Verileri Excel'den Access'e taşıma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, verilerinizi Excel'den Access'e taşıma ve Microsoft Excel ve Access birlikte kullanabilmek verilerinizi ilişkisel tablolara dönüştürme gösterilmektedir. Özetlemek için Access yakalamak, depolamak, sorgulama ve veri paylaşımı için en iyi ve Excel Hesaplama, çözümleme ve veri görselleştirme için en iyisidir.

İki makaleler, kullanarak Access veya verilerinizi yönetmek için Excel ve Access ile Excel kullanmak için ilk 10 nedenler, hangi programının belirli bir görev için en uygun olduğunu ve pratik bir çözüm oluşturmak için Excel ve Access birlikte kullanma konusunda tartışın.

Verileri Excel'den Access'e taşıma olduğunda, iş akışına üç temel adım vardır.

üç temel adım

Not: Veritabanı tasarımında temel bilgilerveri modelleme ve erişim ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Adım 1: verileri Excel'den erişimi içeri aktarma

Veri almayı hazırlama ve verilerinizi temizlemek için biraz zaman sürüyorsa, çok daha sorunsuz bir şekilde gidebilirsiniz bir işlemdir. Verileri içeri aktarma için yeni bir giriş taşıma gibi olur. Yeni evinizde kapatma Taşı, Sil ve, önce eşyalarınızın düzenleme çok daha kolay olur.

Verilerinizi temizlemenin, içeri aktarmadan önce

Excel verilerini Access'e içeri aktarmadan önce için iyi bir fikir olduğunu:

 • Birden çok sütun için (yani, birden çok değer bir hücredeki) atomik olmayan veri içeren hücreleri dönüştürün. Örneğin, "C#" programlama, gibi birden çok beceri değerleri içeren bir "Becerileri" sütundaki bir hücreyi "VBA programlama" ve "Web tasarımı" her beceri tek bir değer içeren sütunları ayırmak için ayrılmış.

 • Satır aralığı, boşluklar ve birden çok eklenmiş boşlukları kaldırmak için Kes komutunu kullanın.

 • Yazdırılmayan karakterleri kaldırın.

 • Bulma ve yazım ve noktalama işaretleri hatalarını düzeltin.

 • Yinelenen satırlar veya yinelenen alanları kaldırın.

 • Veri sütunlarını karma biçimleri, özellikle de sayıları metin olarak biçimlendirilmiş veya sayıları olarak biçimlendirilmiş tarihleri tarih içermediğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Excel Yardım konularına bakın:

Not: Verilerinizi gereksinimlerini temizleme karmaşık veya zaman veya kendi başınıza işlemi otomatik hale getirmek için kaynakları yoksa, bir üçüncü taraf satıcı kullanmayı düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Web tarayıcınızda, sık kullanılan arama motoru tarafından "verileri temizleme yazılım" veya "verileri kalite" arayın.

Aldığınızda en iyi veri türünü seçin

Access'te içeri aktarma işlemi sırasında böylece el ile bir araya getirmeniz gerekir (varsa) birkaç dönüştürme hataları aldığınız iyi seçimler yapmak istediğiniz. Aşağıdaki tabloda erişimi Excel'den verileri içeri aktarırken Excel sayı biçimleri ve Access veri türleri nasıl dönüştürülür özetlenmiş ve elektronik tablo İçeri Aktarma Sihirbazı'nda seçmenin en iyi veri türleri hakkında bazı ipuçları sunmaktadır.

Excel sayı biçimi

Access veri türü

Açıklamalar

En iyi yöntem

Metin

Metin, Not

Access metin veri türü alfasayısal veriler en çok 255 karakter depolar. Access Not veri türü 65.535 karakteri geçmeyecek alfasayısal veri depolar.

Herhangi bir veri kesilmesi önlemek için Not seçin.

Sayı, yüzde, kesir, bilimsel

Sayı

Erişimi olan bir değişen sayı veri türü bir alan boyutu özelliğine dayalı (bayt, tamsayı, uzun tamsayı, tek, çift, ondalık).

