Veri kaynağı sorgusu oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekleyebilir, kaldırma, alanları düzenlemek ve de filtre veya sorgu veri kaynağına uygulayarak verileri sıralama. Sorgu seçenekleri yalnızca aşağıdaki veri kaynakları için kullanılabilir:

 • Microsoft SharePoint listeleri ve kitaplıkları dahil olmak üzere, yapılandırılmış sorgu dili SQL tabanlı veri kaynakları

  Not: Yalnızca SharePoint liste veya kitaplık için varolan bir bağlantıyı kopyalanıp kopyalanmadığını veri kaynağı bağlantıları sorgu seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

 • Tek tek veritabanları

 • Bağlantılı veritabanları

Not: Bu veri kaynaklarını SQL gibi bir sorgu dili yüklü olmadığından alan seçimi, filtreleme ve sıralama kaynak düzeyinde XML dosyaları, KALAN, RSS ve sunucu tarafındaki komut dosyaları veya SOAP Web Hizmetleri için kullanılamaz. Bunun yerine, seçim alanında, verileri görüntüleyen veri görünümü oluşturduğunuzda, filtreleme ve sıralama için bu veri kaynakları gerçekleştirilir.

Varsayılan SharePoint listesi veya kitaplık veri kaynakları listesinde bulunan alanları değiştirmek istediğiniz ya da listeler veya kitaplıklar diğer veri kaynaklarına bağlanmak istiyorsanız, önce bir kopyasını oluşturmak için gereken verileri bu liste veya kitaplık için bağlantı kaynağı ve sonra değiştirebilirsiniz.

Bu makalede

Farklı veri kaynağı türleri için benzersiz sorgu seçenekleri

Alan ekleme, kaldırma veya düzenleme

Filtre ekleme, silme veya değiştirme

Sıralama düzeni ekleme veya kaldırma

Farklı veri kaynağı türleri için benzersiz sorgu seçenekleri

Bir veri kaynağında alan seçme, filtre uygulama ve verileri sıralama özelliklerini sunmanın yanı sıra her bir veri kaynağı türü, sorgu belirtmek için ek seçenekler sağlar.

SharePoint listeleri ve kitaplıkları

Diğer kaynaklardan veri kaynakları listesinde için elinizden geldiği SharePoint listeleri ve kitaplıkları için sorguyu değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, bir SharePoint listesi veya kitaplık için olan bağlantıyı kopyalayın ve böylece istediğiniz tam verilerini görüntüler özel sorgu liste veya kitaplık oluşturun. SharePoint listesi için yeni bir veri kaynağı bağlantısı oluşturduğunuzda, kaynak veriler kopyalamayın. Bunun yerine, aynı veriler için ek bir bağlantı oluşturun.

SharePoint listeleri ve kitaplıkları için bir sorgu belirtirken, Öğe ve klasör kapsamı listesindeki seçenekleri kullanarak sorgunun kapsamını da belirtebilirsiniz.

Öğe ve klasör kapsamı seçenekleri

Öğe ve klasör kapsamı seçenekleri, geçerli sorgunun klasörleri ve alt klasörleri kapsayıp kapsamayacağını belirtir. Bu, özellikle SharePoint kitaplıklarıyla çalışırken yararlı olur. Örneğin, Paylaşılan Belgeler klasörü sadece dosyalar değil aynı zamanda içerisinde dosyalar bulunan alt klasörleri de içeriyorsa, sorguya hangi dosyaların veya klasörlerin eklenmesini ya da her ikisinin birlikte eklenmesini belirtebilirsiniz. Aşağıda seçenekler verilmektedir:

 • Sorguyu, geçerli klasördeki tüm dosyalara ve tüm alt klasörlere uygulamak için Varsayılan'ı tıklatın.

 • Sorguyu, geçerli klasör içerisindeki alt klasörlere değil yalnızca dosyalara uygulamak için YalnızcaDosyalar seçeneğini tıklatın.

 • Sorguyu, sitenin tamamı içerisindeki alt klasörlere değil yalnızca her klasördeki tüm dosyalara uygulamak için Yinelemeli seçeneğini tıklatın.

 • Sorguyu, sitenin tamamı içerisindeki her klasördeki tüm dosyalara ve tüm alt klasörlere uygulamak için Yinelemeli seçeneğini tıklatın.

Veritabanı bağlantıları

Veritabanı bağlantıları için bir SQL sorgusu belirtirken, sorgu değiştirildiğinde okuma ve yazma ifadelerinin eşitlenip eşitlenmeyeceğini de belirtebilirsiniz.

