Veri Görünümü Oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kuruluşunuz büyük miktarda veri topluyor ve depoluyor. Bu verileri siz ve ekibiniz için kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir kılmak için ekibinizin Microsoft SharePoint sitesinde bir izleme veya raporlama uygulaması oluşturmak istiyorsunuz. Nereden başlarsınız?

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulaması sayesinde kısa sürede canlı verilerin özelleştirilmiş bir görünümünü, diğer bir deyişle Veri Görünümü oluşturabilirsiniz. Veritabanı sorguları, XML belgeleri, Web hizmetleri, SharePoint listeleri ile kitaplıkları ve sunucu tarafında komut dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan veri görüntülemek için Veri Görünümü'nü kullanabilirsiniz.

Sayfanıza Veri Görünümü eklemenin iki yolu vardır. Veri kaynağını Klasör Listesi'nden veya Veri Kaynağı Kitaplığı'ndan Web sitenizdeki yeni veya var olan bir sayfaya sürükleyerek Veri Görünümü oluşturabilirsiniz. Diğer yandan Veri Görünümü Ekle komutunu kullanarak Veri Görünümü oluşturabilir ve sonra Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinden yalnızca görüntülemek istediğiniz alanları ekleyerek görünümü hemen değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Bu makalede Veri Görünümleri tanıtılmaktadır. Ayrıca bu makalede, veri kaynağı olarak kullanılmak üzere örnek bir XML dosyasının nasıl oluşturulacağı; ilk önce sürükle ve bırak yöntemi ve sonra Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesi kullanılarak söz konusu verileri temel alan bir Veri Görünümü'nün nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Bu makalede, veri kaynağını kolaylıkla oluşturabilmeniz ve sonraki işlemleri gerçekleştirebilmeniz için veri kaynağı olarak bir .xml dosyası kullanılmaktadır. Bununla birlikte, aşağıdaki yordamlar tüm veri kaynakları, özellikle Veri Görünümü oluşturmada belki de en çok kullandığınız veri kaynağı olan SharePoint liste verileri için geçerlidir.

Önemli : Bu makalede, Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının çalıştırıldığı sunucularda bulunan SharePoint sitelerinde Veri Görünümleri oluşturma konusu anlatılmaktadır. Siteniz Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının çalıştırılmadığı bir sunucuda bulunuyorsa, tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

Bu makalede

Veri Görünümü nedir?

Örnek veri kaynağı olarak bir .xml dosyası oluşturma

Sayfaya veri kaynağı sürüklenerek veri görünümü oluşturma

Veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesini kullanarak veri görünümü oluşturma

Önerilen sonraki adımlar

Veri Görünümü nedir?

Veri görünümü Microsoft ASP.NET teknolojisi yararlandığı bir veri kaynağı canlı, özelleştirilebilir görülmektedir. Office SharePoint Designer 2007 Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) formdaki bir veri kaynağından verileri alır ve Genişletilebilir Stil sayfası dili Dönüşümleri (XSLT) kullanarak bu verileri görüntüler. Veri görünümü Office SharePoint Designer 2007kullanarak değiştirebilirsiniz. Veri Görünümü kaynakları, veritabanı sorguları, XML belgeleri, Web Hizmetleri, SharePoint listeleri ve kitaplıkları ve sunucu tarafındaki komut dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli verilerini görüntüleyebilir. Birden çok veri kaynağından gelen verileri görüntüleyen veri görünümü de oluşturabilirsiniz.

Veri Görünümü verileri bir veri kaynağından getirir ve bu verileri XSLT'yi kullanarak görüntüler

Veri Görünümleri filtreleyebileceğiniz, sıralayabileceğiniz veya gruplandırabileceğiniz verilerin canlı görünümlerini sunar. Ayrıca düzeni değiştirebilir, stiller uygulayabilir veya tamamen WYSIWYG (ne görürsen onu alırsın) ortamında koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Veri Görünümü sayfanıza ekledikten sonra WYSIWYG Araçları Office SharePoint Designer 2007 içinde ekleme veya sütunları kaldırın, yazı tipi biçimlendirmesini değiştirmek veya renk uygulamak için de tıklayabilirsiniz. Veri görünümü Office SharePoint Designer 2007içinde kullanılabilir WYSIWYG araçlarını kullanarak biçimlendirdiğinizde, Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL) doğrudan HTML'sine eklenir. XSL kod görünümünde doğrudan düzenlemek mümkün olmakla birlikte, XSL hızla uygulamak için Office SharePoint Designer 2007 ve kolayca herhangi bir XSL bilmek olmadan biçimlendirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Örnek veri kaynağı olarak .xml dosyası oluşturma

Northwind Traders, ürün listesini XML biçiminde saklayan bir gıda dağıtım şirketidir. Ürün listesinde stok bilgileri de yer almaktadır. Şu anda ekibiniz, diğer ekiplere dağıtılan raporları yazdırarak stok takibi yapıyor. Şirket içindeki ekiplerin ürün stok bilgilerine, yazdırılmış stok raporlarına gerek kalmaksızın hızla ve kolaylıkla erişebilmesi için şirketin intranet sitesinde bir Veri Görünümü oluşturulmasını önerebilirsiniz.

