Veri kaynağı sorgusu oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Alan ekleyebilir, kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz ve ayrıca veri kaynağına bir sorgu uygulayarak verilere filtre uygulayabilir veya bu verileri sıralayabilirsiniz. Sorgu seçenekleri yalnızca Microsoft SharePoint listeleri ve kitaplıkları, tek tek veritabanları (Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinin Veritabanı Bağlantıları bölümü) ve bağlı veritabanları ( Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinin Bağlı Kaynaklar bölümü) dahil olmak üzere SQL tabanlı veri kaynakları için kullanılabilir.

XML dosyaları, sunucu tarafındaki komut dosyaları veya XML Web hizmetleri için kaynak düzeyinde alan seçimi, filtre uygulama ve sıralama kullanılamaz, çünkü bu veri kaynakları SQL gibi bir sorgu diline sahip değildir. Bunun yerine, bu veri kaynakları için alan seçimi, filtre uygulama ve sıralama eylemleri, verileri görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturduğunuzda gerçekleştirilir.

Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki varsayılan SharePoint listeleri veya kitaplıkları için eklenen alanları değiştirmek istiyorsanız veya listeleri veya kitaplıkları başka veri kaynaklarına bağlantı vermek istiyorsanız, ilk önce bu liste veya kitaplığın veri kaynağı bağlantısının bir kopyasını oluşturmanız ve ardından bu kopyayı değiştirmeniz gerekir.

Bu makalede

Farklı türde veri kaynakları için benzersiz sorgu seçenekleri

Ekleme, kaldırma veya alanlarını düzenleme

Ekleme, silme veya filtre değiştirme

Ekleme veya sıralama düzenini kaldırma

Farklı veri kaynağı türleri için benzersiz sorgu seçenekleri

Bir veri kaynağında alan seçme, filtre uygulama ve verileri sıralama özelliklerini sunmanın yanı sıra her bir veri kaynağı türü, sorgu belirtmek için ek seçenekler sağlar.

SharePoint listeleri ve kitaplıkları

SharePoint listeleri ve kitaplıkları için bir sorgu belirtirken, Öğe ve klasör kapsamı listesindeki seçenekleri kullanarak sorgunun kapsamını da belirtebilirsiniz.

Öğe ve klasör kapsamı seçenekleri

Öğe ve klasör kapsamı seçenekleri, geçerli sorgunun klasörleri ve alt klasörleri kapsayıp kapsamayacağını belirtir. Bu, özellikle SharePoint kitaplıklarıyla çalışırken yararlı olur. Örneğin, Paylaşılan Belgeler klasörü sadece dosyalar değil aynı zamanda içerisinde dosyalar bulunan alt klasörleri de içeriyorsa, sorguya hangi dosyaların veya klasörlerin eklenmesini ya da her ikisinin birlikte eklenmesini belirtebilirsiniz. Aşağıda seçenekler verilmektedir:

 • Sorguyu, geçerli klasördeki tüm dosyalara ve tüm alt klasörlere uygulamak için Varsayılan'ı tıklatın.

 • Sorguyu, geçerli klasör içerisindeki alt klasörlere değil yalnızca dosyalara uygulamak için YalnızcaDosyalar seçeneğini tıklatın.

 • Sorguyu, sitenin tamamı içerisindeki alt klasörlere değil yalnızca her klasördeki tüm dosyalara uygulamak için Yinelemeli seçeneğini tıklatın.

 • Sorguyu, sitenin tamamı içerisindeki her klasördeki tüm dosyalara ve tüm alt klasörlere uygulamak için Yinelemeli seçeneğini tıklatın.

Veritabanı bağlantıları

Veritabanı bağlantıları için bir SQL sorgusu belirtirken, sorgu değiştirildiğinde okuma ve yazma ifadelerinin eşitlenip eşitlenmeyeceğini de belirtebilirsiniz.