Herhangi bir veri dönüştürme hatalarının önüne geçmek için çift ' i seçin.

Tarih

Tarih

Access'te ve Excel'de her ikisi de aynı tarih seri numarası tarihleri depolamak için kullanın. Access'te tarih aralığı daha büyük: gelen 2,958,465 (31 Aralık 9999 MS) için -657.434 (1 Ocak 100 MS).

Access (Macintosh için Excel'de kullanılan) 1904 tarih sistemi tanımıyor olduğundan, Excel veya Access Karışıklığı önlemek için tarihleri dönüştürmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz: tarih sistemi, biçimlendirme veya iki basamaklı yıl yorumu değiştirme ve içeri aktarma veya Excel çalışma kitabındaki verilere bağlantı.

Bir tarihseçin.

Saat

Saat

Access'te ve Excel'de her ikisi de saat değerlerini aynı veri türünde kullanarak depolanır.

Saat, çoğunlukla varsayılan olan seçin.

Para birimi, finansal

Para Birimi

Access'te, para birimi veri türü 8 bayt sayılar ile dört ondalık basamakla duyarlılık verilerini depolar ve finansal verileri depolamak ve değerlerini yuvarlama önlemek için kullanılır.

Para birimi, çoğunlukla varsayılan olan seçin.

Boolean

Evet/Hayır

Excel tüm TRUE değerler için 1 ve 0 için tüm yanlış değerleri kullanır; oysa ki erişmek için tüm Evet değerleri ve hiçbir değerleri için 0 -1 kullanır.

Temel değerlerini otomatik olarak dönüştürür Evet/Hayır,'ı seçin.

Köprü

Köprü

Excel ve Access köprü tıklatıp izleyebileceğiniz bir URL veya Web adresi yer alır.

Köprü, aksi halde Access kullanabilir metin veri türü varsayılan olarak'ı seçin.

Access'te verileri olduktan sonra Excel verileri silebilirsiniz. İlk önce silmeden özgün Excel çalışma kitabını yedekleyin unutmayın.

Daha fazla bilgi için Access Yardım alma veya Excel çalışma kitabındaki verilere bağlantıkonusuna bakın.

Veri en kolay yolu otomatik olarak Ekle

Ortak bir sorun Excel kullanıcınız aynı sütunlara verilerle büyük bir çalışma sayfasına ekleme. Örneğin, bir varlık izleme Excel'de çalışmaya ancak şimdi birçok çalışma grupları ve bölümler dosyalarından içerecek şekilde büyüdüyse çözüm olabilir. Bu veriler farklı çalışma sayfalarını ve çalışma kitaplarını ya da diğer sistemlerinden veri akışları olan metin dosyaları olabilir. Kullanıcı arabirimi komutu veya benzer verileri Excel'de eklemek için kolay bir yolu yoktur.

En iyi çözüm yeri kolayca içeri aktarma ve elektronik tablo Alma Sihirbazı'nı kullanarak bir tabloya veri Ekle erişim kullanmaktır. Ayrıca, bir tabloya çok fazla veri ekleyebilirsiniz. İçeri aktarma işlemleri kaydetme, bunları zamanlanmış Microsoft Outlook görevleri eklemek ve hatta sürecini otomatikleştirmek için makro kullanma.

Adım 2: Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı kullanarak veri normalleştirme

İlk bakışta, verilerinizi normalleştirme işlemi boyunca Adımlama korkutabilir görünebilir. Neyse ki, Access tablolarda normalleştirme daha kolaydır, Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı için teşekkürler bir işlemdir.

tablo çözümleyicisi sihirbazı

1. Seçili sütunlar için yeni bir tablo sürükleyin ve otomatik olarak ilişkileri oluşturma

2. tabloyu yeniden adlandırma, birincil anahtar ekleme, var olan bir sütun birincil anahtar yapmak ve en son eylemi geri almak için düğmeyi komutlarını kullanın

Aşağıdakileri yapmak için bu sihirbazı kullanabilirsiniz:

 • Bir tablo daha küçük tablolar kümesini dönüştürme ve otomatik olarak tablolar arasında bir birincil ve yabancı anahtar ilişki oluşturun.

