Verileri yönetmek için Access'i veya Excel'i kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Access ve Microsoft Excel'de zor kullanmanız gerektiğini hangi programı karar vermek yapabileceğiniz birçok benzerlikler sahip. Örneğin, her iki programı büyük miktarlardaki verileri depolamak, güçlü sorgular ve dilimleme ve bu verileri zar çözümleme araçlarını çalışır ve size gereken verileri dönüş karmaşık hesaplamalar gerçekleştirme.

Bununla birlikte, her programı ve bu verilerle yapmak istediğiniz yönettiğiniz verilerin türüne bağlı olarak Temizle avantajları vardır. Amacınız birden çok kullanıcı tarafından erişilebilen biçiminde veri bütünlüğünü koruma için ise, Excel içinde derinlik çözümlemek istediğiniz karmaşık sayısal veriler için daha iyi uygundur dilleriyle Örneğin, Access en iyi, seçimdir.

Çoğu durumda, her biri için en uygun olan bir amaçla kullanan her iki programı kullanabilirsiniz. Genel olarak, Access verileri yönetmek için daha iyi:, tutmanız bunu düzenli, arama yapmak kolay ve kullanılabilir aynı anda birden çok kullanıcıya yardımcı olma. Excel verilerini çözümlemek için genellikle daha iyi: karmaşık hesaplamalar gerçekleştirme, olası sonuçları keşfetme ve yüksek kalitede grafikler üretir. Access verilerinizi ve incelemek üzere Excel depolamak için kullanıyorsanız, her iki programı yararları elde edebilirsiniz.

Kullanılacak programı karar vermeden önce istediğiniz her programı yararları karşılaştırma, ikisinden birini kullanın ve tam olarak istediğiniz sonuçları elde etmek için her iki programlarıyla çalışmak nasıl öğrenmek için en uygun olduğunda öğrenin.

Not : Tüm Microsoft Office paketleri Excel ekleyin, ancak Access tüm paketleri dahil...

Her programı yararları karşılaştırma

Doğru program'ı seçerek erişebilir ve en yüksek performans ve doğruluğunu ile bilgilerinizi güncelleştirmek isterseniz önemlidir. Hangi programı gerçekleştirmek istediğiniz görevler için en uygun olduğunu öğrenmek için bunu her programı ile ilgili veri depolama, veri çözümleme, çok kullanıcılı işbirliği ve güvenlik sunduğunu olan avantajları karşılaştırmak için yardımcı olabilir.

Düz ve ilişkisel veriler    Hangi programı verilerinizi saklamak için en iyi seçeneğe karar vermenize yardımcı olmak için kendinize şu soruyu sorun: veri ilişkisel olup? Düz veya ilişkisel olmayan veri bulunabilecek verimli bir şekilde tek bir tablo veya çalışma sayfasında veri adı verilir. Örneğin, her müşteri için yalnızca bir adres ve ilgili kişi ile müşterilerin, basit bir liste oluşturmak isterseniz, Excel daha iyi bir seçim olabilir. Her müşteri ya da birden çok ilgili kişi her müşterinin adresleri teslimat ve fatura içeren daha karmaşık bir müşteri listesi saklamak istediğiniz, ancak Access daha iyi çözüm olur.

Bir ilişkili veritabanı' da, birden çok tablolara bilgilerinizi düzenleyin. İyi tasarlanmış bir ilişkisel veritabanındaki her tablo düz ve tek bir veri türü hakkında bilgiler yer almaktadır. Müşteri veritabanı oluşturursanız, bu müşterileri faturalama ve teslimat adresi ayrı bir tabloda depolanması gereken dilleriyle Örneğin, müşteri adlarını bir tabloda depolanması gerekir. Adları ayrı ayrı adreslerinden depolama her müşterinin birden fazla adres olabilir ve birden çok adres her müşterinin her adres için müşteri adı yeniden girmek zorunda kalmadan girebilmelerini istiyorsanız çünkü denetlenebilir.

