Veri sayfasının daha kolay görüntülenmesini ve yazdırılmasını sağlama

Tabloyu açtığınızda veya sorgu sonuçlarını görüntülediğinizde, Microsoft Office Access 2007 tabloyu veya sorgu sonuçlarını Veri Sayfası görünümünde gösterir. Üzerinde çalışmayı, görüntülemeyi veya yazdırmayı kolaylaştırmak için veri sayfasının görünümünü, yani Veri Sayfası görünümündeki satır ve sütun gösterimini çeşitli yollarla özelleştirebilirsiniz.   

Bu makalede, örneğin sütunu bulunduğu konumda dondurmak veya bitişik satırların arka plan rengini değiştirmek için veri sayfasının görünümünün nasıl özelleştirileceği açıklanmaktadır.

Bu makalede

Veri sayfası nedir?

Düzen değişikliklerini kaydetme

Sütun ve satırları yeniden boyutlandırma

Sütun taşıma

Yazı tipini, yazı tipi boyutunu, biçimlendirmeyi ve yazı tipi rengini değiştirme

Sütunları gösterme veya gizleme

Sütunları dondurma ve çözme

Kılavuz çizgisi stilini ve arka plan rengini değiştirme

Veri sayfasının görünümü için varsayılan değerler ayarlama

Sütun toplamlarını görüntüleme

Bitişik satırların arka plan rengini değiştirme

Veri sayfası nedir?

Veri sayfasında tablo, form veya sorgu sonucundaki kayıtların her birinin alanları burada gösterildiği gibi tablo biçiminde (satır ve sütunlarda) görüntülenir.

Veri Sayfası görünümünde Çalışanlar tablosu

Ayrıca, Veri Sayfasında form görüntülemek için Bölünmüş Form komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, formu yatay olarak iki görünüme (Düzen görünümü ve Veri Sayfası görünümü) bölünmüş şekilde gösteren yeni bir nesne sekmesi açar. Formu bölmek için, herhangi bir görünümde formu açın ve ardından Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Bölünmüş Form'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen değişikliklerini kaydetme

Veri sayfasının düzeninde ve görünümünde değişiklikler yaptığınızda, veri sayfasını bir dahaki açışınızda bu değişikliklerin uygulanması için bunları kaydetmek isteyebilirsiniz. Düzenini değiştirdikten sonra veri sayfasını kapatırken, bu değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Evet'i tıklatırsanız değişiklikler kaydedilir ve veri sayfasını bir sonraki açışınızda uygulanır. Hayır'ı tıklatırsanız değişiklikler atılır ve bir sonraki açışınızda veri sayfası varsayılan düzen ayarlarıyla (veya son kaydedilen ayarlarla) açılır.

Sayfanın Başı

Sütun ve satırları yeniden boyutlandırma

Kimi zaman, veri sayfasındaki sütunların tümü görüntünüze sığmaz veya tek tek bazı sütunlar gerekenden fazla yer kaplıyor olabilir. Buna ek olarak, satırların yüksekliğini değiştirmek de isteyebilirsiniz. Tabloyu, sorguyu veya formu Veri Sayfası görünümünde açtıktan sonra, tek bir sütunu el ile yeniden boyutlandırabilir ve sütunun içeriğine uyacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılmasını sağlayabilirsiniz. Veri sayfasındaki satırların yüksekliğini değiştirebilirsiniz, ancak yeni yükseklik tek tek satırlara değil tüm satırlara uygulanır.

Sütunu el ile yeniden boyutlandırma

 • İşaretçiyi, yeniden boyutlandırmak istediğiniz sütunun sağ kenarına konumlandırın ve fare imleci çift başlı ok biçimini aldığında sütun istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

  Veri sayfasındaki sütunu yeniden boyutlandırma

  -veya-

 • Sütun başlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Sütun Genişliği'ni tıklatın.

 • Sütun Genişliği iletişim kutusunda sütun genişliğini girin veya varsayılan genişliği kullanmak için Standart Genişlik onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Sütunu içeriğine uyacak şekilde yeniden boyutlandırma

 • Sütun başlığının sağ kenarını çift tıklatın.

  -veya-

 • Sütun başlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Sütun Genişliği'ni tıklatın.

 • Sütun Genişliği iletişim kutusunda En Uygun'u tıklatın.

Satırları yeniden boyutlandırma

Satırlardan birini yeniden boyutlandırdığınızda, tüm satırların boyutu değişir. Satırları tek tek yeniden boyutlandıramazsınız.

Veri sayfasında satırı yeniden boyutlandırma

 • İşaretçiyi veri sayfasının sol tarafındaki kayıt seçici ikisinin arasına konumlandırın ve satırlar istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

  -veya-

 • Kayıt seçicilerden birini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Satır Yüksekliği'ni tıklatın.