 • Benzersiz değerler içeren var olan bir alanı için bir birincil anahtar ekleme veya otomatik sayı veri türü kullanan yeni bir kimlik alanı oluşturun.

 • Otomatik olarak basamaklı güncelleştirmelerle bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiler oluşturma. Silmeleri yanlışlıkla silme veri önlemek için otomatik olarak eklenmez, ancak silmeleri daha sonra kolayca ekleyebilirsiniz.

 • Yeni tablolar için (örneğin, iki farklı telefon numaraları ile aynı müşteri) artık ya da yinelenen verileri aramak ve bunu istediğiniz şekilde güncelleştirin.

 • Yedekleme ve özgün tabloyu ve kendi adına "_OLD" ekleyerek olarak yeniden adlandırın. Sonra özgün tablo adıyla orijinal tabloyu yeniden oluşturur ve böylece var olan herhangi bir form veya rapor özgün tabloyu temel alan yeni bir tablo yapısı ile çalışır bir sorgu oluşturun.

Daha fazla bilgi için Tablo Çözümleyicisi'ni kullanarak verilerinizi normalleştirinbakın.

Adım 3: Verilere erişmek için Excel'den bağlanma

Access'te verileri normalleştirilmiş ve sorgu veya tablo, özgün verileri yeniden yapılandırılacağını oluşturulduktan sonra verilere erişmek için Excel'den bağlanma basit bir konudur. Verilerinizi artık dış veri kaynağı olarak Access'te ve bilgileri bulmak için kullanılan bir kapsayıcı olan bir veri bağlantısı üzerinden çalışma kitabına bağlı şekilde oturum açmak ve dış veri kaynağına erişim. Bağlantı bilgileri çalışma kitabında saklanan ve ayrıca bir Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (.odc dosya adı uzantısı) veya bir veri kaynağı adını dosya (.dsn uzantılı dosyalar) gibi bir bağlantı dosyası depolanabilir. Dış verilere bağlanma sonra da otomatik olarak yenileme (güncelleştirme Access'te verileri güncelleştirildiğinde Access'ten bir Excel çalışma kitabınızın veya).

Daha fazla bilgi için veri bağlantı (almayı) genel bakışkonusuna bakın.

Verilerinizi Access'e alma

Bu bölümde, verilerinizi normalleştirme evreler size yol gösterir: kendi en atomik parçalara ayırmak satış temsilcisi ve adres sütunlarında değerleri kesme ilgili konular Excel'e bu tablodan yapıştırarak kendi tablolara Access, yeni oluşturulan Access tabloları ve oluşturup basit bir sorgu bilgi vermek için Access'te çalıştırarak arasında anahtar ilişkileri oluşturma.

Normalleştirilmiş form veri örneği

Aşağıdaki çalışma satış temsilcisi sütununda ve adres sütunu atomik olmayan değerler içerir. Sütunlar hem de iki veya daha çok ayrı sütunlara bölün. Bu çalışma sayfasında, satış temsilcisi, ürünler, müşteriler ve siparişler hakkındaki bilgileri de içerir. Bu bilgiler de daha ayrıntılı, konuya göre ayrı tablolara bölünmesi.