Otomatik olarak yazma ifadeleri onay kutusu oluştur
Veritabanı bağlantıları için SQL yazma ifadeleri onay kutusu oluştur seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Veritabanı bağlantısı sorgu değiştirildiğinde bu seçenek yeni yazma ifadeleri okundu deyimleri yanı sıra eşitler.

Okundu bildirimi alır ve değiştirilemez verileri görüntüleyen bir SQL deyimi olur. Yazma bildirimi değiştirilebilir ve sonra özgün veri kaynağına kaydedilen veri alan bir SQL deyimi olur. Otomatik olarak yazma ifadeleri üretmek henüz hiç veri formu oluşturmak istediğiniz durumlarda oluşturulan ifadeler varsa. Veri formu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için veri görünümünü form olarak eklemekonusuna bakın.

Bağlı veri kaynakları

Daha önce açıklandığı üzere, bağlı bir veri kaynağının sorgusunu, yalnızca bu bağlı veri kaynağının birleştirilmiş değil karıştırılmış iki veritabanı bağlantısı içermesi durumunda değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bağlı veritabanı bağlantılarıyla çalışırken, verileri sekmeli formda veya hiyerarşik formda çıkarma seçeneğiniz bulunur.

Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu sekmesi

Birebir ilişki (başka bir deyişle, veritabanlarından birindeki bir kayıt tam olarak diğer veritabanındaki başka bir kayıtla ilgili) içerisinde olan iki bağlı veritabanıyla çalışıyorsanız, Sekmeli en uygun seçenektir.

Bire çok ilişki (başka bir deyişle, veritabanının birindeki bir kayıt diğer veritabanlarındaki birçok kayıtla ilgili) içerisinde olan bağlı veritabanları bulunuyorsa, Hiyerarşik seçeneği daha uygun olabilir.

Sayfanın Başı

Alan ekleme, kaldırma veya düzenleme

Veri kaynağında alan ekleyebilir, kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirirken, Veri Görünümü Ayrıntıları görev bölmesinde, hangi alanların görüntüleneceğini değiştirmiş olursunuz. Gerçek verilerde alan eklemiş, kaldırmış veya düzenlemiş olmazsınız.

 1. Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunun Kaynak sekmesinde, Sorgu'nun altındaki Alanlar seçeneğini tıklatın.

  Not: Sorgu'nun altındaki seçenekleri, yalnızca aşağıdaki SQL veri kaynakları için kullanılabilir: SharePoint listeleri ve kitaplıkları, veritabanları ve aynı veritabanında iki veritabanı tablosu içeren bağlı veri kaynakları. Ayrıca, veri kaynağı özel bir sorgu kullanıyorsa, Alanlar, Filtre ve Sıra seçeneklerinin yerine Özel Sorguyu Düzenle düğmesini görürsünüz. Özel bir sorguyu silmek için Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın, İleri'yi tıklatın ve ardından Son'u tıklatın. Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, SQL ifadesi görüntüleyen her sekme için Komut Düzenle seçeneğini tıklatın ve ardından SQL ifadesini silin.

  SharePoint listesi veya kitaplığının Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu bölümü

  Kaynak sekmesinde Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusundaki sorgu bölümü.

 4. Görüntülenen Alanlar iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri kaynağına alan eklemek için Kullanılabilir alanlar'ın altında, istediğiniz alanı tıklatın ve ardından Ekle'yi tıklatın.

  • Veri kaynağından bir alanı kaldırmak için Görüntülenen alanlar'ın altında, istediğiniz alanı tıklatın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.

  • Veri kaynağında alanların sırasını değiştirmek için Görüntülenen Alanlar'ın altında, taşımak istediğiniz alanı tıklatın ve ardından Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneklerinden birini tıklatın.

   Not: Alanı listede yukarıya taşımak sütunu veri tablosunda sola kaydırır. Alanı listede aşağı taşımak sütunu sağa kaydırır.

