Verilere bağlanmaya (içeri aktarmaya) genel bakış

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu başvuru makalesi içeri aktarma ve veri bağlama anlatılmaktadır. İçeri aktarma, güncelleştirme, güvenliğini sağlama ve verileri yönetme gibi görevleri öğreneceksiniz.

Bu makalede

Dış veri bağlantıları ile çalışma

Verileri yenileme

Veri kaynaklarından veri alma

Veri erişimi daha güvenli hale getirme

Verilere bağlanma ile ilgili sorunlar

Dış veri bağlantılarıyla çalışma

Aşağıdaki bölümlerde dış veri bağlantılarının nasıl çalıştığı ve bağlantı bilgilerinin nasıl bulunduğu, düzenlendiği, yönetildiği ve diğer program ve kullanıcılarla nasıl paylaşıldığı incelenmektedir.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarıyla ilgili temel konuları anlama

Excel çalışma kitabındaki veriler iki farklı konumdan gelebilir. Veriler doğrudan çalışma kitabında veya metin dosyası, veritabanı veya Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) küpü gibi bir dış veri kaynağında depolanıyor olabilir. Dış veri kaynağı çalışma kitabına bir veri bağlantısıyla bağlı olabilir. Bu veri bağlantısı, dış veri kaynağının nasıl bulunacağını, dış veri kaynağında nasıl oturum açılacağını ve söz konusu kaynağa nasıl erişileceğini açıklayan bir bilgi kümesidir.

Dış veriye bağlanmanın başlıca yararı, bu verileri düzenli aralıklarla çözümleyebilmenizdir. Bu yapılırken, uzun süren ve hataya eğilimli bir işlem olan verilerin tekrar tekrar çalışma kitabına kopyalanmasına gerek kalmaz. Dış veriye bağlandıktan sonra, veri kaynağı her defa yeni bilgilerle güncelleştirildikçe, Excel çalışma kitaplarınızı özgün veri kaynaklarından otomatik olarak yenileyebilirsiniz (veya güncelleştirebilirsiniz).

Bağlantı bilgileri çalışma kitabında depolandığı gibi Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) veya Veri Kaynağı Adı dosyası (.dsn) gibi bir bağlantı dosyasında da depolanabilir.

dış veriler Excel'e getirmek için verilere erişimi gerekir. Erişmek istediğiniz dış veri kaynağı yerel bilgisayarınızda değilse, parola, kullanıcı izinlerini veya diğer bağlantı bilgilerini için veritabanı yöneticisine başvurmanız gerekebilir. Veri kaynağı bir veritabanı ise, veritabanını özel kullanım modunda açık değil emin olun. Veri kaynağı bir metin dosyası veya elektronik tablo ise, başka bir kullanıcı tarafından özel erişim için açılmış olmadığından emin olun.

Çoğu veri kaynağının Excel, bağlantı dosyası ve veri kaynağı arasında veri akışını düzenleyebilmesi için ODBC sürücüsü ya da OLE DB sağlayıcısı gereklidir.

Aşağıdaki diyagramda veri bağlantılarıyla ilgili önemli noktalar özetlenmektedir.

Dış veri kaynaklarına bağlanma

1. vardır bağlanabileceğiniz veri kaynakları çeşitli: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Access, diğer OLAP ve ilişkisel veritabanları, elektronik tablolar ve metin dosyaları.

2. bir ilişkili ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısı birçok veri kaynakları vardır.

3. bir bağlantı dosyası erişebilir ve bir veri kaynağından verileri almak için gereken tüm bilgileri tanımlar.

4. bağlantıyı bilgileri bir çalışma kitabına bağlantı dosyadan kopyalanır ve bağlantı bilgileri kolayca düzenlenebilir.

5. böylece doğrudan çalışma kitabında saklanan verileri kullandığınız gibi kullanabilirsiniz veri bir çalışma kitabına kopyalanır.

Sayfanın Başı

Bağlantıları bulma

Bağlantı dosyalarını bulmak için, Varolan Bağlantılar iletişim kutusunu kullanın. (Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Varolan Bağlantılar'ı tıklatın.) Bu iletişim kutusunu kullanarak, şu bağlantı türlerini görebilirsiniz:

 • Çalışma kitabındaki bağlantılar   

  Bu listede, çalışma kitabındaki tüm geçerli bağlantılar görüntülenir. Bu liste, önceden tanımlamış olduğunuz ve Veri Bağlantısı Sihirbazı'nın Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kullanarak oluşturduğunuz veya önceden bu iletişim kutusundan bir bağlantı olarak seçtiğiniz bağlantılardan oluşturulur.

 • Bilgisayarınızdaki dosyaları bağlantısı   

  Bu liste, genellikle Belgelerim (Windows XP) veya Belgeler (Windows Vista) klasöründe saklanan Veri Kaynaklarım klasöründen oluşturulur.

 • Ağ bağlantısı dosyaları   

  Bu liste aşağıdakilerden oluşturulabilir:

  • Konumu, Microsoft Office grup ilkeleri dağıtımının parçası olarak ağda dağıtılabilen, yerel ağınızdaki bir klasör kümesi.

  • Bir Excel HizmetleriSharePoint Foundation sitesinde veri bağlantı kitaplığı (DCL). DCLs hakkında daha fazla bilgi için Excel Services güvenli bir şekilde yayımlamabölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bağlantı özelliklerini düzenleme

Excel'i, bir çalışma kitabında veya bağlantı dosyasında depolanan dış veri kaynaklarına bağlantı oluşturmak veya bu bağlantıları düzenlemek için bağlantı dosyası düzenleyicisi olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz bağlantıları bulmazsanız, Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu görüntülemek için Daha Fazlasına Gözat seçeneğini ve Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatmak için Yeni Kaynak seçeneğini tıklatarak bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Bağlantı oluşturduktan sonra Bağlantı özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz ( veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Özellikler' i tıklatın.), dış veri kaynaklarına bağlantıları çeşitli ayarlarını denetlemek için ve kullanmak için yeniden veya bağlantı dosyaları geçin.

Bir veri kaynağına bağlanmak için bağlantı dosyası kullanırsanız, Excel, bağlantı bilgilerini bağlantı dosyasından Excel çalışma kitabına kopyalar. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunu kullanarak değişiklik yaptığınız zaman, bağlantıyı oluşturmak için kullanılmış olabilen özgün veri bağlantısı dosyasını (Tanım sekmesinde Bağlantı Dosyası özelliğinde görüntülenen dosya adıyla belirtilir) değil, geçerli Excel çalışma kitabında depolanan veri bağlantısı bilgilerini düzenlersiniz. Bağlantı bilgilerini (Bağlantı Adı ve Bağlantı Açıklaması özellikleri hariç) düzenledikten sonra, bağlantı dosyasının bağlantısı kaldırılır ve Bağlantı Dosyası özelliği temizlenir.

Veri kaynağı her yenilendiğinde bağlantı dosyasının kullanıldığını garantilemek için, Tanım sekmesinde Bu veriyi yenilemek için her zaman bu dosyayı kullanmayı dene onay kutusunu tıklatın. Bu onay kutusunun seçilmesi, bağlantı dosyasına yapılan güncelleştirmelerin bu bağlantı dosyasını kullanan ve ayrıca bu özellik kümesine sahip olması gereken tüm çalışma kitapları tarafından kullanılmasını sağlar.

