Verileri bağlama (içeri aktarma)

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu başvuru makalesinde verileri içeri aktarma ve bağlama işlemleri açıklanır. Verileri içeri aktarma, güncelleştirme, güvenlik ve yönetme gibi görevler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu makalede

Dış veri bağlantılarıyla çalışma

Verileri yenileme

Veri kaynaklarından verileri içeri aktarma

Veri erişimini daha güvenli hale getirme

Verilere bağlanma ile ilgili sorunlar

Dış veri bağlantılarıyla çalışma

Aşağıdaki bölümlerde dış veri bağlantılarının nasıl çalıştığı ve bağlantı bilgilerinin başka programlarla ve kullanıcılarla nasıl değiştirileceği, yönetileceği ve paylaşılacağı açıklanmaktadır.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarının temellerini anlama

Excel çalışma kitabındaki veriler iki farklı konumdan gelebilir. Veriler doğrudan çalışma kitabında depolanabilir veya metin dosyası, veritabanı veya çevrimiçi analitik Işlem (OLAP) küpü gibi bir dış veri kaynağında depolanabilir. Bu dış veri kaynağı bir veri bağlantısı aracılığıyla çalışma kitabına bağlanır, bu bir bilgi kümesi, dış veri kaynağına nasıl konumlandırıp erişebileceğinizi açıklayan bir bilgi kümesidir.

Dış verilere bağlamanın başlıca yararı, verileri çalışma kitabınıza art arda kopyalamadan, bu verileri düzenli olarak çözümleyebileceğiniz bir işlemdir ve hataya neden olabilir. Dış verilere bağlandıktan sonra, veri kaynağı yeni bilgilerle güncelleştirildiğinde Excel çalışma kitaplarınızı özgün veri kaynağından otomatik olarak yenileyebilir veya güncelleştirebilirsiniz.

Bağlantı bilgileri çalışma kitabında depolanır ve Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (. odc) veya veri kaynağı adı dosyası (. DSN) gibi bir bağlantı dosyasında da depolanabilir.

dış veriler öğesini Excel 'e getirmek için verilere erişmeniz gerekir. Erişmek istediğiniz dış veri kaynağı yerel bilgisayarınızda yoksa, parola, Kullanıcı izinleri veya diğer bağlantı bilgileri için veritabanının yöneticisine başvurmanız gerekebilir. Veri kaynağı bir veritabanıdaysa, veritabanının özel kullanım modunda açılmadığından emin olun. Veri kaynağı bir metin dosyası veya bir elektronik tablo ise, başka bir kullanıcının özel erişim için açık olmadığından emin olun.

Birçok veri kaynağı, Excel, bağlantı dosyası ve veri kaynağı arasında veri akışını koordine etmek için ODBC sürücüsü veya OLE DB sağlayıcısı gerektirir.

Aşağıdaki diyagramda, veri bağlantılarıyla ilgili önemli noktalar özetlenir.

Dış veri kaynaklarına bağlanma

1. bağlanabileceğiniz çeşitli veri kaynakları vardır: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Access, diğer OLAP ve ilişkisel veritabanları, elektronik tablolar ve metin dosyaları.

2. birçok veri kaynağında ilişkili ODBC sürücüsü veya OLE DB sağlayıcısı vardır.

3. bir bağlantı dosyası, veri kaynağından verilere erişmek ve verilere erişmek için gereken tüm bilgileri tanımlar.

4. bağlantı dosyası bir bağlantı dosyasından bir çalışma kitabına kopyalanır ve bağlantı bilgileri kolayca düzenlenebilir.

5. veriler çalışma kitabına kopyalanır, böylece doğrudan çalışma kitabında depolanan verileri kullandığınız gibi kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bağlantıları bulma

Bağlantı dosyalarını bulmak için, mevcut bağlantılar iletişim kutusunu kullanın. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda var olan bağlantılar'a tıklayın.) Bu iletişim kutusunu kullanarak aşağıdaki bağlantı türlerini görebilirsiniz:

 • Çalışma kitabındaki bağlantılar    

  Bu liste çalışma kitabındaki tüm geçerli bağlantıları görüntüler. Liste, veri bağlantısı Sihirbazı 'nın veri kaynağı seç iletişim kutusunu kullanarak oluşturduğunuz veya daha önce bu iletişim kutusundan bağlantı olarak seçtiğiniz bağlantılardan oluşturduğunuz bağlantılardan oluşturulur.

 • Bilgisayarınızdaki bağlantı dosyaları    

  Bu liste, genellikle Belgelerim (Windows XP) veya Belgeler (Windows Vista) klasöründe depolanan Veri Kaynaklarım klasöründen oluşturulur.

 • Ağdaki bağlantı dosyaları    

  Bu liste aşağıdakilerden oluşturulabilir:

  • Yerel ağınızdaki klasörler kümesi, Microsoft Office Grup ilkeleri dağıtımının bir parçası olarak ağ üzerinden dağıtılabilir.

  • Bir SharePoint Foundation sitesinde bir Excel Hizmetleri veri bağlantı kitaplığı (vseçcl). DCLs hakkında daha fazla bilgi için, Excel Hizmetleri 'ne güvenli bir şekilde yayımlamabölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bağlantı özelliklerini düzenleme

Excel 'i bağlantı dosyası Düzenleyicisi olarak kullanarak, çalışma kitabında veya bir bağlantı dosyasında depolanan dış veri kaynaklarına yönelik bağlantılar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz bağlantıyı bulamazsanız, veri kaynağı seç iletişim kutusunu görüntülemek üzere daha fazlası için Gözat 'ı tıklatıp ardından Yeni kaynak 'a tıklayarak veri bağlantı Sihirbazı 'nı başlatın.

Bağlantıyı oluşturduktan sonra, bağlantı özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz ( veri sekmesinin dış veri al grubunda Özellikler'i tıklatın.) dış veri kaynaklarına yönelik bağlantıların çeşitli ayarlarını denetlemek ve bağlantı dosyalarını kullanmak, yeniden kullanmak veya değiştirmek için.

Veri kaynağına bağlanmak için bağlantı dosyası kullanıyorsanız, Excel bağlantı dosyasındaki bağlantı bilgilerini Excel çalışma kitabına kopyalar. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunu kullanarak değişiklik yaptığınızda, geçerli Excel çalışma kitabında depolanan veri bağlantısı bilgilerini düzenliyor ve bağlantıyı oluşturmak için kullanılmış olabilecek özgün veri bağlantısı dosyası ( tanım sekmesinin bağlantı dosyası özelliğinde görüntülenen dosya adıyla gösterilir. Bağlantı bilgilerini düzenledikten sonra ( bağlantı adı ve bağlantı açıklaması özellikleri dışında), bağlantı dosyasının bağlantısı kaldırılır ve bağlantı dosyası özelliği temizlenir.

Veri kaynağı yenilendiğinde bağlantı dosyasının her zaman kullanıldığından emin olmak için, bu dosyayı her zaman tanımla 'ya tıklayarak bu verileri tanım sekmesinde yenileyebilirsiniz. Bu denetim kutusunun seçilmesi, bağlantı dosyasındaki güncelleştirmelerin bu bağlantı dosyasını kullanan tüm çalışma kitapları tarafından her zaman kullanılmasını sağlar; bu da bu özelliği ayarlamış olmalıdır.