Satış Elemanı

Sipariş Kimliği

Sipariş Tarihi

Ürün Kimliği

Mik

Fiyat

Müşteri adı

Adres

Telefon

Li, Yale

2349

4/3/09

C-789

3

$7.00

Fourth Coffee

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Li, Yale

2349

4/3/09

C-795

6

$9.75

Fourth Coffee

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Mersin'in, Sibel

2350

4/3/09

A-2275

2

$16,75

Adventure Works

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Mersin'in, Sibel

2350

4/3/09

F-198

6

$5.25

Adventure Works

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Mersin'in, Sibel

2350

4/3/09

B-205

1

$4.50

Adventure Works

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Hance, kazandı

2351

4/3/09

C-795

6

$9.75

Meşe Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

Hance, kazandı

2352

5/3/09

A-2275

2

$16,75

Adventure Works

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Hance, kazandı

2352

5/3/09

D-4420

3

$7,25

Adventure Works

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Koch, Reed

2353

3/7/09

A-2275

6

$16,75

Fourth Coffee

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Koch, Reed

2353

3/7/09

C-789

5

$7.00

Fourth Coffee

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

En küçük bölümlerini bilgileri: atomik veri

Bu örnekte verileriyle çalışma, Excel'de sütun için metin komutu (örneğin, sokak adresi, şehir, eyalet ve posta kodu) hücre "atomik" parçalarını ayırmak için ayrı sütunlara kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, bunlar tüm değerleri atomik yapmak için bölünmüş olan sonra aynı çalışma sayfasında yeni sütunlar gösterir. Satış Temsilcisi sütununda bilgileri soyadı ve ad sütunlar halinde bölünmüş ve adres sütuna bilgileri Cadde, şehir, eyalet ve posta kodu sütunlara bölün olduğunu unutmayın. Bu veriler "ilk normal formda."

Soyadı

Adı

 

Sokak adresi

Şehir

Eyalet

Posta Kodu

Li

Yale

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

Adem

Sibel

1025 kolumbiyası filtreleri daire

Bursa

WA

98234

Elmas

İbo

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

Koch

Reed

7007 Cornell'e St Redmond

Redmond

WA

98199

Kesme verileri Excel'de düzenli konularının içine

Satış Temsilcisi, ürünler, müşteriler ve siparişler tablolara bölünmüş sonra izleyin örnek verilerin birkaç tabloları Excel çalışma sayfasına aynı ilgili bilgileri gösterir. Tablo Tasarımı son değildir, ancak bunu sağ gittiğini.

Satış Temsilcisi tablo yalnızca satış personeli hakkında bilgi içermektedir. Her bir kaydı benzersiz kimlik (satış temsilcisi kimliği) olduğuna dikkat edin. Satış Temsilcisi kimliği değerini Siparişler tablosunda sipariş için satış temsilcisinin bağlanmak için kullanılır.

Satış Temsilcisi

Satış Temsilcisi kimliği

Soyadı

Adı

101

Li

Yale

103

Adem

Sibel

105

Elmas

İbo

107

Koch

Reed

Ürünler tablosunu yalnızca ürünlerle ilgili bilgileri içerir. Her bir kaydı benzersiz kimlik (ürün kimliği) olduğuna dikkat edin. Ürün Kimliği değerini Sipariş Ayrıntıları tabloya ürün bilgileri bağlamak için kullanılır.

Ürünler

Ürün Kimliği

Fiyat

A-2275

16,75

B-205

4.50

C-789

7.00

C-795

9.75

D-4420

7,25

F-198

5.25

Müşteriler tablosu yalnızca müşterilerle ilgili bilgileri içerir. Her bir kaydı benzersiz kimlik (Müşteri Kimliği) olduğuna dikkat edin. Müşteri Kimliği değerini siparişler tabloya müşteri bilgileri bağlamak için kullanılır.

Müşteriler

Müşteri Kimliği

Ad

Sokak adresi

Şehir

Eyalet

Posta Kodu

Telefon

1001

Meşe Ltd.

