Veri kaynağı olarak veritabanı ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft SharePoint Designer 2010ile veritabanları, Microsoft SQL Server, Oracle ve erişilebilir OLE DB protokolü kullanarak diğer veritabanlarını dahil olmak üzere çeşitli bağlanabilirsiniz. Varsayılan olarak, herhangi bir veritabanı bağlantıları, Microsoft SharePoint sitenizdeki içermiyor. Bir veritabanına erişmek için yeterli izinlere sahip birisi bağlantı oluşturmanız gerekir.

Bu makalede bir veritabanına bağlantı oluşturmak nasıl gösterir. Ayrıca, özel yapılandırılmış sorgu dili (SQL) komutları oluşturma ve varolan veritabanı bağlantısını veri kaynakları listesinde veri kaynağı özelliklerini değiştirmek nasıl gösterir.

Önemli: Çoklu oturum açma seçeneği SharePoint Designer 2010 artık sağlanmayan bir özelliktir ve bu nedenle bir veritabanına bağlanmak için kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

Bu makalede

Başlamadan önce

Kullanıcı adı ve parola kaydederek bir veritabanına bağlanma

Özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanına bağlanma

Özel SQL komutlarını oluşturma

Varolan bir veritabanı bağlantısı veri kaynağı özelliklerini değiştirme

Başlamadan önce

Veritabanına bağlanmadan önce bilmeniz gereken birkaç şey vardır. Üzerinde çalıştığınız site olup Microsoft SharePoint Foundation site veya Microsoft SharePoint Server 2010 site, veritabanınızı bulunduğu veritabanınızı ve kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama türünü erişmek için kullandığınız veri sağlayıcısı sunucunun adını bilmeniz gerekir. Özel bağlantı dizesi, veritabanına bağlanmak için kullanıyorsanız, aynı zamanda bu bağlantı dizesi bilmeniz gerekir. Yardım için sunucu yöneticinize başvurun.

Sahip olduğum veritabanının türü nedir?

SharePoint Designer 2010ile Microsoft SQL Server 2000 ve sonraki sürümlerde (SQL Server 2005 ve SQL Server 2008) bulunan herhangi bir veritabanı veya OLE DB protokolünü kullanan herhangi bir veri kaynağı için hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz. Bağlantı dizesini biliyorsanız, ayrıca hızlı bir şekilde Oracle veritabanına bağlanabilirsiniz.

Kullanmak istediğim veri sağlayıcısının türü nedir?

SharePoint Designer 2010ile üç farklı veri sağlayıcılarını kullanarak bir veritabanına bağlanabilirsiniz. Bu veri sağlayıcılarını dışlayan değildir. Örneğin, Microsoft SQL Server 2000 ve sonraki sürümler OLE DB uyumlu olduğunu ve OLE DB için Microsoft .NET Framework veri sağlayıcısı kullanarak erişilebilir. Bununla birlikte, SQL Server için Microsoft .NET Framework veri sağlayıcısı özellikle Microsoft SQL Server 2000 ve daha sonraki sürümleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve veritabanınızı şu iki sunucu ürünleri biri bulunuyorsa, en iyi seçim olabilir.

Veri sağlayıcılarını olduğunuz istemci izin yazılım bileşenleri; bu büyük/küçük harf SharePoint Designer 2010 içinde — veritabanıyla iletişim kurmak için. İlk olarak, her veritabanı yönetim sistemi benzersiz ve her erişme ve verileri güncelleştirmek için kendi programlama dili olabilir. ODBC çeşitli veritabanı yönetim sistemleri çeşitli erişimi Standartlaştırma ilk denemeleri birini edildi. Veri görünümleri ODBC sağlayıcıları desteklemez. OLE DB ODBC veritabanları daha esnek erişim sağlamak üzere sonra kullanılmaya başlandı. Birçok ODBC uyumlu veritabanları ayrıca OLE DB uyumlu olur.

Hangi veri sağlayıcısının kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki grafiğe bakınız.

Olan bir veritabanına bağlanıyorsanız...

