Veri bağlantılarına giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office InfoPath formu depolar veya bu form için veri sağlayan bir dış veri kaynağı arasındaki dinamik bağlantı bir veri bağlantısıdır. Veri kaynağı alanlar ve gruplar tanımlama ve form için veri depolamak topluluğudur. Denetimleri alanlar ve veri kaynağındaki gruplara ilişkili ve kullanıcılara veri görüntüleme.

Bir formun, ana veri bağlantısı adı verilen bir birincil veri bağlantısı ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil bağlantısı olabilir. Formla ilgili amaçlarınıza bağlı olarak, veri bağlantısı Microsoft Microsoft SQL Server veritabanı gibi bir dış veri kaynağında veya Web hizmetinde form verilerini sorgulayabilir veya verileri bunlara gönderebilir.

Bu makalede

Veri bağlantılarına genel bakış

Ana veri bağlantısı ile çalışma

İkincil veri bağlantıları ile çalışma

Verileri çevrimdışı kullanım için depolama

Dış veri kaynaklarına bağlanma dikkat edilmesi gereken noktalar

Veri bağlantılarına genel bakış

Veri bağlantısı, bir form ile bir veri kaynağı arasında, form için verileri depolayan veya veri sağlayan dinamik bir bağlantıdır. Bir formun, ana veri bağlantısı adı verilen bir birincil veri bağlantısı ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil bağlantısı olabilir. Ana veri bağlantısı formun ana veri kaynağını tanımlar. Bir XML Şemaları, verilerin formun ana veri kaynağında nasıl depolandığını tanımlar. Bir formun yalnızca bir ana veri kaynağı olabilir ve bir dış veri kaynağını temel alan bir form şablonu oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulur. Form şablonunuzu tasarlarken istediğiniz kadar ikincil veri bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Formla ilgili amaçlarınıza bağlı olarak, Microsoft SQL Server veritabanı gibi bir dış veri kaynağına veya Web hizmetine bir ana veya ikincil veri bağlantısı oluşturabilirsiniz. Dış veri kaynağı, form şablonunu temel alan bir forma veri gönderebilen veya formdan veri alabilen bir veri deposudur. InfoPath aşağıdaki veri kaynaklarıyla çalışır:

 • Microsoft Office Access veritabanı

 • Microsoft SQL Server veritabanı

 • Web hizmeti

 • Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki belge kitaplığı veya liste

 • XML dosyası

Bir dış veri kaynağına üç türde veri bağlantısı oluşturabilirsiniz: yalnızca veri sorgulama, yalnızca veri gönderme veya hem veri sorgulama hem de gönderme. Sorgulama veri bağlantısı, veri kaynağından verileri alır ve bu verileri formda depolar. Gönderme veri bağlantısı, formdaki verileri bir veri kaynağına, bir Web sunucusundaki uygulamaya, Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki veri kitaplığına veya e-posta iletisiyle gönderebilir. Sorgulama ve gönderme veri bağlantısı, hem bir veri kaynağından veri alabilir hem de bir veri kaynağına veri gönderebilir. Veri bağlantısı oluşturduğunuzda, istediğiniz veri bağlantısı türünü belirtirsiniz. Örneğin, aşağıdakilerden herhangi birini yapan bir veri bağlantısı oluşturabilirsiniz:

 • Bir veritabanından veri sorgulayan

 • Form verilerini bir e-posta iletisinde gönderen

 • Form verilerini bir Web sunucusundaki uygulamaya gönderen

 • Form verilerini XmlFormView denetimini kullanan özel bir uygulamaya gönderen

 • C#, Microsoft Visual Basic .NET veya Microsoft JScript gibi özel programlama kodu kullanarak veri sorgulayan ve gönderen.

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sunucudaki bir veri bağlantısı kitaplığında depolanan bağlantı ayarlarını kullanan

 • Microsoft BizTalk Server 2004 veya BizTalk Server 2006 üzerindeki Çalışanlara İlişkin İş Akışı Hizmetleri'nde veri sorgulayan ve buna veri gönderen

Kullandığınız bağlantı türü, formla ilgili amaçlarınıza ve formu bağlamak istediğiniz dış veri kaynağının türüne bağlıdır.

