Veri kaynağı olarak bir XML Web hizmeti ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede nasıl XML Web hizmeti veri kaynağı olarak eklemek, veri kaynağı bağlantısını sınamak nasıl ve sonra veri görünümü sitenizde oluşturarak Web hizmeti tarafından döndürülen bilgileri görüntülemek nasıl gösterir.

Önemli : Sitenizi Windows SharePoint Servicesçalıştıran bir sunucuda bulunuyorsa, sunucuda varsayılan ayarları için XML Web hizmeti, bağlanmadan önce sunucu yöneticinizin ilk seçeneklerinin sunucudaki veri kaynağı bağlantısını sınamakbölümünde açıklandığı gibi düzenlemeniz gerekir. Sitenizi Microsoft Office SharePoint Server 2007çalıştıran bir sunucuda bulunuyorsa, sunucuda herhangi bir değişiklik yapmaması için XML Web hizmeti bağlanabilirsiniz.

Bu makalede

Bir Web hizmeti nedir?

Veri Kaynağı Kitaplığı'na bir XML Web hizmeti ekleme

Veri kaynağı bağlantısını test etme

Veri Görünümü XML Web hizmeti veri kaynağı oluşturma

Web hizmeti nedir?

Bir Web hizmetinden bir yazılımdır ağ üzerinden çalışabilen programa etkileşimler destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Microsoft Office SharePoint Designer 2007bağlamında, bir Web hizmetinden uzaktan yordam çağrısı – türü sorgulara yanıt XML verilerini döndüren bir hizmetidir. Office SharePoint Designer 2007ile bir XML Web hizmeti veri kaynağı denetimi Web sayfalarınıza ekleyerek, var olan Web Hizmetleri ile etkileşimde bulunabilirsiniz. Tipik bir veri kaynağı olarak bir XML Web hizmeti yapılandırarak ve sonra bu verileri veri görünümlerini oluşturarak bu makaledeki gösterildiği gibi bunu.

Farklı platformlarda veya farklı şirket bulunabilir yazılım bileşenleri birlikte çalışabilirliği sağladıkları için web hizmetleri uygulama tümleştirme ve veri paylaşımı senaryoları aralığındaki kullanılır. Bir Web hizmeti bilgileri istemci bilgisayar tarafından istenen ve şeklinde XML Web hizmeti tarafından döndürülen belirli bir görev gerçekleştirir. Bazı yaygın XML Web Hizmetleri para birimi dönüştürücüleri, ipotek hesaplayıcılar ve hisse senedi raporları örnektir.

XML Web hizmetleri, bilgisayar ağı üzerinde XML biçiminde bilgi alış verişi için kullanılan standartlara bağlı bir protokol olan SOAP tarafından sağlanmaktadır. Tüm Web hizmetleri, XML Web hizmeti ve yetenekleri hakkında bilgiler içeren bir Web Hizmeti Açıklama Dili (WSDL) dosyası içerir. Web hizmeti sağlayıcıları, Web hizmetleri hakkındaki bilgileri yayımlama ve bulma belirtimi olan Evrensel Açıklama Bulma Dili'ni (UDDI) kullanarak Web hizmetlerini kaydettirebilir. İlgilenen kullanıcılar, yararlı olabileceğini düşündükleri Web hizmetleri için UDDI kaydını arayabilir. Web sitesine bir Web hizmeti eklendikten sonra, bu Web hizmeti hakkındaki bilgiler Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP) kullanılarak görüntülenebilir.

Bir Web hizmeti, tarayıcıyla iletişim kurmak için SOAP ve WSDL'i kullanır

Bir Web hizmeti veri kaynağı Kitaplığı'na eklemek için Web hizmeti WSDL açıklamasını URL'sini bilmeniz gerekir. Bu URL çoğunlukla birinde sona erer? WSDL veya .wsdl. WSDL tanımını URL'sini olduktan sonra Web hizmeti, veri kaynağı Kitaplığı'na ekleyebilirsiniz.

Windows SharePoint Services 3.0 her sunucu, site, liste, kitaplık, anket veya Windows SharePoint Services 3.0üzerinde dayalı Web sayfası neredeyse her yönleriyle etkileşim için Web hizmetleri sağlar. Microsoft Office SharePoint Server 2007Windows SharePoint Services 3.0yanı sıra Web Hizmetleri ek kümesi olarak aynı Web hizmetleri sağlar. Aşağıdaki yordamlarda, Web adlı Web hizmetini kullanın. Web Web hizmeti SharePoint siteleri ve alt siteleri ile çalışmaya yönelik yöntemler sağlar. Örneğin, bu Web hizmeti için sorgu ve başlıkları ve geçerli site koleksiyonunda, başlıklarını ve URL'leri hemen geçerli sitenin altındaki tüm sitelerin içindeki tüm sitelerin URL'lerini veya üst sitenin URL'sini belirtilen sayfasının URL'sini görüntülemek için kullanabilirsiniz.

