Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulaması ile Veri Görünümü'nde verilere kolaylıkla filtre uygulayabilirsiniz.

Veri Görünümü oluşturduğunuzda, görünümün yalnızca belirttiğiniz ölçütleri karşılayan verileri görüntülemesi için filtre uygulayabilirsiniz. Örneğin, yüzlerce veya binlerce kayıt içeren bir veri kaynağına sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte, bu kayıtların yalnızca bir alt kümesini görüntülemek istiyorsunuz. Veri Görünümünüze kayıtların yalnızca o alt kümesinin eklenmesi için bir filtre oluşturabilirsiniz.

Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulamak için Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını kullandığınızda, gerçekte Veri Görünümü'nde bulunan kayıtları sınırlamış olursunuz. Ziyaretçilerin tarayıcı aracılığıyla verilere filtre uygulayabilmesini sağlamak için Veri Görünümü'ne bir araç çubuğu da ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, araç çubuğu verilerin yalnızca sunumunu etkiler; araç çubuğu gerçekte Veri Görünümü'nde kullanılabilir olan veri miktarını sınırlamaz. >Ayrıca Bkz: bölümünde, böyle bir araç çubuğu eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bağlantı bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örneklerde örnek veriler ve kullanılan veri görünümü oluşturma veya veri görünümleri hakkında daha fazla bilgi için veri görünümü oluşturmakonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Filtre ekleme

Bir koşul eklemek için varolan bir filtreyi

Bir filtrede tümceleri gruplandırma

Bir tümce değiştirme

Koşul silme

Filtre silme

Gelişmiş Filtre oluşturma

Filtre ekleme

Bir gıda dağıtım şirketi olan Northwind Traders ürün listesini XML biçiminde tutmaktadır. Bu ürün listesinde üretimi sonlandırılmış ürünler de yer almaktadır. Ekibiniz, ekip sitesindeki Veri Görünümü'nün Northwind Traders'ın artık satışa sunmadığı ürünlerle karışmaması için yalnızca geçerli ürünleri görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturmak istiyor. Bunun için bir filtre eklersiniz.

Filtre oluşturduğunuzda, verilere uygulanan bir ya da daha fazla ifade oluşturmuş olursunuz. Bu ölçütleri karşılayan veriler Veri Görünümü'ne eklenir. Bir ifadede üç temel bölüm vardır: Bunlar alan adı (filtre uygulamak istediğiniz alanın adı), işleç (eşittir, daha büyük veya daha küçük gibi değere uygulamak istediğiniz kural) ve değerdir (aradığınız veri).

bir ifade üç adımda oluşturulmaktadır. İlk adım, bir kaydın filtre uygulanan sonuçlarda görünüp görünmeyeceğini belirleyen alanı tanımlamaktır. Bu örnekte, Sonlanmış alanı filtreniz için temeli oluşturmaktadır, çünkü sonuçlara dahil edilecek veya sonuçlardan çıkartılacak kayıtlar için bu alandaki verilerin denetlenmesi gerekir. İkinci adım uygulamak istediğiniz işleci belirtmektir. Sonlanmış alanının yalnızca 0'a eşit olduğu kayıtları istiyorsunuz, bu nedenle işleç olarak Eşittir seçeneğini belirtirsiniz. Alanda aradığınız veri 0'dır, (Northwind Traders hata bildirmek için 0'ı kullanır); bu nedenle değer 0'dır.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

 4. Filtre Ölçütü iletişim kutusunda Yeni yan tümce eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 5. Alan Adı kutusunu tıklatın ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere Sonlanmış (Number) seçeneğini tıklatın.

 6. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere Eşittir seçeneğini tıklatın.

 7. Değer kutusuna tıklayın ve sonra yazın veya istediğiniz ölçütü seçin. Northwind Traders artık sağlanmayan ürünleri ve değil iptal edilmiş ürünleri belirtmek için 0 belirtmek için 1 kullandığından, 0yazın.

  Filtre Ölçütü iletişim kutusundaki örnek ifade
  Filtre Ölçütü iletişim kutusundaki örnek ifade
 8. İfadeyi görüntülemek ve XPath'i kullanarak düzenlemek istiyorsanız Gelişmiş seçeneğini tıklatın.

  Filtre ölçütü iletişim kutusunda, oluşturduğunuz tüm filtre ölçütlerini gerçekten XPath ifadeleri şunlardır. Gelişmiş Filtreler hakkında daha fazla bilgi için daha Gelişmiş Filtre oluşturmabölümüne bakın.

 9. Tamam seçeneğini tıklatın.

Şimdi yalnızca geçerli ürünleri gösteren ve üretimi sonlandırılmış ürünleri dışarıda tutan bir Veri Görünümü'ne sahipsiniz .

Sonlanmış Eşittir 0 ifadesi ile beş ifadeden dördü görünür

Sayfanın Başı

Var olan filtreye yan tümce ekleme

Tek bir filtrede birden çok ifade kullanabilirsiniz. Bunu, verilerin karşılaması gereken ek ölçütler belirten yeni yan tümceler ekleyerek yaparsınız.