Yerel ve dış veriler    Access, sorgu, görüntüleyebilir ve verileri almak zorunda kalmadan düzenlemek için bir çeşitli dış veri kaynaklarından veri kaynağına bağlanmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, Microsoft SQL Server veritabanına, dBASE dosya veya diğer veri kaynakları birçok birlikte bir Outlook klasörünün varolan verilere bağlanmak için komutları erişim sağlar. Çok çeşitli veri kaynaklarına erişim, SQL Server ve Analysis Services veritabanlarını, metin ve XML dosyaları gibi ve ODBC ve OLE DB veri kaynakları için bağlanmak için Excel'i kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, Excel kullanıcı arabirimini kullanarak kaynak verileri değiştirmek için verileri düzenleyemezsiniz.

Access'te ve Excel'de Windows SharePoint Services listelerdeki verilere bağlanmak için komutları sağlarlar. Bununla birlikte, Excel, SharePoint listeleri için yalnızca salt okunur bağlantı sağlar; Oysa Access verileri SharePoint listelerine yazma ve Okuma olanak tanır.

Veri bütünlüğü esneklik ve karşılaştırması    Veri bütünlüğünü koruma benzersiz tanımlayıcı Yardım ve hiç iki satır (veya kayıtları) tam olarak aynı veriyi içeren emin olun. Ayrıca, benzersiz tanımlayıcı arayın veya verilerinizi sıralama verileri almak için en hızlı yolu sağlar. Access'te, otomatik sayı veri türünü otomatik olarak her kayıt için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Başka bir tablodaki bir veya birden çok kayıt için bir tablodaki kayıtlardan ilişkilendirmek için bu tanımlayıcılar sonra kullanabilirsiniz.

Access verilerinizi için geçerlidir yapısı, veri bütünlüğünü sağlamak yardımcı olur. Böylece "sahipsiz" kayıtları oluşturamazsınız access bir tabloda yeni kayıtlar varolan karşılık gelen bir değeri başka bir tablo içinde olduğundan zorunlu tutabilirsiniz. Örneğin, müşteri bilgileri eklemediğiniz sıralı olmasını istediğiniz değil. Access her yeni kayıt, Siparişler tablosunda, Müşteriler tablosunda karşılık gelen bir müşteri değere sahip gerekebilir. Bu yazışma değerlerinin başvuru bütünlüğüadlı gerekli.

Ayrıca, kendi kısıtlamaları ve daha ayrıntılı veri doğru girildiğinden emin olmak için kurallar kazandırabilirsiniz. Excel, verileri daha serbest biçimli bir biçimde girin sağlar, ancak Excel ilişkisel veri desteklemediğinden, bilgi tutarlılığını desteklemez. Bununla birlikte, Excel'de veri girişini denetlemek için Veri doğrulama komutunu kullanabilirsiniz.

Sorgulama    Verilerinizi bir koşul veya olaylar, değiştirmesini bağlı olarak, çeşitli şekillerde görmek sık sık varsa, Access depolamak ve verilerle çalışmak için daha iyi bir seçim olabilir. Access, verileri bir tablo veya tabloları birçok içerdiği olup olmadığını hızla yalnızca satırları ve sütunları, istediğiniz veri almak için yapılandırılmış sorgu dili (SQL) sorguları kullanabilmenizi sağlar. İfadeleri sorgularda hesaplanan alanlar oluşturmak için de tıklayabilirsiniz. Access'te bir ifade kullanarak değerleri hesaplamak için Excel'de formülleri kullanma işlemi için benzer. Access sorguları verileri özetlemek ve toplamları, ortalamaları ve sayıları gibi toplam değerleri göstermek için de kullanabilirsiniz.

Modelleme    Excel'de, çalışma sayfası modelini sonucunu tahmin etmek için benzetim çözümlemesi araçları kullanabilirsiniz. Durum Çözümlemesi en iyi durum gibi verileriniz üzerinde farklı senaryolara ve en kötü durum senaryoları ve birkaç senaryo Özeti raporunda, sonuçta elde edilen verileri karşılaştırmak sağlar. Benzer özelliği yoktur, Access'te kullanılabilir.

