Veri grafikleriyle verilerinizi zenginleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Grafikleri kullanarak bir şeklin içinde yer alan verileri hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Microsoft Visio 2010 metin, veri çubukları, simgeler veya benzersiz Dolgu renkleri içeren kendi veri grafikleri oluşturabilirsiniz.

Notlar: 

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bu makalede

Veri grafiğini nedir?

Veri grafiği oluşturma

Varolan veri grafiğini şekle uygulama

Varolan veri grafiğini değiştirme

Şekilden veri grafiğini kaldırma

Veri grafiğini nedir?

Veri grafiğini şekillere veri şekilleri içerdiğini göstermek için uygulayabileceğiniz bir görsel geliştirmesi olur. Veri Grafikleri verilerinizi sayılar, bayraklar ve ilerleme durumu çubukları gibi metinsel ve görsel öğeleri birleşimi olarak görüntüleyin.

Örneğin, maliyet, işlemi sayı, sahibi, işlevi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve durum işlemi için ilgili verileri içeren bir süreci temsil eden bir şekil olduğunu varsayalım:

Veri grafiği içermeyen İşlem şekli

1. herhangi bir veri grafiği içermeyen işlem şekli

2. süreç şekli içinde yer alan verileri gösteren Şekil Verileri görev bölmesi

Şimdi, görme şeklin içinde yer alan verileri express istediğinizi varsayalım:

Veri grafiği uygulanmış bir İşlem şekli.

1. ("Test") işlemi işlevi benzersiz dolgu rengi gösterilir.

2. ("$50,000.00") işlemi maliyetini veri çubuğu görünür.

3. ("Başlatılmadı") işlemi durumunu göster bir soru işareti simgesi ' dir.

4. sahibi ("Oğuz Harris") ve bitiş tarihi ("9/30/2009") işlemi metin belirtme çizgileri gösterilir.

Veri grafiğini şekle uygulayarak, şekli seçin ve Şekil Verileri görev bölmesini görüntüleme zorunda kalmadan göre şekil verileri kolayca gösterebilirsiniz. Ayrıca, şekillere veri grafikleri izlenerek tarafından birden fazla şekil aynı anda bulunan belirli verileri hızla görüntüleyebilirsiniz.

Veri Grafiği oluşturduktan sonra diğer şekiller aynı veriler için uygulayabilirsiniz. Veri grafiğini değiştirdiğinizde, varsayılan olarak, değişikliği otomatik olarak tüm veri grafiğini uygulanan şekilleri uygulanır.

Şekiller için gereksinim duyduğunuz kadar çok veri grafikleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, işlem verileri göstermek ve çalışan şekillerinizin tümüne uygulamak için bir tane oluşturabilirsiniz. Donanım verilerini göstermek ve donanım şekillerinizin tümüne uygulamak için ikinci bir veri grafiğini oluşturabilirsiniz.

Verileri yerleri gelen?     Veri Grafikleri kullanarak gösterebilirsiniz verileri her şeklin Şekil Verilerilistelenir. Verileri her şekil için Şekil Verileri görev bölmesine tek tek yazabilirsiniz veya bağlantı verileri şekillere Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Bağlantı verileri şekillere Sihirbazı'nı kullanarak verilerinizi içeri aktarıyorsanız, sizin için verileri göstermek için Visio nasıl istediğinizi seçebilirsiniz. Excel, SQL Server, SharePoint siteleri ve diğer dış kaynaklardan veri içeri aktarmaSihirbazı hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Not: Görev bölmesinde, veri sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, Şekil Verileri göstermek için Şekil Verileri penceresi onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Veri grafiği oluşturma

Veri grafiğinize dört tür öğeler ekleyebilirsiniz: metin, veri çubukları, simgeler ve renk kodu. Aşağıdaki bölümlerde, her öğe türü ekleme işlemi açıklanmaktadır.

Not: Şeklinizin zaten veri içeriyorsa, bu yordamları en iyi çalışır. Şekillere veri uygulama hakkında daha fazla bilgi için Excel, SQL Server, SharePoint siteleri ve diğer dış kaynaklardan veri içeri aktarmakonusuna bakın.

Şekle metin grafik ekleme

Metin belirtme çizgileri veya metin başlıkları seçebilirsiniz. Metin belirtme çizgileri hem adını sütun ve onun değerini içerir. Yalnızca veriler değerini başlıkları gösterme.

