yeni kayıt olarak içeri aktar. İçeri aktarılan dosyadaki yinelenen kayıtlar içeri aktarılır ve bunlara farklı, ilgili bir ad verilerek var olan kayıtlar değiştirilmeden bırakılır.

  • Varolan kayıtları güncelleştir. Yinelenen kayıtlarınız varsa ve içeri aktarmakta olduğunuz kayıtlar farklı veya ek bilgiler içeriyorsa, eşleşen kayıt güncelleştirilir.

   İçeri Aktar penceresi, yinelenenler bölümü

   İçeri aktardığınız bir kaydın adı, var olan bir kaydın adıyla aynı olduğunda, yineleme oluşur.

 7. Özelleştirmelerin nasıl işlenmesini istediğinizi seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

  • Özel düzenleri içeri aktar (formlar, sayfalar ve görünümler). Var olan formlar, sayfalar ve görünümlerin düzeni, içeri aktarılan dosyadaki formlar, sayfalar ve görünümlerle değiştirilir.

  • Var olan form düzeninden hiçbir alanı kaldırma. İçeri aktarılan dosyadaki formlar, sayfalar ve görünümler, şu anda var olan veritabanında kullanımda olan hiçbir alanı kaldırmaz. İçeri aktarılan dosyadaki tüm yeni alanlar formlara, sayfalara ve görünümlere eklenir.

   içeri aktar penceresinin özelleştirmeleri içeri aktar bölümü

 8. İçeri aktarma işlemine eklenmesini istediğiniz diğer tüm öğeleri seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

  • İletişim Geçmişi

  • Ürünler (ve Hizmetler)

  • Özel Raporlar

  • Project Şablonları

 9. İçe Aktar’ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager özelleştirmeleri (.bcmx)

Özelleştirme, Outlook için Business Contact Manager'da gereksinimlerinize uyarlamak için yaptığınız değişikliklerdir. Uzantısı .bcmx olan dosyalar, yalnızca özelleştirmeleri içerir; bu dosyalarda Firmalar, İlgili Kişiler ve Müşteri Adayları gibi hiçbir iş verisi bulunmaz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesine tıklayın ve ardından İçeri ve Dışarı Aktar düğmesine tıklayın.

 3. Dosyadan İçeri Aktar'a tıklayın.

  İş Verilerini İçeri Aktar sihirbazı açılır.

 4. Bu .bcmx dosyasının konumunu ve adını yazın veya Gözat'a tıklayarak dosyayı bulun.

  İçeri aktardığınız .bcmx dosyasının adı, İçeri Aktarılacak Dosya kutusunda gösterilir.

 5. İçe Aktar’ı tıklatın.

  Outlook için Business Contact Manager verilerinizi içeri aktarır. İşlem bittiğinde, günlük dosyasına kaydedilen içeri aktarma iletilerini ve olası hataları gözden geçirmeye yönlendirilirsiniz. Günlüğü Görüntüle'ye tıklayarak günlük dosyasını görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başka bir uygulamadan .csv dosya türünü kullanarak içeri aktarma; Microsoft Excel veya Microsoft Access'ten de içeri aktarma

.csv dosya biçimi basit ancak bir programdan diğerine verileri aktarmak için güçlü bir biçimdir. Aslında, Excel gibi birçok program .csv dosyalarını okuyabilir.

Ürün ve hizmet öğelerinin listesini içeri aktarmak için de .csv dosya biçimini kullanabilirsiniz. Böyle bir listenin içeri aktarılması için, belirli bir yapıya sahip olması gerekir. Ürün ve hizmet öğeleri listesini içeri aktarmadan önce ilgilenmeniz gereken sorunlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Ürün ve hizmet öğeleri listesini içeri aktarma.

Verileriniz Excel veya Access dosyasındaysa, verileri aktarmak için aşağıdaki yordamı da kullanabilirsiniz.

