Veri tablosu kullanarak birden çok sonuç hesaplama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veri tablosu bazı bazı hücrelerin değerlerini değiştirin ve farklı bir sorunum yanıtlarını birlikte gelen hücre aralığıdır. Devresel_ödeme işlevinin farklı borç tutarları ve uygun fiyatlı ev kredisi borç tutarı hesaplamak için faiz oranı ile bir veri tablosu iyi bir örneğini kullanır. Farklı değerlerle ilgili değişim sonuçlarında uyun denemeler verianalizi yaygın bir görev olur.

Microsoft Excel'de, veri tabloları, durum çözümlemesi araçları olarak bilinen komutları takımının bir parçası olan. Oluşturun ve veri tabloları çözümlemek istediğinizde, durum çözümlemesi yaptığını.

Durum Çözümlemesi değişiklikleri çalışma sayfasında formül sonucunu nasıl etkileyeceğini görmek için hücrelerdeki değerleri değiştirme işlemidir. Örneğin, bir veri tablosu faiz oranı ve süre borç için farklı kullandığınız — potansiyel aylık ödeme miktarını değerlendirmek için.

Not: Size daha hızlı veri tablolarla ve Visual Basic for Applications (VBA) hesaplamalar yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Excel durum veri tabloları: VBA ile daha hızlı hesaplama.

Durum çözümlemesini türleri   

Durum Çözümlemesi araçları Excel'de üç tür vardır: senaryoları, veri tablolarıve hedef ara. Senaryolar ve veri tabloları hesaplar için olası sonuçları giriş değer kümesini kullanın. Hedef arama oldukça farklı, tek bir sonuç kullanır ve bu sonuca neden olası değerlerle hesaplar.

Senaryolar gibi veri tabloları da bir dizi olası sonucu incelemeye yardımcı olur. Senaryolardan farklı olarak, veri tabloları tüm sonuçları tek bir tabloda veya çalışma sayfasında size gösterir. Veri tablolarının kullanılması, bir olasılıklar aralığını bir bakışta incelemeyi kolaylaştırır. Yalnızca bir veya iki değişkene odaklandığınızdan, sonuçlar kolayca okunabilir ve tablo biçiminde paylaşılabilir.

Veri tablosuna ikiden fazla değişken yerleştirilemez. İkiden fazla değişkeni çözümlemek istiyorsanız, bunun yerine senaryoları kullanmalısınız. Bu bir veya iki değişkenle (biri satır giriş hücresi ve diğeri sütun giriş hücresi için) sınırlı olsa da, veri tablosunda istediğiniz kadar çok sayıda farklı değişken değeri bulunabilir. Senaryoda ise en çok 32 farklı değer bulunabilir, ancak istediğiniz kadar çok senaryo oluşturabilirsiniz.

Durum çözümlemesi için girişbaşlıklı makaleye daha fazla bilgi edinin.

Değişken ve sınamak için size gereken formül sayısına bağlı olarak ya da tek değişkenli veya iki değişkenli veri tabloları oluşturun.

Tek değişkenli veri tabloları   

Bu formüllerin sonuçlarını daha fazla formülleri değişir veya tek bir değişkenin nasıl farklı değerleri görmek isterseniz tek değişkenli veri tablosu kullanın. Örneğin, nasıl farklı faiz oranı görmek için tek değişkenli veri tablosu kullanabilirsiniz devresel_ödeme işlevikullanarak aylık ipotek ödemesini etkiler. Bir satır veya sütunda değişken değerlerini girin ve sonuçları bir bitişik sütun veya satırı görüntülenir.

Aşağıdaki örnekte D2 hücresi, B3 giriş hücresine başvuruda bulunan ödeme formülünü içerir: =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12;B4;-B5)

Tek değişkenli veri tablosu

İki değişkenli veri tabloları   

Bir formülde iki değişkenin farklı değerlerinin söz konusu formülün sonuçlarını nasıl değiştireceğini görmek istiyorsanız, iki değişkenli veri tablosu kullanın. Örneğin, farklı faiz oranı ve borç dönemi bileşimlerinin aylık ipotek ödemesini nasıl etkileyeceğini görmek için iki değişkeni veri tablosu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, B3 hücresi B3 ve B4 olmak üzere iki giriş hücresi kullanan, =DEVRESEL_ÖDEME(B4/12;B5;-B5) ödeme formülünü içerir.