Sayfanın Başı

Bağlantıları yönetme

Çalışma Kitabı Bağlantıları iletişim kutusunu kullanarak bu bağlantıları kolaylıkla yönetebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. (Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Bağlantılar'ı tıklatın.) Aşağıdakileri yapmak için bu iletişim kutusunu kullanabilirsiniz:

 • Çalışma kitabında kullanılan bağlantıları oluşturma, düzenleme, yenileme ve silme.

 • Dış verilerin kaynağını doğrulayın. Bağlantının başka bir kullanıcı tarafından tanımlanmış olması durumunda bunu yapmak isteyebilirsiniz.

 • Geçerli çalışma kitabında her bağlantının nerede kullanıldığını gösterme.

 • Dış veri bağlantılarıyla ilgili bir hata iletisini tanılama.

 • Bir bağlantıyı farklı bir sunucu veya veri kaynağına yeniden yönlendirme ya da varolan bir bağlantının bağlantı dosyasını değiştirme.

 • Bağlantı dosyalarını oluşturmayı ve kullanıcılarla paylaşmayı kolaylaştırma.

Sayfanın Başı

Bağlantıları paylaşma

Bağlantı dosyaları özellikle bağlantıların tutarlı şekilde paylaşımı, bağlantıların daha bulunabilir duruma getirilmesi, bağlantı güvenliğinin artırılması ve veri kaynağı yönetiminin kolaylaştırılmasında yararlıdır. Bağlantı dosyalarını paylaşmanın en iyi yolu bunları kullanıcıların dosyayı okuyabildiği, ancak yalnızca belirtilen kullanıcıların dosyayı değiştirebildiği bir ağ klasörü ya da SharePoint kitaplığı gibi güvenli ve güvenilen bir konuma koymaktır.

ODC dosyalarını kullanma

Yeni veri kaynaklarına bağlanmak için Veri Kaynağı Seç iletişim kutusundan dış verilere bağlanarak veya Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) oluşturabilirsiniz. ODC dosyası, bağlantı bilgilerini depolamak için özel HTML ve XML etiketleri kullanır. Dosyanın içeriğini Excel'de kolayca görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Diğer kişilerle bağlantı dosyalarını paylaşarak, sahip olduğunuz dış veri kaynakları erişim iznini aynı şekilde bu kullanıcılara da verebilirsiniz. Diğer kullanıcıların bağlantı dosyasını açmak için bir veri kaynağı ayarlamasına gerek yoktur, ancak dış veri kaynaklarına erişmeleri için gerekli olan ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısını bilgisayarlarına yüklemeleri gerekebilir.

Verilere bağlanma ve verileri paylaşma için önerilen yöntem, ODC dosyalarıdır. Bağlantı dosyasını açıp sonra Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunun Tanım sekmesinde Bağlantı Dosyasını Dışarı Aktar düğmesini tıklatarak, diğer geleneksel bağlantı dosyalarını (DSN, UDL ve sorgu dosyaları) kolayca bir ODC dosyasına dönüştürebilirsiniz.

Sorgu dosyalarını kullanma

Sorgu dosyaları, verinin bulunduğu sunucunun adı ve veri kaynağı oluştururken sağladığınız bağlantı bilgileri gibi veri kaynağı bilgilerini içeren metin dosyalarıdır. Sorgu dosyaları, sorguları diğer Excel kullanıcılarıyla paylaşmanın geleneksel bir yoludur.

.Dqy sorgu dosyaları kullanma    Microsoft Query, veriler ilişkisel veritabanları için sorgular içeren .dqy veya metin dosyaları kaydetmek için kullanabilirsiniz. Microsoft Query'de bu dosyaları açtığınızda, sorgu tarafından döndürülen verileri görüntüleyebilir ve farklı sonuçlar almak için sorguyu değiştirin. Sorgu Sihirbazı'nı kullanarak veya doğrudan Microsoft Query içinde oluşturduğunuz herhangi bir sorgu için bir .dqy dosyası kaydedebilirsiniz.

.Oqy sorgu dosyaları kullanma    Bir sunucuda veya bir çevrimdışı küp dosyası (.cub) bir OLAP veritabanından verilere bağlanmak için .oqy dosyaları kaydedebilirsiniz. Bir OLAP veritabanından veya küp için veri kaynağı oluşturmak için Microsoft Query içinde çok boyutlu Bağlantı Sihirbazı'nı kullandığınızda, .oqy dosyasını otomatik olarak oluşturulur. OLAP veritabanları kayıtlar veya tablolarındaki düzenli olmasanız olduğundan, sorgular veya bu veritabanlarına erişmek için .dqy dosyaları oluşturamazsınız.

.Rqy sorgu dosyaları kullanma    Excel bu biçimi kullanın OLE DB veri kaynağı sürücülerini desteklemek için .rqy biçiminde sorgu dosyalarını açabilir. Daha fazla bilgi için sürücünüzün belgelerine bakın.

.Qry sorgu dosyaları kullanma    Microsoft Query açın ve sorgu dosyaları .dqy dosyalarını açamazsınız Microsoft Query önceki sürümleriyle kullanmak üzere .qry biçiminde kaydedin. Excel'de kullanmak istediğiniz .qry biçiminde bir sorgu dosyanız varsa, Microsoft Query'de dosyayı açın ve bunu .dqy dosyası olarak kaydedin. .Dqy dosyalarını kaydetme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

.İqy Web sorgusu dosyalarını kullanma    Excel Web'den veri almak için .iqy Web sorgusu dosyaları açabilir.

Sayfanın Başı

Dış veri aralıklarını ve özelliklerini kullanma

Dış veri aralığı (sorgu tablosu olarak da adlandırılır), çalışma sayfasına getirilen verilerin konumunu tanımlayan tanımlı bir ad veya tablo adıdır. Dış verilere bağlandığınızda, Excel otomatik olarak bir dış veri aralığı oluşturur. Bununla ilgili tek özel durum, veri kaynağına bağlanan ve dış veri aralığı oluşturmayan bir Özet Tablo raporudur. Excel'de bir dış veri aralığını biçimlendirebilir ve düzenleyebilir veya bunu diğer verilerle olduğu gibi hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

Excel, dış veri kaynaklarını otomatik olarak şu şekilde adlandırır:

 • Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyalarından dış veri aralıklarına, dosya adıyla aynı ad verilir.

 • Dış veri aralıkları veritabanlarındaki sorgunun adını adlandırılır. Varsayılan olarak sorgulakaynağı sorgusu oluşturmak için kullanılan veri kaynağı adıdır.

 • Metin dosyalarından dış veri aralıkları, metin dosyası adıyla adlandırılır.

 • Dış veri aralıkları Web sorgulardan verileri alındığı Web sayfasının adıyla adlandırılır.

Çalışma sayfanız aynı kaynaktan birden çok veri aralığı içeriyorsa, aralıklar numaralandırılır. Örneğin, Metnim, Metnim_1, Metnim_2, vb.

