Veri tanımı sorgusunu kullanarak tablo veya dizin oluşturma ya da değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Oluşturabilir ve SQL Görünümü'nde veri tanımı sorguları yazarak tablolar, kısıtlamalar, dizinler ve Access'te değiştirebilirsiniz. Bu makalede, veri tanımı sorguları ve bunları tablolar, kısıtlamalar, dizinler ve ilişkiler oluşturmak için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu makalede ayrıca, bir veri tanımı sorgusu kullanılacağı durumlar karar yardımcı olabilir.

Bu makalede

Genel bakış

Oluşturma veya Tablo değiştirme

Dizin oluşturma

Kısıtlama veya ilişki oluşturma

Genel Bakış

Diğer Access sorguları farklı olarak, bir veri tanımı sorgusu verileri almak değil. Bunun yerine, bir veri tanımı sorgusu oluşturma, değiştirme veya veritabanı nesnelerini silmek için veri tanımlama dili kullanır.

Not: Veri tanımlama dili (DDL) yapılandırılmış sorgu dili (SQL) bölümüdür.

Veri tanımı sorguları çok kullanışlı olabilir. Düzenli olarak silin ve yalnızca bazı sorgular çalıştırarak veritabanı şemanızı bölümlerini yeniden oluşturun. Veri tanımı sorgusu SQL deyimlerini ile sahibiyseniz ve silin ve yeniden belirli tablolar, kısıtlamalar, dizinler veya ilişkiler oluşturmak Planlama kullanmayı düşünün.

Uyarı: Onay iletişim kutusu eylemleri içermeyen çünkü veritabanı nesnelerini değiştirmek için veri tanımı sorguları kullanma riskli, olabilir. Bir hata yaparsanız, veri kaybı veya yanlışlıkla bir tablo tasarımını değiştirme. Veritabanınızdaki nesneleri değiştirmek için bir veri tanımı sorgusu kullandığınızda dikkatli olun. Kullanmakta olduğunuz veritabanı bakımından sorumlu emin değilseniz, bir veri tanımı sorgusu çalıştırmadan önce veritabanı yöneticisiyle danışmalısınız.

Önemli: Yedek bir kopyasını herhangi bir tablo veri tanımı sorgusu çalıştırmadan önce söz konusu olun.

DDL anahtar sözcükler

Anahtar sözcük

Kullanım

CREATE

Bir dizin veya zaten var olmayan bir tablo oluşturun.

ALTER

Varolan bir tablo veya sütun değiştirin.

DROP

Varolan bir tablo, sütun veya kısıtlama silin.

ADD

Bir tabloya bir sütun veya kısıtlama ekleyin.

COLUMN

Ekle, ALTER, kullanın veya bırakma

CONSTRAINT

Ekle, ALTER, kullanın veya bırakma

INDEX

Oluştur ile kullanma

TABLE

ALTER, oluşturma, kullanın veya bırakma

Sayfanın Başı

Oluşturma veya Tablo değiştirme

Bir tablo oluşturmak için bir tablo Oluştur komutunu kullanın. Tablo Oluştur komutunu sözdizimi aşağıdaki gibidir:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Yalnızca bir tablo Oluştur komutunu öğelerini Tablo Oluştur komutunu ve tablonun adını olsa da, genellikle bazı alanlar veya tablo diğer yönlerini tanımlama isteyeceksiniz gereklidir. Bu basit örneği göz önünde bulundurun.

Ad, yıl ve satınalma için istediğiniz için kullanılan araba fiyatını depolamak için bir tablo oluşturmak istediğiniz varsayalım. En fazla 30 karakter adı ve 4 karakterli bir yıl için izin vermek istiyorsunuz. Tablo oluşturmak için bir veri tanımı sorgusu kullanmak için aşağıdakileri yapın:

Not: İlk sırada çalıştırmak bir veri tanımı sorgusu için veritabanı içeriğini etkinleştirmeniz gerekebilir:

 • İleti Çubuğu'nda İçeriği Etkinleştir'e tıklayın.

Tablo oluşturma

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  Tablo araba (adı TEXT(30), yıl TEXT(4), fiyat para birimi) oluşturma

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Bir tabloyu değiştirme

Bir tabloyu değiştirmek için bir ALTER TABLE komutunu kullanın. Ekleme, değiştirme veya sütun (Kaldır) veya kısıtlama bırakın için ALTER TABLE komutunu kullanabilirsiniz. ALTER TABLE komutu sözdizimi aşağıdaki gibidir:

ALTER TABLE table_name predicate

Burada karşılaştırma aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Her araba durumuyla ilgili bilgileri depolamak için bir 10 karakterlik metin alanı eklemek istediğinizi varsayalım. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  ALTER tablo araba Ekle sütun koşulu TEXT(10)

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dizin oluşturma

Var olan bir tabloyu bir dizin oluşturmak için bir dizin oluştur komutunu kullanın. CREATE INDEX komutu sözdizimi aşağıdaki gibidir:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Yalnızca gerekli dizinde dahil edilecek CREATE INDEX komutu, dizin, açık bağımsız değişkeni, dizin için istediğiniz alanları içeren tablonun adını ve alanların listesini adını öğelerdir.

 • Dizinli alan veya üst değerlerini Aranan sık sorguları, çalıştırırsanız, yararlı olabilir, azalan düzende oluşturulmasını dizin DESC bağımsız değişkeni nedenleri dizinli alan azalan düzende sıralayın. Varsayılan olarak, artan düzende dizin oluşturulur.