Sayfanın Başı

Bağlantıları yönetme

Çalışma kitabı bağlantıları iletişim kutusunu kullanarak, bu bağlantıları oluşturma, düzenleme ve silme gibi kolayca yönetebilirsiniz. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda Bağlantılar'ı tıklatın.) Aşağıdakileri yapmak için bu iletişim kutusunu kullanabilirsiniz:

 • Çalışma kitabında kullanımda olan bağlantıları oluşturun, düzenleyin, yenileyin ve silin.

 • Dış verilerin kaynağını doğrulayın. Bağlantının başka bir kullanıcı tarafından tanımlanması durumunda bunu yapmak isteyebilirsiniz.

 • Her bağlantının geçerli çalışma kitabında nerede kullanıldığını gösterin.

 • Dış verilerin bağlantılarıyla ilgili bir hata iletisi tanılayın.

 • Bağlantıyı farklı bir sunucuya veya veri kaynağına yönlendirin veya varolan bir bağlantının bağlantı dosyasını değiştirin.

 • Kullanıcılarla bağlantı dosyaları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırın.

Sayfanın Başı

Bağlantıları paylaşma

Bağlantı dosyaları özellikle bağlantıları tutarlı bir şekilde paylaşmak, bağlantıyı daha keşfedilebilir hale getirmek, bağlantıların güvenliğini artırmaya ve veri kaynağı yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bağlantı dosyalarını paylaşmanın en iyi yolu, kullanıcıları dosyayı okuyabilecekleri ancak yalnızca uygun kullanıcılar dosyayı okuyabilecekleri bir ağ klasörü veya SharePoint kitaplığı gibi güvenli ve güvenilir bir konuma koymektir.

ODC dosyalarını kullanma

Veri kaynağı seç iletişim kutusu aracılığıyla dış verilere bağlanarak veya yeni veri kaynaklarına bağlanmak Için veri bağlantı Sihirbazı 'Nı kullanarak Office veri BAĞLANTıSı (ODC) dosyaları (. odc) oluşturabilirsiniz. ODC dosyası, bağlantı bilgilerini depolamak için özel HTML ve XML etiketleri kullanır. Excel 'de dosyanın içeriğini kolayca görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Bir dış veri kaynağına sahip olduğunuz erişimi diğer kişilerle paylaşmak için bağlantı dosyalarınızı paylaşabilirsiniz. Diğer kullanıcıların bağlantı dosyasını açmak için bir veri kaynağı ayarlaması gerekmez, ancak bilgisayarda dış verilere erişmek için gereken ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısını yüklemeleri gerekebilir.

ODC dosyaları, verilere bağlanmak ve verileri paylaşmak için önerilen yöntemdir. Başka geleneksel bağlantı dosyalarını (DSN, UDL ve sorgu dosyaları), bağlantı dosyasını açıp ardından bağlantı özelliklerinintanım sekmesindeki bağlantı dosyasını DıŞARı aktar düğmesini tıklatarak bir odc dosyasına dönüştürebilirsiniz. iletişim kutusu.

Sorgu dosyalarını kullanma

Sorgu dosyaları, verilerin bulunduğu sunucunun adı ve veri kaynağı oluştururken sağladığınız bağlantı bilgileri gibi veri kaynağı bilgilerini içeren metin dosyalarıdır. Sorgu dosyaları, sorguları diğer Excel kullanıcılarıyla paylaşmanın geleneksel bir yoludur.

. Dqy sorgu dosyalarını kullanma    İlişkisel veritabanlarından veya metin dosyalarından gelen veriler için sorgular içeren. dqy dosyalarını kaydetmek için Microsoft Query 'yi kullanabilirsiniz. Bu dosyaları Microsoft Query 'de açtığınızda, sorgunun döndürdüğü verileri görüntüleyebilir ve farklı sonuçlar almak için sorguyu değiştirebilirsiniz. Sorgu Sihirbazı 'nı veya doğrudan Microsoft Query 'de oluşturduğunuz herhangi bir sorgu için bir. dqy dosyası kaydedebilirsiniz.

. Oqy sorgu dosyalarını kullanma    Bir sunucuda veya bir çevrimdışı küp dosyası (. cub) IÇINDE bir OLAP veritabanındaki verilere bağlanmak için. oqy dosyalarını kaydedebilirsiniz. Microsoft Query 'de çok boyutlu Bağlantı Sihirbazı 'nı kullanarak bir OLAP veritabanı veya küpü için veri kaynağı oluşturduğunuzda,. oqy dosyası otomatik olarak oluşturulur. OLAP veritabanları kayıtlarda veya tablolarda düzenlenmediğinden, bu veritabanlarına erişmek için sorgular veya. dqy dosyaları oluşturamazsınız.

. RQY sorgu dosyalarını kullanma    Excel, bu biçimi kullanan OLE DB veri kaynağı sürücülerini desteklemek için. RQY biçiminde sorgu dosyalarını açabilir. Daha fazla bilgi için sürücünüzün belgelerine bakın.

. Qry sorgu dosyalarını kullanma    Microsoft Query,. dqy dosyalarını açmayacağı Microsoft Query 'nin önceki sürümleriyle kullanılmak üzere sorgu dosyalarını. qry biçiminde açabilir ve kaydedebilir. Excel 'de kullanmak istediğiniz. qry biçiminde bir sorgu dosyanız varsa, dosyayı Microsoft Query 'de açın ve. dqy dosyası olarak kaydedin. . Dqy dosyalarını kaydetme hakkında bilgi için Microsoft Query Yardımı 'Na bakın.

. İqy Web sorgusu dosyalarını kullanma    Excel, Web 'den verileri almak için. iqy Web sorgusu dosyalarını açabilir.

Sayfanın Başı

Dış veri aralıkları ve özelliklerini kullanma

Dış veri aralığı (sorgu tablosu olarak da adlandırılır), çalışma sayfasına getirilen verilerin konumunu tanımlayan tanımlı bir ad veya tablo adıdır. Dış verilere bağlandığınızda Excel otomatik olarak dış veri aralığı oluşturur. Yalnızca bu, dış veri aralığı oluşturmamayan bir veri kaynağına bağlı olan bir PivotTable raporudur. Excel 'de, dış veri aralığını biçimlendirebilir, düzenleyebilir veya diğer tüm verilerde olduğu gibi hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

Excel dış veri aralığını otomatik olarak aşağıdaki gibi adlandırır:

 • Office veri bağlantısı (ODC) dosyalarından dış veri aralıklarına dosya adıyla aynı ad verilir.

 • Veritabanlarından gelen dış veri aralıkları, sorgunun adıyla adlandırılır. Varsayılan Query_from_kaynağı , sorguyu oluştururken kullandığınız veri kaynağının adıdır.

 • Metin dosyalarındaki dış veri aralıkları metin dosyası adıyla adlandırılır.

 • Web sorgularından gelen dış veri aralıkları, verilerin alındığı Web sayfasının adıyla adlandırılır.

Çalışma sayfanızda aynı kaynaktan birden fazla dış veri aralığı varsa, aralıklar numaralandırılır. Örneğin, Mymetneçevir, MyText_1, MyText_2, vb.

Dış veri aralığı, veri, hücre biçimlendirme ve sütun genişliğinin korunması gibi verileri denetlemek için kullanabileceğiniz ek özellikler (bağlantı özellikleriyle karıştırılmamalıdır) içerir. Bu dış veri aralığı özelliklerini değiştirmek için, veri sekmesindeki Bağlantılar grubunda Özellikler 'e tıklayın ve sonra dış veri aralığı özelliklerinde veya dış veri özelliklerinde yaptığınız değişiklikleri yapabilirsiniz iletişim kutuları.

