Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office Publisher, Visio veya Word'e veri alma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veri, her programı kullanabilirsiniz, Microsoft Office Publisher, Visio veya Word'e programınızı dışında bir dünya yoktur. Ancak verileri içeri aktarma ve nasıl bunu güvenli mi? Bunu tüm sağ bağlantılar olmaktır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Office veri bağlantılarına genel bakış

Veri erişimi daha güvenli olmasını

Oluşturma veya bir Office veri bağlantısı dosyası Excel kullanarak düzenleme

Office Publisher: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış veri içeri aktarma

Office Visio: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış veri içeri aktarma

Office Word: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış verileri içeri aktarma

Office veri bağlantılarına genel bakış

Aşağıdaki bölümlerde dış veri bağlantıları tartışmak çalışma ve diğer uygulamaların ve kullanıcıların bağlantı bilgileri paylaşmak nasıl.

Veri bağlantıları temellerini anlama

Bir metin dosyası, çalışma kitabını veya veritabanı gibi bir dış veri kaynağından verileri programınızda gelebilir. Bu dış veri kaynağına programınızı bulmak için oturum açma açıklanır ve dış veri kaynağına erişim bilgileri kümesidir bir veri bağlantısı üzerinden bağlanır.

Dış verilere bağlanma ana yararı budur: verileri art arda kopyalamadan, bu verileri düzenli aralıklarla çözümleyebilirsiniz. Art arda verileri kopyalama, zaman alıcı ve hataya olabilir bir işlemdir.

Bağlantı bilgilerini çalışma kitabınızda depolanır ve ayrıca bir bağlantı dosyası içinde gibi bir Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) veya bir veri kaynağı adını (DSN) dosyasında (.dsn) depolanabilir.

Programınıza dış veriler getirmek için verilere erişimi gerekir. Erişmek istediğiniz dış veri kaynağı yerel bilgisayarınızda değilse, parola, kullanıcı iznini veya diğer bağlantı bilgilerini için veritabanı yöneticisine başvurmanız gerekebilir. Veri kaynağı bir veritabanı ise, veritabanını özel kullanım modunda açık değil emin olun. Veri kaynağı bir metin dosyası veya çalışma kitabını, başka bir kullanıcının metin dosyası veya özel erişim için açık çalışma kitabı yok emin olun.

Birçok veri kaynakları, ayrıca bir ODBC sürücüsünü veya programınız, bağlantı dosyasını ve veri kaynağı arasında veri akışını koordine etmek için OLE DB sağlayıcısı gerektirir.

Aşağıdaki diyagramda, veri bağlantıları hakkında önemli noktalar özetlenmektedir.

Dış verilere bağlanma

1. vardır bağlanabileceğiniz veri kaynakları çeşitli: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel ve metin dosyaları.

2. Her veri kaynağının ilişkili bir ODBC sürücüsü veya OLE DB sağlayıcısı vardır.

3. Veri kaynağına erişmek ve oradan veri almak için gerek duyduğunuz bilgilerin tümü bir bağlantı dosyasında tanımlanır.

4. Bağlantı bilgileri, bağlantı dosyasından programınıza kopyalanır.

Bağlantı Paylaşımı

Bağlantı dosyaları tutarlı olarak bağlantılarını paylaşma, bağlantıları daha bulunabilir olmasını, güvenlik artırmaya yardımcı olmak ve veri kaynağı yönetimi kolaylaştıran için yararlıdır. Gibi bir ağ klasörüne veya nerede kullanıcılar dosyayı okuyabilir, ancak yalnızca kullanıcılara atanan Microsoft Office SharePoint Designer kitaplık dosyasını değiştirebilirsiniz bağlantı dosyaları paylaşmak için en iyi güvenli ve güvenilen bir konumda tutulacak yoludur.

Excel veya yeni veri kaynaklarına bağlanmak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office veri bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) oluşturabilirsiniz. .Odc dosyasından özel HTML ve XML etiketleri bağlantı bilgilerini depolamak için kullanır. Kolayca görüntüleyebilir veya Excel'de dosyasının içeriğini düzenleyebilirsiniz.