   İpucu: Aynı anda birden çok alan seçmek için her alanı tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

Sayfanın Başı

Filtre ekleme, silme veya değiştirme

Bir filtre sorgusu oluşturarak verilere filtre uygulayabilirsiniz. Veri kaynağına filtre uygularken, veri kaynağının yalnızca belirttiğiniz ölçütleri karşılayan verileri görüntülemesi için filtre uygularsınız. Örneğin, yüzlerce veya binlerce kayıt içeren bir veri kaynağınız var. Ancak, bu kayıtların yalnızca bir alt kümesini görüntülemek istiyorsunuz. Veri kaynağınızda bu kayıtların yalnızca bir alt kümesini görüntülemek için filtre oluşturabilirsiniz.

 1. Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunun Kaynak sekmesinde, Sorgu'nun altındaki Filtre seçeneğini tıklatın.

  Not: Sorgu'nun altındaki seçenekleri, yalnızca aşağıdaki SQL veri kaynakları için kullanılabilir: SharePoint listeleri ve kitaplıkları, veritabanları ve aynı veritabanında iki veritabanı tablosu içeren bağlı veri kaynakları. Ayrıca, veri kaynağı özel bir sorgu kullanıyorsa, Alanlar, Filtre ve Sıra seçeneklerinin yerine Özel Sorguyu Düzenle düğmesini görürsünüz. Özel bir sorguyu silmek için Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın, İleri'yi tıklatın ve ardından Son'u tıklatın. Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, SQL ifadesi görüntüleyen her sekme için Komut Düzenle seçeneğini tıklatın ve ardından SQL ifadesini silin.

  SharePoint listesi veya kitaplığının Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu bölümü

  Kaynak sekmesinde Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusundaki sorgu bölümü.

 4. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda Filtre'yi tıklatın. Filtre Ölçütleri iletişim kutusu görünür.

Artık, filtre eklemeye, silmeye veya değiştirmeye hazırsınız.

Filtre ekleme

Filtre silme

Filtre değiştirme

Bir koşul eklemek için varolan bir filtreyi

Bir filtrede tümceleri gruplandırma

Bir tümce değiştirme

Koşul silme

Filtre ekleme

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 2. Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 3. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

 4. Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Filtre silme

 • Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, her koşulun en sol sütunundaki oku tıklatırken ÜST KRKT tuşunu basılı tutun ve sonra DELETE tuşuna basın.

Filtre değiştirme

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, varolan bir yan tümceyi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

  • Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

  • Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 2. Tamam'ı tıklatın.

Varolan filtreye yan tümce ekleme

Tek bir filtrede birden çok ifade kullanabilirsiniz. Bunu, verilerin karşılaması gereken ek ölçütler belirten yeni yan tümceler ekleyerek yaparsınız.

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, varolan bir yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Verilerin her iki yan tümcedeki ölçütlerle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Ve seçeneğini tıklatın.

  • Verilerin yalnızca bir yan tümcedeki ölçütle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Veya seçeneğini tıklatın.

 2. Bir sonraki satırda Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 3. Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 4. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

 5. Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Filtrede yan tümceleri gruplandırma

Filtrenizde birden çok yan tümce bulunduğunda, başka bir yan tümceden önce uygulanması için iki veya daha fazla yan tümceyi gruplandırmak isteyebilirsiniz.

 1. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, ikinci yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve ardından Veya seçeneğini tıklatın.

 2. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 3. Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 4. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

 5. Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

 6. Gruplandırmak istediğiniz yan tümcelerin en sol sütunundaki okları tıklatırken ÜST KRKT tuşunu basılı tutun ve sonra Gruplandır seçeneğini tıklatın. (Gruplandırmayı kaldırmak için Grubu Çöz seçeneğini tıklatın.)

  Filtre Ölçütleri iletişim kutusundaki örnek ifade
  İki tümceyi bağlanmayı köşeli ayraç yan tümceleri gruplandırılmış gösterir.
 7. Tamam'ı tıklatın.

