Veri kaynağı olarak sunucu tarafındaki komut dosyası ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft SharePoint Designer 2010içinde KALAN veya bir veri kaynağı olarak RSS veri kaynağı bağlantısını test edin ve sonra veri görünümü sitenizde oluşturarak sunucu tarafındaki komut dosyası tarafından döndürülen bilgiler görüntülemek gibi bir sunucu tarafındaki komut dosyası ekleyebilirsiniz. Bu konu, sunucu tarafındaki komut dosyası içinde veri bağlantısı zengin veri görünümleri oluşturmak için nasıl kullanabileceğinizi örneği gösterir.

Önemli: Sitenizi SharePoint Foundation 2010çalıştıran bir sunucuda bulunuyorsa, sunucuda varsayılan ayarları bir sunucu tarafındaki komut dosyası için bağlanmadan önce sunucu yöneticinizin ilk seçeneklerinin sunucudaki Test bölümünde açıklandığı gibi düzenlemeniz gerektirme veri kaynağı bağlantısı. Sitenizi Microsoft SharePoint Server 2010çalıştıran bir sunucuda bulunuyorsa, sunucu tarafındaki komut dosyası için sunucuda hiçbir değişiklik yapmadan bağlanabilirsiniz.

Bu konuda, bir RSS akışı'ndan MSN hava durumu veri kaynağı olarak kullanan bir bağlantı oluşturur. Ayrıca bağlantıyı test ve Veri Görünümü Web sayfanıza bir kısa hava durumu raporu görüntülemek için bağlantının dışında oluşturun.

Bu makalede

Sunucu tarafındaki komut dosyası nedir?

Adım 1: veri kaynağı Kitaplığı'na bir sunucu tarafındaki komut dosyası ekleme

Adım 2: veri görünümü sunucu tarafındaki komut dosyası oluşturma

Veri kaynağı bağlantısı sorunlarını giderme

Sunucu tarafındaki komut dosyası nedir?

Sunucu tarafındaki bir komut dosyası, sunucu üzerinde bulunan ve tarayıcıdaki belirli eylemlere karşılık çalışan küçük bir programdır. Sunucu tarafındaki komut dosyaları Perl, PHP ve Microsoft ASP.NET dahil olmak üzere çeşitli dillerde yazılabilir. JavaScript gibi istemci tarafındaki komut dosyalarının aksine, sunucu tarafındaki komut dosyaları, Web sayfası tarayıcıda görünmeden önce sunucu üzerinde çalıştırılır. Alışveriş arabaları, dinamik meniler ve anketler sunucu tarafındaki komut dosyası uygulamaları örnekleridir.

Sunucu tarafındaki komut dosyası tarafından sağlanan verileri görüntüleyen veri görünümü oluşturmak için komut dosyası biçiminde XML veri almanız gerekir. Farklı dillerin ve çeşitli yöntemler, ASP.NET, PHP ve AJAX dahil kullanarak yazılan sunucu tarafındaki komut dosyaları bağlanabilirsiniz. Bununla birlikte, komut dosyası sonuçta elde edilen verileri XML biçiminde göndermelisiniz. XML döndüren bir ortak sunucu tarafındaki komut dosyası, bir RSS akışı ' dir.

Sunucu tarafındaki komut dosyası ve bir XML dosyası değil (örneğin, bir .aspx veya .php biten bir URL sahip bir RSS) olan bir RSS akışı için bir bağlantı eklemek isterseniz, bağlantısı veri kaynağı kitaplığı sunucu tarafındaki komut dosyaları kategorisinde eklenmelidir. XML dosyasını (örneğin, bir .xml içinde biten bir URL sahip bir RSS) olan bir RSS akışı sunucu tarafındaki komut dosyası kategori veya XML dosyaları kategori için eklenebilir.

Veri kaynağı olarak sunucu tarafındaki komut dosyası eklemek için komut dosyası URL'sini ve gerekli URL parametreleri ayrıntılarını bilmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Adım 1: veri kaynağı Kitaplığı'na bir sunucu tarafındaki komut dosyası ekleme

Verilen Aşağıda MSN hava durumu RSS için bir sunucu tarafındaki komut dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları akışı.

 1. Gezinti Bölmesi'nde veri kaynakları ' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantılar sekmesinde, Yeni grubunda, KALAN hizmet bağlantısınıtıklatın.

 3. Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda, kaynak sekmesinde, HTTP yöntemiHTTP Getolduğunu doğrulayın.

  • HTTP Get yöntemi, tüm parametre adlarını ve değerlerini URL'ye ekler.

  • HTTP Post yöntemi tüm parametre adlarını ve değerlerini isteğin gövdesinde URL'ye gönderir.