Bağlantı dosyaları, bunları bir dış veri kaynağına aynı erişim vermek için diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Diğer kullanıcıların bağlantı dosyasını açmak için bir veri kaynağını ayarlayın zorunda değildir, ancak ODBC sürücüsü veya kendi bilgisayarlarında dış verilere erişmek için gerekli OLE DB sağlayıcısı yüklemeniz gerekebilir.

Microsoft veri erişimi bileşenleri anlama

Microsoft Windows Server 2003 ve Microsoft Windows XP SP2 ve sonraki sürümlerinde Microsoft Data Access bileşenleri (MDAC) 2,8. MDAC ile bağlanmak ve çok çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarından verileri kullanın. Açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücüleri veya OLE DB sağlayıcılarını kullanarak birçok farklı veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Olmalı yerleşik ve Microsoft tarafından sevk veya çeşitli üçüncü taraflarca geliştirilmiştir. Microsoft Office yüklediğinizde, ek ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcısı bilgisayarınıza eklenir.

Bilgisayarınızda yüklü OLE DB sağlayıcısı tam listesini görmek için bir veri bağlantısı dosyası'ndan Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek ve ardından Sağlayıcı sekmesini tıklatın.

Bilgisayarınızda yüklü bir ODBC sağlayıcıları tam listesini görmek için ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve sonra sürücüleri sekmesini tıklatın.

ODBC ve OLE DB tabanları dahil olmak üzere Microsoft veri kaynakları dışında kaynaklardan bilgi almak için ODBC sürücüleri ve diğer üreticileri OLE DB sağlayıcılarından kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücüleri veya OLE DB Sağlayıcısı yükleme hakkında bilgi için veritabanı için belgeleri denetleyin veya veritabanı satıcınızla bağlantı kurun.

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için kullanma

Aşağıdaki bölümlerde açık veritabanı bağlantısı (ODBC) daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

ODBC mimarisi

ODBC mimarisinde, (örneğin, programınızı) bir uygulama için ODBC sürücüsü (örneğin, Microsoft SQL Server veritabanı) veri kaynağına bağlanmak için (örneğin, Microsoft SQL ODBC sürücüsü) belirli bir ODBC sürücüsünü sırayla kullanır Yöneticisi ' ni bağlanır.

Bağlantı bilgileri tanımlama

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Uygun ODBC sürücüsünü veri kaynağının bulunduğu bilgisayarda yüklü olduğundan emin olun.

 2. Microsoft Windows kayıt ya da .dsn dosyası bağlantı bilgilerini depolamak için ya da ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi ' ni kullanarak veya bağlantı geçirmek için Microsoft Visual Basic kodunda bağlantı dizesini kullanarak bir veri kaynağı adını (DSN) tanımlama bilgileri doğrudan için ODBC Sürücüsü Yöneticisi.

  Bir veri kaynağını tanımlamak için Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

  Farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için her iletişim kutusundaki Yardım düğmesini tıklatın.

Makine veri kaynakları

Makine veri kaynağı bağlantı bilgilerini kullanıcı tanımlı bir ada sahip belirli bir bilgisayarda Windows kayıt defterinde depolanır. Makine veri kaynakları, yalnızca üzerinde tanımlanan bilgisayarda kullanabilirsiniz. İki tür makine veri kaynakları vardır — kullanıcı ve sistem. Kullanıcı veri kaynaklarını yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve yalnızca bu kullanıcı tarafından görülebilir. Sistem veri kaynakları bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve bilgisayardaki tüm kullanıcılar için görünür durumdadır. Ek güvenlik sağlamak için yardımcı olan oturum açan kullanıcılar makine veri kaynağı görüntüleyebilir ve makine veri kaynağı uzak bir kullanıcı tarafından başka bir bilgisayara kopyalanamaz emin olmak istediğiniz zaman bir makine veri kaynağı kullanışlıdır.