Bu bölümde

1. Adım: İçeri aktarmak istediğiniz .csv, Excel veya Access dosyasını seçme

2. Adım: Alanları eşleştirme

Ürün veya hizmet öğeleri listesini içeri aktarma

Listeyi içeri aktarma

.csv içeri aktarma hatalarını düzeltme

1. Adım: İçeri aktarmak istediğiniz .csv, Excel veya Access dosyasını seçme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesine tıklayın ve ardından İçeri ve Dışarı Aktar düğmesine tıklayın.

 3. Dosyadan İçeri Aktar'a tıklayın.

  İş Verilerini İçeri Aktar sihirbazı açılır.

 4. Bu .csv, Excel veya Access dosyasının konumunu ve adını yazın veya Gözat'a tıklayarak dosyayı bulun.

  Dosya, İçeri Aktarılacak Dosya kutusunda listelenir.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Yinelenen kayıtların nasıl işlenmesini istediğinizi seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

  • Yinelenen kayıtları içeri aktarma. İçeri aktarılan dosyadaki yinelenen kayıtlar içeri aktarılmaz ve var olan kayıtlar değiştirilmeden bırakılır.

  • Yinelenen kayıtları yeni kayıt olarak içeri aktar. İçeri aktarılan dosyadaki yinelenen kayıtlar içeri aktarılır ve bunlara farklı, ilgili bir ad verilerek var olan kayıtlar değiştirilmeden bırakılır. İçeri aktardığınız bir kaydın adı, var olan bir kaydın adıyla aynı olduğunda, yineleme oluşur.

 7. İleri'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

2. Adım: Alanları eşleştirme

Şimdi, içeri aktardığınız dosyanın sütun başlıklarını (alanlar) Business Contact Manager'daki ilgili alanlarla eşleştireceksiniz. Bu işleme eşleme adı verilir.

 1. Bir .csv, Excel veya Access dosyasını eşleyin.

  • .csv dosyası    

   Gerekirse, içeri aktarmak istediğiniz .csv dosyasının onay kutusunu seçin.

  • Excel dosyası    

   Excel çalışma kitabını oluşturan tüm Excel sayfaları listelenir. İçeri aktarmak istediğiniz her sayfanın onay kutusunu seçin.

   Excel çalışma kitabınızın tek bir sayfasında veri varsa (dosyada kaç sayfa bulunduğuna bakılmaksızın), yalnızca o sayfanın onay kutusunu seçin.

  • Access dosyası    

   Access veritabanını oluşturan tablolar listelenir. İçeri aktarmak istediğiniz her tablonun onay kutusunu seçin.

   Access veritabanınızın tek bir sayfasında veya tablosunda veri varsa (dosyada kaç tablo bulunduğuna bakılmaksızın), yalnızca o tablonun onay kutusunu seçin.

 2. İçeri Aktarma Türü sütununda, içeri aktardığınız kayıt türüne (Firma veya İlgili Kişi gibi) tıklayın.

 3. Eşle'ye tıklayın.

  Eşleme alanlarını içeri aktar penceresi

 4. Alanları eşlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanları el ile eşlemek için, Alanları İçeri Aktar listesinde (1), eşlemek istediğiniz alanı Kullanılabilir Alanlar listesindeki bir alana sürükleyin.

  • Outlook için Business Contact Manager'un alanları sizin yerinize eşlemesi için, Otomatik Eşleme'ye (2) tıklayın. Ardından, Kullanılabilir Alanlar listesini kaydırarak eşlemeyi denetleyin.

  • Alanları daha önceki bir eşlemeye aynı şekilde eşlemek için, Önceki Eşleştirmeyi Kullan'a (3) tıklayın.

  • Yeni alan oluşturmak ve içeri aktarılan dosyadaki bir alanı onunla eşlemek için, Yeni Alanla Eşleştir'e (4) tıklayın.

 5. İçeri Aktarma Alanları listesi boşalana kadar bu işlemi yineleyin.

 6. Eşlemelerden herhangi birini değiştirmek isterseniz, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir alanın eşlemesini değiştirmek için, eşlenen alanı Kullanılabilir Alanlar listesinden İçeri Aktarma Alanları listesine geri sürükleyin.

  • Tüm eşlemeleri temizlemek için, Eşleştirmeyi Temizle'ye tıklayın. Sonra alanları eşlemeyi yeniden deneyin.

