Toplamlar satırını kullanarak veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme

Access'te Toplamlar satırı, veri sayfasındaki sütunlar için toplamları bir bakışta görmenizi sağlar. Örneğin, satın alma bilgileri tablosunda, veri sayfasına bir Toplamlar satırı ekleyerek fiyat veya satın alınan birim toplamlarını ya da toplam öğe sayısını gösterebiliriz:

Verilerle dolu Toplamlar satırı

Not:  Bir sütunun Toplam değerini gösterebilmek için, sütunun veri türü Sayı, Ondalık veya Para Birimi olarak ayarlanmalıdır. Sayısal olmayan sütunlar için yalnızca Sayı toplam türünü seçebilirsiniz.

Toplamlar satırı ekleme

 1. Tablo, sorgu veya bölünmüş formu Veri Sayfası Görünümü'nde açmak için, ilgili öğeyi Gezinti Bölmesi'nde çift tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'a tıklayın.

  Veri sayfanızın sonuna bir Toplam satırı eklenir:

  veri sayfasında toplamlar satırı

 3. Toplamın görünmesini istediğiniz Toplam satırındaki her bir hücre için ilgili hücreyi tıklatın ve istediğiniz toplam türünü seçin.

Toplam türünü seçme

Toplam satırı ekledikten sonra, bir sütun için ne tür bir toplamlar değeri görüntüleyeceğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, veri türü Sayı, Ondalık veya Para Birimi olarak ayarlı olduğunda, toplamlar gibi birbirine eklenen değerler görüntülenebilir. Veri türü bir metin değeri olduğunda, değer sayısını almak mümkündür.

Şimdi aşağıdaki resimde, bu örnekteki veri sayfasının bize Satın Alma Fiyatı ve Satın Alınan Birimler sütunları için toplam değeri ve Öğe sütunu için de toplam sayıyı göstermesini sağlayalım:

 1. İlk sütundaki Toplam sözcüğünün yerine bir toplam kayıt sayısı gösterebiliriz. Toplam sayıyı veya öğe sayısını görmek için, Öğe sütununa ait toplamlar satırını tıklatın ve sonra oku tıklatıp Say'ı seçin.

 2. Daha sonra, tüm öğelerin toplam satın alma fiyatını görmek için Satın Alma Fiyatı sütunundaki oka tıklayıp Toplam'ı seçin.

 3. Satın alınan birim toplamlarını görmek isterseniz, önceki adımı Satın Alınan Birim sütunu için yineleyin.

  toplam ve say işlevlerini içeren toplamlar satırı

  Not: Toplam satırı silinemez ya da kesilemez; ancak Giriş sekmesinde Toplamlar’a tıklanarak gizlenebilir.

Topla işlevini ve diğer toplama işlevlerini anlama

Toplama işlevleri veri sütunları üzerinde hesaplamalar yapar ve tek bir sonuç döndürür. Toplam veya ortalama gibi tek bir değer hesaplamanız gerektiğinde toplama işlevlerini kullanırsınız. Okumaya devam ederken, toplama işlevlerini veri sütunlarıyla kullandığınızı unutmayın. Bu bariz bir ifade gibi görünebilir, ama veritabanını tasarlar ve kullanırken veri satırlarına ve tek tek kayıtlara odaklanma eğiliminde olursunuz; kullanıcıların alana veri girebildiğinden, imleci sağa veya sola taşıyıp sonraki alanı doldurabildiğinden, vb. emin olursunuz. Buna karşılık, toplama işlevlerini sütunlardaki kayıt gruplarına odaklanmak için kullanırsınız.

Örneğin, satış verilerini depolamak ve izlemek için Access kullandığınızı varsayalım. Toplama işlevlerini kullanarak bir sütunda satılan ürün sayısını sayabilir, ikinci sütunda toplam satış tutarını ve üçüncü sütunda da her ürünün ortalama satış tutarını hesaplayabilirsiniz.

Bu tabloda, Access uygulaması tarafından Toplamlar satırında sağlanan toplama işlevleri listelenir ve açıklanır. Access tarafından ek toplama işlevlerinin de sağlandığını ancak bunları sorgularda kullanmanız gerektiğini unutmayın.