Dış veri aralığı, verileri denetlemek için kullanabileceğiniz, hücre biçimlendirmesini ve sütun genişliğini koruma gibi ek özelliklere (bunlar bağlantı özellikleriyle karıştırılmamalıdır) sahiptir. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatıp daha sonra Dış Veri Aralığı Özellikleri veya Dış Veri Özellikleri iletişim kutularında değişikliklerinizi yaparak bu dış veri aralığı özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Not: Bir Özet veya dış verilere dayanan raporu paylaşmak isterseniz, diğer kişilerin dış veri aralığını içeren bir çalışma kitabı verebilir veya bir rapor şablonu oluşturabilirsiniz. rapor şablonu dosyayı daha küçük olmasını sağlayın dış verileri kaydetmeden Özet veya raporu kaydetmenize olanak sağlar. Bir kullanıcı rapor şablonunu açtığında dış veri alınır.

Sayfanın Başı

Excel ve Excel Hizmetleri'nde veri kaynağı desteğini anlama

Farklı veri kaynaklarına bağlanmak için kullanabileceğiniz birçok veri nesnesi vardır (örn. dış veri aralığı ve Özet Tablo raporu). Ancak bağlanabileceğiniz veri kaynağı türü, her veri nesnesi arasında farklıdır. Excel Hizmetleri'nde bağlanılan verileri kullanabilir ve yenileyebilirsiniz, ancak dikkat etmeniz gereken ek sınırlamalar ve geçici çözümler vardır.

Excel veri nesnesi ve veri kaynağı desteği

Aşağıdaki tabloda, Excel'de her veri nesnesi için hangi veri kaynaklarının desteklendiği özetlenmektedir.

Desteklenen veri kaynağı

Excel
veri
nesne

Oluşturur
dış
veri
aralık?

OLE
DB

ODBC

Metin
dosyası

HTML
dosyası

XML
dosyası

Paylaşım -
noktası
listesi

Metin İçeri Aktarma Sihirbazı

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Özet Tablo raporu
(OLAP olmayan)

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Özet Tablo raporu
(OLAP)

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Excel Tablosu

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet

XML Eşlemi

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Web Sorgusu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Data Bağlantı Sihirbazı

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Microsoft Query

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Not: Metin İçeri Aktarma Sihirbazı kullanılarak içeri aktarılan bir metin dosyası, XML Eşlemi kullanılarak içeri aktarılan bir XML dosyası ve Web Sorgusu kullanılarak içeri aktarılan bir HTML veya XML dosyası gibi bu dosyalar, veri kaynağıyla bağlantı kurmak için ODBC sürücüsü ya da OLE DB sağlayıcısı kullanmaz.

Excel Hizmetleri ve veri kaynağı desteği

Excel Hizmetleri'nde (web tarayıcısında Excel) bir Excel çalışma kitabını görüntülemek istiyorsanız, verilere bağlanabilir ve verileri yenileyebilirsiniz, ancak bir Özet Tablo raporu kullanmanız gerekir. Excel Hizmetleri dış veri aralıklarını desteklemez; başka bir deyişle, Excel Hizmetleri bir veri kaynağına, Web sorgusuna, XML eşlemine veya Microsoft Query'ye bağlı bir Excel tablosunu desteklemez.

Ancak, veri kaynağına bağlanmak için Özet Tablo kullanarak bu sınırlamaya geçici çözüm bulabilir ve Özet Tabloyu, düzeyler, gruplar veya alt toplamlar olmadan iki boyutlu tablo olarak tasarlayıp düzenleyebilirsiniz; böylece tüm istediğiniz satır ve sütun değerleri görüntülenir. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Data Access Components'ı Anlama

Microsoft Data Access bileşenleri (MDAC) 2,8 Microsoft Windows Server 2003 ve Windows XP SP2 ile birlikte gelir. MDAC ile bağlanmak ve çok çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarından verileri kullanın. Açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücüleri veya olan ya da yerleşik ve Microsoft tarafından sevk veya çeşitli üçüncü taraflarca geliştirilen OLE DB sağlayıcılarını kullanarak birçok farklı veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Microsoft Office yüklediğinizde, ek ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcısı bilgisayarınıza eklenir.

Windows Vista ve Windows 7, Windows Data Access Components'ı (Windows DAC) kullanır.

Bilgisayarınızda yüklü OLE DB sağlayıcılarının tam listesini görmek için, bir Veri Bağlantısı dosyasından Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyin ve Sağlayıcı sekmesini tıklatın.

Bilgisayarınızda yüklü ODBC sağlayıcılarının tam listesini görmek için, ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve ardından Sürücüler sekmesini tıklatın.

Diğer ODBC ve OLE DB veritabanı türleri dahil olmak üzere Microsoft veri kaynakları dışındaki kaynaklardan bilgi almak için, diğer üreticilerin ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını da kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücülerinin veya OLE DB sağlayıcılarının yüklenmesi hakkında bilgi için veritabanının belgelerine bakın veya veritabanı satıcınızla görüşün.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarına bağlanmak için ODBC kullanma

Aşağıdaki bölümlerde Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.

ODBC mimarisi

ODBC mimarisinde, bir uygulama (örn. Excel) ODBC Sürücü Yöneticisi'ne bağlanır ve bu sürücü de sonuçta, veri kaynağına (örn. Microsoft SQL Server veritabanı) bağlanmak için belirli bir ODBC sürücüsünü (örn. Microsoft SQL ODBC sürücüsü) kullanır.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Veri kaynağının bulunduğu bilgisayarda uygun ODBC sürücüsünün yüklendiğinden emin olun.

 2. Kayıt defterinde bulunan bağlantı bilgilerini depolamak için, ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi'ni veya DSN dosyasını ya da bağlantı bilgilerini doğrudan ODBC Sürücü Yöneticisi'ne aktarmak için Microsoft Visual Basic kodundaki bağlantı dizesini kullanarak veri kaynak adını (DSN) tanımlayın.

  Bir veri kaynağını tanımlamak için Windows Vista'da Başlat düğmesini ve Denetim Masası'nı tıklatın. Sistem ve Bakım'ı ve Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın. Windows XP'de ve Windows Server'da Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın. Performans ve Bakım'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra Veri Kaynakları (ODBC) seçeneğini tıklatın. Farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, her iletişim kutusunda Yardım düğmesini tıklatın.

Makine veri kaynakları

Makine veri kaynağı bağlantı bilgilerini kullanıcı tanımlı bir ada sahip belirli bir bilgisayarda, kayıt defterinde depolanır. Makine veri kaynakları, yalnızca üzerinde tanımlanan bilgisayarda kullanabilirsiniz. İki tür makine veri kaynakları vardır — kullanıcı ve sistem. Kullanıcı veri kaynaklarını yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve yalnızca bu kullanıcı tarafından görülebilir. Sistem veri kaynakları bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve bilgisayardaki tüm kullanıcılar için görünür durumdadır.

Yalnızca oturum açan kullanıcıların makine veri kaynağını görüntüleyebileceği ve makine veri kaynağı uzak bir kullanıcı tarafından farklı bir bilgisayara kopyalanamayacağı için, ek güvenlik sağlamak istediğinizde makine veri kaynağı oldukça uygundur.

Dosya veri kaynakları

Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da adlandırılır), kayıt defteri yerine metin dosyasında bağlantı bilgilerini depolar ve makine veri kaynaklarından kullanım açısından genelde daha esnektir. Örneğin, bir dosya veri kaynağını doğru ODBC sürücüsüne sahip herhangi bir bilgisayara kopyalayabilirsiniz, böylece, uygulamanız tutarlı ve doğru bağlantı bilgilerine dayanır. İsterseniz, dosya veri kaynağını tek bir sunucu üzerine yerleştirebilir, ağ üzerindeki pek çok bilgisayar arasında paylaştırabilir ve bir konumda bulunan bağlantı bilgisini kolayca koruyabilirsiniz.