Sorgulama veri bağlantıları

Sorgu veri bağlantısı bir dış veri kaynağından verileri alır ve bu verileri formun ana veya ikincil veri kaynağındaki alanları depolar. Daha sonra o alanlara formda bu verileri görüntülemenin bağlama denetimleri kaldırabilirsiniz. Sorgu veri bağlantısı aşağıdaki şekillerde oluşturabilirsiniz:

 • Bir veri tabanını, Web hizmetini veya bir bağlantı kitaplığında depolanan ayarları temel alan bir form şablonu tasarlayın. Böylece, dış veri kaynağının yapısı formun ana veri kaynağını tanımlar.

 • Bir veritabanını, Web hizmetini, SharePoint listesini veya kitaplığını veya XML dosyasını sorgulayan bir ikincil veri bağlantısı ekleyerek varolan bir form şablonunu değiştirin.

Bir veritabanını, Web hizmetini veya bir veritabanı kitaplığındaki ayarları temel alan yeni bir form şablonu tasarladığınızda, bu şablonu temel alan formlar için ana veri bağlantısı haline gelen bir sorgulama veri bağlantısı oluşturursunuz. Form şablonu için yalnızca bir sorgulama veri bağlantısını ana veri bağlantısı olarak tanımlayabilirsiniz. Ek veri kaynaklarından veri sorgulamanız gerekiyorsa, söz konusu veri kaynaklarından veri sorgulayan ikincil veri bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bu makalenin ilerisinde ikincil veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Form şablonunuza veri sorgulayan bir ikincil veri kaynağı eklediğinizde, InfoPath'in veri bağlantısını kullanıcı formu her açtığında mı kullanacağını yoksa kullanıcının formu doldururken bir seçenek listesini görüntülemek amacıyla bir düğmeyi tıklatması gibi belirli olaylar gerçekleştikten sonra mı kullanacağını belirtebilirsiniz. Veri bağlantısını belirli olaylar gerçekleştiğinde kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Formdaki verileri yenileyen bir düğme denetimi ekleyin.

 • Veri bağlantısını form üzerinde bir koşul oluştuğunda kullanmak için bir kural ekleyin.

 • Belirli olaylar için özel kod yazın.

Gönderme veri bağlantıları

Kullanıcılar bir formu gönderdiğinde, formdaki veriler bir gönderme veri bağlantısı üzerinden bir dış veri kaynağına gönderilir. Söz konusu form şablonunu, kullanıcıların aşağıdaki türlerdeki dış veri kaynaklarına veri göndermesine olanak verecek şekilde yapılandırabilirsiniz:

 • Microsoft Office Access veritabanı

 • Microsoft SQL Server veritabanı

 • Web hizmeti

Aşağıdaki yollarla veri gönderen ikincil veri bağlantıları da ekleyebilirsiniz:

 • Form verilerini Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki belge kitaplığına gönderen.

 • Form verilerini e-posta iletisi içinde gönderen.

 • Form verilerini bir Web sunucusundaki uygulamaya gönderen.

Gönderme veri bağlantısını aşağıdaki yollarla oluşturursunuz:

 • Bir veri tabanını, Web hizmetini veya Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sunucu üzerindeki bağlantı kitaplığında depolanan ayarları temel alan yeni bir form şablonu tasarlayın. Böylece, dış veri kaynağının yapısı formun ana veri kaynağını tanımlar.

 • Bir ikincil veri bağlantısı ekleyerek varolan bir şablonunu değiştirin ve sonra form şablonunu kullanıcıların formlarını bu ikincil veri kaynağı üzerinden göndermelerine izin verecek şekilde yapılandırın.