 7. Eşleme seçimlerinizi yapmayı tamamladığınızda, Tamam'a ve sonra da İçeri Aktar'a tıklayın.

  Outlook için Business Contact Manager verilerinizi içeri aktarır. İşlem bittiğinde, günlük dosyasına kaydedilen içeri aktarma iletilerini ve olası hataları gözden geçirmeye yönlendirilirsiniz. Günlüğü Görüntüle'ye tıklayarak günlük dosyasını görüntüleyebilirsiniz.

İpucu:  Excel dosyasını içeri aktardıktan sonra, telefon numaralarından bazılarının gösterilmemesi gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu bilinen bir sorundur. Dosyayı Excel 2010'da açmayı ve Farklı Kaydet komutunu kullanarak .csv dosya biçiminde kaydetmeyi deneyin. Ardından, Outlook için Business Contact Manager'da .csv dosyasını yeniden içeri aktarabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ürün veya hizmet öğeleri listesini içeri aktarma

Ürün ve hizmet öğeleri listesini içeri aktarmak için, liste aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

 • .csv dosya biçiminde olmalıdır. Ürün ve hizmet öğeleri listenizi Excel'de açabilirsiniz, Farklı Kaydet komutunu kullanarak dosyayı .csv dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

 • Belirtilen düzende yerleştirilmiş en az üç sütun içermelidir.

Ürün ve hizmet öğeleri listesini doğru sütunlarla düzenleme

Ürün ve hizmet öğelerinden oluşmuş bir .csv dosyasını doğru bir şekilde içeri aktarmak için, dosyada aşağıdaki gibi yerleştirilmiş en az üç ve en çok beş sütun bulunmalıdır:

Üç sütunlu düzenleme

Öğe Adı

Açıklama

Birim Fiyat

Dört sütunlu düzenleme

Öğe Adı

Açıklama

Birim Fiyat

Miktar

Beş sütunlu düzenleme

Öğe Adı

Açıklama

Birim Fiyat

Miktar

Birim Fiyatı

Seçtiğiniz düzenlemeden bağımsız olarak, .csv dosyanızın ilk satırı listenin sütun başlıkları olmalıdır.

Excel örneği

İşte iki öğeli bir liste Excel'de şöyle görünür. Bu, bir başlık satırıyla ardından her öğe için bir satırdan oluşur.

Öğe Adı

Açıklama

Birim Fiyat

Bisiklet zinciri

Titanyum 48"

56,50

Su şişesi

Parlak mavi

11,75

Not Defteri örneği

Dosyayı Microsoft Excel yerine Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde düzenliyorsanız, içeri aktardığınız her öğe içind dosyada ayrı bir satır oluşturun ve her satırda öğeleri virgülle ayıırın (virgüllerden önce veya sonra boşluk bırakmayın).

Öğe Adı,Açıklama,Birim Fiyatı
Bisiklet zinciri,Titanyum 48",56,50
Su şişesi,Parlak mavi,11,75

İpucu:  Giriş dosyasındaki sütunların sayısının yanlış olduğunu belirten bir ileti alırsanız, bir veya birden çok satıra fazla virgül eklemiş olabilirsiniz. Bundan kaçınmak için, bu makalenin önceki bölümlerinde açıklanan sütun yerleşimlerinden birine uyduğunuzdan emin olun.

Unutmayın; .csv dosyanınız ilk satırı sütun başlıklarından oluşmalıdır.

Sayfanın Başı

Listeyi içeri aktarma

Bu .csv dosyanızı hazırlamayı tamamladığınızda içeri aktarabilir, öğelerin var olan ürün ve hizmet öğeleri listenize eklenmesini veya var olan listenizin yerine yeni içeri aktarılan öğelerin konmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

 2. Şeritteki Giriş sekmesinin Özelleştir grubunda Ürünler ve Hizmetler'e tıklayın.

 3. Ürünler ve Hizmetler iletişim kutusunda İçeri Aktar'a tıklayın.