Kullanılacak durumlar …

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 veya Microsoft SQL Server 2008

SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

OLE DB uyumlu

OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Oracle

Oracle için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

ODBC uyumlu

ODBC için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Not veri görünümleri, veritabanı bağlantıları için veritabanı MySQL dahil olmak üzere, her türlü ODBC sağlayıcıları desteklemez. Veritabanı bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, bir ODBC sağlayıcısına kullanmaya yönelik seçeneği göz ardı.

Kullanmak istediğim kimlik doğrulama yöntemi nedir?

Bir kullanıcı adı ve parola veya özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanı ya da bağlanabilirsiniz.

Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusu
Veritabanı bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda kimlik doğrulama yöntemleri

İstediğiniz kimlik doğrulama yöntemini kısmen kullanmakta olduğunuz sunucu ve kullanmakta olduğunuz veri sağlayıcısı türüne göre tanımlanmıştır. Hangi kimlik doğrulama yöntemini kullanmak üzere hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki grafik bakın.

Sitenizi çalıştıran bir sunucuda yer alıyorsa...

Ve veri sağlayıcınız ...

Bölüm ...'e bakınız

Microsoft SharePoint Foundation 2010
veya

Office SharePoint Server 2010

SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı
 veya 
OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Kullanıcı adı ve parola kaydederek bir veritabanına bağlanma

Microsoft SharePoint Foundation 2010
veya

Office SharePoint Server 2010

Oracle için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanına bağlanma

Sayfanın Başı

Veritabanına, kullanıcı adını ve parolayı kaydederek bağlanma

Kullanıcı adı ve parola kaydederek veritabanına bağlandığınızda, kullanıcı adı ve parola'ndaki veri kaynağı bağlantısını (SQL kimlik doğrulaması da bilinen bir işlem) depolayan SQL tabanlı bağlantı dizesi SharePoint Designer 2010 oluşturur. Sitenizi Microsoft SharePoint Foundation 2010çalıştıran bir sunucuda yer alıyorsa, bu bağlantı dizesi oluşturmak için tercih edilen seçenektir.

Özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanı bağlantısı da oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanına bağlansonraki bölüme bakın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde veri kaynakları ' nı tıklatın.

 2. Veri kaynakları sekmesi şeritte, Yeni grubunda, Veritabanı bağlantısınıtıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesindeki Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın.

 4. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, Sunucu Bilgisi'nin altındaki Sunucu Adı kutusuna veritabanınızın bulunduğu sunucunun adını yazın.

 5. Sağlayıcı Adı kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir dış Microsoft SQL Server veritabanına bağlanıyorsanız, SQL Server için Microsoft .NET Framework veri sağlayıcısı' ı tıklatın.

  • MySQL gibi Microsoft SQL dışındaki SQL sürümleri dahil olmak üzere OLE DB uyumlu bir dış veritabanına bağlanıyorsanız, OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

 6. Kimlik Doğrulama'nın altındaki Veri bağlantısındaki bu kullanıcı adını ve parolayı kaydet seçeneğini tıklatın.

 7. Kullanıcı adı kutusuna kullanıcı adınızı yazın.

 8. Parola kutusuna parolanızı yazın.

 9. İleri seçeneğini tıklatın.

  Önemli: SQL kimlik doğrulaması kullanıcı adı ve parola metin veri bağlantısı olarak kaydettiğinden, SharePoint Designer 2010 ' da site açma izni olan herhangi bir kullanıcı bu kimlik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Güvenlik Uyarısı, kullanıcı adı ve parola metin veri bağlantısı olarak kaydedilir ve diğer site üyeleri bu veri kaynağına erişebilir bildirir. Aynı kullanıcı adı ve parola kullanarak veritabanını erişmek için diğer site üyeleri isterseniz, Tamam' ı tıklatın. Aynı kullanıcı adı ve parola kullanarak veritabanını erişmek için diğer site üyeleri istemiyorsanız İptal' i tıklatın.