Ayrıca, dosya veri kaynağı paylaşılamaz da olabilir. Paylaşılmayan dosya veri kaynağı tek bir bilgisayar üzerindedir ve makine veri kaynağını gösterir. Dosya veri kaynaklarından varolan makine veri kaynaklarına erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarına bağlanmak için OLE DB kullanma

Aşağıdaki bölümlerde Nesne Bağlama ve Katıştırma Veritabanı (OLE DB) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

OLE DB mimarisi

OLE DB mimarisinde veriye erişen uygulamaya veri tüketicisi (örn. Excel), veriye yerel erişim sağlayan programa veritabanı sağlayıcısı (örn. SQL Server için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı) adı verilir.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

Evrensel Veri Bağlantısı dosyası (.udl), veri tüketicisinin veri kaynağı OLE DB sağlayıcısı üzerinden o veri kaynağına erişmek için kullandığı bağlantı bilgilerini içerir. Aşağıdakilerden birini yaparak bağlantı bilgileri oluşturabilirsiniz:

 • Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunda bir veri bağlantısı için OLE DB sağlayıcısı tanımlamak için kullanın. Daha fazla bilgi için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak verileri almabölümüne bakın.

 • .udl dosya adı uzantısıyla boş bir metin dosyası oluşturun ve daha sonra dosyayı düzenleyin, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Verileri yenileme

Bir dış veri kaynağına bağlı olduğunuzda güncelleştirilmiş verileri almak için bir yenileme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Her veri yenilediğinizde, son güncelleştirmeden bu yana üzerinde yapmış olduğunuz değişiklikler de dahil olmak üzere verinin en yeni sürümünü görürsünüz.

Aşağıdaki şekil dış veri kaynağına bağlı olan verileri yenilediğinizde olacakların temel sürecini açıklar.

Dış verileri yenileme temel süreci

1. Yenileme işlemi güncelleştirilmiş verileri getirir.

2. bağlantı dosyasını erişebilir ve bir dış veri kaynağından verileri almak için gereken tüm bilgileri tanımlar.

3. vardır yenileyebileceğiniz veri kaynakları çeşitli: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, elektronik tablolar ve metin dosyaları.

4. Güncelleştirilmiş veriler geçerli çalışma kitaplarına eklenir.

Excel, içeri aktarılan verileri yenilemeye yönelik birçok seçenek sağlar; örneğin, çalışma kitabını her açtığınızda verileri yenileme ve zamanlanmış aralıklarla verileri otomatik olarak yenileme. Veriler yenilenirken Excel'de çalışmaya devam edebilir ve veriler yenilenirken yenileme durumunu denetleyebilirsiniz.

Dış veri kaynağınıza verilere erişmek için bir parola gerektiriyorsa, parola dış veri aralığı her yenilendiğinde girildikten zorunlu kılabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarından verileri içeri aktarma

Windows XP, Windows Vista ve Microsoft Office, şu ortak veri kaynaklarından veri almak için kullanabileceğiniz ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını sağlar: Microsoft Access, World Wide Web'deki HTML dosyaları, metin dosyaları, Microsoft SQL Server, SQL Server Analysis Services ve XML dosyaları. Veri Bağlantı Sihirbazı'nı ve Microsoft Query'yi kullanarak, uygun OLE DB sağlayıcılarına ve ODBC sürücülerine sahip olan, diğer Excel çalışma sayfaları, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle ve DB2 gibi başka birçok veri kaynağına da erişebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Access veritabanından veri içeri aktarma

Microsoft Access ve Microsoft Excel arasında veri değişiminde bulunmanın çeşitli yolları vardır.

 • Access'ten Excel'e veri getirmek için, bir Access veri sayfasından veri kopyalayabilir ve bu veriyi Excel çalışma sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasından Access veritabanına bağlanabilir veya Access verilerini Excel çalışma sayfasına verebilirsiniz.

 • Excel'den Access'e veri getirmek için, bir Excel çalışma sayfasından veri kopyalayabilir ve bu veriyi Access veri sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasını Access tablosuna alabilir veya Access tablosundan Excel çalışma sayfasına bağlanabilirsiniz.

Not: Word içeri aktarma , Excel ve Access arasında iki farklı anlamları vardır. Excel'de, içeri aktarmak için bir kalıcı yenilenebilir veri bağlantısı anlamına gelir. Access'te, bir kez Access'e, ancak veri bağlantısı veri getirmek içeri aktarmak için anlamına gelir.

Excel'de Access verileriyle çalışma

Veri çözümleme ve grafik özelliklerinden, veri düzenleme ve düzendeki esneklikten veya Excel'de bulunup Access'te kullanılamayan işlevlerden yararlanmak için Access verileriyle Excel çalışma kitabında çalışmak isteyebilirsiniz.

Excel'den Access verilerine bağlanma

Yenilenebilir Access verilerini Excel'e getirmek için, Access veritabanına bir bağlantı oluşturabilir ve bir tablodan veya sorgudan tüm verileri alabilirsiniz. Örneğin, her ay dağıttığınız bir Excel özet bütçe raporunu geçerli ayın verilerini içermesi için güncelleştirmek isteyebilirsiniz.

Access verilerini Excel'e aktarma

Dışarı Aktarma Sihirbazını Access'te kullanarak bir Access veritabanı nesnesini (örn. tablo, sorgu veya form) veya bir görünümdeki seçili kayıtları Excel çalışma sayfasına aktarabilirsiniz. Access'te dışarı aktarma işlemi gerçekleştirdiğinizde gelecekte kullanmak için o işlemin tasarımını kaydedebilir, hatta dışarı aktarma işlemini belirli aralıklarla otomatik olarak çalışması için zamanlayabilirsiniz.

Aşağıdakiler Access'ten Excel'e veri verme konusunda yaygın senaryolardır:

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz veriyle çalışmak için hem Access hem de Excel kullanıyor. Veriyi Access veritabanlarında depoluyorsunuz, ama veriyi çözümlemek ve çözümlemenizin sonuçlarını dağıtmak için Excel'i kullanıyorsunuz. Takımınız şu anda gerektiği zaman Excel'e veri veriyor, ama bu işlemi daha etkin hale getirmek istiyorsunuz.

 • Uzun zamandır Access kullanıyorsunuz, ama yöneticiniz raporları Excel'de görüntülemeyi tercih ediyor. Düzenli aralıklarla verileri Excel'e kopyalıyorsunuz, ama zaman kazanmak için bu işlemi otomatik hale getirmek istiyorsunuz.

Access'ten Excel'e veri verme konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Access'te Excel verileriyle çalışma

Access veri yönetimi, güvenliği veya çok kullanıcı özelliklerinden yararlanmak için Access veritabanında Excel verileriyle çalışmak isteyebilirsiniz. Access'te pek çok yararlı özellik olsa da kullanıcılar Excel verileri için özellikle iki özelliğin çok işlerine yaradığını görürler:

 • Raporlar    Access raporları tasarlama konusunda bilgi sahibiyseniz ve Excel verilerinizi bu rapor türünde özetlemek ve düzenlemek istiyorsanız, Access raporu oluşturabilirsiniz. Örneğin grup ve özet raporları, yazdırılan etiketler ve grafik raporlar gibi daha esnek raporlar oluşturabilirsiniz.

