Veri Modelindeki tablolar arasındaki ilişkiler

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.
Video: Power View'da ve PowerPivot'ta İlişkiler

Video: Power View'da ve PowerPivot'ta İlişkiler

Video: Power View'da ve PowerPivot'ta İlişkiler

Video: Power View ve Power Pivot ilişkiler

Daha fazla power amogn farklı tabloları İlişkiler oluşturarak veri çözümlemenizi ekleyin. Veri içeren iki tablo arasında ilişki bağlantıdır: bir sütunda her tablo ilişkisi temelini. İlişkiler neden kullanışlıdır görmek için işinizde Müşteri Siparişlerini verileri izlemek düşünün. Böyle bir yapıya sahip tek bir tablodaki tüm verileri izleme:

MüşteriNo

Ad

E-posta

İndirimOranı

SiparişNo

SiparişTarihi

Ürün

Miktar

1

Salah

tamer.salah@contoso.com

0,05

256

01.07.2010

Kompakt Dijital

11

1

Salah

tamer.salah@contoso.com

0,05

255

03.01.2010

SLR Fotoğraf Makinesi

15

2

Göktepe

mete.goktepe@contoso.com

0,10

254

03.01.2010

Ekonomik Movie-Maker

27

Bu yaklaşım işleyebilir, ancak çok fazla yinelenen veri (her siparişte müşterinin e-posta adresi olması gibi) depolanmasına neden olur. Depolama ucuzdur, ancak e-posta adresi değiştiğinde söz konusu müşteriye ilişkin her satırı güncelleştirmeniz gerekir. Bu sorunun çözümlerinden biri, verileri birden çok tabloya bölmek ve bu tablolar arasında ilişkiler tanımlamaktır. SQL Server gibi ilişkisel veritabanlarında kullanılan yaklaşım budur. Örneğin, içeri aktardığınız veritabanı üç ilişkili tablo kullanarak sipariş verilerini gösterebilir:

Müşteriler

[MüşteriNo]

Ad

E-posta

1

Salah

tamer.salah@contoso.com

2

Göktepe

mete.goktepe@contoso.com

Müşteriİndirimleri

[MüşteriNo]

İndirimOranı

1

0,05

2

0,10

Sipariş

[MüşteriNo]

SiparişNo

SiparişTarihi

Ürün

Miktar

1

256

01.07.2010

Kompakt Dijital

11

1

255

03.01.2010

SLR Fotoğraf Makinesi

15

2

254

03.01.2010

Ekonomik Movie-Maker

27

İlişkilerin içinde bir veri modeli — açıkça oluşturma veya bir Excel otomatik olarak oluşturur sizin adınıza aynı anda birden çok tablo içeri aktardığınızda, bir. Power Pivot eklentisi oluşturmak veya modeli yönetmek için de tıklayabilirsiniz. Excel'de veri modeli oluşturma Ayrıntılar için bkz.

Tabloları aynı veritabanından içeri aktarmak için Power Pivot eklentisi kullanırsanız, Power Pivot [köşeli parantez] içindeki sütunları temel alan tablolar arasındaki ilişkileri algılayabilir ve bu ilişkileri arka planda oluşturduğu Veri Modeli’nde yeniden oluşturabilir. Daha fazla bilgi için, bu makaledeki İlişkilerin Otomatik Algılanması ve Çıkarımı bölümüne bakın. Birden fazla kaynaktan içeri tablo aktarırsanız ilişkileri, İki tablo arasında ilişki oluşturma konusunda açıklandığı gibi el ile oluşturabilirsiniz.

İlişkileri her tabloda aynı verileri içeren sütunlarda dayanır. Örneğin, müşterilerinsiparişleri tablosunu her varsa bir Müşteri Kimliğidepolayan bir sütun içeren ilişkilendirme. Örnekte, sütun adları aynıdır, ancak bu zorunlu değildir. Ayrıca Müşteriler tablosunda depolanan bir kimliği siparişler tablodaki tüm satırları içeren sürece MüşteriNo ve başka bir MüşteriNumarası olabilir.

