UML statik yapı diyagramlarında sınıflarla ve nesnelerle çalışma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir sınıf, bileşen veya diğer öğe için bir arabirim ekleme

 1. Statik yapı, bileşen veya dağıtım diyagramında, lolipop Arabirim şeklini (çizgi ve daireyle temsil edilir) çizim sayfasına sürükleyin.

 2. Bir bağlantı çember gelin olmadan Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X sınıf bileşeni veya başka bir öğenin uç tutkallayın.

 3. Bir ad, işlemler veya başka özellik değerleri eklemek için Arabirim şeklini çift tıklatın.

  İpucu: Arabirimi, bir sınıfa benzeyen dikdörtgen Arabirim şekliyle de gösterebilirsiniz. Arabirim işlemlerinin listesini görüntülemek istediğinizde bu şekli kullanın.

  İpucu: Bir arabirim için görünen şeklin türünü değiştirmek için, Arabirim şeklini sağ tıklatın ve Sınıf Benzeri Arabirim Olarak Göster veya Lolipop Arabirim Olarak Göster öğesini tıklatın.

Gösteren bir ilişki sınıf ve arabirim veya başka bir öğenin arasındaki fark etti

 1. Statik yapı diyagramında, herhangi bir sınıf şeklini sağ tıklatın (Sınıf, Parametreye Dönüştürülmüş Sınıf, Yardımcı veya Meta Sınıfı), Şekil Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve ardından, Genel Seçenekler altında Gerçekleştirme Bağlantısı seçeneğini belirleyin.

 2. Denetim tutamacı denetim tutamacı resmi - sarı dörtgen gerçekleştirme bağlantıyla ilgili arabirim, sınıf veya başka bir öğenin bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X sınıf şekle tutkallayın.

Alma sayısı için bir sınıflandırıcı ekleme

 1. Alımları eklemek istediğiniz sınıflandırıcıyı temsil eden şekli çift tıklatın, ardından Alımlar kategorisini tıklatın.

 2. Yeni alım eklemek için Yeni öğesini tıklatın.

 3. Alma kategorisini tıklatın. Alma sütununa alım için ad girin. İşaret sütununda, alım tarafından hazırlanan sınıflandırıcının tepki verdiği işareti seçin ve ardından istediğiniz diğer özellik değerlerini seçin.

  Not: İşaret öğesinin İşaret listesinde kullanılabilir olması için modelde bulunması gerekir.

 4. Özel durumlar kategorisinde, varsa, alım tarafından oluşturulabilen özel durumları seçin.

  Not: Özel durum öğesinin İşaret listesinde kullanılabilir olması için modelde bulunması gerekir.

 5. İstediğiniz kısıtlamaları veya etiketli değerleri ekleyin ve ardından şeklin UML Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya dek Tamam düğmesini tıklatın.

Bir sınıf için şablon parametreleri ekleme

 1. Parametre eklemek istediğiniz öğeyi temsil eden şekli (Parametreye Dönüştürülmüş Sınıf, Sınıf, Yardımcı, Meta Sınıfı veya Bağlı Öğe) çift tıklatın ve ardından Şablon Parametreleri öğesini tıklatın.

 2. Yeni parametre eklemek için Yeni öğesini tıklatın.

 3. Şablon parametreleri listesinde:

  • Varolan parametreyi düzenlemek için, Şablon Parametresi sütununa yeni ad girin.

  • Türü düzenlemek için, Tür alanını tıklatın, oku tıklatın ve ardından listeden türü seçin.

  • Belge eklemek için, Belgeler kutusuna giriş yapın.

 4. Değişiklikleri kabul etmek için Tamam düğmesini tıklatın ve UML Sınıf Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

  İpucu: Sınıf şekline parametreler ekleyerek herhangi bir sınıfı parametrelerle tanımlanmış sınıf haline getirebilirsiniz. Herhangi bir sınıf şekli üzerindeki parametreleri gizlemek için, şekli sağ tıklatın, Şekil Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve ardından Görüntüleme öğesinin altında Şablon Parametreleri öğesini seçin.

Bir sınıf için şablon parametreleri bağlama

 1. UML Statik Yapısı şablonundan bir Bağlı Öğe şeklini çizim sayfasında, bağlamak istediğiniz parametrelere sahip Parametreye Dönüştürülmüş Sınıf şeklinin yanına sürükleyin.

 2. Bağlama Şekil çizim sayfasına sürükleyin ve bitiş ucu bağlanacak öğenin bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için olmadan yapıştırın.

 3. Bağlama öğesinin ok ucu olan bitiş noktasını Parametreye Dönüştürülmüş Sınıf şekli üzerinde bir bağlantı noktasıyla birleştirin.

 4. Bağlama şeklini çift tıklatın ve ardından Bağlı Bağımsız Değişkenler öğesini tıklatın.

 5. Bağlı Bağımsız Değişkenler öğesinin altında, tür bağlamak istediğiniz bir parametre seçin (parametrenin belirtilmiş bir türü yoksa) veya bir değer seçin (parametrenin belirtilmiş bir türü varsa). Özellikler öğesini tıklatın, türü seçin veya istediğiniz değeri girin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 6. UML Bağlama Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Parametrelerle tanımlanmış sınıfla ilişkili öznitelikler ve işlemler bağlı öğeye geçer. Öznitelik türleri veya işlem dönüş türleri olarak sınıfa atadığınız ilişkisiz parametreler (belirtilmiş bir türü olmayanlar), bağlı öğede yukarıdaki 5. adımda belirttiğiniz türlerle değiştirilir.