 • Formlar    Bulmak için veya Excel'de verileri görüntülemek için form kullanmak isterseniz, Access formu oluşturabilirsiniz. Örneğin, çalışma sayfanızdaki sütunların sırasını farklı bir düzende alanları görüntülemek için Access formu oluşturabilir veya uzun bir veri satırını bir ekranda daha kolay görüntüleyebilirsiniz.

Access form ve raporlarıyla çalışma konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Access'ten Excel verilerine bağlanma

Bir Excel aralığını Access veritabanına tablo olarak bağlayabilirsiniz. Veri aralığını Excel'de korumaya devam etmeyi planlıyor, ancak bu verilerin Access içinden de kullanılabilir olmasını istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Bu tür bağlantıları Excel'den değil, Access veritabanından kurun.

Bir Excel çalışma sayfasına veya adlandırılmış aralığa bağlandığınızda, Access kaynak hücrelere bağlı yeni bir tablo oluşturur. Excel'deki kaynak hücrelerde yaptığınız herhangi bir değişiklik bağlı tabloda yansır. Ancak, ilgili tablonun içeriğini Access'te düzenleyemezsiniz. Veri eklemek, düzenlemek veya silmek istiyorsanız değişiklikleri kaynak Excel dosyasında yapmanız gerekir.

Aşağıdakiler Access'in içinden bir Excel çalışma sayfasına bağlanma konusunda yaygın senaryolardır:

 • Verilerinizi Excel çalışma sayfalarında tutmak, ancak Access'in güçlü sorgulama ve raporlama özelliklerini kullanabilmek istiyorsunuz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz Access kullanıyor, ancak çalıştığınız dış kaynaklardan gelen veriler Excel çalışma sayfalarında depolanıyor. Dış verilerinizin kopyalarını bulundurmak istemiyor, ancak bu verilerle Access'te çalışabilmek istiyorsunuz.

Access'ten Excel'e veri bağlama konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Excel verilerini Access'e aktarma

Excel verilerini Access veritabanında depolamak ve artık verileri Access'te kullanmak ve saklamak için verileri Access'e aktarabilirsiniz. Veri içeri aktardığınızda Access bu verileri Excel'deki verileri değiştirmede yeni veya var olan bir tabloda depolar. İçeri aktarma işlemi sırasında bir kerede yalnızca bir çalışma sayfası içeri aktarabilirsiniz. Birden çok çalışma sayfasından veri içeri aktarmak için her çalışma sayfası için içeri aktarma işlemini yineleyin.

Aşağıdakiler Excel verilerini Access'e alma konusunda yaygın senaryolardır:

 • Uzun zamandır Excel kullanıcısısınız, ancak ileriye dönük olarak, bu verilerle çalışmak için Access'i kullanmak istiyorsunuz. Excel çalışma sayfalarınızdaki verileri bir veya birkaç yeni Access veritabanına taşımak istiyorsunuz.

 • Bölümünüz ve çalışma grubunuz Access kullanıyor ama ara sıra Access veritabanınızla birleştirilmesi gereken Excel biçiminde veriler alıyorsunuz. Bu Excel çalışma sayfaları elinize ulaştığında bunları bunları veritabanınıza almak istiyorsunuz.

 • Verilerinizi yönetmek için Access kullanmak istiyorsunuz ama takımınızın geri kalanından aldığınız haftalık raporlar Excel çalışma kitabı biçiminde. Verilerin her hafta belirli bir zamanda veritabanınıza alınmasını sağlamak için alma işlemini daha elverişli hale getirmek isteyebilirsiniz.

Excel'den Access'e veri alma konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Sayfanın Başı

Web'den verileri içeri aktarma

Web sayfaları genellikle, Excel'de mükemmel çözümlenebilecek bilgiler içerir. Örneğin, doğrudan bir Web sayfasından gelen bilgileri kullanarak Excel'de hisse senetlerini çözümleyebilirsiniz. Gereksinimlerinize bağlı olarak, yenilenebilir verileri alabilir (başka bir deyişle, Excel'deki verileri Web sayfasındaki en son verilerle güncelleştirebilirsiniz) veya bir Web sayfasından verileri alıp çalışma sayfasında statik tutabilirsiniz.

Tek bir tablo, birden çok tablo veya bir Web sayfasındaki tüm metinler gibi, intranette veya Internet'te depolanan verileri almak ve Excel'deki araçları ve özellikleri kullanarak bu verileri çözümlemek için bir Web sorgusu kullanabilirsiniz. Tek bir düğme tıklatmasıyla, kolayca verileri Web sayfasındaki en son bilgilerle yenileyebilirsiniz. Örneğin, genel bir Web sitesinden hisse senedi fiyatlarını veya şirketin Web sayfasından satış bilgileri tablosunu alabilir ve güncelleştirebilirsiniz.

Yeni Web sorgusu iletişim kutusunu kullanarak Web sayfasından kaynaklanan veri alabilirsiniz. ( Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Web'dentıklatın.) Bilgisayarınızda veya ağ modem aracılığıyla veya şirketinizin intranetinde World Wide Web erişiminiz olmalıdır veya bilgisayarınızda depolanan HTML veya XML dosyalarına karşı sorgu yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Metin dosyalarını içeri aktarma

Bir metin dosyasından çalışma sayfasına veri aktarmak için Excel'i kullanabilirsiniz. (Veri sekmesinin Dış Veri İçeri Aktar grubunda Metinden seçeneğini tıklatın.) Metin İçeri Aktarma Sihirbazı, içeri aktarmakta olduğunuz metin dosyasını inceler ve verilerin istediğiniz şekilde içeri aktarılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Excel'i kullanarak bir metin dosyasından verileri içeri aktarmanın iki yolu vardır: Metin dosyasını Excel'de açabilir (metin dosyasıyla bağlantı oluşturmaz) veya metin dosyasını bir dış veri aralığı olarak içeri aktarabilirsiniz (metin dosyasıyla bağlantı oluşturur).

Sık kullanılan iki metin dosyası biçimi vardır:

 • Sınırlanmış metin dosyalarında (.txt dosyaları), normalde metnin her alanını SEKME karakteri (ASCII karakter kodu 009) ayırır.

 • Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyalarında (.csv) normalde metnin her alanını virgül karakteri (,) ayırır.

Ayrılmış ve .csv metin dosyalarının her ikisinde de kullanılan ayırıcı karakterleri değiştirebilirsiniz. Bu, içeri veya dışarı aktarma işlemlerinin istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak gerekli olabilir.

Sayfanın Başı

Microsoft SQL Server'dan veri içeri aktarma

Microsoft SQL Server, en uygun performansı, kullanılabilirliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliği gerektiren işletme çapında veri çözümleri için tasarlanmış, tüm özelliklere sahip bir ilişkisel veritabanıdır. Excel'de kolayca bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanabilirsiniz. (Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Diğer Kaynaklardan'ı tıklatın ve sonra da SQL Server'dan seçeneğini tıklatın.

Bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlandığınızda, Veri Bağlantı Sihirbazı üç sayfa görüntüler:

 • Sayfa 1: veritabanı Sunucusu'na Bağlanma    Veritabanı sunucusu ve sunucuda oturum biçimini belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 2: veritabanı ve Tablo Seç    Bu veritabanını belirleyin ve tablo için sayfa veya istediğiniz verileri içeren sorgu kullanın.