Otomatik olarak yazma ifadeleri onay kutusu oluştur
Veritabanı bağlantıları için SQL yazma ifadeleri oluşturma seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Bu seçenek, veritabanı bağlantı sorgusu her değiştirildiğinde, okuma ifadelerine ek olarak yeni yazma ifadelerini de eşitler.

Okundu bildirimi alır ve değiştirilemez verileri görüntüleyen bir SQL deyimi olur. Yazma bildirimi değiştirilebilir ve sonra özgün veri kaynağına kaydedilen veri alan bir SQL deyimi olur. Otomatik olarak yazma ifadeleri üretmek henüz hiç veri formu oluşturmak istediğiniz durumlarda oluşturulan ifadeler varsa. Veri formu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Veri formları oluşturmakonusuna bakın.

Bağlı veri kaynakları

Daha önce açıklandığı üzere, bağlı bir veri kaynağının sorgusunu, yalnızca bu bağlı veri kaynağının birleştirilmiş değil karıştırılmış iki veritabanı bağlantısı içermesi durumunda değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bağlı veritabanı bağlantılarıyla çalışırken, verileri sekmeli formda veya hiyerarşik formda çıkarma seçeneğiniz bulunur.

Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu sekmesi

Birebir ilişki (başka bir deyişle, veritabanlarından birindeki bir kayıt tam olarak diğer veritabanındaki başka bir kayıtla ilgili) içerisinde olan iki bağlı veritabanıyla çalışıyorsanız, Sekmeli en uygun seçenektir.

Bire çok ilişki (başka bir deyişle, veritabanının birindeki bir kayıt diğer veritabanlarındaki birçok kayıtla ilgili) içerisinde olan bağlı veritabanları bulunuyorsa, Hiyerarşik seçeneği daha uygun olabilir.

Sayfanın Başı

Alan ekleme, kaldırma veya düzenleme

Veri kaynağında alan ekleyebilir, kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirirken, Veri Görünümü Ayrıntıları görev bölmesinde, hangi alanların görüntüleneceğini değiştirmiş olursunuz. Gerçek verilerde alan eklemiş, kaldırmış veya düzenlemiş olmazsınız.

 1. Gezinti Bölmesi'nde Veri kaynakları ' nı tıklatın.

 2. Veri kaynakları sekmesi galerisinde, veri kaynağı sağ tıklatın ve Özellikler' i seçin.

  Veri kaynakları özellikler iletişim kutusunu görüntüler.

  SharePoint listesi veya kitaplığının Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu bölümü
  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Kaynak sekmesinde bulunan Sorgu bölümü.
 3. Veri kaynağınızı bir SharePoint listesi veya veritabanı bağlantısı olup olmadığını — kaynak sekmesini tıklatın ve sorgualtında alanlar' ı tıklatın.

  --VEYA--

  Veri kaynağınıza bağlı veri kaynağı ise, sorgu sekmesini tıklatın ve sorgualtında alanlar' ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Yalnızca bu SQL veri kaynakları için Seçenekler altında sorgu kullanılabilir — SharePoint listeleri ve kitaplıkları (veri kaynağı bir SharePoint listesi veya kitaplığında bir kopyasını olduğunda), veritabanları ve aynı veritabanındaki iki veritabanı tabloları oluşturan bağlantılı veri kaynaklarının.

  • Veri kaynağı özel bir sorgu kullanan alanları, filtrelemeve sıralamaseçeneklerini yerine Özel sorguyu Düzenle düğmesi görürsünüz. Özel sorgu silmek istiyorsanız, bu yönergeleri izleyin:

   1. Veritabanı bağlantısını yapılandır'ıtıklatın, İleri' yi tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

   2. Özel SQL komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, bir SQL deyimi görüntüler her sekmenin Düzenle komutunutıklatın ve ardından SQL deyimini silin.

    Özel sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı olarak veritabanı eklemekonusuna bakın.

 4. Eklenen alanlar iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri kaynağına alan eklemek için Kullanılabilir alanlar'ın altında, istediğiniz alanı tıklatın ve ardından Ekle'yi tıklatın.

  • Eklenen alanlaraltında veri kaynağından bir alanı kaldırmak için istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Kaldır' ı tıklatın.

  • Veri kaynağındaki Alanları dahilaltında alanların sırasını değiştirmek için taşımak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'ıtıklatın.

   Not: Alanı listede yukarıya taşımak sütunu veri tablosunda sola kaydırır. Alanı listede aşağı taşımak sütunu sağa kaydırır.

  • Tamam'ı tıklatın.

