UML kullanım durumu diyagramı oluşturma

Kullanıcıların (veya aktörlerin) yazılım uygulaması gibi bir sistemle nasıl etkileşim kurduğunu özetlemek için, Visio 'DA bir UML Kullanım durumu diyagramı oluşturabilirsiniz. Aktör bir kişi, kuruluş veya başka bir sistem olabilir.

Kullanım örneği diyagramları sistemin beklenen davranışını gösterir. Adımların gerçekleştirildiği sıra gösterilmez. (Nesnelerin zamanlanasıl etkileşmesi gerektiğini göstermek için sıralı diyagram kullanın.)

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

sistem sınırı tanımlama Belirtme çizgisi 1 sistemin ne dış veya dahili olarak kabul edileceğini belirler.

aktör Açıklama Balonu 2 dış nesne tarafından oynanan bir rolü temsil eder. Bir nesne birkaç rol yürütebilir ve bu nedenle birçok aktör tarafından temsil edilir.

Callout 3 , aktörün kullanım örneğine katılımını gösterir.

kullanım durumu Adım 4 bir aktör bir işlemi tamamlamak için bir sistem kullandığında oluşan bir dizi olaydır. Normalde, bir kullanım örneği tek bir adım veya işlem değil, görece büyük bir işlemdir.

Yeni kullanım örneği diyagramı oluşturma

 1. Dosya sekmesinde Yeni'nin üzerine gelin.

 2. Ara kutusuna UML Kullanım durumuyazın.

 3. Arama sonuçlarından UML Kullanım durumu 'nuseçin.

 4. İletişim kutusunda, boş şablonu veya üç başlangıç diyagramının birini seçin. (Her birinin açıklaması, seçtiğinizde sağ tarafta gösterilir.) Ardından metrik birimler veya ABD birimleri'ni seçin.

 5. Oluştur’u seçin.

 6. Diyagram açılır. Diyagramın yanındaki şekiller penceresini görmelisiniz. Şekiller PENCERESINDE bir UML Kullanım durumu kalıbı açıktır.

  ( Şekiller penceresini görmüyorsanız > görev bölmelerinigörüntüle 'ye gidin ve şekillerin seçili olduğundan emin olun. Yine de görmüyorsanız, soldaki Şekil penceresini Genişlet düğmesini tıklatın.

Kullanım örneği diyagramına alt sistem ekleme

 1. Alt sistem şeklini çizim sayfasına sürükleyin. Alt sistem, sisteminizin tamamını veya ana bileşeni temsil edebilir.

  Alt sistem şekli.

 2. Alt sistem şekline çift tıklayın ve bunun için yeni bir ad yazın veya var olan adı silmek için DELETE tuşuna basın. Çizim sayfasında şeklin dışını tıklatın.

 3. Alt sistemi yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve sonra da seçim tutamacını sürükleyin.

Diyagrama şekil ve bağlayıcı ekleme

 1. UML Kullanım örneği kalıbından kullanım örneği şekillerini Kullanım örneği şekli. sürükleyip alt sistem sınırının Içine yerleştirin ve ardından aktör şekillerini alt sistem sınırının dışına sürükleyin ve ardından aktör Aktör şekli. şekillerini alt sistem sınırının dışına sürükleyin.

 2. Diyagramdaki şekiller arasındaki ilişkileri göstermek için bağlayıcı şekillerini kullanın. Kullanılabilir beş bağlayıcı vardır:

  Bağlayıcıyı

  Açıklama

  Mamaktadır

  Ilişki konektörü.

  Aktörün kullanım örneğine ilişkisini gösterir.

  Dependency

  Bağımlılık Bağlayıcısı.

  Bir kullanım örneğinin diğerinin bağımlılığı olduğunu gösterir.

  Genelleştirme

  Genelleştirme Bağlayıcısı.

  Kullanım örneğinin, genel kullanım durumu hedeflerine ulaşmanın belirli bir yoludur.

  Ekle

  Include Connector.

  Kullanım örneğinin daha küçük adımlara nasıl bölünebileceğinizi gösterir.

