Veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları kullanarak bir form şablonu tasarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, sorgu ya da veri gönderme Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesinde, veri bağlantı kitaplığında depolanan ayarlarına bağlı bir form şablonu tasarlama gösterilmektedir.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Bir sorgu veri bağlantısı olan bir form şablonu tasarlama

Veri gönderme bağlantısı içeren bir form şablonu tasarlama

Genel Bakış

Bir ikincil veri bağlantısını herhangi bir form şablonuna ekleme bir dış veri kaynağına veri bağlantısıdır. Bu veri bağlantısını bir veritabanı, Web hizmeti veya bağlantısı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonu tasarladığınızda oluşturduğunuz ana veri bağlantısını farklıdır. Yalnızca yapamazsınız sorgu veya verileri ana veri bağlantısı aracılığıyla gönderme ikincil veri bağlantısı ekleyin.

Bir formu ana veri bağlantısı adlı bir birincil veri bağlantısı bulunabilir ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil veri bağlantıları sahip olabilir. Form için hedeflerinize bağlı olarak, bir veri bağlantısı sorgu veya Microsoft SQL Server veritabanına veya bir Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağı form verilerini gönderme.

Benzer veri bağlantıları kullanan birkaç form şablonları tasarlarken ise, her form şablonu için bir dış veri kaynağına veri bağlantısı oluşturmak yerine bir veri bağlantısı dosyası kullanmayı düşünün. Bu şekilde, bir dizi ilgili form şablonu için veri bağlantısı bilgilerini değiştiğinde, tek bir veri bağlantısı dosyası güncelleştirmeniz gerekir. Örneğin, bir üretim ağına bir test ağından form şablonlarınızı taşıdığınızda, veri bağlantı ayarlarını yalnızca bir kez her form şablonunda veri bağlantısını güncelleştirme yerine bağlantı kitaplığı'nda güncelleştirmeniz gerekir. Veri bağlantı dosyası kullanan bir form şablonunu temel alan bir form veri bağlantısı kullanıldığında, veri bağlantısını yeni ayarlarla otomatik olarak güncelleştirilir.

Bir veri bağlantısı dosyası, tek bir dış veri kaynağı bağlantı bilgilerini içeren .xml veya .udcx dosya uzantısına sahip bir XML dosyasıdır. Bu dosya bir veri bağlantısı kitaplığı Microsoft Office SharePoint Server 2007çalıştıran bir sunucuda depolanır. Veri bağlantı dosyası bir geliştirici tarafından veya varolan bir form şablonunda bir veri bağlantısı Veri bağlantıları iletişim kutusunda (Araçlar menüsü) Dönüştür düğmesini tıklatarak bir veri bağlantısı dosyasına dönüştürerek oluşturulur.

Veri bağlantısı dosyaları kullanmanın avantajları şunlardır:

 • Böylece sıfırdan her form şablonu için aynı veri bağlantısı oluşturmak için gerek yoktur, birden çok form aynı veri bağlantısı dosyası kullanabilirsiniz.

 • Dış veri kaynağı konumu veya bağlantı ayarlarını değiştirirseniz, yalnızca veri bağlantısı dosyası, değil her form şablonunu güncelleştirmeniz gerekir.

 • Veri bağlantısı dosyası bir kullanıcı bir Web tarayıcısı kullanarak bir form doldururken, sunucu tarafından kullanılabilen alternatif kimlik bilgileri içerebilir.

 • Bir tarayıcıda doldurulmuş bir tarayıcı uyumlu form şablonunu temel alan formları veri bağlantısı dosyaları kullanan veri bağlantıları ile başka bir etki alanında sunucuları bağlanabilirsiniz.

Microsoft Office InfoPath evrensel veri bağlantısı sürüm 2.0 dosya biçimi izleyin veri bağlantısı dosyaları kullanır. Bu sürüm sürüm 1.0 dosya biçimi Microsoft Office FrontPage ve Microsoft Office Excel tarafından kullanılan bir üst kümesidir. InfoPath veri bağlantısı dosyaları sürüm 1,0 dosya biçiminde kullanamazsınız.

Microsoft Office InfoPath form şablonunu bir veri bağlantısı dosyası ayarları dayandığı oluşturduğunuzda, veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları dayandığı veri bağlantısı oluşturur. Veri bağlantısı dosyası sorgu veri bağlantısı için ayarları içeriyorsa, InfoPath formun ana veri kaynağı veri alanlarını sorgu alanları ile oluşturur ve kaynak veriler dış verileri depolanır biçimini karşılık gelen grupları tarafından başvurulan veri bağlantısı dosyası ayarlarında. Sorgu alanları dış veri kaynağı ne forma göndermek belirme verileri içerir. Sorgu sonuçlarını veri alanlarına yerleştirilir. Dış veri kaynağını sorgulamak kullanıcıları etkinleştirmek için InfoPath form şablonuna bir Sorguyu Çalıştır düğmesi ekler.