İlişkisel bir veritabanında, çeşitli türlerde anahtarlar vardır. Bir anahtar özel özelliklere sahip genellikle sütundur. Her anahtar amacını anlama birden çok tablodan veri modeli PivotTable, PivotChart veya Power View rapor veri sağlayan yönetmenize yardımcı olur.

Birçok türde tuşları olsa da, en önemli burada bizim amaçla şunlardır:

  • Birincil anahtar: Müşteriler tablosundaki MüşteriNo gibi bir tabloda bir satırı benzersiz olarak tanımlar.

  • Diğer anahtarı (veya aday anahtar): dışında benzersiz birincil anahtar sütunu. Örneğin, Çalışanlar tablosu çalışan kimliği ve bunların hiçbiri benzersiz bir sosyal güvenlik numarası depolayabilir.

  • Yabancı anahtar: Müşteriler tablosunda MüşteriNo başvuran Siparişler tablosundaki MüşteriNo gibi başka bir tablodaki benzersiz sütuna başvuran bir sütun.

Bir veri modelinde birincil anahtar veya diğer anahtar için ilgili sütunu adlandırılır. Tablo hem bir birincil ve alternatif anahtarı varsa, Tablo ilişkisinin temeli olarak herhangi birini kullanabilirsiniz. Yabancı anahtar için kaynak sütun ya da sadece sütun olarak adlandırılır. Örneğimizde, (sütun) Siparişler tablosunda MüşteriNo (arama sütunu) Müşteriler tablosundaki MüşteriNo arasındaki ilişki tanımlanması. İlişkisel veritabanından verileri içeri aktarıyorsanız, varsayılan olarak Excel bir tablodan yabancı anahtarı ve ilgili birincil anahtar başka bir tablodan seçer. Bununla birlikte, arama sütunu için benzersiz değerleri olan herhangi bir sütun kullanabilirsiniz.

Bir müşteri ve sipariş arasındaki ilişkiyi bir-çok ilişkisi olan. Her müşterinin birden çok siparişler olabilir, ancak sıralı birçok müşteri olamaz. Bire bir başka bir önemli tablo ilişkisi vardır. Örneğimizde Burada, tek bir indirim oranına her müşterinin tanımlar, CustomerDiscounts tablo müşteriler tabloyla bir-bir ilişkisi vardır.

Bu tabloda(Müşteriler, CustomerDiscountsve Siparişler) üç tablolar arasındaki ilişkiler gösterilir:

İlişki

Tür

Arama Sütunu

Sütun

Müşteriler-Müşteriİndirimleri

bire bir

Müşteri.MüşteriNo

Müşteri_İndirimleri.MüşteriNo

Müşteri-Sipariş

bire çok

Müşteri.MüşteriNo

Sipariş.MüşteriNo

Not:  Çok-Çok İlişkiler, Veri Modeli içinde desteklenmez. Çok-çok ilişkiye örnek olarak, bir müşterinin birden çok ürün satın alabildiği ve aynı ürünün birden çok müşteri tarafından alınabildiği, Ürün ve Müşteri tabloları arasındaki doğrudan ilişki verilebilir.

Herhangi bir ilişki oluşturulduktan sonra Excel genellikle yeni oluşturulan ilişkideki tablolardan sütunlar kullanan herhangi bir formülleri yeniden hesaplama gerekir. İşleme veri miktarını ve ilişkiler karmaşıklığına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Daha fazla bilgi almak için Yeniden hesaplama formüllerigörebilirsiniz.

Veri modeli iki tablo arasında birden çok ilişki sağlayabilirsiniz. Doğru hesaplamaları oluşturmak için bir tablodaki bir sonraki tek yolu Excel gerekiyor. Bu nedenle, bir kerede yalnızca bir ilişki her tablo çifti arasına etkindir. Başkalarının etkin olmayan olsa da, formülleri ve sorgularda etkin olmayan bir ilişki belirtebilirsiniz.

Diyagram Görünümü'nde düz çizgiyi etkin bir ilişki vardır ve kesik çizgiler etkin olmayan kısayollardır. Örneğin, AdventureWorksDW2012 içinde tablo SoluktarihFactInternetSalestablosundaki üç farklı sütunlara ilgili Tarih anahtarı, bir sütun içerir: SiparişTarihi, vade tarihive Sevk tarihi. Etkin ilişkiyi SiparişTarihi tarih anahtarı arasındaki tersini belirtmediğiniz sürece, formüllerde varsayılan ilişki ise.