 4. Yapılandırılacak veri komutunu seç listesinde şu dört seçenek bulunur:

  • Select komutu, sunucu tarafındaki komut dosyası kullanarak bilgileri alır. Veri görünümü oluşturarak sitenizde bilgileri daha sonra görüntüleyebilirsiniz.

  • Ekleme, güncelleştirmeve silme komutları sunucu tarafındaki komut dosyası kullanarak bilgileri de alabilirsiniz. Bununla birlikte, bu komutları kullanarak alınan bilgileri değiştirir ya da görüntüleyen bir veri görünümü oluşturamazsınız. Select komutu kullanılarak alınmış bilgileri görüntülemek için yalnızca bir veri görünümü kullanabilirsiniz.

   MSN hava durumu siteden belirli bilgileri almak istiyoruz çünkü bu örnekte, Select komutu tıklatın.

 5. Bağlantı bilgilerini seçinaltında komut dosyası URL'sini veya bağlanmak istediğiniz RSS akışı için bir sunucu tarafındaki komut dosyası URL'sini girin kutusuna yazın.

  Bu örnekte, şu URL'yi kullanın:

  http://weather.msn.com/RSS.aspx?wealocations=98052&weadegreetype=F

  Kaynak sekmesinde RSS betiği

  Bazı sunucu tarafı komut tarayıcıdan parametrelerin formunda sunucu geçirilir ek bilgiler gerektirir. İki parametre yukarıda kullanılan URL Geçiren — ZIP kodu formunda ve sıcaklık birim konumu (F Fahrenheit ve C = Celsius =). Geçerli bir posta kodu kullanmak için gerekli olan bu nedenle bu örnekte, biz 98052, posta kodu Redmond, WA için kullanılır. URL'yi Fahrenhayt sıcaklık görüntülemek için F dizenin sonundaki gösterir.

  Biz eklemek veya hiçbir şey değiştirmek zorunda kalmamaları Bu örnekte URL parametreleri otomatik olarak kullanır. Ancak, sunucu tarafındaki komut dosyası parametreleri gerektiriyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Parametre eklemek için Ekle'yi tıklatın ve ardından Parametre iletişim kutusuna parametre için bir ad ve varsayılan değer yazın.

   Not: Web Bölümü bağlantısı kullanarak çalışma zamanında parametre ayarlı ise, Bu parametre değeri bir Web Bölümü bağlantısı ayarlanabilir onay kutusunu seçin.

  • Varolan bir parametreyi değiştirmek için listeden parametreyi tıklatın, Değiştir'i tıklatın ve ardından Parametre iletişim kutusunda, parametrenin adını veya varsayılan değerini değiştirin.

  • Varolan bir parametre kaldırmak için listesinde parametreyi tıklatın ve sonra Kaldır'ı tıklatın.

 6. Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın ve MSN hava durumu gibi bağlantı için anlamlı bir ad girin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

  Sunucu tarafı komut artık veri kaynakları listesinde gösterilir.

Sayfanın Başı

Adım 2: veri görünümü sunucu tarafındaki komut dosyası oluşturma

Sunucu tarafındaki komut dosyası veri kaynakları listenize eklediğiniz kaydettiğinize göre sunucu tarafındaki komut dosyası sonuçlarını gösteren veri görünümü oluşturabilirsiniz.

İpuçları: 

 • Gezinti Bölmesi'nde Veri kaynakları yanındaki Raptiye simgesini tıklatarak veri görünümü hızla oluşturabilirsiniz; böylece Gezinti Bölmesi altında veri kaynakları listesinde görüntülenir. Ardından listeden bir veri kaynağı sürükleyip bırakın ASPX sayfanıza ve veri görünümü görüntüler.

 • Veri görünümleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

Veri görünümü oluşturduğunuzda, sonuç veri kaynağınızda ilk beş alanı temel tablodaki her satırda görünme verilerin varsayılan görünümdür. İlk beş alanı ile ilişkili verileri gösteriliyorsa, veri kaynağı düzgün bir şekilde yapılandırılır.

Veri görünümleri Microsoft ASP.NET teknolojisine dayanır. Veri görünümü oluşturmak için ASP.NET sayfası (.aspx dosyası) ile başlatmalısınız.

 1. Dosya sekmesini tıklatın ve Yeni öğe' yi tıklatın ve sonra Diğer sayfalar' ı tıklatın, ASPXtıklatın ve son olarak da Oluştur' u tıklatın.

