Grafikler

Mevcut grafikteki verileri güncelleştirme

Varolan grafikteki verileri güncelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Grafiği oluşturduktan sonra grafiğin kaynak verilerinin çalışma sayfasıüzerinde değiştirmeniz gerekebilir. Bu değişiklikleri grafikte birleştirmek için Microsoft Excel grafiği güncelleştirmek için çeşitli yollar sağlar. Anında değişmiş verilerle bir grafik güncelleştirebilir veya temel kaynak verilerini dinamik olarak değiştirebilirsiniz. Grafik ekleme, değiştirme veya veri kaldırma da güncelleştirebilirsiniz.

Grafik temel alır ve temel verilerin değiştirme

Grafiğin temel alınan verileri güncelleştirdiğinizde, grafiğin veri ve görünümünü de değişir. Bu değişiklikleri kapsamını grafiğin veri kaynağı nasıl tanımlama bağlıdır. Excel'de, grafikteki değiştirilen çalışma değerleri otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz veya dinamik bir grafiğin veri kaynağındaki değiştirme yolları kullanabilirsiniz.

Varolan grafikteki değiştirilen çalışma değerleri otomatik olarak güncelleştir

Grafikteki değerleri grafiğin oluşturulduğu çalışma sayfası verilerini bağlanır. Hesaplama ile seçeneklerini otomatik ayarlama (Excel'de, Dosya sekmesini tıklatın > Seçenekler > formüller sekmesinde, Hesaplama seçenekleri düğmesi), çalışma sayfası verilerini otomatik olarak yaptığınız değişiklikler grafikte gösterilmesini.

Not: Excel 2007içinde Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın > Excel Seçenekleri> formüller > Hesaplama > Hesaplama seçenekleri.

 1. Grafikte çizilen verileri içeren çalışma sayfasını açın.

 2. Değiştirmek istediğiniz değeri içeren hücreye, yeni bir değer yazın.

 3. ENTER tuşuna basın.

Dinamik olarak varolan bir grafiği temel veri kaynağını değiştirme

Grafiğin veri kaynağına dinamik olarak isterseniz büyümesi, uygulayabileceğiniz iki yaklaşım vardır. Excel tablosundaki veriler üzerinde grafik temel veya tanımlı ad üzerinde dayandırabilirsiniz.

Excel tablosu grafikte Bankası

Üzerinde bir hücre aralığına dayalı bir grafik oluşturursanız, özgün aralığı içinde verileri güncelleştirmeleri grafikte yansıtılır. Ancak, satır ve sütun ekleyerek aralık boyutunu genişletin ve grafiğin veri ve görünümünü değiştirmek için el ile özgün veri Kaynak Grafiği'nde Grafik temel aldığı hücre aralığını değiştirmedeğiştirmelisiniz.

Veri kaynağı genişletilir grafiğin veri ve görünümünü değiştirmek istiyorsanız, Excel tablosunu temel veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

 1. Kaynak verilerin hücre aralığını değiştirmek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, veri aralığını konumunu not alın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Veri aralığını bulunduğu konuma gidin ve veri aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 5. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

  Klavye kısayolu: CTRL + L veya CTRL + T tuşlarına basın.

Temel grafik üzerinde tanımlı ad

Veri kaynağı genişleyen zaman dinamik olarak grafiğin veri ve görünümünü değiştirmek için başka bir yaklaşım tanımlı bir ad ile Kaydır işlevini kullanmaktır. Excel'in önceki sürümleriyle de çalışır bir çözüm gerektiğinde bu yararlı bir yaklaşımdır.

Daha fazla bilgi için Excel'de grafik aralığı otomatik olarak güncelleştirmek için tanımlı adları kullanmayıöğrenin.

Varolan bir grafiğe veri ekleme

Ek kaynak verileri varolan bir grafiğe dahil etmek birkaç yoldan birini kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başka bir veri serisiekleme, aynı çalışma sayfasında eklenmiş bir grafikteki veri içerecek şekilde aralıkları boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin veya eklenmiş grafik veya ayrı bir grafik sayfasıek çalışma sayfası verileri kopyalayın.

Grafiğe veri serisi ekleme

 1. Başka bir veri serisi eklemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında Ekle'yitıklatın.

 4. Serileri Düzenle iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Seri adı kutusuna, serinin için kullanmak istediğiniz adı yazın veya çalışma sayfasında adını seçin.

  • Seri değerler kutusunda, eklemek istediğiniz veri serisini veri aralığı başvurusunu yazın veya çalışma sayfasında aralığı seçin.