Örneğin, önceki bölümde Veri Görünümü'ne yalnızca geçerli Northwind Traders ürünlerini gösterecek şekilde filtre uyguladınız. Şimdi, ek birim sipariş edip etmeyeceğinize karar verebilmek için Veri Görünümünüzün, yalnızca siparişi verilen birimlerin sıfıra eşit olduğu geçerli ürünleri göstermesini istediğinizi varsayın.

 1. Değiştirmek istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

  Filtre Ölçütü iletişim kutusunda Veri Görünümü'ne uygulanmakta olan tüm filtre ölçütlerini görebilirsiniz.

 4. Var olan bir yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Verilerin her iki yan tümcedeki ölçütlerle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Ve seçeneğini tıklatın.

  • Verilerin yalnızca bir yan tümcedeki ölçütle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Veya seçeneğini tıklatın.

   Northwind Traders örneğini takip etmek üzere, Veri Görünümünüzün yalnızca üretimi sonlandırılmamış ürünleri ve siparişteki birimleri sıfıra eşit olan seçenekleri göstermesi için Ve seçeneğini tıklatın.

 5. Bir sonraki satırda Yeni yan tümce eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 6. Alan Adı kutusunu tıklatın ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere UnitsOnOrder (Number) seçeneğini tıklatın.

 7. Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere Eşittir seçeneğini tıklatın.

 8. Değer kutusuna tıklayın ve sonra yazın veya istediğiniz ölçütü seçin. Hiçbir birimi siparişte olan ürünler görmek istediğiniz olduğundan, 0yazın.

  Filtre Ölçütü kutusunda göründüğü şekilde iki ifadeden oluşan filtre

 9. Tamam seçeneğini tıklatın.

Şimdi yalnızca siparişte ek birimi bulunmayan geçerli ürünleri gösteren bir Veri Görünümü'ne sahipsiniz.

beş örnek veri kaydından artık iki tanesi görünmektedir

Sayfanın Başı

Filtrede yan tümceleri gruplandırma

Filtrenizde birden çok yan tümce bulunduğunda, başka bir yan tümceden önce uygulanması için iki veya daha fazla yan tümceyi gruplandırmak isteyebilirsiniz. Yan tümcelerin uygulanacağı sırayı belirleyerek, Veri Görünümünüzde hangi verilerin görüneceği üzerinde kesin denetime sahip olursunuz.

Örneğin, önceki bölümlerde siparişte ek birimi bulunmayan geçerli ürünleri görmek için iki yan tümceli bir filtre oluşturdunuz. Bu Veri Görünümü sayesinde ek birim sipariş edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu Veri Görünümü'nü daha da yararlı kılmak için siparişteki birimleri sıfıra eşit olan veya stoktaki birim miktarı 20'den az olan geçerli ürünleri görmek istiyorsunuz. Bunun için üçüncü bir yan tümce ekleyip bu yan tümceyi ikinci yan tümceyle gruplandırırsınız.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

  Filtre Ölçütü iletişim kutusunda Veri Görünümü'ne uygulanmakta olan tüm filtre ölçütlerini görebilirsiniz.

 4. İkinci yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu ve sonra Veya seçeneğini tıklatın.

 5. Filtre Ölçütü iletişim kutusunda Yeni yan tümce eklemek için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.

 6. Alan Adı kutusunu tıklatın ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın. Northwind Traders örneğini izlemek ve filtrenize üçüncü bir yan tümce eklemek için UnitsInStock (Number) seçeneğini tıklatın.

 7. Karşılaştırma kutusunu tıklatın ve sonra istediğiniz işleci tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere Küçüktür seçeneğini tıklatın.

 8. Değer kutusuna tıklayın ve sonra yazın veya istediğiniz ölçütü seçin. Stok düşük çalışırken görmek için istediğiniz küçüktür 20 nerede stok ürünleri göremiyorsanız, dolayısıyla 20 kutusuna yazın.

 9. Gruplandırmak istediğiniz yan tümcelerin en sol sütunundaki okları tıklatırken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun ve sonra Gruplandır seçeneğini tıklatın. Gruplandırmayı kaldırmak için Grubu Çöz seçeneğini tıklatın.

  Northwind Traders örneğini takip etmek üzere ikinci ve üçüncü yan tümcenin en sol sütunundaki okları tıklatırken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

  Filtre Ölçütleri iletişim kutusundaki örnek ifade
  Tümceler bağlanmayı köşeli ayraç yan tümceleri gruplandırılmış gösterir.
 10. Tamam seçeneğini tıklatın.

Sipariş edilmesi gereken ürünleri izleyebilmek için şimdi yalnızca siparişteki birimlerin sıfıra eşit olduğu veya stoktaki birim sayısının 20'den az olduğu geçerli ürünleri gösteren bir Veri Görünümü'ne sahipsiniz. Bu Veri Görünümü dört kayıt içerir. İkinci ve üçüncü yan tümceyi gruplandırmamış olsaydınız, yan tümceler art arda değerlendirildiğinden Veri Görünümü'nde yalnızca iki kayıt olacaktı. Yan tümceleri gruplandırarak bunların hangi sırayla değerlendirileceğini belirlemiş olursunuz.

beş örnek veri kaydından yalnızca dördü görünmektedir

Sayfanın Başı

Yan tümce değiştirme

Filtre Ölçütü iletişim kutusunu açarak ve değişiklikler yaparak Veri Görünümü'ne uygulanan filtreleri görüntüleyip değiştirebilirsiniz.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

  Filtre Ölçütü iletişim kutusunda Veri Görünümü'ne uygulanmakta olan tüm filtre ölçütlerini görebilirsiniz.