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

425-555-0222

1003

Adventure Works

1025 kolumbiyası filtreleri daire

Bursa

WA

98234

425-555-0185

1005

Fourth Coffee

7007 Cornell'e St

Redmond

WA

98199

425-555-0201

Siparişler tablosunda siparişler, satış temsilcisi, müşteriler ve ürünleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Her bir kaydı benzersiz kimlik (Sipariş No) olduğuna dikkat edin. Sipariş ayrıntıları içerir ve böylece Siparişler tablosunda yalnızca dört sütun içeren bir ek tabloya Bölünecek gereken bazı bilgiler bu tabloda — benzersiz Sipariş No, sipariş tarihi, satış temsilcisi kimliği ve Müşteri Kimliği Burada gösterilen tablo henüz Sipariş Ayrıntıları tabloya bölünmüş değil.

Sipariş

Sipariş Kimliği

Sipariş Tarihi

Satış Temsilcisi kimliği

Müşteri Kimliği

Ürün Kimliği

Mik

2349

4/3/09

101

1005

C-789

3

2349

4/3/09

101

1005

C-795

6

2350

4/3/09

103

1003

A-2275

2

2350

4/3/09

103

1003

F-198

6

2350

4/3/09

103

1003

B-205

1

2351

4/3/09

105

1001

C-795

6

2352

5/3/09

105

1003

A-2275

2

2352

5/3/09

105

1003

D-4420

3

2353

3/7/09

107

1005

A-2275

6

2353

3/7/09

107

1005

C-789

5

Ürün Kimliği ve miktar gibi Sipariş Ayrıntıları oturumunu Siparişler tablosunda taşınır ve Sipariş Ayrıntıları adındaki bir tabloya depolanan. Bu tabloda 9 kayıtları vardır anlamlı şekilde 9 siparişler olduğunu aklınızda bulundurun. Sipariş Ayrıntıları tablosundan başvurulan Not Siparişler tablosunda hangilerinin benzersiz kimlik (Sipariş No) bulunur.

Son tasarımı Siparişler tablosunun aşağıdaki gibi görünmelidir:

Sipariş

Sipariş Kimliği

Sipariş Tarihi

Satış Temsilcisi kimliği

Müşteri Kimliği

2349

4/3/09

101

1005

2350

4/3/09

103

1003

2351

4/3/09

105

1001

2352

5/3/09

105

1003

2353

3/7/09

107

1005

Sipariş Ayrıntıları tablo benzersiz değerler gerektiren bir sütun içerir (yani, birincil anahtarı yok), böylece "gereksiz" verileri içerecek şekilde veya tüm sütunlar için uygundur. Bununla birlikte, bu tablodaki hiçbir iki kayıt (herhangi bir veritabanında tablo bu kural uygulanır) tamamen aynı olmalıdır. Bu tabloda, olması gerektiğini 17 kayıtları — her bir ürün tek tek bir sırada karşılık gelen. Örneğin, 2349 sırayla üç C-789 ürünler tüm sipariş iki parçadan birini kapsar.

Sipariş Ayrıntıları tablosu bu nedenle, aşağıdaki gibi görünmelidir:

Sipariş Ayrıntıları

Sipariş Kimliği

Ürün Kimliği

Mik

2349

C-789

3

2349

C-795

6

2350

A-2275

2

2350

F-198

6

2350

B-205

1

2351

C-795

6

2352

A-2275

2

2352

D-4420

3

2353

A-2275

6

2353

C-789

5

Verileri Excel'den Access'e yapıştırarak

Satış Temsilcisi, müşteriler, ürünleri, siparişler ve sipariş ayrıntıları hakkındaki bilgileri Excel'de ayrı konularının içine ayrılmış, burada tabloları dönüşür Access'e doğrudan bu verileri kopyalayabilirsiniz.

Access tablolar arasında ilişkiler oluşturma ve sorgu çalıştırma

Access için verilerinizi taşıdıktan sonra tablolar arasında ilişkiler oluşturun ve sonra çeşitli konular hakkında bilgi vermek için sorgular oluşturma. Örneğin, 05/3/09 ve 08/3/09 arasında Sipariş No ve satış temsilcisi adlarını girilen siparişlerinin döndüren sorgu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, formlar ve veri girişini ve Satış Analiz kolaylaştırmak için raporlar oluşturabilirsiniz.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×