  Bilirler

  Genişletme Bağlayıcısı.

  Bir kullanım örneğinin başka işlev eklemesine gösterir.

  Örnek: aktör ile kullanım durumu arasındaki ilişkiyi göstermek Için

  1. kullanım durumu diyagramı, bir ilişki bağlayıcı şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir aktör şeklinin bağlantı noktasına, ilişkilendirme şeklinin bir uç noktasını tutkalla. Diğer uç noktayı kullanım örneği şeklindeki bir bağlantı noktasına yapıştırın.

Ayrıca Bkz:

Kullanım örneği diyagramları (ve Microsoft Visual Studio 'Yu kullanım örneği diyagramları oluşturmak için kullanma yordamları) hakkında daha fazla bilgi için UML Kullanım durumu diyagramları 'na gidin: yönergeler.

Yeni kullanım örneği diyagramı oluşturma

 1. Web https://Office.Live.com/start/Visio.aspx Için Visio 'yuaçın.

 2. Galeri 'de, sayfayı aşağı doğru kaydırmak için UML Kullanım durumu satırına gidin.

  Satırdaki ilk öğe boş bir şablonu artı ek kalıbını temsil eder. Satırdaki diğer öğeler, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak üzere çizilmiş bazı şekilleri olan örnek diyagramlardır.

 3. Daha büyük bir önizlemeyi görmek için herhangi bir öğeye tıklayın.

 4. Kullanmak istediğiniz diyagramı bulduğunuzda Oluştur düğmesine tıklayın.

  Yeni Diyagram, ilgili kalıbın tarayıcınızda açılır.

Kullanım örneği diyagramına alt sistem ekleme

 1. Alt sistem şeklini çizim sayfasına sürükleyin. Alt sistem, sisteminizin tamamını veya ana bileşeni temsil edebilir.

  Alt sistem şekli.

 2. Alt sistem şekline çift tıklayın ve bunun için yeni bir ad yazın veya var olan adı silmek için DELETE tuşuna basın. Çizim sayfasında şeklin dışını tıklatın.

 3. Alt sistemi yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve sonra da seçim tutamacını sürükleyin.

Diyagrama şekil ve bağlayıcı ekleme

 1. Kullanım örneği kalıbından kullanım örneği şekillerini Kullanım örneği şekli. sürükleme ve bunları alt sistem sınırının içine yerleştirme

 2. Aktör şekillerini Aktör şekli. alt sistem sınırının dışına sürükleyin.

 3. Diyagramdaki şekiller arasındaki ilişkileri göstermek için bağlayıcı şekillerini kullanın. Kullanılabilir beş bağlayıcı vardır:

  Bağlayıcıyı

  Açıklama

  Mamaktadır

  Ilişki konektörü.

  Aktörün kullanım örneğine ilişkisini gösterir.

  Dependency

  Bağımlılık Bağlayıcısı.

  Bir kullanım örneğinin diğerinin bağımlılığı olduğunu gösterir.

  Genelleştirme

  Genelleştirme Bağlayıcısı.

  Kullanım örneğinin, genel kullanım durumu hedeflerine ulaşmanın belirli bir yoludur.

  Ekle

  Include Connector.

  Kullanım örneğinin daha küçük adımlara nasıl bölünebileceğinizi gösterir.

  Bilirler

  Genişletme Bağlayıcısı.

  Bir kullanım örneğinin başka işlev eklemesine gösterir.

  Örnek: aktör ile kullanım durumu arasındaki ilişkiyi göstermek Için

  1. kullanım durumu diyagramı, bir ilişki bağlayıcı şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir aktör şeklinin bağlantı noktasına, ilişkilendirme şeklinin bir uç noktasını tutkalla. Diğer uç noktayı kullanım örneği şeklindeki bir bağlantı noktasına yapıştırın.

 4. Web için Visio otomatik olarak kaydeder. Bir çizimi yeniden adlandırmak için, çizimin üst kısmındaki varsayılan adı ( Drawing1gibi) seçmek üzere çift tıklatın ve sonra yeni bir ad yazın.