 • Satır Yüksekliği iletişim kutusunda satır yüksekliğini girin ve Tamam'ı tıklatın.

Satırları varsayılan yüksekliğe yeniden boyutlandırma

 1. Kayıt seçicilerden birini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Satır Yüksekliği'ni tıklatın.

 2. Satır Yüksekliği iletişim kutusunda Standart Yükseklik onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Not: Hızlı Erişim Araç Çubuğundaki Geri Al düğmesini tıklatarak sütunun genişliğinde veya satırın yüksekliğinde yapılan değişiklikleri geri alamazsınız. Değişiklikleri geri almak için, veri sayfasını kapatın ve veri sayfasının düzeninde yaptığınız değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır'ı tıklatın. Hayır'ın tıklatılması yaptığınız diğer tüm düzen değişikliklerini de geri alır.

Sayfanın Başı

Sütun taşıma

Veri sayfasındaki sütunları farklı konumlara sürükleyerek bunların sırasını düzenleyebilirsiniz. Örneğin, sütunlardan birinin en solda yer almasını ve her zaman görüntüde kalmasını sağlamak için bunu yapabilirsiniz.

 1. Sütunun başlığını tıklatarak sütunu seçin.

 2. Sütunu yeni konumuna sürükleyin. İmleç gösterildiğinde sütunu konuma bırakın.

  Ad sütununu en sol konuma taşıma

Sayfanın Başı

Yazı tipini, yazı tipi boyutunu, biçimlendirmeyi ve yazı tipi rengini değiştirme

Tabloyu, sorguyu veya formu Veri Sayfası görünümünde açtıktan sonra yazı tipini veya boyut, biçimlendirme ve renk gibi yazı tipi özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerin veri sayfasının tamamına uygulandığına dikkat edin. Değişikliklerinizin kaydedilmesini ve böylece veri sayfasını bir sonraki açışınızda otomatik olarak görüntülenmesini istiyorsanız, veri sayfasını kapatırken düzen değişikliklerini kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatmayı unutmayın.

Aşağıdaki çizimde Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubu gösterilir. Veri sayfasının yazı tipi özelliklerinde değişiklik yapmak için bu gruptaki komutları kullanırsınız.

Yazı Tipi grubu

 • Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda aşağıdakilerden birin veya birden fazlasını yapın:

  • Yazı tipini değiştirmek için, Yazı Tipi kutusunda bir yazı tipinin adını yazın veya tıklatın.

  • Yazı tipi boyutunu değiştirmek için, Yazı Tipi Boyutu kutusunda bir yazı tipi boyutu yazın veya tıklatın.

  • Yazı tipi stilini değiştirmek için, Kalın, İtalik veya Altı Çizili düğmesini (veya bu üçünün bir bileşimini) tıklatın.

  • Yazı tipi rengini değiştirmek için, Yazı Tipi Rengi düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve ardından paletten bir renk seçin.

Sayfanın Başı

Sütunları gösterme veya gizleme

Veri Sayfası görünümünde çalışırken sütunları gizleyerek görüntüden kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Gizli sütunları gösterme seçeneğini belirterek bu eylemi geri de alabilirsiniz. Örneğin, şu anda gerekli olmayan bilgilerin bulunduğu bir sütunu gizlemek isteyebilirsiniz.

Not: Veri Sayfası görünümündeki sütunları göstermek veya gizlemek için önce tabloyu, sorguyu veya formu Veri Sayfası görünümünde açmanız gerekir.

Bir veya birden fazla sütunu gizleme

 1. Gizlemek istediğiniz sütunu veya sütunları seçin.

  Birbirine bitişik sütunları seçmek için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve sütun başlıklarını tıklatın.

  Not: Birbirine bitişik olmayan sütunları seçemezsiniz. Sütunları teker teker seçin ve bunları ayrı ayrı gizleyin.

 2. Sütun başlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Sütunları Gizle'yi tıklatın.

Veri sayfasındaki sütunları gizleme

Bir veya birden fazla gizli sütunu gösterme

 1. Sütun başlığını sağ tıklatın ve Sütunları Göster'i tıklatın.

 2. Sütunları Göster iletişim kutusunda, göstermek istediğiniz gizli sütunların onay kutularını seçin ve ardından Kapat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütunları dondurma ve çözme

Kimi zaman, veri sayfasında diğer konumlara giderken veya sütunları kaydırırken bazı sütunların yerinde sabit kalmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, kayıtları kolayca belirleyebilmek için başlık veya kimlik içeren bir sütunun her zaman görüntülenecek şekilde yerinde kalmasını tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak için, bir veya birden çok sütunu yerinde dondurabilirsiniz.

