Tablolar

Verileri filtrelemek için dilimleyicileri kullanma

Verileri filtrelemek için dilimleyicileri kullanma

Dilimleyiciler tablolarıveya PivotTable 'larıfiltrelemek için tıklabileceğiniz düğmeleri sağlar. Hızlı filtreleme özelliğinin yanı sıra, Dilimleyiciler de geçerli filtreleme durumunu gösterir ve bu da tam olarak görüntülenmekte olan nedir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bir tablo veya PivotTable 'daki verileri kolayca filtrelemek için bir dilimleyici kullanabilirsiniz.

Verileri filtrelemek için dilimleyici oluşturma

 1. Tablo veya PivotTable 'da herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde> dilimleyiciEkle 'ye gidin.

  Dilimleyici ekle
 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, görüntülemek istediğiniz alanların kutularını Işaretleyin ve Tamam 'ıseçin.

 4. Seçtiğiniz her alan için bir dilimleyici oluşturulur. Dilimleyici düğmelerinden herhangi birinin tıklatılması bu filtreyi bağlantılı tabloya veya PivotTable 'a otomatik olarak uygular.

  Notlar: 

  • Birden çok öğe seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra göstermek istediğiniz öğeleri seçin.

  • Dilimleyici filtrelerini temizlemek için, dilimleyicide Sil Filtreyi temizle 'yi seçin.

 5. Dilimleyici sekmesinin dilimleyici sekmesinde (Excel 'in daha yeni sürümlerinde) veya şeritte Tasarım sekmesinde (Excel 2016 ve daha eski sürümler) ayarlayabilirsiniz.

  Not: Bir dilimleyiciyi ayarlamak ve yeniden boyutlandırmak için dilimleyicinin köşesini seçip basılı tutun.

 6. Bir Dilimleyiciyi birden fazla PivotTable 'a bağlamak istiyorsanız, > için dilimleyici > rapor bağlantıları

  Not: Dilimleyiciler yalnızca aynı veri kaynağını paylaşan PivotTable 'Lara bağlanabilir.

Dilimleyici bileşenleri

Dilimleyiciler, genellikle aşağıdaki bileşenleri görüntüler:PivotTable dilimleyici öğeleri

1. Dilimleyici başlığında, dilimleyicideki öğelerin kategorisi belirtilir.

2. Seçili olmayan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilmeyen öğeleri temsil eder.

3. Seçili olan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilen öğeleri temsil eder.

4. Fitreyi Temizle düğmesi, dilimleyicideki tüm öğeleri seçerek filtreyi kaldırır.

5. Dilimleyicide görünenden fazla sayıda öğe bulunuyorsa kaydırma çubuğu kullanılarak sayfa kaydırılabilir.

6. Kenarlıkları taşıma ve denetimleri yeniden boyutlandırma özelliklerini kullanarak dilimleyicinin boyutunu ve konumunu değiştirebilirsiniz.

 1. Dilimleyici oluşturmak istediğiniz PivotTable'da herhangi bir yere tıklayın.

  PivotTable Çözümle sekmesi görüntülenir.

 2. PivotTable Çözümle sekmesinde Dilimleyici Ekle’ye tıklayın.

 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz PivotTable’daki alanların kutularını işaretleyin.

 4. Tamam’a tıklayın.

  Seçtiğiniz her alan için bir dilimleyici görüntülenir.

 5. Her dilimleyicide, filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

  Birden çok öğe seçmek için, Command tuşunu basılı tutarak filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

 1. Dilimleyici oluşturmak istediğiniz tabloda herhangi bir yere tıklayın.

  Tablo sekmesi görüntülenir.

 2. Tablo sekmesinde Dilimleyici Ekle'ye tıklayın.

 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz alanların (sütunların) onay kutularını işaretleyin.

 4. Tamam'a tıklayın.

  Seçtiğiniz her alan (sütun) için bir dilimleyici görüntülenir.

 5. Her dilimleyicide, filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

  Birden çok öğe seçmek için, Command tuşunu basılı tutarak filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz dilimleyiciye tıklayın.

  Dilimleyici sekmesi görüntülenir.

 2. Dilimleyici sekmesinde, istediğiniz renk stiline tıklayın.

PivotTable'da zaten bir dilimleyiciniz varsa, başka bir PivotTable'ı filtrelemek için aynı dilimleyiciyi kullanabilirsiniz. Bu yöntemin kullanılabilmesi için iki PivotTable'ın da aynı veri kaynağını kullanıyor olması gerektiğini lütfen unutmayın.

 1. Önce, yeniden kullanmak istediğiniz dilimleyicinin bulunduğu PivotTable'la aynı veri kaynağına dayalı bir PivotTable oluşturun.

 2. Başka bir PivotTable'da paylaşmak istediğiniz dilimleyiciye tıklayın.

  Dilimleyici sekmesi görüntülenir.

 3. Dilimleyici sekmesinde Rapor Bağlantıları'na tıklayın.

 4. İletişim kutusunda, dilimleyicisinin kullanılabilir olmasını istediğiniz PivotTable’ların onay kutusunu işaretleyin.

 1. Dilimleyicinin bağlantısını kesmek istediğiniz PivotTable'da herhangi bir yere tıklayın.

  PivotTable Çözümle sekmesi görüntülenir.