Dosya veri kaynakları

Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da adlandırılır), Windows kayıt defterinde değil, metin dosyasına bağlantı bilgilerini depolamak ve makine veri kaynaklarından kullanmak için genellikle daha esnek. Örneğin, böylece uygulamanız için kullandığı tüm bilgisayarların tutarlı ve doğru bağlantı bilgileri sayfasında güvenebilirsiniz doğru ODBC sürücüsü olan herhangi bir bilgisayara dosya veri kaynağı kopyalayabilirsiniz. Veya tek bir sunucuda dosya veri kaynağı getirin, bu ağdaki birçok bilgisayarlar arasında paylaşın ve kolayca bağlantı bilgilerini tek bir yerde tutmak.

Dosya veri kaynağı paylaşılmayan olabilir. Bir paylaşılmayan dosya veri kaynağı tek bir bilgisayarda bulunan ve makine veri kaynağına işaret eder. Dosya veri kaynaklarından varolan makine veri kaynaklarına erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynakları kullanabilirsiniz.

OLE DB veri kaynaklarına bağlanmak için kullanma

Aşağıdaki bölümlerde, nesne bağlama ve katıştırma veritabanı (OLE DB) daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

OLE DB mimarisi

OLE DB mimarisinde verilere erişen uygulama veri tüketici (örneğin, Publisher) adı verilir ve verilere yerel erişim sağlayan program (Microsoft OLE DB sağlayıcısı SQL Server için gibi) bir veritabanı sağlayıcı adı verilir.

Bağlantı bilgileri tanımlama

Veri kaynağı OLE DB sağlayıcısını kullanarak veri kaynağına erişmek için bir veri tüketici kullanan bağlantı bilgilerini bir evrensel veri bağlantısı dosyası (.udl) içerir. Aşağıdakilerden birini yaparak bağlantı bilgilerini oluşturabilirsiniz:

 • Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunda bir veri bağlantısı için OLE DB sağlayıcısı tanımlamak için kullanın.

 • .Udl dosya türü ile boş metin dosyası oluşturun ve sonra Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunu görüntüler dosyayı düzenleyin.

Sayfanın Başı

Veri erişimi daha güvenli olmasını

Bir dış veri kaynağına bağlanma veya verileri yenilediğinizde olası güvenlik konuları göz önünde bulundurmanız ve bu güvenlik sorunlarıyla yapabileceklerinizi öğrenmek için önemlidir. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için en iyi yöntemleri ve aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Veri bağlantıları güvenilen bir konumda depolama

Veri bağlantı dosyası genellikle bir veri kaynağı için bir veya daha fazla sorguları içerir. Bu dosya değiştirerek, kötü amaçlı eyleme sahip bir kullanıcı gizli bilgilere erişebilir ve diğer kullanıcılara dağıtmak veya diğer zararlı eylemler gerçekleştirmek için bir sorgu tasarlayabilirsiniz. Bu nedenle, aşağıdaki emin olmak önemlidir:

 • Bağlantı dosyası güvenilir bir kişi tarafından yazılmıştır.

 • Güvenli bağlantı dosyasını ve onun güvenilen bir konumdan gelir.

Güvenliğini artırmaya yardımcı olması için dış veri bağlantılarını bilgisayarınızda kullanılamıyor olabilir. Çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için Güven Merkezi çubuğunu kullanarak veya çalışma kitabını güvenilen bir konuma yerleştirerek veri bağlantılarını etkinleştirmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz: kaldırma veya değiştirme dosyalarınız için güvenilen konum oluşturma, ekleme, kaldırma veya güvenilir bir yayımcıyı görüntülemeve Güven Merkezi'nde güvenlik ayarlarımı görüntüleme.

Kimlik bilgileri güvenli bir şekilde kullanma

Genellikle bir dış veri kaynağına erişim kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılan kimlik bilgileri (örneğin, bir kullanıcı adınız ve parolanız) gereklidir. Bu kimlik bilgileri için güvenli bir biçimde sağlandığını ve, istemeden başkalarına bu kimlik bilgilerini ortaya değil olduğundan emin olun.

Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolalar en az 8 karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakter içeren parolalar kullanılması önerilir.

Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı geri getiremez. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

Oturum açma bilgileri veri kaynaklarına bağlanma kaydederken kaçının. Çalışma kitabını ve bağlantı dosyası düz metin olarak bu bilgileri depolanabilir ve kötü amaçlı bir kullanıcı veri kaynağının güvenliğini riske için bilgilere erişebilir.