 4. Filtre Ölçütü iletişim kutusunda var olan bir yan tümceyi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan Adı kutusunu ve sonra istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

  • Karşılaştırma kutusunu ve sonra istediğiniz işleci tıklatın.

  • Değer kutusunu tıklatın ve istediğiniz ölçütleri girin veya seçin.

Sayfanın Başı

Yan tümce silme

 1. Değiştirmek istediğiniz filtreye sahip Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

 4. Silmek istediğiniz yan tümcenin en sol sütunundaki oku tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Filtre silme

 1. Silmek istediğiniz filtreye sahip Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

 4. Her koşulun en sol sütunundaki oku tıklatırken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun ve sonra DELETE tuşuna basın.

  Not: Gelişmiş bir filtre kullanıyorsanız, Filtre Ölçütü iletişim kutusunda Gelişmiş ifadeyi kullanma metni görünür. Gelişmiş bir filtreyi silmek için Gelişmiş seçeneğini tıklatın ve sonra metin kutusundaki tüm metni silin.

Sayfanın Başı

Gelişmiş filtre oluşturma

Bazen, Filtre Ölçütü iletişim kutusunda belirtebileceğinizden daha karmaşık ölçütler kullanan bir filtre oluşturmanız gerekebilir. Örneğin, Northwind Traders'ın, Veri Görünümü'nün yalnızca envanterdeki stok değeri 1.000.000$'ı aşan ürünleri görüntülemesi için bu görünüme filtre uygulamak istediğini varsayalım. Bu gibi bir durumda, Gelişmiş Koşul iletişim kutusundaki seçenekleri kullanarak bir XPath ifadesi oluşturabilirsiniz.

Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında gelişmiş filtreler oluşturmak için XPath'i kullanabilirsiniz. XPath, XML belgesindeki bilgileri bulmak ve işlemek için kullanılan bir dildir. XPath İfade Oluşturucusu, XPath için IntelliSense sağlayarak hem acemi kullanıcılara hem de ileri düzeyde kullanıcılara veri üzerinde karmaşık filtreler uygulayan XPath ifadeleri oluşturma olanağı sunar.

Not: XPath filtre uygulaması Veri Görünümü'nün temelini oluşturan XML üzerinde gerçekleştirilir. Microsoft SharePoint listesi veya kitaplığı ya da SQL veritabanı gibi bir SQL veri kaynağı üzerinde gelişmiş XPath sorgulaması gerçekleştirirseniz, veriler XPath filtresi uygulanmadan önce XML olarak işlenir, bu nedenle filtrenin performansı beklenenden daha yavaş olabilir.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde, Filtre seçeneğini tıklatın.

 4. Filtre Ölçütü kutusunda Gelişmiş seçeneğini tıklatın.

 5. Gelişmiş Koşul iletişim kutusunda Eklenecek alan ekle altında ifadeye eklemek istediğiniz alanı çift tıklatın. Alanın tam yolunu eklemek için alanı çift tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Örnekte, yalnızca envanter değeri 1,000$'dan daha fazla olan ürünleri görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturmak için UnitsInStock seçeneğini çift tıklatın. UnitsInStock seçeneği XPath ifadesini düzenle kutusunda görüntülenir.

 6. XPath ifadesini düzenle kutusunda, ekleme noktasını alan adının hemen sonuna konumlandırın ve sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.

  XPath işleçlerinin IntelliSense listesi görünür. XPath için IntelliSense, ifadenin içeriğinde geçerli olan ve kullanılabilir durumdaki alan veya işlevlerin listesini sağlayarak size yardımcı olur.

 7. İşleçlerin IntelliSense listesi içerisinde istediğiniz işleci çift tıklatın.

  Örnekte, yıldız karakterini (*) çift tıklatın. Şimdi kullanılabilir alanları içeren bir IntelliSense listesi görünür.

 8. Kullanılabilir alan listesinde istediğiniz alanı çift tıklatın.

  Northwind Traders örneğindeki gelişmiş filtreyi oluşturmak için UnitsInStock seçeneğini çift tıklatın ve sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.

 9. İşleçlerin IntelliSense listesi içerisinde istediğiniz işleci çift tıklatın.

  Örnekte, > çift tıklayın (büyüktür) ve 1000yazın.

  Son ifade aşağıdaki gibi görünür.

  Envanter değeri 1.000$'dan daha fazla olan ürünleri görüntüleyen XPath ifadesi

  XPath İfade Oluşturucusu'nun altında, XPath ifadesini düzenle kutusunda ifadeyi oluştururken filtre sonuçlarını önizleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×