TopValues Özelliği

TopValues özelliğini kullanarak, belirttiğiniz ölçütlere uyan kayıtların yüzdesini veya belirli sayıda kaydı döndürebilirsiniz. Örneğin, alandaki en yüksek 10 değerin veya tüm değerlerin en yüksek yüzde 25'inin döndürülmesini isteyebilirsiniz.

Not: TopValues özelliği yalnızca ekleme, tablo yapma ve seçme sorgularına uygulanır.

Ayar

TopValues özelliği ayarı, döndürülecek değerlerin tam sayısını temsil eden bir Tamsayı değeri veya döndürülecek kayıtların yüzdesini temsil eden ve başında yüzde işareti (%) bulunan bir sayıdır. Örneğin, en yüksek 10 değeri döndürmek için, TopValues özelliğini 10 olarak ayarlayın; değerlerin en yüksek yüzde 10'unu döndürmek için, TopValues özelliğini %10 olarak ayarlayın.

Bu özelliği doğrudan kodda ayarlayamazsınız. Sorgu penceresinin SQL görünümünde, SQL deyiminde TOP n veya TOP n PERCENT yan tümcesi kullanılarak ayarlanır.

TopValues özelliğini sorgunun özellik sayfasını veya Tasarım sekmesindeki Araçlar'ın altında yer alan En Büyük Değerler kutusunu kullanarak da ayarlayabilirsiniz.

Not: Sorgunun özellik sayfasında ve Tasarım sekmesinde TopValues özelliği, bir değer ve yüzde değeri listesi içeren birleşik giriş kutusudur. Bu değerlerden birini ayarlayabilir veya kutuya geçerli herhangi bir ayar yazabilirsiniz.

Notlar

Normalde, TopValues özelliği ayarını sıralanmış alanlarla birlikte kullanırsınız. En yüksek değerlerini görüntülemek istediğiniz alan, sorgu tasarım kılavuzunda Sırala kutusu seçilmiş olan en soldaki alan olmalıdır. Artan düzende sıralama en alttaki kayıtları ve azalan düzende sıralama da en üstteki kayıtları döndürür. Belirli sayıda kaydın döndürüleceğini belirtirseniz, son kayıttaki değerle eşleşen değerlere sahip tüm kayıtlar da döndürülür.

Örneğin, bir grup çalışanın aşağıdaki satış toplamlarına sahip olduğunu varsayalım.

Satışlar

Satış Elemanı

90.000

Kılıç

80.000

Demir

70.000

Tekin

70.000

Şahin

60.000

Özkan

50.000

Koç


Satış alanında azalan düzende sıralamayla TopValues özelliğini 3 olarak ayarlarsanız, Microsoft Office Access 2007 aşağıdaki dört kaydı döndürür.

Satışlar

Satış Elemanı

90.000

Kılıç

80.000

Demir

70.000

Tekin

70.000

Şahin


Not: Yinelenen değerleri görüntülemeden en üst veya en alt değerleri döndürmek için, sorgunun özellik sayfasında UniqueValues özelliğini Evet olarak ayarlayın.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, en pahalı on ürünün görüntüleneceği bir formun RecordSource özelliği için en pahalı 10 ürünü döndüren bir SQL dizesi atanır.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×