 2. Yeni ASPX Sayfası iletişim kutusunda, sayfa için benzersiz bir ad girin ve Tamam' ı tıklatın.

 3. Gelişmiş modda sayfasını açmak için onaylamak için Evet'i tıklatın.

  Etiketleme FORM ile yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 4. Ekle sekmesini tıklatın ve veri görünümleri ve formlar grubunda Veri görünümü' nü tıklatın ve görüntülenen açılan listede, önceki adımda oluşturduğunuz RSS betiği veri bağlantısını seçin.

  Veri Görünümü sayfasında görüntüler.

  Not: Veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesinde veri kaynağı görüntüleniyorsa, düzgün çalışıyor demektir. Veri Görünümü görüntülemezse, sorun giderme veri kaynağı bağlantısıatlayın.

  Bu örnekte, biz Açıklama alanı tutmak ve diğer tüm alanlar veri görünümü'nde kaldırın.

 5. İçinde veri görünümü'nü tıklatın.

  Veri görünümü araçları bağlamsal Şerit görüntülenir.

 6. Seçenekler sekmesinde, alanları grubunda Sütun Ekle/Kaldır'ıtıklatın.

 7. Sütunları Düzenle iletişim kutusunda, görüntülenen sütunlar listesinde, Açıklama dışında tüm alanları kaldırın ve Tamam' ı tıklatın.

 8. Veri Görünümü'nde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra göstermek için sağ üst köşesindeki Düğme resmi oku yaygın başlıklı-görevlerin listesi.

 9. Zengin metin biçimi olarak açılan listede,'ı tıklatın.

 10. Onayla iletişim kutusu görüntülenirse Evet'i tıklatın.

  Veri Görünümü aşağıdaki görüntüye benzer:

  MSN Hava Durumu Veri Görünümü
  MSN hava durumu veri bağlantısından oluşturulan fig. 1 veri görünümü

  Şimdi gerektiği gibi sayfayı özelleştirebilirsiniz.

Veri kaynağı bağlantısı sorunlarını giderme

Veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesinde veri kaynağı görüntülenmez, ancak bunun yerine görev bölmesini boşsa veya hata iletisi görüntüler, düzgün çalışmıyor. Bu sorun, sunucunuz Windows SharePoint Servicesçalışıyorsa, bir proxy sunucu veya güvenlik duvarı sunucusudur ve proxy sunucu ayarlarını sanal sunucu seçeneklerinin belirtilmemiştir oluşabilir.

Bu sorunu çözmek için sunucu yöneticinize başvurun ve aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için isteyin. Sunucu Yöneticisi siteniz bulunduğu sanal sunucu proxy sunucu ayarlarını içerecek şekilde seçeneklerinin düzenlemelisiniz. Bir sunucu grubu ortamında seçeneklerinin her ön uç Web sunucusu sunucu grubundaki her sanal sunucu için sunucu yöneticinize düzenlemelisiniz.

Not: Varsayılan proxy sunucu ayarlarını değiştirmesini sunucudan sunucuya iletişim sağlayan ancak herhangi bir şekilde gelen bağlantılar etkilemez veya erişim izinleri sunucunuza.

Sunucudaki seçeneklerinin yapılandırma

Seçeneklerinin yapılandırmak için SharePoint Foundation 2010çalıştığı sunucuda şu adımları izleyin:

 1. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde başlatın.

 2. Bulun ve kullanıcıların XML Web hizmeti ve sunucu tarafındaki komut dosyası veri kaynaklarına bağlantıları oluşturmasına izin vermek istediğiniz seçeneklerinin sanal sunucu için açın.

  Web.config klasörü sunucunuzun içerik alanında bulunur; Örneğin, varsayılan \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 yoldur.

 3. Kopyalama ve aşağıdaki satırları seçeneklerinin doğrudan < yapılandırma > düğümü altında düzeyinde herhangi bir yere yapıştırın.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < proxy otomatik algılama = "true" / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Seçeneklerinin kaydedin ve sonra da Metin Düzenleyicisi'nden çıkın.

 5. Değişikliklerinizi uygulamak için Microsoft Internet Information Services (IIS) sıfırlayın. Alternatif olarak, aynı anda birden çok sanal sunucuya değişikliklerinizi uygulamak için sonraki adımda sıfırlayabilirsiniz. ISS sıfırlamak için komut satırı penceresini açın ve komut isteminde iisreset yazın.

  Not: Her biri için 1-5 arası adımları yineleyin sanal veri kaynaklarına bağlantıları XML Web hizmeti ve sunucu tarafındaki komut dosyası oluşturmak kullanıcılara izin vermek istediğiniz sunucu.

 6. Veri görünümünü yeniden oluşturun. Daha fazla bilgi için önceki bölüme bakın Adım 2: veri görünümü sunucu tarafındaki komut oluşturma.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×