Not: Dış verileri temel alan bir özet veya raporu paylaşmak istiyorsanız, diğer kişilere dış veri aralığı içeren bir çalışma kitabı verebilir veya rapor şablonu oluşturabilirsiniz. A rapor şablonu, dosyayı daha küçük olacak şekilde kaydetmeden Özet veya raporu kaydetmenize olanak tanır. Dış veriler, Kullanıcı rapor şablonunu açtığında alınır.

Sayfanın Başı

Excel ve Excel Services 'ta veri kaynağı desteğini anlama

Farklı veri kaynaklarına bağlanmak için kullanabileceğiniz çeşitli veri nesneleri (dış veri aralığı ve PivotTable raporu gibi) vardır. Ancak, bağlanabileceğiniz veri kaynağı türü her veri nesnesi arasındadır. Ayrıca, Excel Hizmetleri 'nde bağlı verileri kullanabilir ve yenileyebilirsiniz, ancak bilmeniz gereken ek sınırlamalar ve geçici çözümler vardır.

Excel veri nesnesi ve veri kaynağı desteği

Aşağıdaki tablo, Excel 'deki her veri nesnesi için hangi veri kaynaklarının desteklendiğini özetler.

Desteklenen veri kaynağı

Excel
veri
nesnesi

Dış

veri
aralığı oluşturuyor mu?

OLE
DB

ODBC

Metin
dosyası

HTML
dosyası

XML
dosyası

Paylaşım
noktası
listesi

Metin alma Sihirbazı

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

PivotTable raporu
(OLAP olmayan)

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

PivotTable raporu
(OLAP)

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Excel Tablosu

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet

XML eşlemesi

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Web sorgusu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Veri Bağlantı Sihirbazı

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Microsoft Query

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Not: Bu dosyalar, metin Içeri Aktar Sihirbazı kullanılarak alınan bir metin dosyası, XML eşlemesi kullanılarak içeri aktarılan bir XML dosyası ve Web sorgusu kullanılarak içeri aktarılan bir HTML veya XML dosyası, veri kaynağı bağlantısını yapmak için ODBC sürücüsü veya OLE DB sağlayıcısı kullanmaz.

Excel Hizmetleri ve veri kaynağı desteği

Excel Services 'ta Excel çalışma kitabını (Web tarayıcısında Excel) görüntülemek istiyorsanız, verilere bağlanabilir ve verileri yenileyebilirsiniz, ancak PivotTable raporu kullanmalısınız. Excel Services dış veri aralıklarını desteklemez, yani Excel Services veri kaynağına bağlı bir Excel tablosunu, bir Web sorgusunu, XML eşlemesini veya Microsoft sorgusunu desteklememektedir.

Bununla birlikte, veri kaynağına bağlanmak için PivotTable 'ı kullanarak bu sınırlamaya geçici bir çözüm oluşturabilir ve ardından PivotTable 'ı, gruplar veya alt toplamlar olmadan iki boyutlu bir tablo olarak tasarlayarak düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Veri erişim bileşenlerini anlama

Microsoft Data Access Components (MDAC 2,8), Microsoft Windows Server 2003 ve Windows XP sp2'de bulunmaktadır. MDAC ile çok çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarından verilere bağlanabilir ve bunları kullanabilirsiniz. Microsoft tarafından oluşturulan ve gönderilen veya çeşitli üçüncü taraflar tarafından geliştirilen açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücülerini veya OLE DB sağlayıcılarını kullanarak çok sayıda farklı veri kaynağına bağlanabilirsiniz. Microsoft Office 'i yüklediğinizde, bilgisayarınıza ek ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcıları eklenir.

Windows Vista ve Windows 7, Windows veri erişimi bileşenlerini (Windows DAC) kullanır.

Bilgisayarınızda yüklü olan OLE DB sağlayıcılarının listesini görmek için, veri bağlantısı dosyası iletişim kutusunu bir veri bağlantısı dosyasından görüntüleyin ve sağlayıcı sekmesini tıklatın.

Bilgisayarınızda yüklü olan ODBC sağlayıcılarının tam listesini görmek için ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve ardından sürücüler sekmesini tıklatın.

Diğer tür ODBC ve OLE DB veritabanları gibi Microsoft veri kaynakları dışındaki kaynaklardan bilgi almak için diğer üreticilerin ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını da kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücülerini veya OLE DB sağlayıcılarını yükleme hakkında bilgi için, veritabanının belgelerini gözden geçirin veya veritabanı satıcınıza başvurun.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarına bağlanmak için ODBC kullanma

Aşağıdaki bölümlerde, Açık Veritabanı Bağlanılabilirliği (ODBC) daha ayrıntılı açıklanmaktadır.

ODBC mimarisi

ODBC mimarisinde, bir uygulama (Excel gibi), ODBC sürücü Manager 'a bağlanır, bu da bir veri kaynağına (Microsoft SQL Server veritabanı gibi) bağlanmak için belirli bir ODBC sürücüsü (Microsoft SQL ODBC sürücüsü gibi) kullanır.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Veri kaynağını içeren bilgisayarda uygun ODBC sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun.

 2. Kayıt defterinde veya bir DSN dosyasında bağlantı bilgilerini depolamak için ODBC veri kaynağı Yöneticisi 'ni kullanarak bir veri kaynağı adı (DSN) veya bağlantı BILGILERINI doğrudan ODBC Sürücü Yöneticisi.

  Veri kaynağı tanımlamak için, Windows Vista 'da Başlat düğmesine ve sonra Denetim Masası'na tıklayın. Sistem ve bakım'ı ve ardından Yönetim Araçları'nı tıklatın. Windows XP ve Windows Server 'da Başlat'a ve ardından Denetim Masası'na tıklayın. Performans ve bakım'ı tıklatın, Yönetim Araçları'nı tıklatın. veri kaynakları (ODBC)öğesine tıklayın. Farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, her iletişim kutusunda Yardım düğmesini tıklatın.

Makine veri kaynakları

Makine veri kaynakları kayıt defterindeki bağlantı bilgilerini, belirli bir bilgisayarda kullanıcı tanımlı bir adla depolar. Makine veri kaynaklarını yalnızca tanımlandığı bilgisayarda kullanabilirsiniz. İki tür makine veri kaynağı vardır; Kullanıcı ve sistem. Kullanıcı veri kaynakları yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve yalnızca bu kullanıcı tarafından görülebilir. Sistem veri kaynakları bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından görülebilir.

Bir makine veri kaynağını yalnızca oturum açan kullanıcıların görüntüleyebileceğinden ve makine veri kaynağının başka bir bilgisayara kopyalanamadığından emin olmanıza yardımcı olduğundan, makine veri kaynağı özellikle ek güvenlik sağlamak istediğinizde kullanışlıdır.

Dosya veri kaynakları

Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da bilinir), bağlantı bilgilerini kayıt defteri yerine bir metin dosyasında depolar ve makine veri kaynaklarından genellikle daha esnektir. Örneğin, bir dosya veri kaynağını doğru ODBC sürücüsüyle herhangi bir bilgisayara kopyalayabilir, böylece uygulamanızın kullandığı tüm bilgisayarlara tutarlı ve doğru bağlantı bilgilerini kullanması gerekebilir. Ya da, dosya veri kaynağını tek bir sunucuya yerleştirebilir, ağ üzerindeki birçok bilgisayarla paylaşabilir ve bağlantı bilgilerini kolayca tek bir konumdan yönetebilirsiniz.