 10. Veritabanı listesinde, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz veritabanını tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir tabloyu veya görünümü seçin, tabloyu'i tıklatın veya kaydedilmiş görüntüleme listesinden istediğiniz ve sonra Son'utıklatın.

   Bu seçeneği kullanarak, tablo ya da görünümdeki tüm kayıtları seçen varsayılan sorgu oluşturun. Bununla birlikte, Bitiştıklattıktan sonra varsayılan sorguyu alanları, filtrelemeve sıralamaVeri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda tıklatarak değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

  • SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Not: Bu seçenek yalnızca SharePoint Merkezi Yönetim'te Sorgu güncelleştirme desteğini etkinleştirme seçeneği yöneticiniz kapattıysa kullanılabilir.

   Bu seçeneği kullanarak, özel SQL komutlarını oluşturabilirsiniz. Son'utıklattığınızda, Özel SQL komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, komutları oluşturabilir ve parametreler ekleyin. Özel bir SQL komutunu oluşturduktan sonra Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda Özel sorguyu Düzenle'yi tıklatarak sorguyu düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Oluştur özel SQL komutlarını bakın.

 11. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın, veri kaynağı için bir ad yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Yeni veritabanı bağlantısı artık veri kaynakları listesinde görüntülenir.

Not: SQL Server'ı çalıştıran bir dış sunucuya bağlanmaya çalışıyorsanız, SQL Server kimlik doğrulamasının bu sunucu üzerinde etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanına bağlanma

Bağlantı dizesi, veri kaynağıyla iletişim kurmak için bir uygulamanın veya sağlayıcının istediği bilgileri sağlar. Bağlantı dizesi genellikle veritabanı sunucusunun konumunu, kullanılacak belirli veritabanını ve kimlik doğrulama bilgilerini sağlar. Özel bir bağlantı dizesiyle veritabanına bağlanmak için kullanılan bağlantı dizesini belirtebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde veri kaynakları ' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantılar sekmesinde, Yeni grubunda, Veritabanı bağlantısınıtıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesindeki Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın.

 4. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, Özel bağlantı dizesi kullan onay kutusunu işaretleyin ve ardından Düzenle'yi tıklatın.

 5. Bağlantı Dizesini Düzenle iletişim kutusunda, Sağlayıcı Adı listesinde, kullanmak istediğiniz veri sağlayıcısını tıklatın.

 6. Bağlantı Dizesi metin kutusunda, bağlantı dizenizi yazın.

  OLE DB bağlantı dizesine örnek:

  Sağlayıcı myProvider; = veri kaynağı YOLUM; = başlangıç kataloğunu katalogadı; =

  Kullanıcı Kimliği = kullanıcıadı; Parola = parola;

  Oracle bağlantı dizesine örnek:

  Veri kaynağı Veritabanım; Kullanıcı Kimliği = kullanıcıadı;

  Parola = parola; tümleşik güvenlik = Hayır;

  SQL Server bağlantı dizesi örneği:

  Veri kaynağı myServerAddress; = başlangıç kataloğunu Veritabanım; Kullanıcı Kimliği = kullanıcıadı; Parola = parola;

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. İleri seçeneğini tıklatın.

 9. Veritabanı listesinde, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz veritabanını tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir tablo veya Görünüm Seç' i tıklatın, sonra tabloyu tıklatın veya kaydedilmiş görüntüleme listesinden istediğiniz ve sonra Son'utıklatın.

   Bu seçeneği kullanarak, bir tabloyu veya görünümü varsayılan bağlantı oluşturun. Bununla birlikte, Bitiştıklattıktan sonra sorgu alanları, filtrelemeve sıralamaVeri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda tıklatarak belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

  • SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Not: Bu seçenek yalnızca sunucu yöneticinizin SharePoint Merkezi Yönetim'te Sorgu güncelleştirme desteğini etkinleştirme seçeneği kapattıysa kullanılabilir.

   Bu seçeneği kullanarak oluşturabilir veya özel SQL komutlarını Düzenle. Son'utıklattığınızda, Özel SQL komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, komutları oluşturabilir ve parametreler ekleyin. Özel bir SQL komutunu oluşturduktan sonra Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda Özel sorguyu Düzenle'yi tıklatarak sorguyu düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Oluştur özel SQL komutlarını bakın.