Pivoting ve grafik oluşturma    Her iki programlarında, PivotTable raporları ve PivotTable grafikler oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Excel, raporlama ve Access daha grafikleme özellikleri daha gelişmiş PivotTable sağlar. Kapsamlı PivotTable raporları oluşturma veya profesyonel arıyorsunuz düzenli olarak grafikler sağlamak planlıyorsanız, PivotTable raporlama ya da aynı özelliği Access'te yerine Excel'de PivotTable grafik kullanmanız gerekir.

Windows SharePoint Services ve ağ dosya paylaşımları gibi işbirliğine dayalı ortamlardaki Access'te ve Excel'de kullanılabilir ancak verileri birden çok kullanıcı tarafından erişilebilen yöntemindeki farklılıkları vardır.

Veri birden çok kullanıcı erişimi    Normal işlem seçeneğinin altında tek bir veritabanını açmak aynı anda birden çok kullanıcının erişim sağlar; Access yalnızca düzenleniyor verileri de kilitler çünkü bu çalışır; Sonuç olarak, diğer kullanıcıların çakışmaları olmadan farklı kayıtlarınızı düzenleyebilirsiniz. Kullanıcıların bu çalışma kitabındaki verileri üzerinde aynı anda yerine farklı zamanlarda çalışırken, Excel'de, çalışma kitabını diğer kullanıcılar, ancak çok kullanıcılı işbirliği işlevleri en iyi ile paylaşabilirsiniz. Aslında, kullanıcılar bir Access veritabanının bir veri kümesiüzerinde işbirliği yapmak ve kullanıcıları içeren bir Excel çalışma kitabı bir Belgeüzerinde birlikte çalışma.

İşbirliği için Windows SharePoint Services kullanma    Microsoft Windows SharePoint Services teknolojileriyle SharePoint listelerini ve belge kitaplıkları gibi her iki programı tümleştirin.

Access bir SharePoint sitesinde birden çok kullanıcılarla işbirliği için çeşitli yollar sağlar. Örneğin, Windows SharePoint Services belge kitaplığına tam bir veritabanı indirebileceğiniz, formlar ve raporlar olarak Windows SharePoint Services görünümler kullanılabilir olun ve depolanan verileri bir veritabanına bağlama SharePoint listelerindeki.

Excel Hizmetleri SharePoint sitesinde birden çok kullanıcılarla işbirliği için tek bir yol sağlar. Windows SharePoint Services belge kitaplıklarına, diğer kullanıcıların çalışma kitabını aynı anda değiştirilmesini önleme tek tek kullanıcılar değişiklikleri yapmak için çalışma kitabını nerede denetleyebilirsiniz çalışma kitabını karşıya yükleyebilirsiniz. Kullanıcıları çalışma kitabını Belge Kitaplığı'ndan denetlemeden durumda bunların Veri çakışmalarının önüne geçmek için diğer kullanıcılarla koordine gerekir düzenleyebilirsiniz.

Ağ klasörlerini işbirliği için kullanma    Bir Access veritabanını paylaşılan ağ klasörde depola, birden çok kullanıcı ile verilerini aynı anda çalışmak ve veritabanını açın. Kayıtları tek tek bir kullanıcı bunları düzenlediğinde kilitlenir. Excel çalışma kitabı bir paylaşılan ağ klasöründe saklamanıza, tek bir kullanıcı çalışma kitabını bir kerede düzenleyebilirsiniz. Görüntüleme amacıyla, birden çok kullanıcı çalışma kitabını başka bir kullanıcı düzenleme, ancak bu çalışma kitabını düzenleme kullanıcının kapatana kadar bu kullanıcılar için verileri değişiklik yapamazsınız sırada açabilirsiniz.

Her iki programı benzer özellikler sağlama — parolaları ve şifreleme — size veri kaybını önlemek ve verilerinizi yetkisiz erişime karşı koruma. Bununla birlikte, kullanıcı düzeyi verileri koruma works Access ile Excel arasında bazı farklılıklar da vardır.