Veri dış veri kaynağında depolanan şekilde sorgu ve veri alanları veri yapısını aynı olması gerektiğinden, varolan alanları veya grupları ana veri kaynağında değişiklik yapamazsınız. Ana veri kaynağındaki kök gruba alan veya grup yalnızca ekleyebilirsiniz.

Veri gönderme bağlantısı için ayarları kullanıyorsanız, Standart araç çubuğunda Gönder düğmesini ve Gönder komutu Dosya menüsünde, bu form şablonunu temel alan formlar InfoPath etkinleştirir. Bu kullanıcıların dış veri kaynağına formlardaki veri göndermesini sağlar.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonu tasarlama için veri bağlantısı kitaplığı yöneticisinden ya da veri bağlantısı dosyası oluşturan Geliştirici aşağıdaki bilgiler gerekir:

 • Bağlantı Kitaplığı Office SharePoint Server 2007 sitesiyle konumu.

 • Kullanmak istediğiniz veri bağlantısı Kitaplığı'ndaki veri bağlantısı dosyası adı.

Sayfanın Başı

Bir sorgu veri bağlantısı olan bir form şablonu tasarlama

Sorgu veri bağlantısı için veri bağlantısı dosyası ayarlarının bulunduğu temel alan bir form şablonu tasarlama için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. Tasarım, veri bağlantı dosyasını temel alan bir form şablonu    Bu adımı ana veri kaynağı form şablonu için uygun alanları ve veri bağlantısı dosyası ayarlarında dayalıdır grupları oluşturur.

 2. Bir denetim, sorgu sonuçlarını görüntüleyecektir form şablonuna ekleme    Alanlar ve gruplar kullanıcılarınız için ana veri kaynağında depolanan verileri görüntülemek için form şablonunuz için bir denetimi ekleyin ve sonra bir sorgu veri alanından veya ana veri kaynağı için bu denetimi bağlamak için gerekir.

Adım 1: veri bağlantısı dosyasını temel alan bir form şablonu tasarlama

 1. Dosya menüsünde, Tasarım Form şablonunutıklatın.

 2. Yeni bir tasarım, Tasarım bir Form şablonu iletişim kutusunda, altında Form şablonunutıklatın.

 3. Temel alınan listesinde, Bağlantının kitaplığınıtıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken varsa, yalnızca tarayıcı uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçin.

 5. Tamam’a tıklayın.

 6. Site listesinde, Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda sitede veri bağlantısı kitaplığı içeren Office SharePoint Server 2007 çalıştıran sunucunun adını tıklatın.

  Sitenizi listesine ekleme

  1. Siteleri Yönet' i tıklatın.

  2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

  3. URL kutusuna, veri bağlantı kitaplığı konumunu yazın.

  4. Görünen ad kutusuna, veri bağlantısı kitaplığı için bir ad yazın. Bu ad Veri Bağlantı Sihirbazı'nı Site listesinde görünür.

  5. Tamam’a tıklayın.

  6. Kapat'ı tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyaları listesini görmek için bu veri bağlantısını kullanmak istediğiniz veri bağlantısı dosyası adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın için veri bağlantısı kitaplığı adını tıklatın.

 8. Bağlantı ayarlarıyla bir Web hizmeti veri bağlantısı dosyası'ı seçtiyseniz, sihirbazın sonraki sayfasında, hangi alanları veya ikincil veri kaynağına ekleneceği grupların belirlemek her parametre için örnek değerleri belirtmek için isteyebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tabloda bir parametre seçin ve Örnek değer Ayarla'ıtıklatın.

  2. Örnek değer kutusunda kullanıcı için bu alanı kullanın ve sonra Tamam' ı tıklatın, bir değer yazın.

  3. Parametreler tablosundaki her parametre için bu adımları yineleyin ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmeti veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath Web hizmetine bağlanır ve Web hizmeti Açıklama Dili (WSDL) dosyası ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şema içerir. Web hizmeti için InfoPath bu dosyayı göndererek isteği yanıtlar. InfoPath form şablonuna ikincil veri kaynağı için uygun alanları ve grupları eklemek için bu dosyadaki bilgileri kullanır. InfoPath WSDL dosyasında bilinmeyen öğe türüne bulursa, InfoPath bilinmeyen bir öğe türü tanımını belirlemek için örnek veriler kullanır ve sonra uygun alanlar ve gruplar için ikincil veri kaynağı ekler.