İlişki oluşturmak için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:

Ölçüt

Açıklama

Her Tablo İçin Benzersiz Tanımlayıcı

Her tabloda, söz konusu tablodaki her satırı benzersiz biçimde tanımlayan tek bir sütun olması gerekir. Bu sütun genellikle birincil anahtar olarak adlandırılır.

Benzersiz Arama Sütunları

Arama sütunlarındaki veri değerlerinin benzersiz olması gerekir. Başka bir deyişle, sütunda yinelenen değerler olamaz. Veri Modelinde, null ve boş dizeler boşluğa eşittir, bu da farklı veri değeridir. Bu, arama sütununda birden fazla null değerleriniz olamayacağı anlamına gelir.

Uyumlu Veri Türleri

Kaynak sütun ve arama sütunu veri türleri uyumlu olmalıdır. Veri türleri hakkında daha fazla bilgi için veri modelleri'te desteklenen veri türlerikonusuna bakın.

Veri Modelinde, anahtar bileşik bir anahtar ise tablo ilişkisi oluşturamazsınız. Bire bir ve bire çok ilişkiler oluşturmada da kısıtlandırılabilirsiniz. Diğer ilişki türleri desteklenmez.

Bileşik anahtarlar ve Arama sütunları

Birleşik anahtarı birden fazla sütunu oluşur. Veri modelleri bileşik anahtarlar kullanamazsınız: tablo her zaman tablosundaki her satırı benzersiz olarak tanımlar tam olarak bir sütun olması gerekir. Bileşik bir anahtarı temel varolan bir ilişki içeren tablolar içeri aktarıyorsanız, modeldeki oluşturulamıyor çünkü Power pivot'ta Tablo Alma Sihirbazı o ilişkiyi göz ardı eder.

Birincil ve yabancı anahtarlar tanımlama birden çok sütunu olan iki tablo arasında ilişki oluşturmak için önce ilişki oluşturmadan önce tek anahtar sütunu oluşturmak için değerleri birleştirin. Önce verileri içeri aktarma veya Power Pivot kullanarak veri modelinde hesaplanan sütun oluşturarak eklentisi bunu yapabilirsiniz.

Çok-çok ilişkiler

Veri modeli çok-çok ilişkileri olamaz. Modeldeki kavşak tabloları doğrudan ekleyemezsiniz. Bununla birlikte, DAX işlevleri modeli çok-çok ilişkileri için kullanabilirsiniz.

İç birleşimler ve döngüler

İç birleşimlere Veri Modelinde izin verilmez. İç birleşim, bir tablonun yine kendisiyle olan yinelemeli ilişkidir. İç birleşimler genellikle üst-alt hiyerarşilerinde kullanılır. Örneğin, işletmedeki yönetim zincirini gösteren bir hiyerarşi üretmek için Çalışan tablosunu kendisine bağlamış olabilirsiniz.

Excel, çalışma kitabındaki ilişkiler arasında döngüler oluşturulmasına izin vermez. Başka bir deyişle aşağıdaki ilişki kümesine izin verilmez.

Tablo 1, sütun a   -   Tablo 2, sütun f

Tablo 2, sütun f   -   Tablo 3, sütun n

Tablo 3, sütun n   -   Tablo 1, sütun a

Döngü oluşmasına neden olacak bir ilişki tanımlamaya çalışırsanız, bir hata oluşturulur.

Power Pivot eklentisini kullanarak içeri veri aktarmanın avantajlarından biri, Power Pivot'un bazen ilişkileri algılayabilmesi ve Excel'de oluşturduğu Veri Modeli’nde yeni ilişkiler oluşturabilmesidir.

Birden çok tabloyu içeri aktarırken, Power Pivot tablolar arasında var olan ilişkileri otomatik olarak algılar. Ayrıca bir PivotTable oluşturduğunuzda, Power Pivot tablolardaki verileri çözümler. Tanımlanmamış olası ilişkileri algılar ve bu ilişkilere eklenecek uygun sütunları önerir.