Veri kaybını önleme    Access'te, kalan çalışma (varsa) kaybetmeyi olası beklenmeyen bir hata durumunda, böylece çalışmanızı sürekli olarak kaydedilir. Access çalışmanızı sürekli kaydeder, Bununla birlikte, ayrıca daha sonra tamamlanmayı istemediğiniz karar değişiklikler yapmak için olası demektir. İstediğiniz şekilde veritabanınızı geri yükleyebileceğinizden emin olmak için veritabanı dosyasını gereksinimlerinizi karşılayan bir zamanlama yedek kopyasını oluşturmanız gerekir. Bir veritabanını yedekten kurtarabilirsiniz veya yalnızca tablo veya gereken başka bir veritabanı nesnesinin geri yükleyebilirsiniz. Bir dosya sistem yedek yardımcı kullanıyorsanız, verilerinizi geri yüklemek için dosya sisteminin yedek veritabanından bir kopyasını de kullanabilirsiniz. Excel'de, verilerinizi güncelleştirirken aralıklarla otomatik kurtarma bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Kullanıcı düzeyi verileri koruma    Excel'de, sütun ve veri satırları gizleyerek kritik veya özel veri görünümden kaldırın ve sonra gizli verileri kullanıcı erişimini denetlemek için çalışma sayfasının tamamını koruyabilirsiniz. Bir çalışma sayfası ve öğelerini koruma uygulamanın yanı sıra, ayrıca kilitleme ve diğer kullanıcıların önemli verileri yanlışlıkla değiştirmesini önlemek için çalışma sayfasındaki hücrelerin kilidini kaldırma.

Dosya düzeyi güvenliği    Dosya düzeyinde, her iki programda şifreleme yetkisiz kullanıcıların verileri görmesini engellemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca bir veritabanı dosyası veya çalışma kitabını açmak için parola girilmesi gerekebilir. Ayrıca, dijital imzakullanarak bir veritabanı dosyası veya çalışma kitabı güvenli yardımcı olabilir.

Kısıtlanmış verilere erişim    Excel'de, veri erişim veya diğer kullanıcılar için erişimleri verilere değişiklik yapmasını engelleyin salt rights ayarlamak için izinleri kullanıcı tabanlı belirtebilirsiniz. Access kullanıcı düzeyi güvenlik özellikleri sağlamaz, ancak Access veritabanı sunucusunun bağlandığı herhangi bir kullanıcı güvenlik modeli destekler. Örneğin, bir SharePoint listesine bağlanma varsa, Access SharePoint listesi için kullanıcı izinlerini heeds. Yetkisiz kullanıcıların Access verilerinizi dışında tutmak istiyorsanız, parola ayarlayarak, veritabanını şifreleme. Excel gibi başka bir program kullanarak erişim bile, kullanıcıların veritabanından verileri okumak için parolayı girmeniz gerekir.

Verilerinizi korunmasına yardımcı olma konusunda daha fazla bilgi için Access 2007 veritabanının güvenliğini sağlama ve koruma ve Excel'deki güvenlikbakın.

Seçmek için hangi ürün karar vermenize yardımcı olacak bir hızlı karşılaştırması için aşağıdaki tabloda kullanabilirsiniz.

Gösterge:    Tam destek simgesi önerilen kısmi destek simgesi = kabul edilebilir Destek yok simgesi = = geçerli değildir 

Özellik

Access

Excel

Açıklamalar

Veri yönetme

Depolama alanı miktarını

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Access'te ve Excel'de satırları veya kayıtları milyonlarca çalışabilirsiniz.

Çeşitli veri türleri

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Her ikisi de metin, sayılar, tarihler ve diğer ortak veri türleri ile çalışın.

Veri doğrulama

Tam destek simgesi

kısmi destek simgesi

Her ikisi de veri girişini denetlemek etkinleştirin. Access, daha fazla denetim ve veri giriş maskeleme belirtme gibi esneklik sağlar.

Güvenlik

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Her ikisi de şifreleme, parolalar, dijital imzalar ve veri koruması gibi güvenlik özellikleri, çeşitli kullanarak verilerinizi kullanıcı erişimini denetleme.

Zengin metin ve nesneleri

Tam destek simgesi

Destek yok simgesi

Access zengin metin ile çalışmaya yönelik ve belgeler ve resimler gibi büyük nesneleri depolamak için birkaç kullanışlı özellik bulunur.