   İletişimi Daralt düğmesini Düğme resmi , serinin adına veya seri değerler kutusunda, sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

   Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Katıştırılmış bir grafiğe veri eklemek için aralıkları boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin

Katıştırılmış grafik bitişik çalışma sayfası hücrelerinden oluşturduysanız, veri kaynağı veri aralıklarını boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyerek ekleyebilirsiniz. Grafik grafiği oluşturmak için kullanılan veriler aynı çalışma sayfasında olması gerekir.

 1. Çalışma sayfasında veri ve var olan çalışma sayfası verileri için bitişik hücreleri grafiğe eklemek istediğiniz etiketleri yazın.

 2. Çalışma sayfasındaki kaynak veri çevresinde boyutlandırma tutamaçlarını görüntülemek için grafiği tıklatın.

 3. Çalışma sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni kategori ve veri serisini grafiğe eklemek için yeni veri ve etiketleri dikdörtgenin içine alın içerecek şekilde mavi boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

  • Yeni veri eklemek için serisi yalnızca, yeni veri ve etiketleri dikdörtgenin içine alın içerecek şekilde yeşil boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

  • Yeni kategori ve veri noktaları eklemek için dikdörtgenin içine alın Yeni veri ve kategorileri içerecek şekilde mor boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

Grafik için çalışma sayfası verilerini kopyalama

Bitişik olmayan seçim katıştırılmış grafik oluşturduysanız, veya grafik ayrı grafik sayfasında ise, ek çalışma sayfası verilerini grafiğe kopyalayabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

  Yeni verilerin sütun veya satır etiketinin grafikte görünmesini istiyorsanız, seçimdeki etiketi içeren hücreyi ekleyin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala Düğme resmi öğesine tıklayın.

  excel şerit

  Klavye kısayolu: CTRL+C tuşlarına basın.

 3. Grafik sayfasını veya kopyalanan verileri yapıştırmak istediğiniz eklenmiş grafiği tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafikte, Giriş sekmesinde, Pano grubunda, verileri yapıştırmak için Düğme resmi Yapıştır' ı tıklatın.

   Klavye kısayolu: CTRL + V tuşlarına basın.

  • Grafikte, Giriş sekmesinde, Pano grubunda, kopyalanan verilerin nasıl çizileceğini belirtmek için Yapıştır düğmesinin yanındaki oku tıklatın, Özel Yapıştır'ıtıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

Varolan grafikteki verileri değiştirme

Varolan bir grafiği grafiğin temel aldığı hücre aralığını değiştirerek veya grafikte görüntülenen tek tek veri serisi düzenleyerek değiştirebilirsiniz. Yatay eksen (kategori) eksen etiketleri de değiştirebilirsiniz.

Grafik temel aldığı hücre aralığını değiştirme

 1. Kaynak verilerin hücre aralığını değiştirmek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, tüm başvuru Grafik verileri aralığı kutusunda seçili olduğundan emin olun.

  İletişimi Daralt düğmesini Düğme resmi , Grafik verileri aralığı kutusunun sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

 4. Çalışma sayfasında, grafikte gösterilmesini istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

  Grafikte sütun ve satır etiketlerinin görünmesini istiyorsanız, bu etiketleri içeren hücreleri de seçime ekleyin.

  Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Yeniden adlandırmak veya grafikte görüntülenen veri serisi düzenleme

Çalışma sayfasındaki verileri etkilemeden adını ve varolan veri serilerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz veri serisini içeren grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında değiştirmek istediğiniz veri serisini seçin ve Düzenle' yi tıklatın.

 4. Veri serisi için seriyi adı kutusuna, yeniden adlandırmak için seriyi için kullanmak istediğiniz adı yazın veya çalışma sayfasında adını seçin. Yazdığınız adı içinde grafik göstergesi görünür, ancak çalışma sayfasına eklenmez.

 5. Seri değerler kutusunda, veri serileri için veri aralığını değiştirmek için ekleme, çalışma sayfasında aralığı seçebilir veya kutularına değer girin istediğiniz veri serisini veri aralığı başvurusunu yazın. Yazdığınız değerleri çalışma sayfasına eklenmez.

  Grafik bir xy (dağılım) ise, bu değerler için veri aralığını değiştirebilmeniz için Seri X ve Y serisi değerleri kutuları görüntülenir. Grafik kabarcık grafiği ise, bu değerler için veri aralığını değiştirebilmeniz için seri X değerleri, seri Y değerlerive boyutlarını serisi Kabarcık kutuları görüntülenir.

