Veri sayfasına sütun ekleme veya veya veri sayasından silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Access 2007 veri sayfasına sütun eklemek veya veri sayfasından sütun kaldırmak için birkaç yol sağlar. Sütun eklemek veya kaldırmak ve bu sütunların veri türünü ayarlamak için artık Veri Sayfası görünümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca görev bölmesinden de alan ekleyebilir veya veri sayfasının temelini oluşturan tabloyu Tasarım görünümünde açıp alan ekleyebilirsiniz. Bu konuda, bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Not: Bu konudaki bilgiler, bir veri sayfasında gerçekleştirebileceğiniz görevlerin tümünü olmasa da, bazılarını nasıl yapacağınızı açıklamaktadır.

Oluşturma ve veri sayfalarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için boş bir veri sayfası açmamakalesine bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri sayfalarında sütunları anlama

Veri Sayfası görünümü kullanarak bir sütun ekleme

Veri Sayfası görünümünü kullanarak sütun kaldırma

Tasarım görünümü kullanarak bir sütun ekleme

Tasarım görünümünü kullanarak sütun kaldırma

Bilgi girerken Access veri türleri nasıl atar anlama

O veri sayfası görünümü değil gerçekleştirip veri türlerini ayarlama

Veri sayfalarındaki sütunları anlama

Veri sayfası, bir veritabanı tablosunda yer alan bilgilerin veya bir sorgu tarafından döndürülen sonuçların görsel sunumudur. Veri sayfalarındaki sütunlar, veritabanı tablolarındaki alanlarla aynı şeyi temsil eder. Bir veri sayfasında sütun eklediğiniz veya eri sayfasından sütun kaldırdığınız zaman, bu veri sayfasının temelini oluşturan tabloda alan eklemiş veya kaldırmış olursunuz. Bu alan veri içeriyorsa, bu bilgileri de ortadan kaldırmış olursunuz.

Sütunlarla çalışmak için yeni özellikler

Office Access 2007 tablo alanı eklemeyi veya kaldırmayı hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır, çünkü artık bu görevleri Veri Sayfası görünümünde gerçekleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, Veri Sayfası görünümünde tüm tablolar artık, Yeni Alan Ekleyin etiketli boş bir sütun içermektedir. Sütun eklemek için, bu sütun başlığının altındaki ilk boş hücreye veri girin. Boş sütuna bir veya birkaç parça veri de yapıştırabilirsiniz. Sütun eklemek veya kaldırmak için artık Tasarım görünümünü kullanmanız gerekmez, ancak isterseniz yine kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, artık yeni bir sütun için daha yaygın olarak kullanılan veri türlerini ayarlamanız gerekir. Varsayılan olarak, bir veritabanı tablosu alanları belirli türde metin, tarih ve saat, sayı, gibi veri içeren ve benzeri gerekir. Genellikle, bir veritabanı için tabloları tasarladığınızda veri türlerini ayarlama. Bununla birlikte, Access, şimdi, verileri yeni bir sütunda girdiğiniz zaman çoğu veri türleri yorumlar. Yeni tablonuzda ilk alanına bir ad girin, örneğin, Access bu alanı metin veri türü için ayarlar. Access bir tarih yapıştırırsanız, tarih/saat veri alanı ayarlar türü vb.. Birkaç ülkeler/bölgeler, gelen posta kodları gibi veriler karışımı yapıştırırsanız Access bilgilerini koruma, en iyi iş yapan veri türünü seçer — genellikle, metin veri türü. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki nasıl bilgi girerken Access veri türleri atar anlamabölümüne bakın.

Not: Kullanabilir tüm veri türlerini ayarlamak için Veri Sayfası görünümünü kullanamazsınız. İlişkisel veritabanlarının birtakım tasarım kurallarına tabi olduğunu da unutmayın.

Veri Sayfası görünümü kullanılarak ve veri türlerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için boş bir veri sayfası açmamakalesine bakın. İlişkisel veritabanları için Tasarım Kuralları alışkın değilseniz, veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın.

İpucu: Access 2010'da yeni alan listesi bölmesinden alan adı sürükleyerek bir alan ekleyebilirsiniz.

