Veri kaynağı olarak sunucu tarafındaki komut dosyası ekleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede nasıl veri kaynağı olarak sunucu tarafındaki komut dosyası eklemek, veri kaynağı bağlantısını sınamak nasıl ve sonra veri görünümü sitenizde oluşturarak sunucu tarafındaki komut dosyası tarafından döndürülen bilgiler görüntülemek nasıl gösterir.

Önemli: Sitenizi Windows SharePoint Servicesçalıştıran bir sunucuda bulunuyorsa, varsayılan ayarları sunucudaki bir sunucu tarafındaki komut dosyası için bağlanmadan önce sunucu yöneticinizin ilk seçeneklerinin sunucudaki veri kaynağı bağlantısını sınamakbölümünde açıklandığı gibi düzenlemeniz gerektirir. Sitenizi Microsoft Office SharePoint Server 2007çalıştıran bir sunucuda bulunuyorsa, sunucu tarafındaki komut dosyası için sunucuda hiçbir değişiklik yapmadan bağlanabilirsiniz.

Bu makalede

Sunucu tarafındaki komut dosyası nedir?

Veri Kaynağı Kitaplığı'na bir sunucu tarafındaki komut dosyası ekleme

Veri kaynağı bağlantısını test etme

Veri Görünümü sunucu tarafındaki komut dosyası oluşturma

Sunucu tarafındaki komut dosyası nedir?

Sunucu tarafındaki bir komut dosyası, sunucu üzerinde bulunan ve tarayıcıdaki belirli eylemlere karşılık çalışan küçük bir programdır. Sunucu tarafındaki komut dosyaları Perl, PHP ve Microsoft ASP.NET dahil olmak üzere çeşitli dillerde yazılabilir. JavaScript gibi istemci tarafındaki komut dosyalarının aksine, sunucu tarafındaki komut dosyaları, Web sayfası tarayıcıda görünmeden önce sunucu üzerinde çalıştırılır. Alışveriş arabaları, dinamik meniler ve anketler sunucu tarafındaki komut dosyası uygulamaları örnekleridir.

Sunucu tarafındaki komut dosyası tarafından sağlanan verileri görüntüleyen veri görünümü oluşturmak için komut dosyası biçiminde XML veri almanız gerekir. Farklı dillerin ve çeşitli yöntemler, ASP.NET, PHP ve AJAX dahil kullanarak yazılan sunucu tarafındaki komut dosyaları bağlanabilirsiniz. Bununla birlikte, komut dosyası sonuçta elde edilen verileri XML biçiminde göndermelisiniz. XML döndüren bir ortak sunucu tarafındaki komut dosyası, bir RSS akışı ' dir.

Sunucu tarafındaki komut dosyası ve bir XML dosyası değil (örneğin, bir .aspx veya .php biten bir URL sahip bir RSS) olan bir RSS akışı için bir bağlantı eklemek isterseniz, bağlantısı veri kaynağı kitaplığı sunucu tarafındaki komut dosyaları kategorisinde eklenmelidir. XML dosyasını (örneğin, bir .xml içinde biten bir URL sahip bir RSS) olan bir RSS akışı sunucu tarafındaki komut dosyası kategori veya XML dosyaları kategori için eklenebilir.

Veri kaynağı olarak sunucu tarafındaki komut dosyası eklemek için komut dosyası URL'sini ve gerekli URL parametreleri ayrıntılarını bilmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Veri Kaynağı Kitaplığı'na sunucu tarafındaki bir komut dosyası ekleme

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsünde, Veri Kaynağı Kitaplığı'nı tıklatın.

 2. Veri kaynağı kitaplığı' nda, sunucu tarafındaki komut dosyasıaltında komut dosyası veya RSS akışına Bağlan' ı tıklatın.

  Not: Sunucu Tarafındaki Komut Dosyaları başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunun Kaynak sekmesindeki HTTP yöntemi listesinde, aşağıdakilerden birini tıklatın:

  • HTTP Get yöntemi, tüm parametre adlarını ve değerlerini URL'ye ekler.