Algılama algoritması ilişki olasılıklarıyla ilgili çıkarımlar yapmak için sütunlarında değerleri ve meta verileriyle ilgili istatistiksel veriler kullanır.

  • İlişkili sütunlardaki veri türlerinin uyumlu olması gerekir. Otomatik algılamada yalnızca tamsayı ve metin veri türleri desteklenir. Veri türleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Veri Modellerinde desteklenen Veri Türleri.

  • İlişkinin başarıyla algılanması için, arama sütunundaki benzersiz anahtarların sayısı çok tarafındaki tablodaki değerlerden fazla olmalıdır. Diğer deyişle, ilişkinin çok tarafındaki anahtar sütunu arama tablosunun anahtar sütununda bulunmayan hiçbir değer içermemelidir. Örneğin, ürünleri kimlikleriyle listeleyen bir tablonuz (arama tablosu) ve her ürünün satışlarını listeleyen bir satış tablonuz (ilişkinin çok tarafı) olduğunu varsayalım. Satış kayıtlarınız Ürün tablosunda karşılık gelen bir ürün bulunmayan bir kimlik içeriyorsa, ilişki otomatik olarak oluşturulamaz ancak siz el ile oluşturabilirsiniz. İlişkinin Excel tarafından algılanması için, önce Ürün arama tablosunu eksik ürünlerin kimlikleriyle güncelleştirmeniz gerekir.

  • Anahtar sütunu çok tarafındaki adını arama tablosunda anahtar sütunu adını benzer emin olun. Adlar tamamen aynı olması gerekmez. Örneğin, bir iş ayarında, çoğunlukla çeşitlemeleri temelde aynı verileri içeren sütun adlarına sahip: Emp kimliği, ÇalışanNo, çalışan kimliği, EMP_IDve benzeri. Algoritması benzer adlara algılar ve yüksek olasılık benzer veya tam olarak eşleşen adlara sahip bu sütunların atar. Bu nedenle, ilişki oluşturma olasılığını artırmak için varolan tablolarınızdaki aşağıdakine benzer bir sütun için içeri aktarma veri sütunları yeniden adlandırma deneyebilirsiniz. Sonra Excel birden çok olası ilişkiler bulursa, ilişkiyi oluşturmaz.

Bu bilgiler neden tüm ilişkilerin algılanmadığını veya meta verilerdeki (alan adı ve veri türleri gibi) değişikliklerin otomatik ilişki algılama sonuçlarının geliştirilmesini nasıl sağlayacağını anlamanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. İlişki Sorunlarını Giderme.

Adlandırılmış kümeleri otomatik algılama

Adlandırılmış Kümeler ile PivotTable'daki alanlar arasındaki ilişkiler otomatik olarak algılanmaz. Bu ilişkileri el ile yapılandırabilirsiniz. Otomatik ilişki algılamayı kullanmak istiyorsanız, her bir Adlandırılmış Kümeyi kaldırın ve Adlandırılmış Kümedeki tek tek alanları doğrudan PivotTable'a ekleyin.

İlişkilerin çıkarımı

Bazı durumlarda, tablolar arasındaki ilişki zinciri otomatik olarak oluşturulur. Örneğin, aşağıdaki ilk iki tablo kümesi arasında bir ilişki oluşturursanız, diğer iki tablo arasında bir ilişki olduğu sonucu çıkarılır ve ilişki otomatik olarak kurulur.

Ürün ve Kategori - el ile oluşturulur

Kategori ve AltKategori - el ile oluşturulur

Ürün ve AltKategori -- ilişki olduğu sonucu çıkarılır

İlişkilerin arasında otomatik olarak zincir oluşturulması için ilişkilerin yukarıdaki gibi tek bir yönde olması gerekir. Örneğin başlangıç ilişkileri Satış ve Ürün ile Satış ve Müşteri arasındaysa, buradan bir ilişki çıkarımı yapılmaz. Bunun nedeni Ürün ve Müşteri tabloları arasındaki ilişkinin çok-çok ilişki olmasıdır.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×