Veri listesini filtreleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Listeye filtre uyguladığınızda, içeriğinizin bir bölümünü geçici olarak gizlersiniz. Filtreler, aralıktaki veya tablodaki verilerin bir alt kümesini bulmak ve bununla çalışmak için hızlı bir yol sağlar.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. eNom-BP-Configure-1-2 filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve filtre ölçütünüzü girin.

  Filtre kutusunda Birini Seç öğesini seçin

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. eNom-BP-Configure-1-2 filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve filtre ölçütünüzü girin.

  Filtre kutusunda Birini Seç öğesini seçin

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz numarayı girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre kutusunda, daha fazla ölçüt eklemek için Ve ya da Veya’yı seçin

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Verilerinizdeki en yüksek veya en düşük sayıların açıkça görünebilmesi için, filtreleme yerine koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz.

Yazı tipi rengi, hücre rengi veya simge kümeleri gibi görsel ölçütlere dayalı olarak verilere hemen filtre uygulayabilirsiniz. Ve ister biçimlendirilmiş hücreleriniz, uygulanmış hücre stilleriniz olsun veya koşullu biçimlendirme uygulamış olun, filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Bir hücre aralığında veya tablo sütununda, filtrede temel almak istediğiniz hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeyi içeren bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre altında, Renge göre açılır menüsünde, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçin ve renge tıklayın.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, filtrelemek istediğiniz sütunda boş hücre bulunması gerekir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri araç çubuğunda Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Otomatik Filtre oku filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın.

 4. (Tümünü Seç) alanında, aşağı kaydırın ve (Boş olanlar) onay kutusunu seçin.

  Notlar: 

  • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

  • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

  • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak aralık

  Tıklayın

  Belirli bir metni içeren satırlar

  İçerir veya Eşittir.

  Belirli bir metni içermeyen satırlar

  İçermez veya Eşit Değil.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre kutusunda, daha fazla ölçüt eklemek için Ve ya da Veya’yı seçin

  Amaç

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri araç çubuğunda Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak öğe

  Tıklayın

  Metin satırının başlangıcı

  İle Başlar.

  Metin satırının sonu

  İle Biter.

  Metin içeren ancak belirli harflerle başlamayan hücreler

  İle Başlamaz.

  Metin içeren ancak belirli harflerle bitmeyen hücreler

  İle Bitmez.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre kutusunda, daha fazla ölçüt eklemek için Ve ya da Veya’yı seçin

  Amaç

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

Ölçütleri oluşturmaya yardımcı olması için joker karakterler kullanılabilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri araç çubuğunda Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Otomatik Filtre oku filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve herhangi bir seçeneği belirtin.

 5. Metin kutusuna, ölçütlerinizi yazın ve joker karakter ekleyin.

  Örneğin, filtrenizin hem "resmi" hem de "resme" sözcüklerini yakalamasını istediyseniz, resm? yazın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanılan

  Bulunan

  ? (soru işareti)

  Tek bir karakter

  Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

  * (yıldız işareti)

  Herhangi bir sayıda karakter

  Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

  ~ (tilde)

  Soru işareti veya yıldız işareti

  Örneğin, kimin~? "kimin?" ifadesini bulur

Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Filtrenin belirli filtreleme ölçütlerini kaldırma

Otomatik Filtre oku filtre içeren sütunda oka tıklayın ve sonra Filtreyi Temizle'yitıklatın.

Aralığa veya tabloya uygulanmış tüm filtreleri kaldırma

Filtrelerin uygulandığı aralığın veya tablonun sütunlarını seçin ve ardından Veri sekmesinde Filtre'ye tıklayın.

Aralıkta veya tabloda filtre oklarını kaldırma veya filtre oklarını yenide uygulama

Filtrelerin uygulandığı aralığın veya tablonun sütunlarını seçin ve ardından Veri sekmesinde Filtre'ye tıklayın.

Verilere filtre uygulama ölçütlerinizi karşılayan verileri görünür. Bu ölçütlere uyan veri gizlenir. Verilere filtre uygulama sonra kopyalama, Bul, düzenleyebilir, biçimlendirme, grafik ve filtre uygulanmış veri alt kümesini yazdırma.