   İpucu: Aynı anda birden çok alan seçmek için her alanı tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

   Eklenen Alanlar iletişim kutusu

Sayfanın Başı

Filtre ekleme, silme veya değiştirme

Bir filtre sorgusu oluşturarak verilere filtre uygulayabilirsiniz. Veri kaynağına filtre uygularken, veri kaynağının yalnızca belirttiğiniz ölçütleri karşılayan verileri görüntülemesi için filtre uygularsınız. Örneğin, yüzlerce veya binlerce kayıt içeren bir veri kaynağınız var. Ancak, bu kayıtların yalnızca bir alt kümesini görüntülemek istiyorsunuz. Veri kaynağınızda bu kayıtların yalnızca bir alt kümesini görüntülemek için filtre oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde Veri kaynakları ' nı tıklatın.

 2. Veri kaynakları sekmesi galerisinde, veri kaynağı sağ tıklatın ve Özellikler' i seçin.

  Veri kaynakları özellikler iletişim kutusunu görüntüler.

  SharePoint listesi veya kitaplığının Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu bölümü
  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Kaynak sekmesinde bulunan Sorgu bölümü.
 3. Veri kaynağınızı bir SharePoint listesi veya veritabanı bağlantısı olup olmadığını — kaynak sekmesini tıklatın ve sorgualtında Filtre'yetıklayın.

  --VEYA--

  Veri kaynağınıza bağlı veri kaynağı ise, sorgu sekmesini tıklatın ve sorgualtında Filtre'yetıklayın.

  Notlar: 

  • Yalnızca bu SQL veri kaynakları için Seçenekler altında sorgu kullanılabilir — SharePoint listeleri ve kitaplıkları (veri kaynağı bir SharePoint listesi veya kitaplığında bir kopyasını olduğunda), veritabanları ve aynı veritabanındaki iki veritabanı tabloları oluşturan bağlantılı veri kaynaklarının.

  • Veri kaynağı özel bir sorgu kullanan alanları, filtrelemeve sıralamaseçeneklerini yerine Özel sorguyu Düzenle düğmesi görürsünüz. Özel sorgu silmek istiyorsanız, bu yönergeleri izleyin:

   1. Veritabanı bağlantısını yapılandır'ıtıklatın, İleri' yi tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

   2. Özel SQL komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, bir SQL deyimi görüntüler her sekmenin Düzenle komutunutıklatın ve ardından SQL deyimini silin.

    Özel sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı olarak veritabanı eklemekonusuna bakın.

 4. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda Filtre'yi tıklatın. Filtre Ölçütleri iletişim kutusu görünür.

Artık, filtre eklemeye, silmeye veya değiştirmeye hazırsınız.

Filtre ekleme

Filtre silme

Filtre değiştirme

Var olan filtreye yan tümce ekleme

Filtrede yan tümceleri gruplandırma

Yan tümce değiştirme

Yan tümce silme

Filtre ekleme

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 2. Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 3. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

 4. Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Filtre silme

 • Filtre ölçütü iletişim kutusunda, yan tümcesi en soldaki sütunda oka tıklayın ve sonra DELETE tuşuna basın.

Filtre değiştirme

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, varolan bir yan tümceyi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

  • Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

  • Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 2. Tamam'ı tıklatın.

Varolan filtreye yan tümce ekleme

Tek bir filtrede birden çok ifade kullanabilirsiniz. Bunu, verilerin karşılaması gereken ek ölçütler belirten yeni yan tümceler ekleyerek yaparsınız.

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, varolan bir yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Verilerin her iki yan tümcedeki ölçütlerle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Ve seçeneğini tıklatın.

  • Verilerin yalnızca bir yan tümcedeki ölçütle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Veya seçeneğini tıklatın.

 2. Bir sonraki satırda Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 3. Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 4. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

 5. Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Filtrede yan tümceleri gruplandırma

Filtrenizde birden çok yan tümce bulunduğunda, başka bir yan tümceden önce uygulanması için iki veya daha fazla yan tümceyi gruplandırmak isteyebilirsiniz.

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, ikinci yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve ardından Veya seçeneğini tıklatın.

 2. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 3. Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 4. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

 5. Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 6. Gruplandırmak istediğiniz yan tümcelerin en sol sütunundaki okları tıklatırken ÜST KRKT tuşunu basılı tutun ve sonra Gruplandır seçeneğini tıklatın. (Gruplandırmayı kaldırmak için Grubu Çöz seçeneğini tıklatın.)

  Filtre Ölçütleri iletişim kutusundaki örnek ifade
  İki yan tümceyi bağlayan ayraç, bu yan tümcelerin gruplandırıldığını gösterir.
 7. Tamam'ı tıklatın.

