Varsayılan ana sayfayı değiştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ana sayfalar, sitenizdeki tüm sayfalar için istediğiniz görünüm ve yapıyı sağlar. Ana sayfanın stil veya içeriğini değiştirerek, tüm sitenin görünüşünü hızlı şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu makale size, Default.master dosyasının kopyasını nasıl oluşturacağınızı, sitenizdeki stilleri değiştirmeyi, içerik yer tutucularını değiştirmeyi ve yeni ana sayfayı sitenizdeki Default.master dosyasına eklenen tüm sayfalara uygulamayı gösterir.

Bu makalede

Başlamadan önce

Bulun ve default.master sayfasının kopyalama

Belirleme ve stillerini değiştirme

Belirleme ve içerik yer tutucularını değiştirme

Yeni içerik bölgesi ekleme

Yeni ana sayfayı uygulama

Başlamadan önce

Windows SharePoint Services 3.0 site ilk açtığınızda, default.master sayfasının adlı tek varsayılan ana sayfa sitesindeki tüm sayfalara uygulanır. Tüm site için bu varsayılan ana sayfasını Microsoft Office SharePoint Designer 2007tasarım Araçları'nı kullanarak değiştirebilirsiniz. Default.master sayfasının değiştirme sizin için en iyi seçenek bu ana sayfaya zaten çoğunu gereksinimlerinizi karşılayan ve yalnızca birkaç değişiklik yapmak istediğiniz olur.

Sayfanın Başı

Default.master dosyasını bulma ve kopyalama

Varsayılan ana sayfa Ana Sayfa Galerisi'nde bulunur. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, Ana Sayfa Galerisi, Klasör Listesi'ndeki _catalogs klasöründe bulunan masterpage klasörüdür.

klasör listesi'ndeki default.master

İpucu: İçerik sayfası eklenen ana sayfanın adını ve konumunu belirlemek için, içerik sayfasının sağ üst köşesindeki ana sayfa göstergesini görüntüleyebilirsiniz.

Kırıntıyı kullanarak ana sayfanın konumunu ve adını belirleme

Oluşturduğunuz yeni ana sayfaları aynı klasörde depolamak iyi olur. Böylece, siteyle ilgili tüm ana sayfalarınızı tek bir yerden kolayca bulup yönetebilirsiniz.

Bunu da genellikle default.master sayfasının doğrudan değiştirmek yerine default.master sayfasının bir kopyasını oluşturmak için bir fikirdir. Bununla birlikte, default.master sayfasının doğrudan değişiklikleri yapın ve yaptığınız değişikliklerle memnun olmayan, site tanımına default.master sayfasının her zaman sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir özelleştirilmiş sayfayı site tanımına Sıfırlamakalesine bakın.

Default.master dosyasının kopyasını oluşturmak için:

 1. Klasör Listesi'nde, Default.master'ı sağ tıklatıp Kopyala'yı tıklatın.

 2. Masterpage klasörünü sağ tıklatıp Yapıştır'ı tıklatın.

Klasör Listesi'ndeki varsayılan ana sayfanın kopyası

Default_copy (1) .master adlı yeni bir ana sayfa görüntülenir. Artık değişiklik yapın ve sonra bu sayfayı yeniden adlandırın. Ana sayfa kopyaladığınızda, özgün ana sayfaya eklenmiş sayfaları tüm içerik; bu durumda, default.master sayfasının — Kopyala değil de, özgün ana sayfaya eklenmiş olarak kalır. Kopyalama ve default.master sayfasının özelleştirme sonra tüm site içerik sayfalarını uygulayabilirsiniz. Yeni ana şablon uygulama konusunda daha fazla bilgi için bkz: Yeni ana sayfayı uygulama.

Sayfanın Başı

Stilleri tanımlama ve değiştirme

Ana sayfada kullanılan stilleri tanımlayıp bu stillerde değişiklik yapmak için, Office SharePoint Designer 2007 uygulamasındaki CSS araçlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, sayfanın arka plan rengini değiştirmek isterseniz, önce arka plan renginin tanımlandığı stilleri belirler ve sonra bu stilleri istediğiniz arka plan rengini uygulayacak şekilde değiştirirsiniz.