Birden çok tablo ilişkileri ile

Tam destek simgesi

Destek yok simgesi

Access, tablolar arasındaki bir-çok ve çok-çok ilişkileri oluşturmak için araçlar sağlar. Veri bütünlüğünü sağlamak için bu ilişkilere dayanan kuralları kurabilirsiniz.

Veri paylaşma

Tam destek simgesi

kısmi destek simgesi

Access aynı anda aynı verilerle çalışmak birçok kişi etkinleştirir ve kilitleme ve çakışma çözümleme gibi verileri güncelleştirmek için güçlü seçenekler sağlar.

Toplama ve birbirinden ayrı veri birleştirme

Tam destek simgesi

kısmi destek simgesi

Alma, verme ve yayımlama

 • Verileri alma ve verme.

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Her iki ürün için dış veri kaynakları, metin, XML ve diğer veritabanı ve elektronik tablo biçimleri gibi çeşitli verilerinden ve verilerini dışarı aktar aktarın.

 • Görüntüleme, sorgu ve bu verileri düzenlemek için dış verilere bağlanın.

Tam destek simgesi

kısmi destek simgesi

Access bağlantılı tabloları kullanarak dış veri kaynaklarına bağlanma olanak sağlar ve SQL Server için kolay bir kullanıcı arabirimi olarak Microsoft Access projeleri kullanarak davranabilir.

 • Web sayfaları yayımlama

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Statik ve dinamik Web sayfaları oluşturmak için Access hem Excel kullanın. Excel'de, Excel Hizmetleri'ni kullanarak dinamik, etkileşimli Web sayfaları oluşturabilirsiniz. Okuma, oluşturma, güncelleştirme ve SharePoint listeleriyle çakışmalarını için Access kullanabilirsiniz.

SharePoint listeleri varlıklarından

Tam destek simgesi

Destek yok simgesi

Formlarda ve raporlarda kullanma

PDF ve XPS biçimine aktarma

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Raporları oluşturma ve kullanma

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Hızlı bir şekilde filtreleme, sıralama, gruplandırma ve verileri özetlemek istediğiniz şekilde raporlar oluşturmak için Access kullanabilirsiniz.

Formlar oluşturma ve kullanma

Tam destek simgesi

kısmi destek simgesi

Access'te, ekleme, değiştirme, silme ve verilerinizi gezinme kolaylaştırmak formlar oluşturabilirsiniz.

Adres mektup birleştirme için toplu hazırlamanıza adresi etiketleri oluşturma

Tam destek simgesi

Destek yok simgesi

Sorgu verileri

Kolayca verileri sıralama ve filtreleme

Tam destek simgesi

Tam destek simgesi

Farklı görünümlerde ve karmaşık sorgular oluşturma

Tam destek simgesi

kısmi destek simgesi

Veri Görselleştirme

SmartArt grafikleri kullanma

Destek yok simgesi

Tam destek simgesi

Grafikleri oluşturma

kısmi destek simgesi

Tam destek simgesi

Verileri koşullu biçimlendirme

kısmi destek simgesi

Tam destek simgesi

Verileri hesaplama

Durum çözümlemesi gerçekleştirme

Destek yok simgesi

Tam destek simgesi

İşlevlerini kullanın ve formüller

kısmi destek simgesi

Tam destek simgesi

PivotTable görünümleri ve PivotChart görünümleri verilerle etkileşimli çalışmak için kullanın.

kısmi destek simgesi

Tam destek simgesi

İstediğiniz bilgileri türetmek için gelişmiş hesaplamalar yapabilirsiniz.

kısmi destek simgesi

Tam destek simgesi

Öncelikle hesaplamalar ve istatistiksel karşılaştırmalar verileriniz üzerinde çalıştırırsanız, Excel kullanın. Örneğin, şirketinizin Bütçe maliyet/avantajı çözümleme gösterebilirsiniz. Excel sık özellikle bu verileri çoğunlukla sayısal değilse, veri sekmesinde, hesaplamalar gerçekleştirme için en iyi seçimdir; Örneğin, belirli bir yıl için finansal bütçe korumak istiyorsanız.