 1. Veri grafiği oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve sonra Oluştur yeni veri grafiğiseçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği iletişim kutusunda Yeni öğe' yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Metin seçili olarak Yeni Öğe iletişim kutusu

 5. Olarak görüntülenen listede, metniseçin.

 6. Stil listesinde, istediğiniz metin grafik stilini seçin.

 7. Konumaltında metin grafiğin konumunu aşağıdaki yollardan birini seçin:

  • Listelenen varsayılan konumlarında kullanmak için varsayılan konum kullan onay kutusunu seçin.

  • Başka bir konuma belirtmek için varsayılan konum kullan onay kutusunu temizleyin, Dikeyveya Yatay ' ı tıklatın ve sonra istediğiniz konumlar'ı seçin.

 8. Ayrıntılaraltında nasıl belirtme çizgisi veya başlık görünmesini istediğinizi seçmek için seçenekleri belirtin.

 9. Yeni veri grafiği öğesi oluşturmayı tamamladığınızda, Tamam' ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3-9 arası adımları yineleyin.

 11. Tamamladığınızda, veri grafiğinize öğeler ekleme Yeni veri grafiği iletişim kutusunda, Uygula' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle veri çubuğu ekleme

Veri çubukları verilerinizi minyatür çizelgeler ve grafikler, ilerleme çubuğu, yıldız derecelendirmeleri, termometre ve hızmetre gibi içinde dinamik olarak gösterir.

 1. Veri grafiği oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve sonra Oluştur yeni veri grafiğiseçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği iletişim kutusunda Yeni öğe' yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Veri Çubuğu'nun seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Veri çubuğu olarak görüntülenen listesinden seçin.

 6. Stil listesinde, istediğiniz veri çubuğu stilini seçin.

 7. Konumaltında veri çubuğu konumunu aşağıdaki yollardan birini seçin:

  • Listelenen varsayılan konumlarında kullanmak için varsayılan konum kullan onay kutusunu seçin.

  • Başka bir konuma belirtmek için varsayılan konum kullan onay kutusunu temizleyin, Dikeyveya Yatay ' ı tıklatın ve sonra istediğiniz konumlar'ı seçin.

 8. Ayrıntılaraltında nasıl veri çubuğu görünmesini istediğinizi seçmek için seçenekleri belirtin.

 9. Yeni veri grafiği öğesi oluşturmayı tamamladığınızda, Tamam' ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3-9 arası adımları yineleyin.

 11. Tamamladığınızda, veri grafiğinize öğeler ekleme Yeni veri grafiği iletişim kutusunda, Uygula' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle ayarlama simge ekleme

Bayraklar, trafik işaretleri ve eğilim okları gibi simgeleri kümeleri'ni kullanarak verilerinizi gösterebilirsiniz. Belirli değerler, tarihler, ifadeleri veya aynı şekli bile diğer veri alanlarını temel görüntülenecek simgeleri ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, kullanabileceğiniz bayrakları nasıl geçerli satış belirtmek için bu önceki yıl karşılaştırın. Mavi bayrak orta düzeyde satış yukarı bırakılan ve kırmızı bayrak satış aşağı yıldır olduğunu anlamına gelir önemli ölçüde, bir sarı bayrak anlamına gelir yukarı satış bırakılan anlamına aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bayrak değerleri ayarlayabilirsiniz.

 1. Veri grafiği oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve sonra Oluştur yeni veri grafiğiseçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği iletişim kutusunda Yeni öğe' yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Simge Kümesi'nin seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Simge kümesi olarak görüntülenen listesinden seçin.

 6. Stil listesinde, istediğiniz simge kümesi seçin.

 7. Konumaltında aşağıdaki yollardan biriyle simgesi konumu seçin:

  • Konum, Konumaltında listelenen varsayılan kullanmak için varsayılan konum kullan onay kutusunu seçin.

  • Başka bir konuma belirtmek için varsayılan konum kullan onay kutusunu temizleyin, Dikey veya Yatay ' ı tıklatın ve sonra istediğiniz konumlar'ı seçin.

 8. Her simge gösteren kuralları' nın altında temsil etmek üzere her simgesi olan değerleri seçin.

 9. Yeni veri grafiği öğesi oluşturmayı tamamladığınızda, Tamam' ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3-9 arası adımları yineleyin.

 11. Tamamladığınızda, veri grafiğinize öğeler ekleme Yeni veri grafiği iletişim kutusunda, Uygula' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri değerine göre bir dolgu rengi uygulama

Renge göre değeri seçeneği kullanarak, benzersiz değerler veya değer aralıkları belirtmek için dolgu rengi uygulayabilirsiniz.