Bir dosya veri kaynağı paylaşılamaz da olabilir. Paylaşılmayan bir dosya veri kaynağı tek bir bilgisayarda bulunur ve makine veri kaynağını işaret alır. Dosya veri kaynaklarından mevcut makine veri kaynaklarına erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarına bağlanmak için OLE DB kullanma

Aşağıdaki bölümlerde, nesne bağlama ve katıştırma veritabanı (OLE DB) daha ayrıntılı açıklanmaktadır.

OLE DB mimarisi

OLE DB mimarisinde, verilere erişen uygulamaya veri tüketicisi (Excel gibi), verilere yerel erişime izin veren program de veritabanı sağlayıcısı olarak adlandırılır (SQL Server için Microsoft OLE DB sağlayıcısı gibi).

Bağlantı bilgilerini tanımlama

Evrensel veri bağlantısı dosyası (. udl), veri tüketicisinin OLE DB sağlayıcısı aracılığıyla veri kaynağına erişmek için kullandığı bağlantı bilgilerini içerir. Aşağıdakilerden birini yaparak bağlantı bilgilerini oluşturabilirsiniz:

 • Veri Bağlantı Sihirbazı 'nda, OLE DB sağlayıcısı için veri bağlantısı tanımlamak üzere veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunu kullanın. Daha fazla bilgi için veri bağlantı Sihirbazı 'nı kullanarak veri almabölümüne bakın.

 • . Udl dosya adı uzantısıyla boş bir metin dosyası oluşturun ve ardından veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyen dosyayı düzenleyin.

Sayfanın Başı

Verileri yenileme

Dış veri kaynağına bağlandığınızda, güncelleştirilmiş verileri almak için yenileme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Verileri her yenilediğinizde, verilerin son yenilenmesinden itibaren yapılan değişiklikler dahil olmak üzere verilerin en son sürümünü görürsünüz.

Aşağıdaki çizimde, dış veri kaynağına bağlı verileri yenilediğinizde neler olacağı temel süreç açıklanır.

Dış verileri yenileme temel süreci

1. yenileme işlemi güncel verileri alır.

2. bağlantı dosyası, dış veri kaynağından verilere erişmek ve verilere erişmek için gereken tüm bilgileri tanımlar.

3. yenileyebileceğiniz çeşitli veri kaynakları vardır: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, elektronik tablolar ve metin dosyaları.

4. güncel veriler geçerli çalışma kitabına eklenir.

Excel, içeri aktarılan verileri yenilemek için, çalışma kitabını her açışınızda yenileme ve zaman zaman zaman aralıklarını otomatik olarak yenileme gibi birçok seçenek sunar. Veriler yenilenirken Excel 'de çalışmaya devam edebilir, ayrıca veriler yenilenirken yenilemenin durumunu da denetleyebilirsiniz.

Dış veri kaynağınız, verilere erişim kazanmak için bir parola gerektiriyorsa, dış veri aralığı her yenilendiğinde parolanın girilmesini zorunlu kılabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarından verileri içeri aktarma

Windows XP, Windows Vista ve Microsoft Office, aşağıdaki ortak veri kaynaklarından veri almak için kullanabileceğiniz ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını sağlar: Microsoft Access, World Wide Web 'deki HTML dosyaları, metin dosyaları, Microsoft SQL Server, SQL Server Çözümleme Hizmetleri ve XML dosyaları. Veri Bağlantı Sihirbazı 'nı ve Microsoft sorgusunu kullanarak, diğer Excel çalışma sayfaları, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle ve DB2 gibi ilgili OLE DB sağlayıcıları ve ODBC sürücüleri bulunan diğer veri kaynaklarına da erişebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Access veritabanından verileri içeri aktarma

Microsoft Access ve Microsoft Excel arasında veri alışverişi yapmanın birkaç yolu vardır.

 • Access 'ten Excel 'e veri getirmek için, Access veri sayfasından verileri kopyalayıp Excel çalışma sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasından Access veritabanına bağlanabilir veya Access verilerini Excel çalışma sayfasına verebilirsiniz.

 • Verileri Excel 'den Access 'e getirmek için, Excel çalışma sayfasından verileri kopyalayıp bir Access veri sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasını Access tablosuna gönderebilir veya Access tablosundan Excel çalışma sayfasına bağlanabilirsiniz.

Not: Word içeri aktarma özelliğinin Excel ile Access arasında iki farklı anlamı vardır. Excel 'de, içeri aktarmak için yenilenebilen verilere kalıcı bağlantı yapma anlamına gelir. Access 'te içeri aktarmak için, veri bağlantısı olmadan verileri Access 'e bir kez Access 'e getirin.

Excel 'de Access verileriyle çalışma

Veri çözümleme ve grafik özelliklerini, veri düzenleme ve düzenlerdeki esnekliği veya Excel 'deki Access 'te kullanılamayan işlevleri kullanmak için Excel çalışma kitabındaki Access verileriyle çalışmak isteyebilirsiniz.

Excel 'den Access verilerine bağlanma

Yenilenebilir Access verilerini Excel 'e getirmek için, Access veritabanına bağlantı oluşturabilir ve bir tablo veya sorgudan tüm verileri alabilirsiniz. Örneğin, geçerli ayın verilerini içermesi için her ay dağıttığınız bir Excel Özet bütçe raporunu güncelleştirmek isteyebilirsiniz.

Access verilerini Excel 'e aktarma

Access 'te dışarı aktarma Sihirbazı 'nı kullanarak Access veritabanı nesnesini (tablo, sorgu veya form gibi) veya görünümdeki kayıtları Excel çalışma sayfasına aktarabilirsiniz. Access 'te dışarı aktarma işlemi gerçekleştirdiğinizde, bu işlemin tasarımını gelecekte kullanmak üzere kaydedebilir ve hatta dışarı aktarma işlemini belirli aralıklarla otomatik olarak çalışacak şekilde zamanlayabilirsiniz.

Excel 'e Access 'ten veri vermenin yaygın senaryoları şunlardır:

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz verilerle çalışmak için hem Access, hem de Excel kullanıyor. Verileri Access veritabanında depoluyorsunuz, ancak veri çözümlemek ve çözümlemelerinizin sonuçlarını dağıtmak için Excel'i kullanıyorsunuz. Ekibiniz gerektiğinde verileri Excel 'e aktarır, ancak bu işlemin daha verimli olmasını sağlamak istersiniz.

 • Çok uzun süren bir kullanıcıysanız, ancak yöneticiniz Excel 'de raporları görüntülemeyi tercih ediyor. Düzenli aralıklarla, verileri Excel 'e kopyalama işi yapılır, ancak bu işlemi kendi başınıza kaydetmek için otomatikleştirmek istersiniz.

Access 'ten Excel 'e veri aktarma hakkında daha fazla bilgi için Access Yardımı sistemine bakın.

Access 'te Excel verileriyle çalışma

Access veri yönetimi, güvenlik veya çok kullanıcılı özelliklerden yararlanmak için Access veritabanında Excel verileriyle çalışmak isteyebilirsiniz. Access 'te çok kullanışlı özellikler olsa da, kullanıcıların Excel verileri için özel olarak yararlı bulduğu iki özellik vardır:

 • Raporlar    Access raporları tasarlama konusunda bilgi sahibiyseniz ve Excel verilerinizi bu rapor türüyle özetlemek ve düzenlemek istiyorsanız, Access raporu oluşturabilirsiniz. Örneğin, Grup ve Özet raporları, basılı etiketler ve Grafik raporları gibi daha esnek raporlar oluşturabilirsiniz.