 • Sayfa 3: verileri kaydetmeniz dosya ve bağlantı    Dosyayı bulmak için bağlantı dosyası ve arama tümceleri açıklayın ve belirtmek için bu sayfayı kullanın.

Sayfanın Başı

Microsoft SQL Server Analysis Services'ten veri içeri aktarma

İş Zekası destekleyen ve bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) çözümleme sistemleri, ana performans göstergesi (KPI) karneler, veri madenciliği ve sistemleri raporlama Panosu kuruluşudur analysis Services (Microsoft SQL Server bileşeni) . Excel'de, kolayca bağlanabilirsiniz bir OLAP sağlayıcı kullanarak Analysis Services OLAP veritabanından. ( Veri sekmesi, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Analysis Services' ı tıklatın.) OLAP sağlayıcı belirli türde bir OLAP veritabanından erişim sağlayan yazılım kümesidir. Bu yazılım, bir veri kaynağı sürücüsü ve bir veritabanına bağlanmak gerekli olan diğer istemci yazılımlarının içerebilir. Bir OLAP sağlayıcısına bağlanmak için bir PivotTable raporunu kullanmanız gerekir.

OLAP veri kaynağından bağlantınız kesildiğinde OLAP verileri de erişebilirsiniz. OLAP sunucusu veritabanından kaynak veriler bir kısmını depolayan .cub uzantılı bir dosya bir çevrimdışı küp dosyası olur. Çevrimdışı küp dosyasını PivotTable ve PivotChart raporları için sunucu kullanılamadığında veya ağ bağlantınız kesildiğinde değişiklik yapmaya devam etmek için kullanın.

Çözümleme Hizmetleri'ne bağlandığınızda, Veri Bağlantı Sihirbazı üç sayfa görüntüler:

 • Sayfa 1: veritabanı Sunucusu'na Bağlanma     Sunucu ve veritabanı sunucuda oturum biçimini belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 2: veritabanı ve Tablo Seç    Veritabanı ve küp belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 3: verileri kaydetmeniz dosya ve bağlantı    Dosyayı bulmak için bağlantı dosyası ve arama tümceleri açıklayın ve belirtmek için bu sayfayı kullanın.

Sayfanın Başı

XML verilerini alma

Excel, diğer veritabanlarını ve uygulamalardan oluşturulan Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) veri aktarma, XML şemasını gelen çalışma sayfası hücreleri XML öğeleriyle eşleme ve diğer veritabanlarını ve uygulamalar ile etkileşim düzeltilmiş XML verilerini dışarı aktarma kolaylaştırır. Bu yeni XML özellikleri bir XML veri dosyası Oluşturucu tanıdık kullanıcı arabirimi ile Excel dönüştürme olarak düşünün.

XML eşlemelerini kullanarak, Excel belgelerindeki iş verilerinde belirli parçaları kolayca ekleyebilir, belirleyebilir ve ayıklayabilirsiniz. Örneğin, müşterinin adını ve adresini içeren faturalar veya son üç aylık dönemin finansal sonuçlarını içeren raporlar, artık yalnızca statik raporlar değildir. Bu bilgileri veritabanlarından ve uygulamalardan kolayca içeri aktarabilir, düzeltebilir, sonra da aynı veritabanlarına ve uygulamalara aktarabilirsiniz.

Temel XML senaryoları

XML özelliklerinin kullanılması tasarlanan başlıca senaryolar şunlardır:

 • XML öğelerini varolan hücrelere eşleyerek varolan Excel şablonlarının işlevselliğini genişletin. Bu işlem, şablonları yeniden tasarlamak zorunda kalmadan, bu şablonlarda XML verileri alma ve vermeyi kolaylaştırır.

 • XML öğelerini varolan elektronik tablolara eşleyerek XML verilerini varolan hesaplama modellerinizde giriş olarak kullanın.

 • XML veri dosyalarını yeni bir çalışma kitabına alın.

 • Web hizmetinden Excel çalışma sayfanıza XML verileri alın.

 • Eşlenmiş hücrelerdeki verileri, çalışma kitabındaki diğer verilerden bağımsız olarak XML veri dosyalarına verin.

Excel'de XML verileri kullanmanın temel işlemi

Aşağıdaki diyagramda, XML ve Excel kullandığınızda farklı dosya ve işlemlerin birlikte nasıl çalıştığı gösterilir. Temelde, işlemin beş aşaması vardır:

Excel'in XML verileriyle çalışmasına genel bakış

Açıklama Balonu 1 XML şema dosyasını (.xsd) çalışma kitabına ekleme.

Açıklama Balonu 2 XML şema öğelerini tek tek hücrelere veya XML eşleme listeler.

belirtme çizgisi 3 XML veri dosyası (.xml) içeri aktarma ve XML öğelerini eşlenen hücrelere bağlama.

Adım 4 Veri girme, eşlenmiş hücreleri taşıma ve Excel işlevselliğini geliştirme XML yapısını ve tanımlarını koruyarak.

Callout 5 Düzeltilmiş verileri eşlenmiş hücrelerden XML veri dosyasına dışarı aktarma.

XML verilerini kullanma

XML veri dosyasının içeriklerini, çalışma kitabınızda var olan bir XML eşlemesine aktardığınızda, verileri bir dosyadan çalışma kitabınızda depolanan XML eşlemesine bağlarsınız. Bu, XML veri dosyasındaki her veri öğesinin, XML Şeması dosyası veya oluşturulan şemadan eşlediğiniz XML şemasında kendisine karşılık gelen bir öğesi olduğu anlamına gelir. Her XML eşlemesinin tek bir XML veri bağlaması olabilir ve XML veri bağlaması tek bir XML eşlemesinden oluşturulmuş tüm eşlemelere bağlıdır.

XML veri bağlamasının davranışını denetlemek üzere ayarlayabileceğiniz veya temizleyebileceğiniz üç seçenek (tümü varsayılan olarak seçilidir) içeren XML Eşlemesi Özellikleri iletişim kutusunu (Geliştirici sekmesinin XML grubunda Eşleme Özellikleri'ni tıklatın.) görüntüleyebilirsiniz:

 • Şema içeri ve dışarı aktarma için veriyi doğrula    Excel verilerini XML eşlemesi karşı verileri içeri aktarırken doğrulama olmadığını belirtir. XML şemasını XML verilerini içeri aktardıktan uyduğundan emin olmak istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

 • Yeni verilerle varolan verilerin üzerine yaz    Veri aldığınızda veriler üzerine olmadığını belirtir. Yeni XML veri dosyasında güncel verileri içerdiği zaman geçerli verileri yeni verilerle, örneğin, değiştirmek istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

 • Yeni verileri varolan XML ekleme listeleri    Veri kaynağı içeriğini varolan verileri çalışma sayfasında eklenmiş varsa belirtir. Bu seçenek, örneğin, birkaç benzer XML veri dosyalarını verilerinden XML listesi birleştirdiğiniz veya bir işlevi içeren hücre içeriğinin üzerine istemediğiniz ayarlayın.

Sayfanın Başı

Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak verileri içeri aktarma

Önceden tanımlanmış olan bir OLE DB veya ODBC dış veri kaynağına bağlanmak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Veri Bağlantı Sihirbazı'nı açmak için, Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubundaki Diğer Kaynaklardan'ı tıklatın ve ardından Veri Bağlantı Sihirbazı'ndan seçeneğini tıklatın.

Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Diğer/gelişmiş veri kaynağını seçerseniz, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunda kullanılabilir OLE DB sağlayıcılarının listesini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, ODBC Sürücüleri için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı, ODBC veri kaynaklarına erişime de izin verir. Bu iletişim kutusundaki her bir sekmeyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunda Yardım'ı tıklatın.

Genellikle, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunda bağlantı bilgilerini tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

 • Sağlayıcı sekmesini tıklatın, OLE DB sağlayıcısını seçin ve İleri'yi tıklatın. Böylece, OLE DB sağlayıcısı için belirli bağlantı bilgilerini girebileceğiniz Bağlantı sekmesi görüntülenir.

  Her bir OLE DB sağlayıcısı belirli bağlantı bilgilerini tanımlar. Örneğin, SQL Server için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı, bir sunucu adı, sunucu konumu ve kullanıcı adı gerektirir. Ayrıca bir parola veya Microsoft Windows katıştırılmış güvenlik özelliğini kullanmak isteyip istemediğiniz gibi, ek bilgileri de tanımlamak isteyebilirsiniz.

 • Ağ ayarları ve erişim izinleri gibi ek bilgiler sağlamak için Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 • Söz konusu OLE DB sağlayıcısına yönelik başlatma özelliklerini tanımlamak için Tümü sekmesini tıklatın.

Not: Veri Bağlantı Sihirbazı'nda verilere filtre uygulayamaz veya verileri birleştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Microsoft Query'yi kullanarak verileri içeri aktarma

Microsoft Query, veri içeri aktarmak için de kullanabilirsiniz. ( Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Microsoft sorgunun' ı tıklatın.) Microsoft Query, veri almak için ODBC veri kaynakları ayarlamak için kullanın. Microsoft Query, basit bir sorguoluşturmak için Sorgu Sihirbazı kullanabilir veya daha karmaşık bir sorgu oluşturun ve aşağıdakileri yapmak için sorguda Gelişmiş ölçütleri kullanabilirsiniz:

 • Excel'e getirilmeden önce veri satırlarına veya sütunlarına filtre uygulama.

 • parametre sorgusuoluşturun.

 • Excel'e getirilmeden önce verileri sıralama

 • Birden çok tabloyu birleştirme.

Microsoft Query, bu özel sorgu görevlerini gerçekleştirmek için Excel'in içinden kolayca erişilebilen basit bir ön uç sağlar.

Sayfanın Başı

Verileri programlama yoluyla ve işlevleri kullanarak içeri aktarma

Geliştiriciyseniz, Excel'de veri içeri aktarmak için uygulayabileceğiniz birçok yaklaşım vardır:

 • Dış veri kaynağına erişmek için Visual Basic for Applications kullanabilirsiniz. Veri kaynağına bağlı olarak, veri almak için ActiveX veri nesneleri veya veri erişim nesneleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bağlantı bilgilerini belirleyen kodunuzda bağlantı dizesi tanımlayabilirsiniz. Önce bir bağlantı dosyası oluşturmak veya uygulamanızın yüklenmesini basitleştirmek için sistem yöneticilerinin veya kullanıcıların gerektirmekten kaçının istediğinizde bir bağlantı dizesi kullanarak örneğin, yararlıdır.

 • SQL Server veritabanından verileri içeri aktarırsanız, hem OLE DB hem de ODBC için kullanılan tek başına bir veri erişimi Uygulama Programlama Arabirimi (API) olan SQL Native Client'ı kullanabilirsiniz. Bu, SQL OLE DB Sağlayıcısını ve SQL ODBC Sürücüsünü tek bir yerel, dinamik bağlantı kitaplığında birleştirerek, Microsoft Data Access Components'tan (MDAC) ayrı ve farklı olan yeni bir işlev sağlar. Ayrıca yeni uygulamalar oluşturmak veya Birden Çok Etkin Sonuç Kümesi (MARS), Kullanıcı Tanımlı Türler (UDT) ve XML veri türü desteği gibi daha yeni SQL Server özelliklerinden yararlanabilen varolan uygulamaları geliştirmek için de SQL Native Client'ı kullanabilirsiniz.

 • GZV işlevinin COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır. RTD COM Otomasyon eklentisi gerekir oluşturulabilir ve yerel bilgisayarda kayıtlı.

 • SQL. İSTEĞİ işlevi bir dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır. SQL. İSTEĞİ işlevi, sonuç sonra makro programlamasına gerek kalmadan bir dizi olarak verir. Bu işlev kullanılamıyorsa, Microsoft Excel ODBC eklenti programı (XLODBC.) yüklemelisiniz. XLA). Eklenti Office.comyükleyebilirsiniz.

Visual Basic for Applications oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Visual Basic Yardımı'na bakın.

Sayfanın Başı

Veri erişimini daha güvenli duruma getirme

Dış bir veri kaynağına bağlandığınızda veya verileri yenilediğinizde, olası güvenlik sorunlarının farkında olmak ve bu güvenlik sorunlarıyla ilgili neler yapabileceğinizi bilmek önemlidir. Verilerinizi korumak için aşağıdaki yönerge ve uygulamaları kullanın.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarını güvenilen bir konuma depolama

Veri bağlantısı dosyası genellikle dış veriyi yenilemek için kullanılan bir veya daha çok sorgu içerir. Kötü niyetli bir kullanıcı bu dosyayı değiştirerek gizli bilgilere erişip bunları diğer kullanıcılara dağıtmak veya başka zararlı eylemlerde bulunmak için bir sorgu tasarlayabilir. Bu nedenle, aşağıdaki koşulları sağladığınızdan emin olmanız önemlidir:

 • Bağlantı dosyasının güvenilir bir kişi tarafından yazıldığından.

 • Bağlantı dosyasının güvenli olduğundan ve güvenilen bir konumda depolandığından.

Güvenliği artırmaya yardımcı olmak için bilgisayarınızda dış veri bağlantılarını devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bir çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için Güven Merkezi çubuğunu kullanarak veya çalışma kitabını güvenilen bir konuma koyarak veri bağlantılarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Kimlik bilgilerini güvenli şekilde kullanma

Bir dış veri kaynağına erişmek için genellikle kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılan (kullanıcı adı ve parola gibi) kimlik bilgileri gerekir. Bu kimlik bilgilerinin size güvenli ve güvenilir bir şekilde sağlandığından ve bilgileri yanlışlıkla bile başkalarına açıklamadığınızdan emin olun.

Önemli: Büyük bir araya getirme güçlü parolalar ve küçük harf, sayı ve simgeleri kullanın. Zayıf parolalar bu öğeleri birlikte yüklemeyin. Sağlam parola: Y6dh! et5. Zayıf parola: House27. Parolalar, 8 veya daha fazla karakter uzunluğunda olmalıdır. 14 veya daha fazla karakter kullanan bir seferde daha iyi tümcesidir. Parolanızı hatırlamanız önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft alamazsınız. Güvenli bir yerde korumaya yardımcı bilgiler uzakta yazma parolaları depolanır.

Veri kaynaklarına bağlanırken oturum açma bilgilerini kaydetmekten kaçının. Bu bilgiler çalışma kitabına ve bağlantı dosyasına düz metin olarak depolanabilir ve kötü niyetli kullanıcılar veri kaynağının güvenliğini ihlal etmek amacıyla bu bilgilere erişebilir.