Not: Birden fazla renk değeri veri grafik öğeleri oluşturma ve tek bir şekil için her ikisi de doğruysa, Visio veri grafik dolgu ilk Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda listelenen Bu şekil için geçerlidir.

 1. Veri grafiği oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve sonra Oluştur yeni veri grafiğiseçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği iletişim kutusunda Yeni öğe' yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni öğe iletişim kutusunda, Görüntü' nün altında veri alanı listesinde, verileri grafikle göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Değere Göre Renklendir'in seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Olarak görüntülenen listede, değere göre renkseçin.

 6. Nasıl Visio bu verileri temel alan şeklin dolgu geçerlidir yöntemi renklendirme listesinden seçin:

  • Her renk benzersiz değer temsil eder.      Tümü aynı değere sahip şekilleri aynı renk uygulayabilirsiniz. Örneğin, satış departmanı sarı çalışanları için tüm şekilleri ve muhasebe bölümü çalışanları için tüm şekilleri kırmızı renklendirebilirsiniz.

  • Her renk bir aralıktaki değerleri temsil eder.      Bir aralıktaki değerleri göstermek için renkleri, parlak sesinin kapalı için aralığı kullanabilirsiniz. Örneğin, kırmızı, yüksek, Orta ve düşük artışlarını satış ile bölgeler karşılık gelmesini pembe gelen soluk renklerin aralığını kullanabilirsiniz.

 7. Renk atamalarıaltında her Dolgu renkleri için uygulama ve uygulamak için dolgu ve metin renkleri seçmek için veri alan değerleri yazın.

 8. Daha olası Dolgu renkleri oluşturmak gereksinim duyarsanız, Ekle' yi tıklatın.

 9. Yeni veri grafiği öğesi oluşturmayı tamamladığınızda, Tamam' ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3-9 arası adımları yineleyin.

 11. Tamamladığınızda, veri grafiğinize öğeler ekleme Yeni veri grafiği iletişim kutusunda, Uygula' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan veri grafiğini şekle uygulama

Not: Varolan veri grafiğine uyguladığınız şekli veri grafiğini başvuran veri alanlarını içermesi gerekir.

 1. Veri grafiğini uygulamak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve sonra Kullanılabilir veri grafiklerialtında istediğiniz veri grafiğini seçin.

  Şeklinizden veri grafiğini kaldırmak için Veri Grafiği Yok öğesini seçin.

Not: Veri Grafiği uygulanmış bir şekil önizlemesini görmek için grafiği üzerinde işaretçiyi bekletin.

Sayfanın Başı

Varolan veri grafiğini değiştirme

 1. Düzenlemek istediğiniz veri grafiği içeren bir şekil seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve Veri Grafiğini Düzenle'yiseçin.

  Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusu.

 3. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Grafiğin temsil ettiği veri alanını değiştirmek için, Veri Alanı sütununda bu öğeye başka bir veri alanı seçin.

  2. Görüntülenen grafiğin rengini, ayarlarını, yazı tipini, biçimini veya türünü değiştirmek için, Görüntülenme şeklii sütununda değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve Öğeyi Düzenle'yi tıklatın. Öğeyi Düzenle iletişim kutusundaki Görüntü'nün altında, Görüntülenme şeklii listesinden istediğiniz grafik türünü seçin.

  3. Veri grafiği öğesinin şekle göre konumunu değiştirmek için, Görüntülenme şeklii sütununda değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve Öğeyi Düzenle'yi tıklatın. Öğeyi Düzenle iletişim kutusundaki Konum'un altında istediğiniz konumu seçin.

 4. Aynı veri grafiğine sahip tüm şekillere değişiklikleri uygulamak isterseniz Değişiklikleri uygulama yeri altında Bu veri grafiği olan tüm şekiller seçeneğini belirleyin.

 5. Değişiklikleri yalnızca seçili şekillere uygulamak isterseniz Değişiklikleri uygulama yeri altında Yalnızca seçili şekiller seçeneğini belirleyin.

Sayfanın Başı

Şekilden veri grafiğini kaldırma

 1. Veri grafiğini kaldırmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinde, Verileri görüntüle grubunda, Veri grafikleritıklatın ve ardından Veri grafiği Yok'u altında Veri grafiği Yok'useçin.

  Şeklinizden veri grafiğini kaldırmak için Veri Grafiği Yok öğesini seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×