 • Formlar    Excel 'de verileri bulmak veya görüntülemek için form kullanmak istiyorsanız, bir Access formu oluşturabilirsiniz. Örneğin, alanları çalışma sayfanızdaki sütunların sırasındaysa farklı bir sırada görüntülemek için Access formu oluşturabilir veya uzun bir veri satırını tek bir ekranda daha kolay görüntüleyebilirsiniz.

Access formları ve raporlarıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Access 'ten Excel verilerine bağlama

Excel aralığını bir Access veritabanına tablo olarak bağlayabilirsiniz. Excel 'de veri aralığını korumaya devam etmeyi planladığınızda bu yaklaşımı kullanın, ancak bu verilerin Access içinden de kullanılabilmesini isteyebilirsiniz. Bu bağlantı türünü Access veritabanından oluşturun, ancak Excel 'den oluşturamazsınız.

Excel çalışma sayfasına veya adlandırılmış aralığa bağlandığınızda, Access kaynak hücrelere bağlantılı yeni bir tablo oluşturur. Excel 'deki kaynak hücrelerde yaptığınız tüm değişiklikler bağlı tabloya yansıtılır. Bununla birlikte, Access'te ilgili tablonun içeriğini düzenleyemezsiniz. Verileri eklemek, düzenlemek veya silmek istiyorsanız, değişiklikleri kaynak Excel dosyasında yapmalısınız.

Excel çalışma sayfasına Access 'in içinden bağlanma konusunda sık karşılaşılan senaryolardır:

 • Excel çalışma sayfalarında verilerinizi tutmaya devam etmek istiyorsanız, Access 'in güçlü sorgulama ve raporlama özelliklerini kullanın.

 • Departmanınız veya çalışma grubunuz Access kullanıyor, ancak çalıştığınız dış kaynaklardaki veriler Excel çalışma sayfalarında depolanır. Dış verilerin kopyalarını korumak istemiyor, ancak Access 'te onunla birlikte çalışmak isteyebilirsiniz.

Access 'ten Excel 'e veri bağlama hakkında daha fazla bilgi için Access Yardımı sistemine bakın.

Excel verilerini Access 'e aktarma

Access veritabanında Excel 'den verileri depolamak ve bu noktadan itibaren Access 'te verileri kullanmak ve korumak için, verileri Access 'e aktarabilirsiniz. Verileri içeri aktardığınızda, Access verileri Excel 'de değiştirmeden yeni veya varolan bir tabloda depolar. İçeri aktarma işlemi sırasında aynı anda yalnızca bir çalışma sayfası alabilirsiniz. Birden fazla çalışma sayfasından veri içeri aktarmak için, içeri aktarma işlemini her çalışma sayfası için yineleyin.

Excel verilerini Access 'e içeri aktarmanın sık karşılaşılan senaryolarınız şunlardır:

 • Uzun zamandır Excel kullanıcısısınız, ancak ileriye dönük olarak, bu verilerle çalışmak için Access'i kullanmak istiyorsunuz. Excel çalışma sayfalarınızdaki verileri bir veya birkaç yeni Access veritabanına taşımak istiyorsunuz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz Access kullanıyor, ancak bazen de verileri, Access veritabanlarınıza yerleştirilmesi gereken Excel biçiminde alıyorsunuz. Bu Excel çalışma sayfalarını, geldiğinde veritabanınıza aktarmak istiyorsunuz.

 • Verilerinizi yönetmek için Access 'i kullanırsınız, ancak ekibinizin geri kalanından aldığınız haftalık raporlar Excel çalışma kitaplarıdır. Verilerin her hafta belirtilen saatte veritabanınıza aktarıldığından emin olmak için, içeri aktarma işlemini otomatikleştirmek istersiniz.

Excel 'den Access 'e veri aktarma hakkında daha fazla bilgi için Access Yardımı sistemine bakın.

Sayfanın Başı

Web 'den verileri içeri aktarma

Web sayfaları genellikle Excel 'de Analize uygun bilgiler içerir. Örneğin, doğrudan Web sayfasından gelen bilgileri kullanarak Excel 'deki hisse senetleri analiz edebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, yenilenebilir verileri alabilirsiniz (yani Excel 'deki verileri Web sayfasındaki en son verilerle güncelleştirebilirler) veya Web sayfasından verileri alabilir ve çalışma sayfasında statik tutabilirsiniz.

Web sorgusunu kullanarak, tek bir tablo, birden çok tablo veya Web sayfasındaki tüm metinler gibi Intranet 'inizde veya Internet 'te depolanan verileri alabilirsiniz ve Excel 'deki araçları ve özellikleri kullanarak verileri çözümleyebilirsiniz. Bir düğmeyi tıklatarak, Web sayfasındaki en son bilgilerle verileri kolayca yenileyebilirsiniz. Örneğin, bir genel Web sayfasından hisse senedi fiyatlarını alabilir ve güncelleştirebilir ya da bir şirket Web sayfasından satış bilgilerini alabilirsiniz.

Web sayfasından gelen verileri Yeni Web sorgusu iletişim kutusunu kullanarak içeri aktarabilirsiniz. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda, Web 'denöğesini tıklatın.) Şirketinizin intraneti aracılığıyla veya bilgisayarınızdaki veya ağınızdaki bir modemle World Wide Web 'e erişmeniz gerekir ya da bilgisayarınızda depolanan HTML veya XML dosyalarında bir sorgu oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Metin dosyalarını içeri aktarma

Excel 'i metin dosyasındaki verileri çalışma sayfasına aktarmak için kullanabilirsiniz. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda, metindenöğesini tıklatın.) Metin Içeri aktarma Sihirbazı aldığınız metin dosyasını inceler ve verilerin istediğiniz şekilde aktarılmasını güvence altına almanızı sağlar.

Excel kullanarak metin dosyasından veri almanın iki yolu vardır: metin dosyasını Excel 'de açabilirsiniz (Bu metin dosyasıyla bağlantı yapmaz) veya metin dosyasını dış veri aralığı olarak içeri aktarabilirsiniz (Bu, metin dosyasına bağlantı yapar).

Yaygın olarak kullanılan iki metin dosyası biçimi vardır:

 • SEKME karakterinin (ASCII karakter kodu 009) genellikle metin alanını ayıran sınırlandırılmış metin dosyaları (. txt).

 • Virgülle ayrılmış değerler (CSV) (. csv); virgül karakterinin (,) genellikle metin alanını ayırır.

Hem sınırlandırılmış hem de. csv metin dosyalarında kullanılan ayırıcı karakteri de değiştirebilirsiniz. Bu, içeri veya dışarı aktarma işleminin istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için gerekli olabilir.

Sayfanın Başı

Microsoft SQL Server 'dan verileri içeri aktarma

Microsoft SQL Server, en iyi performans, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik gerektiren kurumsal çapta veri çözümleri için tasarlanmış tam özellikli, ilişkisel bir veritabanıdır. Excel 'de, Microsoft SQL Server veritabanına kolayca bağlanabilirsiniz. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda DIĞER kaynaklardanöğesini ve ardından SQL Server 'danöğesini tıklatın.)