İzleyen bölümlerdeki adımlarda, Veri Sayfası görünümü ve Tasarım görünümü kullanılarak veri sayfalarına nasıl sütun ekleneceği ve veri sayfalarından nasıl sütun kaldırılacağı açıklanmaktadır.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünü kullanarak sütun ekleme

Bu bölümdeki adımlarda, bir veri sayfasına sütun eklemek, sütuna ad vermek ve veri girmek için Veri Sayfası görünümünün nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Devam ederken, aşağıdaki adımların, veri sayfanızın temelini oluşturan tabloda alan ekleyip değiştirdiğini unutmayın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, alanı eklemek istediğiniz tabloyu bulup çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Veri sayfasını sağa veya sola doğru kaydırın (Windows Bölge ve Dil Ayarlarınıza bağlıdır) ve boş sütunu bulun.

  Varsayılan olarak, Yeni alan ekleyin sözcükleri boş sütunun başlığında görünür. Buradaki şekilde tipik bir boş sütun görülmektedir.

  Veri sayfasında yeni alan

 3. Sütun başlığını çift tıklatın ve yeni alan için bir ad girin.

  -veya-

  Sütun başlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Sütunu Yeniden Adlandır seçeneğini tıklatın. Ardından alan için bir ad yazın.

 4. Başlığın altındaki ilk boş satıra veri girin.

  -veya-

  İlk boş hücreden başlayarak alana bir veya birkaç parça veri yapıştırın.

  Değişikliklerinizi kaydedin.

  Girdiğiniz verilerin türüne bağlı olarak, Access alan için bir veri türü ayarlar. Örneğin, bir ad girerseniz, Access veri türünü Metin olarak ayarlar.

  Access veri türleri nasıl ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bilgi girerken Access veri türleri nasıl atar anlamabölümüne bakın. Veri türlerini el ile ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki da veri sayfası görünümü gerçekleştirip olmayan veri türlerini ayarlamakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Veri sayfası görünümünü kullanarak sütun kaldırma

Veri sayfasından sütun kaldırmadan önce, bazı önemli noktaları unutmayın:

Veri sayfası görünümünde sütun kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz sütunun başlık satırını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsündeki Sütun Sil seçeneğini tıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünü kullanarak sütun ekleme

Access'in önceki sürümlerini biliyorsanız, Tasarım görünümünü kullanmada deneyim sahibi olabilirsiniz. Bu araç Office Access 2007 uygulamasında değişmemiştir. Tasarım görünümü, Veri Sayfası görünümüne göre daha fazla esneklik sağlar; çünkü Tasarım görünümünden çıkmak zorunda kalmadan kullanılabilir tüm veri türlerini ayarlayabilir ve arama alanı oluşturabilirsiniz.

Tasarım görünümünde sütun ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Alan Adı sütununda boş bir satır seçin ve yeni alan için yeni bir ad yazın.

 3. Veri Türü sütununda, yeni alan adının yanında, yeni sütun için veri türü seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünü kullanarak sütun kaldırma

Veri Sayfası görünümündeki sütun silme kuralları Tasarım görünümünde çalışırken de geçerlidir: Bir sütunu silerseniz, bu sütundaki tüm veriler kaybolur. Ayrıca, birincil anahtar alanı veya arama alanı silebilmeniz için önce bu alanların ilişkilerini silmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için veritabanı tasarımında temel bilgiler, ekleme, ayarlama, değiştirme veya birincil anahtarı kaldırmave Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamak makalelere bakın

Tasarım görünümünde sütun kaldırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Silmek istediğiniz alanı (satırı) seçin.

 3. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Satır Sil'i tıklatın.

  -veya-

  DELETE tuşuna basın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Siz bilgi girerken Access'in veri türlerini nasıl atadığını anlama

Boş veri sayfası oluşturduğunuzda, Access ilk kez veri girdiğiniz her alana bir veri türü atar. Aşağıdaki tabloda, girebileceğiniz çeşitli veri türleri ve Access'in her alana uyguladığı veri türü listelenmektedir.

Not: Ek veya OLE Nesnesi veri türlerini bir alana veri girerek ayarlayamazsınız ve zengin metin düzenleme desteğini de bir alana veri girerek etkinleştiremezsiniz.

Bu veri türlerini ayarlama ve zengin metin düzenleme etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için boş bir veri sayfası açmamakalesine bakın.

Aşağıdaki tabloda, Veri Sayfası görünümünde veri girdiğiniz zaman Access'in alan için veri türünü nasıl ayarladığı gösterilmektedir.

