Veri kaynağı olarak bir SharePoint listesi veya kitaplığı ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan olarak, bir sitedeki tüm Microsoft SharePoint listeleri ve kitaplıkları Veri Kaynağı Kitaplığı'nda kendisine karşılık gelen bir veri kaynağı bağlantısına sahiptir. Veri Kaynağı Kitaplığı'na bir SharePoint listesi veya kitaplığı eklemek için ya yeni liste veya kitaplık oluşturabilirsiniz ya da varolan listeye veya kitaplığa yeni bağlantı oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz tüm SharePoint listeleri veya kitaplıkları, Veri kaynağı Kitaplığı'nda kendisine karşılık gelen bir veri kaynağı bağlantısına otomatik olarak sahip olur.

Not : SharePoint anketleri bir liste türü olup Veri Kaynağı Kitaplığı'nın SharePoint Listeleri bölümünde görünür.

Bu makalede

Liste veya kitaplığı veri kaynağı olarak kullanma hakkında

SharePoint listesi oluşturma

SharePoint belge kitaplığı oluşturma

Kopyalama ve bir SharePoint listesi veya kitaplığı değiştirme

Veri kaynağı olarak bir liste veya kitaplık kullanma hakkında

Klasör Listesi'ndeki SharePoint listeleri ve kitaplıkları Veri Kaynağı Kitaplığı'nda otomatik olarak bir bağlantıya sahiptir

1. SharePoint listeleri ve kitaplıkları Klasör Listesi'nde görünür.

2. Tüm SharePoint listeleri veya kitaplıkları, Veri Kaynağı Kitaplığı'nda kendisine karşılık gelen bir veri kaynağı bağlantısına otomatik olarak sahip olur.

Diğer veri kaynağı türlerinde olduğu gibi, Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünen SharePoint listeleri ve kitaplıkları gerçekte özgün verilere yönelik bağlantılardır ve bu veriler üzerindeki bir sorgunun sonuçlarını görüntüler. Bununla birlikte, SharePoint listeleri ve kitaplıkları iki önemli noktada diğer veri kaynağı türlerinden farklılık gösterir:

 • Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki diğer veri kaynaklarının sorgularını değiştirebildiğiniz gibi SharePoint listelerinin ve kitaplıklarının sorgusunu değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, SharePoint listesinin veya kitaplığının bağlantısını kopyalayabilir ve ardından tam olarak istediğiniz verileri görüntülemesi için listede veya kitaplıkta özel bir sorgu oluşturabilirsiniz. SharePoint listesi için yeni bir veri kaynağı bağlantısı oluştururken, kaynak veriyi kopyalamazsınız. Bunun yerine, aynı veriye ek bir bağlantı oluşturursunuz.

 • Liste özelliklerini değiştirerek Veri Kaynağı Kitaplığı yoluyla SharePoint listesinin veya kitaplığının özgün kaynak verilerini değiştirebilirsiniz, fakat bu işlemi Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki diğer kaynaklar için gerçekleştiremezsiniz. Bir SharePoint listesinin liste özelliklerinin nasıl değiştirildiği hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz: bölümüne bakınız.

Sayfanın Başı

SharePoint listesi oluşturma

Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki Yeni SharePoint listesi oluştur bağlantısını tıklattığınızda, Yeni iletişim kutusu açılır. Yeni iletişim kutusunda, yerleşik SharePoint liste şablonlarından birini kullanarak yeni bir SharePoint listesi oluşturabilirsiniz.

Bir SharePoint listesi klasör listesindeki yeni liste simgesini hem klasör listesi hem de veri kaynağı kitaplığı aynıdır.

 1. Klasör Listesi'nde, Listeler seçeneğini tıklatın.

  Böylelikle, oluşturduğunuz tüm yeni listeler Listeler klasörüne eklenir.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, SharePoint Listeleri'nin altındaki Yeni SharePoint listesi oluştur'u tıklatın.

  SharePoint Listeleri başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

  Not : Alternatif olarak, Dosya menüsündeki Yeni seçeneğini tıklatıp ardından SharePoint İçeriği'ni tıklatabilirsiniz.

 3. Sol bölmede, Listeler'i tıklatın ve ardından orta bölmede eklemek istediğiniz liste türünü tıklatın.

  İpucu : Bir liste şablonunu tıklattığınızda, Açıklama'nın altında en sağ köşede bu listenin bir açıklaması görünür.

 4. En sağ bölmede, Seçenekler'in altında yeni liste için bir ad yazın.

  Bu örneği takip etmek üzere, orta bölmedeki Bildiriler'i tıklatın ve ardından Seçenekler'in altında, Haberler yazın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Yeni liste, Klasör Listesi'nde görünür.

Yeni liste, Klasör Listesi'nde görünür
Yeni liste, Klasör Listesi'nde görünür

Yeni liste de Veri Kaynağı Kitaplığı'nın SharePoint Listeleri bölümünde kendisine karşılık gelen bir veri kaynağı bağlantısına sahip olur.

Veri Kaynağı Kitaplığı'nın SharePoint Listeleri bölümündeki yeni liste
Veri Kaynağı Kitaplığı'nın SharePoint listeleri bölümündeki yeni liste görünür.

Sayfanın Başı

SharePoint belge kitaplığı oluşturma

Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki Yeni Belge Kitaplığı oluştur bağlantısını tıklattığınızda, Yeni iletişim kutusu açılır. Yeni iletişim kutusunda, yerleşik SharePoint Belge Kitaplığı şablonlarından birini kullanarak yeni bir SharePoint Belge Kitaplığı oluşturabilirsiniz.