Microsoft SQL Server veritabanına bağlandığınızda, veri bağlantı Sihirbazı üç sayfa görüntüler:

 • Sayfa 1: veritabanı sunucusuna bağlanma    Veritabanı sunucusunu ve sunucuda oturum açma biçimini belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 2: veritabanı ve tablo seçin    Bu sayfayı kullanarak, veritabanını ve istediğiniz verileri içeren tabloyu veya sorguyu belirtin.

 • Sayfa 3: veri dosyası ve bağlantı kaydetme    Dosyayı bulmak için bağlantı dosyasını ve arama tümceciklerini belirtmek ve açıklamak için bu sayfayı kullanın.

Sayfanın Başı

Microsoft SQL Server Analysis Services 'dan veri alma

İş zekası ve çevrimiçi analitik Işlem (OLAP) çözümleme sistemleri, ana performans göstergesi (KPI) karnesi, veri araştırma ve Pano raporlama sistemleri . Excel 'de, bir OLAP sağlayıcısı kullanarak bir Analysis Services OLAP veritabanına kolayca bağlanabilirsiniz. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda diğer kaynaklardanöğesini ve sonra da Analysis Services 'danöğesini tıklatın.) OLAP sağlayıcısı, belirli bir OLAP veritabanına erişim sağlayan bir yazılım kümesidir. Bu yazılım, bir veri kaynağı sürücüsünü ve veritabanına bağlanmak için gerekli diğer istemci yazılımlarını içerir. OLAP sağlayıcıya bağlanmak için PivotTable raporu kullanmalısınız.

OLAP veri kaynağına bağlı değilken de OLAP verilerine erişebilirsiniz. A çevrimdışı küp dosyası, OLAP sunucusu veritabanından kaynak veriler 'in bir bölümünü saklayan. cub uzantılı bir dosyadır. Sunucu kullanılamadığında veya ağla bağlantınızı kestiğinizde PivotTable ve PivotChart raporlarında değişiklik yapmaya devam etmek için çevrimdışı bir küp dosyası kullanın.

Analysis Services 'e bağlandığınızda, veri bağlantı Sihirbazı üç sayfa görüntüler:

 • Sayfa 1: veritabanı sunucusuna bağlanma     Sunucuyu ve veritabanı sunucusunda oturum açma biçimini belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 2: veritabanı ve tablo seçin    Veritabanını ve küpü belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 3: veri dosyası ve bağlantı kaydetme    Dosyayı bulmak için bağlantı dosyasını ve arama tümceciklerini belirtmek ve açıklamak için bu sayfayı kullanın.

Sayfanın Başı

XML verilerini içeri aktarma

Excel, diğer veritabanlarından ve uygulamalardan oluşturulan Genişletilebilir Işaretleme dili (XML) verilerini içeri aktarmayı, XML öğelerini çalışma sayfası hücrelerine eşlemeyi ve gözden geçirilmiş XML verilerini diğer veritabanları ve uygulamalarla etkileşim için dışarı aktarmayı kolaylaştırır. Excel 'In tanıdık bir kullanıcı arabirimiyle XML veri dosyası Oluşturucusu

XML eşlemelerini kullanarak, Excel belgelerindeki iş verilerinde belirli parçaları kolayca ekleyebilir, belirleyebilir ve ayıklayabilirsiniz. Örneğin, müşterinin adını ve adresini içeren bir fatura veya son çeyreğin finansal sonuçlarını içeren bir rapor, artık yalnızca statik raporlar değildir. Bu bilgileri veritabanlarından ve uygulamalardan kolayca alabilir, düzeltebilir, sonra da aynı veritabanlarına ve uygulamalara verebilirsiniz.

Temel XML senaryoları

XML özelliklerinin kullanılması tasarlanan başlıca senaryolar şunlardır:

 • XML öğelerini varolan hücrelere eşleyerek varolan Excel şablonlarının işlevselliğini genişletin. Bu işlem, şablonları yeniden tasarlamak zorunda kalmadan, bu şablonlarda XML verileri alma ve vermeyi kolaylaştırır.

 • XML öğelerini varolan elektronik tablolarla eşleyerek, XML verilerini varolan hesaplama modellerinizde giriş olarak kullanın.

 • XML veri dosyalarını yeni bir çalışma kitabına içeri aktarın.

 • XML verilerini Web hizmetinden Excel çalışma sayfanıza içeri aktarın.

 • Eşlenmiş hücrelerdeki verileri, çalışma kitabındaki diğer verilerden bağımsız olarak XML veri dosyalarına dışarı aktarın.

Excel'de XML verileri kullanmanın temel işlemi

Aşağıdaki diyagramda, XML ve Excel kullandığınızda farklı dosya ve işlemlerin birlikte nasıl çalıştığı gösterilir. Aslında, işlemin beş aşaması vardır.

Excel'in XML verileriyle çalışmasına genel bakış

Açıklama balonu 1 Çalışma kitabına XML şema dosyası (. xsd) ekleme.

Açıklama Balonu 2 XML şema öğelerini tek tek hücrelere veya XML listelerine eşleme.

Callout 3 XML veri dosyasını (. xml) içeri aktarma ve XML öğelerini eşlenmiş hücrelere bağlama.

Adım 4 XML yapısını ve tanımlarını koruyarak veri girme, eşlenmiş hücreleri taşıma ve Excel işlevselliğini yapılandırma.

Callout 5 Düzenlenmiş verileri eşlenen hücrelerden XML veri dosyasına aktarma.

XML verilerini kullanma

XML veri dosyasının içeriğini çalışma kitabınızda varolan bir XML eşlemesine aktardığınızda, dosyadaki verileri çalışma kitabınızda depolanan bir XML eşlemesine bağlarsınız. Bu, XML veri dosyasındaki her veri öğesinin bir XML şema dosyasından veya çıkarılan şemadan eşlenmiş XML şemasında karşılık gelen bir öğeye sahip olduğu anlamına gelir. Her XML eşlemesinin tek bir XML veri bağlaması olabilir ve XML veri bağlaması tek bir XML eşlemesinden oluşturulmuş tüm eşlemelere bağlıdır.

XML eşlemesi özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyebilir ( Geliştirici sekmesinin XML grubunda, harita özellikleri.), XML verilerinin davranışını denetlemek için ayarlayabileceğiniz veya temizleyebileceğiniz üç seçenek (varsayılan olarak açık). bağlayıcı

 • İçeri ve dışarı aktarmak üzere şema için veriyi doğrula    Excel 'In veri alırken XML eşlemesinde verileri doğrulayacağını belirtir. İçeri aktardığınız XML verilerinin XML şemasına uyduğundan emin olmak istediğinizde bu seçeneği ayarlayın.

 • Yeni verileri varolan verilerin üzerine yaz    Verileri içeri aktardığınızda verilerin üzerine yazılıp yazılmayacağını belirler. Örneğin, güncel veriler yeni XML veri dosyasında yer alırsa, geçerli verileri yeni verilerle değiştirmek istediğinizde bu seçeneği ayarlayın.

 • Yeni verileri varolan XML listelerine ekleme    Veri kaynağının içeriğinin çalışma sayfasında varolan verilere ekleneceğini belirtir. Örneğin, birkaç benzer XML veri dosyasından verileri XML listesine birleştirmekle veya işlev içeren bir hücrenin içeriğinin üzerine yazılmasını istemediğiniz durumlarda bu seçeneği ayarlayın.