 2. PivotTable Çözümle sekmesine ve ardından Filtre Bağlantıları'na tıklayın.

 3. İletişim kutusunda, dilimleyicinin bağlantısını kesmek istediğiniz PivotTable alanlarının onay kutularındaki işareti kaldırın.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Dilimleyiciye tıklayıp ardından DELETE tuşuna basın.

 • Control tuşuna basılı tutarak dilimleyiciye tıklayın ve ardından Şunu kaldır: <Dilimleyicinin adı > seçeneğine tıklayın.

Dilimleyiciler, genellikle aşağıdaki bileşenleri görüntüler:PivotTable dilimleyici öğeleri

1. Dilimleyici başlığında, dilimleyicideki öğelerin kategorisi belirtilir.

2. Seçili olmayan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilmeyen öğeleri temsil eder.

3. Seçili olan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilen öğeleri temsil eder.

4. Fitreyi Temizle düğmesi, dilimleyicideki tüm öğeleri seçerek filtreyi kaldırır.

5. Dilimleyicide görünenden fazla sayıda öğe bulunuyorsa kaydırma çubuğu kullanılarak sayfa kaydırılabilir.

6. Kenarlıkları taşıma ve denetimleri yeniden boyutlandırma özelliklerini kullanarak dilimleyicinin boyutunu ve konumunu değiştirebilirsiniz.

 1. Dilimleyici oluşturmak istediğiniz PivotTable'da herhangi bir yere tıklayın.

  PivotTable Çözümle sekmesi görüntülenir.

 2. PivotTable Çözümle sekmesinde Dilimleyici Ekle’ye tıklayın.

 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz PivotTable’daki alanların kutularını işaretleyin.

 4. Tamam’a tıklayın.

  Seçtiğiniz her alan için bir dilimleyici görüntülenir.

 5. Her dilimleyicide, filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

  Birden çok öğe seçmek için, Command tuşunu basılı tutarak filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

 1. Dilimleyici oluşturmak istediğiniz tabloda herhangi bir yere tıklayın.

  Tablo sekmesi görüntülenir.

 2. Tablo sekmesinde Dilimleyici Ekle'ye tıklayın.

 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz alanların (sütunların) onay kutularını işaretleyin.

 4. Tamam'a tıklayın.

  Seçtiğiniz her alan (sütun) için bir dilimleyici görüntülenir.

 5. Her dilimleyicide, filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

  Birden çok öğe seçmek için, Command tuşunu basılı tutarak filtrelemek istediğiniz öğelere tıklayın.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz dilimleyiciye tıklayın.

  Dilimleyici sekmesi görüntülenir.

 2. Dilimleyici sekmesinde, istediğiniz renk stiline tıklayın.

PivotTable'da zaten bir dilimleyiciniz varsa, başka bir PivotTable'ı filtrelemek için aynı dilimleyiciyi kullanabilirsiniz. Bu yöntemin kullanılabilmesi için iki PivotTable'ın da aynı veri kaynağını kullanıyor olması gerektiğini lütfen unutmayın.

 1. Önce, yeniden kullanmak istediğiniz dilimleyicinin bulunduğu PivotTable'la aynı veri kaynağına dayalı bir PivotTable oluşturun.

 2. Başka bir PivotTable'da paylaşmak istediğiniz dilimleyiciye tıklayın.

  Dilimleyici sekmesi görüntülenir.

 3. Dilimleyici sekmesinde Rapor Bağlantıları'na tıklayın.

 4. İletişim kutusunda, dilimleyicisinin kullanılabilir olmasını istediğiniz PivotTable’ların onay kutusunu işaretleyin.

 1. Dilimleyicinin bağlantısını kesmek istediğiniz PivotTable'da herhangi bir yere tıklayın.

  PivotTable Çözümle sekmesi görüntülenir.

 2. PivotTable Çözümle sekmesine ve ardından Filtre Bağlantıları'na tıklayın.

 3. İletişim kutusunda, dilimleyicinin bağlantısını kesmek istediğiniz PivotTable alanlarının onay kutularındaki işareti kaldırın.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Dilimleyiciye tıklayıp ardından DELETE tuşuna basın.

 • Control tuşuna basılı tutarak dilimleyiciye tıklayın ve ardından Şunu kaldır: <Dilimleyicinin adı > seçeneğine tıklayın.

Dilimleyiciler, genellikle aşağıdaki bileşenleri görüntüler:PivotTable dilimleyici öğeleri

1. Dilimleyici başlığında, dilimleyicideki öğelerin kategorisi belirtilir.

2. Seçili olmayan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilmeyen öğeleri temsil eder.

3. Seçili olan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilen öğeleri temsil eder.

4. Fitreyi Temizle düğmesi, dilimleyicideki tüm öğeleri seçerek filtreyi kaldırır.

5. Dilimleyicide görünenden fazla sayıda öğe bulunuyorsa kaydırma çubuğu kullanılarak sayfa kaydırılabilir.

6. Kenarlıkları taşıma ve denetimleri yeniden boyutlandırma özelliklerini kullanarak dilimleyicinin boyutunu ve konumunu değiştirebilirsiniz.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

PivotTable'da verilere filtre uygulama

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×