İki değişkenli veri tablosu

Veri tablosu hesaplamaları   

Çalışma yeniden hesaplanır her, herhangi bir veri tabloları da yeniden hesaplar; bile yapıldıysa verileri değişmez. Veri tablosu içeren çalışma sayfasının hızlandırmak için otomatik olarak çalışma ancak veri tabloları yeniden hesaplamak için Hesaplama seçenekleri değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için veri tabloları içeren çalışma sayfasında hesaplamayı hızlandırmabölümüne bakın.

Tek değişkenli veri tablosu içeren tek bir sütunda (sütun yönelimli) veya (satır yönelimli) bir satır boyunca giriş değerlerini. Tek değişkenli veri tablosu herhangi bir formülde için tek bir giriş hücresibaşvurması gerekir.

Aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Giriş hücresine yerine koymak istediğiniz değerlerin listesini yazın; ya da bir sütun veya bir satır boyunca. Birkaç boş satır ve sütun değerleri her iki tarafındaki bırakın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu (değişken değerlerinizi sütundaki olan) sütun yönelimli ise, formülü bir hücre satırında yukarıdaki ve değerler sütununun sağındaki bir hücreyi yazın. Bu tek değişkenli veri tablosu sütun yönelimli ve formülü D2 hücresinde yer alır.

   Tek değişkenli veri tablosu

   Diğer formüller çeşitli değerleri etkilerini incelemek isterseniz, ek formülleri hücre Sağa ilk formül girin.

  • Veri tablosu (değişken değerlerinizi olan bir satırda) satır yönelimli ise, ilk değeri ve değerler satırının altındaki bir hücreyi solundaki hücreyi bir sütundaki formülü yazın.

   Diğer formüller çeşitli değerleri etkilerini incelemek isterseniz, ek formülleri hücreleri altındaki içinde ilk formülü girin.

 3. Formülleri ve yerine koymak istediğiniz değerleri içeren hücre aralığını seçin. Yukarıdaki resimde, bu C2:D5 aralığıdır.

 4. Veri sekmesinde, tıklayın Durum Çözümlemesi >Veri tablosu ( Excel 2016Tahmin grubunun veya Veri araçları grubu). 

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse giriş hücresinin hücre Sütun giriş hücresi alanına hücre başvurusu girin. Yukarıdaki resimde, giriş hücresinin B3 ' dir.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse giriş hücresinin hücre Satır giriş hücresi alanına hücre başvurusunu girin.

   Not: Veri Tablonuzu oluşturduktan sonra sonuç hücreleri biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz. Resimde, sonuç hücreleri para birimi olarak biçimlendirilir.

Tek değişkenli bir veri tablosunda kullanılan formüllerin aynı giriş hücresine başvurması gerekir.

İzlenecek adımlar

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse, yeni formülü veri tablosunun en üst satırdaki varolan bir formülün sağındaki boş bir hücreye girin.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse veri tablonun ilk sütunundaki varolan bir formülün altındaki boş bir hücreye yeni bir formül girin.

 2. Veri tablosunu ve yeni formülü içeren hücre aralığını seçin.

 3. Veri sekmesinde, Durum Çözümlemesi tıklatın > Veri tablosu ( Excel 2016Tahmin grubunun veya Veri araçları grubu).

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse giriş hücresinin hücre Sütun giriş hücresi kutusuna hücre başvurusunu girin.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse giriş hücresinin hücre Satır giriş hücresi kutusuna hücre başvurusunu girin.

İki değişkenli veri tablosunda, iki giriş değerleri listesi bulunan bir formül kullanılır. Formülün iki farklı giriş hücresine başvuruda bulunması gerekir.

Aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Çalışma sayfasının bir hücresinde, iki giriş hücresine başvuran formülü girin.

