UML kullanım durumu diyagramı oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Visio, birleştirilmiş model dili (UML) kullanım örneği diyagramları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Birleştirilmiş model dili (UML) yazılım modelleri çizmek için standart bir yoludur.

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

Açıklama balonu 1 sistem sınırı tanımlama sistemine iç veya dış değerlendirilir belirler.

Açıklama Balonu 2 Bir aktör dış nesne tarafından çalan bir rol temsil eder. Bir nesneye birkaç rolü yürütme ve bu nedenle, birkaç aktör tarafından temsil edilir.

belirtme çizgisi 3 iletişim ilişkisi katılım aktör, kullanım durumu gösterilmektedir.

Adım 4 kullanım durumu bir aktör bir işlemi tamamlamak için bir sistem kullandığında gerçekleşen olayları kümesidir. Normalde, kullanım durumu görece daha büyük bir işlem veya değil, bir tek tek adım hareket olur.

 1. Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin ve sonra boş bir diyagramı açın.

 2. Diğer şekiller ' i tıklatın > yazılım ve veritabanı > yazılım > UML Kullanım durumu.

  Kullanım durumu diyagramı oluşturma

 3. Kullanım durumu diyagramı içinde bir alt belirtmek için

  1. Alt Şekil çizim sayfasına sürükleyin. Alt tüm sisteminizi veya önemli bir bileşeni gösterebilir.

  2. Alt şekli çift tıklatın ve sonra için yeni bir ad yazın veya varolan bir adı silmek için Sil tuşuna basın. Çizim sayfasındaki şekli dışını tıklatın.

  3. Alt yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve sonra bir seçim tutamacını sürükleyin.

 4. Kullanım durumu şablonundan kullanım durumu şekilleri sürükleyin ve bunları alt sınırı yerleştirin ve sonra Aktör şekiller için alt sınırı dışına sürükleyin.

 5. Bağlayıcı şekiller arasındaki ilişkileri durumları ve aktör kullanma göstermek için kullanın. Beş bağlayıcılar vardır:

  • İlişkilendirme: bir kullanım örneği için aktör arasındaki ilişkiyi gösterir.

  • Bağımlılık: bir kullanım örneği bağımlılık başka bir bilgisayara sahip olduğunu gösterir.

  • Gerçekleştirme: Genel kullanım örneğinin hedeflere ulaşmak için belirli bir şekilde bir kullanım örneği gösterir.

  • Ekle: kullanım durumu küçük adımlara nasıl bozuk gösterir.

  • Uzat: bir kullanım durumu işlevselliği diğerine eklediği gösterilmektedir.

  Örnek: bir aktör ve kullanım örneği arasında bir ilişki belirtmek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde bir ilişkilendirme bağlayıcı şekli çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir uç noktasını ilişkilendirme şeklin Aktör şekil üzerinde bir bağlantı noktasına tutkallayın. Diğer uç bir Kullanım örneği şekil üzerinde bir bağlantı noktasına tutkallayın.

 6. Diyagramı kaydetme.

Ayrıca bkz.

Büyük/küçük harf diyagramları kullanma hakkında daha fazla bilgi (ve büyük/küçük harf diyagramları oluşturmak için Microsoft Visual Studio kullanmaya yönelik yordamları kullanın), için Git UML kullanma örneği diyagramları: başvuru.

 1. Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin.

 2. Şablon kategorilerialtında yazılım ve veritabanı'nıtıklatın.

  Yazılım ve veritabanı seçin

 3. UML modeli diyagramı' na tıklayın. Boş bir çizim sayfası görüntülenir.

  UML modeli diyagramı seçin

 4. Ağaç görünümünde, kullanım durumu diyagramı ekleyin ve ardından Yeni'ninüzerine gelin istediğiniz alt sistem veya pakete sağ tıklayın ve Büyük/küçük harf diyagramı kullanın'ıtıklatın.

  Kullanım durumu diyagramı tıklatın

  Boş bir sayfa görüntülenir ve en üstteki kalıbı UML Kullanım durumu kalıbı olur. Diyagram temsil eden bir simge için ağaç görünümünü eklenir.

  Kullanım durumu için ağaç görünümü eklenir

  Not: Ağaç görünümü görünür durumda değilse, UML sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Modeli Gezgini'niseçin.

 5. Kullanım durumu diyagramı bir Sistem sınırı belirtmek için

  1. Sistem sınırı Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

   Sistem kenarlığı seçin

  2. Sistem sınırı şekli çift tıklatın ve sonra sistemi için yeni bir ad yazın veya varolan bir adı silmek için Sil tuşuna basın. Çizim sayfasındaki şekli dışını tıklatın.

  3. Sistem kenarlığı yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve sonra bir seçim tutamacını sürükleyin.

 6. Kullanım durumu şablonundan kullanım durumu şekilleri sürükleyin ve bunları sistem sınırı yerleştirin ve sonra Aktör şekiller için sistem sınırı dışına sürükleyin.

 7. Communicates şekilleri aktör kullanım örnekleri arasındaki ilişkileri göstermek için kullanın.

  Bir aktör ve kullanım örneği arasında bir ilişki belirtmek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde Communicates Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir uç noktasını Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi Aktör şekil üzerinde bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X Communicates şeklinin tutkallayın. Diğer uç bir Kullanım örneği şekil üzerinde bir bağlantı noktasına tutkallayın.

  3. Bilgi akışını belirtmek için bir ok eklemek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

   • Communicates şekli çift tıklatın, ardından ilişkilendirmealtında düzenlemek istediğiniz Sonlandır'ı tıklatın ve Özellikler' i tıklatın.

   • İlişki ucu kategorisinde, IsNavigableişaretleyin, Tamam' ı tıklatın, sonra Tamam ' ı tıklatın.