  • HTTP Post yöntemi tüm parametre adlarını ve değerlerini isteğin gövdesinde URL'ye gönderir.

   Bu örnek için HTTP Get yöntemini tıklatın.

 4. Yapılandırılacak veri komutunu seç listesinde şu dört seçenek bulunur:

  • Select komutu, sunucu tarafındaki komut dosyası kullanarak bilgileri alır. Veri görünümü oluşturarak sitenizde bilgileri daha sonra görüntüleyebilirsiniz.

  • Ekleme, güncelleştirmeve silme komutları sunucu tarafındaki komut dosyası kullanarak bilgileri de alabilirsiniz. Bununla birlikte, bu komutları kullanarak alınan bilgileri değiştirir ya da görüntüleyen bir veri görünümü oluşturamazsınız. Select komutu kullanılarak alınmış bilgileri görüntülemek için yalnızca bir veri görünümü kullanabilirsiniz.

   Bu örnekte, bir veri görünümü sunucu tarafındaki komut dosyası tarafından döndürülen veriler oluşturmak istediğiniz çünkü seçin komutu tıklatın.

 5. Bağlantı bilgilerini seçinaltında komut dosyası URL'sini veya bağlanmak istediğiniz RSS akışı için bir sunucu tarafındaki komut dosyası URL'sini girin kutusuna yazın.

  Bu örnekte, bir RSS akışı Geliştirici ilgili makalelerin GotDotNet'teki Microsoft .NET topluluk Web sitesi eklemek için http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx yazın.

  Veri Kaynağı Özellikleri'nin sunucu tarafındaki komut dosyası URL'sini gösteren Kaynak sekmesi

 6. Bazı sunucu tarafındaki komut dosyaları, parametreler formunda tarayıcıdan sunucuya aktarılan ek bilgiler istemektedir. Burada kullanılan örnek, parametre gerektirmemektedir. Sunucu tarafındaki komut dosyalarınız parametre istiyorsa, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Parametre eklemek için Ekle'yi tıklatın ve ardından Parametre iletişim kutusuna parametre için bir ad ve varsayılan değer yazın.

   Not: Parametre, Web Bölümü Bağlantısı kullanılarak çalıştırma anında ayarlanmışsa, Bu parametrenin değeri Web Bölümü Bağlantısı yoluyla ayarlanabilir onay kutusunu işaretleyin.

  • Varolan bir parametreyi değiştirmek için listeden parametreyi tıklatın, Değiştir'i tıklatın ve ardından Parametre iletişim kutusunda, parametrenin adını veya varsayılan değerini değiştirin.

  • Varolan bir parametreyi kaldırmak için listeden bu parametreyi tıklatın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

  Sunucu tarafı komut artık veri kaynağı Kitaplığı'nda görünür.

Sayfanın Başı

Veri kaynağı bağlantısını test etme

Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünen bir veri kaynağı bağlantısı oluşturduysanız, bağlantıyı düzgün çalıştığından emin olmak istiyorsunuz. Veri kaynağı bağlantısını sınamak için:

 • Veri kaynağı kitaplığı' nda veri kaynağını tıklatın ve sonra Veri Göster'itıklatın. Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesi açılır.

Veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesinde veri kaynağı görüntüleniyorsa, düzgün çalışıyor demektir. Bu verileri veri görünümünü oluşturmak hazırsınız demektir. Sonraki bölüme geçin.

Veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesinde veri kaynağı görüntülenmez, ancak bunun yerine görev bölmesini boşsa veya hata iletisi görüntüler, düzgün çalışmıyor. Bu sorun, sunucunuz Windows SharePoint Servicesçalışıyorsa, bir proxy sunucu veya güvenlik duvarı sunucusudur ve proxy sunucu ayarlarını sanal sunucu seçeneklerinin belirtilmemiştir oluşabilir.