  İpucu: Bir Office Access veya SQL Server veritabanını temel alan bir form şablonu oluşturduğunuzda, veritabanı belirli gereksinimleri sağlıyorsa InfoPath otomatik olarak bir göndereme veri bağlantısı yapılandırır. Bu gereksinimlerle ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz. Kullanıcıların tamamladıkları formları başka bir türde gönderme veri bağlantısı kullanarak göndermelerini istiyorsanız, Gönderme özelliğini devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.

Çoğu durumda, siz bir yapılandıracak ana form şablonunuz için bir eylem gönderirken veri bağlantısı gönderme. Bununla birlikte, böylece kullanıcılarınız kuralları veya özel kod kullanarak birden çok konumlara tamamlanmış formlarına gönderebilirsiniz form şablonunuzu tasarlayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcılarınız formlarına tamamlanmış bir Web hizmetinden yanı sıra e-posta iletisi göndermek izin vermek için form şablonunuzu yapılandırabilirsiniz. Genellikle, tüm veriler formunda göndermek için form şablonunu yapılandırın. Bununla birlikte, form verilerini gönderme için özel kod kullanın veya bir Web hizmeti veri göndermek form izin vermek için form şablonunu yapılandırmakta olduğunuz, formun verilerinin bir kısmını gönderebilirsiniz.

Sorgulama ve gönderme veri bağlantıları

Bir veritabanını veya Web hizmetini temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, veritabanından veya Web hizmetinden veri alabilen ve bunlara veri gönderebilen bir veri bağlantısı oluşturabilirsiniz. Bir veritabanını temel alan bir form şablonu tasarlıyorsanız, veri bağlantısı veri alabilir ve gönderebilir. Ancak, bu form şablonunu temel alan formların veritabanına veri gönderebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlamıyor olmalısınız.

 • Ana veri bağlantısındaki tüm tablolar bir birincil anahtar, benzersiz kısıtlama veya benzersiz dizin içermelidir.

 • Sorgudaki tüm tablolar basit, hiyerarşik bir ilişkiye sahip olmalıdır.

 • Formun ana veri kaynağındaki hiçbir veri alanı büyük ikili veri biçimini depolayamaz.

Bu makalenin devamındaki dikkat edilecek noktalar dış veri kaynaklarına bağlanmak için bu gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir Web hizmetinden veri alabilen veya hizmete veri gönderebilen veri bağlantısı, bir sorgulama veri bağlantısı ile bir gönderme veri bağlantısının tek bir veri bağlantısı olarak birleştirilmiş hali gibidir.

Sayfanın Başı

Ana veri bağlantısıyla çalışma

Ana veri bağlantısı formun ana veri kaynağına bağlantı kurar. Bir XML Şeması formun ana veri kaynağında verilerin depolanacağı yapıyı tanımlar. Veri Kaynağı görev bölmesini kullanarak veri kaynağını tasarlayabilirsiniz veya siz form şablonunuza denetim ekledikçe InfoPath veri kaynağını otomatik olarak oluşturabilir. Form şablonunu bir dış veri kaynağını temel alarak tasarlayabilirsiniz ve bu da ana veri kaynağının yapısını tanımlar. Form şablonunun yalnızca bir ana veri bağlantısı olabilir.

Ana veri bağlantısı bir dış veri kaynağına bağlanıyorsa, ana veri bağlantısını nasıl kullanacağınız bağlandığı veri kaynağının türüne bağlıdır.

Veritabanı    Bir veritabanını temel alan bir form şablonu tasarlama, InfoPath isteğe bağlı olarak bu veritabanına verileri sorgulayan ve ana veri bağlantısı oluşturur. Formu InfoPath kullanarak doldurulur ve veritabanı dış veri kaynaklarına bağlanma hakkında önemli noktalar bölümünde listelenen gereksinimlerini karşılayan, InfoPath otomatik olarak veri gönderme bağlantısı oluşturur ve form yapılandırır Kullanıcıların formlarını göndermesini sağlamak için şablon. InfoPath formu tarayıcıyı kullanarak doldurulur varsa, veritabanına veri gönderme bağlantısı oluşturmaz. Tarayıcı uyumlu form şablonunda bir veritabanı için veri gönderme veri bağlantıları desteklenmez.