Aşağıdaki yordamlar için veri kaynağı olarak bir .xml dosyasının kullanılması gerekmektedir. SharePoint sitenizde .xml dosyası yoksa ilk olarak Northwind Traders ürün listesini oluşturmanız gerekir. Listeyi oluşturduktan sonra Veri Görünümü'nü kullanarak listenin içerdiği verilerin bir görünümünü oluşturabilirsiniz.

urunler.xml listesini oluşturma

 1. Dosya menüsünde Site Aç'ı tıklatın.

 2. Site Aç iletişim kutusunda SharePoint sitenizi bulup seçin ve sonra 'ı tıklatın.

 3. İstenilirse Bağlan iletişim kutusuna kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 4. Dosya menüsünde Yeni'ye tıklayın.

 5. Yeni iletişim kutusunda Metin Dosyası seçeneğini çift tıklatın.

  Web sitenizde yeni bir metin dosyası açılır.

 6. Aşağıdaki kod satırlarını seçip CTRL+C tuşlarına basarak kopyalayın.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında ekleme noktasını sayfanın üstüne yerleştirin ve az önce kopyaladığınız kodu sayfaya yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına basın.

 8. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'e tıklayın.

 9. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna, urunler.XMLyazın.

 10. Kayıt türü listesinde XML'yi tıklatın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı


Veri kaynağını sayfaya sürükleyerek Veri Görünümü oluşturma

Veri kaynağı bir sayfaya sürüklediğinizde, sonuç veri kaynağınızda temel tablodaki her satır görünen ilk beş alanı verilerle varsayılan görülmektedir. Bununla birlikte, veri görünümü tamamen özelleştirilebilir. Veri Görünümü ekledikten sonra kolayca sütunları ekleyebilir veya verileri gereksinimlerinize en uygun şekilde görünümden sütunları kaldırın. Daha fazla bilgi için Veri Görünümü'nde sütunları değiştirmekonusuna bakın.

Veri Görünümleri Microsoft ASP.NET 2.0 teknolojisini temel alır. Veri Görünümü oluşturmak için bir ASP.NET sayfasıyla (.aspx dosyası) işe başlamalısınız. Bu örnekte, yeni bir ASP.NET sayfası hazırlayacak ve daha sonra veri kaynağını sayfaya sürükleyerek bir Veri Görünümü oluşturacaksınız.

 1. Dosya menüsünde Yeni'ye tıklayın.

 2. Yeni iletişim kutusunda ASPX seçeneğini çift tıklatın.

  FORM etiketli yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Klasör Listesi öğesinde veri kaynağınızı (bu örnekte, urunler.xml) bulun ve sonra veri kaynağını sayfanın üzerine sürükleyin.

  • Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, veri kaynağınızı (bu örnekte urunler.xml) bulun ve sonra veri kaynağını sayfaya sürükleyin.

   Şimdi Veri Görünümü, sayfanızda görüntülenir ve Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesi açılır.

   Veri kaynağı sürüklenerek oluşturulan Veri Görünümü ilk beş alanı gösterir
   İlk beş alanı temel tablo düzeni içinde görünür.

Sayfanın Başı


Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesini kullanarak Veri Görünümü oluşturma

Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesini kullanarak Veri Görünümü oluştururken ilk önce bu sayfaya bir Veri Görünümü ekleyin. Daha sonra SharePoint sitesinin kullanılabilir veri kaynaklarını yöneten görev bölmesi olan Veri Kaynağı Kitaplığı öğesinden bir veri kaynağını seçin. Veri kaynağınızı seçtikten sonra Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesi açılır. Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde, görüntülemek istediğiniz alanları seçin ve bunları Veri Görünümü'ne ekleyin.

Veri Görünümleri Microsoft ASP.NET 2.0 teknolojisini temel alır. Veri Görünümü oluşturmak için bir ASP.NET sayfasıyla (.aspx dosyası) işe başlamalısınız. Bu örnekte, yeni bir ASP.NET sayfası hazırlayacak ve Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesini kullanarak Veri Görünümü oluşturacaksınız.

 1. Dosya menüsünde Yeni'ye tıklayın.

 2. Yeni iletişim kutusunda ASPX seçeneğini çift tıklatın.

  FORM etiketli yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 3. Veri Görünümü menüsünde Veri Görünümü Ekle'yi tıklatın.