 4. Bu .csv dosyasının konumunu ve adını yazın veya Gözat'a tıklayarak dosyayı bulun.

 5. Aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

  • Varolan listeyi bu dosyadaki öğelerle değiştir. Bu seçenek, var olan ürün ve hizmet öğeleri listenizi kaldırır ve onun yerine içeri aktardığınız öğelerin listesini koyar.

  • Bu dosyadaki öğeleri varolan listeye ekle.

   Önemli: İçeri aktarılanları geri alamazsınız. Devam etmeden önce verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

 6. İçe Aktar’ı tıklatın.

 7. Dosyanızın içeri aktarılması tamamlandığında, Kapat'a tıklayın.

Sayfanın Başı

.csv alma hatalarını düzeltme

Ürün ve hizmet öğelerini içeri aktarma sürecindeyseniz ve süreç kesilir veya hata bildirilirse, bunun nedeni büyük olasılıkla .csv dosyasındaki yanlış biçimlendirilmiş veriler, para birimi simgeleri veya var olan listenizdeki yinelenen öğelerdir.

.csv dosyasının biçimini denetleme

Bir .csv dosyasını içeri aktarırken, aşağıdaki biçimlendirme sorunları hata iletileri oluşturabilir.

Neden

Çözüm

Sütunların başlığı yok.

Her veri türüne bir sütun başlığı ekleyin. Şu anda Business Contact Manager veritabanında bulunan bir sütun başlığı kullanırsanız, veriler içeri aktarma işlemi daha basit olur.

Sütun etiketleri veya başlıkları benzersiz değil.

Yinelenen etiketleri veya başlıkları denetleyin ve bunların benzersiz olmasını sağlayın. Örneğin, Telefon Numarası adlı iki etiket veya başlık varsa, birini Telefon Numarası 1 ve diğerini de Telefon Numarası 2 yapın.

.csv dosyası yazdırılamayan karakterler içeriyor.

Yazdırılamayan karakterler satır sonları ile sayfa veya bölüm sonlarıdır. Dosyayı yeniden içeri aktarmayı denemeden önce bunların tümünü sildiğinizden emin olun.

İçeri aktarılan dosyadaki sütunların sayısı yanlış.

Dosya, aşağıdaki sırada yerleştirilmiş en az üç sütun içermelidir: Öğe Adı, Açıklama, Birim Fiyatı.

Sayfanın Başı

Noktalama işareti ve parasal değerlerle ilgili yönergeler

Ürün fiyatları ve miktarlarda para birimi simgeleri ya da nokta veya virgül gibi iç noktalama işaretleri kullanılamaz. Bununla birlikte, para birimi için ondalık işareti kullanabilirsiniz. Örneğin:

 • Para birimi de içinde olmak üzere tam sayı olan herhangi bir tutar için 10000, ancak virgüllü veya ondalık ayırıcılı tutar yazmayın.

 • Bozuk para içeren fiyatlar için, ondalık ayırıcı ekleyin; örneğin on lira ve elli kuruşluk bir fiyat için 10,50 yazın.

Yinelenen kayıtları nasıl işleyeceğinizi değerlendirme

Zaten Outlook için Business Contact Manager'ta bulunan öğeleri içeri aktarmayı dener, ancak bu yinelenenlerin var olan öğelerin üzerine yazılacağını belirtmezseniz, ürün ve hizmet öğelerini içeri aktarma hata iletisi alabilirsiniz. Hata günlüğü dosyasındaki hata iletisinde, öğenin veya öğelerin Outlook için Business Contact Manager'da zaten bulunduğu belirtilir.

Hatayı düzeltmek için, yeni ürün veya hizmet öğelerini yeniden içeri aktarın. Ürün ve Hizmet Öğelerini İçeri Aktar iletişim kutusunda Varolan listeyi bu dosyadaki öğelerle değiştir'e tıklayın. İçeri aktardığınız dosyadaki öğeler, geçerli ürün ve hizmet öğeleri listenizdeki öğelerin üzerine yazılır.

içeri aktarma seçenekleri bölümü

Listeyi yeniden içeri aktardığınızda, yinelenen öğe hatasıyla karşılaşmazsınız.