Mümkünse, Windows (da güvenilen bir bağlantı adlandırılır), Windows kullanıcı hesabı SQL Server'a bağlanmak için kullandığı kimlik doğrulama kullanın. Bir kullanıcı bir Windows kullanıcı hesabı ile bağlandığında, SQL Server bilgi Windows işletim sisteminde hesap adını ve parolayı doğrulamak için kullanır. Windows kimlik doğrulamasını kullanmadan önce sunucu yöneticinizin bu kimlik doğrulama modunu kullanmak için SQL Server yapılandırmalısınız. Windows kimlik doğrulaması kullanılamıyorsa, kullanıcıların oturum açma bilgileri kaydetme kaçının. Kullanıcıların oturum açan her zaman oturum açma bilgilerini girmek daha güvenlidir.

Sayfanın Başı

Oluşturma veya bir Office veri bağlantısı dosyası Excel kullanarak düzenleme

Bir Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) farklı programlar arasında veya diğer kullanıcılarla paylaşmak isteyebilirsiniz. Oluşturmak veya bir .odc dosyası düzenlemek için Excel'i kullanabilirsiniz.

Excel'i kullanarak yeni bir ODC dosyası oluşturma

 1. Bilgisayarınızda My veri kaynakları klasörünü bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Her tür bağlantı dosyası oluşturmak için + Yeni veri Source.odc bağ dosyasını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Excel'de Aç ' ı tıklatın.

   Excel'i başlatır. Microsoft Office Excel'de güvenlik uyarısı iletisi görüntülenirse, Etkinleştir' i tıklatın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı'nın Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfası görüntülenir. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin.

  • SQL Server bağlantı dosyası oluşturmak için + Yeni SQL Server bağlantısı.odc dosyasını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Excel'de Aç ' ı tıklatın.

   Excel başlatıldığında ve veritabanı sunucusuna bağlan sayfasında veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

Excel'i kullanarak varolan ODC dosyasını düzenleme

 1. Bilgisayarınızda My veri kaynakları klasörünü veya güvenilen ağ klasörüne gibi .odc dosyasını içeren klasörü bulun.

 2. .Odc dosyasını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Excel'de Aç ' ı tıklatın.

 3. Microsoft Office Excel'de güvenlik uyarısı iletisi gösterilebilir. Veri kaynağına güveniyorsanız, Etkinleştir' i tıklatın.

  .odc dosyası tarafından alınan verilerin doğru bağlantınız olduğunu doğrulamak için yeni bir çalışma kitabının ilk çalışma sayfasında görüntülenir.

 4. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantılar'a tıklayın.

 5. Çalışma kitabı bağlantıları iletişim kutusunda, bağlantıyı seçin ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

 6. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Bağlantı dosyası bilgilerini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Excel Yardım sistemine bakın.

 7. Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra tanım sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantı dosyasını dışarı aktar'ıtıklatın.

 8. Dosyayı Kaydet iletişim kutusunda Kaydet'itıklatın.

 9. Bağlantı özellikleri ve Çalışma kitabı bağlantıları iletişim kutularını kapatın ve sonra yeni çalışma kitabını kaydetmeden Excel'den çıkın.

Sayfanın Başı

Office Publisher: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış veri içeri aktarma

Microsoft Office Publisher uygulamasında, adres mektup birleştirmeyi kullanarak dış verileri alın. Çok sayıda, çoğunlukla aynı olan belgeleri oluşturmak, ancak, ilk 100 müşterilerinize göndermekte olduğunuz bir duyurusunu gibi bazı benzersiz bilgileri eklemek için adres mektup birleştirmeyi kullanın. Da metin dosyaları, Excel çalışma sayfaları ve Access tabloları veya sorguları doğrudan bir bağlantı dosyası kullanmadan aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Adres mektup birleştirmeyi oluşturmakonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

OLE DB Sağlayıcısı'nı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) içeri aktarma basittir. Varsa, metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir .csv dosyası veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 5. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Bağlantılar sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna metin dosyasının bulunduğu klasöre tam yolunu girin.