 1. Stili değiştirmek istediğiniz default_kopyası(1).master dosyasını tıklatın.

  Not: Tasarım görünümünde görünen bazı içerik bölgelerinde uygulanmış stil yoktur ve bu nedenle Stilleri Uygula görev bölmesinde görünen ilgili stil de yoktur. Örneğin, bir içerik yer tutucusu seçerseniz, Stilleri Uygula görev bölmesinde hiçbir stil görünmez. Bununla birlikte, içerik yer tutucuları <td> etiketi gibi HTML öğeleri içinde görünür.

 2. Stilleri Uygula görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsünde, Stilleri Uygula'yı tıklatın.

 3. Stilleri Uygula görev bölmesinde, Seçenekler'i tıklatın ve sonra Seçimde Kullanılan Stilleri Göster'i tıklatın.

  İmlecin bulunduğu bölgeye uygulanan her stil mavi bir çerçeve içine alınır ve çerçeve içinde stil önizlemesi görünür.

  Aşağıdaki resimde, Tasarım görünümünde div.ms-titleareaframe seçilidir. Stilleri Uygula görev bölmesinde, div.mstitleareaframe'e uygulanan üç stil görünür. Üst stil olan Div.ms-titleareaframe, arka plan rengini tanımlar.

  Not: Stillerde büyük/küçük harf ayrımı olduğundan büyük harfle olan Div.ms-titleareaframe stili, küçük harfle olan div.ms-titleareaframe stilinden farklıdır.

  tasarım görünümünde seçili div.ms-titleareaframe, stilleri uygula görev bölmesindeki ilgili stili gösteriyor

  1. div.ms-titleareaframe tasarım görünümünde seçilidir.

  2. Stilleri Uygula görev bölmesinde, div.mstitleareaframe'e uygulanan üç stil görünüyor.

 4. Değiştirmek istediğiniz stili sağ tıklatın ve ardından Seç tüm X örnek/örneklerburada X sayfada stil uygulandığı örneklerin sayısı ise, tıklatın.

  Örneğin, üst stil olan Div.ms-titleareaframe'i sağ tıklatın.

 5. Stilin tüm örneklerini seçtikten sonra, stili yeniden sağ tıklatın ve Stili Değiştir'i tıklatın.

 6. Stili Değiştir iletişim kutusunda, istediğiniz değişiklikleri yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  Stili Değiştir iletişim kutusunda, Kategorialtında örnek izlemek için arka plan' ı tıklatın. Arka plan rengi listesinde, kırmızı Kırmızı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Yeni stil sayfaya uygulanır.

tasarım görünümünde, değiştirilmiş stil

Ana sayfa istediğiniz gibi görünene kadar stilleri değiştirmeye devam edin.

Not: Herhangi bir zamanda, ana sayfaya yaptığınız değişikliklerle memnun olmadığını karar verirseniz, site tanımına sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir özelleştirilmiş sayfayı site tanımına Sıfırlamakalesine bakın.

SharePoint sitesinde stil değiştirdiğinizde, Core.css yerel bir kopyasını açılır ve Yerel kopyaya yapılan değişiklikler. Daha fazla bilgi için bir SharePoint sitesine özel stil sayfası uygulamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

İçerik yer tutucularını tanımlama ve değiştirme

Varsayılan olarak, Windows SharePoint Services 3.0 siteleri için varsayılan ana sayfa olan Default.master dosyasındaki çoğu içerik sayfada kodlanmaz. İçeriğin çoğu ASP.NET SharePoint Web denetimlerinden gelir; bunun içeriği de sunucudan alınır. tarayıcıda içerik sayfası istendiğinde, bu içerik sunucudan alınır ve sayfada görüntülenir. Örneğin, varsayılan giriş sayfasının (default.aspx) en sol tarafında görüntülenen "Ekip Sitesi" sözcükleri, içeriği sunucudan alan bir ASP.NET içerik yer tutucu denetimi tarafından sağlanır. "Ekip Sitesi" sözcükleri Kod görünümünde HTML etiketleri içinde görünmez. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını kullanarak bu metni özel içerikle değiştirebilirsiniz.