Mümkünse, SQL Server'a bağlanmak için Windows kullanıcı hesabını kullanan Windows Kimlik Doğrulaması'nı (güvenilen bağlantı olarak da adlandırılır) kullanın. Bir kullanıcı Windows kullanıcı hesabıyla bağlandığında, SQL Server hesap adını ve parolasını doğrulamak için Windows işletim sistemindeki bilgileri kullanır. Windows Kimlik Doğrulaması'nı kullanabilmeniz için, önce sunucu yöneticisinin SQL Server'ı bu kimlik doğrulama modunu kullanacak şekilde yapılandırması gerekir. Windows Kimlik Doğrulaması kullanılamıyorsa, kullanıcıların oturum açma bilgilerini çalışma kitabına veya bağlantı dosyasına kaydetmekten kaçının. Kullanıcıların her oturum açışta kendi oturum açma bilgilerini girmesi daha güvenli bir yöntemdir.

Sayfanın Başı

Excel Hizmetleri'ne güvenli şekilde yayımlama

Bir veri kaynağına bağlanırken, Excel Hizmetleri'nde veri kaynağına eriştiğinizde bir kimlik doğrulama yöntemi seçmek için Excel Hizmetleri Kimlik Doğrulama Ayarları iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Veri kaynağında oturum açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

 • Windows Kimlik Doğrulama    Geçerli kullanıcının Windows kullanıcı adını ve parolasını kullanmak için bu seçeneği belirleyin. Bu en güvenilir yöntemdir, ancak çok sayıda kullanıcı olduğunda performansı etkileyebilir.

 • SSS    Güvenli Depolama Hizmeti'ni kullanmak için bu seçeneği belirleyin ve sonra uygun kimlik dizesi SSS kimliği metin kutusuna girin. Site yöneticisi bir kullanıcı adı ve parola nerede depolanabilir güvenli depolama hizmeti veritabanı kullanmayı bir SharePoint sitesi yapılandırabilirsiniz. Bu yöntem en verimli ne zaman olabilir çok sayıda kullanıcı vardır.

 • Hiçbiri    Kullanıcı adı ve parola bağlantı dosyasını kaydetmek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Kimlik doğrulama ayarı, Microsoft Excel tarafından değil yalnızca Excel Hizmetleri tarafından kullanılır. Çalışma kitabını Excel'de ya da Excel Hizmetleri'nde açtığınızda aynı verilere erişildiğinden emin olmak istiyorsanız Excel'deki kimlik doğrulama ayarının aynı olduğundan emin olun.

Bağlantılarınızı güvenliğini artırmak için veri bağlantı kitaplığı (DCL) kullanın. Bir DCL güvenilen konum kitaplık olarak tanımlanabilir ve bu depolamak, güvenli, paylaşma ve ODC dosyalarını yönetme kolaylaştırır özel SharePoint belge kitaplığıdır. Örneğin, bir yöneticinin bir veritabanı sınama sunucusundan üretim sunucusuna taşıma veya verilere erişen sorgu güncelleştirme gerekebilir. Kaydedilmiş bir DCL içinde bir ODC dosyası kullanarak, bu bağlantı bilgilerini yönetiminde daha kolaydır ve kullanıcıların verilere erişimi daha uygun olduğunda, tüm çalışma kitapları (istemci veya bilgisayarda sunucu) aynı bağlantı dosyasını ve yenileme işleminin kullanın çünkü alır Bu bağlantı dosyası güncel geçirir. Hatta, bağlantıda yapılan değişiklikler dosya ve sonra bu bağlantı dosyası en güncel sürümünü kullanmanız otomatik olarak algıla için SharePoint Server ve bir kullanıcının istemci bilgisayar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Microsoft SharePoint Foundation 2010 Yönetim Merkezi Yardımı konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Verilere bağlanmayla ilgili sorunlar

Aşağıdaki bölümlerde, dış verilere bağlanırken karşılaşabileceğiniz birçok konu ele alınmaktadır.

Sayfanın Başı

Sorun: Veri içeri aktarmayı denediğimde disk alanım doluyor.

Dış verilere bağlanırken disk alanınız dolarsa, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Onay ve artış kullanılabilir disk alanı    Sabit diskinizde biraz alan boşaltmak için geri dönüşüm kutusunu boşaltma, gereksiz dosyaları yedekleme ve sonra bunları sabit diskinizden kaldırmayı veya kullanmadığınız Windows bileşenlerini kaldırmayı deneyin. Sabit disk alanı boşaltma hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na bakın.

Disk alanı sınırlı olduğunda deneyebileceğiniz stratejileri    Sabit diskinizde yalnızca sınırlı alanınız varsa, aşağıdakileri deneyin:

Microsoft Query    Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Sorgunuzu basitleştirin    Yalnızca tabloları ve sorgunuz için gereken alanlar eklediğinizden emin olun. Sorgunuz gereksiz tablolar veya alanlar varsa, bunları geçici sorgu dosyasının boyutunu azaltmak için sorgudan silin.

 • Sonuç boyutunu azaltmak için ölçütleri kullanın ayarlama    Yalnızca belirli kayıtları yerine, veritabanından tüm kayıtları alma almak için ölçütleri kullanın. Daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

 • Bir sorgu tarafından döndürülen kayıt sayısını sınırlama ayarlama    Sorgunun döndürdüğü kayıtların sayısını sınırlayın. Microsoft Query, Düzen menüsünde Seçenekler ' i tıklatın, kullanıcı ayarlarıaltında dönen kayıt sayısını sınırla onay kutusunu seçin ve ardından kayıtlar kutusuna dönmek için kayıtları sayısı üst sınırını girin.

Veri Bağlantı Sihirbazı    Veri Bağlantı Sihirbazı aracılığıyla verileri sınırlandıran yapamazsınız, ancak veri kaynağında bir sorgu tanımlayarak veri kaynağından verileri sınırlandıran imkanınız olabilir. Veri kaynağı olarak bir sorgu tanımlamak için izin veya yeteneği yoksa, veri yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Sorun: OLAP Küpü Sihirbazı nerededir?

Microsoft Query'de, bir Jet veritabanından OLAP Küpü oluşturan OLAP Küpü Sihirbazı artık Excel'de bulunmamaktadır.

Sayfanın Başı

Sorun: Veri alma hizmetlerine ne oldu?

Microsoft Office 2003'te sunulan veri alma hizmetleri, Web Hizmetleri'ne erişmek ve farklı veri kaynaklarını sorgulamak için bir Evrensel Veri Bağlantısı (UDC) dosyası (.udcx) kullanır.

Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, Microsoft Business Solutions veya veri alma hizmetleri veri kaynağı seçenekleri belirleyebilirsiniz. Veri alma hizmetleri seçeneği iki veri alma hizmetleri seçmenize izin verir: veriler listelerde ve belge kitaplıklarında SharePoint Foundationve Microsoft SQL Server çalıştıran bir sunucuda alır Windows SharePoint Services listeleri, , Microsoft SQL Server 2000 veya sonraki veri alır.

Veri Bağlantı Sihirbazı artık UDC bağlantı dosyalarını desteklemese de, Excel varolan veri alma hizmetleri bağlantılarını desteklemeye devam eder ve siz de bu bağlantıları yenileyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×