İpucu: Form bir tarayıcı kullanılarak doldurulacaksa ve veritabanına veri göndermek istiyorsanız, bunu formu verileri veritabanına gönderen bir Web hizmetine bağlayarak yapabilirsiniz.

Web hizmeti    Bir Web hizmetini temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, hem veri sorgulayan hem de veri gönderen, yalnızca veri sorgulayan veya yalnızca veri gönderen bir ana veritabanı bağlantısı oluşturabilirsiniz. Veri göndermeyi seçerseniz, InfoPath otomatik olarak form şablonunu kullanıcıların formlarını göndermesine izin verecek şekilde yapılandırır. Form verilerinin bir kısmının mı yoksa tümünün gönderileceğini seçebilirsiniz. Verilerin yalnızca bir kısmı gönderilirse, Web hizmetinin gereksinimlerine bağlı olarak belirli bir grup hangi alanların gönderilecek verileri içerdiğini belirtebilirsiniz.

Bir veritabanını veya web hizmetini temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, InfoPath söz konusu veritabanında veya Web hizmetinde verilerin depolanış şekline karşılık gelen sorgu alanları, veri alanları ve grupları olan bir ana veri kaynağı oluşturur. Sorgu alanı, sorgulama veri bağlantısı kullanılarak veritabanından veri almak için bir sorguda kullanılan değeri içerir. Sorgunun sonuçları, kullanıcı formu açtığında düzenlenebilen veri alanlarına yerleştirilir. Kullanıcı formu gönderdiğinde, veri alanlarındaki veriler gönderme veri bağlantısı kullanılarak gönderilir. Ana veri kaynağındaki alanların ve grupların dış veri kaynağında verilerin depolanma şekliyle eşleşmesi gerektiğinden bu alanları ve grupları değiştiremezsiniz. Ancak, ana veri kaynağındaki kök alana alan veya grup ekleyebilirsiniz.

Kullanıcıların veri alanlarındaki verileri görüntülemesini, düzenlemesini veya göndermesini sağlamak için, formdaki alanlara metin kutusu ve onay kutusu gibi denetimler bağlayabilirsiniz. Kullanıcıların seçebileceği ek değerler sorgulamak ve göstermek isterseniz, sorgu alanlarına liste kutusu gibi bir denetim bağlayabilirsiniz. Kullanıcıların bir listeden değer seçmesini isterseniz, bir veri alanına liste kutusu gibi denetim bağlayabilirsiniz ve denetimin özelliklerini ikincil bir veri kaynağındaki veya ana veri kaynağında bulunan bir yineleme alanındaki değerleri görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İkincil veri bağlantılarıyla çalışma

İkincil veri bağlantısı formu bir dış veri kaynağına bağlar. İkincil veri bağlantıları, ana veri bağlantısındaki dış veri kaynağı dışında bir dış veri kaynağından veri sorgulamanız veya bu veri kaynağına veri göndermeniz gerektiğinde ya da kullanıcıların birden çok dış veri kaynağına veri göndermesini istediğinizde kullanışlıdır. İstediğiniz kadar ikincil veri bağlantısı oluşturabilirsiniz.

İkincil veri kaynağı aşağıdaki türlerdeki dış veri kaynaklarında veri sorgulayabilir ve bunlara veri gönderebilir:

 • Office Access veritabanı

 • SQL Server Veritabanı:

 • Web hizmeti

 • Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki belge kitaplığı veya liste

 • XML dosyası

İkincil veri bağlantısı kullanarak, kullanıcıların form verilerini bir Web sunucusundaki uygulamaya, Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki bir belge kitaplığını veya e-posta iletisiyle göndermesini sağlayabilirsiniz.