  Klasör bulmanıza yardımcı olmak için kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 7. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 8. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 9. Tamam'ı tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 12. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 13. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 14. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 15. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex bol: ayırıcı olarak sekme karakteri belirtin

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma, en azından bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC Metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, Kullanıcı DSN kullanarak metin dosyasını içeri aktarın. Metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosya ise veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesinde, Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, Microsoft Metin sürücüsü (*.txt; *.csv)seçin ve sonra Son'utıklatın.

  ODBC metin ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri kaynağı adıyla ilişkilibir ad girin.

 5. Geçerli dizini kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç' i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, metin dosyasının Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 5. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, yeni oluşturduğunuz Kullanıcı DSN seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: sütun üstbilgisini belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 5. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Office 12.0 Access veritabanı altyapısı OLE DB sağlayıcısı' nı seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Bağlantılar sekmesinde, veri kaynağını kutusunda Excel çalışma kitabını tam yolunu ve dosya adını girin.

 7. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 8. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Çalışma kitabındaki verileri, sütun başlıkları varsa, Excel 8.0 girin; HDR = Yes.

  • Çalışma kitabındaki veriler, sütun başlıkları yoksa Excel 8.0 girin; HDR = Hayır.

 9. Tamam'ı tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 12. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda çalışma sayfasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 13. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 14. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 15. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 5. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, Excel dosyalarıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veritabanı adı kutusunda, çalışma kitabı Seç iletişim kutusunda Excel çalışma kitabını içeren klasörü girin, listeden çalışma kitabını seçin ve Tamam' ı tıklatın.

 7. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 8. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 9. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB Sağlayıcısı'nı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 5. Sağlayıcı sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Microsoft Access 2000 veya Microsoft Office Access 2003 veritabanını veritabanı ise, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin.

  • Veritabanı Microsoft Office Access 2007 veritabanı ise, Microsoft Office 12.0 Access veritabanı altyapısı OLE DB sağlayıcısıseçin.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. Bağlantılar sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, Access veritabanının tam yolunu ve dosya adını girin.

  Veritabanı bulmanıza yardımcı olmak için Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısı ' ı seçtiyseniz, kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 8. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 9. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 10. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, tablo veya sorguyu ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

  Not: Bağlantılı tablo, bu listede görünmez. Bağlantılı Tablo içeri aktarmak isterseniz, bağlantılı tabloyu sorguya içeri aktarma işlemini başlatmadan önce Access veritabanında oluşturun.

 11. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 12. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 5. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, MS Access veritabanınıseçin ve İleri' yi tıklatın.

  Veritabanı Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 6. Dizin Seç iletişim kutusunda, Access veritabanı Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz Access veritabanını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 7. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, tablo veya sorguyu ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 8. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 9. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Microsoft SQL Server' ı tıklatın.

 5. Veritabanı sunucusu Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Veritabanı sunucusu adı Sunucu adı kutusuna girin.

   Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

  • Oturum açma kimlik bilgilerialtında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Windows kimlik doğrulamasını kullanın'ıtıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan' ı tıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlev adı sütununun altındaki seçin ve İleri' yi tıklatın.

 8. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 9. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server veritabanından verileri içeri aktarma iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından veri aktarma.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, SQL Server' ı seçin ve sonra Son'utıklatın.

  SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adını girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının bir açıklama girin.

 6. Veritabanı sunucusu adı sunucusu kutusuna girin.

  Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Altında nasıl SQL Server doğrulama oturum açma kimlik orijinalliği?, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum açma Kimliğini kullanarak ile Windows NT kimlik doğrulaması' ı tıklatın.

  • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için ile SQL Server kimlik doğrulaması kullanarak oturum açma kimliği ve parola kullanıcı tarafından girilentıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı oturum açma Kimliğinizi ve parolanızı girin.

 9. Sonraki iki kez tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri kaynağını sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • İleti "sınamalar başarıyla tamamlandı!" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 12. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

SQL Server veritabanından veri aktarma

 1. Araçlar menüsünde, postalar ve kataloglarüzerine gelin ve Adres mektup birleştirme, E-posta birleştirmeveya Katalog birleştirme' yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres mektup birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • E-posta birleştirme Görev Bölmesi'nde, oluşturma veya alıcı listesine bağlanma.