Aşağıdakini girerseniz:

Office Access 2007bir alan bir veri türüyle oluşturur:

Ali

Metin

256 karakterden uzun metin veya metin ve sayı bloğu.

Not

Not: Zengin metin biçimlendirmeyi etkinleştirmek için Veri Sayfası görünümünü kullanamazsınız. Ayrıca, Not alanı için Yalnızca Ekle adlı özelliği etkinleştirirseniz, imleci bu alana getirdiğinizde, Access varsayılan olarak, varsa metni gizler.

Etkinleştirme zengin metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bir denetim veya zengin metin destekleyen sütuna veri girme veya düzenlemebaşlıklı makaleye bakın.

http://www.contoso.com

Access buradaki Internet Protokolleri'ni tanır: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, Cide, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Not: Access'in protokolü tanıması ve Köprü veri türünü ayarlaması için, iletişim kuralını boşluk olmayan karakterle uygulamanız gerekir.

Köprü

50000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000,99

Sayı, Çift

50000.389

Sayı, Çift

31/12/2006

Windows Bölgesel Ayarlar ve Dil ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat biçimleri Access Tarih/Saat verisini nasıl biçimlendirdiğini denetler.

Bu ayarları değiştirmek veya ayarlamak nasıl Göster

In Windows Vista'da    

 1. Başlat düğmesine düğme resmi ve ardından Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Denetim Masası'nda varsayılan görünüm kullanıyorsanız, saat, dil ve bölge'yi tıklatın ve ardından Bölge ve dil seçenekleri'nitıklatın.

  -veya-

  Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bölge ve Dil Seçenekleri'ne tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Biçimler sekmesinde Bu biçimi özelleştir'i tıklatın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 4. Değiştirmek istediğiniz ayarların bulunduğu sekmeyi tıklatın ve değişikliklerinizi yapın. Örneğin, bir sayı biçiminin tamamını veya bir kısmını değiştirmek için, Sayı sekmesini tıkatın ve istediğiniz ayarı değiştirin. Bir seçenekle ilgili yardım için Yardım düğmesini (?) ve ardından seçeneği tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Klasik görünüm)    

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı ve ardından Denetim Masası öğesini tıklatın.

 2. Denetim Masası'nda Bölge ve Dil Seçenekleri'ne çift tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Standartlar ve Biçimler'in altında Özelleştir'i tıklatın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 4. Değiştirmek istediğiniz ayarların bulunduğu sekmeyi tıklatın ve değişikliklerinizi yapın. Örneğin, bir sayı biçiminin tamamını veya bir kısmını değiştirmek için, Sayı sekmesini tıkatın ve istediğiniz ayarı değiştirin. Bir seçenekle ilgili yardım için Yardım düğmesini (?) ve ardından seçeneği tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Kategori görünümü)    

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

  Denetim Masası görüntülenir.

 2. Tarih, Saat, Dil ve Bölge Seçenekleri'ni tıklatın.

  Tarih, Saat, Dil ve Bölge Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Sayı, tarih ve saat biçimlerini değiştir'e tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 4. Standartlar ve Biçimler'in altında Özelleştir'i tıklatın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarların bulunduğu sekmeyi tıklatın ve değişikliklerinizi yapın. Örneğin, bir sayı biçiminin tamamını veya bir kısmını değiştirmek için, Sayı sekmesini tıkatın ve istediğiniz ayarı değiştirin. Bir seçenekle ilgili yardım için Yardım düğmesini (?) ve ardından seçeneği tıklatın.

.

Tarih/Saat

31 Aralık 2006

Not: Access'in Tarih/Saat veri türünü anlaması için, gün adından fazlasını yazmanız veya yapıştırmanız gerekir. Örneğin, "Salı" girerseniz, Access Metin veri türünü seçer. Access'in Tarih/Saat veri türünü anlaması için, günün yanı sıra ay da girmeniz gerekir.

Tarih/Saat

10:50:23

Tarih/Saat

10:50

Tarih/Saat

17:50

Tarih/Saat

12,50 YTL

Access, Windows Bölgesel ve Dil ayarlarınızda belirtilen para birimi simgesini tanır.

Bu ayarları değiştirmek veya ayarlamak nasıl Göster

In Windows Vista'da    

 1. düğme resmi Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Denetim Masası'nda varsayılan görünüm kullanırsanız, saat, dil ve bölge'yitıklatın ve ardından Bölge ve dil seçenekleri'nitıklatın.