Veri sorgulayan bir ikincil veri bağlantısı oluşturursanız, varsayılan olarak form açıldığında bu veri kaynağını kullanır. Bu veri bağlantısını aşağıdaki yollarla form şablonunu yapılandırarak da kullanabilirsiniz:

 • Form şablonuna kullanıcının sorguyu göndermek için tıklatabileceği bir yenileme düğmesi ekleyerek.

 • Bu veri bağlantısını kullanarak veri kaynağını sorgulamak için form şablonuna bir kural ekleyerek.

 • Form şablonuna sorguyu gönderen özel kod ekleyerek.

Bir forma ikincil veri bağlantısı eklediğinizde, InfoPath otomatik olarak verilerin dış veri kaynağında depolanma şekliyle eşleşen veri alanları ve grupları olan bir ikincil veri kaynağı oluşturur. Bu, verilerin bütünlüğünden emin olmayı sağlar. İkincil veri kaynağındaki alanları ve grupları değiştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Verileri çevrimdışı kullanım için depolama

Bir dış veri kaynağından veri sorgulayan bir ikinci veri bağlantısı eklediğinizde, bağlantıyı sorgunun sonuçlarını kullanıcının bilgisayarında depolayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu, kullanıcıların bilgisayarları ağa bağlı olmadığında formu doldurabilmesini sağlar. Buna çevrimdışı çalışma denir.

İkincil veri kaynağını bu şekilde yapılandırırsanız, kullanıcının bilgisayarı ağa bağlı olduğunda sorgu dış veri kaynağına gönderilir. Sonra, sorgu sonuçları formun ikincil veri kaynağında depolanır ve kullanıcı formu doldururken formda görünür. Kullanıcı her yeni sorgulama gerçekleştirdiğinde veriler önbelleğe alınır, böylece veriler olabildiğince güncel tutulur.

InfoPath, depolanan verilerin belirli bir sorgu için uygun olup olmadığını denetlerken sorgu parametrelerini dikkate alır. Veri bağlantısını oluşturduğunuzda, veri kaynağının kullanılamaması durumunda formda varsayılan bir depolanmış veri kümesi görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz. Sorgudan döndürülen verilerin tüm kullanıcılar için uygun mu olduğunu yoksa formun her kullanıcı için özel veri mi görüntüleyeceğini değerlendirmelisiniz. Örneğin, sorgudan döndürülen veriler kullanıcının kimliğini veya rolünü temel alıyorsa, sorgu sonuçlarını kullanmak yerine tasarım sırasında yapılandırılan bir varsayılan veri kümesi kullanmak söz konusu kullanıcıya yanlış veri görüntülenmesine neden olabilir.

Sayfanın Başı

Dış veri kaynaklarına bağlanırken göz önüne alınması gerekenler

InfoPath, aşağıdaki türlerdeki dış veri kaynaklarına veri bağlantısı kurulmasını destekler:

 • Office Access veritabanı

 • SQL Server Veritabanı:

 • Web hizmeti

 • Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki belge kitaplığı veya liste

 • XML dosyası

Aşağıdaki bölümlerde bu dış veri kaynaklarının her biri için bağlantı bilgileri ve dikkat edilmesi gerekenler sağlanmıştır.

Microsoft Office Access veya SQL Server veritabanı

InfoPath, Access veritabanlarına ve SQL Server veritabanlarına yapılan veri bağlantılarını destekler. Başka türde bir veritabanına bağlanmak için, söz konusu veritabanıyla çalışan bir Web hizmeti kullanabilirsiniz.

Form, bir veritabanından ana veya ikincil veri bağlantısı üzerinden veri sorgulayabilir ve bağlantı için istediğiniz sayıda veritabanı tablosu seçebilirsiniz. Seçiğiniz ilk tablo birincil tablodur. Ardından seçtiğiniz tüm tablolar birincil tabloyla ilişkili bir alan içermelidir. InfoPath bu ilişkiyi iki tablodaki alan adlarını eşleştirerek oluşturmayı dener. Bu ilişkiyi kullanmayı seçebilir veya veri bağlantısını oluşturduğunuzda kendi tablo ilişkinizi ekleyebilirsiniz.