Klasör listesinde bir SharePoint belge kitaplığı simgesi gelir biçimi farklı Simge görüntüsü içinde veri kaynağı Kitaplığı Simge görüntüsü arar.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, SharePoint Kitaplıkları'nın altındaki Yeni Belge Kitaplığı oluştur'u tıklatın.

  SharePoint Kitaplıkları başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

  Not : Ayrıca, Dosya menüsündeki Yeni seçeneğini tıklatıp ardından SharePoint İçeriği'ni tıklatabilirsiniz.

 2. Sol bölmede, Belge Kitaplıkları'nı ve ardından orta bölmede eklemek istediğiniz Belge Kitaplığı'nın türünü tıklatın.

  İpucu : Bir Belge Kitaplığı şablonunu tıklattığınızda, Açıklama'nın altında en sağ köşede bu kitaplığın bir açıklaması görünür.

 3. En sağ bölmede, Seçenekler'in altında yeni liste için bir ad yazın.

  Bu örneği takip etmek üzere, orta bölmedeki Belge Kitaplığı'nı tıklatın ve ardından Seçenekler'in altında, Makaleler yazın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Yeni Belge Kitaplığı'nı oluşturduktan sonra, bunu Klasör Listesi'nde görebilirsiniz.

yeni belge kitaplığı, klasör listesi'nde görünür.
yeni belge kitaplığı, klasör listesi'nde görünür.

Yeni liste de Veri Kaynağı Kitaplığı'nın SharePoint Kitaplıkları bölümünde kendisine karşılık gelen bir veri kaynağı bağlantısına sahip olur.

veri kaynağı kitaplığı'nın sharepoint listeleri bölümündeki yeni belge kitaplığı
Yeni bir belge kitaplığı veri kaynağı Kitaplığı'nın SharePoint listeleri bölümünde görüntülenir.

Sayfanın Başı

SharePoint listesini veya kitaplığını kopyalama ve değiştirme

Daha önce açıklandığı üzere Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünen SharePoint listeleri ve kitaplıkları gerçekte özgün verilere yönelik bağlantılardır ve bu veriler üzerindeki bir sorgunun sonuçlarını görüntüler. Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki diğer veri kaynaklarının aksine, SharePoint listeleri ve kitaplıkları için otomatik olarak oluşturulan veri kaynakları için sorguyu değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, SharePoint listesinin veya kitaplığının bağlantısını kopyalayabilir ve ardından tam olarak istediğiniz verileri görüntülemesi için listede veya kitaplıkta özel bir sorgu uygulayabilirsiniz.

Kopyala ve Değiştir'itıklattığınızda, veri kaynağı bağlantısı Veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunu kullanarak daha sonra değiştirebileceğiniz bir kopyasını oluşturun. Genel sekmesinde, ad, açıklama ve veri kaynağı için anahtar sözcük değiştirebilirsiniz. Kaynak sekmesinde, sorgu için veri kaynağını değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki yordam veri kaynağı bağlantısını kopyalayın ve sonra ad, açıklama ve bu veri kaynağı için anahtar sözcük değiştirme hakkında bilgiler gösterir. Veri kaynağı için sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, SharePoint Listeleri'nin veya SharePoint Kitaplıkları'nın altında, kopyalamak ve değiştirmek istediğiniz listeyi veya kitaplığı tıklatın ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Sorgu bölümü kullanılabilir olur.

  veri kaynağı özellikleri iletişim kutusunun kaynak sekmesi

 2. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda Genel'i tıklatın.

 3. Ad kutusuna, kopyalanan veri kaynağı için bir ad yazın.

  Veri kaynağı için yeni bir ad yazmazsanız, adı bir önceki öğeye, ancak olan _copy(n) adıyla aynı olacaktır; n, kopya sayısını nerede — eklenmiş. Örneğin, duyuruları veri kaynağı bağlantısını kopyalamak, ancak yeni bir ad yazın yoksa, yeni veri kaynağı adını kopyası_bildiriler(1) olacaktır. Duyurular veri kaynağı bağlantısı ikinci kez kopyalamak, ancak yeni bir ad yazın yoksa, yeni veri kaynağı adını Announcements_copy(2) olacaktır.

 4. Açıklama kutusuna, kopyalanan veri kaynağı için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna, kopyalanan veri kaynağı için herhangi bir anahtar sözcük yazın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Yeni veri kaynağı bağlantısı artık Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünür. Bir veri kaynağı bağlantısını kopyaladığınızda, yalnızca özgün veri kaynağındaki sorguyu kopyalamış olursunuz. Veri kaynağının kendisini kopyalamazsınız. Aşağıdaki şekilde, Bildiriler ve Kopyası_Bildiriler(2) Bildiriler listesindeki sorgular olduğundan dolayı, Bildiriler, Klasör Listesi'nde yalnızca bir kez görünür.

  Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki Bildiriler ve Kopyası_Bildiriler(1)

  Duyurular listesi için hem bildiriler ve kopyası_bildiriler(1) bağlandığından, duyuruları yalnızca bir kez klasör listesinde görüntülenir.

Tarayıcıda site ziyaretçisi görüntülediğinde SharePoint listeleri ve kitaplıkları, Kopyala ve Değiştir'i kullanarak oluşturduğunuz sorgularında bağlantı olarak görünmez. Bununla birlikte, kopyalanan listeyi veya kitaplığı kullanarak bir veri görünümü oluşturabilirsiniz. Veri görünümleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için veri görünümü oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×