Ayrıca Bkz:

Kullanım örneği diyagramları (ve Microsoft Visual Studio 'Yu kullanım örneği diyagramları oluşturmak için kullanma yordamları) hakkında daha fazla bilgi için UML Kullanım örneği diyagramları 'na gidin: yönergeler.

Yeni kullanım örneği diyagramı oluşturma

 1. Dosya sekmesinde Yeni'nin üzerine gelin.

 2. Ara kutusuna UML Kullanım durumuyazın.

 3. Arama sonuçlarından UML Kullanım durumu 'nuseçin.

 4. İletişim kutusunda, boş şablonu seçin. Ardından metrik birimler veya ABD birimleri'ni seçin.

 5. Oluştur’u seçin.

 6. Diyagram açılır. Diyagramın yanındaki şekiller penceresini görmelisiniz. Şekiller PENCERESINDE bir UML Kullanım durumu kalıbı açıktır.

  ( Şekiller penceresini görmüyorsanız > görev bölmelerinigörüntüle 'ye gidin ve şekillerin seçili olduğundan emin olun. Yine de görmüyorsanız, soldaki Şekil penceresini Genişlet düğmesini tıklatın.

Kullanım örneği diyagramına alt sistem ekleme

 1. Alt sistem şeklini çizim sayfasına sürükleyin. Alt sistem, sisteminizin tamamını veya ana bileşeni temsil edebilir.

 2. Alt sistem şekline çift tıklayın ve bunun için yeni bir ad yazın veya var olan adı silmek için DELETE tuşuna basın. Çizim sayfasında şeklin dışını tıklatın.

 3. Alt sistemi yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve sonra da seçim tutamacını sürükleyin.

Diyagrama şekil ve bağlayıcı ekleme

 1. UML Kullanım örneği kalıbından kullanım örneği şekillerini sürükleyin ve alt sistem sınırının içine yerleştirin ve aktör şekillerini alt sistem sınırının dışına sürükleyin.

 2. Diyagramdaki şekiller arasındaki ilişkileri göstermek için bağlayıcı şekillerini kullanın. Kullanılabilir beş bağlayıcı vardır:

  Bağlayıcıyı

  Açıklama

  Mamaktadır

  Aktörün kullanım örneğine ilişkisini gösterir.

  Dependency

  Bir kullanım örneğinin diğerinin bağımlılığı olduğunu gösterir.

  Genelleştirme

  Kullanım örneğinin, genel kullanım durumu hedeflerine ulaşmanın belirli bir yoludur.

  Ekle

  Kullanım örneğinin daha küçük adımlara nasıl bölünebileceğinizi gösterir.

  Bilirler

  Bir kullanım örneğinin başka işlev eklemesine gösterir.

  Örnek: aktör ile kullanım durumu arasındaki ilişkiyi göstermek Için

  1. kullanım durumu diyagramı, bir ilişki bağlayıcı şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir aktör şeklinin bağlantı noktasına, ilişkilendirme şeklinin bir uç noktasını tutkalla. Diğer uç noktayı kullanım örneği şeklindeki bir bağlantı noktasına yapıştırın.

Ayrıca Bkz:

Kullanım örneği diyagramları (ve Microsoft Visual Studio 'Yu kullanım örneği diyagramları oluşturmak için kullanma yordamları) hakkında daha fazla bilgi için UML Kullanım durumu diyagramları 'na gidin: yönergeler.

 1. Dosya sekmesinde Yeni'nin üzerine gelin.

 2. Şablon kategorilerialtında, yazılım ve veritabanı'nı tıklatın.

  Yazılım ve veritabanı seçme

 3. UML Model diyagramı'nı tıklatın. Boş bir çizim sayfası görüntülenir.

  UML modeli diyagramını seçin

 4. Ağaç görünümünde, kullanım örneği diyagramı eklemek istediğiniz pakete veya alt sisteme sağ tıklayın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da kullanım örneği diyagramı'na tıklayın.