Windows SharePoint Services 3.0 ve Ayrıca bkz bölümündeki Office SharePoint Server 2007 tarafından sağlanan Web Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Kaynağı Kitaplığı'na XML Web hizmeti ekleme

Yönetme ve SharePoint sitenizde tutmanıza yardımcı olmak için geçerli site koleksiyonunda adlarını gösteren veri görünümü ve tüm alt sitelerin URL'lerini oluşturmak istediğiniz. Bağlanarak Web ve veri kaynağı olarak kullanma adlı Windows SharePoint Services ' te Web hizmetine hızla bu verileri almak ve bir görünümünü oluşturma.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsünde, Veri Kaynağı Kitaplığı'nı tıklatın.

 2. Veri kaynağı kitaplığı görev bölmesinde, XML Web Hizmetlerialtında bir Web hizmetinden Bağlan' ı tıklatın.

  XML Web Hizmetleri başlığı daraltılmış, genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesinin Hizmet tanım konumu kutusuna, Web hizmetinin URL'sini yazın veya WSDL dosyasını bulup seçmek için Gözat'ı tıklatın.

  Bu örnekte, sunucu adınızı sunucunuzun adı olduğu http://sunucunuzun adını/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, yazın.

 4. Şimdi Bağlan'ı tıklatın.

  Bağlantı kurulduktan sonra Şimdi Bağlan düğmesi bir Bağlantıyı Kes düğmesine dönüşür ve sekmesinde diğer seçenekler kullanılabilir duruma gelir.

  veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunun kaynak sekmesi

 5. Yapılandırılacak veri komutunu seç listesinde şu dört seçenek bulunur:

  • Select komutu Web hizmetinden alınan bilgileri alır. Veri görünümü oluşturarak sitenizde bilgileri daha sonra görüntüleyebilirsiniz.

  • Ekleme, güncelleştirmeve silme komutları, ayrıca Web hizmetinden alınan bilgileri alabilirsiniz. Bununla birlikte, bu komutu kullanılarak alınır bilgilerini değiştirir ya da görüntüleyen bir veri görünümü oluşturamazsınız. Select komutu kullanılarak alınmış bilgileri görüntülemek için yalnızca bir veri görünümü kullanabilirsiniz.

   Bu örnekte, Web hizmeti tarafından döndürülen veriler veri görünümü oluşturmak istediğiniz çünkü seçin komutu tıklatın.

   Bağlantı bilgisi seçinaltında Hizmet adıWeb olduğunu ve Adreshttp://your server name/_vti_bin/Webs.asmxolduğunu görebilirsiniz.

 6. Bağlantı Noktası listesinde, Web hizmetine erişmek için kullanmak istediğiniz uygulama protokolünü tıklatın.

  Bu listedeki seçenekler, uyumlu protokoller olarak Web hizmeti tarafından sağlanır ve Web hizmetinden Web hizmetine farklılık gösterir.

  Örneği takip etmek için WebsSoap'ı tıklatın.

 7. İşlem listesinde, Web hizmetinin yapmasını istediğiniz işlemi tıklatın. Listedeki işlemler, gerçekleştirebileceği işlemler olarak Web hizmeti tarafından tanımlanır.

  Örnekte kullanılan Web adlı Web hizmeti için aşağıdaki işlemler bulunur:

  • Geçerli site koleksiyonu içerisindeki tüm sitelerin tüm başlıklarını ve URL'lerini vermek için WebKoleksiyonuAl seçeneğini tıklatın.

  • Geçerli site koleksiyonunun liste şablonu tanımları koleksiyonunu vermek için WebAl seçeneğini tıklatın.

  • Bir sitenin özelliklerini (örneğin, ad, açıklama ve tema) vermek için ListeŞablonlarınıAl seçeneğini tıklatın.

  • Geçerli sitenin hemen altındaki tüm sitelerin tüm başlıklarını ve URL'lerini vermek için TümAltSiteWebKoleksiyonuAl seçeneğini tıklatın.

  • Belirtilen sayfa URL'si için üst sitenin URL'sini vermek için SayfaURLsindenWebURLsi.

  • Geçerli sitede kullanılan içerik türlerini vermek için İçerikTürleriniAl seçeneğini tıklatın.

   Bu örnek için WebKoleksiyonuAl seçeneğini tıklatın.

 8. Web hizmeti kabul eder veya gerektiren herhangi bir parametre adları parametreleri listesini görüntüler. Kalıcı yapılandırmak veya herhangi bir parametre değeri varsayılan tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.

  İstenen parametreler yıldız işaretiyle (*) tanımlanır. Webs Web hizmeti, parametre istemez.

 9. Tamam'ı tıklatın.

  XML Web hizmeti, artık Veri Kaynağı Kitaplığı'nda listelenir.

  veri kaynağı kitaplığı'nda göründüğü şekilde xml web hizmeti

Sayfanın Başı

Veri kaynağı bağlantısını test etme

Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünen bir veri kaynağı bağlantısı oluşturduysanız, bağlantıyı düzgün çalıştığından emin olmak istiyorsunuz. Veri kaynağı bağlantısını sınamak için:

 • Veri kaynağı kitaplığı' nda veri kaynağını tıklatın ve sonra Veri Göster'itıklatın. Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesi açılır.

Veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesinde veri kaynağı görüntüleniyorsa, düzgün çalışıyor demektir. Bu verileri veri görünümünü oluşturmak hazırsınız demektir. Sonraki bölüme geçin.

Veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesinde veri kaynağı görüntülenmez, ancak bunun yerine görev bölmesini boşsa veya hata iletisi görüntüler, düzgün çalışmıyor. Bu sorun, sunucunuz Windows SharePoint Servicesçalışıyorsa, bir proxy sunucu veya güvenlik duvarı sunucusudur ve proxy sunucu ayarlarını sanal sunucu seçeneklerinin belirtilmemiştir oluşabilir.

Bu sorunu çözmek için sunucu yöneticinize başvurun ve aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için isteyin. Sunucu Yöneticisi siteniz bulunduğu sanal sunucu proxy sunucu ayarlarını içerecek şekilde seçeneklerinin düzenlemelisiniz. Bir sunucu grubu ortamında seçeneklerinin her ön uç Web sunucusu sunucu grubundaki her sanal sunucu için sunucu yöneticinize düzenlemelisiniz.

Not : Varsayılan proxy sunucu ayarlarını değiştirmesini sunucudan sunucuya iletişim sağlayan ancak herhangi bir şekilde gelen bağlantılar etkilemez veya erişim izinleri sunucunuza.

Sunucudaki seçeneklerinin yapılandırma

Seçeneklerinin yapılandırmak için Windows SharePoint Servicesçalıştığı sunucuda şu adımları izleyin:

 1. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde başlatın.

 2. Bulun ve kullanıcıların XML Web hizmeti ve sunucu tarafındaki komut dosyası veri kaynaklarına bağlantıları oluşturmasına izin vermek istediğiniz seçeneklerinin sanal sunucu için açın.

  Web.config klasörü sunucunuzun içerik alanında bulunur; Örneğin, varsayılan \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 yoldur.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows SharePoint Services 3.0 çalıştırıyorsanız    Kopyalama ve aşağıdaki satırları seçeneklerinin doğrudan < yapılandırma > düğümü altında düzeyinde herhangi bir yere yapıştırın.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy otomatik algılama = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 çalıştırıyorsanız    Kopyalama ve aşağıdaki satırları seçeneklerinin doğrudan < yapılandırma > düğümü altında düzeyinde herhangi bir yere yapıştırın. Proxy sunucusu ve < bağlantı noktası > adının üzerine < ProxyServer > kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına değiştirin.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy ProxyAdresi = "http:// < ProxyServer >: < bağlantı noktası >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Seçeneklerinin kaydedin ve sonra da Metin Düzenleyicisi'nden çıkın.

 5. Değişikliklerinizi uygulamak için Microsoft Internet Information Services (IIS) sıfırlayın. Alternatif olarak, aynı anda birden çok sanal sunucuya değişikliklerinizi uygulamak için sonraki adımda sıfırlayabilirsiniz. ISS sıfırlamak için komut satırı penceresini açın ve komut isteminde iisreset yazın.

 6. Kullanıcıların XML Web hizmeti ve sunucu tarafındaki komut dosyası veri kaynaklarına bağlantıları oluşturmasına izin vermek istediğiniz her sanal sunucu için 1-5 arası adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

XML Web hizmeti veri kaynağının bir Veri Görünümü'nü oluşturma

Bir Web hizmeti, veri kaynağı Kitaplığı'na eklediğiniz kaydettiğinize göre bir Web hizmetinden alınan verileri görüntüleyen veri görünümü oluşturabilirsiniz.

Veri görünümü yalnızca veri kaynağı bir sayfaya sürükleyerek hızla oluşturabilirsiniz. Veri kaynağı bir sayfaya sürüklediğinizde, sonuç veri kaynağınızda ilk beş alanı temel tablodaki her satırda görünme verilerin, varsayılan görünümdür. İlk beş alanı ile ilişkili verileri gösteriliyorsa, veri kaynağı düzgün bir şekilde yapılandırılır.

Veri Görünümleri, Microsoft ASP.NET 2.0 teknolojisini temel alır. Veri Görünümü oluşturmak için bir ASP.NET sayfası (.aspx dosyası) ile başlamalısınız.

 1. Dosya menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve ardından ASPX öğesini tıklatın.

  FORM etiketli yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı'nı tıklatın.

 3. Veri kaynağı kitaplığı görev bölmesinde, veri kaynağınızı bulun; Bu örnekte, Web sunucunuzdakisunucunuzun sunucunuzun adını nerede, — ve sayfaya sürükleyin.

  Şimdi sayfanızda, geçerli site koleksiyonu içerisindeki tüm sitelerin tüm başlıklarını ve URL'lerini içeren bir Veri Görünümü görüntülenir ve Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesi açılır.

Veri görünümleri hakkında daha fazla bilgi için veri görünümü oluşturmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×