  Aşağıdaki örnekte — hangi formül başlangıç değerler B3, B4 ve B5 hücreleri girilir içinde C2 hücresindeki formül =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12,B4,-B5) yazın.

 2. Giriş değerlerinin bir listesini formülün altındaki aynı sütuna yazın.

  Aşağıdaki durumda, farklı faiz oranlarını C3, C4 ve C5 hücrelerine yazabilirsiniz. 

 3. Formül olarak aynı satırda ikinci liste girin; sağında.

  Borç dönemlerini (ay cinsinden) D2 ve E2 hücrelerine yazın.

 4. Formülü (C2), değerlerin bulunduğu satır ve sütunu (C3:C5 ve D2:E2) ve hesaplanan değerlerin bulunmasını istediğiniz hücreleri (D3:E5) kapsayan hücre aralığını seçin.

  Bu örnekte, C2:E5 aralığını seçin.

 5. Veri sekmesinin Veri araçları grubunda veya Tahmin grubunda ( Excel 2016), tıklayın Durum Çözümlemesi >Veri tablosu ( Excel 2016Tahmin grubunun veya Veri araçları grubu). 

 6. Satır giriş hücresi alanında satırdaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin.
  B4 hücresininSatır giriş hücresi kutusuna yazın.

 7. Sütun giriş hücresi alanında sütundaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin.
  B3Sütun giriş hücresi kutusuna yazın.

 8. Tamam'a tıklayın.

İki değişkenli veri tablosu örneği

İki değişkenli veri tablosu faiz oranı nasıl farklı bileşimleri gösterebilir ve Borç terimleri aylık ipotek ödemesini etkiler. Resimde Burada, C2 hücresi B3 ve B4 olmak üzere iki giriş hücresi kullanan =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12,B4,-B5), ödeme formülü içerir.

İki değişkenli veri tablosu

Bu hesaplama seçeneği ayarladığınızda, hiç veri tablosu hesaplamaları tüm çalışma kitabının yeniden hesaplama bitince oluşur. Veri tablonuzun el ile yeniden hesaplamak için onun formülleri seçin ve F9 tuşuna basın.

Hesaplama performansını artırmak için şu adımları izleyin:

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Excel 2007 uygulamasında Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne tıklayın, Excel Seçenekleri'ne ve sonra da Formüller kategorisine tıklayın.

  • Diğer sürümlerinde, Dosya ' yı > Seçenekler > formüller.

 2. Hesaplama seçenekleri bölümünde, Hesapla öğesi altında, Veri tabloları dışında otomatik seçeneğini tıklatın.

  İpucu: İsteğe bağlı olarak, formüller sekmesinde, Hesaplama seçenekleriöğesindeki oku, ardından Veri tabloları dışında otomatik ( Hesaplama grubu) tıklatın.

Belirli hedefleriniz veya daha büyük değişken veri kümeleriniz varsa, durum çözümlemesi yapmak için bazı diğer Excel araçlarını kullanabilirsiniz.

Hedef Arama

Bir formülden bekleyebilirsiniz sonucu biliyor, ancak tam olarak bu sonuca ulaşmak için formülü ihtiyacı hangi giriş değerini bilmiyorsanız, hedef arama özelliğini kullanın. Kullanmak istediğiniz giriş değeri ayarlayarak sonuç bulmak için hedef aramamakalesine bakın.

Excel Çözücü

Excel Çözücü eklentisini girdi değişkenlerini kümesi için en uygun değeri bulmak için kullanabilirsiniz. Çözücü Hedef ve kısıtlama hücrelerdeki formülleri hesaplama içinde kullanılır (karar değişkenleri veya sadece değişken hücreleri denir) bir hücre grubunu ile çalışır. Çözücü hücre sınırlama sınırlarına karşılayan ve amaç hücre için istediğiniz sonucu elde etmek için karar değişken hücrelerine değer ayarlar. Bu makalede daha fazla bilgi edinin: Tanımla ve Çözücü'yü kullanarak bir sorunu çözmek.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×