Veri Görünümü'ne yerleşik form eylemi ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veri görünümüne form işlevselliğini ekledikten sonra müşterilerinizin gibi şeyler yapmak etkinleştirmek için birkaç basit yerleşik form eylemleri formunda değişiklikleri iptal etmek ve hatta geri içinden müşteri form açılan veri görünümüne dönmek yapılan değişiklikleri kaydetmek hızla ekleyebilirsiniz.

Veri görünümüne form işlevsellik ekleme hakkında daha fazla bilgi için veri görünümünü form olarak ekleme ve düzenleme, silme veya veri görünümünde kayıtları eklememakalelerine bakın.

Bu makalede

Bir form eylemi nedir?

Varolan bir düğmeyi için kaynak form eylemi gezin ekleme

Varolan bir düğmeyi için sayfa form eylemi gezin ekleme

Eylemler sırasını değiştirme veya kaldırma

Form eylemi nedir?

Form eylemleri, bir form işlenmek üzere yeniden sunucuya gönderildiğinde yürütülen davranışlardır. Form olarak eklenmiş Veri Görünümleri çeşitli form eylemlerini destekler.

Kaydet'i tıklattığınız zaman Kaydet eylemi (veri üzerindeki değişiklikleri kaydeden form eylemi) tetiklenir. İptal'i tıkattığınız zaman İptal eylemi (veri üzerindeki değişiklikleri iptal eden form eylemi) tetiklenir.    

Yerleşik form eylemleri ile ne yapabilirim?

Yerleşik form eylemleri Eylemler listeForm eylemleri iletişim kutusunda, forma eklenir. Microsoft Office SharePoint Designer 2007ile sağlanan yerleşik form eylemleri şunlardır:

 • Kaydet, varsa yapılan değişiklikleri özgün veri kaynağına kaydeder.

 • Yenile, sayfadaki veri formu görünümünü yeniler.

 • İptal, varsa veri üzerinde yapılan değişiklikleri iptal eder.

 • Kaynağa git, kullanıcıyı Kaynak sorgu dizesinde bir değişken tarafından belirtilen bir sayfaya yeniden yönlendirir.

 • Sayfaya git kullanıcıyı tarayıcıda başka bir sayfaya yönlendirir.

Sayfanın Başı

Varolan bir düğmeyi için kaynak form eylemi gezin ekleme

Bir görünümü ve form arasında gezinme

Hedef bir köprü ulaşılan Veri Görünümü'nden bir müşteri geri kaynak veri görünümü dönmek için kaynağı gezin form eylemi kullanabilirsiniz. Alanınızı çok öğeli veri görünümleri oluşturma veya kayıtları düzenleme için kullanılan Tek öğe formu bağlanmak gerektiğinde bu form eylemi kullanışlıdır.

Örneğin, Northwind Traders, gourmet yiyecek dağıtım şirket, bir intranette görüntülemek ve ürünlerinden yönetmek için Web uygulaması oluşturuyor. Müşterilerinizin veri görünümünden bir düzenleme formu bağlantısı ve yaptıkları değişikliklerin düzenleme formunda gönderdiğinizde veri görünümüne otomatik olarak dönmek etkinleştirmek istediğiniz.

Kaynak veri görünümüne köprü ekleme

Sırayla işlevi, düğmelerin kaynağına gezin eylem için önce veri kaynağı için gezin form eylemi Müşteri kaynağına dönmek gereken URL'sine eklemek öznitelikleri eklediğinizden emin olmalısınız. Eklemeniz gereken öznitelikleri, tıklatıldığında ve hedef öznitelikleri görüntülenir.

Örneğin, < > Etiket köprü kaynak veri görünümü için şuna benzer.

<td class="ms-vb">
<a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
onclick="GoToLink(this);return false;"
target="_self">
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Hedef veri görünümü için kaynak eylem gezin ekleme

Örneğin, bu gibi tek öğeli form vardır.

Tek kayıtlı form olarak eklenen Veri Görünümü

Müşteri Web uygulamanızın kaydetme veya iptal etmetıklattığında, o müşteri geldikleri kaynak veri görünümüne verilecek istiyorsunuz.

 1. Tasarım görünümünde, tek öğe formu içeren sayfayı düğmeyi seçmek için Kaydet ' i tıklatın.

  Kaydet düğmesi

 2. Düğme seçildikten sonra sağ tıklatın ve ardından Form eylemleritıklatın.

  Form Eylemleri iletişim kutusu görünür.