 • Bağımsız değişkeni ile birincil dizinli alan veya alanların birincil anahtar tablonun oluşturur.

 • İLE boş ENGELLEYEBİLİRSİNİZ bağımsız değişkeni bir değer dizinli alan için girilmesini dizin neden olur; yani, null değerleri izin verilmez.

Ad, yıl, fiyat ve koşul satınalma için istediğiniz için kullanılan araba depolamak alanlarla araba adlı bir tablo olduğunu varsayalım. Ayrıca tablo büyük dönüştüğüne dikkat ve sorgularda Yıl alanı sık dahil olduğunu varsayalım. Aşağıdaki yordamı kullanarak daha hızlı sonuçları döndürecek sorgularınızı yardımcı olmak için yıl alanına bir dizin oluşturabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  Dizin YearIndex açık araba (yıl) oluşturma

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Kısıtlama veya ilişki oluşturma

Kısıtlama değerleri eklendiklerinde bir alanı veya alanları birleşimi karşılamalıdır mantıksal bir koşul oluşturur. Örneğin, benzersiz kısıtlama kısıtlanmış alanı yinelenen alan için varolan bir değeri eden bir değer kabul etmesini engeller.

İlişki alanının değerlere başvuran sınırlama türü veya başka bir tablodaki bir değeri kısıtlanmış alanı veya alanları birleşimi eklenebilir olup olmadığını saptamak için alanlarının birleşimini olur. Kısıtlama ilişki olduğunu belirtmek için özel bir anahtar sözcük kullanmayın.

Kısıtlama oluşturmak için bir tablo oluşturma veya ALTER TABLE komutu CONSTRAINT yan tümcesi kullanın. İki tür kısıtlaması yan tümceleri vardır: tek bir alanda ve başka bir kısıtlama birden çok alana göre oluşturmak için bir sınırlama oluşturmak için aşağıdakilerden birini.

Tek alanlı kısıtlamaları

Tek alanlı CONSTRAINT yan tümcesi hemen bunu kısıtlar ve şu sözdizimine sahiptir alan tanımını aşağıdaki gibidir:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Ad, yıl, fiyat ve koşul satınalma için istediğiniz için kullanılan araba depolamak alanlarla araba adlı bir tablo olduğunu varsayalım. Ayrıca, sık araba 's koşul için bir değer girmesini Unut olduğundan ve her zaman bu bilgileri kaydetmek istediğinizi varsayalım. Alanı boş, aşağıdaki yordamı kullanarak bırakmasını engeller koşulu alanına bir kısıtlama oluşturabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  ALTER tablo araba ALTER sütun koşul metin sınırlama ConditionRequired boş değil

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Şimdi bir süre sonra pek çok benzer değerleri aynı olması gereken koşul alanındaki dikkat edin, varsayalım. Örneğin, araba bazılarını kötü bir koşul değerine sahip ve başkalarının hatalıbir değeri vardır.

Not: Sahte bazı veri birlikte kalan yordamları takip etmek istiyorsanız, önceki adımda oluşturduğunuz araba tabloyu ekleyin.

Böylece daha tutarlı değerleri temizlemek sonra araba koşul için kullanmak istediğiniz tüm değerleri içeren koşul adlı bir alanın bulunduğu CarCondition, adlı bir tablo oluşturabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  Tablo CarCondition (koşul TEXT(10)) oluşturma

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 6. ALTER TABLE deyimi kullanarak tablo için bir birincil anahtar oluşturma:

  Tablo CarCondition ALTER sütun koşul metin sınırlama CarConditionPK birincil anahtarı değiştirme

 7. Değerleri araba tablonun koşul alandan yeni CarCondition tabloya eklemek için aşağıdaki SQL SQL görünümü nesne sekmesi yazın:

  Ekle CarCondition SELECT DISTINCT içine koşulu otomobilleri;

  Not: Bu adım SQL deyiminde bir ekleme sorgusuolur. Veri tanımı sorgusu farklı olarak, bir ekleme sorgusu noktalı virgül biter.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Kısıtlama kullanarak ilişki oluşturma

Otomobil tablonun koşul alanındaki eklenen yeni bir değer CarCondition tabloda koşul alan değerini eşleştiğini gerektirecek şekilde, ardından CarCondition ve araba arasında bir ilişki koşul, aşağıdakileri kullanarak adlı alan oluşturabilirsiniz yordam:

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  ALTER tablo araba ALTER sütun koşul metin sınırlama FKeyCondition başvurular CarCondition (koşul)

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Birden çok alanlı kısıtlamaları

Birden çok alanlı CONSTRAINT yan tümcesi, yalnızca bir alan tanımı yan kullanılabilir ve sözdizimi aşağıdaki gibidir:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Otomobil tabloyu kullanan başka bir örnek göz önünde bulundurun. Otomobil tablodaki hiçbir iki kayıt aynı değer kümesi için ad, yıl, koşul ve fiyat sahip olduğunuzdan emin olun istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki yordamı kullanarak bu alanları için geçerlidir benzersiz bir kısıtlama oluşturabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Veri tanımı' ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunun gizlenir ve SQL görünümü nesne sekmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdaki SQL deyimini yazın:

  ALTER tablo araba ekleme sınırlama NoDupes benzersiz (ad, yıl, koşul, Fiyat)

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×