Sayfanın Başı

Veri Bağlantı Sihirbazı 'nı kullanarak verileri içeri aktarma

Önceden tanımlanmış bir OLE DB veya ODBC dış veri kaynağına bağlanmak için veri bağlantı Sihirbazı 'nı kullanabilirsiniz. Veri Bağlantı Sihirbazı 'nı açmak için, veri sekmesinin dış veri al grubunda diğer kaynaklardanöğesine ve ardından veri bağlantısı Sihirbazı 'natıklayın.

Veri Bağlantı Sihirbazı 'nda diğer/gelişmiş veri kaynağı seçeneğini belirlerseniz, veri bağlantısı özellikleri ILETIŞIM kutusunda kullanılabilir OLE DB sağlayıcılarının bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, ODBC sürücüleri için Microsoft OLE DB sağlayıcısı da ODBC veri kaynaklarına erişime olanak tanır. Bu iletişim kutusunda her bir sekmeyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için veri bağlantısı özellikleri Iletişim kutusunda Yardım 'a tıklayın.

Genel olarak, veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunda bağlantı bilgilerini tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

 • Sağlayıcı sekmesini TıKLATıN, OLE DB sağlayıcısını seçin ve İleri'yi tıklatın. Bu, bu OLE DB sağlayıcısı için belirli bağlantı bilgilerini girebileceğiniz bağlantı sekmesini görüntüler.

  Her OLE DB sağlayıcısı belirli bağlantı bilgilerini tanımlar. Örneğin, SQL Server için Microsoft OLE DB sağlayıcısı bir sunucu adı, sunucu konumu ve Kullanıcı adı gerektirir. Ayrıca, parola gibi ek bilgiler veya Microsoft Windows tümleşik güvenliğini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtmek isteyebilirsiniz.

 • Ağ ayarları ve erişim izinleri gibi ek bilgileri sağlamak için Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 • Bu OLE DB sağlayıcısının başlatma özelliklerini tanımlamak için Tümü sekmesini tıklatın.

Not: Veri Bağlantı Sihirbazı 'nda verilere filtre uygulayamazsınız veya verilere katılabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Microsoft Query kullanarak veri alma

Verileri içeri aktarmak için Microsoft Query 'yi de kullanabilirsiniz. ( Veri sekmesinin dış veri al grubunda diğer kaynaklardanöğesine ve ardından Microsoft Query 'dentıklayın.) Verileri almak üzere ODBC veri kaynaklarını ayarlamak için Microsoft Query 'yi kullanırsınız. Microsoft Query 'de, Sorgu Sihirbazı 'nı kullanarak basit bir sorgu oluşturabilirsiniz ya da Query 'de gelişmiş ölçütler kullanarak daha karmaşık bir sorgu oluşturabilir ve aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Excel 'e geçmeden önce veri satırlarını veya sütunlarını filtreleyin.

 • parametre sorgusu oluşturun.

 • Verileri Excel 'e geçirmeden önce sıralayın.

 • Birden çok tabloya katılma.

Microsoft Query, Excel 'In içinden kolayca erişilebilen basit bir ön uç sağlar ve bu özel sorgu görevlerini gerçekleştirir.

Sayfanın Başı

Program aracılığıyla ve işlevleri kullanarak verileri içeri aktarma

Geliştirici iseniz, Excel 'de verileri içeri aktarmak için uygulayabileceğiniz birkaç yaklaşım vardır:

 • Dış veri kaynağına erişim kazanmak için Visual Basic for Applications kullanabilirsiniz. Veri kaynağına bağlı olarak, verileri almak için ActiveX veri nesneleri 'ni veya veri erişimi nesnelerini kullanabilirsiniz. Kodunuzda, bağlantı bilgilerini belirten bir bağlantı dizesi da tanımlayabilirsiniz. Örneğin, sistem yöneticilerinin veya kullanıcıların ilk kez bağlantı dosyası oluşturmasına veya uygulamanızın yüklenmesini basitleştirmesine engel olmak istediğinizde, bağlantı dizesi kullanma işlemi faydalıdır.

 • Bir SQL Server veritabanından veri aktarırsanız, OLE DB ve ODBC için kullanılan tek başına veri erişim uygulaması programlama arabirimi (API) olan SQL Native Client 'ı kullanabilirsiniz. SQL OLE DB sağlayıcısını ve SQL ODBC sürücüsünü tek bir yerel, dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) olarak birleştirir, ayrıca Microsoft veri erişimi bileşenlerinden (MDAC) ayrı ve birbirinden farklı olan yeni işlevler de sağlar. SQL Native Client 'ı kullanarak yeni uygulamalar oluşturabilir veya Çoklu etkin sonuç kümeleri (MARS), Kullanıcı tanımlı türler (UDT) ve XML veri türü desteği gibi daha yeni SQL Server özelliklerinden faydalanabilen varolan uygulamaları geliştirebilirsiniz.

 • RTD işlevi, COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır. GZV COM otomasyon eklentisinin, yerel bir bilgisayarda oluşturulması ve kaydedilmesi gerekir.

 • SQL. REQUEST işlevi dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfasından bir sorgu çalıştırır. SQL. REQUEST işlevi, makro programlaması gerekmeden sonucu bir dizi olarak verir. Bu işlev kullanılamıyorsa, Microsoft Excel ODBC eklenti programını (XLODBC.XLA) yüklemeniz gerekir. Eklentiyi Office.com konumundan yükleyebilirsiniz.

Visual Basic for Applications oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Visual Basic Yardımı 'na bakın.

Sayfanın Başı

Veri erişimini daha güvenli hale getirme

Bir dış veri kaynağına bağlanıp verileri yeniledikten sonra, bu güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak neler yapabileceğinizi öğrenmek önemlidir. Verilerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için aşağıdaki kuralları ve en iyi yöntemleri kullanın.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarını güvenilir bir konumda depolama

Veri bağlantı dosyası genellikle dış verileri yenilemek için kullanılan bir veya daha fazla sorgu içerir. Bu dosyayı değiştirerek, kötü amaçlı bir Kullanıcı gizli bilgilere erişmek ve başka kullanıcılara dağıtmak veya başka zararlı eylemler gerçekleştirmek için bir sorgu tasarlayabilirler. Bu nedenle, aşağıdakileri sağlamak önemlidir:

 • Bağlantı dosyası güvenilir bir birey tarafından yazılmıştır.

 • Bağlantı dosyası güvenlidir ve güvenilir bir konumdan depolanır.

Güvenliği geliştirmeye yardımcı olmak için bilgisayarınızdaki dış verilere yönelik bağlantıları devre dışı bırakabilirsiniz. Çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için, Güven Merkezi çubuğunu kullanarak veya çalışma kitabını güvenilir bir konuma koyarak veri bağlantılarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde kullanma

Dış veri kaynağına erişmek için genellikle kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılan kimlik bilgileri (Kullanıcı adı ve parola gibi) gereklidir. Bu kimlik bilgilerinin güvenli ve güvenli bir şekilde size sağlandığını ve farkında olmadan bu kimlik bilgilerini başkalarına görememesini sağlayın.

Önemli: Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan güçlü parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolalar 8 veya daha çok karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakter içeren parolalar kullanılması önerilir. Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı alamaz. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

Veri kaynaklarına bağlanırken oturum açma bilgilerini kaydetmekten kaçının. Bu bilgiler çalışma kitabında ve bağlantı dosyasında düz metin olarak depolanabilir ve kötü niyetli bir kullanıcı veri kaynağının güvenliğini tehlikeye atabilir.