Formun temel aldığı form şablonu ve veritabanı aşağıdaki gereksinimleri karşılıyorsa, form ana veri bağlantısı üzerinden bir veritabanına veri gönderebilir:

 • Form şablonu olan bir tarayıcı uyumlu form şablonu    Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken InfoPath veri gönderme bağlantısı ana veri bağlantısında oluşturmaz. Kullanıcıların tarayıcı uyumlu form şablonu temel alan bir form verileri göndermelerine izin vermek için veritabanı ile çalışan bir Web hizmetini kullanın.

 • Her iki adet ana veri kaynağındaki ilgili tabloları sol tabloda birincil anahtar içerir    İlişkileri her ilişkili tablo çifti için en az biri sol tablodan birincil anahtar eklemeniz gerekir.

 • Form deposunun büyük ikili veri türü ana veri kaynağındaki verileri alanların hiçbiri    Büyük ikili veri türü, resimler, resimler, OLE nesneleri, dosya ekleri, Office Access Not veri türü veya SQL metin veri türü gibi depolanabilir alanları sorgu içeriyorsa, InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakır.

Form şablonu ve veritabanı tüm gereksinimleri karşılıyorsa, InfoPath gönderme veri bağlantısını oluşturur ve form şablonunu kullanıcıların formlarını göndermesine izin verecek şekilde yapılandırır. Kullanıcıların verilerini farklı bir veri bağlantısı üzerinden göndermesini istiyorsanız, ana veri bağlantısındaki gönderme veri bağlantısını devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir veritabanını temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, InfoPath verilerin veritabanında depolanma şekliyle eşleşen sorgu alanları ve veri alanları içeren bir ana veri bağlantısı oluşturur. InfoPath ayrıca form şablonunun varsayılan görünümüne Sorgu Çalıştır ve Yeni Kayıt düğmelerini ekler. Kullanıcı Sorgu Çalıştır düğmesini tıklattığında, InfoPath sorgu alanındaki veriyle veritabanına bir sorgu gönderir. Yeni Kayıt düğmesi o anda formda bulunan tüm verileri sıfırlar ve veri alanlarına bağlı denetimleri veri ilgili alanının varsayılan değerine ayarlar. Kullanıcı veritabanına veri gönderdiğinde, veri alanlarındaki verilerde yapılan tüm değişiklikler veritabanında karşılık gelen kayıtları değiştirir. Kullanıcı bir veri alanından veri silerde, karşılık gelen kayıt veritabanından silinir. Son olarak, veri alanlarına eklenen veriler karşılık gelen alanları güncelleştirir veya karşılık gelen kayıtları veritabanına ekler.

Bir formu bir veritabanına bağlarsanız ve form için ana veri bağlantısı zaten oluşturulmuşsa, veritabanını sorgulayan bir ikincil veri bağlantısı ekleyebilirsiniz. İkincil veri bağlantısı eklediğinizde, InfoPath veritabanı tablolarındaki alanlarla eşleşen sorgu alanlarına, veri alanlarına ve gruplara sahip bir ikincil veri kaynağı oluşturur. Ana veri bağlantısı için yaptığınız gibi, birden fazla veritabanı seçebilir ve tablo ilişkileri oluşturabilirsiniz.

Veri sorgulayan bir ikincil veri bağlantısı oluşturduğunuzda, bağlantıyı kullanıcı formu her açtığında bir sorgu gönderecek şekilde yapılandırabilir veya sorguyu göndermek için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Kullanıcıların veri bağlantısından verileri yenilemek için tıklatabileceği bir düğme ekleme.

 • Veri bağlantısını kullanarak sorguyu gönderen bir kural oluşturma.

 • Çalıştırıldığında sorguyu gönderen özel kod yazma.