   • Communicates şekli sağ tıklatın ve Şekil seçeneklerini göster'itıklatın. Bitiş seçenekleri' nin altında Son navigabilityseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Şekilleri kullanır ve Extends kullanım örnekleri arasındaki ilişkileri göstermek için kullanın.

  İki kullanım örnekleri arasındaki kullanımlar ilişki belirtmek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde kullanan ilişki Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Ucu bir kullanım örneği davranışını kullanan Büyük/küçük harf kullanma şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için olmadan kullanan uç tutkallayın.

  3. Kullanım noktayla (ucu) kullanılan kullanım durumu üzerinde bir bağlantı noktasına tutkallayın.

  4. UML gerçekleştirme özellikler iletişim kutusunu açmak için kullandığı şekli çift tıklatın. Özellik değerlerini ekleyin ve ardından Tamam' ı tıklatın.

  Belirtmek için bir genişletir iki kullanım örnekleri arasındaki ilişki

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde Extends Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Uzantısı sağlayarak kullanımı kabının Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X gelin ucu bir bağlantı olmadan Extends uç noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

  3. Temel kullanım durumu üzerinde bir bağlantı noktasına ucu Extends noktayla tutkallayın.

  4. UML gerçekleştirme özellikler iletişim kutusunu açmak için Extends şekli çift tıklatın. Özellik değerlerini ekleyin ve ardından Tamam' ı tıklatın.

 9. Herhangi bir şekli (dışında Sistem sınırı şekli), bir ad, öznitelikleri, işlemleri ve diğer özellik değerleri ekleyebileceğiniz kendi UML özellikler iletişim kutusunu açmak için çift tıklatın.

 10. Diyagramı kaydetme.

 1. Dosya menüsünde Yeni'ninüzerine gelin, yazılım ve veritabanıüzerine gelin ve sonra UML modeli diyagramı' na tıklayın.

  Yazılım ve veritabanı seçin

 2. İçinde ağaç görünümüpaket veya kullanım durumu diyagramıdahil, Yeni'ninüzerine gelin ve sonra Kullanım durumu diyagramıtıklatın istediğiniz alt sağ tıklatın.

  Selece kullanım durumu diyagramı

  Boş bir sayfa görüntülenir ve en üstteki kalıbı UML Kullanım durumu kalıbı olur. Diyagram temsil eden bir simge için ağaç görünümünü eklenir.

  Not: Ağaç görünümü UML menüsünde görünür durumda değilse, Görünüm' e gidin ve sonra Model Explorer' ı tıklatın.

 3. Kullanım durumu diyagramı içinde sistem sınırı belirtmek için

  1. Sistem sınırı Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

   Büyük/küçük harf kalıp kullanma

  2. Sistem sınırı şekli çift tıklatın ve sonra sistemi için yeni bir ad yazın veya varolan bir adı silmek için Sil tuşuna basın. Çizim sayfasındaki şekli dışını tıklatın.

  3. Sistem kenarlığı yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve sonra bir seçim tutamacını sürükleyin.

 4. Kullanım durumu şablonundan kullanım durumu şekilleri sürükleyin ve bunları sistem sınırı yerleştirin ve sonra Aktör şekiller için sistem sınırı dışına sürükleyin.

 5. Communicates şekilleri aktör kullanım örnekleri arasındaki ilişkileri göstermek için kullanın.

  Bir aktör ve kullanım örneği arasında bir ilişki belirtmek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde Communicates Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir uç noktasını Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi Aktör şekil üzerinde bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X Communicates şeklinin tutkallayın. Diğer uç bir Kullanım örneği şekil üzerinde bir bağlantı noktasına tutkallayın.

  3. Bilgi akışını belirtmek için bir ok eklemek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

   • Communicates şekli çift tıklatın, ardından ilişkilendirmealtında düzenlemek istediğiniz Sonlandır'ı tıklatın ve Özellikler' i tıklatın.

   • İlişki ucu kategorisinde, IsNavigableişaretleyin, Tamam' ı tıklatın, sonra Tamam ' ı tıklatın.

   • Communicates şekli sağ tıklatın ve Şekil seçeneklerini göster'itıklatın. Bitiş seçenekleri' nin altında Son navigabilityseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. Şekilleri kullanır ve Extends kullanım örnekleri arasındaki ilişkileri göstermek için kullanın.

  İki kullanım örnekleri arasındaki kullanımlar ilişki belirtmek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde kullanan ilişki Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Ucu bir kullanım örneği davranışını kullanan Büyük/küçük harf kullanma şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için olmadan kullanan uç tutkallayın.

  3. Kullanım noktayla (ucu) kullanılan kullanım durumu üzerinde bir bağlantı noktasına tutkallayın.

  4. UML gerçekleştirme özellikler iletişim kutusunu açmak için kullandığı şekli çift tıklatın. Özellik değerlerini ekleyin ve ardından Tamam' ı tıklatın.

  Belirtmek için bir genişletir iki kullanım örnekleri arasındaki ilişki

  1. Bir kullanım durumu diyagramıiçinde Extends Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Uzantısı sağlayarak kullanımı kabının Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X gelin ucu bir bağlantı olmadan Extends uç noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

  3. Temel kullanım durumu üzerinde bir bağlantı noktasına ucu Extends noktayla tutkallayın.

  4. UML gerçekleştirme özellikler iletişim kutusunu açmak için Extends şekli çift tıklatın. Özellik değerlerini ekleyin ve ardından Tamam' ı tıklatın.

 7. Herhangi bir şekli (dışında Sistem sınırı şekli), bir ad, öznitelikleri, işlemleri ve diğer özellik değerleri ekleyebileceğiniz kendi UML özellikler iletişim kutusunu açmak için çift tıklatın.

 8. Diyagramı kaydetme.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×