Bu sorunu çözmek için sunucu yöneticinize başvurun ve aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için isteyin. Sunucu Yöneticisi siteniz bulunduğu sanal sunucu proxy sunucu ayarlarını içerecek şekilde seçeneklerinin düzenlemelisiniz. Bir sunucu grubu ortamında seçeneklerinin her ön uç Web sunucusu sunucu grubundaki her sanal sunucu için sunucu yöneticinize düzenlemelisiniz.

Not: Varsayılan proxy sunucu ayarlarını değiştirmesini sunucudan sunucuya iletişim sağlayan ancak herhangi bir şekilde gelen bağlantılar etkilemez veya erişim izinleri sunucunuza.

Sunucudaki seçeneklerinin yapılandırma

Seçeneklerinin yapılandırmak için Windows SharePoint Servicesçalıştığı sunucuda şu adımları izleyin:

 1. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde başlatın.

 2. Bulun ve kullanıcıların XML Web hizmeti ve sunucu tarafındaki komut dosyası veri kaynaklarına bağlantıları oluşturmasına izin vermek istediğiniz seçeneklerinin sanal sunucu için açın.

  Web.config klasörü sunucunuzun içerik alanında bulunur; Örneğin, varsayılan \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 yoldur.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows SharePoint Services 3.0 çalıştırıyorsanız    Kopyalama ve aşağıdaki satırları seçeneklerinin doğrudan < yapılandırma > düğümü altında düzeyinde herhangi bir yere yapıştırın.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy otomatik algılama = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 çalıştırıyorsanız    Kopyalama ve aşağıdaki satırları seçeneklerinin doğrudan < yapılandırma > düğümü altında düzeyinde herhangi bir yere yapıştırın. Proxy sunucusu ve < bağlantı noktası > adının üzerine < ProxyServer > kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına değiştirin.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy ProxyAdresi = "http:// < ProxyServer >: < bağlantı noktası >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Seçeneklerinin kaydedin ve sonra da Metin Düzenleyicisi'nden çıkın.

 5. Değişikliklerinizi uygulamak için Microsoft Internet Information Services (IIS) sıfırlayın. Alternatif olarak, aynı anda birden çok sanal sunucuya değişikliklerinizi uygulamak için sonraki adımda sıfırlayabilirsiniz. ISS sıfırlamak için komut satırı penceresini açın ve komut isteminde iisreset yazın.

 6. Kullanıcıların XML Web hizmeti ve sunucu tarafındaki komut dosyası veri kaynaklarına bağlantıları oluşturmasına izin vermek istediğiniz her sanal sunucu için 1-5 arası adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

Sunucu tarafındaki komut dosyasının Veri Görünümü'nü oluşturma

Veri Kaynağı Kitaplığınıza sunucu tarafındaki komut dosyasını eklemiş olduğunuz için artık sunucu tarafı komut dosyasının sonuçlarını görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturabilirsiniz.

Veri görünümü yalnızca veri kaynağı bir sayfaya sürükleyerek hızla oluşturabilirsiniz. Veri kaynağı bir sayfaya sürüklediğinizde, sonuç veri kaynağınızda ilk beş alanı temel tablodaki her satırda görünme verilerin varsayılan görünümdür. İlk beş alanı ile ilişkili verileri gösteriliyorsa, veri kaynağı düzgün bir şekilde yapılandırılır.

Veri Görünümleri, Microsoft ASP.NET 2.0 teknolojisini temel alır. Veri Görünümü oluşturmak için bir ASP.NET sayfası (.aspx dosyası) ile başlamalısınız.

 1. Dosya menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve ardından ASPX öğesini tıklatın.

  FORM etiketli yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 2. Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, veri kaynağınızı (bu örnekte, www.gotdotnet.com adresindeki rss.aspx) bulun ve sayfa üzerine sürükleyin.  

  Şimdi sayfanızda, geçerli site koleksiyonu içerisindeki tüm sitelerin tüm başlıklarını ve URL'lerini içeren bir Veri Görünümü görüntülenir ve Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesi açılır.

Veri görünümleri hakkında daha fazla bilgi için veri görünümü oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×