  -veya-

  Klasik görünümü kullanıyorsanız,

  Bölge ve Dil Seçenekleri'ni çift tıklatın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Biçimlerialtında Bu biçimi özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 4. Para Birimi sekmesini tıklatın ve Para birimi simgesi listesinden, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin. Bir seçenekle ilgili yardım için Yardım düğmesini (?) ve ardından seçeneği tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Klasik görünüm)    

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

  Denetim Masası görüntülenir.

 2. Denetim Masası'nda Bölge ve Dil Seçenekleri'ne çift tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Standartlar ve Biçimler'in altında Özelleştir'i tıklatın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 4. Para Birimi sekmesini tıklatın ve Para birimi simgesi listesinden, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin. Bir seçenekle ilgili yardım için Yardım düğmesini (?) ve ardından seçeneği tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Kategori görünümü)    

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

  Denetim Masası görüntülenir.

 2. Tarih, Saat, Dil ve Bölge Seçenekleri'ni tıklatın.

  Tarih, Saat, Dil ve Bölge Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Sayı, tarih ve saat biçimlerini değiştir'e tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 4. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın. Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Para Birimi sekmesini tıklatın ve Para birimi simgesi listesinden, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin. Bir seçenekle ilgili yardım için Yardım düğmesini (?) ve ardından seçeneği tıklatın.

Para Birimi

21,75

Sayı, Çift

%123,00

Sayı, Çift

3,46E+03

Sayı, Çift


Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünün anlamadığı veri türlerini ayarlama

Varsayılan olarak, bazı görevleri Veri sayfası görünümünü kullanarak gerçekleştiremezsiniz.

 • Ek veya OLE Nesnesi veri türlerini, boş bir hücreye veri yapıştırarak ayarlayamazsınız.

 • Bir Not alanı için zengin metin düzenlemeyi, veri yapıştırarak etkinleştiremezsiniz. Zengin metin düzenlemeyi etkinleştirmek için, Tasarım görünümünde alan için bir seçeneği ayarlamanız gerekir.

Bu bölümdeki adımlarda bu görevlerin nasıl gerçekleştirileceği anlatılmaktadır.

Her görev hakkında daha ayrıntılı bilgi için boş bir veri sayfası açmamakalesine bakın.

OLE Nesnesi veya Ek veri türlerini ayarlama

 1. Seçili değilse, veri sayfanızda boş sütunu (Yeni Alan Ekleyin diye etiketli olan) seçin.

 2. Başlığın altındaki ilk boş veri satırını tıklatın.

 3. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda Veri türününyanındaki aşağı açılan listesindeki oku tıklatın ve sonra veri türü seçin.

  Veri türleri listesi

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Not alanı için zengin metin düzenlemeyi etkinleştirme

Bir tabloya Not alanı eklemek için Veri Sayfası görünümü kullanabilirsiniz, ancak bu alanla ilgili olarak zengin metin düzenlemeyi etkinleştirmek için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir. Aşağıdaki adımlarda her iki görevin de nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Tabloya Not alanı ekleme

 1. Seçili değilse, veri sayfanızda boş sütunu (Yeni Alan Ekleyin diye etiketli olan) seçin.

 2. Başlığın altındaki ilk boş veri satırını tıklatın.

 3. Üzerinde veri sayfası sekme veri türü ve biçimlendirme grubu, liste yanındaki açılan oku tıklatın Veri türüve veri türünü seçin

 4. Değişikliklerinizi kaydedin ve zengin metin düzenlemeyi etkinleştireceğiniz bir sonraki yordama geçin.

Not alanı için zengin metin düzenlemeyi etkinleştirme

 1. Tablonuzu Veri Sayfası görünümünden Tasarım görünümüne geçirin. Access bunun için bir kaç yol sağlar:

  Nesne sekmelerini kullanıyorsanız, açık veri sayfasının sekmesini sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  -veya-

  Gezinti bölmesinde, veri sayfası altını çizen tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Tasarım görünümünde, Not alanınızı seçin.

 3. Alan Özellikleri bölmesinde, Genel sekmesinde, Metin Biçimi'nin yanındaki hücrede bulunan oku tıklatın ve listeden Zengin Metin'i seçin.

