Terim kümelerinin izinlerini ve rollerini yönetme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Bu konuda, kullanıcıların Terim Deposu Yönetim Aracı'nda terim oluşturabilmeleri veya terimleri yönetebilmeleri için onlara nasıl izin atayacağınız açıklanır.

Giriş yönetilen meta verileri SharePoint Server 2010'da(bazı terminoloji ve bu makalede kullanılan kavramlar dahil) Microsoft SharePoint Server 2010 Yönetilen Meta veri özelliklerine giriş için bkz.

Bu makalede

Yönetilen meta veri rolleri

Terim Deposu Yöneticileri Ekleme

Grup Yöneticileri Ekleme

Katkıda Bulunanlar Ekleme

Yönetilen meta veri rolleri

Oluşturma veya terimleri yönetmek istediğiniz veya terim kümelerini terim deposu yönetim aracını kullanarak, yönetilen terimler ile çalışmak için açık izinler atanması gereken. Terim Deposu yönetim aracında gerçekleştirebileceğiniz görevler kapsamını atanmış olan role göre belirlenir. Terim Deposu Yöneticileri (bir site katkıda bulunma izin düzeyine sahip kişiler ile karıştırılmamalıdır) katkıda bulunanların en kısıtlı izinlere sahip sırada geniş izinlere sahip ve terim kümesi düzeyi eylemlere sınırlıdır.

Terim Deposu Yönetim Aracı şu rollere sahiptir:

Rol

Bu rolün gerçekleştirebileceği görevler

Grup Yöneticisi

 • Yeni terim deposu oluşturma.

 • Varolan bir terim deposunu bağlayın.

 • Ekleyebilir veya terim deposu yöneticileri kaldırabilirsiniz.

Terim Deposu Yöneticisi

 • Terim kümesi gruplarını oluşturur veya siler.

 • Grup Yöneticilerini veya Katkıda Bulunanları ekler ya da kaldırır.

 • Terim deposunun çalışma dillerini değiştirir.

 • Terim kümelerini içeri aktarır.

 • Terim kümelerini oluşturur, yeniden adlandırır, kopyalar, yeniden kullanır, taşır ve siler.

 • Terim kümesinin açıklamasını, sahibini, ilgili kişisini, proje katılımcılarını, gönderme ilkesini ve terim kümesinin etiketleme için kullanılabilir olup olmamasını değiştirir.

 • Terim kümelerini oluşturur, yeniden adlandırır, kopyalar, yeniden kullanır, birleştirir, kaldırır, taşır ve siler.

 • Bir terimin açıklamasını, etiketlerini, varsayılan etiketini ve terimin etiketleme için kullanılabilir olup olmamasını değiştirir.

Grup Yöneticisi

 • Katılımcıları ekler veya kaldırır.

 • Terim kümelerini içeri aktarır.

 • Terim kümelerini oluşturur, yeniden adlandırır, kopyalar, yeniden kullanır, taşır ve siler.

 • Terim kümesinin açıklamasını, sahibini, ilgili kişisini, proje katılımcılarını, gönderme ilkesini ve terim kümesinin etiketleme için kullanılabilir olup olmamasını değiştirir.

 • Terim kümelerini oluşturur, yeniden adlandırır, kopyalar, yeniden kullanır, birleştirir, kaldırır, taşır ve siler.

 • Bir terimin açıklamasını, etiketlerini, varsayılan etiketini ve terimin etiketleme için kullanılabilir olup olmamasını değiştirir.

Katılımcı

 • Terim kümelerini oluşturur, yeniden adlandırır, kopyalar, yeniden kullanır, taşır ve siler.

 • Terim kümesinin açıklamasını, sahibini, ilgili kişisini, proje katılımcılarını, gönderme ilkesini ve terim kümesinin etiketleme için kullanılabilir olup olmamasını değiştirir.

 • Terim kümelerini oluşturur, yeniden adlandırır, kopyalar, yeniden kullanır, birleştirir, kaldırır, taşır ve siler.

 • Bir terimin açıklamasını, etiketlerini, varsayılan etiketini ve terimin etiketleme için kullanılabilir olup olmamasını değiştirir.

Bu rolleri hakkında ayrıntılı bilgi için Yönetilen Meta veri rolleriTechNet makalesine bakın.

Not: Terim kümesini yapılandırırken bir grubu ya da kişiyi, terim kümesi için Sahibi, Kişi ya da Proje Katılımcıları olarak da atayabilirsiniz. Bu üç etiket, kendilerine atanan gruplara ya da kişilere terim kümesi ile çalışmak için özel bir izin atamaz. Bu özellikler yalnızca bir terim kümesi için iş sahiplerini ya da proje katılımcılarını izlemenin kullanışlı bir yolunu sağlar.