Sayfanın Başı

Ne zaman Access kullanılır

Siz izlemek ve kayıt veri için düzenli olarak sahip ve sonra görüntülemek, dışarı aktardığınızda, veya bu veri alt kümelerini yazdırma çok genel açısından, Access en iyi seçimdir. Access formları verilerle çalışmak için bir Excel çalışma sayfasına değerinden daha rahat bir arabirim sağlar. Access sık gerçekleştirilen eylemleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz ve Access raporlarına yazılı veya elektronik form içindeki verileri özetlemek olanak verir. Verileriniz için daha fazla yapısını erişim sağlar; Örneğin, ne tür veri olabilir denetleyebileceğiniz girilen, ne değerleri girilebilecek ve tek bir tablodaki verileri diğer tablolardaki verileri nasıl ilişkilendirileceğini belirtebilirsiniz. Bu yapı yalnızca doğru türde veri girildiğinden emin olmanıza yardımcı olur.

Access kadar aynı çalışma sayfalarını görünmesini tablolardaki verileri depolayan — ancak Access tabloları karmaşık değişimleri başka tablolarda depolanan verileri sorgulamak için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki durumlarda Access kullanın:

 • Çok sayıda kişi veritabanında çalışmaya tahmin ve güvenle verilerinize kayıt kilitleme ve çakışma çözümleme gibi güncelleştirmeleri idare sağlam seçenekleri istiyorsunuz.

 • Düz veya ilişkisel olmayan tablo olarak geldiği bir veri kümesi için daha fazla tablo eklemek için gerek sıralayacağınızı tahmin ediyorsunuz.

 • Karmaşık sorgular çalıştırmak istiyorsunuz.

 • Çeşitli raporlar veya posta etiketleri oluşturmak istiyorsunuz.

 • Kişileri Yönetme    Kişilerinizi ve posta adresleri, yönetme ve ardından Access'te raporları oluşturma veya verileri form mektupları, zarflar veya posta etiketleri yazdırmak için Microsoft Office Word ile Birleştir.

 • Stok ve varlık izleme    Giriş veya iş yerinizdeki öğelerin stoğunu oluşturabilir ve birlikte fotoğrafları ve diğer ilgili belgeleri verileri depolamak.

 • Sipariş İzleme    Ürünler, müşteriler ve siparişler hakkındaki bilgileri girin ve sonra çalışan, bölge, süre veya başka bir değere göre satışları gösteren raporlar oluşturabilirsiniz.

 • Görev izleme    Bir grup insan görevleri izlemek ve diğerleri aynı veritabanındaki var olan görevlere güncelleştireceğiniz aynı anda yeni görevler girin.

 • Ödünç veren kitaplıkları düzenleme    Kitaplar ve CD'leri hakkında verileri depolamak ve bunlara ödünç kimlere izlemek için Access kullanabilirsiniz.

 • Olay planlama    Olay tarihleri, konumlarını ve katılımcılar hakkındaki bilgileri girin ve sonra zamanlamaları veya olaylar hakkında daha fazla özetlerine yazdırma.

 • Beslenme izleme    Tarifleri izleme ve günlük Diyet ve etkinlikleri icra.

Sayfanın Başı

Ne zaman Excel kullanılır

Bir elektronik tablo programı, bir veya daha fazla çalışma sayfasını içeren çalışma kitapları büyük miktarda veriyi Excel depolayabilirsiniz. Bununla birlikte, Access gibi bir veritabanı yönetim sistemi olarak yararlanma yerine Excel veri çözümlemesi ve hesaplama için en iyi duruma getirilmiştir. Verileri çözümlemek için modelleri oluşturmak, bu verileri, Özet verileri istediğiniz gibi herhangi bir şekilde hesaplama yapmak için basit ve karmaşık formüller yazın ve profesyonel görünümlü grafikler çeşitli verileri göstermek için bu esnek programı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda Excel kullanın:

 • Birden çok tablo kullanan bir ilişkili veritabanı yerine, verilerinizin düz veya ilişkisel olmayan bir görünüm gerektirir ve verilerinizi olduğunda çoğunlukla sayısal.