  Bir doğrulama iletisi görüntülenerek, sütunu Zengin Metin biçimine dönüştürmek isteyip istemediğinizi sorar. Sütunu dönüştürmek için Evet'i tıklatın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Sütunu arama alanına dönüştürme

Varsayılan olarak, yeni bir sütunu arama alanına dönüştürmek için Veri Sayfası görünümünü kullanamazsınız. Access'te yeniyseniz, arama alanı başka bir kaynaktan verileri (bir tablo veya öğe listesi)  liste halinde görüntüler. Varsayılan olarak, Access arama verilerini görüntülemek için açılır liste kullanır, ancak bir formda, liste kutusu da (açılıp kapanmayan bir liste) kullanabilirsiniz.

İki tür arama alanı oluşturabilirsiniz: tablo temelli listeler ve değer listeleri. Tablo temelli liste başka bir tablodan veri almak için sorgu kullanır, değer listesiyse birtakım değiştirilemez değerler görüntüler. Aşağıdaki yordamda, her iki tür listenin de nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

Arama alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, yeni veri sayfanızın temelini oluşturan tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  Tablo, Tasarım görünümünde açılır.

 2. Dönüştürmek istediğiniz alanı seçin.

  -veya-

  Alan Adı sütununda boş bir satır seçin ve yeni alan için bir ad girin.

 3. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatın.

  -veya-

  Tasarım görünümünde, Veri Türü sütununda, aşağı oku tıklatın ve Arama Sihirbazı öğesini seçin.

  Arama Sihirbazı başlar.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo dayalı liste oluşturma   

   1. Arama sütununun bir tablo veya sorguda değer aramasını istiyorum'u belirleyin ve İleri'yi tıklatın.

   2. Görünümaltında bir seçenek seçin, listeden bir tablo veya sorguyu seçin ve İleri' yi tıklatın.
    , Arama alanı bir tablodan değerlerini kullanmak istiyorsanız, örneğin, tablolar' ı tıklatın. Bir sorguyu kullanmak istiyorsanız, sorgular' ı tıklatın. Tüm tabloları ve sorguları veritabanındaki listesini görmek için her ikitıklatın.

   3. Arama listenizde görünmesini istediğiniz alanları Kullanılabilir Alanlar bölmesinden Seçili Alanlar bölmesine taşıyın ve ardından İleri'yi öğesini tıklatın.

   4. İsterseniz, önceki adımda seçtiğiniz alanlar için bir veya daha fazla sıralama seçeneği belirleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

   5. İsterseniz, arama listenizdeki her sütunun genişliğini ayarlayın ve ardından İleri öğesini tıklatın.

   6. İsterseniz, Arama sütununuz için hangi etiketi istersiniz öğesinin altında, metin kutusuna bir ad girin.

   7. İsteğe bağlı olarak, Birden çok değere izin ver onay kutusunu seçin.
    Bu seçeneğin belirlenmesi seçin ve listeden birden fazla öğe depolama olanak tanır.

   8. Son'utıklatın. Access tabloyu kaydetmenizi isterse, Evet'itıklatın.
    Access yeni tablonuzda arama sorgusu ekler. Varsayılan olarak, sorgu, belirttiğiniz alanlarının ve Excel'deki kaynak tablo için birincil anahtar değerlerini alır. Access sonra kaynak tablosundaki birincil anahtar alanı için ayarladığınız veri türü eşleştirmek için veri türünü arama alanı için ayarlar. Örneğin, kaynak tablosundaki birincil anahtar alanını otomatik sayı veri türü kullanırsa, Access, arama alanı için veri türünü sayı veri türü olarak ayarlar.

   9. Veri sayfası görünümüne dönün, arama alanınıza gidin ve listeden bir öğe seçin.

    Or

 5. Değerine dayalı liste oluşturma   

  1. İstediğim değerleri ben yazacağım'ı ve ardından İleri'yi tıklatın.

  2. Sütun sayısı kutusuna, listenizde görünmesini istediğiniz sütun sayısını girin, ardından ilk boş hücreye gidin ve bir değer girin.

   İlk değerinizi girdiğinizde, geçerli hücrenin altında başka bir boş hücre görünür.

  3. İlk değerinizi girmeyi bitirdiğinizde, bir sonraki hücreyi etkinleştirmek için SEKME veya aşağı ok tuşlarını kullanın ve ikinci bir değer girin.

  4. Listenizi oluşturmayı bitirinceye dek 2. ve 3. adımları yineleyin, ardından İleri'yi tıklatın.

  5. İsterseniz, yeni alan için bir ad girin ve ardından Son öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×