Her serisi kutuları için İletişimi Daralt düğmesini Düğme resmi , serinin adına veya seri değerler kutusunda, sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Veri serisinin sırasını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz veri serisini içeren grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında sıradaki farklı bir konuma taşımak istediğiniz veri serisini seçin.

 4. Veri serisini taşımak için Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı okları tıklatın.

 5. Adım 3 ve 4 taşımak istediğiniz tüm veri serisi için yineleyin.

Değiştirme yatay (kategori) eksen etiketleri

Yatay (kategori) değiştirdiğinizde, eksen etiketleri, tüm yatay eksen etiketlerini değiştirilir. Tek tek, yatay eksen etiketlerini değiştiremezsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz yatay eksen etiketlerini bulunduğu grafiğe tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Yatay (kategori) eksen Etiketleri'ninaltında Düzenle' yi tıklatın.

 4. Eksen etiketi aralığı kutusunda, yatay eksen etiketleri için kullanmak istediğiniz veri serisini veri aralığı başvurusunu yazın veya çalışma sayfasında aralığı seçin.

  İletişimi Daralt düğmesini Düğme resmi , serinin adına veya seri değerler kutusunda, sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

  Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Bir grafik verilerini Kaldır

Hesaplama seçenekleri otomatik olarak ayarlamak, çalışma sayfasından silinir verileri otomatik olarak grafikten kaldırılır. Ayrıca, verileri çalışma sayfasında bulunan kaynak verilerdeki etkilemeden grafikten kaldırabilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki kaynak veri silme

 • Çalışma sayfasında hücre veya DELETE tuşuna basın ve Grafikten kaldırmak istediğiniz verilerin bulunduğu hücre aralığını seçin.

  • Seçili hücrelerden veri kaldırırsanız, boş hücreleri grafikte çizilir. Grafiği sağ tıklatıp ardından gizli ve boş hücrelerseçerek boş hücreleri çizdirme biçimini değiştirebilirsiniz.

  • Bir sütunu silerseniz, tüm veri serisini grafikten kaldırılır. Satır silme, bir hata iletisi alabilirsiniz. Tamam'ı tıklattığınızda, bir veya daha fazla veri noktaları sildiğiniz veri serisinin grafik görüntüleyebilir. Bu veri noktaları tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

Grafikte bir veri serisini kaldırma

 1. Grafik veya kaldırmak istediğiniz veri serisini tıklatın veya grafik veya veri serisinin grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik alanını kutusunun yanındaki oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Hesap'ı seçtiyseniz, aşağıdakileri yapın:

   1. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

    Excel Şerit Resmi

   2. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır' ı tıklatın.

  2. Grafikteki veri serisi'ı seçtiyseniz, DELETE tuşuna basın.

Word

Grafiği oluşturduktan sonra Excel sayfasındaki veri düzenleyebilirsiniz. Word'de grafikte değişiklikler yansıtılır.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafik tasarımı sekmesinde Verileri Excel'de Düzenle'yitıklatın.

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 4. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 5. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 6. Değişikliklerinizin sonuçlarını görmek için Word'e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafik tasarımı sekmesinde, Satır/Sütun Değiştir'itıklatın.

  Satır/Sütun Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık ve yalnızca belirli grafik türleri olduğunda kullanılabilir. Satır/Sütun Değiştir kullanılamıyorsa:

  1. Grafiği tıklatın.

  2. Grafik tasarımı sekmesinde Verileri Excel'de Düzenle'yitıklatın.

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Grafik tasarımı sekmesinde Veri Seç'itıklatın.

 4. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)yanındaki yukarı ve aşağı kullanın seriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için okları.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Grafik tasarımı sekmesinde Veri Seç'itıklatın.

 4. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Seriyi kaldırma

  Gösterge Girdileri (Seriler)altında kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve Kaldır (-) düğmesini tıklatın.

  Seri ekleme

  Gösterge Girdileri (Seriler)altında Ekle (+) tıklatın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Biçim sekmesini tıklatın.

 4. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra Veri Etiketleri'nitıklatın.

 4. (Örneğin, select Dışarıdan bitiş) veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz konumu seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

 4. İstediğiniz seçenekleri seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, Eksenlertıklatın ve sonra Daha eksen seçenekleri' ni tıklatın. Ekseni Biçimlendir bölmesi görüntülenir.

 4. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 5. Eksen Türü' nün altında Tarih Eksenitıklatın.