Not: Veri sayfasındaki sütunları dondurmak veya çözmek için önce tabloyu, sorguyu veya formu Veri Sayfası görünümünde açmanız gerekir.

Bir veya birden çok sütunu dondurma

 1. Dondurmak istediğiniz sütunu veya sütunları seçin.

  Sütunlardan birini seçmek için, söz konusu sütunun sütun başlığını tıklatın. Birbirine bitişik sütunları seçmek için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve sütun başlıklarını tıklatın. Birbirine bitişik olmayan sütunları seçemezsiniz. Sütunları teker teker seçin ve bunları ayrı ayrı dondurun.

 2. Sütun başlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Sütunları Dondur'u tıklatın.

  Not: Dondurduğunuz sütunlar, diğer tüm sütunların soluna taşınır. Bu sütunları özgün konumlarına döndürmek için, önce bunları çözmeli ve sonra her sütunu istediğiniz konuma sürüklemelisiniz.

Tüm sütunları çözme

 • Sütun başlıklarından birini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tüm Sütunları Çöz'ü tıklatın.

Sayfanın Başı

Kılavuz çizgisi stilini ve arka plan rengini değiştirme

Kılavuz çizgisi stilinde ve arka plan renginde değişiklik yaparak veri sayfasının görünümünü değiştirebilirsiniz. Buna ek olarak, her kayıtta değişecek bir arka plan rengi de ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Bitişik satırların arka plan rengini değiştirme bölümüne bakın.

Not: Kılavuz çizgisi stili veya arka plan rengi ayarlamak için önce tabloyu, sorguyu veya formu Veri Sayfası görünümünde açmanız gerekir.

Kılavuz çizgileri stilini ayarlama

 1. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Kılavuz Çizgileri düğmesinin yanındaki oku tıklatın.

 2. İstediğiniz kılavuz çizgileri stili tıklatın.

  Yazı Tipi grubunda Kılavuz Çizgileri düğmesi

Arka plan rengini ayarlama

 1. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Dolgu/Arka Plan Rengi düğmesinin yanındaki oku tıklatın.

 2. İstediğiniz arka plan rengini tıklatın.

  Yazı Tipi grubunda Dolgu/Arka Plan Rengi düğmesi

Sayfanın Başı

Veri sayfasının görünümü için varsayılan değerler ayarlama

Veri sayfasının başlangıçtaki görünümünü belirleyen varsayılan değerleri özelleştirebilirsiniz. Varsayılan değerleri özelleştirerek, tüm yeni veri sayfalarına standart bir varsayılan görünüm uygulayabilirsiniz. Bu ayarlar Access Seçenekleri iletişim kutusunda değiştirilir. Burada yaptığınız düzen ayarları yalnızca geçerli veritabanına değil tüm veritabanlarına uygulanır.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi tıklatın.

 2. Access Seçenekleri'ni ve ardından Veri Sayfası'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun toplamlarını görüntüleme

Kimi zaman sütunların altında toplamları görüntülemek kullanışlı olabilir. Office Access 2007, sütundaki verilerin toplamlarını alma işlemini basitleştiren Toplam satırı adlı yeni bir araç sağlar. Ayrıca ortalamaları bulmak, sütundaki öğeleri saymak veya sütun verileri arasındaki en büyük ya da en küçük değeri belirlemek için de Toplam satırını kullanabilirsiniz.

Veri sayfasında Toplam satırı

Veri sayfasını görüntülerken Toplam satırının gösterilmesini sağlamak için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Veri sayfasının en altına, ilk sütununda Toplam sözcüğü bulunan yeni bir satır eklenir.

 2. Toplam sözcüğünü içeren hücreyi tıklatın.

  Hücrede bir ok görünecektir.

 3. Toplama işlevlerinden birini seçmek için oku tıklatın.

  Kullanılabilen toplama işlevleri sütunda yer alan verilerin türüne bağlıdır. Örneğin, sütunda para birimi verileri yer alıyorsa, önceki grafikte gösterilene benzer bir işlev listesi görürsünüz.

Toplam satırını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantıyı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bitişik satırların arka plan rengini değiştirme

Veri sayfasındaki bitişik satırların arka plan rengini normal arka plan renginden bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz. Alternatif arka plan rengi ayarladığınızda, bitişik satırları ayırt etmeniz kolaylaşır.

Not: Veri sayfasındaki bitişik satırların arka plan rengini değiştirmek için önce tabloyu, sorguyu veya formu Veri Sayfası görünümünde açmanız gerekir.

 1. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Dolgu/Arka Plan Rengini Değiştir düğmesinin yanındaki oku tıklatın.

  Yazı Tipi grubunda Dolgu/Arka Plan Rengini Değiştir düğmesi

 2. Uygulamak istediğiniz bitişik satır arka plan rengini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×