Tablo üst 4 öğeleri filtre uygulanmış

İlk dört değer filtresi

Filtrelerinin eklenebilir. Bunun anlamı her ek filtre geçerli filtreyi temel alır ve daha ayrıntılı veri alt kümesini azaltır. Birden fazla değer, birden fazla biçimi veya birden fazla ölçüt filtreleme seçeneğini kullanarak, karmaşık filtreler yapabilirsiniz. Örneğin, Ortalamanın altında olan 5'ten büyük tüm sayılar üzerinde filtre uygulayabilirsiniz. Ancak bazı filtreler (üst ve alt on, yukarıda ve Ortalamanın altında) özgün hücre aralığında dayanır. Örneğin, ilk on değerlere filtre açtığınızda, ilk on değerleri alt kümesinin son filtreyi ilk on değerleri tamamını listesinin görürsünüz.

Excel'de, üç tür filtre oluşturabilirsiniz: değer, bir biçimi veya ölçütlere göre. Ancak bu filtre türlerinin her birini dışlayan. Örneğin, hücre rengine veya sayı listesi ancak tarafından her ikisi de filtre uygulayabilirsiniz. Simge veya özel filtre ancak tarafından her ikisi de filtre uygulayabilirsiniz.

Filtre gereksiz verileri gizleyin. Bu şekilde, yalnızca görmek istediğinizi üzerinde odaklanabilirsiniz. Bunun aksine, verileri sıraladığınızda, verileri bazı düzeni içinde düzenlenir. Sıralama hakkında daha fazla bilgi için veri listesini sıralamabakın.

Filtre uyguladığınızda, aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Birden fazla sütuna göre filtre uygulayabilirsiniz. Bir sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

Not: Görüntülenen veri bulma filtrelenmiş veri aramak için kullandığınızda, arama; görüntülenmeyen veri arama değil. Tüm verileri aramak için tüm filtreleri temizleme.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtrelemek için

  Buna tıklayın

  Değere göre üst numaraları

  İlk 10.

  Değere göre alt numaraları

  Son 10.

  Yüzde oranıyla üst sayı

  İlk 10, öğeler' i tıklatın ve sonra açılır menüsünde, yüzde' yi tıklatın.

  Alt sayıları yüzde olarak

  Alt 10, öğeler' i tıklatın ve sonra açılır menüsünde, yüzde' yi tıklatın.

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Filtreleme yerine koşullu biçimlendirmeyi üstüne veya altına sayıların açıkça verilerinizi göze çarpmasını sağlamak için kullanabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyle veri noktaları vurgulamakkoşullu biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtrelemek için

  Buna tıklayın

  Büyük veya belirli bir numara küçük sayılar

  Büyüktür veya küçüktür.

  Sayıları eşit veya belirli bir sayıya eşit değil

  Eşittir veya eşit değil.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz numarayı girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre ölçütü

  Kullanım amacı

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Filtreleme yerine koşullu biçimlendirmeyi üstüne veya altına sayıların açıkça verilerinizi göze çarpmasını sağlamak için kullanabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyle veri noktaları vurgulamakkoşullu biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Yazı tipi rengi, hücre rengi veya simge kümeleri gibi görsel ölçütlere dayalı olarak verilere hemen filtre uygulayabilirsiniz. Ve ister biçimlendirilmiş hücreleriniz, uygulanmış hücre stilleriniz olsun veya koşullu biçimlendirme uygulamış olun, filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Bir hücre aralığında veya tablo sütununda, filtrede temel almak istediğiniz hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeyi içeren bir hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre altında, Renge göre açılır menüsünde, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçin ve renge tıklayın.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, filtrelemek istediğiniz sütunda boş hücre bulunması gerekir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Otomatik Filtre oku filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın.

 4. (Tümünü Seç) alanında, aşağı kaydırın ve (Boş olanlar) onay kutusunu seçin.

  Notlar: 

  • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

  • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

  • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak aralık

  Tıklayın

  Belirli bir metni içeren satırlar

  İçerir veya Eşittir.

  Belirli bir metni içermeyen satırlar

  Değil mi içeren veya mı eşit.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre ölçütü

  Kullanım amacı

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre için f veya

  Tıklayın

  Metin satırının başlangıcı

  İle Başlar.