  Şimdi sayfada boş bir Veri Görünümü görüntülenir ve Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi açılır.

  boş bir veri görünümü web bölümü

  Veri Görünümünü eklediğiniz için şimdi veri eklemeye hazırsınız.

 4. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, veri kaynağınızı bulup tıklatın ve sonra Verileri Göster seçeneğini tıklatın.

  Örnekte, XML Dosyaları öğesinin altında, urunler.xml öğesini ve sonra Verileri Göster seçeneğini tıklatın. XML Files başlığı daraltılmışsa genişletmek için artı işaretine (+) basın.

 5. Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde, Veri Görünümü'ne eklemek istediğiniz alanları tıklatın.

  İpucu : Birden çok alan seçmek için alanları tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Örnekte, ProductsRoot klasöründe, Ürünler öğesinin altındaki ProductName seçeneğini tıklatın. UnitsInStock, UnitsOnOrder ve ReorderLevel öğelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde seçilen alanlar

 6. Seçili Alanları Ekle öğesini tıklatın ve sonra seçili verileri Veri Görünümü'ne eklemek için Çok Öğeli Görünüm seçeneğini belirleyin.

  Not : Tek Öğeli Görünüm öğesi Veri Görünümü'nde tek bir kayıt görüntüler. Çok Öğeli Görünüm seçeneği her sütun için başlıklara sahip sütunlardaki alanlarla birlikte birden çok kayıt görüntüler.

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde seçtiğiniz alanlar şimdi bir tablo içerisinde görünür.

  Veri Görünümünde gösterildiği şekliyle products.xml dosyası

  Veri Görünümü'nü oluşturduktan sonra yazı tipini değiştirmek, metni hizalamak veya renk uygulamak için Biçimlendirme araç çubuğu gibi WYSIWYG araçlarını kullanabilirsiniz. Veri Görünümünüzdeki bir veri noktasına yeni biçimlendirme uyguladığınızda, Office SharePoint Designer 2007 bu biçimlendirmeyi, o sayfaya iliştirilen XSLT stil sayfasını değiştirerek, XML'de aynı düzeyde bulunan bütün verilere uygular. Örneğin, bir önceki şekilde, Çay öğesini seçer ve sonra Biçimlendirme araç çubuğunda Kalın seçeneğini tıklatırsanız, Office SharePoint Designer 2007 aynı biçimlendirmeyi ProductName alanında görüntülenen bütün içeriğe uygular.

  ProductName alanındaki tüm verilere uygulanan kalın biçimlendirme

Sayfanın Başı


Önerilen sonraki adımlar

Veri Görünümleri, canlı verilerin güçlü ve tamamen özelleştirilebilir görünümleridir. Şimdi Veri Görünümü'nün nasıl oluşturulduğunu öğrendiğiniz için artık aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz:

 • Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama    Veri Görünümü'nde verileri kolayca filtre uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama.

 • Sıralama ve veri görünümü'nde verileri gruplandırmak     Hızla sıralamak veya veri görünümü'nde verileri gruplandırma. Daha fazla bilgi için bkz: sıralama ve Grup verileri veri görünümü'nde.

 • Koşullu biçimlendirmeyi bir veri görünümü Uygula    Veri Görünümü'nde verileri belirli koşullara uygun olduğunda belirli bir veri görünümüne biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: koşullu biçimlendirmeyi bir veri görünümüne uygulama.

 • Veri Görünümü'nde formül sütunu oluşturma     Yalnızca gibi bir elektronik tablo ile bir veri görünümü'nde, diğer sütunların bir hesaplamanın sonucu görüntüleyen bir hesaplanan sütun oluşturabilirsiniz. Örneğin, stok sayısına göre birim fiyatı çarpar ve öğelerin toplam değeri ayrı bir sütunda görüntülenecek. Daha fazla bilgi için Veri Görünümü'nde formül sütunu oluşturmakonusuna bakın.

 • Veri Görünümü'nde sütunları değiştirme    Hızla ve kolayca ekleme, kaldırma veya veri görünümü'nde sütunları düzenleyin. Daha fazla bilgi için bir veri görünümü'nde sütunları değiştirmekonusuna bakın.

 • Tek bir veri görünümü'nde birden çok kaynaktan verileri görüntüle     İki veya daha fazla ilgili veri kaynaklarına bağlanmak ve bu kaynaktan verileri tek bir veri görünümü'nde görüntüleme. Daha fazla bilgi için bkz: tek bir veri görünümü'nde birden çok kaynaktan verileri görüntüle.

 • Veri Görünümü'nde örnek verileri görüntüle     Veri Görünümü'nde örnek verileri kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×