Yan tümce değiştirme

 • Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, varolan bir yan tümceyi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan Adı kutusunda, istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

  • Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

  • Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

  • Tamam'ı tıklatın.

Yan tümce silme

 • Filtre Ölçütleri iletişim kutusunda, silmek istediğiniz yan tümcenin en sol sütunundaki oku tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sıra düzeni ekleme veya kaldırma

Veri kaynağındaki verileri sıralarken, verilerin göründüğü sırayı değiştirirsiniz. Sıralama, kayıtları, verileri anlamanızı kolaylaştıran bir şekilde yeniden düzenlemek için kullandığınız bir tekniktir. Ortak sıralama düzenleri, alfabetik ve sayısal düzenleri içerir.

Sıralama düzeni listesine daha fazla alan ekleyerek birçok alana göre sıralama yapabilirsiniz. Birçok alana göre sıralama yaparken, sıralama düzeni sıralamanın gerçekleştiği sırayı belirler ve veri çıkışını etkileyebilir.

 1. Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunun Kaynak sekmesinde, Sorgu'nun altındaki Sırala seçeneğini tıklatın.

  Not: Sorgu'nun altındaki seçenekleri, yalnızca aşağıdaki SQL veri kaynakları için kullanılabilir: SharePoint listeleri ve kitaplıkları, veritabanları ve aynı veritabanında iki veritabanı tablosu içeren bağlı veri kaynakları. Ayrıca, veri kaynağı özel bir sorgu kullanıyorsa, Alanlar, Filtre ve Sıra seçeneklerinin yerine Özel Sorguyu Düzenle düğmesini görürsünüz. Özel bir sorguyu silmek için Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın, İleri'yi tıklatın ve ardından Son'u tıklatın. Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, SQL ifadesi görüntüleyen her sekme için Komut Düzenle seçeneğini tıklatın ve ardından SQL ifadesini silin.

  SharePoint listesi veya kitaplığının Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Sorgu bölümü

  Kaynak sekmesinde Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusundaki sorgu bölümü.

 4. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda Sırala'yı tıklatın. Sırala iletişim kutusu görünür.

Artık, sıralama düzeni eklemeye veya kaldırmaya hazırsınız.

Sıralama düzenini ekleme

 1. Sırala iletişim kutusunda, Kullanılabilir alanlar öğesinin altında, sıralamak istediğiniz alanı ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

 2. Kullanılabilir alanlar öğesinin altında alan görünmezse, Ek Alan seçeneğini çift tıklatın, sıralamak istediğiniz alanı ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

 3. Sıralama Özellikleri seçeneğinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanı aşağıdan yukarıya doğru sıralamak için (A, B, C veya 1, 2, 3 gibi) Artan seçeneğini tıklatın.

  • Alanı yukarıdan aşağıya doğru sıralamak (C, B, A veya 3, 2, 1 gibi) için Azalan seçeneğini tıklatın.

   İpucu: Alanın sıralama düzenini artan yerine azalan (veya tam tersi) olarak değiştirmek için Sıralama düzeni listesinde bu alanı çift tıklatın. Alan adının yanındaki üçgenin bir alanın artan mı yoksa azalan düzenle mi sıralandığını gösterdiğini unutmayın.

 4. Birden fazla alanda sıralama yapmak için Sıralama düzeni listesine daha fazla alan ekleyin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Ayrıca, alanların sıralandığı düzeni de değiştirebilirsiniz. Alanların sırasını değiştirmek için Sıralama düzeni listesindeki bir alanı ve sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneğini tıklatın.

Sıralama düzenini kaldırma

 • Sırala iletişim kutusunda, Sıralama düzeni öğesinin altında, sıralama düzeninden kaldırmak istediğiniz alanı ve sonra Kaldır seçeneğini tıklatın. Sıralamayı veritabanından tamamen kaldırmak için sıralama düzeninden tüm alanları kaldırın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×