 • Verileriniz üzerinde hesaplamalar ve istatistiksel karşılaştırmalar sık çalıştırın.

 • Hiyerarşik verileri derli toplu ve esnek bir düzende görüntülemek için PivotTable raporları kullanmak istiyorsunuz.

 • Düzenli olarak grafikler oluşturma ve Office Excel 2007' te kullanılabilen yeni grafik biçimleri kullanmak istediğiniz planlama.

 • Koşullu biçimlendirme simgeleri, veri çubukları, kullanarak verilerinizi vurgulamak ve renk ölçekleri istiyorsunuz.

 • Verilerinizi istatistik, mühendislik gibi gelişmiş durum çözümlemesi işlemleri istediğiniz ve regresyon çözümlemesi.

 • Basit bir liste, kişisel kullanım veya sınırlı işbirliği amacıyla öğeleri izlemek istiyorsunuz.

 • Finansal    Birçok mali muhasebe raporunda Excel'in güçlü hesaplama özelliklerini kullanabilirsiniz — nakit akış tablosu, gelir tabloları veya kar ve zarar tablosu.

 • Bütçeleme    Gereksinimlerinizi kişisel ister işle ilgili olarak, Excel'de her tür bütçeyi oluşturabilirsiniz; örneğin, pazarlama bütçe planı, etkinlik bütçesi veya emeklilik bütçesi.

 • Faturalama ve Satışlar    Excel, ayrıca fatura ve satış verileri yönetmek için yararlıdır ve size gereken formları kolayca oluşturabilirsiniz; örneğin, satış faturaları sevk notları veya satınalma siparişini.

 • Raporlama    Excel'de veri çözümlemenizi yansıtan veya verilerinizi özetleyen çeşitli türlerde raporlar oluşturabilirsiniz; örneğin proje performansını ölçen raporları veri tahmin, verileri veya sapma verilerini özetleyebilirsiniz.

 • Planlama    Excel, profesyonel planlar veya kullanışlı planlayıcılar oluşturmak oluşturmak için harika bir aracı; Örneğin, haftalık yemek, parti veya tatil haftalık bir Ders planı, pazarlama araştırması planı, yıl sonu vergi planı veya size yardımcı olacak planlayıcılar gibi planlama.

 • İzleme    Zaman Çizelgesi veya liste verileri izlemek için Excel'i kullanabilirsiniz; örneğin, bir zaman çalışma veya donanım takibini Envanter Listesi izlemek için tablosu.

 • Takvim kullanma    Kılavuza benzer doğası nedeniyle, Excel kendisinde de herhangi bir takvim türü oluşturmak için çok uygundur; Örneğin, etkinlikleri sırasında Okul yılı izlemek için bir akademik takvim veya iş olayları ve kilometre taşlarını izlemek için mali yılı takvimi.

Bu kategoriler herhangi birinde kullanışlı Excel şablonları için şablonları Excel için Microsoft Office Online'daki bakın.

Sayfanın Başı

Access'te ve Excel'de birlikte kullanma

Her iki programı sunma zorunda avantajlarından yararlanmak için istediğiniz zamanlar olabilir. Örneğin, çalışma hesaplamak ve veri çözümleme Excel'de oluşturulmuş ancak çalışma çok büyük ve karmaşık hale ve diğer birçok kullanıcı verilere erişimi olması gerekir. Bu noktada, içeri aktarmak veya çalışma sayfanızın Access'e bağlama ve bu verilerle Excel'de çalışmaya yerine bir veritabanı olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Veya belki de bazı ayrıntılı Excel PivotTable raporları ve profesyonel görünümlü Excel grafikler oluşturmak istediğiniz Access veritabanında veri vardır.

İlk kullandığınız program hangisi olursa olsun, her zaman verileri bir programdan diğerine, burada ile çalışmaya devam edebilirsiniz aktarabilirsiniz. İle veya veri bağlantısı olmadan, verileri Excel'den (ve tersi) Access'e kopyalama, alma veya vererek getirebilirsiniz.

Her iki program arasında veri değişimi hakkında daha fazla bilgi için Excel ve Access arasında veri değişimi (kopyalama, alma, verme)konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×