  Kullanım örneği diyagramı

  Boş bir sayfa görüntülenir ve UML Kullanım durumu kalıbı en üstteki kalıba dönüşür. Ağaç görünümüne, diyagramı temsil eden bir simge eklenir.

  Kullanım durumu ağaç görünümüne eklenir

  Not: Ağaç görünümü görünmüyorsa, UML sekmesinin Göster/Gizle grubunda Model Gezgini'ni seçin.

 5. Kullanım örneği diyagramında sistem sınırını belirtmek için

  1. Bir sistem kenarlığı şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

   Sistem sınırını seçin

  2. Sistem sınırı şekline çift tıklayın ve sistem için yeni bir ad yazın veya var olan adı sılmek için DELETE tuşuna basın. Çizim sayfasında şeklin dışını tıklatın.

  3. Sistem sınırını yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve ardından seçim tutamacını sürükleyin.

 6. Kullanım örneği kalıbından kullanım örneği şekillerini sürükleyin ve bunları sistem sınırının içine yerleştirin ve aktör şekillerini sistem sınırının dışına sürükleyin.

 7. Kullanım durumları ile aktörler arasındaki ilişkileri göstermek için Iletişim kurar şekillerini kullanın.

  Aktör ile kullanım durumu arasındaki ilişkiyi göstermek için

  1. kullanım durumu diyagramı, iletişim bir şekli çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir aktör şeklinin bağlantı noktasına Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X iletişim kurduğu bir uç nokta Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi . Diğer uç noktayı kullanım örneği şeklindeki bir bağlantı noktasına yapıştırın.

  3. Bilgi akışını belirtecek bir ok eklemek isterseniz aşağıdakileri yapın:

   • Iletişim kurduğu şekle çift tıklayın, sonra da ilişkilendirmealtında, düzenlemek istediğiniz sona tıklayın ve sonra da Özellikler'e tıklayın.

   • Ilişkilendirme sonu kategorisinde, gözden gezinilebilir, Tamam'a ve sonra yeniden Tamam 'a tıklayın.

   • Iletişim kurduğu şekle sağ tıklayın ve Şekil görüntüleme seçenekleri'ne tıklayın. Uç seçenekleri'nin altında, son gezginleriniseçin ve Tamam'ı tıklatın.

 8. Kullanım durumları arasındaki ilişkileri göstermek için kullanımları ve Extends şekillerini kullanın.

  İki kullanım durumu arasındaki bir ilişkiyi göstermek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramı, sürükleyerek bir ilişki şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir bağlantı noktasına ok ucu olmadan, diğer kullanım örneğinin davranışını kullanan kullanım örneği şeklindeki Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X yapıştırın.

  3. Kullanımda olan kullanım örneğinde kullanılan bağlantı noktasına ( ok işaretiyle) tutkalla yapıştırın.

  4. UML Genelleştirme özellikleri iletişim kutusunu açmak için kullanılan şekli çift tıklatın. Özellik değerleri ekleyin ve Tamam 'atıklayın.

  İki kullanım durumu arasındaki extends ilişkisini göstermek için

  1. kullanım durumu diyagramı, Extends şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Genişleme uç noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi bağlantı noktasına ok ucu olmadan Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X uzantıyı sağlayan kullanım örneğinde yapıştırın.

  3. Extends uç noktasını, temel kullanım örneği

  4. UML Genelleştirme özellikleri iletişim kutusunu açmak için Extends şekline çift tıklayın. Özellik değerlerini ekleyin ve Tamam 'atıklayın.

 9. Ad, öznitelik, işlem ve diğer özellik değerlerini ekleyebileceğiniz UML Özellikleri iletişim kutusunu açmak için herhangi bir şekle ( sistem sınırı şekli dışında) çift tıklayın.

 10. Diyagramı kaydedin.

 1. Dosya menüsünde Yeni'Nin üzerine gelin, yazılım ve veritabanı'Nın üzerine gelin ve UML Model diyagramı'na tıklayın.

  Yazılım ve veritabanı seçme

 2. ağaç görünümükullanım durumu diyagramı eklemek istediğiniz pakete veya alt sisteme sağ tıklayın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da örnek örneği diyagramı'na tıklayın.