 6. Birimlerialtında taban açılır liste kutusundan, gün, Ayveya Yılseçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni görüntülemez, eksen etiketleri 05/01/08 veya Mayıs-08gibi Excel tablosu tarih biçiminde yazıldığından emin olun. Tarih olarak hücreleri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Görüntü tarihleri, saatleri, para birimi, kesir veya yüzdeleribakın.

PowerPoint

Grafiği oluşturduktan sonra Excel sayfasındaki veri düzenleyebilirsiniz. PowerPoint'te grafikte değişiklikler yansıtılır.

 1. Grafiği tıklatın.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde Verileri Excel'de Düzenle'yitıklatın.

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 3. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 4. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 5. Değişikliklerinizi görmek için PowerPoint’e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde, Satır/Sütun Değiştir'iseçin.

  Satır/Sütun Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık ve yalnızca belirli grafik türleri olduğunda kullanılabilir. Satır/Sütun Değiştir kullanılamıyorsa:

  1. Grafiği tıklatın.

  2. Grafik tasarımı sekmesinde Verileri Excel'de Düzenle'yitıklatın.

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde Veri Seç'itıklatın.

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)yanındaki yukarı ve aşağı kullanın seriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için okları.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 1. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik tasarımı sekmesine tıklayın ve sonra Veri Seç'itıklatın.

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Seriyi kaldırma

  Gösterge Girdileri (Seriler)altında kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve Kaldır (-) düğmesini tıklatın.

  Seri ekleme

  Gösterge Girdileri (Seriler)altında Ekle (+) tıklatın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 1. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Biçim sekmesini tıklatın.

 3. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra Veri Etiketleri'nitıklatın.

 3. (Örneğin, select Dışarıdan bitiş) veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz konumu seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, Eksenlertıklatın ve sonra Daha eksen seçenekleri' ni tıklatın. Ekseni Biçimlendir bölmesi görüntülenir.

 3. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 4. Eksen Türü' nün altında Tarih Ekseniseçin.

 5. Birimlerialtında taban açılır liste kutusundan, gün, Ayveya Yılseçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni görüntülemez, eksen etiketleri 05/01/08 veya Mayıs-08gibi Excel tablosu tarih biçiminde yazıldığından emin olun. Tarih olarak hücreleri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Görüntü tarihleri, saatleri, para birimi, kesir veya yüzdeleribakın.

Excel

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler grafiğe yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

  Excel grafiği için kullanılan veri tablosu vurgular. Satır veya sütun kategori ekseni için kullanılan Gri dolgu gösterir. Bir satır veya veri serisi etiketleri içeren sütun kırmızı dolgu gösterir. Grafikte çizilen veri noktaları mavi dolgu gösterir.

  Excel'de veri alanları

  Açıklama balonu 1 Veri serisi etiketleri

  Açıklama Balonu 2 Kategori ekseni verileri

  Açıklama Balonu 3 Grafikte çizilen veri noktaları

 2. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Excel grafiği için daha fazla veri seçme

  İpucu: Bu verilerin grafikte görüntülenmesini önlemek için, tablodaki satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz.

 3. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde, Satır/Sütun Değiştir'itıklatın.

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde Veri Seç'itıklatın.

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)yanındaki yukarı ve aşağı kullanın seriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için okları.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 1. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik tasarımı sekmesine tıklayın ve sonra Veri Seç'itıklatın.

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Seriyi kaldırma

  Gösterge Girdileri (Seriler)altında kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve Kaldır (-) düğmesini tıklatın.

  Seri ekleme

  Gösterge Girdileri (Seriler)altında Ekle (+) tıklatın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 1. Grafikte, veri serisiseçin. Örneğin, bir sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir...

 2. Biçim sekmesini tıklatın.

 3. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Yalnızca bir veri serisinin seriyi tıklatın ve sonra Biçim ' i tıklatın, bir grafikteki veri noktasından rengini değiştirmek için sekmesini doldurmatıklatın ve sonra grafik bağlı olarak, renk noktaya göre farklılık onay kutusu veya noktalarda renge göre dilim seçin onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra Veri Etiketleri'nitıklatın.

 3. (Örneğin, select Dışarıdan bitiş) veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz konumu seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, Eksenlertıklatın ve sonra Daha eksen seçenekleri' ni tıklatın. Ekseni Biçimlendir bölmesi görüntülenir.

 3. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 4. Eksen Türü' nün altında Tarih Ekseniseçin.