  • Katalog birleştirme Görev Bölmesi'nde, Oluştur veya ürün listeye bağlama.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 5. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımlanan veri kaynağı adını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya işlevi ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Sayfanın Başı

Office Visio: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış veri içeri aktarma

Microsoft Office Visio içinde böylece doğrudan bir çizimde şekillere eklenebilir dış verileri içeri. Çizim bilgileri kapalı kalma istatistiklerini görüntüleyen bir ağ diyagramı veya ilerleme durumu çubukları ve proje görevleri özetlemek için metre görüntüleyen akış çizelgesi gibi görsel bir şekilde izlemek için kullanın. Aşağıdaki yönergeler, metin dosyaları ve SQL Server veri kaynakları içindir. Excel çalışma sayfaları, Access tabloları veya sorguları içeri aktarabilirsiniz ve bağlantı dosyası kullanmadan doğrudan bir dosyaya SharePoint listeleri. Daha fazla bilgi için bkz: Excel, SQL Server, SharePoint siteleri ve diğer dış kaynaklardan veri alma.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) içeri aktarma basittir. Varsa, metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir .csv dosyası veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağıtıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna metin dosyasının bulunduğu klasöre tam yolunu girin.

  Klasör bulmanıza yardımcı olmak için kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 7. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 11. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 12. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 13. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 15. Son'a tıklayın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 16. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanın ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son'utıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma, en azından bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC Metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, Kullanıcı DSN kullanarak metin dosyasını içeri aktarın. Metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosya ise veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesinde, Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, Microsoft Metin sürücüsü (*.txt; *.csv)seçin ve sonra Son'utıklatın.

  ODBC metin ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri kaynağı adıyla ilişkilibir ad girin.

 5. Geçerli dizini kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç' i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, metin dosyasının Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağıtıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, yeni oluşturduğunuz Kullanıcı DSN seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'a tıklayın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: sütun üstbilgisini belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, Microsoft SQL Server 2000 veya 2005 veritabanıseçeneğini tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veritabanı sunucusu Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Veritabanı sunucusu adı Sunucu adı kutusuna girin.

   Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

  • Oturum açma kimlik bilgilerialtında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Windows kimlik doğrulamasını kullanın'ıtıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan' ı tıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

 4. İleri'yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlev adı sütununun altındaki seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'a tıklayın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server veritabanından verileri içeri aktarma iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından veri aktarma.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, SQL Server' ı seçin ve sonra Son'utıklatın.

  SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adını girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının bir açıklama girin.

 6. Veritabanı sunucusu adı sunucusu kutusuna girin.

  Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Altında nasıl SQL Server doğrulama oturum açma kimlik orijinalliği?, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum açma Kimliğini kullanarak ile Windows NT kimlik doğrulaması' ı tıklatın.

  • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için ile SQL Server kimlik doğrulaması kullanarak oturum açma kimliği ve parola kullanıcı tarafından girilentıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı oturum açma Kimliğinizi ve parolanızı girin.

 9. Sonraki iki kez tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri kaynağını sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • İleti "sınamalar başarıyla tamamlandı!" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 12. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

SQL Server veritabanından veri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağıtıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımlanan veri kaynağı adını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya işlevi ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'a tıklayın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Sayfanın Başı

Office Word: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış verileri içeri aktarma

Microsoft Office Word'de adres mektup birleştirmeyi kullanarak dış verileri alın. Birçok müşteri veya Tatil Kartı postalama için adres etiketleri sayfasını gönderilen form mektubu gibi bir belge kümesi oluşturmak için adres mektup birleştirmeyi kullanın. Da metin dosyaları, Excel çalışma sayfaları ve Access tabloları veya sorguları doğrudan bir bağlantı dosyası kullanmadan aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Adres mektup birleştirmeyi oluşturmakonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

OLE DB Sağlayıcısı'nı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) içeri aktarma basittir. Varsa, metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir .csv dosyası veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna metin dosyasının bulunduğu klasöre tam yolunu girin.