Web hizmeti

Bir form, ana ya da ikincil veri bağlantısı üzerinden bir Web hizmetinden veri sorgulayabilir veya hizmete veri gönderebilir. Web hizmetlerine bağlanırken InfoPath aşağıdaki standartlara uyar:

 • Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP)    SOAP, WEB hizmetiyle iletişim için kullanılan XML iletilerini tanımlayan iletişim protokolüdür.

 • Web Hizmetleri Tanımlama Dili (WSDL)    WSDL, Web hizmetinin konumunu, iletişim protokollerini ve arabirimlerini tanımlamak için kullanılan XML Şeması standardıdır. InfoPath yalnızca bire bir belge stili Web hizmetlerini kullanabilir.

 • Evrensel Açıklama Bulma ve Tümleştirme (UDDI)    UDDI, bir işletme tarafından sunulan Web hizmetlerini tanımlayan dizin hizmetidir.

Bir Web hizmetini temel alan yeni bir form şablonu tasarladığınızda, InfoPath Web hizmetine yönelik bir ana veri bağlantısı oluşturur ve sonra Web hizmetinin XML Şemasıyla eşleşen sorgu alanlarını, veri alanlarını ve grupları içeren bir ana veri kaynağı oluşturur.

Form şablonunu Web hizmetindeki başka işlemi kullanacak şekilde yapılandırırsanız veya tamamen farklı bir Web hizmeti kullanmak istiyorsanız, form şablonuna ikincil veri bağlantıları ekleyebilirsiniz. Veri sorgulan bir ikincil veri bağlantısı eklediğinizde, InfoPath Web hizmetinin şemasıyla eşleşen alanları ve grupları içeren bir ikincil veri kaynağı oluşturur. Veri gönderen bir ikincil veri bağlantısı eklerseniz, bağlantıyı Web hizmetindeki parametrelere bağlı olarak formdaki verilerin tümünü veya yalnızca bir kısmını gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bir Web hizmetine yönelik ana ya da ikincil veri bağlantısı oluşturduğunuzda, bağlantının yalnızca veri mi sorgulayacağını, yalnızca veri mi göndereceğini yoksa hem veri sorgulayıp hem de göndereceğini mi belirtebilirsiniz. Bağlantı veri sorgulayacaksa, InfoPath form şablonuna Sorgu Çalıştır düğmesini ekler. Kullanıcı Sorgu Çalıştır düğmesini tıklattığında, InfoPath sorgu alanlarındaki verilerle Web hizmetine bir sorgu gönderir. Bağlantı veri gönderecekse, InfoPath form için Gönder özelliğini etkinleştirir. Bir veri gönderme bağlantısı yapılandırdığınızda, InfoPath Web hizmetinin hangi verileri istediğini belirler. Bu bilgileri temel alarak, form şablonundaki hangi alanların verilerini Web hizmetine göndereceğini belirtebilirsiniz.

SharePoint sitesindeki bir belge kitaplığı veya liste

Bir form, Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu üzerindeki bir belge kitaplığına veya listeye yönelik bir ikincil veri bağlantısı üzerinden veri sorgulayabilir. Form ayrıca bir sunucu üzerindeki belge kitaplığına veri gönderebilir. Ana veri bağlantısı üzerinden bir kitaplığa veya listeye bağlanamazsınız.

Bir belge kitaplığından veya listeden veri sorgulan bir ikincil veri bağlantısı oluşturursanız, InfoPath form için belge kitaplığındaki veya listedeki sütunlarla eşleşen bir ikincil veri kaynağı oluşturur

Belge kitaplığı veri gönderen bir ikincil veri bağlantısı oluşturma ve bu gönderme veri bağlantısı gönderme ana form şablonu için eylem olmasını istiyorsanız, form şablonu için Gönder özelliğini etkinleştirmek ve veri ile ilişkilendirmeniz gerekir Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda (Araçlar menüsü, Gönderme Seçenekleri komutu) kullanarak bağlantı. Varsayılan olarak, tüm veriler formunda gönderildi veri gönderme bağlantısı. Verilerin yalnızca bir bölümünü göndermek istiyorsanız, form şablonu için özel kod yazarak bunu yapabilirsiniz.