İşlev

Açıklama

Veri türleriyle kullanma

Toplamlar satırında kullanılabilir mi?

Ortalama

Sütunun ortalama değerini hesaplar. Sütun sayısal değerler, para birimi veya tarih/saat verileri içermelidir. İşlev null değerleri yoksayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Evet

Say

Sütundaki öğeleri sayar.

Birden çok değerli liste sütunu gibi karmaşık yinelenen skaler veriler dışındaki tüm veri türleri. Birden çok değerli listeler hakkında daha fazla bilgi için, Birden çok değerli alanlar ve Birden çok değer depolamanıza olanak veren arama alanı ekleme veya bu alanı değiştirme başlıklı makalelere bakın.

Evet

Maksimum

En yüksek değere sahip öğeyi döndürür. Metin verilerinde en yüksek değer, son alfabetik değerdir ve Access büyük/küçük harfi dikkate almaz. İşlev null değerleri yoksayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Evet

Minimum

En düşük değere sahip öğeyi döndürür. Metin verilerinde en düşük değer, ilk alfabetik değerdir ve Access büyük/küçük harfi dikkate almaz. İşlev null değerleri yoksayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Evet

Standart Sapma

Değerlerin ortalama değerden ne kadar uzaklaşmış olduğunu ölçer. Daha fazla bilgi için, sonraki bölümde Standart Sapma ve Varyans işlevleri hakkında daha fazla bilgi konusuna bakın.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Evet

Topla

Sütundaki öğelerin toplamını alır. Yalnızca sayısal değerler ve para birimi değerleri üzerinde çalışır.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Evet

Varyans

Sütundaki tüm değerlerin istatistiksel varyansını hesaplar. Bu işlevi yalnızca sayısal veriler ve para birimi verilerinde kullanabilirsiniz. Tabloda ikiden az satır varsa, Access null değer döndürür. Varyans işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, sonraki bölümde Standart Sapma ve Varyans işlevleri hakkında daha fazla bilgi konusuna bakın.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Evet

Standart Sapma ve Varyans işlevleri hakkında daha fazla bilgi

Standart Sapma ve Varyans işlevleri istatistikler değerler hesaplar. Özel olarak, bu işlevler standart bir dağılımda (çan eğrisi) değerlerin ortalama değerleri çevresinde nerede kümelendiğini hesaplar.

Örneğin, aynı makinenin damgasını taşıyan rastgele 10 alet topladığınızı ve bunların kırılma direncini ölçtüğünüzü varsayalım. Bu, makinenin ve kalite kontrol ölçümlerinizin test edildiği bir işlemdir. Ortalama bir kırılma direnci hesaplarsanız, aletlerden çoğunun kırılma direncinin bu ortalamaya yakın olduğunu, birkaçının daha yüksek ve birkaçının da daha düşük dirence sahip olduğunu görürsünüz. Öte yandan yalnızca ortalama kırılma direncini hesaplarsanız, bu değer size kalite kontrol sürecinizin nasıl çalıştığını göstermez çünkü olağanüstü güçlü veya zayıf birkaç alet ortalamayı yukarı veya aşağı çekebilir.

Varyans ve Standart Sapma işlevleri, değerlerinizin ortalamaya ne kadar yakın olduğunu göstererek bu sorunu çözmeye çalışır. Kırılma direnci için, bu iki işlevden birinin döndürdüğü sayılar ne kadar küçükse üretim süreçleriniz o kadar iyi çalışıyor demektir, çünkü kırılma direnci ortalamanın üstünde veya altında kalan aletlerin sayısı azdır.

Varyans ve standart sapmanın tam açıklaması bu makalenin kapsamı dışındadır. Her iki konuda da daha fazla bilgi edinmek için istatistikle ilgili birçok Web sitesine bakabilirsiniz. Varyans ve Standart Sapma işlevlerini kullanırken şu kuralları unutmayın:

 • İşlevler null değerleri yoksayar.

 • Varyans işlevi şu formülü kullanır:
  Formül

 • Standart Sapma işlevi şu formülü kullanır:
  Formül

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×