Yan tümce değiştirme

 • Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, varolan bir yan tümceyi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan Adı kutusunda, istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

  • Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

  • Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

  • Tamam'ı tıklatın.

Yan tümce silme

 • Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, silmek istediğiniz yan tümcenin en sol sütunundaki oku tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sıra düzeni ekleme veya kaldırma

Veri kaynağındaki verileri sıralarken, verilerin göründüğü sırayı değiştirirsiniz. Sıralama, kayıtları, verileri anlamanızı kolaylaştıran bir şekilde yeniden düzenlemek için kullandığınız bir tekniktir. Ortak sıralama düzenleri, alfabetik ve sayısal düzenleri içerir.

Sıralama düzeni listesine daha fazla alan ekleyerek birçok alana göre sıralama yapabilirsiniz. Birçok alana göre sıralama yaparken, sıralama düzeni sıralamanın gerçekleştiği sırayı belirler ve veri çıkışını etkileyebilir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde Veri kaynakları ' nı tıklatın.

 2. Veri kaynakları sekmesi galerisinde, veri kaynağı sağ tıklatın ve Özellikler' i seçin.

  Veri kaynakları özellikler iletişim kutusunu görüntüler.

  SharePoint listesi veya kitaplığının Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu bölümü
  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Kaynak sekmesinde bulunan Sorgu bölümü.
 3. Veri kaynağınızı bir SharePoint listesi veya veritabanı bağlantısı olup olmadığını — kaynak sekmesini tıklatın ve sorgualtında alanlar' ı tıklatın.

  --VEYA--

  Veri kaynağınıza bağlı veri kaynağı ise, sorgu sekmesini tıklatın ve sorgualtında alanlar' ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Yalnızca bu SQL veri kaynakları için Seçenekler altında sorgu kullanılabilir — SharePoint listeleri ve kitaplıkları (veri kaynağı bir SharePoint listesi veya kitaplığında bir kopyasını olduğunda), veritabanları ve aynı veritabanındaki iki veritabanı tabloları oluşturan bağlantılı veri kaynaklarının.

  • Veri kaynağı özel bir sorgu kullanan alanları, filtrelemeve sıralamaseçeneklerini yerine Özel sorguyu Düzenle düğmesi görürsünüz. Özel sorgu silmek istiyorsanız, bu yönergeleri izleyin:

   1. Veritabanı bağlantısını yapılandır'ıtıklatın, İleri' yi tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

   2. Özel SQL komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, bir SQL deyimi görüntüler her sekmenin Düzenle komutunutıklatın ve ardından SQL deyimini silin.

    Özel sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı olarak veritabanı eklemekonusuna bakın.

 4. Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda, Sırala' yı tıklatın. Sırala iletişim kutusu görüntülenir.
  Sırala iletişim kutusu

Artık, sıralama düzeni eklemeye veya kaldırmaya hazırsınız.

Sıralama düzenini ekleme

 1. Sırala iletişim kutusunda, Kullanılabilir alanlar öğesinin altında, sıralamak istediğiniz alanı ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

  Not: Hiçbir alanı Kullanılabilir alanlar' ın altında gösteriliyorsa, Diğer alanlar' ı çift tıklatın, sıralamak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra da Tamam ' ı tıklatın

 2. Sıralama Özellikleri seçeneğinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanı aşağıdan yukarıya doğru sıralamak için (A, B, C veya 1, 2, 3 gibi) Artan seçeneğini tıklatın.

  • Alanı yukarıdan aşağıya doğru sıralamak (C, B, A veya 3, 2, 1 gibi) için Azalan seçeneğini tıklatın.

   İpucu: Alanın sıralama düzenini artan yerine azalan (veya tam tersi) olarak değiştirmek için Sıralama düzeni listesinde bu alanı çift tıklatın. Alan adının yanındaki üçgenin bir alanın artan mı yoksa azalan düzenle mi sıralandığını gösterdiğini unutmayın.

 3. Birden fazla alanda sıralama yapmak için Sıralama düzeni listesine daha fazla alan ekleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 5. Ayrıca, alanların sıralandığı düzeni de değiştirebilirsiniz. Alanların sırasını değiştirmek için Sıralama düzeni listesindeki bir alanı ve sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneğini tıklatın.

Sıralama düzenini kaldırma

 • Sırala iletişim kutusunda, Sıralama düzeni öğesinin altında, sıralama düzeninden kaldırmak istediğiniz alanı ve sonra Kaldır seçeneğini tıklatın. Sıralamayı veritabanından tamamen kaldırmak için sıralama düzeninden tüm alanları kaldırın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×