XML dosyası

Bir form bir XML dosyasına yönelik ikincil veri bağlantısı üzerinden veri sorgulayabilir. Örneğin, bir Microsoft Office Excel çalışma sayfasını XML dosyası olarak kaydedebilir ve sonra bir ikincil veri bağlantısı kullanarak bu dosyadaki verileri sorgulayıp formda görüntüleyebilirsiniz. İkincil veri bağlantısını, bir Web sunucusu üzerindeki XML döndüren bir uygulamadan (örneğin, Microsoft ASP.NET uygulaması), bir Ortak Ağ Geçidi (CGI) kodundan veya Internet Sunucusu Uygulama Programlama Arabirimi (ISAPI) kullanan bir uygulamadan veri almak için de XML dosyasından veri sorgulamak için kullanabilirsiniz.

Web sunucusu üzerindeki uygulama

ASP.NET uygulaması, bir CGI komut dosyası veya ISAPI kullanan bir uygulama gibi bir Web sunucusuna bir uygulamaya veri gönderen bir ikincil veri bağlantısı oluşturabilirsiniz. Bir Web sunucusuna bir uygulamaya veri göndermek için kullanıcıların kendi form verilerini gönderme ve Web sunucusu (HTTP) seçerek içinde Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda (veri bağlantısı için Gönder seçeneklerini yapılandırma izin vermek için form şablonunu yapılandırma Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri komutu).

Not: Bir formda bir Web sunucusundaki uygulamaya veri gönderen yalnızca bir veri bağlantısı olabilir. Form şablonunu, formların bir Web sunucusundaki uygulamaya veri göndermek için kural kullanmasına izin verecek şekilde yapılandıramazsınız.

Veri bağlantısı kitaplığındaki bağlantı ayarları

Birkaç form aynı veya benzer veri bağlantıları kullanıyorsa, her bir veri bağlantısının ayarlarını Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sunucu üzerindeki bir veri bağlantısı kitaplığında bulunan bir veri bağlantısı dosyasında depolamayı düşünün. Veri bağlantısı dosyası, tek bir dış veri kaynağının bağlantı bilgilerini içeren ve .xml veya .udcx dosya adı uzantısına sahip bir XML dosyasıdır. Kullanıcı bir veri bağlantısı dosyasına bağlanan bir formu açtığında, InfoPath dış veri kaynağına bağlanmak için bu dosyadaki ayarları kullanır. Veri bağlantısı dosyaları kullanmanın avantajları:

 • Birden fazla form aynı veri bağlantısı dosyasını kullanabilir, böylece her form için aynı veri bağlantısını sıfırdan oluşturmak gerekmez.

 • Bir dış veri kaynağının konumu veya bağlantı ayarları değişirse, ilgili tüm form şablonlarını değil yalnızca veri bağlantısı dosyasını güncelleştirmeniz gerekir.

 • Veri bağlantısı dosyası, kullanıcı bir formu tarayıcı kullanarak doldurduğunda sunucu tarafından kullanılabilecek alternatif kimlik doğrulama bilgileri içerebilir.

 • Tam güven güvenlik düzeyi olmadan bir tarayıcı kullanılarak doldurulan formlar, formdaki tüm veri bağlantıları veri bağlantısı dosyaları kullanıyorsa başka bir etki alanındaki bir bilgisayara bağlanabilir.

Formu bir veri bağlantısı dosyasına bağlamak için, dosyanın Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sunucu üzerindeki bir veri bağlantısı kitaplığında depolanması ve Evrensel Veri Bağlantısı (UDC) sürüm 2.0 dosya biçimini kullanması gerekir.

Not: UDC 2.0 dosya biçimi, Microsoft Office FrontPage tarafından kullanılan sürüm 1.0 biçiminin üst kümesidir. InfoPath sürüm 1.0 biçimindeki bir veri bağlantısı dosyasını kullanamaz. Veri bağlantısı kitaplıkları ve veri bağlantısı dosyalarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×