Sitedeki içerik için izinleri katılım nasıl yönetilen meta veri hizmeti uygulaması için en az olan yapılandırılmış, genel site kullanıcılarının, olan bağlantı temel bağlı olarak, aşağıdaki yollarla yönetilen meta verileri ile çalışacak şekilde doğrulayabilirsiniz:

 • Yönetilen Meta veri sütunları listeler ve kitaplıklar için değerleri bunlar (terim kümeleri Bu yönetilen meta veri sütunları ile ilişkili olarak yapılandırılmış açıksa ve yönetilen meta veri sütunu Doldurma seçeneklerine izin veriyorsa) güncelleştirebilirsiniz. Site kullanıcılarının ayrıca yeni Terimler terim kümesini Yönetilen Meta veri sütunundaki değeri güncelleştirirken ekleyebilirsiniz).

 • Bir liste veya kitaplığın Kurumsal Anahtar Sözcükler sütununu güncelleştirirken yeni Kurumsal Anahtar Sözcükler oluşturabilirler.

 • Liste veya kitaplıklarda görüntülenen öğelere filtre uygulamak için meta veri gezinme kullanabilirler.

 • Arama sorgularında yönetilen terimler ya da Kurumsal Anahtar Sözcükler kullanabilir ve daha sonra bu terimlere dayalı olarak arama sonuçlarını geliştirebilirler.

Listeler, kitaplıklar veya içerik türlerini (örneğin, Site sahipleri grubuna üyeler) değiştirmek için izinlere sahip olan site kullanıcıları listeleri, kitaplıkları veya içerik türleri için Yeni Yönetilen Meta veri sütunları oluşturabilirsiniz. Bunlar bu sütunlar oluşturduğunuzda, Site koleksiyonu için yerel yeni terim kümeleri oluşturabilir miyim ve bu terim kümesi içindeki terimleri yönetmek imkanınız.

Yine, Web uygulaması için uygulama havuzu hesabına hangi kullanıcıların bağlıdır Yönetilen Meta veri hizmeti uygulaması bağlantı nasıl yapılandırdığına ve hangi izinler hizmet verir. Yönetilen Meta veri hizmetine erişim iznidaha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Terim Deposu Yöneticileri Ekleme

Terim Deposu yöneticileri atamak için Grup yöneticisi veya terim deposu yöneticisi olmanız gerekir. Bireyler Terim Deposu Yöneticisi atandınız sonra kullanıcıların diğer terim deposu yöneticilerini olanağı erişebilirler. Nasıl ekleneceği veya terim depolamak yöneticilerinin Yönetim Merkezi içinden kaldırma hakkında daha fazla bilgi için Ekle ve Kaldır terim depolamak Yöneticilerbakın.

 1. Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Yönetimi altında Terim deposu yönetimi'ni tıklatın.

 3. Özellikler bölmesinde, Terim Deposu Yöneticisi belirtmek istediğiniz yönetilen meta veri hizmeti uygulamasını seçin.

 4. Zaten seçili değilse, soldaki ağaç görünümü bölmesinde Yönetilen Meta veri hizmeti uygulamasını seçin.

 5. Özellikler bölmesindeki Terim Deposu Yöneticileri kutusunda, eklemek istediğiniz kişilerin adlarını yazın. Kullanıcıları bulup eklemek üzere Gözat düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 6. Terim Deposu Yöneticisi olmasını istediğiniz kişileri eklemeyi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Grup Yöneticileri Ekleme

Yeni Grup Yöneticileri eklemek için bir Terim Deposu Yöneticisi olmanız gerekir.

 1. Terim Deposu Yönetim Aracı için bir Grup Yöneticisi eklemek istediğiniz siteye gidin (bir yerel grubu güncelleştiriyorsanız).

 2. Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Yönetimi altında Terim deposu yönetimi'ni tıklatın.

 4. Özellikler bölmesinde, Grup Yöneticisi belirtmek istediğiniz yönetilen meta veri hizmeti uygulamasını seçin.

 5. Soldaki ağaç görünümü bölmesinde, Grup Yöneticisi eklemek istediğiniz Grubu seçin.

 6. Özellikler bölmesindeki Grup Yöneticileri kutusunda, eklemek istediğiniz kişilerin adlarını yazın. Kullanıcıları bulup eklemek üzere Gözat düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 7. Grup Yöneticisi olmasını istediğiniz kişileri eklemeyi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Katkıda Bulunanlar Ekleme

Belirli bir gruba Katkıda Bulunanlar eklemek için bu grubun Terim Deposu Yöneticisi veya Grup Yöneticisi olmanız gerekir.

 1. Katkıda Bulunanı eklemek istediğiniz siteye gidin (bir yerel grubu güncelleştiriyorsanız).

 2. Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Yönetimi altında Terim deposu yönetimi'ni tıklatın.

 4. Özellikler bölmesinde grup için bir katılımcı belirtmek istediğiniz yönetilen meta veri hizmeti uygulamasını seçin.

 5. Soldaki ağaç görünümü bölmesinde, Katkıda Bulunanları eklemek istediğiniz Grubu seçin.

 6. Özellikler bölmesindeki Katkıda Bulunanlar kutusunda, eklemek istediğiniz kişilerin adlarını yazın. Kullanıcıları bulup eklemek üzere Gözat düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 7. Katkıda Bulunanlar olmasını istediğiniz kişileri eklemeyi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×