Bir nesne olarak sınıf örneği oluşturma

 1. Statik yapı diyagramında, nesnenin örneği olmasını istediğiniz sınıfı temsil etmek üzere çizim sayfasına Sınıf şekli sürükleyin.

 2. İsteğe bağlı  UML Sınıf Özellikleri iletişim kutusunu açmak için Sınıf şekli öğesini çift tıklatın. Öznitelikler öğesini tıklatın ve ardından sınıfa öznitelikler eklemek için Yeni öğesini tıklatın. Tamam düğmesini tıklatın ve ardından yeniden Tamam düğmesini tıklatın.

 3. Çizim sayfasına Nesne şekli sürükleyin ve ardından şekli çift tıklatın.

 4. UML Nesne Özellikleri iletişim kutusunda, Nesne öğesini tıklatın ve nesne için ad girin. Sınıf öğesinin altında, nesnenin örneği olmasını istediğiniz sınıfı seçin.

 5. Öznitelik Değerleri öğesini tıklatın ve örnek değeri eklemek istediğiniz özniteliği seçin, ardından Özellikler öğesini tıklatın. Öznitelik için bir değer girin.

 6. Öznitelik Bağlantısı öğesini tıklatın, istediğiniz diğer özellik değerlerini ekleyin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 7. Örnek değerleri eklemek istediğiniz özniteliklerin tümü için 5. ve 6. adımları yineleyin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

Bir sınıf şablon parametreleri silme

 1. Silmek istediğiniz parametrelerin bulunduğu öğeyi temsil eden şekli (Parametreye Dönüştürülmüş Sınıf, Sınıf, Yardımcı, Meta Sınıfı veya Bağlı Öğe) çift tıklatın ve ardından Şablon Parametreleri öğesini tıklatın.

 2. Silmek istediğiniz şablon parametresini seçin, Sil öğesini tıklatın ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

Bir sınıf için şablon parametreleri düzenleme

 1. Düzenlemek istediğiniz parametrelerin bulunduğu öğeyi temsil eden şekli (Parametreye Dönüştürülmüş Sınıf, Sınıf, Yardımcı, Meta Sınıfı veya Bağlı Öğe) çift tıklatın ve ardından Şablon Parametreleri öğesini tıklatın.

 2. Şablon parametreleri listesinde, düzenlemek istediğiniz her parametre için bir Tür alanı tıklatın. Ardından, oku tıklatın ve listeden tür seçin.

  Not: Özniteliklere tür olarak veya işlemlere dönüş türü olarak, belirtilmiş türü olmayan parametreler atayabilirsiniz.

 3. Şablon parametreleri listesinde, düzenlemek istediğiniz her parametre için yeni bir ad yazın.

 4. Belgeler kutusuna istediğiniz belgeyi yazın.

 5. Başka bir parametre eklemek için Yeni öğesini tıklatın (ve 3'ten 5'e kadar olan adımları uygulayın) veya UML Sınıf Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Bir sınıf öznitelik ve işlemleri bölümlerini gizleme

 1. Sınıf şeklini sağ tıklatın ve ardından Şekil Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın.

 2. UML Şekil Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunda, Görüntüleme öğesinin altında, öznitelikler bölümünü gizlemek için Öznitelikler öğesini seçin ve ardından işlemler bölümünü gizlemek için İşlemler öğesini seçin.

  İpucu: Öznitelikler ve işlemler bölümlerini yeniden göstermek için, şekli sağ tıklatın, Şekil Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve ardından Öznitelikler ve İşlemler onay kutularını temizleyin.

Bir paket sınıflarında başvurulan gösterir

 1. Paket diyagramında, çizim sayfasına bir Bağımlılık şekli sürükleyin.

 2. Bağımlılık öğesinin ok ucu olmayan bitiş noktasını, başka bir paketteki sınıflara başvuracak olan paketteki bağlantı noktasıyla birleştirin.

 3. Ok ucunu başvurulacağını hedef sınıflar içeren paketin bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için bağımlılık noktayla tutkallayın.

 4. UML Bağımlılık Özellikleri iletişim kutusunu açmak için Bağımlılık şeklini çift tıklatın.

 5. Ad öğesinin altında, bağımlılık için ad girin. Klişe öğesinin altında, Al öğesini seçin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

Not: Paketleri <<al>> bağımlılığı ile bağlamak yalnızca sınıflara başvurulabileceğini gösterir. Yine de hedef sınıflar için uygun görünürlüğü ayarlamanız gerekir.

Bir uygulama sınıfı tarafından bir türü uygulanması gösterme

 1. Statik yapı diyagramında, çizim sayfasına Sınıf şekli sürükleyin. Şekli çift tıklatın.

 2. UML Sınıf Özellikleri iletişim kutusunda, Sınıf öğesini tıklatın ve sınıf için ad girin. Klişe öğesinin altında, Tür öğesini seçin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 3. Çizim sayfasına ikinci bir Sınıf şekli sürükleyin. Şekli çift tıklatın.

 4. UML Sınıf Özellikleri iletişim kutusunda, Sınıf öğesini tıklatın ve sınıf için ad girin. Klişe öğesinin altında, Uygulama Sınıfı öğesini seçin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 5. Uygulama sınıfını sağ tıklatın ve Şekil Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın. UML Şekil Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunda, Genel Seçenekler öğesinin altında, Gerçekleştirme Bağlantısı öğesini seçin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 6. Sürükle denetimi idare denetim tutamacı resmi - sarı dörtgen bağlayıcı temsil eden bir oluşturmak için uygulama sınıf şekil üzerinde bir ilişki fark etti.

 7. Uç noktası türünü temsil eden sınıf şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için gerçekleştirme bağlayıcı ok ucu üzerinde tutkallayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×