  Form Eylemleri iletişim kutusu

  Varsayılan olarak, tamamlanmaya zaten Geçerli Eylemler listesinde eylemdir. Tamamlanmaya eylemi verilerde değişiklikleri kaydeder.

 3. Eylemler listesi listesinde, kayıt kaynağına Bul'utıklatın ve sonra Ekle'yitıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 5. İptal düğmesi için önceki adımları yineleyin.

Site tarayıcıda görüntüleyen ziyaretçi veri formunda değiştirir ve ardından Kaydet tıklattığında (veya İptal' i tıklatarak yaptıkları değişiklikleri iptal eder olduğunda), şimdi, bunlar otomatik olarak geldikleri veri görünümüne dönersiniz.

Sayfanın Başı

Varolan bir düğmeyi için sayfa form eylemi gezin ekleme

Sayfaya Git yerleşik form eylemi form olarak eklenen veri görünümü için kolayca ekleyebilirsiniz.

Örnek takip etmek için önce veri görünümünü form olarak eklememakalesinde açıklandığı veri görünümü oluşturun.

Bir Veri Görünümü'nü form olarak eklediğinizde form, veri üzerinde yapılan değişiklikleri kaydetmek veya iptal etmek için bir Kaydet düğmesiyle İptal düğmesi içerir. Kullanıcı iki düğmeden birini tıklattığında ilişkili eylemler tetiklenir. Yeni bir form eylemi uyguladığınızda aslında eylemi düğmeye eklersiniz. Kullanıcı düğmeyi tıklattığında varsayılan eyleme ek olarak yeni eylem tetiklenir. Ayrıca eylemlerin çalıştırılma sırasını değiştirebilir veya herhangi bir zamanda eylem ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Bu örnekte bir kullanıcı veri üzerindeki değişiklikleri kaydettikten sonra yeni bir sayfaya yönlendirilecektir. Hedef sayfa için Klasör Listenizde varolan bir sayfayı kullanabilir veya yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz.

 1. Form eylemi eklemek istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Formu içeren sayfada düğmeyi seçmek için Kaydet'i tıklatın.

  Kaydet düğmesi

  Düğme seçildikten sonra düğmeyi sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Form Eylemleri'ni tıklatın.

  Kısayol menüsündeki Form Eylemleri komutu

  Form Eylemleri iletişim kutusu görünür.

  Form Eylemleri iletişim kutusu

  Varsayılan olarak Kaydetme eylemi zaten Geçerli Eylemler listesindedir. Kaydetme eylemi veri üzerinde yapılan değişiklikleri kaydeder.

 3. Eylemler Listesi listesinde, bir kullanıcı form üzerinde Kaydet düğmesini tıklattığı zaman eklemek istediğiniz yeni yerleşik eylemi tıklatın.

  Örneği uygulamak için Sayfaya git seçeneğini ve ardından Ekle'yi tıklatın.

  Not : Geçerli Eylemler listesindeki bir eylem seçildiğinde Geçerli Eylemler listesinin altındaki boşlukta seçili eylemin bir açıklaması görünür.

 4. Kaydet'i tıklattığı zaman kullanıcının hangi sayfaya yeniden yönlendirileceğini belirtmek için Sayfaya git seçeneğini ve ardından Ayarlar'ı tıklatın.

 5. Form Eylemleri Ayarları iletişim kutusunda Gözat'ı tıklatın.

 6. Kullanıcıyı yeniden yönlendirmek istediğiniz sayfayı bulun, tıklatın ve ardından üç kez Tamam'ı tıklatın.

 7. Dosya menüsünde form üzerinde yapılan değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i tıklatın. Ya da CTRL+S tuşlarına basın.

Şimdi, siteyi bir tarayıcıda görüntüleyen bir ziyaretçi formdaki verileri değiştirdiği ve ardından Kaydet'i tıklattığı zaman otomatik olarak Form Eylemleri Ayarları iletişim kutusunda belirtilen sayfaya yeniden yönlendirilir.

Sayfanın Başı

Eylemler sırasını değiştirme veya kaldırma

 • Eylemler Form eylemleri iletişim kutusunda Geçerli Eylemler listesinde listede gösterildikleri sırayla gerçekleşir. Eylemleri gerçekleşmesi sırasını değiştirmek için Geçerli Eylemler listesinde bir eylem seçin ve sonra eylem istediğiniz yere yerleştirmek için Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı düğmelerini tıklatın.

 • Eylemi ve ardından Kaldır'ı tıklatarak bir eylemi kolaylıkla Geçerli Eylemler listesinden kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×