Mümkünse, SQL Server 'a bağlanmak için Windows Kullanıcı hesabı kullanan Windows kimlik doğrulaması (güvenilen bağlantı olarak da adlandırılır) kullanın. Bir Kullanıcı Windows kullanıcı hesabıyla bağlandığında, SQL Server hesap adını ve parolayı doğrulamak için Windows işletim sisteminde bilgileri kullanır. Windows kimlik doğrulamasını kullanabilmeniz için, sunucu yöneticisinin SQL Server 'ı bu kimlik doğrulama modunu kullanacak şekilde yapılandırması gerekir. Windows kimlik doğrulaması kullanılamıyorsa, kullanıcıların çalışma kitabında veya bağlantı dosyasında oturum açma bilgilerini kaydetmekten kaçının. Kullanıcıların oturum açtıklarında oturum açma bilgilerini girmeleri daha güvenlidir.

Sayfanın Başı

Excel Services 'ı güvenle yayımlama

Veri kaynağına bağlandığınızda, Excel Services 'daki veri kaynağına eriştiğinizde bir kimlik doğrulama yöntemi seçmek için Excel Hizmetleri kimlik doğrulama ayarları iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Veri kaynağında oturum açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

 • Windows kimlik doğrulaması    Geçerli kullanıcının Windows Kullanıcı adını ve parolasını kullanmak için bu seçeneği belirtin. Bu en güvenli yöntemdir ancak çok sayıda kullanıcı olduğunda performansı etkileyebilir.

 • SSS    Güvenli depolama hizmeti 'ni kullanmak için bu seçeneği belirtin ve ardından SSS kimliği metin kutusuna uygun kimlik dizesini girin. Site Yöneticisi, bir SharePoint sitesini Kullanıcı adı ve parolanın saklanabileceği güvenli depolama hizmeti veritabanını kullanacak şekilde yapılandırabilir. Çok sayıda kullanıcı olduğunda bu yöntem en verimli olabilir.

 • Yok    Kullanıcı adını ve parolayı bağlantı dosyasına kaydetmek için bu seçeneği belirtin.

Not: Kimlik doğrulama ayarı yalnızca Excel Services tarafından kullanılır ve Microsoft Excel tarafından kullanılamaz. Çalışma kitabını Excel veya Excel Services 'da açıp aynı verilere erişilmeyeceğinden emin olmak istiyorsanız, Excel 'deki kimlik doğrulama ayarının aynı olduğundan emin olun.

Bağlantılarınızın güvenliğini artırmak için bir veri bağlantısı kitaplığı kullanın (VSEÇCL). VSEÇCL, güvenilir bir konum kitaplığı olarak tanımlanabilir ve ODC dosyalarını depolamak, güvenli, paylaşmak ve yönetmek için kolay bir SharePoint belge kitaplığıdır. Örneğin, bir yöneticinin bir veritabanını test sunucusundan bir üretim sunucusuna taşımanız veya verilere erişen bir sorguyu güncelleştirmesi gerekebilir. Bir VSEÇCL 'ye kaydedilmiş bir ODC dosyası kullanarak, bu bağlantı bilgilerinin yönetimi çok daha kolay ve kullanıcıların verilere erişmesi daha kolaydır; çünkü tüm çalışma kitapları aynı bağlantı dosyasını kullanıyor ve bir yenileme işlemi (istemci veya sunucu bilgisayarda olsun) Bu bağlantı dosyasına güncel değişiklikler. Ayrıca, SharePoint Server ve bir kullanıcının istemci bilgisayarını, bağlantı dosyasındaki değişiklikleri otomatik olarak algılayacak şekilde ayarlayabilir ve bu bağlantı dosyasının en güncel sürümünü kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz .

Sayfanın Başı

Verilere bağlanma ile ilgili sorunlar

Aşağıdaki bölümlerde, dış verilere bağlandığınızda karşılaşabileceğiniz çeşitli sorunlar açıklanmaktadır

Sayfanın Başı

Sorun: veri içeri aktarmayı denediğimde disk alanım bitti.

Dış verilere bağlandığınızda disk alanınız tükenmez, aşağıdakileri yapmayı düşünebilirsiniz:

Kullanılabilir disk alanını denetleme ve büyütme    Sabit diskinizde yer açmak için geri dönüşüm kutusu 'nu boşaltmayı, gereksiz dosyaları yedeklemeyi ve ardından bunları sabit diskinizden kaldırmayı veya kullanmadığınız Windows bileşenlerini kaldırmayı deneyin. Sabit disk alanı boşaltma hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı 'na bakın.

Disk alanı sınırlıysa deneyebileceğiniz Stratejiler    Sabit diskinizde yalnızca sınırlı miktarda kullanılabilir alan varsa, aşağıdakileri deneyin:

Microsoft Query    Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

 • Sorgunuzu basitleştirin    Yalnızca sorgunuz için gereken tabloları ve alanları eklediğinizden emin olun. Sorgunuz gereksiz tablolar veya alanlar içeriyorsa, geçici sorgu dosyasının boyutunu küçültmek için bunları sorgudan silin.

 • Sonuç kümesinin boyutunu küçültmek için ölçütleri kullanma    Veritabanından tüm kayıtları almak yerine yalnızca belirli kayıtları almak için ölçütleri kullanın. Daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı 'Na bakın.

 • Sorgu tarafından döndürülen kayıtların sayısını sınırlama    Sorgunun döndürdüğü kayıtların sayısını sınırlayın. Microsoft Query 'de, Düzen menüsünde Seçenekler 'e tıklayın, Kullanıcı ayarları'nın altındaki denetim kutusuna döndürülen kayıtların sayısını kısıtlayın ve ardından kayıtlar kutusuna döndürülecek en fazla kayıt sayısını girin.

Veri Bağlantı Sihirbazı    Veri Bağlantı Sihirbazı aracılığıyla verileri sınırlayamasanız da, veri kaynağında bir sorgu tanımlayarak veri kaynağındaki verileri sınırlayabilirsiniz. Veri kaynağında bir sorgu tanımlama yetkisi yoksa, veri yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Sorun: OLAP Küp Sihirbazı nerede?

Microsoft Query 'de bir Jet veritabanından OLAP kübü oluşturan OLAP Küp Sihirbazı artık Excel 'de kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Sorun: veri alma hizmetleri ne oldu?

Microsoft Office 2003 ' de tanıtılan veri alma hizmetleri, Web hizmetlerine erişmek ve farklı veri kaynaklarını sorgulamak için evrensel veri bağlantısı (UDC) dosyası (. udcx) kullanır.

Veri Bağlantı Sihirbazı 'na hoş geldiniz sayfasındaki veri bağlantısı sihirbazında, Microsoft Business Solutions veya veri alma hizmetleri veri kaynağı seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Veri alma hizmetleri seçeneği, iki veri alma hizmeti seçmenize olanak tanır:% z0z_ve Microsoft SQL Server çalıştıran bir sunucudaki listelerden ve belge kitaplıklarından verileri alan Windows SharePoint Services listeleriMICROSOFT SQL Server 2000 veya sonraki sürümlerden alınan verileri alır.

Veri Bağlantı Sihirbazı artık UDC bağlantı dosyalarını düzenlemeyi desteklemesine rağmen, Excel varolan veri alma Hizmetleri bağlantılarını desteklemeye devam eder ve yine de bu bağlantıları yenileyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×