  Klasör bulmanıza yardımcı olmak için kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 7. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 11. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 12. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 13. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma, en azından bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC Metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, Kullanıcı DSN kullanarak metin dosyasını içeri aktarın. Metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosya ise veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesinde, Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, Microsoft Metin sürücüsü (*.txt; *.csv)seçin ve sonra Son'utıklatın.

  ODBC metin ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri kaynağı adıyla ilişkilibir ad girin.

 5. Geçerli dizini kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç' i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, metin dosyasının Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, yeni oluşturduğunuz Kullanıcı DSN seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: sütun üstbilgisini belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: noktalı belirtmek karakterini (;) ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Office 12.0 Access veritabanı altyapısı OLE DB sağlayıcısı' nı seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinde, veri kaynağını kutusunda Excel çalışma kitabını tam yolunu ve dosya adını girin.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 7. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Çalışma kitabındaki verileri, sütun başlıkları varsa, Excel 8.0 girin; HDR = Yes.

  • Çalışma kitabındaki veriler, sütun başlıkları yoksa Excel 8.0 girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 11. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda çalışma sayfasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 12. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 13. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, Excel dosyalarıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı adı kutusunda, çalışma kitabı Seç iletişim kutusunda Excel çalışma kitabını içeren klasörü girin, listeden çalışma kitabını seçin ve Tamam' ı tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB Sağlayıcısı'nı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/gelişmiş' i tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanını bir Access 2000 veya Access 2003 veritabanını ise, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin.

  • Veritabanı Office Access 2007 veritabanı ise, Microsoft Office 12.0 Access veritabanı altyapısı OLE DB sağlayıcısıseçin.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Bağlantılar sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, Access veritabanının tam yolunu ve dosya adını girin.

  Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısı (veritabanı bulmanıza yardımcı olacak) Sağlayıcı sekmesinde seçili olursa kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 7. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 9. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, tablo veya sorguyu ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

  Not: Bağlantılı tablo, bu listede görünmez. Bağlantılı Tablo içeri aktarmak isterseniz, bağlantılı tabloyu sorguya içeri aktarma işlemini başlatmadan önce Access veritabanında oluşturun.

 10. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 11. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, MS Access veritabanınıseçin ve İleri' yi tıklatın.

  Veritabanı Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Dizin Seç iletişim kutusunda, Access veritabanı Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz Access veritabanını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 6. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, tablo veya sorguyu ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Microsoft SQL Server' ı tıklatın.

 4. Veritabanı sunucusu Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Veritabanı sunucusu adı Sunucu adı kutusuna girin.

   Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

  • Oturum açma kimlik bilgilerialtında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Windows kimlik doğrulamasını kullanın'ıtıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan' ı tıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlev adı sütununun altındaki seçin ve İleri' yi tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server veritabanından verileri içeri aktarma iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından veri aktarma.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, SQL Server' ı seçin ve sonra Son'utıklatın.

  SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adını girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının bir açıklama girin.

 6. Veritabanı sunucusu adı sunucusu kutusuna girin.

  Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Altında nasıl SQL Server doğrulama oturum açma kimlik orijinalliği?, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum açma Kimliğini kullanarak ile Windows NT kimlik doğrulaması' ı tıklatın.

  • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için ile SQL Server kimlik doğrulaması kullanarak oturum açma kimliği ve parola kullanıcı tarafından girilentıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı oturum açma Kimliğinizi ve parolanızı girin.

 9. Sonraki iki kez tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri kaynağını sına'yıtıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • İleti "sınamalar başarıyla tamamlandı!" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 12. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Bir SQL Server veritabanından veri aktarma

 1. Posta gönderileri sekmesinde, Adres mektup birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'itıklatın ve ardından Varolan listeyi kullan'ıtıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyayı çift tıklatın. Veriler içeri aktarıldıktan ve bitti demektir.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni kaynak' ı tıklatın ve ardından yordamdaki adımları uygulayın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımlanan veri kaynağı adını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya işlevi ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×