Default.master dosyasındaki varsayılan içerik yer tutucularının çoğu Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının birlikte çalışma özellikleri (SharePoint liste ve kitaplıkları gibi) için gereklidir ve bu yüzden silinmemelidir. Bununla birlikte, Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını kullanarak varsayılan içerik yer tutucularını istediğiniz gibi görünecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, "Ekip Sitesi" sözcüklerini başka bir metinle değiştirebilirsiniz.

 1. Default.master dosyasını açın.

 2. Ana Sayfa araç çubuğunu açmak için, Görünüm menüsünde, Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve Ana Sayfa'yı tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz içerik yer tutucusunu bulmak için Ana Sayfa araç çubuğunu kullanın.

  Örneğe devam edersek, Ana Sayfa araç çubuğunda, Bölge kutusunun sağındaki oku tıklatın ve YerTutucuSiteAdı'nı tıklatın.

 4. Proje özelliğini seçmek için, Ekip Sitesi metnini tıklatın.

  Tasarım görünümünde seçili YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği
  Tasarım görünümünde seçili Yertutucusiteadı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği
 5. Siteniz için yeni bir ad yazın ve Dosya menüsünden Kaydet'i tıklatarak değişikliklerinizi kaydedin.

  Bir ileti, değişiklikleri kaydettiğiniz zaman site tanımından bir sayfanın özelleşeceğini bildirir. Evet'i tıklatın.

  Not: Ana sayfaya yaptığınız değişikliklerle memnun değilseniz, her zaman site tanımına sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir özelleştirilmiş sayfayı site tanımına Sıfırlamakalesine bakın.

Bulun ve ardından varsayılan içerik yer tutucularını değiştirme konusunda daha fazla bilgi için varsayılan SharePoint içerik yer tutucularını değiştirmemakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Yeni içerik bölgesi ekleme

Bir ana sayfaya ayrıca, içerik yer tutucusu ekleyerek yeni bir içerik bölgesi de ekleyebilirsiniz.

Not: İçerik yer tutucuları başka içerik yer tutucularının içine eklenemez.

 1. Tasarım görünümünde sayfayı sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Microsoft ASP.NET İçerik Bölgelerini Yönet'i tıklatın.

 2. İçerik Bölgelerini Yönet iletişim kutusunda, Bölge adı kutusuna, yeni içerik bölgeniz için bir ad yazın ve Ekle'yi tıklatın.

  Örneğe uygun olarak, Bölge adı kutusuna İçerikYerTutucusu1 yazın.

 3. Kapat'a tıklayın.

  İçerikYerTutucusu1 adında yeni bir içerik yer tutucusu görünür.

  Tasarım görünümünde içerik yer tutucusu

Not: Ana sayfaya yaptığınız değişikliklerle memnun değilseniz, her zaman site tanımına sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir özelleştirilmiş sayfayı site tanımına Sıfırlamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Yeni ana sayfayı uygulama

Yeni ana sayfayı oluşturduktan sonra, sitenin tamamı için varsayılan ana sayfa yapabilirsiniz.

Yeni bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarladığınızda, Default.master dosyasına eklenen yeni oluşturduğunuz sayfaların yanı sıra, sitenizde varolan sayfalar dahil olmak üzere, Default.master dosyasının geçerli sürümüne eklenen tüm sayfalar yeni ana sayfaya eklenir.

 • Ana sayfa klasöründe yeni varsayılan ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sayfayı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Varsayılan Ana Sayfa Olarak Ayarla'yı tıklatın.

  Yeni varsayılan ana sayfayı görünmeyen içerik bölgeleri içeren herhangi bir sayfadan bozuk görünür uyarısı bir ileti görüntülenir. Yeni varsayılan ana içerik bölgeleri sitenin içerik sayfaları içerik bölgeleri eşleşiyorsa, Evet'itıklatın. İçerik bölgelerini ve içerik yer tutucuları daha fazla bilgi için Değiştir varsayılan SharePoint içerik yer tutucularımakalesine bakın.

Not: Ana sayfa zaten sitenin varsayılan ana sayfasıysa, Varsayılan Ana Sayfa Olarak Ayarla komutu kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×