  Metin satırının sonu

  İle Biter.

  Metin içeren ancak belirli harflerle başlamayan hücreler

  İle Başlamaz.

  Metin içeren ancak belirli harflerle bitmeyen hücreler

  İle Bitmez.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre ölçütü

  Kullanım amacı

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

Ölçütleri oluşturmaya yardımcı olması için joker karakterler kullanılabilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

 3. Otomatik Filtre oku filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve herhangi bir seçeneği belirtin.

 5. Metin kutusuna, ölçütlerinizi yazın ve joker karakter ekleyin.

  Örneğin, filtrenizin hem "resmi" hem de "resme" sözcüklerini yakalamasını istediyseniz, resm? yazın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanılan

  Bulunan

  ? (soru işareti)

  Tek bir karakter

  Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

  * (yıldız işareti)

  Herhangi bir sayıda karakter

  Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

  ~ (tilde)

  Soru işareti veya yıldız işareti

  Örneğin, kimin~? "kimin?" ifadesini bulur

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Bir aralık veya tablodaki bir sütuna uygulanmış filtreyi kaldırma

  Otomatik Filtre oku filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka tıklayın ve sonra Filtreyi Temizle'yitıklatın.

  Aralığa uygulanan tüm filtreleri kaldırma

  Veri menüden Filtreleri Temizle'yitıklatın.

  Bir tabloya uygulanmış tüm filtreleri kaldırma

  Filtreleri uygulanmış olan tablonun sütunlarını seçin, ardından veri menüden Filtreleri Temizle'yitıklatın.

  Aralıkta veya tabloda filtre oklarını kaldırma veya filtre oklarını yenide uygulama

  Standart araç çubuğunda, filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu ' ı tıklatın.

Verilere filtre uygulama ölçütlerinizi karşılayan verileri görünür. Bu ölçütlere uyan veri gizlenir. Verilere filtre uygulama sonra kopyalama, Bul, düzenleyebilir, biçimlendirme, grafik ve filtre uygulanmış veri alt kümesini yazdırma.

Tablo üst 4 öğeleri filtre uygulanmış

İlk dört değer filtresi

Filtrelerinin eklenebilir. Bunun anlamı her ek filtre geçerli filtreyi temel alır ve daha ayrıntılı veri alt kümesini azaltır. Birden fazla değer, birden fazla biçimi veya birden fazla ölçüt filtreleme seçeneğini kullanarak, karmaşık filtreler yapabilirsiniz. Örneğin, Ortalamanın altında olan 5'ten büyük tüm sayılar üzerinde filtre uygulayabilirsiniz. Ancak bazı filtreler (üst ve alt on, yukarıda ve Ortalamanın altında) özgün hücre aralığında dayanır. Örneğin, ilk on değerlere filtre açtığınızda, ilk on değerleri alt kümesinin son filtreyi ilk on değerleri tamamını listesinin görürsünüz.

Excel'de, üç tür filtre oluşturabilirsiniz: değer, bir biçimi veya ölçütlere göre. Ancak bu filtre türlerinin her birini dışlayan. Örneğin, hücre rengine veya sayı listesi ancak tarafından her ikisi de filtre uygulayabilirsiniz. Simge veya özel filtre ancak tarafından her ikisi de filtre uygulayabilirsiniz.

Filtre gereksiz verileri gizleyin. Bu şekilde, yalnızca görmek istediğinizi üzerinde odaklanabilirsiniz. Bunun aksine, verileri sıraladığınızda, verileri bazı düzeni içinde düzenlenir. Sıralama hakkında daha fazla bilgi için veri listesini sıralamabakın.

Filtre uyguladığınızda, aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Birden fazla sütuna göre filtre uygulayabilirsiniz. Bir sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

Not: Görüntülenen veri bulma filtrelenmiş veri aramak için kullandığınızda, arama; görüntülenmeyen veri arama değil. Tüm verileri aramak için tüm filtreleri temizleme.

Ayrıca Bkz.

Verileri filtrelemek için dilimleyicileri kullanma

Veri listesini sıralama

Koşullu biçimlendirmeyle desenleri ve eğilimleri vurgulama

Verileri vurgulamak için veri çubuklarını, renk ölçeklerini ve simge kümelerini kullanma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×