  Kullanım durumu diyagramı

  Boş bir sayfa görüntülenir ve UML Kullanım durumu kalıbı en üstteki kalıba dönüşür. Ağaç görünümüne, diyagramı temsil eden bir simge eklenir.

  Not: Ağaç görünümü görünmüyorsa, UML menüsünde Görünümüzerine gelin ve Model Gezgini'ne tıklayın.

 3. Kullanım örneği diyagramında sistem sınırını belirtmek için

  1. Bir sistem kenarlığı şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

   Kullanım örneği kalıbı

  2. Sistem sınırı şekline çift tıklayın ve sistem için yeni bir ad yazın veya var olan adı sılmek için DELETE tuşuna basın. Çizim sayfasında şeklin dışını tıklatın.

  3. Sistem sınırını yeniden boyutlandırmak için şekli seçin ve ardından seçim tutamacını sürükleyin.

 4. Kullanım örneği kalıbından kullanım örneği şekillerini sürükleyin ve bunları sistem sınırının içine yerleştirin ve aktör şekillerini sistem sınırının dışına sürükleyin.

 5. Kullanım durumları ile aktörler arasındaki ilişkileri göstermek için Iletişim kurar şekillerini kullanın.

  Aktör ile kullanım durumu arasındaki ilişkiyi göstermek için

  1. kullanım durumu diyagramı, iletişim bir şekli çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir aktör şeklinin bağlantı noktasına Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X iletişim kurduğu bir uç nokta Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi . Diğer uç noktayı kullanım örneği şeklindeki bir bağlantı noktasına yapıştırın.

  3. Bilgi akışını belirtecek bir ok eklemek isterseniz aşağıdakileri yapın:

   • Iletişim kurduğu şekle çift tıklayın, sonra da ilişkilendirmealtında, düzenlemek istediğiniz sona tıklayın ve sonra da Özellikler'e tıklayın.

   • Ilişkilendirme sonu kategorisinde, gözden gezinilebilir, Tamam'a ve sonra yeniden Tamam 'a tıklayın.

   • Iletişim kurduğu şekle sağ tıklayın ve Şekil görüntüleme seçenekleri'ne tıklayın. Uç seçenekleri'nin altında, son gezginleriniseçin ve Tamam'ı tıklatın.

 6. Kullanım durumları arasındaki ilişkileri göstermek için kullanımları ve Extends şekillerini kullanın.

  İki kullanım durumu arasındaki bir ilişkiyi göstermek için

  1. Bir kullanım durumu diyagramı, sürükleyerek bir ilişki şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Bir bağlantı noktasına ok ucu olmadan, diğer kullanım örneğinin davranışını kullanan kullanım örneği şeklindeki Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X yapıştırın.

  3. Kullanımda olan kullanım örneğinde kullanılan bağlantı noktasına ( ok işaretiyle) tutkalla yapıştırın.

  4. UML Genelleştirme özellikleri iletişim kutusunu açmak için kullanılan şekli çift tıklatın. Özellik değerleri ekleyin ve Tamam 'atıklayın.

  İki kullanım durumu arasındaki extends ilişkisini göstermek için

  1. kullanım durumu diyagramı, Extends şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Genişleme uç noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi bağlantı noktasına ok ucu olmadan Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X uzantıyı sağlayan kullanım örneğinde yapıştırın.

  3. Extends uç noktasını, temel kullanım örneği

  4. UML Genelleştirme özellikleri iletişim kutusunu açmak için Extends şekline çift tıklayın. Özellik değerlerini ekleyin ve Tamam 'atıklayın.

 7. Ad, öznitelik, işlem ve diğer özellik değerlerini ekleyebileceğiniz UML Özellikleri iletişim kutusunu açmak için herhangi bir şekle ( sistem sınırı şekli dışında) çift tıklayın.

 8. Diyagramı kaydedin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×