 9. Ayarlarında başvurulan dış veri kaynağı Microsoft ADO.NET DataSet döndürürse, sihirbazın sonraki sayfasında, kullanıcılar form verilerini gönderdiğinde bilgilerini değiştirme dahil etmek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda, verileri gönderirken bilgileri değiştirme Ekle onay kutusunu seçili bırakın ve sonra İleri' yi tıklatın. Değişiklik bilgilerini dahil etmek istemiyorsanız, verileri gönderirken bilgilerini değiştir onay kutusunun işaretini kaldırın ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Yalnızca bir Web hizmeti için ayarlar şunlardır ve Web hizmeti Açıklama Dili (WSDL) dosyasını Web hizmeti ADO.NET DataSet getirdiğini gösterir Sihirbazı'nda bu sayfa görünür.

 10. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın ve sonra Son'utıklatın.

Adım 2: alandaki verileri görüntülemek için bir denetim ekleme

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Bir denetimi form şablonunuzu sürükleyin.

 3. Denetim bağlama iletişim kutusunda, denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısı içeren bir form şablonu tasarlama

Veri bağlantısı dosyası veri gönderme bağlantısı için ayarları içeriyorsa, kullanıcıların kendi veri bağlantısı üzerinden form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunuzu yapılandırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, InfoPath Gönder düğmesi Standart araç çubuğu ve Dosya menüsünde Gönder komutunu ekler. Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda (Araçlar menüsü) Formu Gönder seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Bir veritabanı veya Web hizmetini temel alan bir form şablonu tasarlanmış gibi gönderme seçenekleri aynı şekilde yapılandırılır. Bir veritabanı veya Web hizmeti Ayrıca bkz bölümündeki temel alan bir form şablonu tasarlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 1. Dosya menüsünde, Tasarım Form şablonunutıklatın.

 2. Yeni bir tasarım altında Tasarım bir Form şablonu iletişim kutusunda, Form şablonunutıklatın.

 3. Temel alınan listesinde, Bağlantının kitaplığınıtıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken varsa, yalnızca tarayıcı uyumlu özellikleri etkinleştir' i seçin.

 5. Tamam’a tıklayın.

 6. Site listesinde, Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda site bağlantısı kitaplığı içeren Office SharePoint Server 2007 çalıştıran sunucunun adını tıklatın.

  Sitenizi listesine ekleme

  1. Siteleri Yönet' i tıklatın.

  2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

  3. URL kutusuna, veri bağlantı kitaplığı konumunu yazın.

  4. Görünen ad kutusuna, veri bağlantısı kitaplığı için bir ad yazın. Bu ad Veri Bağlantı Sihirbazı'nı Site listesinde görünür.

  5. Tamam’a tıklayın.

  6. Kapat'ı tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyaları listesini görmek için bu veri bağlantısını kullanmak istediğiniz veri bağlantısı dosyası adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın için veri bağlantısı kitaplığı adını tıklatın.

 8. Bağlantı ayarlarıyla bir Web hizmeti veri bağlantısı dosyası'ı seçtiyseniz, sihirbazın sonraki sayfasında, en iyi alan veya ikincil veri kaynağına eklemek için Grup belirlemek her parametre için örnek değerleri belirtmek için isteyebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tabloda bir parametre seçin ve Örnek değer Ayarla'ıtıklatın.

  2. Örnek değer kutusunda kullanıcı için bu alanı kullanın ve sonra Tamam' ı tıklatın, bir değer yazın.

  3. Parametreler tablosundaki her parametre için bu adımları yineleyin ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmeti veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath Web hizmetine bağlanır ve Web hizmeti Açıklama Dili (WSDL) dosyası ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şema içerir. Web hizmeti için InfoPath bu dosyayı göndererek isteği yanıtlar. InfoPath form şablonuna ikincil veri kaynağı için uygun alanları ve grupları eklemek için bu dosyadaki bilgileri kullanır. InfoPath WSDL dosyasında bilinmeyen öğe türüne bulursa, InfoPath bilinmeyen bir öğe türü tanımını belirlemek için örnek veriler kullanır ve sonra uygun alanlar ve gruplar için ikincil veri kaynağı ekler.

 9. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın ve sonra Son'utıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×