 10. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın, veri kaynağı için bir ad yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Yeni veritabanı bağlantısı artık veri kaynakları listesinde görüntülenir.

Not: 

 • SQL Server'ı çalıştıran bir dış sunucuya bağlanmaya çalışıyorsanız, SQL Server kimlik doğrulamasının bu sunucu üzerinde etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

 • SQL Server'ı çalıştıran sunucu üzerinde SQL Server kimlik doğrulamasını kullanamıyorsanız, SharePoint sitenizin bulunduğu sunucu için Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Özel SQL komutları oluşturma

Ne zaman veya özel seçin, güncelleştirme, Ekle, belirtip SQL veya saklı yordamları kullanarak komutları Sil seçeneğini tıklatın ve sonra BitişVeritabanı bağlantısını yapılandır iletişim kutusunda, Özel SQL komutlarını Düzenle ' yi tıklatın iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, almak veya bir veritabanındaki verileri değiştirmek için özel SQL deyimleri oluşturabilirsiniz.

Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, her biri ortak bir SQL komutuna karşılık gelen dört sekme bulunmaktadır. Bunlar:

 • Seç      SEÇ komutu tablodan veri almak için kullanılır.

 • Güncelleştir      GÜNCELLEŞTİR komutu tablodaki verileri değiştirmek için kullanılır.

 • Ekle      EKLE komutu tabloya yeni satır eklemek için kullanılır.

 • Sil     SİL komutu tablodan satır silmek için kullanılır.

Depolanmış Yordam listesi, bağlanmakta olduğunuz veritabanında bulunan tüm depolanmış yordamları görüntüler.

Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açıldığında, verilere önceden uygulanmış tüm ifadeler SQL İfadesi kutusunda görünür. Örneğin, tablo seçmek için Tablo veya görünüm seç'i tıklatarak bir veritabanı bağlantısı oluşturduğunuzda ve sonra SELECT ifadesini düzenlemeye karar verdiğinizde, Seç sekmesindeki SQL İfadesi kutusunda aşağıdaki ifadeyi görürsünüz:

SEÇİN * dbo gelen. [your_table_name]

Bu ifadedeki yıldız işareti tüm anlamına gelen bir joker karakterdir. Bu SQL ifadesi bu belirli tablodan tüm kayıtların tüm alanlarını seç anlamına gelir. İfadeyi düzenlemek üzere Komut ve Parametre Düzenleyicisi'ni açmak için Komut Düzenle'yi tıklatın.

Komut Parametresi Düzenleyicisi iletişim kutusu

Doğrudan Komut SEÇ kutusuna yazarak SQL sorgusunu düzenleme.

SQL parametreleri ekleme

Parametre ekle'yi tıklatarak SQL sorgularınız için parametreler oluşturabilirsiniz.

SQL parametre herhangi bir yere, kullanmanız sorgu dizesindeki, tek tırnak işareti içine anlamı metin kullanılmalıdır. Sorgu dizeleri SQL deyimleri kullanarak bir güvenlik açığı oluşturduğu için SQL parametreler her filtre uygulanmış verileri bir veri kaynağından getirir bir SQL deyimi oluşturduğunuzda SharePoint Designer 2010 içinde gerekiyor.

Örneğin, Northwind Traders bir gıda dağıtım şirketidir. Tüm iş verilerini SQL tabanlı bir veritabanında depoluyorlar. Ürün tablosundan tüm ürün listesini aldıklarında, ortaya çıkan SQL sorgusu şu şekilde görünür:

SEÇİN * dbo gelen. [Ürünler]

Bu SQL ifadesi, ürün tablosundaki tüm kayıtları alır. Northwind şirketi, yalnızca stoku tükenen öğeleri içeren filtre uygulanmış bir liste almak istiyor. Tablo, UnitsInStock alanını içerir. Geleneksel SQL'i kullanıldığında, bu listeyi alan ifade şu şekilde görünür:

SEÇİN * dbo gelen. [Ürünler] Burada StokBirimleri '0' =

Bu ifadedeki

'0'

Bu tabloda bir sorgu dizedir. Bu sorgu dizesindeki değişkeni tarafından değiştirilmesi gereken. Bu örnekte, OutOfStock adlı bir değişken oluşturmak istiyorsunuz. Yeni SQL deyimini aşağıdakine benzer olur:

SEÇİN * dbo gelen. [Ürünler] Burada StokBirimleri @OutOfStock =

Bu örnekte OutOfStock değişkenini kullanarak SQL deyimini oluşturmak için aşağıdaki yordamı uygulayın:

 1. Komut ve Parametre Düzenleyicisi iletişim kutusunda, Komut SEÇ kutusuna aşağıdaki dizeyi yazın:

SEÇİN * dbo gelen. [Ürünler] Burada StokBirimleri @OutOfStock =

 1. Parametreler'in altındaki Parametre Ekle seçeneğini tıklatın.

 2. Tanımlamak istediğiniz OutOfStock, değişkendir adı sütununda, dolayısıyla OutOfStockyazın.

 3. Parametre Kaynağı listesinde Yok'u tıklatın.

 4. Eşleştirmek için istediğiniz değeri 0'sa, çünkü VarsayılanDeğer kutusuna 0yazın.

  SQL parametre ifadeli Komut ve Parametre Düzenleyicisi

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Artık yeni SQL ifadesini Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda görebilirsiniz.

  SQL ifadeli Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu

 6. Tamam'ı yeniden tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesinde Özel Sorguyu Düzenle düğmesi görünür.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu ve Özel Sorguyu Düzenle düğmesi

Sayfanın Başı

Varolan bir veritabanı bağlantısının veri kaynağı özelliklerini değiştirme

Veritabanı bağlantısını yapılandırdıktan sonra, bağlantıyı ileride istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Örneğin, yeni sorgu oluşturmak, varolan bir sorguyu değiştirmek veya özel bir SQL ifadesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde veri kaynakları ' nı tıklatın.

  Tüm veri kaynağı bağlantıları listesi altında Gezinti bölmesi görüntülenir.

 2. Listeden bir veri kaynağını tıklatın.

  Veritabanı bağlantısı özel bir SQL sorgusu kullanıyorsa, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu aşağıdaki şekildeki gibi görünür.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu ve Özel Sorguyu Düzenle düğmesi

 3. Veritabanı bağlantısı özel bir SQL sorgusu kullanmıyorsa, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu aşağıdaki şekildeki gibi görünür.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu ve Sorgu bölümü

 4. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düğmeleri bulunan bir Sorgu alanı varsa, alan eklemek veya kaldırmak, filtre veya sıralama düzeni oluşturmak veya değiştirmek için bu düğmeleri tıklatın.

  • Düğmeleri bulunan bir Sorgu alanı varsa, bağlantıya özel bir SQL sorgusu uygulamak için Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklattıktan sonra, İleri seçeneğini tıklatın.

   Önemli: SQL kimlik doğrulaması kullanıcı adı ve parola metin veri bağlantısı olarak kaydettiğinden, SharePoint Designer 2010 ' da site açma izni olan herhangi bir kullanıcı bu kimlik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Güvenlik Uyarısı, kullanıcı adı ve parola metin veri bağlantısı olarak kaydedilir ve diğer site üyeleri bu veri kaynağına erişebilir bildirir. Aynı kullanıcı adı ve parola kullanarak veritabanını erişmek için diğer site üyeleri isterseniz, Tamam' ı tıklatın. Aynı kullanıcı adı ve parola kullanarak veritabanını erişmek için diğer site üyeleri istemiyorsanız İptal' i tıklatın.

   Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Özel SQL komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, özel bir SQL deyimi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin Oluştur özel SQL komutlarını bakın.

  • Özel Sorguyu Düzenle düğmesi varsa, özel SQL ifadelerini ekleyebileceğiniz, değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×