Sayfanın Başı

Microsoft Outlook Kişiler klasörünü içeri aktarma

Yalnızca birkaç tıklamayla, Outlook Kişiler klasörünüzü içeri aktarıp Outlook için Business Contact Manager'ı çok sayıda İlgili Kişiyle doldurabilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesine tıklayın ve ardından İçeri ve Dışarı Aktar düğmesine tıklayın.

 3. Outlook Kişilerini İçeri Aktar'a tıklayın.

  İş Verilerini İçeri Aktar sihirbazı açılır.

 4. Sihirbazda, içeri aktarılacak dosya olarak varsayılan Kişiler klasörünüz listelenir. Farklı bir Kişiler klasörünü içeri aktarmak için Gözat'a tıklayın. İçeri aktarmak istediğiniz Kişiler klasörüne tıklayın ve sonra da Tamam'a tıklayın.

 5. Yinelenen kayıtların nasıl işlenmesini istediğinizi seçin.

  Seçenekleriniz şunlardır:

  • Yinelenen kayıtları içeri aktarma. İçeri aktarılan dosyadaki yinelenen kayıtlar içeri aktarılmaz ve var olan kayıtlar değiştirilmeden bırakılır.

  • Yinelenen kayıtları yeni kayıt olarak içeri aktar. İçeri aktarılan dosyadaki yinelenen kayıtlar içeri aktarılır ve bunlara farklı, ilgili bir ad verilerek var olan kayıtlar değiştirilmeden bırakılır.

   İçeri aktardığınız bir kaydın adı, var olan bir kaydın adıyla aynı olduğunda, yineleme oluşur.

 6. İçe Aktar’ı tıklatın.

İpucu: Windows Live Mail verilerinizi Outlook için Business Contact Manager'a aktarmak için, önce Windows Live Mail hesabınızı Outlook'a eklemelisiniz.

Sayfanın Başı

ACT! veya QuickBooks dosyasını içeri aktarma

İş verileriniz ACT! veya QuickBooks dosya biçimindeyse, bu verileri Veri Dönüştürme Aracı'nı ve İş Verileri İçeri Aktar sihirbazını kullanarak Outlook için Business Contact Manager'a aktarabilirsiniz. Veri Dönüştürme Aracı ACT! veya QuickBooks verilerini, Outlook için Business Contact Manager'ın yorumlayabileceği bir biçime dönüştürür.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesine tıklayın ve ardından İçeri ve Dışarı Aktar düğmesine tıklayın.

 3. Diğer Uygulamalardan İçeri Aktar'a tıklayın.

 4. İş Verilerini İçeri Aktar sihirbazında Verileri Dönüştür'e tıklayın. Veri Dönüştürme Aracı açılır. İleri’ye tıklayın.

 5. Bir ACT! veya QuickBooks sürümüne tıklayın ve sonra da İleri'ye tıklayın.

 6. Dosyanın konumunu ve adını yazın veya Gözat'a tıklayarak dosyayı bulun ve sonra da İleri'ye tıklayın.

 7. Dönüştürmek istediğiniz veri kategorilerinin onay kutularını seçin. Hedef listesinde, verilerin dönüştürülmesini istediğiniz Outlook için Business Contact Manager kayıt türünü seçin ve sonra da İleri'ye tıklayın.

 8. Veri dönüştürme işlemi kapsamında eklemek istediğiniz kullanıcı tanımlı alanları seçin ve İleri'ye tıklayın.

 9. Dönüştürülen dosyaya bir konum seçmek için Gözat'a tıklayın, dosya için bir ad yazın ve Kaydet'e tıklayın. İleri’ye tıklayın.

 10. İleri'ye tıklayın. Dönüştürme tamamlandığında, Veri Dönüştürme Aracı'nı kapatın.

 11. Artık, Business Contact Manager dosyasını (.bcm) içeri aktarma altında açıklanan yordamı izleyerek dönüştürülmüş verileri içeri aktarabilirsiniz.

  İpucu: Özelleştirmeyle ilgili seçimleri yoksayabilirsiniz, çünkü bunlar dönüştürülmüş verileriniz için geçerli değildir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×