 5. Birimlerialtında taban açılır liste kutusundan, gün, Ayveya Yılseçin.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni görüntülemez, eksen etiketleri 05/01/08 veya Mayıs-08gibi Excel tablosu tarih biçiminde yazıldığından emin olun. Tarih olarak hücreleri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Görüntü tarihleri, saatleri, para birimi, kesir veya yüzdeleribakın.

Word

Grafiği oluşturduktan sonra Excel sayfasındaki veri düzenleyebilirsiniz. Word'de grafikte değişiklikler yansıtılır.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 4. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 5. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 6. Değişikliklerinizin sonuçlarını görmek için Word'e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesinde, Veri altında Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Çizimi Değiştir kullanılamıyorsa

  Çizimi Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir.

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın. Grafikler sekmesi, Veri grubu

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Geçerli Seçim grubu

 4. Gezinti bölmesinde Sıra’ya tıklayın, serinin adına tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı’ya tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafikler sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

 4. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Seriyi kaldırma

  Seriler’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

  Seri ekleme

  Seriler’in altında Ekle’ye tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Biçim sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için, seriye tıklayın ve ardından Grafik Düzeni’ne tıklayın. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın. Gezinti bölmesinde, Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 4. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Veri Tablosu’na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 4. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, Yatay Eksen’in üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 5. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen türü’nün altında Tarih’e tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni görüntülemez, eksen etiketleri 05/01/08 veya Mayıs-08gibi Excel tablosu tarih biçiminde yazıldığından emin olun. Tarih olarak hücreleri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Görüntü tarihleri, saatleri, para birimi, kesir veya yüzdeleribakın.

PowerPoint

Grafiği oluşturduktan sonra Excel sayfasındaki veri düzenleyebilirsiniz. PowerPoint'te grafikte değişiklikler yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 3. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 4. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 5. Değişikliklerinizi görmek için PowerPoint’e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesinde, Veri altında Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Çizimi Değiştir kullanılamıyorsa

  Çizimi Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir.

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın. Grafikler sekmesi, Veri grubu

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Geçerli Seçim grubu

 3. Gezinti bölmesinde Sıra’ya tıklayın, serinin adına tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı’ya tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafikler sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Seriyi kaldırma

  Seriler’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

  Seri ekleme

  Seriler’in altında Ekle’ye tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Biçim sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için, seriye tıklayın ve ardından Grafik Düzeni’ne tıklayın. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın. Gezinti bölmesinde, Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Tablosu’na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, Yatay Eksen’in üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 4. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen türü’nün altında Tarih’e tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni görüntülemez, eksen etiketleri 05/01/08 veya Mayıs-08gibi Excel tablosu tarih biçiminde yazıldığından emin olun. Tarih olarak hücreleri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Görüntü tarihleri, saatleri, para birimi, kesir veya yüzdeleribakın.

Excel

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler grafiğe yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

  Excel, grafikte kullanılan veri tablosunu vurgular. Mor ana hat, satırın veya sütunun kategori ekseni için kullanıldığını gösterir. Yeşil ana hat, veri serisi etiketlerini içeren satırı veya sütunu gösterir. Mavi ana hat, grafikte çizilen veri noktalarını gösterir.

  Grafik için Excel veri tablosu

  Açıklama balonu 1 Veri serisi etiketleri

  Açıklama Balonu 2 Kategori ekseni verileri

  Açıklama Balonu 3 Grafikte çizilen veri noktaları

 2. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Excel grafiği için daha fazla veri seçme

  İpucu: Bu verilerin grafikte görüntülenmesini önlemek için, tablodaki satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz.

 3. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesinde, Veri altında Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Excel Grafikler sekmesi, Veri grubu

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Geçerli Seçim grubu

 3. Gezinti bölmesinde Sıra’ya tıklayın, serinin adına tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı’ya tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafikler sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Veri’nin altında Seç’e tıklayın.

  Excel Grafikler sekmesi, Veri grubu

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Seriyi kaldırma

  Seriler’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

  Seri ekleme

  Seriler’in altında Ekle’ye tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Biçim sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için, seriye tıklayın ve ardından Grafik Düzeni’ne tıklayın. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın. Gezinti bölmesinde, Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Tablosu’na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, Yatay Eksen’in üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

 4. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen türü’nün altında Tarih’e tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni görüntülemez, eksen etiketleri 05/01/08 veya Mayıs-08gibi Excel tablosu tarih biçiminde yazıldığından emin olun. Tarih olarak hücreleri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Görüntü tarihleri, saatleri, para birimi, kesir veya yüzdeleribakın.

Ayrıca Bkz:

Grafik oluşturma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×